Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wizteach gebruiksaanwijzing v1.0

2,295 views

Published on

Wizteach is digibordonafhankelijke software me tdiverse educatieve en interactieve tools die u kunt gebruiken bij Reken, wiskunde, taal, teken en aardrijksunde.
Bestel een (demo)licentie via:
http://transedusolutions.weebly.com/wizteach.html

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Wizteach gebruiksaanwijzing v1.0

 1. 1. HANDLEIDING www.wizteach.com
 2. 2. Ondersteuningsinformatie Contactgegevens: Neem contact op met uw leverancier of distributeur voor ondersteuning. U kunt ook een e-mailbericht sturen naar: support@wizteach.com Minimale systeemvereisten: Windows XP Service Pack 3 512 MB RAM Processor van 1 GHz 400 MB vrije schijfruimte Handleiding U kunt de handleiding openen door te klikken op: menu Start > Alle programma's > Qwizdom > WizTeach > Help. Vervolgens klikt u op de taal voor deze handleiding.
 3. 3. WizTeach installeren De installatie van WizTeach begint automatisch. Als dit niet het geval is, gaat u naar Mijn computer, dubbelklikt u op uw cd-/dvd-station en dubbelklikt u vervolgens op Setup om het installatieproces te starten. U wordt gevraagd uw installatietaal te selecteren (zie boven). Klik op OK om door te gaan. Het volgende scherm wordt weergegeven: Klik op Volgende om door te gaan. U wordt gevraagd u akkoord te verklaren met de licentieovereenkomst. Klik op Volgende om door te gaan en het gewenste type installatie te selecteren. De beschikbare opties zijn Volledige installatie, Compacte installatie en Aangepaste installatie.
 4. 4. Vervolgens moet u selecteren waar u WizTeach en de snelkoppelingen voor het menu Start wilt installeren. Klik op Volgende nadat u beide locaties hebt opgegeven. U wordt gevraagd of u een snelkoppeling op het bureaublad wilt maken. Schakel het selectievakje in of uit en klik op Volgende om door te gaan. Vervolgens wordt aangegeven welke andere vereiste items samen met WizTeach worden geïnstalleerd. Klik op Installeren om de installatie te starten. N.B. Dit is alleen van toepassing als Microsoft .NET 2.0 moet worden geïnstalleerd. Als dit al is gebeurd, gaat u rechtstreeks naar de volgende pagina. U krijgt het volgende te zien: .NET wordt gedownload als u vanaf een WizTeach-download installeert. Als u vanaf een cd installeert, gaat u direct naar het volgende scherm:
 5. 5. Klik op Next om naar de gebruiksrechtovereenkomst voor Microsoft .NET Framework te gaan. U moet het selectievakje inschakelen om u akkoord te verklaren met de overeenkomst en vervolgens op Install klikken. Vervolgens ziet u het venster met de installatievoortgangsbalk en het venster met de mededeling dat de installatie is voltooid (zie hieronder). Klik op Finish om het WizTeach-installatieprogramma voort te zetten. Er wordt doorgegaan met het installeren van WizTeach, als volgt: U ziet de voortgangsbalk voor de WizTeach-installatie, en wanneer de installatie is voltooid wordt het venster Installatie voltooid weergegeven (zie boven). Schakel het selectievakje in als u WizTeach direct wilt starten en klik op Voltooien om de installatie af te ronden. De installatie is nu voltooid.
 6. 6. WizTeach registreren en activeren Wanneer u WizTeach voor het eerst uitvoert, wordt u gevraagd uw voorkeurstaal voor WizTeach te selecteren. U kunt de taal ook wijzigen via het menu Instellingen. N.B. U hoeft dit alleen tijdens het installatieproces te doen, niet elke keer dat u WizTeach start. Wanneer u uw taal hebt geselecteerd, wordt u gevraagd uw productsleutel in te voeren en uw softwarelicentie te activeren. Het volgende venster wordt weergegeven:
 7. 7. U moet de verstrekte productsleutel in het vak invoeren. Wanneer u alle 16 cijfers van de productsleutel hebt ingevoerd en op OK hebt geklikt, wordt geprobeerd uw licentie via internet te activeren. Als er geen internetverbinding voorhanden is, ziet u het volgende: Uw serienummer wordt weergegeven zoals in de illustratie. Vervolgens hebt u drie opties voor activering van de WizTeach-software: Activeren via de telefoon: U kunt contact opnemen met het Qwizdom-kantoor en uw serienummer opgeven. U krijgt dan een autorisatiecode die u in de vakken moet invullen. Activeren via e-mail: De e-mailclient van uw voorkeur (bijvoorbeeld Outlook of Outlook Express) wordt automatisch geopend en er wordt een e-mail met uw serienummer voor activering opgesteld. Kijk of u een e-mailbericht hebt gekregen met daarin een geldige activeringscode. Typ deze code vervolgens in de vakken. Activeren via de website: Deze optie biedt u een koppeling naar de WizTeach- activeringswebsite, die vanaf elke computer kan worden gebruikt. Vervolgens kunt u uw serienummer invoeren, waarna u een activeringscode krijgt die u in de vakken moet invullen. Klik na het invoeren van uw activeringscode (via internet, telefoon of e-mail) op OK. WizTeach wordt automatisch gestart in de rechterbovenhoek van het scherm: WizTeach blijft op de voorgrond tenzij u het minimaliseert. In dat geval kunt u het programma weer maximaliseren via de taakbalk onder aan het scherm.
 8. 8. ALGEMENE INFORMATIE Toepassing Toepassing sluiten minimaliseren Door dia’s Toegang tot alle bladeren functies Slepen Lesweergave openen Klik op de knop op het zwevende functiepalet om de lijst met functies weer te geven De beschikbare functiepaletten zijn Standaardfuncties, Rekenen en Lezen en schrijven. U kunt een functie selecteren door eenvoudig op de gewenste functieset te klikken. Alle beschikbare functies worden hier een voor een besproken.
 9. 9. LESSEN EN DIATHEMA'S BEKIJKEN In de lesweergave kunt u diverse achtergronden op uw lessen toepassen, naar nieuwe onderwerpen gaan zonder eerdere activiteiten te verliezen en uw werk opslaan voor gebruik in de toekomst. Gebruik de pijlen om voltooide dia's te doorlopen Klik hierop om de lesweergave te openen Vervolgens wordt het menu onder aan het scherm weergegeven: Klik op de knop Diathema's om Diathema's te selecteren. Vervolgens ziet u de opties voor diathema's: Selecteer het thema dat u voor dit deel van uw les of dia wilt gebruiken. Hier wordt uitgegaan van geruit achtergrondpapier:
 10. 10. Het geselecteerde diathema wordt op de voorgrond van uw bureaublad en van eventuele geopende toepassingen weergegeven. Vervolgens kunt u een van de WizTeach-functies gebruiken: Als u op het menu Les klikt, ziet u de dia's die u in het kader van uw les hebt gemaakt. Klik op de pijl rechts in het menu Les of in het WizTeach-palet als u naar een nieuw onderwerp of gedeelte wilt gaan: De gemaakte dia's worden weergegeven terwijl u uw les doorloopt, diathema's wijzigt, tekent en gebruikmaakt van de diverse WizTeach-functies: U kunt nieuwe lessen maken, eerdere lessen openen of uw les opslaan of afdrukken.
 11. 11. STANDAARDFUNCTIES In Standaardfuncties zijn opties voor tekenen, afbeeldingen en video-opname beschikbaar. TEKENEN De volgende functies voor tekenen zijn beschikbaar: 1. Cursor 2. Ongedaan maken 3. Potlood 4. Lijnen 5. Gum 6. Vormen 7. Tekst 8. Kleur 9. Markeerstift 10. Zaklamp 11. Afbeeldingen 12. Toetsenbord
 12. 12. 1. Cursor Wanneer u op dit pictogram klikt, verandert de aanwijzer weer in de cursorpijl. De WizTeach-tekentoepassing die u op dat moment gebruikte, wordt hierdoor uitgeschakeld. 2. Ongedaan maken Als u op het pictogram Ongedaan maken klikt, worden de markeringen, vormen of tekeningen die u met WizTeach hebt gemaakt, in omgekeerde volgorde opgeheven. U kunt meermalen op dit pictogram klikken om eerdere handelingen ongedaan te maken. N.B. Bewerkingen in andere toepassingen (bijvoorbeeld MS Word, MS Excel, Internet Explorer enzovoort) worden hierdoor niet ongedaan gemaakt. 3. Potlood Met de functie Potlood kunt u rechtstreeks op het actieve venster tekenen (bijvoorbeeld een Internet Explorer- of MS PowerPoint-venster). U kunt de geopende toepassing nog steeds actief gebruiken met behoud van uw tekening:
 13. 13. 4. Lijnen Met de functie Lijnen kunt u een rechte lijn tussen twee punten op het scherm tekenen. Klik op het beginpunt van de lijn, houd de muisknop ingedrukt, en sleep de aanwijzer naar het eindpunt. U kunt ook uw vinger op het gewenste beginpunt op het witbord plaatsen en deze naar het eindpunt schuiven. Er zijn drie lijnopties: - Rechte lijn - Stippellijn - Pijl U ziet tevens dat de aanwijzer in een dradenkruis verandert wanneer u lijnen tekent. Hieronder worden voorbeelden van de lijnen weergegeven:
 14. 14. 5. Gum Met de functie Gum kunt u schermobjecten verwijderen. Er zijn vier opties voor het verwijderen van tekeningen, markeringen en notities: Eén lijn of object Binnen een gebied Alles verwijderen Naar de Prullenbak slepen Eén lijn of object verwijderen: Hiermee kunt u op één lijn of object klikken, dat met één muisklik of één sleepactie is getekend (zie hieronder): Verwijderen binnen een gebied: Klik en sleep om een kader te tekenen rond alles wat u wilt verwijderen. Zodra u de muisknop loslaat, worden alle WizTeach- objecten binnen het kader verwijderd.
 15. 15. Alles verwijderen: Klik op Alles verwijderen om alle WizTeach- objecten op het scherm te verwijderen. De Prullenbak gebruiken: U kunt items ook verwijderen door ze naar de Prullenbak in de rechterbenedenhoek van het scherm te slepen. N.B. U kunt dit op elk gewenst moment doen, zelfs als de functie Gum niet actief is. 6. Vormen Met de functie Vormen kunt u de volgende objecten maken: vierkanten, rechthoeken, driehoeken en aangepaste vormen. Er zijn vier vormopties: - Rechthoek - Driehoek - Cirkel - Vrije vorm U ziet tevens dat de aanwijzer in een dradenkruis verandert wanneer u vormen tekent.
 16. 16. 7. Tekst Met de functie Tekst kunt u nieuwe tekstvakken maken, de weergave en tekstopmaak van deze vakken wijzigen enzovoort. Wanneer u op het pictogram Tekstvak klikt, ziet u de werkbalk voor tekstvakken, zoals hieronder weergegeven: U kunt het lettertype selecteren in de vervolgkeuzelijst, zoals hier weergegeven: Verder kunt u de tekstkleur wijzigen, tekst knippen en plakken, onderstrepen enzovoort. Vervolgens klikt u op de knop om een nieuw tekstvak te maken. Het tekstvak wordt weergegeven. Klik in het tekstvak en typ de gewenste tekst.
 17. 17. 8. Kleur Met de functie Kleur kunt u de kleur van uw tekeningen, lijnen, vormen en notities wijzigen. U kunt de lijnkleur en de opvulkleur wijzigen. Wanneer u op de kleur voor de lijn of opvulling klikt, kunt u een keuze maken uit het kleurenpalet (zie illustratie). Bovendien kunt u de lijndikte en transparantie (alfa) veranderen. Als u bijvoorbeeld blauw selecteert voor de lijn en geel voor de opvulling, en vervolgens de optie Vormen > Cirkel selecteert, krijgt u een blauwe cirkel met een gele opvulling, zoals hier weergegeven:
 18. 18. 9. Markeerstift Met de functie Markeerstift kunt u willekeurige items op het scherm markeren. Wanneer u de functie Markeerstift selecteert, verandert de aanwijzer in een markeerstift en kunt u ermee markeren door te klikken en te slepen terwijl u de muisknop ingedrukt houdt. Als u meermalen in hetzelfde gebied klikt, creëert u meerdere lagen. 10. Zaklamp Met de functie Zaklamp kunt u het scherm zwart maken en alleen het gebied weergeven waar de muisaanwijzer zich bevindt. Het lijkt dan alsof u een zaklamp gebruikt in een donkere kamer. U kunt de functie Zaklamp sluiten door de muisknop los te laten en te klikken op het symbool dat wordt weergegeven.
 19. 19. 11. Afbeeldingen Met de functie Afbeeldingen kunt u afbeeldingen met betrekking tot diverse onderwerpgebieden weergeven. Selecteer het gewenste onderwerp en dubbelklik op afbeeldingen in de voorbeeldweergavemap om ze weer te geven. 12. Toetsenbord Het WizTeach-toetsenbord wordt op het scherm weergegeven en u kunt typen in een geopende toepassing (bijvoorbeeld Microsoft Word of MSN Messenger) of rechtstreeks in de WizTeach-functie Tekst. N.B. De toetsenbordtaal verandert al naar gelang de taal die u hebt geselecteerd toen u WizTeach voor het eerst installeerde.
 20. 20. VIDEO-OPNAME De video-opnamesoftware wordt gebruikt in combinatie met een visualizer of documentcamera om video op te nemen en foto's te nemen. De opties van Video-opname zijn als volgt: 1. Video-apparaat 2. Scherm vastleggen 3. Scherm opnemen 4. Archief 1. Video-apparaat Met Video-apparaat kunt u een live videofeed van een externe bron zoals een visualizer of videocamera weergeven. Er verschijnt een nieuw venster waarin de videofeed wordt weergegeven.
 21. 21. 2. Scherm vastleggen Met Scherm vastleggen kunt u een momentopname van uw scherm opslaan. U kunt een beeld van een opgegeven gebied of het volledige scherm vastleggen. Wanneer u het afbeeldingsgebied hebt geselecteerd of op Volledig scherm hebt geklikt, wordt u gevraagd waar u de afbeelding wilt opslaan. Opgeslagen afbeeldingen zijn beschikbaar voor snelle weergave in Archief. Afbeeldingsgebied selecteren Volledig scherm
 22. 22. 3. Scherm opnemen Hiermee kunt u uw schermactiviteiten opnemen. Klik op de knop Opnemen wanneer u de opname wilt starten. Klik op Stoppen om de opname te beëindigen. U wordt gevraagd waar u de opname wilt opslaan. U kunt opgeslagen opnamen afspelen via Archief. Stoppen Opnemen
 23. 23. 4. Archief Met Archief kunt u eerder opgenomen video's en afbeeldingen selecteren en bekijken: Klik op de knop STARTEN om de gewenste video of afbeelding te openen.
 24. 24. REKENEN In de functieset Rekenen zijn de volgende functies beschikbaar: Getallen Meetfuncties Meetkunde Grafieken en gegevens Rekenspelletjes GETALLEN Functies voor getallen doorlopen en openen De volgende functies voor getallen zijn beschikbaar: 1. Getallen 2. Symbolen 3. Functiemachine 4. Telraam 5. Getallenlijn 6. Getallenraster 7. Breuken 8. Rekenmachine
 25. 25. 1. Getallen Sleep cijfers uit de getallenlijn. Voeg cijfers samen door ze dicht naast elkaar te plaatsen. Vouw de getallenlijn uit/samen om kleinere/grotere getallen te zien Formaat wijzigen Vouw de getallenlijn uit/samen om kleinere/grotere getallen te zien
 26. 26. 2. Rekenkundige symbolen Sleep een symbool naast het bestaande getal, voeg een ander getal toe en plaats een gelijkteken (=) Klik op het vraagteken (?) om de uitkomst weer te geven Vervang symbolen of getallen door er een ander overheen te slepen. De berekening wordt dan aangepast. Het is raadzaam geopende functies te sluiten voordat u verder gaat. Dit doet u door op het sluitpictogram te klikken. U kunt uw som ook naar de afvalbak slepen. (N.B. De Prullenbak wordt alleen weergegeven wanneer u WizTeach- objecten op het scherm versleept.)
 27. 27. 3. Functiemachine Stel het getal/symbool in met de pijlen. OPNIEUW INSTELLEN U kunt ook cijfers en symbolen naar de gewenste gebieden slepen. Vervolgens kunnen vergelijkingen worden berekend op basis van wat als uw berekening is geselecteerd. Zo kunt u symbolen of numerieke uitkomsten achterhalen:
 28. 28. 4. Het telraam gebruiken Versleep de kralen om getallen weer te geven Zet hier een getal neer om het op het telraam weer te geven Het getal 67, versleept zoals hierboven, wordt weergegeven zoals in de illustratie: 5. Getallenlijnen gebruiken Selecteer het gewenste lijn. U kunt getallen uit de lijn verwijderen door ze weg te slepen. Wijzig het formaat van de lijn door hier te klikken en vervolgens te slepen
 29. 29. 6. Getallenraster Met de functie Getallenraster kunt u een raster van getallen maken. U kunt deze getallen selecteren met de vooraf ingestelde opties, of u kunt handmatig een nieuw raster maken door ‘Een raster maken’ te selecteren en op te geven hoe het nieuwe raster eruit moet zien: Met de bovenstaande instellingen maakt u het volgende getallenraster: Als u besluit getallen in het raster te verbergen, verschijnen de getallen alleen wanneer u in de respectieve vakjes in het raster klikt, zoals hier weergegeven:
 30. 30. 7. Breuken a. Versleep een kant-en-klare breuk of maak er zelf een b. Vouw uit om de breuk als een cirkeldiagram of breukbalk weer te geven c. Gebruik de rekenkundige symbolen om breuken op te tellen, af te trekken, te delen of te vermenigvuldigen
 31. 31. 8. Rekenmachine Rekenmachine is een rekenmachine op het scherm, met functies zoals percentage, vierkantswortel en verheffing tot de tweede en derde macht. Gebruik van de rekenmachine
 32. 32. MEETFUNCTIES Er zijn acht meetfuncties, te weten: 1. Liniaal 2. Gradenboog 3. Passer 4. Conversiefunctie 5. Klok 6. Rekenmachine 7. Stopwatch 8. Meetlint
 33. 33. 1. Liniaal Sluiten Draaien Formaat Verplaatsen wijzigen Met de functie Liniaal kunt u rechte randen en een afstand tussen twee punten meten. U kunt de liniaal draaien en het formaat en de positie ervan wijzigen om afstanden overal op het scherm te meten. 2. Gradenboog Opnieuw instellen Omzetten in 360 ˚ Sluiten Formaat wijzigen Met de functie Gradenboog kunt u hoeken overal op het scherm meten. U kunt de gradenboog verplaatsen, draaien, vergroten, verkleinen en (voor hoeken die u niet met de standaardgradenboog van 180˚ kunt meten) omzetten in een gradenboog van 360˚:
 34. 34. 3. Passer Functie verplaatsen Klik, houd de muisknop ingedrukt en sleep het potlood naar links of rechts om de lengte van de straal te bepalen. Sleep het potlood omlaag om de gewenste kleur van de cirkel te selecteren. Laat de muisknop los en de cirkel wordt getekend. Cirkel slepen Klik op de ‘i’ om informatie over de getekende cirkel weer te geven
 35. 35. 4. Conversiefunctie Met de Conversiefunctie kunt u eenheden van gewicht, volume, afstand, temperatuur en tijd omzetten in een andere maateenheid, bijvoorbeeld inches in centimeters, Fahrenheit in Celsius enzovoort. 5. Klok Wanneer u op het pictogram Klok klikt, wordt de analoge klok weergegeven: U kunt de tijd op de analoge klok instellen door op de gewenste wijzer te klikken en deze naar de gewenste positie te slepen (bijvoorbeeld de kleine wijzer naar 2 en de grote wijzer naar 3 om kwart over twee aan te geven). U kunt omschakelen naar de digitale klok door op de knop aan de rechterkant van de wijzerplaat te klikken. U kunt de tijd op de digitale klok instellen met de pijlen onder en boven elk cijfer op de klok. U kunt schakelen tussen de 24- en 12-uursweergave door op de knoppen rechts van de klok te klikken. Het is ook mogelijk om de digitale kloktijd in een analoge tijd om te zetten door op de knop onder aan de klok te klikken.
 36. 36. 6. Rekenmachine De functie Rekenmachine in de functieset Rekenen komt overeen met de rekenmachine in Getallen. Rekenmachine is een rekenmachine op het scherm, met functies zoals percentage, vierkantswortel en verheffing tot de tweede en derde macht. Gebruik van de rekenmachine
 37. 37. 7. Stopwatch Met de functie Stopwatch kunt u meten hoe lang het duurt om een activiteit te voltooien. U kunt de stopwatch starten met de knop , terugzetten op nul met de knop en pauzeren met de knop . U kunt desgewenst ook tussentijden opnemen met de knop . Zie de illustratie voor een voorbeeld: 8. Meetlint Met de functie Meetlint kunt u de lengte van objecten op het scherm meten. U kunt het meetlint verplaatsen door erop te klikken en het naar de positie te slepen waar u wilt beginnen met meten. Als u een nieuwe afstand wilt meten, klikt u op het uiteinde van het meetlint en sleept u het naar de gewenste eindpositie. De afmeting wordt in het vak weergegeven en het lint wordt ingeschoven.
 38. 38. MEETKUNDE In Meetkunde zijn de volgende functies beschikbaar: 1. Prisma's 2. Piramiden 3. Hoeken van vormen 4. Tekenen 5. Rotatie 6. Weerspiegeling 1. Prisma's Met de functie prisma's kunt u prisma's maken en zien hoe ze zijn gevormd. Er zijn vier menu's voor het maken van prisma's:
 39. 39. Wanneer u op klikt, worden alle opties van de prismamenu's weergegeven. Klik op als u de menuopties weer wilt verbergen. Als u een van opties onder Uitslagen selecteert, kunt u op de afspeelknop klikken om te zien hoe het prisma is gevormd. Dit wordt hieronder geïllustreerd: 1) 2) 3) 4)
 40. 40. 2. Piramiden Met de functie Piramiden kunt u piramiden maken en zien hoe ze zijn gevormd. Er zijn wederom vier opties voor het maken van piramiden: Wanneer u op een menu klikt, worden de opties van dat menu weergegeven. Wanneer u op klikt, worden alle opties van de piramidemenu's weergegeven. Klik op als u de menuopties weer wilt verbergen. Als u een van opties onder Uitslagen selecteert, kunt u op de afspeelknop klikken om te zien hoe de piramide is gevormd. Dit wordt hieronder geïllustreerd: 1) 2) 3) 4)
 41. 41. 3. Hoeken van vormen Met de functie Hoeken van vormen kunt u vormen maken en wijzigen en vervolgens de hoeken van de gemaakte vorm bestuderen. Klik op een van de vormen om de vorm op het scherm weer te geven. Wanneer u op klikt, ziet u alle hoeken van het object op het scherm. Klik op als u de hoeken weer wilt verbergen. U kunt de weergave en de hoeken ook wijzigen door te klikken op het punt waar twee lijnen elkaar ontmoeten en dat punt te verslepen tot het object er naar wens uitziet:
 42. 42. 4. Tekenen Dit is een snelkoppeling naar de functieset Tekenen. Zie pagina 7 van deze handleiding voor meer informatie over deze functieset. 5. Rotatie Wanneer u op het pictogram Rotatie klikt, wordt het volgende venster geopend: U kunt een vorm voor rotatie tekenen met de penfunctie of u kunt een van de kant-en-klare vormen selecteren door op het driehoek-, vierkant- of rechthoekpictogram te klikken. Vervolgens kunt u de draaihoek en - richting van instellen. Wanneer u dit hebt gedaan, klikt u op de rotatieknop De vorm draait met de hoek en in de richting die u hebt geselecteerd. U ziet ook een schaduw van de oorspronkelijke vorm ter aanduiding van de uitgangspositie. U kunt een gradenboog gebruiken om de rotatiehoek te meten.
 43. 43. 6. Weerspiegeling Wanneer u op het pictogram Weerspiegeling klikt, wordt het volgende venster geopend: U kunt de vorm en het spiegelbeeld verplaatsen door middel van klikken en slepen. U kunt ook selecteren welke vorm u wilt spiegelen en de spiegelas wijzigen:
 44. 44. GRAFIEKEN EN GEGEVENS In Grafieken en gegevens zijn de volgende functies beschikbaar: 1. Draaischijf voor kansberekening 2. Dobbelstenen 3. Turfstreepjes 4. Grafieken/diagrammen 1. Draaischijf voor kansberekening Met Draaischijf voor kansberekening kunt u bepalen hoe groot de kans is dat een bepaalde kleur op de schijf wordt geselecteerd. U kunt de schijf draaien door op de knop rechts onder de schijf te klikken. Met de knop kunt u de schijf opnieuw instellen.
 45. 45. Met de vier draaiknoppen kunt u het aantal segmenten van de draaischijf selecteren. Selecteer 3, 5, 8 of 16. Vervolgens kunt u segmenten aan een reeks toevoegen en uw kansberekeningen uitbreiden. Dit doet u door op 'Aan reeks toevoegen' te klikken. Door op een vraagteken te klikken kunt u zien hoe groot de kans is dat de desbetreffende kleur op de schijf verschijnt. Als u opnieuw op een kans klikt, wordt de laagste gemeenschappelijke deler weergegeven.
 46. 46. 2. Dobbelstenen U kunt afzonderlijke dobbelstenen gebruiken of dobbelstenen combineren met de schudbeker om ze over het scherm te rollen. Klik op de dobbelsteen of schudbeker om te rollen. 3. Turfstreepjes Met de functie Turfstreepjes kunt u informatie in de vorm van turfstreepjes weergeven. Klik op het plusteken (+) om een turfstreepje toe te voegen en op het vraagteken (?) om het totaal aantal turfstreepjes weer te geven.
 47. 47. 4. Grafieken/diagrammen Nieuwe grafiekgegevens Grafieknaam bewerken toevoegen De geselecteerde grafieksoort tekenen Itemnaam bewerken Numerieke waarde Nieuw item toevoegen toevoegen
 48. 48. REKENSPELLETJES De volgende rekenspelletjes zijn beschikbaar: 1. Rekenen 2. Snelle sommetjes 3. Somschieten 4. Nummerballen 5. Wipwap 6. Memory 7. Sudoku 8. Target 24
 49. 49. 1. Rekenen De vraagberekeningen worden onder aan het spelscherm weergegeven en worden met elke vraag moeilijker. Door op de cijfers in het raster te klikken kunt u de ontbrekende cijfers in de berekeningen selecteren. 2. Snelle sommetjes In dit spel krijgt u rekensommen te doen. Hoe hoger het niveau, des te moeilijker de sommen. Klik op de cijfers op het scherm of typ ze via het toetsenbord om te antwoorden. 3. Somschieten Vernietig de ballen door paren te vormen die bij elkaar opgeteld 10 zijn. Met één bal kunt u een groep ballen vernietigen die hetzelfde nummer hebben.
 50. 50. 4. Nummerballen Klik in oplopende volgorde op de gekleurde ballen om ze te verwijderen. Hoe sneller u dit doet, des te meer punten u scoort. 5. Wipwap Selecteer voor elke weergegeven wip het zwaarste voorwerp. 6. Memory Kijk naar het getal op het scherm en probeer het te onthouden voordat de tijd op is Herhaal de weergegeven cijferreeks vervolgens door op de cijferknoppen te klikken of op de cijfertoetsen te drukken.
 51. 51. 7. Sudoku Vul de vierkanten met de getallen 1-9 op basis van de volgende regels: 1) In elke rij, kolom of diagonaal mag elk getal maar één keer voorkomen. 2) In elk vierkant van 3x3 (met vetgedrukt kader) mag elk getal maar één keer voorkomen. Selecteer aan de linkerkant het cijfer dat u in het raster wilt invoeren. Het cijfer wordt groen gemarkeerd. Klik op het vakje waarin u het cijfer wilt invoeren. Het cijfer wordt in het groen weergegeven (zie de bovenstaande illustratie). U kunt op de knop klikken om de juiste cijfers weer te geven. Telkens als u dit doet, wordt uw tijd echter verhoogd met 100 seconden. 8. Target 24 Rangschik de speelkaarten en rekenkundige symbolen zodanig dat de formule op 24 uitkomt. Aas = 1, boer = 11, vrouw = 12, koning = 13
 52. 52. LEZEN EN SCHRIJVEN WizTeach bevat vier woordfuncties en vier woordspelletjes. TAALFUNCTIES De vier woordfuncties zijn: 1. Tekstfunctie 2. Woord- & zinsvormer 3. Woordkluis 4. Woordwortels
 53. 53. 1. Tekstfunctie Met Tekstfunctie kunt u nieuwe tekstvakken maken, de weergave en tekstopmaak van deze vakken wijzigen enzovoort. Wanneer u op het pictogram Tekstvak klikt, ziet u de werkbalk voor tekstvakken, zoals hierboven weergegeven. U kunt het lettertype selecteren in de vervolgkeuzelijst, zoals hier weergegeven: Verder kunt u de tekstkleur wijzigen, tekst knippen en plakken, onderstrepen enzovoort. Vervolgens klikt u op de knop om een nieuw tekstvak te maken. Het tekstvak wordt weergegeven. Klik in het tekstvak en typ de gewenste tekst. U kunt vervolgens ook de tekstkleur wijzigen en tekst vet maken, onderstrepen, cursiveren, kopiëren en plakken enzovoort.
 54. 54. 2. Woord- & zinsvormer Met de functie Woord- & zinsvormer kunt u tekst opstellen door de letters naar de teksteditor te slepen. U kunt afzonderlijke letters verslepen of op de voorvoegsels, achtervoegsels en andere woorddelen onder aan de werkbalk klikken om woorden samen te stellen. 3. Woordkluis Met de functie Woordkluis kunt u woorden uit een blok tekst halen en scenario's creëren waarin een ontbrekend woord moet worden ingevuld. U kunt woorden aan de woordkluis toevoegen en vervolgens naar de juiste positie in het tekstvak slepen. Met het pictogram Woordkluis kunt u een woord aan de woordkluis toevoegen. Met het pictogram Woordkluis openen kunt u alle woorden in de woordkluis weergeven.
 55. 55. Markeer in het tekstvak het woord dat u aan de woordkluis wilt toevoegen, zoals hier weergegeven: U kunt alle woorden in de woordkluis bekijken door op de knop Woordkluis openen te klikken: Klik op het woord in de woordkluis om het te selecteren. Vervolgens kunt u het woord terugslepen naar de juiste plaats in het tekstvak. U kunt geen woorden invullen op plaatsen waar ze niet passen. Wanneer u het woord hebt teruggezet in de tekst, verdwijnt het uit de woordkluis. 4. Woordwortels Met de functie Woordwortels kunt u een woord typen, waarna de oorsprong en bestanddelen van het woord worden weergegeven, samen met de betekenis van deze bestanddelen.
 56. 56. Woordspelletjes Er zijn vier woordspelletjes in WizTeach, te weten: 1. Woordvormer 2. Woordzoeker 3. Woordmix 4. Woordmaker 1. Woordvormer Selecteer letters om woorden te vormen met de aangrenzende letters. Klik op de laatste letter om het woord te bevestigen. Klik op een andere positie om het woord te annuleren. Klik op een leeg gebied om een nieuwe letter neer te zetten.
 57. 57. 2. Woordzoeker Zoek het woord met de opgegeven betekenis. De letters van het woord kunnen in horizontale, verticale en diagonale richting zijn gerangschikt. Als u snel antwoordt, krijgt u meer punten, maar als u tips bekijkt, raakt u punten kwijt. 3. Woordmix Rangschik de letters om een geldig woord te vormen. U kunt de betekenis van het woord weergeven door op de knop Tip te klikken. 4. Woordmaker Rangschik de letters om woorden te vormen. U hoeft niet alle letters te gebruiken, maar woorden moeten minstens drie letters lang zijn. Versleep de letters met de muis of typ ze in het vak.
 58. 58. Instellingen Taal Hiermee kunt u instellen in welke taal WizTeach wordt weergegeven. Het toetsenbord in de functieset Tekenen wordt afgestemd op de taal die u hier instelt.
 59. 59. Info Hiermee worden alle details van uw huidige WizTeach-installatie weergegeven: het versienummer, de productsleutel en alle WizTeach-functies waarvoor u een licentie hebt. Nieuwe productsleutel Hiermee kunt u een nieuwe productsleutel opgeven om uw WizTeach-licentie bij te werken met de door u gekochte functies en om een update van de proefversie uit te voeren. Als u een proefversie van WizTeach gebruikt, krijgt u van tijd tot tijd het volgende bericht te zien: Voer een nieuwe productsleutel voor een geldige WizTeach-licentie in als u dit bericht niet meer wilt zien.

×