Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Effektkartor på UX Open

4,357 views

Published on

Det här är Mikael Skölds blixttal om effektkartor på UX Open i Stockholm den 18 april 2012.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Effektkartor på UX Open

 1. 1. Bättre effektkartorMikael SköldUX Open 2012-04-18
 2. 2. EffektmåletVarför… (syfte & mätpunkter)…ska vi göra det här?Vilka……skapar den Målgrupp 1 Målgrupp 2 Målgrupp 3önskade effekten?Vad……har målgrupperna för Användningsmål 1 Användningsmål 2behov & drivkrafter?Hur… Åtgärd 1 Åtgärd 2 Åtgärd 3…ska produktenutformas för att Åtgärd 2.1 Åtgärd 2.2 Åtgärd 3.1 Åtgärd 3.2uppfyllaanvändningsmålen? Åtgärd 2.2.1 Åtgärd 2.2.2
 3. 3. Vad är förändringen i verksamheten? Varför? Vad är viktigast? Varför? Varför?
 4. 4. Målgrupperna ärskurna utifråneffektmålet ochscopetSammanfatta detviktigaste frånanalysen
 5. 5. • Vill – inre drivkraft • (Behöver)• Ska – ointresse/motstånd
 6. 6. • Vill – inre drivkraft • Rätt åtgärd vinner • (Behöver) målgruppen • Designa smarta• Ska – piskor och morötter ointresse/motstånd
 7. 7. • Åtgärder som • Åtgärder som funktioner & innehåll egenskaper• Formulera åtgärder som uppmaningar! • Fyll dem med värden!
 8. 8. Håller resonemangskedjan?
 9. 9. Vill du veta mer? • Effektstyrning av IT finns åter i tryck på svenska. • Kurs i Effektkartläggning – 10-11 maj i Göteborg – 24-25 maj i Stockholm • Coachning • Certifiering
 10. 10. Tack! Mikael Sköld mikael.skold@inuse.se 0708-53 28 81 InUse.se DesignAfterThought.net

×