Nask Q3 Report

519 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
519
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
155
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nask Q3 Report

 1. 1. RYNEK DOMEN W POLSCE Q3 2009 Trzeci kwartał 2009 roku to drugi najlepszy kwartał dla domeny .PL z 223 903 nowymi rejestracjami. To tak e okres symbolicznego przekroczenia 1.500.000 aktywnych domen w rejestrze .PL – i to w nieco ponad rok od osiągnięcia progu 1.000.000 zarejestrowanych domen. SZCZEGÓŁOWY RAPORT NASK ZA TRZECI KWARTAŁ 2009 ROKU Tekst i redakcja: Katarzyna Sobczyk, Andrzej Bartosiewicz, Dział Domen NASK Dane przygotowane i opracowane przez Katarzynę Sobczyk na podstawie danych pochodzących z systemu rejestarcji domen NASK. Opracowanie graficzne: asp GRAFIK Copyright by NASK. Powielanie całości lub fragmentów opracowania bez zgody NASK jest zabronione. Fotolia.com
 2. 2. RYNEK DOMEN W POLSCE SPIS TREŚCI Q3 2009 Wstęp 3 Liczba aktywnych nazw domeny .PL w DNS 4 Trzeci kwartał 2009 roku – miesiąc po miesiącu 5 Dynamika przyrostu nazw domeny .PL aktywnych w DNS 6 Liczba nowych rejestracji .PL kwartalnie 7 Średnia liczba nowych rejestracji dziennie 8 Porównanie domen .PL z domenami regionalnymi i funkcjonalnymi 9 Poziom odnowień nazw domeny .PL 10 Partnerzy NASK 11 Podział Partnerów ze względu na siedzibę i rodzaj usług 12 Udział poszczególnych Partnerów w rynku domen .PL 13 Udział Partnerów w obsłudze abonentów polskich domen 14 Udział poszczególnych Partnerów w nowych rejestracjach 15 Zmiany w rejestracji DNT 16 Udział poszczególnych Partnerów w rynku DNT 17 Zmiany w rejestracji WLS 18 Udział poszczególnych Partnerów w rynku WLS 19 Transfery ogółem między Partnerami 20 Parking domen .PL 21 Ranking TLD z terenu UE, stan na wrzesień 2009 roku 22 Rynek domen w Polsce Copyright NASK, 2009 2
 3. 3. WSTĘP Szanowni Państwo! Z przyjemnością przekazujemy Państwu kolejny raport dotyczący rynku domen w Polsce, tym razem dotyczący trzeciego kwartału 2009 roku. Raport ten jest równie pierwszym wydaniem posiadającym zmienioną formę gra- ficzną. Mam nadzieję, e zarówno treść, jak i nowa oprawa graficzna spotka się z Państwa yczliwym przyjęciem. Co do zawartości raportu, to chciałbym zwrócić uwagę na następujące kwestie: Trzeci kwartał 2009 roku to drugi najlepszy kwartał dla domeny .PL z 223 903 nowymi rejestracjami, co daje 2 434 rejestracji nowych domen dziennie. Od minionego kwartału lepszy okazał się tylko pierwszy kwartał 2008 roku, gdy rejestrowaliśmy 2538 domen dziennie. Omawiany tu kwartał charakteryzuje się nie tylko wysokim wskaźni- kiem nowych rejestracji. To tak e symboliczne przekroczenie 1.500.000 aktywnych domen w rejestrze .PL – i to w nieco ponad rok od przekroczenia progu 1.000.000 domen. To ostatni kwartał obowiązywania dotychczasowego modelu post- -paid, w którym Partner otrzymywał fakturę raz na miesiąc za zarejestrowane wcześniej domeny, a proces akredytacji wymagał zło enia zabezpieczeń finan- sowych. Od końca września 2009 roku NASK przeszedł na model pre-paid, w którym opłata za rejestrację pobierana jest automatycznie z konta Partnera, a proces akredytacji Partnerów znacznie się uprościł. To równie pierwsze w historii głosowanie przez Partnerów nad zmianami i ulepszeniami w syste- mie rejestracji domen. ycząc miłej lektury, chciałbym ju teraz zapowiedzieć, e szczegółowy „Roczny raport rejestru .PL 2009” przygotowany przez NASK będzie dostępny w styczniu 2010 roku. Dr in . Andrzej Bartosiewicz Kierownik Działu Domen NASK Rynek domen w Polsce Copyright NASK, 2009 3
 4. 4. LICZBA AKTYWNYCH NAZW DOMENY .PL W DNS Raport rozpoczynamy od przedstawienia wyników uzyskanych w trzecim kwartale 2009 roku. Kwartał ten zakończył się wynikiem 1 538 742 aktywnych nazw domeny w DNS. Liczba domen .PL (Number of .PL domain names) 1 800 000 1 538 742 1 600 000 1 438 023 1 323 454 1 370 942 1 400 000 1 200 000 1 000 000 762 656 800 000 557 091 600 000 400 000 200 000 0 2006 2007 2008 Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 Rynek domen w Polsce Copyright NASK, 2009 4
 5. 5. TRZECI KWARTAŁ 2009 – MIESIĄC PO MIESIĄCU Poni szy wykres pokazuje liczbę aktywnych domen w DNS w poszczególnych miesiącach trzeciego kwartału 2009 roku. Liczba domen .PL w DNS z podziałem na miesiące w Q3 2009 (Number of registered .PL domain names per month in Q3 2009) 1 538 742 Wrzesień (September) 1 506 631 Sierpień (August) 1 476 465 Lipiec (July) 1 250 000 1 350 000 1 450 000 1 550 000 1 650 000 Pod koniec czerwca 2009 roku liczba domen aktywnych w DNS wynosiła 1 438 023. Na koniec trzeciego kwartału 2009 roku uzyskaliśmy wynik 1 538 742, czyli podczas ostatnich trzech miesięcy liczba domen eksporto- wanych do DNS wzrosła o 100 719. Rynek domen w Polsce Copyright NASK, 2009 5
 6. 6. DYNAMIKA PRZYROSTU NAZW DOMENY .PL AKTYWNYCH W DNS Porównanie dynamiki przyrostu liczby domen .PL. kwartał do kwartału (Quarter to quarter growth of .PL domain names) Q4 { 6.01% 9.54% { 2009 7.00% Q3 14.06% 2008 9.59% 2007 { 4.89% Q2 12,53% 7.81% Q1 { 3.59% 9.42% 23.43% 0% 10% 20% 30% Powy szy wykres obrazuje dynamikę wzrostu w okresach kwartalnych, czyli przyrost bezwzględnej liczby domen w DNS w danym kwartale w sto- sunku do kwartału poprzedniego. Wykres uwzględnia fakt, e część domen nie jest utrzymywana w kolejnym okresie rozliczeniowym. W trzecim kwartale tego roku dynamika przyrostu liczby domen .PL osiągnęła 7% . Przyrost netto liczby domen w DNS był znacznie wy szy ni w poprze- dnim kwartale Q2 2009. Rynek domen w Polsce Copyright NASK, 2009 6
 7. 7. LICZBA NOWYCH REJESTRACJI .PL KWARTALNIE Liczba rejestracji nazw domeny .PL (Number of .PL domain names registrations) 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 7 07 07 07 08 8 08 08 09 09 09 200 20 20 20 20 2 00 20 20 20 20 20 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 W trzecim kwartale 2009 roku abonenci zarejestrowali 223 903 nazw domeny .PL, co daje wzrost dynamiki liczby rejestracji o 12.8% w stosunku do kwar- tału Q2 2009. Liczba rejestracji nazw domeny z końcówką .PL w poszczególnych miesiącach trzeciego kwartału w roku 2009: lipiec – 81 913, sierpień – 72 839, wrzesień – 69 151. Rynek domen w Polsce Copyright NASK, 2009 7
 8. 8. ŚREDNIA LICZBA NOWYCH REJESTRACJI DZIENNIE Porównując średnią liczbę rejestracji domen w ciągu jednego dnia w kolejnych kwartałach w latach 2007, 2008 i 2009, zauwa amy, e obecny kwartał 2009 jest najlepszy w tym roku pod względem liczby rejestracji nazwy domen. Liczba nowych rejestracji w Q3 2009 podzielona przez 92 dni daje wynik ponad 2 434 rejestracji przypadających na jeden dzień, co pokazuje, e kwartał Q3 2009 jest drugim najlepszym kwartałem w historii rejestru .PL. Porównanie średniej liczby dziennych nowych rejestracji domen .PL. (New .PL domain name registrations per day) 2009 2008 { 2007 Q4 1996 896 { 2434 Q3 1877 1029 Q2 { 773 1838 2181 Q1 { 946 2404 2538 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 Rynek domen w Polsce Copyright NASK, 2009 8
 9. 9. PORÓWNANIE DOMEN .PL Z DOMENAMI REGIONALNYMI I FUNKCJONALNYMI Liczba nowych rejestracji domen .PL, regionalnych i funkcjonalnych (Number of new .PL, regional and functional domain name registrations) .PL funkcjonalne regionalne 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 2006 2007 2008 Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 Od lipca do września 2009 roku odnotowano 157 215 rejestracje domen .PL, 51 481 rejestracji domen funkcjonalnych i 15 207 rejestracji domen regional- nych. Oznacza to wzrost dynamiki liczby rejestracji w trzecim kwartale 2009 roku w stosunku do kwartału drugiego. Od 1 maja do 31 sierpnia 2009 roku trwała promocja na domeny funkcjonalne z wyłączeniem domeny funkcjonalnej .com. Opłata za domeny funkcjonalne została obni ona do 1 PLN. W efekcie w stosunku do kwartału poprzedniego zaobserwowaliśmy w kwartale Q3 2009 wzrost liczby rejestracji domen funkcjonalnych o ok. 11%. Rynek domen w Polsce Copyright NASK, 2009 9
 10. 10. POZIOM ODNOWIEŃ NAZW DOMENY .PL W trzecim kwartale 2009 roku poziom odnowień wyniósł 60.17% , co stanowi spadek o 1.68 p.p. (punktów procentowych) w stosunku do drugiego kwartału 2009 roku. Procent odnowień domen .PL (% share of renewed .PL domain names) 80% 70% 66,06% 61,85% 60,17% 60% 50% Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 Obecny wskaźnik odnowień domen .PL jest wynikiem przeprowadzonych przez Partnerów w roku 2008 promocji, w których mo na było rejestrować domeny za darmo. Rynek domen w Polsce Copyright NASK, 2009 10
 11. 11. PARTNERZY Program Partnerski NASK ma ju sześć lat. Spadek liczby podpisanych umów w trzecim kwartale 2009 roku w stosunku do drugiego kwartału związany jest z wprowadzeniem nowej funkcjonalności o charakterze pre-paid. Na rozwiąza- nie współpracy zadecydowało się osiem podmiotów, które łącznie obsługiwały poni ej 0.02% polskiego rynku domen. Jednocześnie w związku z wprowadze- niem funkcjonalności pre-paid, odnotowaliśmy wzrost liczby zapytań dotyczą- cych przystąpienia do Programu Partnerskiego NASK. Obecne warunki wstępne są bardziej dogodne, gdy dzięki systemowi opartemu na przedpłatach nie są wymagane dodatkowe zabezpieczania. Liczba akredytowanych Partnerów (Number of accredited Registrars) 120 100 80 60 40 20 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Obecnie w Programie Partnerskim NASK bierze udział łącznie 107 podmiotów. 58 Rejestratorów ma siedzibę w Polsce, 34 w Europie, a 15 w pozostałych częściach świata. Rynek domen w Polsce Copyright NASK, 2009 11
 12. 12. PODZIAŁ PARTNERÓW ZE WZGLĘDU NA SIEDZIBĘ I RODZAJ USŁUG Przewa a liczba podmiotów z siedzibą w Polsce – 54.2% . Podział Partnerów ze względu na siedzibę firmy (Registrars representing domestic or foreign market) 54.2% Polska 31.8% 14.0% Europa pozostałe kraje Rynek pierwotny reprezentuje 74.8% podmiotów. Podział Partnerów ze względu na charakter usług (Registrars representing primary or secondary market) 74.8% rynek pierwotny 20.5% 4.7% rynek wtórny usługi łączone Rynek domen w Polsce Copyright NASK, 2009 12
 13. 13. UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH PARTNERÓW W RYNKU DOMEN .PL Liczba domen .PL obsługiwanych przez Partnerów stale wzrasta, obecnie wartość ta osiągnęła 97.33% . Procentowy podział obsługiwanych nazw domeny, trzeci kwartał 2009* (% share of .PL domain served, Q3 2009*) 25.70% 24. 86% Home.pl NetArt 15.27% 9.16% Pozostali AZ.pl 0.79% 8.12% Key-Systems Consulting Service 1.47% Onet.pl 4.61% Michau Enterprises 2.49% Active24 3.97% 3.57% Dinfo Systemy DomainMaker Internetowe * Wykres prezentuje dziesięciu największych Partnerów NASK spośród tych, którzy zgodzili się na publikację wartości ich udziału w rynku. (* NASK has not received consent from some Registrars to disclose their names on the graph). W trzecim kwartale 2009 roku powy ej 50% ogółu domen .PL jest obsługiwana przez dwa podmioty wiodące – Home.pl i NetArt, posiadające udziały odpo- wiednio: 25.70% i 24.86%. Udział AZ.pl osiągnął 9.16%, a Consulting Service 8.12%. Firma Michau Enterprises z udziałem 4.61% awansowała na piątą pozycję. Rynek domen w Polsce Copyright NASK, 2009 13
 14. 14. UDZIAŁ PARTNERÓW W OBSŁUDZE ABONENTÓW POLSKICH DOMEN Statystyka ukazuje procentowy podział unikalnych abonentów aktywnych domen .PL. Procentowy podział obsługiwanych unikalnych abonentów aktywnych nazw domeny .PL, trzeci kwartał 2009* (% share of the unique Registrants of active .PL domain names served, Q3 2009*) 23.39% 25.27% Home.pl NetArt 8.95% 12.38% Consulting Pozostali Service 1.09% 8.76% Key-Systems AZ.pl 1.98% 5.53% Active24 Dinfo Systemy Internetowe 2.79% 5.43% Onet.pl 4.44% DomainMaker NASK * Wykres prezentuje dziesięciu największych Partnerów NASK spośród tych, którzy zgodzili się na publikację wartości ich udziału w rynku. (* NASK has not received consent from some Registrars to disclose their names on the graph). Pierwsze miejsce zajmuje NetArt obsługujący 25.27% unikalnych abonentów, a na drugim miejscu jest Home.pl z wynikiem 23.39% . Rynek domen w Polsce Copyright NASK, 2009 14
 15. 15. UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH PARTNERÓW W NOWYCH REJESTRACJACH Procentowy udział w nowych rejestracjach, trzeci kwartał 2009* (% share of new .PL domain name registrations, Q3 2009*) 32.02% 25.44% NetArt Home.pl 20.40% 11.32% Pozostali AZ.pl 4.34% 6.62 % Michau Consulting Enterprises Service W trzecim kwartale Q3 2009 nastąpiła zamiana miejsca pierwszego z drugim. Największą liczbę domen zarejestrował NetArt – 32.02% , na drugim miejscu był Home.pl z wynikiem 25.44% . Rynek domen w Polsce Copyright NASK, 2009 15
 16. 16. ZMIANY W REJESTRACJI DNT Liczba rejestracji DNT (Number of DNT registrations) 40 000 35 000 33 639 30 000 22 767 25 700 25 000 20 000 15 284 15 000 13 446 12 376 13 540 10 737 10 000 5 000 0 2007 Q1 2008 Q2 2008 Q3 2008 Q4 2008 Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 Usługa DNT (Domain Name Tasting) polega na rejestracji domeny na okres 14 dni, co pozwala na sprawdzenie, czy dana nazwa domeny generuje ruch na stronie internetowej pozwalający na uzyskanie ewentualnego przychodu dla Abonenta przez tzw. parkowanie domeny. Od początku uruchomienia usługi DNT do końca pierwszego kwartału 2009, zostało przetestowanych 147 489 domen, z czego zarejestrowano 14 731 nazw domeny .PL, daje to skuteczność testowania równą prawie 10%. W trzecim kwartale 2009 roku odnotowano 10 737 rejestracji DNT. Usługę DNT wspiera publikowanie przez NASK trzykrotnie w ciągu dnia listy domen wygasających (http://dns.pl/porozumienie/deleted_domains.shtml) oraz listy domen nieistniejących (http://nxdomain.pl/top100.shtml). Rynek domen w Polsce Copyright NASK, 2009 16
 17. 17. UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH PARTNERÓW W RYNKU DNT Procentowy udział w rejestracjach DNT, trzeci kwartał 2009* (% share of DNT registrations, Q3 2009*) 40.7% 32.5% AZ.pl Michau Enterprises 11.0% 6.9% Pozostali Varia 3.1% 5.8 % Mserwis CregISP * Wykres prezentuje pięciu największych Partnerów NASK spośród tych, którzy zgodzili się na publi- kację wartości ich udziału w rynku. (* NASK has not received consent from some Registrars to disclose their names on the graph). W trzecim kwartale 2009 roku w procentowym udziale w rejestracjach DNT największą rolę odegrała firma AZ.pl – 40.7% oraz Michau Enterprises – 32.5% . Na trzecim miejscu uplasowała się firma Varia z 6.9 procentowym udziałem w rynku. Rynek domen w Polsce Copyright NASK, 2009 17
 18. 18. ZMIANY W REJESTRACJI WLS Liczba rejestracji WLS (Number of WLS registrations) 16 000 14 000 12 005 12 000 10 265 10 576 10 000 8 836 8 000 6 620 6 000 4 000 3 279 3 047 2 000 684 0 2007 Q1 2008 Q2 2008 Q3 2008 Q4 2008 Q1 2009 Q2 2009 Q3 2009 Wzrost popularności WLS (Waiting List Service), tzw. opcji, w pierwszym kwar- tale 2008 roku został podyktowany spadkiem ceny ze 150 do 30 złotych. Opcja jest zakładana na nazwę domeny na okres 3 lat bez mo liwości jej przedłu e- nia. W efekcie wprowadzenia usługi WLS, do końca trzeciego kwartału 2009 roku zostało zarejestrowanych 55 990 nowych opcji, z czego zrealizowało się 25 201. W trzecim kwartale 2009 nastąpiła realizacja 1 715 opcji. Rynek domen w Polsce Copyright NASK, 2009 18
 19. 19. UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH PARTNERÓW W RYNKU WLS Liczba rejestracjach WLS przez Partnerów w trzecim kwartale 2009 (% share of WLS registrations by Registrars, Q3 2009) 52.9% Michau Enterprises 19.0% 21.2% Pozostali AZ.pl 6.6% Varia Liderem w świadczeniu usługi WLS jest firma Michau Enterprises posiadająca 52.9% udziału w rynku. Druga w kolejności jest AZ.pl, która zarejestrowała 21.2% opcji, na trzecim miejscu jest Varia z 6.6% udziałem. W porównaniu do poprzedniego kwartału nastąpił wzrost procentowego udziału w rejestracji WLS (Waiting List Service) w firmie AZ.pl. Przewaga Michau Enterprises została zachowana. Ze względu na specyfikę WLS nie wszyscy Partnerzy oferują tę usługę. Rynek domen w Polsce Copyright NASK, 2009 19
 20. 20. TRANSFERY OGÓŁEM MIĘDZY PARTNERAMI Analiza liczby transferów ogółem między Partnerami wykonanych od początku roku 2006 do końca trzeciego kwartału 2009 roku wykazuje w ostatnich czte- rech kwartałach tendencje wzrostową. Liczba transferów nazw domeny .PL (Number of . PL domain name transfers) 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 2006 2007 2008 2009 Rynek domen w Polsce Copyright NASK, 2009 20
 21. 21. PARKING DOMEN .PL Ostatnie statystyki parkingu domen pokazują, e zaparkowanych jest 5.7% nazw domeny z całości polskiego DNS. Ilość zaparkowanych domen .PL spadła w stosunku do kwartału drugiego 2009 roku o 0.5 punktu procentowego. Udział firm parkingowych w polskim rynku domen (Share of parked .PL domain names) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0 Q4 2008 Q1 2009 Q2 2009 lipiec ‘09 sierpień ‘09 wrzesień ‘09 SEDO 40,8% 41,5% 34,3% 32,1% 32,4% 31,4% NameDrive 59,2% 58,5% 65,6% 67,8% 67,5% 68,2% Stanowi to ok. 87 tysięcy domen .PL, z czego 79.5% jest parkowanych przy u yciu delegacji na Name Serwery, a 20.5% nazw domeny .PL jest parkowa- nych przy u yciu przekierowania URL. Rynek parkowania domen w Polsce jest zdominowany przez firmę Name Drive, mającą pod koniec trzeciego kwartału 2009 udział w rynku powy ej 68.2% . Wzrost swojej popularności firma zawdzięcza publikacji listy NDX Market oraz panelowi obsługi w języku polskim. Udział SEDO to 31.2% . Łączne udziały firm Parked.com i Bodis.com wynoszą 0.4% , tote ze względu na małą wartość firmy nie zostały umieszczone na wykresie. Rynek domen w Polsce Copyright NASK, 2009 21
 22. 22. RANKING TLD Z TERENU UE, STAN NA WRZESIEŃ 2009 Liczba domen Pozycja Rejestr – stan na początek września 2009 r. 1. .de 13 039 584 2. .uk 7 768 754 3. .nl 3 504 697 4. .it 1 719 931 5. .pl 1 510 002 6. .fr 1 493 651 7. .es 1 149 459 8. .dk 1 010 742 9. .be 941 639 10. .se 892 730 W rankingu TLD państw Unii Europejskiej Polska przesunęła się o jedną pozy- cję w górę i objęła piąte miejsce. Rynek domen w Polsce Copyright NASK, 2009 22

×