Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ndryshimet klimatike

6,257 views

Published on

 • beje qe te mund ta marrim dhe ne te lutteemmm...
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

ndryshimet klimatike

 1. 1. NDRYSHUESHMERIA E KLIMES DHE NDRYSHIMEE PRITSHME NE SHQIPERI
 2. 2. KLIMA E TANISHME Tipike Mesdhetare,e karakterizuar nga dimra te bute me shume reshje dhe vera te nxehta te thata. Orografi shume e thyer,vlerat disa elementeve klimatike(reshjet, temperaturat etj.) –shume te ndryshme nga nje rajon ne tjetrin.
 3. 3. TEMPERATURAT E TANISHME TE AJRIT
 4. 4. RESHJET
 5. 5. EVENTETEJESHTEZAKONSHMETEKLIMESSETANISHME
 6. 6. NDRYSHIMET E PRITSHMETEKLIMESPROJEKSIONE ME REZOLUCION TE ULET
 7. 7. NDRYSHIME TE PRITSHME TE KLIMESPROJEKSIONE ME REZOLUCION TE ULET
 8. 8. NDRYSHIMETE PRITSHME TE KLIMESNDRYSHIMET SEZONALE
 9. 9. REZOLUCIONI LARTE TEMPERATURATE AJRIT(1.5 M)
 10. 10. TEMPERATURAT E AJRIT
 11. 11. PERQINDJA E RESHJEVE TOTALE:
 12. 12. NDRYSHIMET E PRITSHME TE KLIMES
 13. 13. ZONE BREGDETARE E PERMBYTUR
 14. 14. NDIKIME TE MUNDSHME TE NDRYSHIMEVEKLIMATIKE
 15. 15. NDIKIMET E MUNDSHME TE NDRYSHIMEVEKLIMATIKE Nje thatesire e pergjithshme ne zonene studimit gjate veres(kombinimi i temperaturave ne rritje dhe avullimin e mundshem nukeshte i balancuar me rritje te reshjeve). Rritje ne indeksin e nxehtesise(per shkak tendryshimeve ne temperaturat e ajrit dhe ne lageshti). Ka shume mundesi qe te kete me shume dite te nxehta dhe vala nxehtesie. Keto rritje jane projektuar per te qene me te medhaja kryesisht ne zonat ku ndodh reduktim ne lageshtine e tokes. Ka mundesi tendodhin thatesira me te shpeshta me rrezik me te madh per zjarre . Ditet me ngrica dhe valet e ftohta ka te ngjare te jene me te pakta.
 16. 16.  Renie e nivelit te prurjeve te ujit, si ato vjetore dhe sezonale. Renia e prurjeve me 20%redukton me 60% gjenerimin e energjise nga hidrocentralet(raportiKPK) Per shkak te reduktimit te rrjedhes se perrenjve ne ligatina, pjesa perendimore e Shqiperise do te perballet me rritjen e kerkeses per uje dhe reduktimin e furnizimin me uje, gje qe do shkaktoje zvogelim te zonave te ligatinave. Rritja ne shpeshtine e eventeve ekstreme perben potencial per permbytje siper rezervuaret nen dizenjim apo ne struktura te tjera te rezervuareve. Jo vetem ndryshim ne sasine totale te ujit dhe ne niveline tij, por edhe erozion te shtratit te lumenjeve, dhe turbullimin e ujit dhe ngarkesen e sedimenteve .

×