Uitvaartverzekeringen

2,068 views

Published on

Boek met tips over uitvaartverzekeringen
Meer boeken en video's? http://www.nederlandinternet.nl
De grootste shop voor E-Books en Video's

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,068
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Uitvaartverzekeringen

 1. 1. Uitvaartverzekeringen Stefan Rooyackers © 2009www.uitvaartverzekeringen.nl
 2. 2. © 2009 www.uitvaartverzekeringen.nl
 3. 3. Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend.Dit document is met grote zorg samengesteld door Stershop.bv. Inci-dentele onvolkomenheden kunnen zich desalniettemin voordoen.Stershop.bv is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden, on-volkomenheden en/of ontstane schade ten aanzien van de in dit docu-ment getoonde informatie. Aan gegevens uit deze site kunnen daaromgeen rechten worden ontleend.Niets van dit document mag zonder onze toestemming worden gebruiktvoor andere documenten of websites. Het kopiëren van dit document isalleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. © 2009Copyright Stefan Rooyackers, Stershop.BV, www.uitvaartverzekeringen.nl
 4. 4. © 2009 www.uitvaartverzekeringen.nl
 5. 5. InhoudsopgaveInformatie over de auteur 71. Uitvaartzorg 9 • Opbaring 10 • Afscheidsdienst 10 • Begrafenis 11 • Grafkisten en grafmonument 12 • Crematie 12 • Vervoer 13 • Condoleren 13 • Praktische zaken na de uitvaart 13 • Bijzondere/speciale uitvaarten 15 • Bijzondere omstandigheden 152. Beroemde en bijzondere uitvaarten 193. Uitvaartverzekeringen 22 • Geldverzekering 22 • Naturaverzekering 23 • Uitvaart kosten berekenen 24 • Grafkosten 24 • Uitvaartverzekering vergelijken 264, Alternatieven uitvaartverzekering 34 • Levensverzekering 34 • Koopsompolis en lijfrente 345. Successierecht (of erfbelasting) 37 © 2009 www.uitvaartverzekeringen.nl
 6. 6. © 2009 www.uitvaartverzekeringen.nl
 7. 7. Informatie over de auteurStefan RooyackersIr. Stefan Rooyackers is sinds 1995 werkzaam in de financiële sector.Met zijn bedrijf Stershop BV creëert hij succesvolle Internet marke-ting, net als webdesign en webapplicaties. Speciaal voor het populaireGoogle Adwords bedacht hij Charelle, een digitale adviseur.Als mede eigenaar van de succesvolle Internet verzekeraar “InternetVerzekeringen” heeft hij veel website en content ontwikkeld op het ge-bied van uitvaartverzekeringen, levensverzekeringen en koopsommen.Stefan Rooyackers heeft al boeken geschreven op het gebied van hy-potheek, krediet pensioen en verzekeringen.Het boek heeft niet de intentie diepgang te geven over de arbeidsonge-schiktheidsverzekering en gerelateerde onderwerpen. Het biedt vol-doende informatie zodat u als consument en geïnteresseerde in eenarbeidsongeschiktheidsverzekering of soortgelijk product de basis be-ginselen kent. For life Met het For Life logo heeft u de rest van uw leven recht op gratis updates die automatisch voor u wordt toege- past. Hierdoor bent u altijd op de hoogte van de nieuw- ste tips en geheimen.Weet ik alles? Nee!Daarom nodig ik u uit om suggesties in te sturen. Een beetje het opensource idee. Laat andere mee profiteren van uw goede ideeën. Lees inhet boek hoe u een suggestie kunt insturen en hoe u beloond wordt.info@uitgever.bis © 2009 www.uitvaartverzekeringen.nl
 8. 8. © 2009 Pagina 8 www.uitvaartverzekeringen.nl
 9. 9. UitvaartzorgBij het overlijden van uzelf of een dierbare komt veel kijken. Denkt uhierbij onder meer aan: • Inlichten huisarts bij overlijden thuis • Bewijs van overlijden • Overlijdensadvertentie • Rouwbrieven (en de vraag aan wie) – op of na de dag van overlijden • Grafkist of urn • Grafkosten gemeente • Verzorging van overledene • Opbaring van overledene • Wijze van condoleren • Rouwdienst / bloemen / toespraken / muziek • Uitvaart (begrafenis of crematie) • Vervoer, volgauto en dragers • ankbetuigingen/bidprentjes of bedankadvertentie en condolean- D ceregister • Verklaring van erfrecht (bij notaris) • nlichten overheidsinstanties / Rekeningen opzeggen of overzetten I / Opzeggen van bedrijven en dienstenU kunt er ook voor kiezen deze zorg uit handen te geven door middelvan een natura-uitvaartverzekering (zie h3). Voorafgaand aan uw over-lijden is het aan te raden uw wensen voor uw uitvaart vast te leggenvoor uw nabestaanden. Elk individu heeft immers eigen ideeën overeen uitvaart en u wilt dat uw nabestaanden op een ‘goede’ en ‘mooie’manier afscheid kunnen nemen. Bovendien kunnen nabestaanden zogemakkelijker uw laatste wensen werkelijkheid laten worden. Eendraaiboek samenstellen voor uw eigen uitvaart is op verschillende ma-nieren mogelijk.De uitvaart wordt geregeld met een uitvaartverzorger. Deze komtmeestal binnen een dag van overlijden (na melding) bij uw nabestaan-den aan huis om de wensen te bespreken. De uitvaartverzorger geeft hetoverlijden door aan de gemeente, waarna een overlijdensakte wordt op-gesteld. Deze akte is nodig voor de afwikkeling van zaken als bankre-keningen en verzekeringen. Voor de akte wordt vaak gevraagd om het © 2009trouwboekje. Pagina 9 www.uitvaartverzekeringen.nl
 10. 10. Wettelijk moet iemand op de vijfde dag van overlijden gecremeerd of begraven zijn. De keuze voor het begraven of cremeren ligt vaak op emotioneel of religieus terrein. Voor uw nabestaanden is het prettig te weten of u liever begraven of gecremeerd wilt worden. U kunt hierbij ook denken aan een keuze voor een begraafplaats of plaats voor uw urn en wat het op de lange termijn voor uw nabestaanden betekent. U kunt uw keuze natuurlijk bespreken met uw nabestaanden. U kunt uw uit- vaartwensen in uw testament laten vastleggen. Er is daarnaast altijd een opdrachtgever voor de uitvaart, vaak de partner of een van de kinderen. U kunt ook wie voor uw uitvaart verantwoordelijk is als opdrachtgever laten vastleggen in uw testament. Opbaring Uw nabestaanden beslissen vaak waar u opgebaard wordt. Dit kan thuis, maar ook in de aula van het crematorium of uitvaartcentrum. Hier kunnen nabestaanden een laatste blik op u werpen of u nog eens aanraken. Vaak wordt er een koffietafel opgezet, zodat nabestaanden herinneringen kunnen ophalen en hun verdriet met elkaar kunnen de- len. Ook wordt er vaak een dodenwake bij de overledene of een avond- wake in de kerk georganiseerd. Afscheidsdienst Voorafgaand aan het begraven of cremeren vindt er een afscheids- dienst plaats. Deze dienst kan op verschillende manieren vormgegeven worden. U kunt kiezen voor een religieuze dienst in de kerk of een niet-religieuze dienst in crematorium of uitvaartcentrum. Tijdens de rouwdienst worden vaak bloemen en bloemenstukken gebruikt. Bij een kerkdienst wordt er voorgelezen uit de Bijbel, worden er liederen gezongen en wordt er afscheid genomen met preken. U of uw nabe- staanden kunnen de dienst persoonlijk maken door teksten, liederen en bloemen te kiezen die bij u passen. Bij een begrafenis in een uitvaart- centrum wordt er afscheid genomen met muziek, toespraken en ver- halen over de overledene. Tijdens de dienst is de kist met de overledene dicht zichtbaar.© 2009 Pagina 10 www.uitvaartverzekeringen.nl
 11. 11. BegrafenisWanneer u wordt begraven, wordt u naar uw laatste rustplaats gebracht.Een graf kan voor nabestaanden een fijne en rustgevende omgevingzijn om te rouwen. Dat graf moet u vaak kopen van de gemeente enwordt vaak voor meer dan 20 jaar vastgelegd. U heeft keuze uit een ge-meentelijke, kerkelijke of particuliere begraafplaats. Ook zijn er histo-rische begraafplaatsen of begraafplaatsen in monumentale parken. Eengraf mag wettelijk pas na 10 jaar ontruimd worden.Let op! De grafkosten verschillen per gemeente en begraafplaats1.Bij het regelen van een begrafenis moet u denken aan het uitkiezenvan een begraafplaats, grafkist en grafmonument. U doet er ook hiergoed aan nu al uw wensen met uw familieleden door te nemen. Bij eenbegraafplaats kunt u kiezen uit twee soorten graven: • lgemeen graf: een graf waar een overleden persoon die geen A nabestaanden of eigen vermogen heeft in wordt begraven. Dit graf wordt gedeeld met een tot drie onbekenden. De grafstenen of gedenkplaten worden achter of naast elkaar geplaatst. De graf- rechten gelden voor 10 jaar. • amiliegraf of koopgraf: een graf dat voor een periode van 30 á F 40 jaar kan worden gehuurd van de gemeente. De grafplaats kan daarna verlengd worden met periodes van 10 jaar.Let op! Verlenging van de huur van een graf gebeurt niet automatisch.Na de afscheidsdienst in kerk of uitvaartcentrum wordt uw kistdoor een stoet mensen, indien de begraafplaats vlakbij is, of via eenrouwauto en volgauto’s naar de begraafplaats gebracht. De kist wordtdoor professionele dragers naar het graf gebracht. Het is ook mogelijkdat familieleden of vrienden de kist dragen. Bij het graf volgt de ter-aardebestelling. Nabestaanden kunnen een laatste keer afscheid nemen.De kist wordt in een graf van ruim tien meter begraven. Nabestaan-den mogen niet-vervuilende spullen in de grafkist mee begraven, zoalsfoto’s (zonder lijst en glas) of tekeningen. De grafsteen wordt vrijwelnooit meteen geplaatst, maar na een aantal dagen. © 20091 Meer over de grafkosten in het hoofdstuk over Uitvaartverzekeringen. Pagina 11 www.uitvaartverzekeringen.nl
 12. 12. Grafkisten en grafmonument U heeft tegenwoordig ontzettend veel keuze uit grafkisten, wat betreft materiaal, kleur en vorm. Naast standaard kisten kan uw eigen grafkist speciaal ontworpen en beschilderd worden. Er zijn wel wettelijke voor- waarden waar een grafkist aan moet voldoen. U kunt in plaats van een grafkist ook kiezen voor stoffen waden van natuurlijke grondstoffen. Een grafmonument of gedenkteken wordt op het graf geplaatst. U heeft ook hier keuze verschillende materialen, zoals marmer, hardsteen, graniet, glas, hout of keien. Ook bij de keuze van de vorm zijn de mogelijkheden groot. U kunt ook kiezen voor een bijzondere vorm of object, door uzelf of door een kunstenaar ontworpen. Let op! Waar u of uw nabestaanden bij het kiezen voor een grafmonu- ment rekening mee moeten houden, zijn de regels van de begraafplaats. Er mogen bijvoorbeeld geen scherpe punten aan het monument zitten en er moeten duurzame materialen worden gebruikt. Informeer daarom altijd van te voren naar de regels. Bij de meeste begraafplaatsen moet u een schriftelijk voorstel indienen met het ontwerp en de gegevens van het monument waarop alle specificaties staan. Ook voor grafbeplanting gelden regels. Crematie Bij een crematie wordt het lichaam in een kist in een oven verbrand. Ook bij cremeren bestaat er de keuze voor stoffen waden van na- tuurlijke grondstoffen. De as wordt vervolgens opgevangen en bewaard in een urn. Deze urn wordt uiteindelijk overhandigd aan uw nabe- staanden. De as moet wettelijk minstens een maand in het crematorium blijven. Er zijn daarna verschillende mogelijkheden wat er met de as kan worden gedaan. De as kan worden bewaard in een speciaal ontwor- pen urn of uitgestrooid worden op een eigen gekozen, belangrijke plek. Op bijna alle begraafplaatsen bestaan speciale urn muren of tuinen. Eventueel kan de as ook begraven worden, bijvoorbeeld bij een reeds begraven familielid. Steeds meer wordt een deel van de as verwerkt in een sieraad. Een crematie bestaat alleen uit een rouwdienst. Deze dienst duurt ongeveer driekwartier tot een uur. De verbranding vindt buiten aanwezigheid van nabestaanden plaats. Vaak bestaat er wel de mogelijkheid om de overledene in kist te begeleiden naar de oven-© 2009 ruimte. Pagina 12 www.uitvaartverzekeringen.nl
 13. 13. VervoerTijdens een uitvaart wordt de kist met overledene vervoerd van deopbaring naar de plaats van de rouwdienst (uitvaartcentrum, crema-torium, kerk). Dit vervoer kan tegenwoordig ook op unieke wijze inbijvoorbeeld eigen auto, boot of rouwkoets. Traditioneel wordt voor hetvervoer van de overledene een zwarte of grijze rouwauto gebruikt. Inde rouwauto is plek voor een bijrijder om de overleden te begeleiden.Nabestaanden volgen in volgauto’s of soms te voet de rouwauto.Tegenwoordig is er ook de mogelijkheid tot reizen in de uitvaartbus. Errijden twee van zulke bussen rond in Nederland. In veel gevallen rijdtde rouwstoet een route langs de favoriete plekken van de overledene.CondolerenNa de begrafenis of crematie volgt er vaak voor de aanwezigen demogelijkheid om de familie te condoleren. Meestal gebeurt dit in hetuitvaartcentrum. Er kan ook gekozen worden voor een ruimte bij nabe-staanden thuis. De mogelijkheid tot condoleren gebeurt vaak met kof-fie, cake en eventueel broodjes. Overigens is een soortgelijk condole-ancemoment na de uitvaart geen verplichting.Praktische zaken na de uitvaartUw nabestaanden zullen bij uw overlijden een hoop praktische zakenmoeten regelen. Zo zijn er de bank- en verzekeringzaken. Bankzakenkunnen alleen geregeld worden met een verklaring van erfrecht. Ont-vangt de bank een verklaring van overlijden, dan blokkeert de bank allerekeningen en eventuele machtigingen. Uitzondering is de gedeelde en/of rekening. De bank moet bij voorkeur schriftelijk geïnformeerd wor-den met een kopie van de akte van overlijden. Onder de te regelenbankzaken vallen bijvoorbeeld automatische incasso’s, noodzakelijkebetalingen, rekeningen wijzigen of opheffen en leningen en/of hy-potheek. U kunt altijd uw bank vragen om een overzicht van periodiekebetalingen en automatische incasso’s. Daarnaast moeten uw nabestaan-den uw rekeningoverzicht raadplegen voor een overzicht van bedrijven © 2009en instellingen. Uw nabestaanden moeten ook, indien van toepassing, Pagina 13 www.uitvaartverzekeringen.nl
 14. 14. denken aan het inlichten van de werkgever, uitkeringsinstelling en pen- sioenfonds. TIP: Wilt u het uw nabestaanden zo gemakkelijk mogelijk maken? Zorg dan dat u zelf een goed overzicht van uw bankzaken en verzeke- ringspolissen achterlaat. Behalve bankzaken moeten er ook andere bedrijven en instanties ingelicht of hun diensten opgezegd worden. Denk aan: • Nutsbedrijven (water, gas, licht) • erzekeringen (zorg, inboedel, aansprakelijkheid, auto, reizen, V rechtsbijstand, lijfrente, levensverzekering) • Huur/hypotheek opzeggen of overzetten • Creditcards, aandelen, effecten • Abonnementen van tijdschriften en kranten • Verenigingen en/of sportschool • Loterijen en goede doelen • Postorderbedrijven Nabestaanden kunnen daarnaast een overlijdensuitkering (Anw) aanvragen. TIP: Veel uitvaartondernemers bieden een opzegdienst voor de afhandeling van administratieve en financiële zaken. Overigens is het belangrijk de rekeningen rondom de uitvaart te bewaren voor belas- tingopgave of eventuele boedelscheiding. Tot slot is er nog het testament dat uitgevoerd moet worden en het na- latenschap dat geregeld moet worden (belastingaangifte!). U maakt het uw nabestaanden gemakkelijk door een helder en duidelijk testament na te laten waarin de belangrijkste zaken wat betreft uw nalatenschap staan vermeld. Voor het opstellen van een testament moet u naar een notaris. U kunt uw uitvaartwensen en de verdeling van persoonlijke spullen gratis vastleggen door middel van een handgeschreven, gedateerd en onder- tekend codicil. Hiermee regelt u niet de verdeling van geld, een huis of auto, dit hoort in het testament thuis. Bij het ontbreken van een tes- tament wordt het nalatenschap van de overledene volgens ‘wettelijke© 2009 verdeling’ verdeeld. Pagina 14 www.uitvaartverzekeringen.nl
 15. 15. Bijzondere/speciale uitvaartenZeemansgraf:Het lichaam van de overledene wordt in een massief houten kist mid-den op zee overboord gezet. Een zeemansgraf is overigens verbodenin Nederland. Wel is het mogelijk op twee plaatsen in Engeland enSchotland. Er worden strenge eisen gesteld.Veteranenuitvaart:Speciaal voor veteranen die hun uitvaart met ceremonie willen om-lijsten. Deze ceremonie bestaat bijvoorbeeld uit de dodenwacht, eenvlag op de kist en de uitvaartleider in het officiële veteranentenue.Groene uitvaart:Een milieubewuste uitvaart.Ecologische uitvaart:De natuurlijke cyclus wordt doorlopen waardoor ons lichaam wordtopgenomen in de aarde. De methode wordt ook wel aangeduid als‘vriesdrogen’. Het lichaam wordt afgekoeld, in een vloeibaar stikstofgedompeld en getrild tot poeder. Dit poeder wordt in een biologischafbreekbaar kistje geplaatst en zo begraven.Bijzondere omstandighedenOverlijden in het buitenland:Er bestaat altijd de mogelijkheid dat u of een familielid in het buiten-land komt te overlijden. Wanneer dit buiten het ziekenhuis gebeurt, ofdoor toedoen van een niet-natuurlijke dood (een ongeluk of misdrijf),moet er een arts of zowel een arts als de politie gewaarschuwd worden.Wanneer iemand in het buitenland in het ziekenhuis overlijdt, komt erautomatisch een arts bij die een akte van overlijden opstelt. Er wordtook aangifte van overlijden gedaan in de betreffende gemeente en laterin de woonplaats van de overledene in Nederland. Het is verstandigervoor te zorgen dat het overlijden aan de Nederlandse ambassade ofhet consulaat wordt gemeld. Nabestaanden doen er ook verstandig aanmeteen na te gaan of de overledene een reisverzekering heeft. Als de © 2009overledene verzekerd is, wordt de Alarmcentrale gebeld. Deze zal er- Pagina 15 www.uitvaartverzekeringen.nl
 16. 16. voor zorgen dat het lichaam naar Nederland wordt gebracht. Afhan- kelijk van de polisvoorwaarden betaalt de reisverzekering de kosten hiervoor. Is de overledene niet verzekerd, dan komen familieleden of vrienden voor de kosten te staan. Zij zullen zelf een professioneel repatriëring- bedrijf in moeten schakelen om het lichaam naar Nederland over te brengen. Een repatriëringbedrijf is 24 uur per dag bereikbaar en op de hoogte van prijzen en voorwaarden. Het is mogelijk de Nederlandse ambassade of het consulaat te vragen garant te staan voor de betaling van kosten. Zij vragen wel de garantie dat ze het geld ook terug krijgen. De ambassade kan verder helpen door een tolk beschikbaar stellen. TIP: Onderteken niet direct allerlei documenten, maar wacht het advies van het repatriëringbedrijf af. TIP: Neem altijd eventuele sieraren en waardevolle zaken van de overledene zelf mee. Het paspoort of een kopie ervan zal bij de overledene moeten blijven. Meer informatie over overlijden in het buitenland kunt u vinden bij het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Overlijden van kinderen: Het overlijden van een kind is een moeizame en onbegrijpelijke ge- beurtenis voor ouders. Net als bij het overlijden van een volwassene, moet er veel geregeld worden. Wanneer het om een pasgeboren of doodgeboren kindje gaat, is het verplicht om vanaf 24 weken zwanger- schap de baby aan te geven bij de burgerlijke stand. Bij een zwanger- schap korter dan 24 weken is dit niet verplicht, maar het wordt wel steeds meer gedaan door ouders. Door de overleden baby aan te geven wordt de baby formeel erkend en komt hij/zij in het geboorteregister. Ook is voor de uitvaart een speciaal Verlof tot begraven of cremeren nodig die door de ambtenaar wordt uitgeschreven. Een kinderuitvaart heeft vaak een ander, vooral kindvriendelijk kara-© 2009 kter. Zo kunnen rouwkaarten een speciale vorm krijgen. Er zijn spe- Pagina 16 www.uitvaartverzekeringen.nl
 17. 17. ciale kisten of rieten mandjes. Vaak worden met andere kinderen teke-ningen gemaakt en ballonen de lucht in gelaten. Het allerbelangrijk-ste bij een kinderuitvaart is ‘warmte’, een bijzondere herinnering ende start van het verwerkingsproces. Daarnaast zijn er speciale plekkenvoor overleden kinderen ingericht op een begraafplaats. Kenmerkendvoor een kindergraf zijn vaak de vele knuffels, bloemen en speeltjes.Er zijn verschillende uitvaartondernemers gespecialiseerd in het ver-zorgen van een uitvaart voor een overleden baby of kind. Ook bestaaner veel boeken over rouwverwerking voor kinderen. Kinderen gaan im-mers anders om met verlies dan volwassenen. Vaak worden zij door hetoverheersende verdriet van ouders vergeten tijdens het overlijden vanopa, oma, broertje of zusje.Uitvaartmuziek top 52 1. Time to say Goodbye - Andrea Bocelli Sarah Brightman 2. Het water - Marco Borsato 3. Tears in Heaven - Eric Clapton 4. Afscheid nemen bestaat niet - Marco Borsato 5. Angels - Robbie WilliamsMeer muziek: • Ave Maria • Who wants to live forever – Queen • The Rose – Bette Midler • November Rain – Guns ‘n Roses • Heroes – David Bowie • Missing you – Puff Daddy • My way – Frank Sinatra • Candle in the wind – Elton John • Geen kind meer – Karin Bloemen • One day I’ll fly away – Randy Crawford • Wonderfull Life – Mathilde Santing © 2009 2 DELA 19 mei 2009 Pagina 17 www.uitvaartverzekeringen.nl
 18. 18. Bloemen en betekenis: • Aronskelk, Calla - de maagd Maria • Amaryllis - betoverende schoonheid • Camelia - schoonheid • Jasmijn - vriendschap en naastenliefde • Witte chrysant - Allerzielen • Lelietje van dalen - Christus • Lotus - zuiverheid • Madeliefje - reinheid, maagdelijkheid • Witte lelie - geestelijke reinheid en het Maria-symbool • Roze roos - jij en ik • itte en rode rozen - voor altijd samen. Een roos met gebroken W steel staat symbool voor een afgebroken leven of overlijden • Tulp - ik bid voor je • Vergeet-mij-nietje - ware liefde • Rode anjer - zuivere liefde • Zonnebloem - gerichtheid naar God • Heemstroos - tedere schoonheid • Kogel amarant - eeuwig durende liefde • Roze anjer - ik zal je nooit vergeten • Blauwe viool – rouw en duurzaamheid Kleuren en betekenis: • lauw - goddelijkheid, oneindigheid, spiritualiteit, trouw, B oprechtheid. • eel - licht, vrolijkheid, voorjaar, glorie, kleur van de zon, energie, G groei, kracht, lentegevoel. • Magenta - uitbundig, opwindend, schokkend. • ranje - warmte, rijkdom, extravert, koningshuis, kracht, opti- O misme, plezier, sportiviteit, vitaliteit. • Paars – rouw, ingetogenheid. • Purper - koninklijkheid, sensualiteit, decadentie. • Rood - liefde, lijden, hartstocht, moed, verleiding, zwoel. • oze - zachtheid, tederheid, blijdschap, geboorte, ingetogen, ro- R mantiek, zoet, lief, onschuldig. • it - eenvoud, reinheid, maagdelijkheid, kalmte, onschuld, puur- W heid, stilte, ongereptheid.© 2009 • Zwart - diepste rouw. Pagina 18 www.uitvaartverzekeringen.nl
 19. 19. Beroemde en bijzondere uitvaartenMartin Luther King (4 april 1968) – kar getrokken door ezelsDe begrafenis van de overleden dominee Martin Luther King (be-kend van ‘I had a dream’) vond op 9 april 1968 plaats. Tienduizen-den mensen luisteren buiten via luidsprekers naar de rouwdienst in deEbenezer Baptist Church. Na de dienst vormden meer dan honderddui-zend rouwenden achter de kist een lange, indrukwekkende begrafenis-tocht door Atlanta. De kist van de overledene werd vervoerd met eenkar die getrokken werd door ezels. Dit symboliseerde zijn steun voorde rechten van de armen. Meer dan 150.000 mensen, zwart en blank,liepen met de wagen mee.Elvis Presley (11 augustus 1977) – witte CadillacsOngeveer 200 gasten kwamen op 16 augustus 1977 in besloten kringbijeen in de muziekkamer in Graceland. De kist met het lichaam werdna de ceremonie in een witte Cadillac gelegd. Na de lijkwagen volgdennog zeventien witte Cadillacs. Tijdens de tocht die volgde waren meerdan 80.000 omstanders aanwezig.Lady Diana (31 augustus 1997) – ‘Candle in the wind’Op zaterdag 6 september 1997 stonden meer dan zes miljoen mensenlangs de weg voor de begrafenisstoet van prinses Diana, de prinses vanWales. In grote stilte voer de stoet naar de Westminister Abbey. Langsde hele route stonden mensen die bloemen naar de auto wierpen. InWestminister Abbey namen 2000 gasten afscheid van lady Di.Onder de gasten waren onder andere de artiesten Elton John, LucianoPavarotti en George Michael. Afwijkend van het protocol zong EltonJohn één van Diana’s favoriete liedjes: speciaal voor de rouwdienstheeft hij de tekst van het nummer ‘Candle in the wind’ herschreven.Een minuut stilte ter nagedachtenis van de te vroeg overleden prinses,die pas 36 was, sloot de plechtigheidin Westminster Abbey af.Annie M.G. Schmidt (21 mei 1995) – vrolijke uitvaartAnnie M.G. Schmidt wilde geen zwarte begrafenis. Haar begrafenisis helemaal door haarzelf geregisseerd en ook zo uitgevoerd. Ze vroegHarry Bannink om haar begrafenismuziek te maken. Ze wilde namelijk © 2009voorkomen dat haar nabestaanden zelf voor treurige muziek zouden Pagina 19 www.uitvaartverzekeringen.nl
 20. 20. kiezen en dat haar uitvaart geen feest zou worden. De kist voer per boot over de Amstel naar begraafplaats Zorgvlied. Het was een zonnige dag, er waren veel bloemen en iedereen droeg op verzoek van Annie M.G. Schmidt iets van roze. Annie M.G. Schmidt kreeg een bijzondere laatste rustplaats. Een opvallend, vrolijk grafmonument met kleurige tegeltjes. Peter Giele (16 juni 1999) - in open kist door grachten van Amsterdam Op maandag 21 juni 1999 nam kunstminnend Amsterdam op bijzon- dere wijze afscheid van Peter Giele. Geen rouwstoet met een opval- lende praalwagen. Voor Giele werd gekozen voor vervoer over de Amsterdamse grachten en de rivier de Amstel. Daarvoor hadden de Hell’s Angels een boot ter beschikking gesteld. Daarop lag het halfont- blote lichaam van Giele in een open kist. Zijn dierbaren zaten naast de open kist op een platte schuit. Rondom de schuit voeren opvallende en minder opvallende vaartuigen. Zo vormde zich een lange indrukwek- kende rouwstoet op het water. Bij aankomst was een indrukwekkend vuurspel te zien. Grote branders schoten steekvlammen de lucht in. Pim Fortuyn (6 mei 2002) – voor Nederlandse begrippen ongekende mensenmassa De afscheidsdienst en voorlopige begrafenis van Pim Fortuyn bracht op 10 mei 2009 een ongekende mensenmassa op de been. In de och- tend werd in Rotterdam een omvangrijke katholieke dienst gehouden. Daarna werd hij in een tocht door de stad naar de tijdelijke begraaf- plaats in Driehuis gebracht. Overal waar de stoet langskwam, werd de auto met kist met gepast applaus begroet.De uitvaart van Pim Fortuyn werd rechtstreeks uitgezonden door de NOS. Gemiddeld keken hier 1,5 miljoen Nederlanders naar. Op 20 juli 2002 werd het lichaam van Pim Fortuyn, na een ereronde over Rotterdam, overgevlogen naar Provesano in Italië, waar hij in een praalgraf werd bijgezet. Dit graf is speciaal voor hem gemaakt door een vriend uit Italië, Bruno Ambrosio. Herman Brood (11 juli 2002) - Paradiso Op 16 juli 2002 werd zijn zwarte kist in een bijzondere rouwstoet naar rocktempel Paradiso gebracht. Familie en vrienden namen daar met muziek en mooie woorden afscheid. De vele aanwezigen applaudis-© 2009 seerden toen de kist naar binnen werd gedragen. Vrienden, familie en Pagina 20 www.uitvaartverzekeringen.nl
 21. 21. collega´s bewezen hem de laatste eer met optredens, voordrachten entoespraken.Ook buiten Paradiso bewezen zijn fans hem de laatste eer. Zij riepenbij buitenkomst van de kist luid “Herman bedankt”. Zijn afscheid werdafgesloten met zijn bijzondere cover van Frank Sinatra’s ‘I did it myway’ - op twaalf radio- en televisiezenders tegelijkertijd gedraaid.André Hazes (23 september 2004) - middenstip ArenaAndré Hazes kreeg op 28 september zijn laatste eerbeton in de Am-sterdam Arena. Zijn stoffelijk overschot lag, bedekt onder rozen, opde middenstip van de Arena. Zwaar getatoeëerde mannen op de tri-bune leken snikkend te bezwijken, vrouwen grepen naar hun zakdoek.Het afscheid was massaal, maar had toch het karakter van een intiemavondje in de kroeg. Er waren vele artiesten bij aanwezig. Om tien uurmaandagavond verliet André Hazes de Amsterdamse Arena. De feite-lijke crematie vond in besloten kring plaats. © 2009 Pagina 21 www.uitvaartverzekeringen.nl
 22. 22. Uitvaartverzekeringen Wat de wensen voor een uitvaart ook zijn, deze kosten geld. U kunt voor een uitvaart al snel rekenen op €5000 tot €7500, exclusief urn of grafsteen. Crematiekosten zijn gemiddeld €900. De kosten voor een begrafenis variëren tussen de €500 en €7000. Richtprijzen voor een grafkist liggen tussen de €250 en €6500. Een grafsteen kan tussen de €500 en €3000 kosten. De kosten voor een urn variëren van €70 tot €700. Dan zijn er nog kosten voor rouwbrieven, rouwadvertentie (€400 - €1250), afscheidsdienst, volgauto’s, bloemen en catering. Omdat u uw nabestaanden niet wilt achterlaten met een financieel probleem, kunt u kiezen voor het afsluiten van een uitvaartverzekering. Bij een uitvaartverzekering bent u al vanaf de eerste dag verzekerd. U heeft twee mogelijkheden (of een combinatie van beide): 1. Geldverzekering of kapitaalverzekering Bij deze verzekering wordt er na overlijden van de verzekerde een vooraf vastgesteld geldbedrag uitgekeerd. Met dit bedrag kunnen de kosten van de uitvaart worden voldaan. De nabestaanden dienen wel zelf de uitvaart te regelen, al dan niet in sa- menwerking met een uitvaartondernemer. Zij hebben hierbij de vrijheid om zelf te bepalen hoe en door wie alles wordt verzorgd. Het is vaak mogelijk om het vaste bedrag voor regelen van de uitvaart te verho- gen wanneer u denkt dat de uitvaartkosten zijn gestegen. De uitkering wordt gedaan aan degene(n) die op de polis als begunstigde staat ver- meld. De premie voor deze verzekering wordt periodiek betaald. Het is ook mogelijk het bedrag in een keer te voldoen (deposito). Zorg wel dat u een betrouwbare verzekeraar kiest, die uw gestorte geld goed beheert. • itkering in de vorm van een vrij besteedbaar bedrag voor de uit- U vaart (wanneer de uitvaart meer kost, moet er bijbetaald worden / zijn de uitvaartkosten lager, blijft er geld over – het verschilt per verzekering of het overgebleven bedrag aan nabestaanden wordt uitgekeerd of dat het geld bij de verzekeraar blijft). • itkering is niet gebonden aan eventuele stijgingen van de uitvaart- U kosten.© 2009 Pagina 22 www.uitvaartverzekeringen.nl
 23. 23. 2. NaturaverzekeringBij deze verzekering wordt geen geldbedrag uitgekeerd, maar een aan-tal diensten en producten uit een basispakket. Het basispakket bestaatminstens uit de kist, de opbaring en verzorging van de overledene. Derest van het pakket verschilt per verzekeraar. De verzekeraar heeft hier-voor een contract met een uitvaartonderneming afgesloten – deze ligtdus vast. U bepaalt met uw keuze voor een verzekeraar en pakket zelfhoe uw uitvaart eruit moet komen te zien. Uiteraard is aan het basispak-ket een geldbedrag verbonden. In de meeste gevallen is de waarde vanhet basispakket hoger dan het totaal aan betaalde premies. • e premie bedraagt slechts enkele euro’s per maand, maar kan ver- D hoogd worden. De premie kan maandelijks, jaarlijks of eenmalig betaald worden. • Hoe jonger de verzekerde, hoe lager de premie. • et dienstenpakket wordt regelmatig aangepast om premies laag te H houden. U kunt dus betalen voor diensten waar u geen gebruik van wilt maken. • et is vaak mogelijk om te ruilen tussen de onderdelen in het ba- H sispakket. Indien uw nabestaanden meer willen dan het verzekerde pakket, moet extra betaald worden.Let op! Lees bij een naturaverzekering alle voorwaarden goed door.Vaak maken verzekeraars gebruik van een en-bloc clausule, wat in-houdt dat de verzekeraar zomaar de premie of dekking mag wijzigen.Overigens mag u na een premieverhoging of verslechtering van devoorwaarden altijd opzeggen. Doe dit pas als u zeker weet dat denieuwe verzekeraar u accepteert. Hierdoor voorkomt u dat u een peri-ode onverzekerd bent.Let op! Veel verzekeringsmaatschappijen hanteren een leeftijdsgrensvan tussen de 60 en 70 jaar voor het afsluiten van een uitvaartverzeke-ring. Hierom en vanwege de lagere premie is het verstandig op tijd aaneen uitvaartverzekering te beginnen. © 2009 Pagina 23 www.uitvaartverzekeringen.nl
 24. 24. Kinderen meeverzekerd? Bij veel uitvaartverzekeringen kunt u kinderen op uw eigen verzeke- ringspolis meeverzekeren. Wel verschillen de maatschappijen in vanaf en tot welke leeftijd kinderen mee zijn te verzekeren. Meestal zijn kin- deren tot 16-18 jaar gratis mee te verzekeren. Uitvaart kosten berekenen Op verschillende websites vindt u een lijstje met de gemiddelde kosten van de belangrijkste onderdelen van een uitvaart. Hiermee kunt u globaal de kosten van uw uitvaart berekenen. Aan het begin van dit hoofdstuk zijn al enkele bedragen genoemd. Ook kunt u contact opne- men met de gekozen uitvaartverzekeraar. Houd er rekening mee dat de grafkosten voor een grafplaats per gemeente en begraafplaats verschil- len. Laat u daarom van te voren hierover informeren. TIP: Omdat de kosten voor een uitvaart in de loop der tijd kunnen veranderen, is het verstandig om de zoveel tijd (bijvoorbeeld vijf jaar) nog eens de kosten voor uw wensen te berekenen. Hierdoor weet u zeker dat het bedrag van uw uitvaartverzekering hoog genoeg is. Grafkosten Wanneer u begraven wordt, moeten er grafrechten worden betaald voor het huren van een graf. Dit geldt voor minimaal 10 jaar. Daarnaast ko- men er kosten voor algemeen onderhoud en vergunning bij. De hoogte van de grafkosten kunnen per begraafplaats sterk verschillen. Ook het soort graf bepaalt de hoogte van de grafkosten. U heeft keuze uit een algemeen graf, voor meerdere personen zonder band, of een eigen graf. Om een verwaarloosde staat op de begraafplaats tegen te gaan, is het op de meeste begraafplaatsen verplicht het onderhoud af te kopen in ruil voor bepaalde diensten. Hier vallen vaak algemene onderhoudszaken zoals groenonderhoud, padenonderhoud en watervoorziening onder.© 2009 Pagina 24 www.uitvaartverzekeringen.nl
 25. 25. Enkele voorbeelden van geschatte grafkosten3: Gemeente Kosten algemeen graf Kosten eigen graf (1 persoon) Alkmaar Tussen €640 en €676 Tussen €2.350 en €3.515 (2 personen) Amsterdam Tussen €895 en €935 Tussen €2.980 en €3.000 Arnhem €1.135 €2.035 Breda Tussen €920 en €978 Tussen €1.330 en €2.160 Den Haag Tussen €591 en €740 €3.440 Delft €932 €27.087 Dordrecht Tussen €620 en €928 Tussen €3.145 en €4.030 Eindhoven €1.190 Enschede €703 Tussen €675 en €1.768 Leeuwarden Tussen €1.375 en €2.636 Lelystad €1.567 €2.8613 Gebaseerd op het grafkosten onderzoek van Monuta. Inbegrepen: grafrecht, begraaf-kosten, algemeen onderhoud, vergunning en inschrijfkosten. Prijzen indicatie van eerste © 2009kwartaal 2009. NIET inbegrepen kosten voor grafmonument en onderhoud daarvan. Pagina 25 www.uitvaartverzekeringen.nl
 26. 26. Gemeente Kosten algemeen Kosten eigen graf graf (1 persoon) Groningen Tussen €1.400 en €2.405 Heereveen Tussen €1.173 en €2.326 ‘s Hertogenbosch Tussen €425 en €523 Tussen €1.220 en €1.575 Middelburg €897 €2.900 (2 personen) Nijmegen Tussen €595 en Tussen €1.258 en €1.258 €1.940 Rotterdam Tussen €814 en €892 Tussen €2.685 en €3.975 Utrecht Tussen €765 en Tussen €1.755 en €1.275 €1.903 Venlo €1.090 Vlissingeng €765 €2.303 Zeist €1.050 €3.464 Zwolle €1.039 €3.188 Uitvaartverzekering vergelijken Alle uitvaartverzekeringen hebben tot doel de kosten van de uitvaart te dekken. U kunt uw verzekering afsluiten bij diverse aanbieders. U doet er verstandig aan uitvaartverzekeringen te vergelijken. De dekking van© 2009 de kosten kan per verzekeraar verschillen. U kunt op verschillende web- Pagina 26 www.uitvaartverzekeringen.nl
 27. 27. sites verzekeringen met elkaar vergelijken. Voer hierbij altijd dezelfdegegevens in. De volgende gegevens kunt u met elkaar vergelijken: • De premie • Contractsduur • Het verzekerde bedrag • Aanvullende verzekeringen • Geboortedatum van de verzekerdenDe verschillen in premies hangen af van geslacht en geboortedatum,hoe lang er premie moet worden betaald (premieduur) en de dekkingvan de verzekering. Veel verzekeraars werken met een minimale hoog-te van het verzekerde bedrag.Let op! Wanneer u aan een ziekte of aandoening lijdt, heeft de verze-keraar het recht uw aanvraag voor een uitvaartverzekering te weigeren.Aanbieders uitvaartverzekeringen: • Monuta • Algemeen Belang • DELA • Facultatieve Verzekeringen N.V • OHRA • GUV N.V. Uitvaartverzekeringen • Ardanta • Nuvema Uitvaartverzekeringen • HDB Assen • PC Uitvaartverzekeringen • Yarden • Facultatieve Verzekeringen N.V • FBTO • Reaal Uitvaartverzekeringen • Aegon TIP: Loop alle verzekeringen stapsgewijs door en schrap daarbij alles wat u niet nodig heeft. De meeste verzekeringsmaatschappijen hebben een verzekeringspakket waarmee u profiteert van het kort-ingsvoordeel. U kunt ook via uw werkgever goedkoper verzekeringen afsluiten. Neem deze optie altijd mee in uw vergelijking.TIP: Zorg ervoor dat het verzekerde bedrag in verhouding is met uwwensen. Alle extra wensen kosten meer geld. Leg uw wensen ook vast voor uw nabestaanden.TIP: Is het nodig om een uitvaartverzekering af te sluiten? Als u zekerweet dat er geld genoeg zal zijn om de uitvaartkosten mee te voldoen, is het onnodig om dat te verzekeren. © 2009 Pagina 27 www.uitvaartverzekeringen.nl
 28. 28. Fiscale tips: • osten in verband met overlijden zijn fiscaal aftrekbaar als K buitengewone last. Aftrekbaar zijn onder meer premies van naturaverzekeringen, begrafenis en crematie, uitvaartdienst, huur van opbaarruimte, grafkrans en grafbloemen, condoleancebijeen- komst, rouwbrieven, vervoer, volgauto’s, overlijdensadvertentie, koffietafel. • Grafrechten zijn fiscaal aftrekbaar, onderhoudsbijdragen niet. • Als u zelf uw graf al koopt, is er geen recht op aftrek. Uitvaartkosten zijn alleen voor de verzekerde of voor de fiscale partner en kinderen (tot 27 jaar) van de overledene aftrekbaar. De belasting- dienst hanteert wel een drempel van 11,5% van uw (verzamel)inko- men, inclusief zorgtoeslag, minus €1015. Wilt u boven deze drempel uitkomen, dan zult u via een flinke koopsom een uitvaartverzekering moeten afsluiten.© 2009 Pagina 28 www.uitvaartverzekeringen.nl
 29. 29. Voorbeelden uitvaartverzekering vergelijking4Situatie: 1. Verzekering voor uzelf • Geboortedatum: 25-10-1975 • Geslacht: Man • Geldverzekering • Uitvaartkosten €7.000 • Premie per maand • Ingangsdatum: 01-06-2009 Verzekeraar Maandpremie Premieduur Totale premie Klaverblad €10,96 30 jaar €3.946 DELA €11,16 tot 80 jaar €6.305 Ardanta €11,42 Levenslang €7.138 (tot 85) Monuta €11,81 tot 80 jaar €6.566 Yarden €12,51 tot 85 jaar €7.392 Reaal €12,74 tot 75 jaar €6.115 Verzekeringen Aegon €15,45 30 jaar €5.5624 oorbeelden zijn slechts een indicatie en bevatten niet iedere mogelijke V © 2009 uitvaartverzekering. Pagina 29 www.uitvaartverzekeringen.nl
 30. 30. Situatie: 2. Verzekering voor uzelf • Geboortedatum: 25-10-1975 • Geslacht: Vrouw • Geldverzekering • Uitvaartkosten €7.000 • Premie per maand • Ingangsdatum: 01-06-2009 Verzekeraar Maandpremie Premieduur Totale premie Klaverblad €10,96 30 jaar €3.478 Ardanta €11,16 Levenslang €6.131 (tot 85) Monuta €11,42 tot 80 jaar €5.782 Reaal €11,81 tot 75 jaar €5.520 Verzekeringen Yarden €12,51 tot 85 jaar €7.392 DELA €12,74 31 jaar €4.921 Aegon €15,45 30 jaar €5.033© 2009 Pagina 30 www.uitvaartverzekeringen.nl
 31. 31. Situatie: 3. Verzekering voor uzelf en uw partner• Geboortedatum: 25-10-1975 (man) en 18-04-1978 (vrouw)• Geldverzekering• Uitvaartkosten €7.000• Premie per maand• Ingangsdatum: 01-06-2009 Verzekeraar Maandpremie Premieduur Totale premie Klaverblad €20,16 30 jaar €7.258 Ardanta €20,76 Levenslang €13.141 (tot 85) DELA €21,36 tot 80 jaar €12.313 Monuta €21,50 tot 80 jaar €12.245 Reaal €23,83 tot 75 jaar €11.438 Verzekeringen Aegon €28,94 30 jaar €10.418 © 2009 Pagina 31 www.uitvaartverzekeringen.nl
 32. 32. Situatie: 4. Verzekering voor uzelf • Geboortedatum: 25-10-1975 • Geslacht: Man • Naturaverzekering • Uitvaartkosten €7.000 • Premie per maand • Ingangsdatum: 01-06-2009 Verzekeraar Maandpremie Premieduur Totale premie DELA €9,79 Levenslang €6.031 (tot 85) Ardanta €11,42 Levenslang €7.126 (tot 85) Yarden €11,68 tot 85 jaar €7.287 Monuta €12,94 tot 85 jaar €7.971 Aegon €16,15 35 jaar €6.783© 2009 Pagina 32 www.uitvaartverzekeringen.nl
 33. 33. Situatie: 5. Verzekering voor uzelf• Geboortedatum: 25-10-1975• Geslacht: Vrouw• Naturaverzekering• Uitvaartkosten €7000• Premie per maand• Ingangsdatum: 01-06-2009 Verzekeraar Maandpremie Premieduur Totale premie DELA €9,79 levenslang €6.031 (tot 85) Ardanta €9,81 Levenslang €6.121 (tot 85) Yarden €11,68 tot 85 jaar €7.287 Monuta €14,65 30 jaar €5.449 Aegon €15,80 30 jaar €5.688 © 2009 Pagina 33 www.uitvaartverzekeringen.nl
 34. 34. Alternatieven uitvaartverzekering Levensverzekering Een levensverzekering houdt verband met het leven of overlijden van iemand. In feite is het leven van de verzekerde het onderpand. Le- vensverzekeringen zijn er in vele soorten en maten. De verzekering kan uitkeren bij overlijden (overlijdensrisicoverzekering – u krijgt niets wanneer u nog leeft als de verzekering afloopt) of juist bij leven op een bepaalde datum (spaarverzekering). Bij overlijden gaat het verzekerde bedrag naar de begunstigden op de polis. Er bestaan ook mengvormen waarbij zowel wordt uitgekeerd bij in leven zijn als bij eerder over- lijden (dan een bepaalde datum). De uitkering kan ook een periodieke uitkering zijn zolang de verzekerde in leven is of juist vanaf het mo- ment van overlijden. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de looptijd en de premie. Verschil uitvaartverzekering Bij een uitvaartverzekering wordt gespaard voor de uitvaart. Een uit- vaartverzekering dekt de kosten van de uitvaart. Een afgesloten le- vensverzekering zorgt voor een goed zakcentje vanaf uitkering. Bij een uitvaartverzekering gaat het dan ook vaak om lagere bedragen dan een levensverzekering. Koopsompolis en lijfrente Een koopsompolis is een lijfrenteverzekering. Vaak wordt de polis gebruikt voor aanvulling op uw pensioen. U verzekert zich namelijk voor een aanvullend bedrag voor later. U zet eenmalig een bedrag opzij tegen een zo hoog mogelijk rendement. Hierdoor kan het uitgroeien tot een groter lijfrentekapitaal. De koopsompolis kent een vastgelegde einddatum. Er zijn drie vormen: • oopsom bij leven: De uitkering van de koopsom vindt plaats op de K einddatum, wanneer u als verzekerde nog in leven bent. • oopsom bij leven met restitutie bij overlijden: De verzekerings- K© 2009 maatschappij keert de ingelegde koopsom aan uw nabestaanden uit Pagina 34 www.uitvaartverzekeringen.nl
 35. 35. wanneer u eerder komt te overlijden dan de vastgelegde einddatum. • oopsom voor de gemengde verzekering: De verzekerings- K maatschappij keert het gegarandeerde bedrag uit aan de begun- stigde wanneer u eerder komt te overlijden.De hoogte van de koopsom op uw polis kunt u op twee manieren op-bouwen: • Beleggingspolis. U moet rekening houden met het beleggingsrisico. • arantiepolis. U heeft de garantie op een vast bedrag tegen het G rentetarief op moment van afsluiten.Een koopsompolis heeft een vastgelegde looptijd. Is de looptijd ver-streken, dan bent u verplicht een lijfrente aan te kopen met het eind-kapitaal. Een lijfrente is de periodieke uitkering van uw eindkapitaal,ook wel lijfrentekapitaal. U kunt zelf kiezen door welke verzekeraar udit laat doen. De uitbetaling van de lijfrente kan per maand of jaar vooreen bepaalde periode of voor de rest van uw leven.U kunt echter behalve een uitkerende lijfrente aankopen ook kiezenvoor het opschuiven van de aanvangsdatum van de uitkering. Dit isaantrekkelijk wanneer bij afloop van uw koopsompolis uw vermo-gen groot genoeg is om van te leven. Het geld dat via uw koopsomvrijkomt, kunt u dan opsparen voor later.NabestaandenlijfrenteSpeciaal voor alles rondom uw overlijden is er de nabestaanden-lijfrente. De termijnen van uitkering van deze lijfrente gaan in bij uwoverlijden als verzekerde. De uitkering is bedoeld voor verzorging vande nabestaanden. Uiteraard kunnen zij het geld ook gebruiken om dekosten van uw uitvaart mee te dekken. De looptijd van de uitkeringis afhankelijk van welke relatie de nabestaande/begunstigde heeft totde verzekerde. De uitkering aan uw (klein)kind(eren), broers, zussenloopt meestal tot de 30e verjaardag. Zijn zij die leeftijd gepasseerd,dan hebben ze wel recht op een levenslange uitkering. De uitkering aanuw partner kan, net als bij uitkering aan uzelf, tijdelijk of levenslanggebeuren. De nabestaandenlijfrente uitkering stopt op het moment dat © 2009ook uw partner is overleden. Pagina 35 www.uitvaartverzekeringen.nl
 36. 36. De nabestaandenlijfrente is te combineren met een lijfrente bij le- ven. Bij levenslange uitkeringen bepaalt de verzekeringsmaatschappij hoeveel geld u per maand of jaar ontvangt. Zij baseren dit op de gemid- delde levensverwachting van mannen en vrouwen. TIP: Bij de aankoop van een lijfrente met een maximale waarde van €4.000 wordt de afkoopsom door de Belastingdienst als een uitkering van een lijfrentetermijn belast. Dit betekent dat u geen revisierente meer hoeft te betalen. Premies die u in vorige jaren heeft afgetrokken, hoeven niet meer aangegeven te worden als negatieve uitgaven.© 2009 Pagina 36 www.uitvaartverzekeringen.nl
 37. 37. Successierecht (of erfbelasting)Het is mogelijk dat u na het overlijden van iemand die aan u een erfenisachterlaat successierecht moet betalen. Dit hangt af van de waarde vanuw verkrijging uit de nalatenschap en van uw relatie tot de overledene(bijvoorbeeld of u wel of geen familie bent). Ongeveer vier maanden naoverlijden ontvangt de overgebleven partner een aangiftebiljet van deBelastingdienst. Door alle bezittingen en schulden van de overledeneop te geven, kan de waarde van de erfenis bepaald worden en dehoeveelheid belasting.U als verkrijger van (een deel van) de erfenis betaalt normaal gespro-ken het successierecht. De erflater kan echter in zijn testament regelendat de verkrijging ‘vrij van recht is’. Dan betaalt niet u, maar iemandanders het successierecht. U of uw vertegenwoordiger ontvangt van deBelastingdienst nog wel een aanslagbiljet.Let op! Tot een bepaald bedrag krijgt u vrijstelling. U hoeft tot dat be-drag geen successierecht te betalen. Als u een pensioen krijgt, trekt deBelastingdienst in bepaalde gevallen de huidige waarde in geld van ditpensioen af van de vrijstelling.Heeft u zelf de premie van de uitvaartverzekering betaald voor deoverledene, dan is de uitkering niet belast met successierecht.U doet er verstandig aan ruim van tevoren te berekenen hoeveel suc-cessierecht u of uw eigen nabestaanden betalen. In veel gevallen is hetverstandiger in de loop der jaren een deel van de erfenis aan familiete schenken of aan een goed doel. Zeker wanneer u nu al weet dat uwerfenis een ruim bedrag zal zijn.Het successierecht verschilt voor verschillende groepen erfgenamen.Per 1 januari 2010 worden de tarieven van het successie- en schen-kingsrecht verlaagd5. De benaming zal worden veranderd naar erf-belasting respectievelijk schenkbelasting.5 Op 20 april 2009 is het voorstel voor de nieuwe Succesiewet door staatssecretaris de © 2009Jager ingediend. Pagina 37 www.uitvaartverzekeringen.nl
 38. 38. Het aantal tariefgroepen en tariefschijven voor successierecht wordt verlaagd naar twee tariefgroepen met elk twee tariefschijven: één groep voor partner en kinderen en één voor de overige verkrijgers. De nieuwe tariefpercentages zijn: Bedrag van Voor partners Voor kleinkin- Voor overige de verkrijging en kinderen (1) deren (1A) verkrijgers (2) Tot en met € 10% 18% 30% 125.000 Boven € 20% 36% 40% 125.000 Daarnaast worden de vrijstelling van successierecht voor de partners en kinderen verruimd: Partners € 600.000 (2009: 532.570) Kinderen € 19.000 (2009: 10.323) Overige verkrijgers € 2.000 (2009: 1976) Ook de vrijstellingen voor schenkingen worden aangepast: Kinderen (jaarlijks) € 5.000 (2009: 4.556) Kinderen 18-35 jaar € 24.000 (2009: 22.760) (eenmalig) Overige verkrijgers € 2.000 (2009: 2.734)© 2009 Pagina 38 www.uitvaartverzekeringen.nl
 39. 39. Daarnaast worden alle vrijstellingen zogenaamde ‘voetvrijstellingen’.De vrijstelling vervalt niet langer indien meer wordt verkregen dan hetbedrag van de vrijstelling. Nu wordt alleen van het bedrag boven hetdrempelbedrag geheven.Let op! Het tarief van schenkingen na vrijstelling worden vanaf 2010verhoogd. Voor kinderen wordt dit 27% en voor kleinkinderen mini-maal 18%.Voorbeeld: Een schenking van €50.000 aan uw kind (waarvan €5.000is vrijgesteld van belasting) kost in 2008 €3.000 schenkingsrecht envanaf €2010 4.500.Erfgenamen successierecht besparenDoor jaarlijks een deel van uw erfenis te schenken kunt u geleidelijkuw vermogen overdragen zonder belasting te betalen. Houd hierbij re-kening met de vastgestelde vrijstelling voor schenking en overschrijddeze niet. De vrijstelling voor een schenking van ouders aan kinderenbedraagt vanaf 2010 €5000. Aan een kind tussen de 18 en 35 jaar magu eenmalig €24.000 schenken. De Belastingdienst vereist wel een aan-gifte waarin een beroep op de eenmalige vrijstelling wordt gedaan.Aan anderen, zoals kleinkinderen, vrienden, broers, zussen, neven ennichten, kunt u jaarlijks belastingvrij €2000 schenken. Door middelvan deze jaarlijkse schenkingen voorkomt u dat een deel van uw erfenisna uw dood naar de Belastingdienst gaat. De tarieven voor vrijstellingin 2009 zijn €4556 voor kinderen, eenmalig €22760 en voor overigeverkrijgers €2734.U kunt overigens in uw testament laten opnemen dat u bepaalde per-sonen de maximale vrijstelling nalaat, aangezien de vrijstelling jaar-lijks verandert.Schenken aan goede doelenHet wettelijke criterium voor een goed doel is dat het moet gaan omeen kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, weten-schappelijke organisatie of een instelling die een algemeen nut beoogt.Wanneer u momenteel een gift van 1 tot 10 procent van uw huidige © 2009inkomen doet aan een goed doel, is dit fiscaal aftrekbaar. Over giften Pagina 39 www.uitvaartverzekeringen.nl
 40. 40. van alles daarboven moet belasting worden betaald. Daarnaast kunt u ook schenken per notariële akte (lijfrenteschenking). Bij een notariële schenking van minimaal €100,- per jaar, kunt u het geschonken bedra- gen voor 100% aftrekken van het belastbare inkomen. Hiermee betaalt de Belastingdienst tot wel 52% mee aan uw schenking. Deze vorm van schenking geldt wel voor minimaal 5 achtereenvolgende jaren. Wilt u een goed doel een deel van uw erfenis nalaten, dan kunt u dit bij uw notaris regelen door het doel plus geldbedrag op te nemen in uw testament. Goede doelen in 2010 Met de nieuwe Successiewet wordt vanaf 2010 schenken aan goede doelen fiscaal minder aantrekkelijk. Het ministerie van Financiën han- teert vanaf dan scherpere regels voor goede doelen. Hierdoor zal on- geveer tien procent van de goede doelen de wettelijke status (ANBI) verliezen. Giften zijn dan niet meer aftrekbaar. Er komt wel een nieuwe categorie bij: de Sociaal Belang Behartigende Instellingen (SBBI). Hieronder vallen bijvoorbeeld dorpshuizen en sportclubs. Een gift aan een ANBI kan onder voorwaarden afgetrokken worden van het inko- men. Dat geldt niet voor een gift aan een SBBI. Wel hoeft er bij een gift aan een SBBI-instelling geen schenkingsbelasting betaald worden. Wanneer u schenkt aan een doel dat in 2010 geen ANBI of SBBI status heeft, gaat 30% tot 40% daarvan naar de belasting.© 2009 Pagina 40 www.uitvaartverzekeringen.nl
 41. 41. Berekening succesierecht Verkrijging in Bedrag van de Relatie Successierecht verkrijging (schatting) 2009 €700.000 partner €19.878 2010 €700.000 partner €10.000 (10%) 2009 €20.000 Kind 23+ €509 2010 €20.000 Kind 23+ €100 (10%) 2009 €20.000 Kleinkind €4.618 2010 €20.000 Kleinkind €3.240 (18%) 2009 €20.000 Broer of zus €6.422 2010 €20.000 Broer of zus €5.400 (30%)Let op! Bij een verkrijging die vrij van recht is (waarbij een anderdan de erfgenaam de belasting betaalt), moet u in bepaalde gevallenrekenen op hogere bedragen. Vb: Bij vrij van recht moet bij een erfenisin 2009 van €700.000 aan uw partner €23.819 aan successiebelastingafgedragen worden (i.p.v. €19.878).U vindt op Internet verschillende berekeningsprogramma die u kunnenhelpen met het berekenen van het successierecht. Uiteraard kunt u ookterecht bij diverse adviseurs. © 2009 Pagina 41 www.uitvaartverzekeringen.nl
 42. 42. © 2009 Voorbeeld verdeling bij erfenis €1.000.000: Pagina 42 www.uitvaartverzekeringen.nl
 43. 43. Met dank aanwww.gt.nl/nl/actueel/nieuwsberichten/successierecht-verlaging-tarieven-en-vereenvoudiging-vrijstelling/881www.tips-en-adviezen.nl/uitvaart-verzekering.htmlwww.pleinplus.nl/default.asp?docID=9907themaID=474ond=nieuwswww.uitvaart.nlwww.uitvaartkompas.nlwww.monuta.nlwww.dela.nlwww.yarden.nlwww.belastingdienst.nlwww.debegrafenis.nlwww.begrafeniscrematie.nlwww.uitvaartinfotheek.nlwww.dela.nl/rondom_overlijden/beroemde_begrafenissen/ © 2009 Pagina 43 www.uitvaartverzekeringen.nl

×