Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
De	
  tre	
  vanligaste
missarna	
  när	
  man
väljer	
  standardsystem
Jag	
  heter	
  Staffan        Jag	
  heter	
  Rickard
  staffan.schroder@inuse.se       rickard.andersson@in...
Det	
  roligaste	
  vi	
  vet	
  
  är	
  a@	
  skapa	
  
 produkter	
  och	
  
 tjänster	
  som	
  ger	
  
   rä@	
...
5
3	
  saker	
  som
      glöms	
  bort


11. Prioritera

22. Användarfokusera

33. Utvärdera/testa
Vad	
  är	
  e3	
  framgångsrikt	
  system?
Iden<fiera	
                Välj
                                   Jämför
 ...
Iden<fiera	
  
                 behov
11. Bestäm	
  vad	
  investeringen	
  ska	
  ge	
  för	
  effekt
...
1  Bestäm vad investeringen ska ge för
  effekt
                     10
Önskad effek
        t/
nytta styr val
        av
  system
2  Ta reda på vilka som ska göra att
  effekten uppstår och deras mål/
  drivkrafter
              ...
2  Ta reda på vilka som ska göra att
  effekten uppstår och deras mål/
  drivkrafter          Grundlägg...
3
2

  1
      14
Avropare
                              arig
      Tar emot            Chef/b...
Iden<fiera	
                Välj
                                   Jämför
 ...
Välj
       	
  kandidater
11. Teknik

22. Funk<on

33. Support

44. Pris
Foto	
  av:	
  JohnSeb,	
  Flickr
19
Foto	
  av:	
  Jepoirrier,	
  Flickr
20
Foto	
  av:	
  Sam	
  Howzit,	
  Flickr
Foto	
  av:	
  Sam	
  Fox	
  Photography,	
  Flickr
Iden<fiera	
                Välj
                                   Jämför
 ...
Jämför
11. Expertutvärdering	
  -­‐	
  betygsäIning	
  eKer	
  användbarhet
1  !
    24
1  Expertutvärderingen tittar på...


  Systemets	
  förmåga	
  a@	
  minimera	
  den	
  kogniRva	
  
  belastning	
 ...
2  Nuvarande frågor hos supporten...


  ...visar	
  på	
  vilka	
  problem	
  som	
  användare	
  stöter	
  
  på	
 ...
3  Stödjer systemen de viktigaste
  användningsfallen?

  En	
  lång	
  list	
  på	
  funkRoner	
  säger	
  inget	
  ...
Iden<fiera	
                Välj
                                   Jämför
 ...
Välj	
  en	
  
               vinnare
11. Användbarhet	
  bara	
  eI	
  kriterium

22. Andra	
  saker	
...
Iden<fiera	
                Välj
                                   Jämför
 ...
Testa	
  med	
  
              användare
11. Hur	
  väl	
  lyckas	
  de	
  prioriterade	
  målgrupperna?
...
32
1  Testa viktigaste flöden/uppgifterna
              4
    FövvopareFrank, 5
     A rr altar
  ...
2    Betygsättning


Flöde  xxx  UppgiI/egenskap           Målgrupp(er)            Prioritet B...
3  Alternativ för förbättring?


  Finns	
  det	
  någon	
  möjlighet	
  a@	
  korrigera	
  det	
  som	
  
  saknas	
...
Vad	
  är	
  e3	
  framgångsrikt	
  system?
Iden<fiera	
                Välj
                                   Jämför
 ...
”
Vi vill att den
tänkta nyttan
faktiskt ska
uppstå
Glöm	
  inte	
  a@:11. Prioritera

22. Användarfokusera

33. Utvärdera/testa
TACK!
Jag	
  heter	
  Staffan        Jag	
  heter	
  Rickard
  staffan.schroder@inuse.se       rickard.andersson@in...
De tre vanligaste missarna när man väljer standardsystem
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

De tre vanligaste missarna när man väljer standardsystem

2,589 views

Published on

Presentationen från inUse frukostseminarium om att välja rätt standardsystem som hölls i september i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Published in: Business
 • Be the first to comment

De tre vanligaste missarna när man väljer standardsystem

 1. 1. De  tre  vanligaste missarna  när  man väljer  standardsystem
 2. 2. Jag  heter  Staffan Jag  heter  Rickard staffan.schroder@inuse.se rickard.andersson@inuse.se 0761-­‐363753 0707-­‐172456 se.linkedin.com/in/staffanschroder se.linkedin.com/in/rickardandersson twi@er.com/staffanschroder
 3. 3. Det  roligaste  vi  vet   är  a@  skapa   produkter  och   tjänster  som  ger   rä@  effekt.
 4. 4. 5
 5. 5. 3  saker  som glöms  bort 11. Prioritera 22. Användarfokusera 33. Utvärdera/testa
 6. 6. Vad  är  e3  framgångsrikt  system?
 7. 7. Iden<fiera   Välj Jämför behov  kandidater Välj  en   Testa  med   vinnare användare
 8. 8. Iden<fiera   behov 11. Bestäm  vad  investeringen  ska  ge  för  effekt 22. Ta  reda  på  vilka  som  ska  göra  aI  effekten  uppstår   och  deras  mål/drivkraKer
 9. 9. 1 Bestäm vad investeringen ska ge för effekt 10
 10. 10. Önskad effek t/ nytta styr val av system
 11. 11. 2 Ta reda på vilka som ska göra att effekten uppstår och deras mål/ drivkrafter 12
 12. 12. 2 Ta reda på vilka som ska göra att effekten uppstår och deras mål/ drivkrafter Grundläggande  behov Konkreta  behov Wow-­‐behov 13
 13. 13. 3 2 1 14
 14. 14. Avropare arig Tar emot Chef/budgetansv beställningar Följer upp inköp, och gör avrop i godkänner vissa r systemet av rop samt ansvara för större investeringar och inköp. 15 r Fakture ringsadministratö Medarbetare som r hanterar fakturo och sköter a dministrationen.
 15. 15. Iden<fiera   Välj Jämför behov  kandidater Välj  en   Testa  med   vinnare användare
 16. 16. Välj  kandidater 11. Teknik 22. Funk<on 33. Support 44. Pris
 17. 17. Foto  av:  JohnSeb,  Flickr
 18. 18. 19 Foto  av:  Jepoirrier,  Flickr
 19. 19. 20 Foto  av:  Sam  Howzit,  Flickr
 20. 20. Foto  av:  Sam  Fox  Photography,  Flickr
 21. 21. Iden<fiera   Välj Jämför behov  kandidater Välj  en   Testa  med   vinnare användare
 22. 22. Jämför 11. Expertutvärdering  -­‐  betygsäIning  eKer  användbarhet
 23. 23. 1 ! 24
 24. 24. 1 Expertutvärderingen tittar på... Systemets  förmåga  a@  minimera  den  kogniRva   belastning  som  användaren  utsä@s  för  i  si@   arbete  med  systemet.  Med  en  låg  kogniRv   belastning  kan  användaren  istället  lägga  mer  av   sin  hjärnkraT  på  a@  lösa  sin  arbetsuppgiT  istället   för  a@  behöva  tänka  på  hur  systemet  fungerar. 25
 25. 25. 2 Nuvarande frågor hos supporten... ...visar  på  vilka  problem  som  användare  stöter   på  i  just  de@a  system  och  är  en  indikaRon  på   systemets  svagheter. 26
 26. 26. 3 Stödjer systemen de viktigaste användningsfallen? En  lång  list  på  funkRoner  säger  inget  om  vilka   som  bidrar  mest  Rll  den  tänkta  ny@an.  Har   systemet  de  prioriterade? 27
 27. 27. Iden<fiera   Välj Jämför behov  kandidater Välj  en   Testa  med   vinnare användare
 28. 28. Välj  en   vinnare 11. Användbarhet  bara  eI  kriterium 22. Andra  saker  måste  givetvis  vägas  in
 29. 29. Iden<fiera   Välj Jämför behov  kandidater Välj  en   Testa  med   vinnare användare
 30. 30. Testa  med   användare 11. Hur  väl  lyckas  de  prioriterade  målgrupperna? 22. Kan  de  lyckas  ännu  bäIre?
 31. 31. 32
 32. 32. 1 Testa viktigaste flöden/uppgifterna 4 FövvopareFrank, 5 A rr altar nsam Franr eill haten lö kv o a m Trksamhet, men inte till vilket ve ri estä hein a pbs somlln lst. H garn vill inte erksamhet holler risörra sinop i repp i allt e ch gke avr v nya g genom att pröva m tr t systeutseäckning. r stor fö 33
 33. 33. 2 Betygsättning Flöde xxx UppgiI/egenskap Målgrupp(er) Prioritet Betyg Enkelt  ändra  i  strukturen,   Underhålla flyIa/hantera  flera   1.Dokumentadministratör Hög 4 dokument Enkelt  aI  ge  dokument   Skapa 2.  FörfaIare  av  underlag Hög 2 nödvändig  metadata ... ... ... ... ... 34
 34. 34. 3 Alternativ för förbättring? Finns  det  någon  möjlighet  a@  korrigera  det  som   saknas  eller  inte  fungerade  bra? 35
 35. 35. Vad  är  e3  framgångsrikt  system?
 36. 36. Iden<fiera   Välj Jämför behov  kandidater Välj  en   Testa  med   vinnare användare
 37. 37. ” Vi vill att den tänkta nyttan faktiskt ska uppstå
 38. 38. Glöm  inte  a@: 11. Prioritera 22. Användarfokusera 33. Utvärdera/testa
 39. 39. TACK!
 40. 40. Jag  heter  Staffan Jag  heter  Rickard staffan.schroder@inuse.se rickard.andersson@inuse.se 0761-­‐363753 0707-­‐172456 se.linkedin.com/in/staffanschroder se.linkedin.com/in/rickardandersson twi@er.com/staffanschroder

×