Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Seo tekst pagerank

198 views

Published on

Ga naar http://academy.imnl.nl voor mooie video's

over SEO.
Geld verdienen als bedrijf met Internet Marketing

Strategie
Alles over SEO
SEO tips

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Seo tekst pagerank

  1. 1. PagerankIntroductiesheet toevoegen met titel hoofdstuk en afbeelding: Deze sheets wil ik per hoofdstuk indezelfde stijl hebben. Mag wel steeds een andere afbeelding zijn. Kijk maar even wat je het mooistelijkt om aan te houden.Één van de instrumenten die vaak gebruikt wordt om het belang van een pagina in de ogen vanGoogle te meten heet Pagerank. De Pagerank telt voor ongeveer 1/3 mee in de totale ranking.AgendaWat is google Pagerank?Pagerank is Google’s mening over de reputatie van een pagina, hoe ‘sterk’ een pagina is. Niet alleende hoeveelheid links die naar je pagina verwijzen zijn belangrijk, ook de waarde van die links. Googlebepaalt dat door middel van een enorme berekening (algoritme). Ze struinen kort gezegd het heleinternet af, volgen links en proberen uit te vinden welke pagina’s belangrijk zijn. De uitkomst van dieberekening wordt vervolgens elke drie à vier maanden gepubliceerd in de Google-Toolbar.De Pagerank formuleDe officiële Pagerank formule is redelijk ingewikkeld. Deze gaan we nu niet bespreken. Het isvoldoende wanneer u het basis idee begrijpt. We vermelden wel even een paar websites waarin hetverhaal exact uitgelegd wordt.//start wikipedia filmZoals u op Wikipedia ziet is het een complex verhaal. Maakt u zicht geen zorgen. Het begrijpen vande basisgedachte van de Pagerank is voldoende om hoog te scoren in Google.Pagerank en getal van 0 tot 10De Pagerank wordt echter wel doorlopend bepaald. Google heeft een aantal computers waarvanspiders websites doorzoeken, links ontdekken en bekijken waardoor de Pagerank continu wordtaangepast. Binnen Google wordt de score van een pagina dus constant heel precies bepaald. BuitenGoogle, wat wij zien, bestaat Pagerank uit slechts tien cijfers, 0 tot en met 10. Dat zijn de cijfers die jein de Google Toolbar kunt zien. Eens in de zoveel tijd pakt Google die precieze score van de Pagerank,de reputatie van een pagina dus. En vier keer per jaar wordt die score uitgedrukt in een cijfer tussen0 en 10 en gepubliceerd. Je krijgt dus ongeveer elke drie maanden een Pagerank-update van jewebsite doordat Google de gegevens online zet.Het is een afgerond getal. Een pagina met Pagerank 0 kan dus wel degelijk punten bezitten.LogaritmischHet aantal punten van pagina’s op het internet verscheelt enorm. Om te kunnen schalen tussen 0 en10 moet dat logaritmisch gebeuren. Vergelijkbaar met de schaal van Richter bij aardbevingen. Deofficiële tabel is vrij complex. Daarom geven we een simpelere versie: steeds een factor 10.We gaan straks zien hoe veel Pagerank u heeft. En hoeveel Pagerank hebben uw concurrenten?Hoeveel sites hebben nu een hele hoge Pagerank?
  2. 2. //start film pagerank-cropstatDe site van Cropstat laat zien hoeveel sites welke Pagerank hebben. U ziet er zijn weinig sites meteen Pagerank van 10.Hoeveel punten heeft u?U hoeft niet de Google Toolbar te hebben om te weten hoeveel punten u heeft.// start film –pageranktools (Nederland en Engelse versie)Er zijn meerdere tools op internet waarmee je de ranking kosteloos kunt opvragen.Deze tools hebben een koppeling met de Google Toolbar. U kunt een van deze tools ook opvragenvia imnl.nl/tools. In dit geval is het tool A7.U checkt hiermee de Pagerank voor uw home pagina. U kunt dit ook doen voor andere belangrijkepagina’s.// video stop bordStop nu de video en voor zelf uw website in. Doe dit ook voor een aantal concurrenten. U heeft nueen indicatie hoe u er voor staat. Nogmaals: er zijn meer factoren die de ranking bepalen dan alleende Pagerank.GeboortepuntenHoe ontstaat Pagerank? Iedere keer wanneer Google voor een eerst een pagina tegenkomt wordtdeze opgeslagen. Google slaat alle pagina’s ter wereld op. Een nieuwe pagina krijgt geboortepunten.Het aantal is afhankelijk van het aantal punten van de home pagina en het aantal paginas van eenwebsite. Dit verklaart waarom een pagina op Linkedin meteen goed scoort. Linkedin.com heeft veelpunten en derhalve krijgen nieuwe pagina’s ook veel geboortepunten.Punten doorgeven//kijk of je van plaatje een leuke animatie kunt makenStel je pagina heeft 100 punten. Indien er 2 links op die pagina staan krijgen de pagina’s waar je naartoe linkt 50 punten ieder. Het maakt Google niet uit of dit pagina’s zijn van je eigen website of vaneen ander. Zie ziet het al. Je moet zorgen dat pagina’s met hoge Pagerank naar jou gaan verwijzen.Dit is de manier om veel punten te krijgen.Pagerank lekkenHet klopt dus dat je Pagerank lekt zodra je verwijst naar externe pagina’s.Je eigen pagina’s krijgen derhalve minder punten en zullen iets zakken.Later zullen we zien dat indien je naar pagina’s verwijst die Google erg vertrouwt je ook watTrustranking punten kunt krijgen. Dit compenseert het verlies enigszins.Quiz vragenHoe weet u of u veel Pagerank punten heeft? 1. Dat weet je niet. Google houdt dit geheim 2. Een Pagerank van 4 of hoger is goed
  3. 3. 3. Kijk naar je concurrenten en vergelijk je puntenAntwoord.Antwoord 3 is goed. Kijk welke sites op positie 8,9 en 10 staan met zoekwoorden waar jij wilt staan.Check hun Pagerank en die van jou. Zorg dat die van jou minimaal gelijk is aan de minste. Houdt errekening mee dat pagina’s die nieuw zijn nog geen Pagerank hebben in de tools. Ze tonen dan 0,maar hebben wel al punten.Hoe recent is de Pagerank?Google update iedere dag de Pagerank punten. De Google Toolbar wordt echter slechts 4 x per jaarbijgewerkt. Soms gebeurt dat merkwaardig. Een site heeft dan een tijdje geen Pagerank. Althans nietin de Toolbar. Raak dus niet meteen in paniek als je een weekje geen Pagerank ziet.Google film over de Pagerank updateIn dit filmpje wordt door Matt Cutts, werknemer van Google, toegelicht hoe een Pagerank updatewerkt.SheetLink bij de video zetten, check even of er al een link bij staat, anders toevoegenMoet ik de punten doorgeven?Er is een mogelijk om niet de punten door te geven.Rel=nofollowLinken zonder de punten doorgeven is mogelijkMoet ik de punten doorgeven?Als een pagina een rel=nofollow bij zijn link heeft staan dan krijg je hier geen punten voor.Hoe voer ik de rel = nofollow in?De Rel=Nofollow is een attribuut van de link tag. Het probleem is dat iedereen met een anderprogramma zijn of haar site heeft gebouwd. Het toevoegen van de rel=nofollow tag is afhankelijk vanhet pakket waarmee je site gebouwd is.Nog een tip. Voorzie pagina’s op je eigen site die niet belangrijk zijn van zo’n tag. Er blijven dan meerpunten over voor de andere pagina’s. De privacy pagina is hier een voorbeeld van.Waarom bestaat de Rel=Nofollow?Rond 2005 hadden weblog veel last van spammers. Deze posten commercele berichten in blogs puurom de Pagerank punten binnen te halen. De bloggers hebben toen de grote zoekmachines gevraagdvoor een oplossing. Sinds het invoeren van de Rel=Nofollow is het spammen inderdaad watafgenomen. Het invoeren van beveiliging woorden (Captha ‘s genoemd) later heeft veel meergeholpen.
  4. 4. Film rel=nofollowIn deze video legt Matt Cutts van Google nog eens uit wat No Follow is.SheetLink bij de video zetten, check even of er al een link bij staat, anders toevoegenGoogle eist soms Rel=NofollowGoogle maakte gebruik van de rel=nofollow tag tijdens de Zebra update in 2010.Veel studenten en eigenaren van webpagina’s zagen de mogelijk extra geld te verdienen. “Koop eenlink of banner met link op mijn pagina en krijg de Pagerank punten”. Het is de bedoeling dat de bestewebsite op nummer 1 komt en niet die met de dikste portemonnee.Let dus op. Indien u geld vraagt voor een banner MOET deze van een Rel=Nofollow tag voorzien zijn.Anders krijgt u straf. Uw pagina wordt teruggezet in Pagerank. Google heeft echter de mogelijkheiddit achter de schermen te doen. De Pagerank die u ziet in niet waarmee gerekend wordt. Dit doen zedoordat anders adverteren dit zien en ze elders gaan inkopen. In feite heeft de adverteerder nu eenkat inde zak gekocht.Nog meer Google strafTwee jaar later is deze maatregelen verder aangescherpt. Dit gebeurde met de Pinguin update. Nukrijgt ook de adverteerder straf als hij een link of banner koopt die niet voorzien is van Rel=Nofollow.U bent dus gewaarschuwd. Controleer altijd of de pagina waarop u adverteert dit doet. Dit kunt udoen door in de browser te kijken naar de broncode. Zoek dan uw link op en kijk of de Rel=Nofollowtag aanwezig is.Wat is uw Pagerank?/Hoe krijg ik meer Pagerank?U krijgt meer Pagerank punten door andere pagina’s naar u te laten verwijzen. Zoek pagina’s methoge Pagerank, niet veel links en zonder No Follow. Hiervoor gebruiken we een tools.//start video Pagerank-a17Ga naar www. imnl.nl/tools en start de module A17.Met deze Pagerank backlink tool kan je kijken waar links vandaan komen en hoeveel pagerank dezelinks hebben.Voer uw website in. De module laat uw Pagerank nogmaals zien. U ziet nu alle pagina’s die naar uverwijzen met de Pagerank van deze pagina’s. Indien er NF achter staat is dit een NO FOLLOW link. Ukrijgt daar dus niet te punten van.// einde videoGouden spionage tipCheck de backlinks van concurrenten met dit tool en probeer ook een link te krijgen van de pagina’smet een hoge Pagerank. Sla die met NO FOLLOW over. Hoe? Ga naar de pagina. Het is uwconcurrent gelukt hierop te staan. Het hoeft niet voor alle pagina’s te lukken. Probeer het daarna
  5. 5. met de volgende concurrent.Houdt rekening mee dat de pagina’s die je ziet ongeveer 6 weken oud zijn. Het kan dus zijn dat delink van uw concurrent er niet meer op staat. Dit zie je vaak bij forum of weblogs.Pagerank kwijt?Het kan gebeuren dat u plotseling geen Pagerank meer ziet.Het is te vroeg voor meteen paniek.Google haalt bij een update wel eens eerst de Pagerank weg. Soms is deze later weer actief. In deGoogle Toolbar ziet u “Pagerank” in progress. Bij externe tools ziet u Pagerank=0.Wat te doen bij verloren Pagerank?Stel u bent echt uw Pagerank kwijt. Wat kunt u allemaal doen om deze weer terug te krijgen?Verwijder slechte back linksU krijgt negatieve Pagerank punten indien slechte pagina’s naar u verwijzen. Dit is heel lastig. Dezepagina’s kunnen overal in de wereld opduiken. Via het Webmaster hulp programma van Google kuntu deze opgeven. Google verwijdert dan deze negatieve punten. Er is nog geen tool waarmee je ineen keer deze kunt vinden. Helaas.interne linkstructuur of sitestructuurMogelijk heeft u uw website aangepast en vergeten de oude en nieuwe pagina’s naar elkaar door teverwijzen. Dit doet u met een 301 redirect. Zie elders in de cursus het stuk over “nieuwe website”Veel technische foutenGoogle kan u straffen indien u veel technische fouten heeft.Ceck deze met een tool als Xenu of het Webmaster tools programma.Zorg ook voor dat alle niet bestaande pagina’s doorverwijzen naar een nette foutpagina.Dit zijn de zogenaamde 404-foutenLinks kopen of verkopen zonder Rel=NofollowGoogle wil niet dat u betaald voor een link of banner zonder Rel=Nofollow. U bent daar zelfverantwoordelijk voor. De straf kan zijn dat uw minder of zelf negatieve Pagerank krijgt.Misschien heeft u of uw internet marketing bedrijf in het verleden betaalde links gekocht. Toenstrafte Google dit nog niet af.Fout gevonden, en dan?Indien u weet wat er fout gegaan is dient u natuurlijk eerst de fout te herstellen.Daarna gaat u naar het Webmaster hulpprogramma. U vertelt wat u fout gedaan hebt en vraagt omeen herkansing. Google zal hier zeker naar kijken. Ze hebben veel tools om dit te checken. Zijn er nogmeer fouten dan wordt u verzoek afgewezen zonder veel uitleg. Steek ondertussen maar een kaarsjeop.Quiz vraag
  6. 6. Welke van de volgende beweringen zijn onjuist. 1. De pagina met de hoogte punten staat altijd bovenaan in Google 2. Pagerank krijg ik door aan website eigenaren te vragen naar een link naar mijn pagina op te nemen 3. Negatieve Pagerank bestaat. Antwoord. Nummer 1 is fout. Er zijn meer factoren die de ranking bepalen. Antwoord 2 klopt, maar wel oppassen dat een pagina met negatieve ranking niet naar jouw verwijst.Conclusie (groene doek)Pagerank is een van de vele factoren voor een goede ranking. Wel een belangrijke die ongeveer vooreen derde de totale ranking bepaald. U krijgt veel Pagerank punten door op zoek te gaan naarpagina’s met veel Pagerank punten. Zorg dat u een link krijgt van die pagina’s. Dat is niet altijdeenvoudig, maar dat is nu net de bedoeling van Google. Google hoopt dat deze pagina’s alleen naar uwillen verwijzen als u iets bijzonders te bieden hebt.

×