Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SEO - Uitgebreid boek met Google tips

Ga naar http://academy.imnl.nl voor mooie video's over Internet Marketing.
Geld verdienen als bedrijf met Google Tips
Alles over Google Tips
Google Tips gouden tips

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

SEO - Uitgebreid boek met Google tips

 1. 1. Zoekmachineoptimalisatie Zoekmachine gids voor het MKB
 2. 2. http://www.stefanrooyackers.nl 2 Versie 20090607
 3. 3. Zoekmachine optimalisatie gids voor het MKBMooie opmaak, unieke content, de mooiste design, prachtige foto’s en u heeft een prima website,maar nu blijkt niemand uw website kan vinden. Hoe is dat mogelijk?Met alleen het hebben van een prachtige website komt u niet meer verder in het bedrijfsleven.Vindbaarheid, nauwkeurigheid en actualiteit, daar draait het tegenwoordig om. Wat zijn de gevolgenals men uw website niet vindt? Het is uiteraard ontzettend vervelend en niet te vergeten de tijd engeld die u in uw website heeft geïnvesteerd. Het belang van goede vindbaarheid in zoekmachineswordt steeds groter. Ondanks dat het een kostbare zaak is, is de methode die wij u toelichten eenkostbare investering voor de lange termijn. Om uw website in een betere positie te plaatsen makenwij gebruik van de grondbeginselen van SEO (Search Engine Optimalisation= ZoekmachineOptimalisatie). De grondbeginselen van SEO zijn in feite heel eenvoudig en wij laten stapsgewijs zienhoe u hiermee moet werken.Wat is SEO?Search Engine Optimalization is een onderdeel van internetmarketing en kan worden gedefinieerdals het geheel aan activiteiten om een webpagina hoog te laten scoren in de reguliere zoekresultatenvan een zoekmachine. SEO is geen eenmalig proces is, het is een toepassing dat vaak geoptimaliseerdmoet worden om het maximale resultaat te bereiken. Door middel van zoekmachineoptimalisatie verhoogt u de online zichtbaarheid van uw website op voor u belangrijke zoektermen inde belangrijkste zoekmachines zoals Google, Yahoo en MSN. Wij gaan er van uit dat door gebruik temaken van dit E-book uw zoekmachine optimalisatie verbeterd zal worden en dat dit uiteindelijk leidttot een betere positie van uw website in de organische resultaten van de zoekmachines.U bent immers continu in gevecht met uw concurrenten die ook graag in de top 10 van Google staanen niet stil zitten zodra ze zien dat u veel bezoekers van ze afpakt. Met onderstaande tips kunt u inieder geval iets van de schade (laten) herstellen. We willen u graag door middel van deze`minicursus´ kennis laten maken met de belangrijkste en handigste SEO Tips & Tools. Onze adviezen zijnvolledig in lijn met de TOS (Terms of Service) van de grote zoekmachines.Als het gaat om het optimaliseren van uw SEO, krijgt u te maken met veel verschillende vaktermenen het bijbehorende jargon. Het zelfde geldt voor SEM (search engine marketing). Door dit boekgoed te lezen hoeft u zich geen zorgen te maken om de termen die over uw hoofd heen vliegen. Metde juiste coaching zult u ontzettend snel door alle hoofdstukken heen worden begeleid zodat uuiteindelijk tot een SEO professional wordt opgeleid. Mocht u nog altijd een brandende vraaghebben over een bepaald onderwerp, schroom dan niet om contact te nemen met een medewerkervan SEO Heaven (http://www.seoheaven.nl). Probeer in gedachten te houden dat SEO geenmagische tool is die 100% garandeert dat u in de top van de zoeklijsten verschijnt. Het is een procesdat geleidelijk verloopt en u zult merken dat iedere kleine verandering grote impact kan hebben ophet eindresultaat. Succes staat voor iedere stap waarbij u vooruit gaat en groeit als onderneming. Ophet gebied van zoekresultaten en zoekmachines is het een markt die constant verandert en flexibelis, waarbij het belangrijk is dat u altijd op de hoogte moet blijven van de laatste trends. Om het u noggemakkelijker te maken kunt u zich voor extra informatie altijd inschrijven voor onze nieuwsbrief, 3
 4. 4. waardoor u altijd op de hoogte blijft van de nieuwste trends die zich op het moment afspelen op demarkt.Aandachtspunt:Als u van plan bent om uw website drastisch te veranderen, raden wij u eerst aan om het completeboek te bestuderen. In de eerste modules leggen wij u de basisbeginselen uit om een SEO specialistte worden. Voor de beginners is het verstandig de basis beginselen onder de knie te hebben en allehoofdstukken goed door te nemen. In de modules die daarop volgen wordt het complexer en voordegenen die al de basis beheersen is het vrij eenvoudig om de rest van modules te volgen. Wij gaanervan uit dat als u de basis van de technische applicaties kent, u hiermee uw website zondanig opieder gewenst kan aanpassen, waardoor u op de langere termijn hier veel baat bij zult hebben en watuiteindelijk er toe leidt dat u een hogere positie behaalt in de zoekresultaten van de zoekmachines.Wij geven de hoofdstukken / paragrafen aan met een moeilijkheidsgraad.*(1 ster) = Eenvoudig voor iedereen toe te passen met basis kennis van internet.** (2 sterren) = Kunt u zelf doen, wel goed opletten en eventueel beetje hulp vragen.*** (3sterren)= Is lastig. U heeft vakkennis nodig. Mogelijk heeft uw webdesigner deze. Uiteraardkunnen wij u hier ook in helpen (mail: info@stershop.com).Het is een beetje vergelijkbaar met het onderhouden van een auto. Wassen en schoonmakenkunnen we allemaal. Olie verversen en banden wisselen ook, met wat hulp. Bougies of startmotorvervangen besteden we vaak uit.Voor de starters die net om de hoek komen kijken is het wel belangrijk dat zij enige ervaring hebbenmet HTML of enige kennis met wat het internet allemaal te bieden heeft. Kennis en ervaring verkrijgtu naarmate u gaandeweg door de cursus heen loopt. Ook door te experimenteren op het internetzult u meer resultaat bereiken. 4
 5. 5. De weg naar succesIn dit overzicht staat zeer beknopt verteld wat u moet doen om van uw website een succes te maken.Stappen Inspanning Gevaar 1. Optimaliseer 1-3 dagen afhankelijk van het Geen enkel uw site aantal pagina’s 2. Content Plaats Nieuwsmodule / weblog / Vermijd gekopieerde teksten op forum eenmalig 1 dag weblog. Zorg dat het forum schoon Posten/Beheer paar uur per week blijft van spam. 3. Populariteit 4 uur tot 40 uur per week, sterk Groot risico. Te veel links is afhankelijk van wat uw gevaarlijk. Ook links van verkeerde concurrenten doen sites kunnen veel schade toebrengen. Ook de verhouding van links hoofdpagina en achterliggende pagina is belangrijk.CopyrightNiets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stefan Rooyackersverveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, offset, fotokopie ofmicrofilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig inaanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie ofinstelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor hetovernemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online. Alleteksten uit dit E-Book mogen niet worden gereproduceerd, opgeslagen in eender welkegegevensdrager of openbaar gemaakt, op welke wijze en in welke vorm ook, zonder voorafgaandeuitdrukkelijke toestemming van de uitgever en de auteurs. Tegen overtreders zullen altijd juridischestappen worden ondernomen.Copyrights ©2009 STEFAN ROOYACKERS. Alle rechten voorbehouden 5
 6. 6. Over de auteur Sinds 1995 is Ir. S.L.C.M. Rooyackers 100% actief op internet. In 2001 krijgt hij de meest begeerde prijs op dit terrein: de Young Entrepeneur prijs voor zijn internetonderneming “Interplein”. Met ruim 10 jaar ervaring op het gebied van internetmarketing is hij één van de internetpioniers van Nederland. De kennis en de ervaring die hij door de jaren heen verwerft maakt hem tot een professional op het gebiedvan Internet Marketing.Stefan Rooyackers is een van de meest respecteerde Internet Marketeers en een autoriteitvanwege zijn innovatieve creaties. Stefan Rooyackers is zich bewust van de huidigeconcurrentie en aanbod van verscheidene diensten. Door het inzetten van de nieuwsteinternettrends en campagnes zorgt hij voor het onderscheidend vermogen.. Momenteel is hijmanager bij diverse internetmarketing- en ICT ondernemingen en een man die altijd op zoekis naar iets beters, iets wat marketing weer een stukje makkelijker maakt. Met het schrijvenvan dit boek probeer ik stapsgewijs duidelijk te maken hoe u effectiever en efficiënter gebruikmaakt van het medium Internet. Het is mogelijk uzelf in te schrijven voor mijn nieuwsbrief waardoor u altijd op hoogste blijftvan de nieuwste trends binnen uw vakgebied. Ook zijn daar handige tips te vinden oververschillende onderwerpen op het gebied internetmarketing. Zoals welbekend is het een“must”voor de internetmarketeer om altijd op de hoogte te blijven van de nieuwsteontwikkelingen. Nogmaals wil ik u bedanken voor het lezen van “SEO TIPS ” en ik hoop datuw kennis van internetmarketing na het lezen een stuk soepeler verloopt.MANAGER INTERNET MARKETING 6
 7. 7. Het algemene SEO Proces, de nulmetingHuiswerk!Moeilijkheidsgraad: *Hoe goed scoort u nu? Maak een lijst van de belangrijkste zoekwoorden waar u op gevondenwilt worden, zo’n stuk of 10. Hierbij zijn er 1 of 2 die uw bedrijfsnaam bevatten, afhankelijkof deze op meerdere manieren beschreven kan worden.Voer ze een voor een in op google.nl en kijk of uw website (een willekeurige pagina) in detop 20 staat. Zo ja, noteer de positie. Plaats een datum boven de kolom zodat u dit procesregelmatig kunt doen. Voer de posities in Excel in.Er zijn tools die dit kunnen. Een goed gratis tool is:http://tools.seobook.com/firefox/rank-checker/de Rank Checker van Firefox. Om ervoor te zorgen dat uw website SEO proof is, hanteren wij eerst de volgendeprocedures. De grondlegging begint immers met het analyseren van uw website. Hieruit kanmen later veel informatie verschaffen die essentieel is om op langere termijn succesvol tezijn op het internet. Hoe sterker uw basis is, hoe beter uw positie uit zal vallen. Om hierachter te komen beginnen we eerst met het analyseren van uw website. Wat is de redenwaarom uw website niet in de ranking lijst staat? Wat ontbreekt er aan? Hierom is hethandig om te beginnen met analyseren en het uitbrengen van een analyse rapport over uwwebsite. Dit helpt u om uw negatieve punten in kaart te brengen. Voor de volgende stappengaan wij ervan uit dat u al een website gebouwd heeft of een website in ontwikkeling heeft.1 Check of uw site is gebanned in Google.nlVoer in Google in site:mijnsite.nl (vervang mijnsite.nl door uw domeinnaam; gebruik geenwww.)Alternatief: https://www.google.com/webmasters/tools/sitestatus?hl=nl en vraag hetGoogle.Indien Google met geen enkele pagina terugkomt, is uw site gebanned (tenzij uw websitenet nieuw is). Dit kan doordat u zaken gedaan heeft die in de ogen van Google niet door debeugel kunnen. In een enkel geval heeft een concurrent dit gedaan door bijvoorbeeld veellinks van slechte sites naar uw website te plaatsen.U wordt bijvoorbeeld gebanned door:- Te snel te veel links te plaatsen (is de meest voorkomende fout);- Te veel links van sites die ook gebanned zijn (u erft dan negatieve trustranking);- Te veel links van één soort site (bijvoorbeeld alleen van forums of blogs of startpaginas);- Te veel links van sites die niets met uw onderwerp te maken hebben. 7
 8. 8. 90% van alle sites ter wereld zijn door Google gebanned! U mist ze niet, want de bekendewebsites worden niet gebanned. Deze staan op de White List van Google, een handmatigaangebrachte lijst door de medewerkers van Google. Google gaat voor kwaliteit en toontlever geen pagina’s van sites die ze niet vertrouwen.Indien uw website gebanned is, is het belangrijk dit eerst op te lossen voordat u verder gaatmet Zoekmachine Optimalisatie. Dit kan als volgt:- Zoek de oorzaak. Los deze op indien dit mogelijk is.Ga naar http://www.google.com/addurl/?continue=/addurl en zet bij commentaar reindex.Of ga naar: https://www.google.com/webmasters/tools/reconsideration om rechtstreeksGoogle Amerika te spreken.Meer informatie en video vindt je op:http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?hl=en&answer=35843In al deze gevallen is het afwachten en bidden. Er zijn alternatieven om binnen 2 dagen weermet uw site in Google te staan. Neem hiervoor contact met ons op. Dit is te complex om hieruit te leggen.2. Google Page Rank: Deze evalueert alle pagina’s van de website in hoeverre het gesteld ismet de huidige Page Rank van de homepage en de voornaamste subpages.Ga naar: http://www.free-pagerank-checker.com/ en voer de voornaamste pagina’s in. Noghandiger is de gratis Google Toolbar, een must voor Internet Marketeers. Type op Google“google toolbar” in. Klik op de bovenste link en Google redirect u afhankelijk van uw browsernaar de juiste pagina. Belangrijk: vink bij installeren de knop Pagerank aan! Vanaf nu kunt uvan alle pagina’s de pagerank zien.Pagerank is een getal tussen 0 en 10. Hoe hoger, hoe beter het is om een link van dezepagina te krijgen. Over Pagerank valt veel meer te vertellen, maar dat komt later in ditdocument terug.3. Link Popularity: De populariteit van uw link of link building, het betekent hoe populair uwwebsite is op Internet. Een backlink is een link van een andere website naar uw website.Ga naar google.nl en type in link:mijwebsite.nl. Kijk en registreer hoeveel links google geeft.Ga naar Yahoo.com. en type in links:”mijnwebsite.nl” (note, links in meervoud en tussen “ ”).Noteer dit getal. Google laat bewust veel minder backlinks zien dan ze in hun systeemhebben zitten. U kunt aannemen dat Google ongeveer evenveel backlinks van u heeft alsYahoo laat zien. De backlinks van Google zijn wel kwaliteitslinks. Het is belangrijk deze uit tebreiden. We gaan straks bij concurrenten kijken waar zij hun kwaliteitlinks vandaan halen.4. Uw populariteitType opnieuw in Google in site:mijnwebsite.nl. Klopt het aantal pagina’s dat Googleweergeeft ongeveer met het aantal pagina’s van uw website? Indien u veel meer pagina’sheeft dan Google in haar index toont, heeft u een gebrek aan Pageranking of Trustranking. Indit boek zorgen we ervoor dat u leert hoe u meer pageranking en trustranking kunt krijgen.De pagina’s die wel in de index staan zullen dan hoger in de ranking komen. 8
 9. 9. 5. Meta Tag Placement: Review de huidige “meta tags “ en vervang ze eventueel als hetnoodzakelijk is. Open uw website. Open de broncode. Dit kunt u doen door in uw browseronder de knop Beeld te kijken of op de pagina te staan en met de rechtermuis te klikken.Kijk of de volgende “tags” aanwezig zijn en goed ingevuld zijn:<title> Titel van uw pagina </title><meta name="keywords" content="zoekwoord1,zoekwoord2" /><meta name="description" content="De omschrijving van uwwebpagina “/>De titel en omschrijving zijn super belangrijk. Zowel voor het scoren in Google als voor hettonen op Google. Google toont altijd de titel en bijna altijd de omschrijving zoals opgeven inde description tag. Deze moet dus super commerciële 2-3 zinnen bevatten.We gaan nog een stap verder.Moeilijkheidsgraad **Ga naar: http://www.google.com/webmasters/Maak een account aan. Bewijs dat u de eigenaar van de website bent.Ga naar Diagnotics / HTML suggestions. Google geeft nu aan welke webpagina’s foutenbevatten maar ook welke webpagina’s dezelfde title tag bevatten.Tip: zorg dat AL (!) uw webpagina’s een unieke title en description tag hebben!!6. Keyword Density: Handig is om te weten welke zoekwoorden (keywords genoemd ininternet marketing wereld) er allemaal worden gebruikt. Als een keyword density lager isdan de de initial, zal de kans klein zijn dat hij niet “ favor “ wordt op de website.Zorg dat de belangrijkste zoekwoorden tenminste één maal voorkomen en geen enkelzoekwoord een hogere score heeft dan 5%. U kunt dit gratis checken via:http://www.linkvendor.com/seo-tools/keyword-density.html7. Review Scope of Website. Zorg dat alle pagina’s in maximaal 2 kliks van uw hoofdpagina tevinden zijn. Google indexeert alleen diepere pagina’s als u een zeer populaire website heeft.Zorg ook dat alle pagina’s goede namen hebben, met daarin een of meerdere zoekwoorden.Maak een sitemap aan volgens de specificaties van Google. (Er zijn veel gratis tools hiervoorte vinden door op “Google Sitemap Tool” te zoeken.)8. Concurrentie Analyse. Tegenwoordig is het belangrijk dat u rekening houdt met deconcurrenten. Onderzoek hoeveel concurrenten op de markt aanwezig zijn. Type iederzoekwoord waarop u wilt scoren in Google in en schrijf in een spreadsheet de lijst vanconcurrenten uit de top 10. Neem alleen echte concurrenten. Startpagina’s, wikipedia,krantartikelen , (semi) overheidsites e.d. zijn meestal geen concurrent van u.9. Bespioneer uw concurrenten.Maak op basis van uw bevindingen in 8 een lijst van de 10 grootste concurrenten. Dit zijn dusde sites die u het meest bent tegengekomen bij de concurrentie analyse.Type in Google voor ieder van deze sites in link:concurrent.nl (waarbij u concurrent.nlvervangt door het hoofddomein van uw concurrent). Google geeft nu een serie vanwebpagina’s waar uw concurrent een link vandaan heeft gehaald. In feite heeft uwconcurrent veel meer links. Google toont maar ongeveer 10% van de zogenaamde back-links. De reden is dat Google niet graag al haar kennis prijs geeft. Yahoo is veel beter. Type in 9
 10. 10. Yahoo links:”concurrent.nl” (Merk op dat het commando linkS is en dat er “ bij horen).Gebruik een van de volgende tools voor snelle analyse:http://www.domain-pop.comhttp://siteexplorer.search.yahoo.com/search?p=http%3A%2F%2Fwww.domein.be&fr=sfp&bwm=ihttp://www.backlinkwatch.comhttp://linkdiagnosis.com/http://www.iwebtool.com/backlink_checkerhttp://www.online-utility.org/webmaster/backlink_domain_analyzer.jspU kunt nu aan de slag! Overal waar uw concurrenten links vandaan hebben dient u eenpoging te wagen dit ook te doen.10. Google AlertGa naar http://www.google.nl/alertsMaak eventueel een account aan (gratis). Google Alert is de beste tool om uw concurrentente bespioneren.U voert twee soorten zoekwoorden in:1. Uw top 10 aan zoekwoorden (mag ook minder).2. De domeinamen en/of bedrijfsnamen van uw concurrenten. Domeinnamen zonderhttp://www. Dus als voorbeeld becam.nlGoogle geeft u nu dagelijks of wekelijks (wat u wilt) informatie over nieuwe pagina’s over uwvakgebied of pagina’s waar uw concurrenten zich hebben laten horen.Dit betekent actie! Zorg dat u ook vermeld wordt op een dergelijke pagina. 10
 11. 11. INHOUD1. Stap 1 : Vaststellen van de uitgangspositie 7 1. Content 8 2. Illustratie 10 3. Belangrijke aandachtspunten 13 4. Checklist 142. Stap 2 : Het vaststellen en analyseren van de zoektermen 15 1. Zoekwoorden onderzoek 16 2. Concurrentie 17 3. Structuur Sitemap 183. Stap 3 : Het implementeren van de technische eigenschappen 19 1. Techniek 20 2. Frames 21 3. Parameters 21 4. 10 Tips voor optimalisatie 224. Stap 4: Het belang van de juiste zoekmachines 25 1. De belangrijke zoekmachines 26 2. Aandachtpunten 27 3. De drie kernwaarden 28 4. Google Adwords 29 5. Internet Adverteren 30 6. PPC Zoekmachine Marketing 325. Stap 5 : Technieken en de gebruikswaarden van de zoekmachines 36 1. Terms of Service 37 2. Inhoud 39 3. Penalty’s 406. Stap 6 : Het belang van een goed netwerk 42 1. Linkbuilding 43 2. Back Links 43 3. Trust Ranking 447. Stap 7 : Aantrekkelijk zijn voor de buitenwereld 46 1. Publiek naar uw site trekken 48 2. Weblog 48 3. Gidsen 50 4. Video l Marketing 508. Extra ondersteuning : Handige tips 51 11
 12. 12. Vaststellen van de uitgangspositie|| Stap 1: Content || 12
 13. 13. 1. Content is kingMoeilijkheidsgraad = 1Het basisprincipe van SEO begint met de content. Zonder de benodigde content (inhoud =tekst) kan een Zoekmachine nooit achterhalen waar uw website over gaat. Als er te weinigtekst aanwezig is, kan de zoekmachine ook maar heel weinig informatie verkrijgen.Belangrijk is om ervoor te zorgen dat er voldoende zinvolle informatie geplaatst wordt op uwwebsite. Bij voorkeur is dit informatie met betrekking tot uw product of dienst. Wanneer ueen site laat ontwerpen en bouwen, zorg er dan voor dat de bouwer de site in valid HTMLoplevert. Het is zeer belangrijk om al tijdens de bouw- en ontwerpfase rekening te houdenmet de vele SEO voorwaarden.Daarmee bent u er nog niet. Uiteraard moet de informatie aansluiten bij de zoekacties vanuw potentiële klanten/bezoekers. Zij zoeken immers een oplossing voor hun probleem. Deinformatie die u in huis heeft, moet duidelijk op de website te vinden zijn. Het verschil mettraditionele marketing is dat u zich nog veel meer in de denkwereld van uw potentiëleklanten moet inleven. Wat is hun probleem, en nog belangrijker, met welke exacte woordenzoeken zij naar de oplossing voor hun probleem?Veel traditionele tekstschrijvers gaan hier de mist in omdat ze liever fraaie omschrijvingengebruiken dan de simpele woorden die men gebruikt om een product via internet te zoeken.Eenzelfde valkuil is het officiële taalgebruik en/of intern taalgebruik. Probeer dus teontdekken welke woorden uw klanten precies gebruiken als ze op zoek zijn naar uw product(zie hoofdstuk zoekterm onderzoek). Bij het maken van een website moet men de siteopvullen met unieke content. Andermans werk stelen wordt u niet in dank afgenomen, nietdoor de zoekrobot, en al helemaal niet door de auteur van het oorspronkelijke bericht.Andere webmasters hebben overigens vaak tools tot hun beschikking om te achterhalen ofiemand hun teksten gebruikt. Copyscape is zo’n tool. Check gratis viahttp://www.copyscape.com of content van uw site elders te vinden is op Iiternet.Hoe kom ik aan goede content?Er zijn diverse manieren om aan goede content te komen. Het is belangrijk om te weten hoevaak uw concurrenten extra paginas maken. Dit kunt u redelijker wijs inschatten dooreenmaal per maand het site:concurrent.nl te draaien en te zien of ze meer pagina’s in deindex hebben. Er is bij mijn weten geen tool dat aangeeft of de content van een pagina vaneen concurrent is veranderd. U kunt kijken in web.archive.org . Hier worden regelmatig backups gemaakt en tevens geeft het systeem het met een * aan als er nieuwe content gevondenis. Echter niet alle sites worden bijgehouden en tevens geeft het niet aan hoeveel er isgewijzigd. Toch is dit belangrijk. Google houdt van content op pagina’s die veranderen envan nieuwe pagina’s. Tevens houdt Google van een contactpagina met een adres entelefoonnummer, een disclaimer en een “over ons” pagina. Ook houdt Google van getallen, 13
 14. 14. zoals prijzen. Zeker wanneer deze regelmatig veranderen.Hier een aantal manieren om extra content te generen (sommige Moeilijkheidsgraad 2 of 3): 1. Zoek leuke pagina’s van concurrenten. Herschrijf ze en voeg ze toe aan uw website. Ok, het is niet erg netjes, maar “beter een goede kopie dan slecht orgineel”. 2. Huur een tekstschrijver en vraag of deze 1 of 2 artikelen per week maakt. (Tip: word lid van www.inmn.nl , deze doen dit zeer betaalbaar voor u!) 3. Zoek naar Engelse content (via weblogs, article sites) en vertaal deze. Ok, ook hier oppassen dat u niet de auteursrechten schendt. 4. Plaats een weblog op uw site. Bijvoorbeeld Wordpress-Nederlandse versie. Voor 200 euro is dit uit te besteden (via www.imnl.nl ) en dan krijgt u er eentje in uw eigen huisstijl. Hierna kunt u makkelijk zelf iedere week een artikeltje posten. 5. Google Alert. Als het goed is, heeft u daar een account lopen en krijgt u regelmatig links van nieuwe content pagina’s. Herschrijf deze en post deze op uw weblog. 6. Plaats een forum op uw website. Ook hiervoor zijn gratis versies, maar installeren is toch werk voor een expert. 7. Plaats RSS feeds op uw site. Zoek op uw vakgebied naar rss feeds. Pas op: u kunt content krijgen die u niet wilt, bijvoorbeeld advertenties van uw concurrenten. Tevens loopt u het risico op dubbele content. Derhalve raad ik dit eigenlijk af, uitzonderingen daargelaten. 8. Plaats Gadgets op uw site. desktop.google.com/ voor gratis Gadgets van Google en widgets.yahoo.com/voor Gadgets van Yahoo. 9. SEO Heaven komt eind 2009 met een tool dat via diverse bronnen unieke content op uw website zet. Ook in het Nederlands. Word hiervoor lid van de gratis nieuwsbrief van www.seoheaven.nl 10. Nog meer ideeën? Mail ze naar mij info@stefanrooyackers.com en ik neem ze op in de volgende versie van dit boek.Ook opvallende kreten, kwinkslagen en ander goedbedoelde aandachttrekkers werken nietbij zoekmachine optimalisatie. U moet gewoon heel dicht bij de bron blijven, zakenbenoemen zoals ze zijn en daarbij het taalgebruik van uw klanten respecteren.Zoekmachines zijn redelijk dom en kunnen wel wat verbanden leggen, maar over hetalgemeen geven ze toch de voorkeur aan een exacte match met het zoekwoord.Van alle elementen op uw pagina steekt er één met kop en schouders boven de andere uit:de TITLE-tag. Een goede titel vertelt de zoekmachines waar uw pagina over gaat enzoekmachines tonen de titel ook als linktekst bij de zoekresultaten. Gebruik bij voorkeurabsolute paden en geen relatieve paden op uw website. Dushttp://www.uwdomein.nl/pagina .html en niet pagina.htmlWanneer u veel populaire artikelen schrijft, is het zeker beter om absolute paden tegebruiken. Dit omdat de kans groter is dat anderen uw werk quoten of ‘overnemen’. In dat 14
 15. 15. geval heeft u bij plaatjes enerzijds het nadeel dat u voor de traffic op een andere websiteopdraait. Aan de andere kant is ook dat plaatje weer een inkomende link.Met een goede titel kunt u twee vliegen in een klap slaan: u verhoogt de vindbaarheid vanuw pagina en u vergroot de kans dat een bezoeker juist uw pagina bezoekt!FrequentieHet is van belang om uw website regelmatig van nieuwe content te voorzien. Dit kan menrealiseren in de vorm van een weblog, forum of een nieuwsbrief.Tip! Kijk naar uw concurrentie in de top 10 van Google. Hoe vaak plaatsen zij een nieuwepagina? Om op een gelijk niveau te staan als uw concurrent is het belangrijk uw website upto date te houden door minstens even vaak een nieuwe pagina te plaatsen als uwconcurrent. 15
 16. 16. 2. IllustratiesMoeilijkheidsgraad **Ter aanvulling van een product of dienst kunt u mooie illustraties op uw website plaatsen,waardoor uw product of dienst tastbaarder wordt voor de bezoeker. Als u gebruikt maaktvan kwalitatieve plaatjes, krijgt uw vormgeving een professionelere look.Met Google is het tegenwoordig mogelijk om behalve alleen op teksten te zoeken ook tezoeken naar foto’s en illustraties. Dit is een mooie kans om hiermee op dit vlak hoog tescoren in de zoekresultaten. Het zoeken van plaatjes wordt steeds belangrijker enMediaconcern Google houdt hier rekening mee. Inmiddels zijn de zoekfuncties verbeterd,waardoor het nu mogelijk is om te zoeken op grootte, inhoud en kleur.Om beter te scoren in de zoekresultaten en om het maximale resultaat te behalen moet menalle foto’s en andere illustraties in beheer optimaliseren.1. Naam van de illustratieGebruik voor de omschrijving altijd een duidelijke of begrijpelijke naam. Een aandachtspuntis dat het zoekwoord waarop u gevonden wilt worden vermeld staat in de omschrijving. Eenkorte en bondige naam is ook cruciaal. Mocht de naam uit meerdere woorden bestaan, dankunt u gebruik maken van een verbindingsstreepje (–) in plaats van een liggend streepje (_)Voorbeeld groenekiwi.jpg x12312000KW.jpgDe naam zorgt er deels voor dat hij beter vindbaar wordt in de resultaatlijsten. Hoe beter uuw naam toepast op uw illustratie, hoe beter het voor u is. De alt-tag is voor zoekmachineséén van de belangrijkste manieren om een plaatje ‘leesbaar’ te maken.<img src="http://www.uwdomein.nl/ groenekiwi.jpg " height="200" width="200" > 16
 17. 17. 2. Aanvullende informatieAls u eenmaal de geschikte naam heeft toegepast op uw plaatje, is het belangrijk om tedenken aan de aanvullende informatie. Naast het plaatje zelf is het mogelijk om extrainformatie te vermelden op de pagina waar het plaatje staat. Hierop is het ook mogelijk omde tekst rondom het plaatje aan te vullen met zoekwoorden waarop u gevonden wiltworden. Ook dit is voor de zoekmachines een belangrijke manier om het plaatje te ‘lezen’ ende relevantie ervan te beoordelen.Dit kan door toevoegen van het ALT of Title attribuut:<img src="http://www.uwdomein.nl/ groenekiwi.jpg " height="200" width="200"alt="Groene Kiwi, Kiwi" title="Voorbeeld plaatje hoe een Groene Kiwi er uit ziet" >. Beide attributen lijken op elkaar maar verschillen wel iets:Het ALT attribuut wordt gebruikt voor plaatsen van uw plaatjes op images.google.com e.d.Het ALT attribuut kan niet meer dan 100 karakters zijn, de TITLE onbeperkt lang. De TITLEattribuut wordt door veel browsers gebruikt om de inhoud te tonen als u er met de muisover heen gaat.Advies: gebruik in ieder geval het ALT attribuut met daarin uw 1 of 2 voornaamstezoekwoorden. Immers, Google leest en indexeert deze content. Gebruik de TITLE vooral bijlinks en niet bij plaatjes.3. IndexatieperiodeU kunt niet verwachten dat als u uw plaatjes op het Internet plaatst, deze direct hoog in delijsten uitvallen. Immers geldt dat hoe langer het plaatje geïndexeerd staat bij Google, hoebeter het op langere termijn is voor de ranking in de zoekresultaten. Schone geduld is eengoede zaak.NulmetingGa naar http://images.google.nl/Ttype hierin uw bedrijfsnaam. Hierop moet u zeker scoren. Probeer daarnaast andereplaatjes te vinden. Images.google.nl (en .com) leveren u zeker bezoek op. U weet dat u goedzit met trust ranking als Google uw plaatjes toont met zoekwoorden met veel concurrentie.Herhaal dit proces iedere 1 – 2 maanden nadat u plaatjes op uw website hebtgeoptimaliseerd en zie het verschil!NB http://images.search.yahoo.com is het minder bekende broertje van Google Image .4. Links 17
 18. 18. Zoals eerder is vermeld, is linkbuilding een van de beste mogelijkheden om uw ranking in dezoekresultaten te verbeteren. Hierbij moet u denken aan links die rechtstreeks naar hetplaatje gaan. Net als bij linkbuilding voor een website geldt hoe meer inkomende links, hoebeter. Zorg hierbij dat de link naar het plaatje de belangrijkste zoekwoorden of variantenhierop bevat. Plaats dus de code<img src="http://www.uwdomein.nl/ groenekiwi.jpg " height="200" width="200"alt="Groene Kiwi, Kiwi" title="Voorbeeld plaatje hoe een Groene Kiwi er uit ziet" > ook opandere pagina’s als u daar een Kiwi wilt tonen.5. Uitgaande linksIndien mogelijk kunt u ook uitgaande links plaatsen. Het plaatje linkt als het ware naar eenandere pagina die over het plaatje gaat. Dit wordt vooral gebruikt bij product reviews ofadvertenties.<a href="paginaoverkiwis.htm"><img src="http://www.uwdomein.nl/ groenekiwi.jpg "height="200" width="200" alt="Groene Kiwi, Kiwi" title="Voorbeeld plaatje hoe eenGroene Kiwi er uit ziet" ></a>6. Pagerank van de paginaDe pagerank van een pagina speelt een belangrijke rol. Google neemt bij het zoeken naarplaatjes ook de pagerank mee van de pagina waar de illustratie te vinden is. Relevantie iseen aandachtspunt waarop gelet moet worden. Hierbij geldt dus ook, hoe waardevoller diepagina, hoe beter dit is voor de ranking in de zoekresultaten. Verder speelt ook de relevantievan het plaatje een rol, het plaatsen van een plaatje moet wel degelijk in overeenstemmingzijn met de bron.Voorbeeld: Een plaatje van lamp scoort beter op lampen website dan op een website overvoedsel. Denk aan relevantie!7. Kwaliteit van het plaatjeDe kwaliteit van een plaatje is voor menigeen belangrijk, probeer zondoende voor een goedekwaliteit te zorgen. Geef indien mogelijk anderen ook de kans om ernaar toe te linken. Bij dezoekresultaten zal Google altijd proberen om dubbele plaatjes niet naar voren te latenkomen en het plaatje met de hoogste kwaliteit als eerste te tonen.Nog een belangrijk tipProbeer al te grote foto’s te vermijden. Hoewel tegenwoordig de internetsnelheid van demeeste bezoekers er wel mee om kunnen gaan, vindt een zoekrobot het maar niks om 1mbfoto’s te indexeren. Uiteraard voor de mensen die geen snelle verbinding of een bepaaldedownload limiet hebben knap vervelend. 18
 19. 19. 8. Hoeveelheid en verhoudingEen goede website bestaat uit een goede verhouding tussen plaatjes en tekst. Het is immersgeen zicht om een pagina te bouwen op alleen illustraties. Overdrijven kan leiden tot eendeuk op uw imago en de website komt dan onprofessioneel over bij uw bezoekers. Probeerzodoende niet te overdrijven met het aantal plaatjes op één pagina.Plaats foto’s ook altijd binnen een losse map op de server. U kunt ook gebruiken maken voormeerdere mappen met foto’s. Betere formaten voor gebruik op internet zijn .jpg, .jpeg, .gifen .png. Verwerk foto’s die onderdeel vormen van de siteopmaak in de externe .css (alsbackground image van een div).9. Vindbaarheid op GoogleMoeilijkheidsgraad ***Uiteindelijk draait om de resultaten, daarom geven we als laatste nog een paar technischetips om uw vindbaarheid te vergroten.Gebruik geen spacer.gif bestanden meer bij de opmaak van uw website. Zoekmachineshebben een hekel aan de ‘lege’ bestanden gekregen. Het is met correct gebruik van css ookhelemaal niet nodig om dit nog langer in te zetten. Gebruik in plaats daarvan een thumbnail(kleinere versie) van de foto en verwerk hier een link naar de grote foto in. Gebruik geenplaatjes als alternatief voor een tekstlink (intern). Verwerk het plaatje als background imgbinnen de css en toon ‘daarboven’ een tekstlink. Hetzelfde geldt voor een menu.Gebruik een css menu en roep het menu aan in een extern css bestand. Neem plaatjes dieonderdeel vormen van een artikel op een pagina wel gewoon als img src binnen de paginaop. Vergeet de alt omschrijving niet! 19
 20. 20. 3. Nog enkele tips over je domeinMoeilijkheidsgraad *- Een nieuwe site "zoekmachinevriendelijk" opzetten is veel makkelijker dan een bestaandesite "achteraf nog even aanpassen". Doe het dus meteen goed.-Een nieuwe site scoort de eerste paar weken goed in Google. Waarom? Google wil evenlaten zien dat er een nieuwe site is. Daarna zakt deze snel wel. Google toont immers hetliefst in de top sites die: zich al jaren netjes gedragen + steeds meer bak links heeft +regelmatig nieuwe unieke content hebben. De ouderdom van een website is derhalve eenpre. Nieuwe domeinen vallen vaak in de zogenaamde Google Slap. Over dit onderwerp hebik een speciaal gratis boekje uitgebracht.- Is het verstandig om een domeinnaam te kopen? Immers een domein met ouderdom enback links is waardevol. Ja, dit kan een oplossing zijn.Sites waar u een domein kunt kopen zijn:www.dekrentenuitdepap.nl (ook NL)www.sedo.de (ook NL)Marktplaats en Ebay.Godaddy: https://auctions.godaddy.com/Domain Name Wire: http://domainnamewire.comSnapnames: http://www.snapnames.com/4 domains: http://www.4domains.com/Pool http://www.pool.com/http://www.domainbroadcasting.com/ en zusje http://www.domainannounce.com/ beideook NL expired domeinen.Echter let op. Als u een domein koopt en niet wilt dat Google de teller (pagerank /ouderdom / back links) op nul zet, dan moet u het slim aanpakken. Zorg dat u niet binnen 6 20
 21. 21. maanden de WHO IS en IP-adres en zeker niet de content vervang. Doet u dit wel dan kooptu een kat in de zak.-. Een stabiel domein geeft de zoekmachine robot de indruk dat er vast wel wat moois op telezen valt. Een nieuwe website doet het om die reden vaak ook beter binnen dezoekresultaten dan wanneer u een bestaand domein overneemt van een ander. Start u meteen compleet nieuw domein, dan duurt het meestal langer voordat de site in dezoekmachine resultaten verschijnt. U loopt met een domein jonger dan 1 jaar een grote kansop de zogenaamde “Google Slap1”.- Bij het maken van uw website moet u rekening houden met de vocabulaire woordenschatvan uw doelgroep. Het heeft weinig zin om uw site te optimaliseren voor termen("rijwielhersteller") als uw doelgroep iets heel anders gebruikt ("fietsenmaker").- Verwaarloos uw content niet. Zoekmachine robots komen vaker terug wanneer de site‘actief’ is. Werk regelmatig artikelen bij en zorg altijd voor actuele content (voor debezoekers). Ook zo nu en dan nieuwe pagina’s toevoegen doen het goed. Vergeet niet dezepagina’s bij te werken binnen je sitemap (en te uploaden binnen de Google Webmasteromgeving). Dit zorgt er uiteindelijk voor dat de relevantie in de ogen van de zoekmachinesomhoog gaat.- Het is niet verstandig om content te dupliceren op uw eigen website. Plaats de tekst dusmaar op 1 pagina, en niet op meerdere. Desnoods herschrijft u de tekst op een paar punten.U brengt de zoekrobot in verwarring als deze op meerdere pagina’s dezelfde tekstenindexeert.- Statistieken zorgen ervoor dat u uw pagina’s op termijn kunt verbeteren. Op basis van destatistieken kunt u achterhalen of pagina’s voldoende gevonden worden of dat er voldoendeop een bepaald keyword (of keywordcombinatie) gezocht wordt. Verwerk hiervoor GoogleAnalytics op uw website, deze handige tool is tevens gratis.- Pagina’s met weinig tekst worden doorgaans minder goed geïndexeerd als grote pagina’s.Te groot heeft vaak ook geen zin, meestal kunt u dan de tekst wel in blokken hakken. In datgeval maakt u van elke pagina weer een nieuwe pagina. Te grote teksten bevatten vaak ook‘teveel’ uiteenlopende keywords. 200 tot 500 woorden is optimaal.- Zoekmachines geven de voorkeur aan zowel unieke als kwaliteit content. Zorg ervoor dat ersprake is van beide.1 Zie uitgebreid artikel: Google Slap 21
 22. 22. - ChecklistAls laatste voegen wij nog een extra checklist toe waarmee u kort na kunt gaan of uwcontent wel volledig is. Dit is vooral handig als controlemiddel om te achterhalen of alles welinhoudelijk aanwezig is.InhoudX Heeft elke webpagina een kop?X Heeft elke pagina een unieke Title en Description Tag?X Omschrijft de kop de inhoud?X Is er een inleiding aanwezig?X Is de tekst helder?X Heeft u tekst alinea’s?X Zijn er ook tussenkopje aanwezig?X Is uw tekst overzichtelijk en begrijpelijk?X Is de tekst krachtig en inspirerend?X Is de inhoud uniek?X Past u het juiste taalgebruik toe aan uw doelgroep?X Kunnen uw bezoekers al hun antwoorden vinden?X Bestaat uw tekst uit korte en lange zinnen?X Zijn er afbeeldingen beschikbaar om het effect te versterken?X Hebben de afbeeldingen logische namen?X Zijn er opsommingen aanwezig?X Komt de zoekwoorddichtheid overeen met de zoektermen?X Is de tekst efficiënt? (Tijd is geld)X Is de tekst correct en zijn alle feiten waar?X Zijn er stijlfouten of schrijffouten aanwezig?X Beantwoord de pagina de vragen die de bezoekers waarschijnlijk hebben?X Is de inhoud uniek?X Komen de belangrijkste zoekwoorden voor met een percentage van 3% tot 5%? 22
 23. 23. Het Het vaststellen en analyseren van ……….de zoektermen || Stap 2: Zoekwoorden || 23
 24. 24. 1 Zoekwoorden onderzoekMoeilijkheidsgraad *Het volgende onderdeel waar u zich bezig mee moet houden is het selecteren van de juistezoektermen. Voordat u begint, is het belangrijk dat u eerst op uw huidige markt rondkijkt eneen onderzoek doet naar de gewenste zoektermen (= key research). Om de juistezoektermen te selecteren moet u uitgaan van de volgende onderdelen.Google is eigenlijk maar een primitieve zoekmachine. Google begrijpt vragen nauwelijks engeeft een lijstje van sites terug als u een paar zoekwoorden invoert. Dit is nu eenmaal zo.Derhalve is het super belangrijk te weten op welke zoekwoorden u wilt dat u site gevondenwordt. Wilt u gevonden worden op “fiets vakantie” of op “ vakantie fiets” of“fietsvakanties”? Dit lijkt hetzelfde, toch geeft Google een andere lijst met resultaten.Dus:Op welke zoekwoorden wilt u scoren in de zoekmachines?Welke zoekwoorden sluiten aan op de aangeboden informatie op je website?Met welke zoekwoorden is een maximaal rendement te halen? Of te wel, waar wordt veelnaar gevraagd en is de concurrentie niet moordend?Voordat u überhaupt aan de website zelf begint, dienen deze zaken zorgvuldig uitgezocht teworden. U past de juiste zoektermen toe bij het schrijven van een pagina of artikel ommaximale resultaat te boeken. Gedegen zoektermen (=keywords) onderzoek draagt bij aanSEO omdat u als webmaster beter in kunt springen op de populaire termen. Het is namelijkeen verspilling van tijd en energie om uw webpage te optimaliseren op zoektermen waarnooit en te nimmer op gezocht worden. Om de situatie makkelijker te maken voor u, zodat ude juiste zoektermen toe kunt passen, zijn er een aantal SEO tools op internet beschikbaar.Hiermee kunt u achterhalen welke termen door uw concurrent worden gebruikt.Waaronder - Google hulpprogramma voor zoekwoorden (gratis) https://adwords.google.nl/select/KeywordToolExternal (indien u een adwords account heeft is dit tool te vinden onder de hulprogrammas) - WordTracker http://www.wordtracker.com/ - KeywordDiscovery.com. - Keyword Elite http://www.keywordelite.com/ - http://www.seoheaven.eu/keywordresearchpro.html Keyword Research via Se Heaven (met bonussen).WEBCEO http://www.webceo.com/ is een handige SEO tool, hiermee kunt u ook goedkeyword onderzoek doen. 24
 25. 25. De meeste van zullen het tool van Google gebruiken. Het is gratis en geeft voldoendeinformatie over zoekvolume en suggesties voor alternatieve zoekwoorden.Verwerk eventueel het belangrijkste keyword binnen de domeinnaam. Wanneer er meerbelangrijke keywords zijn, kunt u ze eventueel schakelen, maar gebruik nooit meer dan tweeaan elkaar geschakelde woorden in een domeinnaam, anders betitelt de zoekrobot hetdomein als spam. Wanneer u twee keywords gebruikt in uw domeinnaam, gebruik dan dehyphen (dash) als scheidingsteken (-), en niet de underscore (_). Overigens gaat anno 2009de voorkeur meer en meer uit naar een domein dat uit één woord bestaat. U kunt dan nogsteeds twee woorden aan elkaar verbinden, maar u maakt hierbij niet meer gebruik van hetscheidingsteken.Voorbeeld:Bij het opstellen van een domeinnaam is www.domeinnaam.nl/goedkopevakantie ietsbeter dan “www.domeinnaam.nl/goedkope-vakantie” 25
 26. 26. 2. ConcurrentieEen belangrijke SEO tip is het bestuderen van eventuele concurrentie. Het is een feit datzoekmachines inkomende links analyseren op uw website, als onderdeel van hun rankingcriteria. Als u kunt achterhalen hoeveel inkomende links uw concurrent heeft, zal dituiteraard in uw voordeel zijn. U moet uiteraard eerst achterhalen wie uw concurrenten zijnvoordat u informatie kan analyseren.Een veel gebruikte tool om te gebruiken is dat van SEO Elite. Het doorgrondt de grootstezoekmachines op zoektermen, waardoor duidelijk wordt wie uw directe concurrenten zijn,maar het voorziet ook in diepteanalyse van de concurrent.Deze analyse maakt duidelijk wat de belangrijkste linkcriteria zijn: *De huidige rank van eventuele concurrenten in de zoekmachines; * Aantal inkomende links; * Welke zoektermen in de titel staan vermeld in de pagina die gelinked is; * % of links van de keywords die in the link text zijn vermeld * De PageRank van de pagina’s die zijn gelinked * De Alexa traffic ranking informatie, Alexa geeft aan hoeveel bezoekers een site heeft.Hoe lager het getal hoe meer bezoekers!Aantal belangrijk tips 1. Het meest belangrijke keyword in de title van de pagina verwerken. Een eventuele scheiding brengt u aan met het pipe-teken (|) wanneer u meerdere keywords wilt verwerken in de titel. Start met de meest relevante keywords, de naam van de website komt als laatste aan de beurt. 2. Verwerk de belangrijkste keywords binnen de tekst. Eventueel kunt u de tekst met behulp van het strong element extra laten opvallen. Maak er logische zinnen van, het liefst exact zoals binnen de zoekmachine op de keywords gezocht wordt. De spider geeft een klein beetje extra gewicht aan het vetgedrukte keyword. 3. Zorg voor de perfecte balans tussen keywords en overige tekst op de pagina. Dit wordt ook wel keyword-density genoemd, de dichtheid van de gebruikte keywords in relatie tot de rest van de tekst. Te lage dichtheid is niet goed, te hoog ook niet. Te hoge dichtheid wordt ook wel keyword-stuffing genoemd. Ga voor een percentage tussen de 1 en 5 procent. 4. Gebruikt u Ajax-acties, zorg er dan altijd voor de het resultaat van de actie ook op een ‘normale’ manier bereikt kan worden. Dit zodat een zoekmachine tenminste de onderliggende actie (bv. pagina) kan indexeren. Het zou jammer zijn als het ’spoor doodloopt’ tijdens de indexatie door de zoekmachine robot. 26
 27. 27. 5. Hetzelfde geldt voor Flash. Google kan Flash lezen, echter niet voor de volle 100%. Flash plaatjes in een HTML pagina is prima.6. Als u meer dan 3 keer dezelfde zoektermen blijft herhalen, kan een zoekmachine dit zien als spamming van resultaten. Verspil uw tijd niet door zoektermen te plaatsen die niet in de tekst voorkomen. 27
 28. 28. 3. Structuur SitemapAls u eenmaal weet wat uw doelen zijn met betrekking tot de keywords waarop u de websitewilt optimaliseren, kunt u beginnen met de bouw ervan. Structuur zorgt ervoor dat elkpagina makkelijk vindbaar wordt in een zoekmachine. Belangrijk is om elke pagina teidentificeren en eigen te merken met een unieke titel die precies in één opslag duidelijkaangeeft waar die pagina over gaat.Zorg voor een overzichtelijke, semantische, structuur in uw HTML code als basis. Hetbelangrijkste van het invullen van de website zelf is het schrijven van goede inhoud.Content is The KingDit is een gouden regel en deze uitspraak zult u vrijwel op elke website die gewijd is aan hetSEO proces tegen komen. Zorg voor duidelijke en relevante informatie. Heeft u op uwwebsite te maken met rubrieken, zet de pagina’s binnen deze rubrieken dan in een submapmet de naam van de rubriek. Hierdoor wordt het overzichtelijker en duidelijkerweergegeven. U kunt ook overwegen om hiervoor subdomeinen aan te maken, maar dit valtalleen aan te raden als de onderwerpen niet veel gelijkenis hebben.Het gebruik van een "sitemap" is een van de beste manieren om daarvoor te zorgen. Voorhet maken voor “SITEMAPS” zijn er meerdere gratis tools beschikbaar.SamenvattendAls u de volgende onderdelen toepast op uw website, zorgt dit er vrijwel altijd voor dat uunieke content plaatst. 1. Title Tag 2. Description Tag 3. H1 Tag 4. Uniek contentAandachtspuntenVermijd het gebruik van dezelfde titels op meerdere pagina’s van uw website. Elke paginaheeft zijn eigen unieke content en dus ook een eigen unieke header. Hiermee doel ik niet opde titel van de webpagina, maar op de titels die u op elke pagina gebruikt als berichtenkop.Dus niet een H1 met de tekst ‘Introductie’ op meerdere pagina’s gebruiken. Gebruik in plaatsdaarvan direct een beschrijving van de rubriek of het onderwerp.Zoekmachines kunnen alleen paginas indexeren die ze "kennen". Zorg er daarom voor datelke pagina van uw site op de een of andere manier met de rest "verbonden" is; er mogendus geen "loshangende" paginas zijn. 28
 29. 29. Het implementeren vande technische eigenschappen || Stap 3: Techniek || 29
 30. 30. 1. TechniekEr zijn nogal een aantal zaken die het goed vindbaar maken van een website verhinderen ofzelfs geheel onmogelijk maken. Toevoegingen als bijv. Flash, Javascript, Frames, Robots.txten etcetera. Als u gebruik maakt van de bovenstaande applicaties, bestaat de mogelijkheiddat de er haperingen optreden en in de vindbaarheid van uw website. Wanneer u een scriptwilt gebruiken als functionele verbetering van uw website (voor bezoekers), ga dan voorafeerst na of er geen soortgelijke functie als css-oplossing wordt aangeboden. Momenteelkunt u het zo gek niet bedenken of u kunt het als css oplossing downloaden. Dit geldt vooralvoor menu’s, interactieve (klikbare) kaarten en leuke functies rond het presenteren vanfoto’s etc. Gebruikt u javascript op uw website, roep het dan extern aan. Php scripts zijn welweer prima te gebruiken op een website.Er zijn hier allerlei technieken voor bedacht om deze fouten er uit te halen. Helaas blijkt inde praktijk dat die meestal niet of correct toegepast worden.U kunt iets meer inzicht in de situatie krijgen door in de Google Resultaten op de "Cache"link te klikken i.p.v. de UR. Als u daarna de Tekst Versie link klikt, ziet u wat de zoekmachineszien en wat zij van uw site weten. Met SiteMaps van Google leert u nog meer over desituatie.Met JavaScript kunt u uw paginas interactiever maken; u kunt bijvoorbeeld controleren ofeen bezoeker alle verplichte velden van een formulier heeft ingevuld. Gebruik JavaScriptechter nooit voor de navigatie (dus: om van de ene pagina naar de andere te gaan), wantdan kunt u er bijna zeker van zijn dat zoekmachines uw paginas niet zullen vinden! Hiervooris het aan te raden om gebruik te maken van CSS. Vermijd het gebruik van flash, zekerflashmenu’s. Indien het niet anders kan: Gebruik flash spaarzaam en zorg altijd voorvoldoende indexeerbare content. Wilt u per se een complete flash website opleveren, zorgdan voor een html versie van de website. Plaats altijd een flash introductie in een HTMLpagina met een link naar de hoofdpagina van de website.U moet er rekening mee houden dat als u de website voorziet van een nieuw design, de webdesigner rekening houdt met de eisen van SEO. Het maken van een Flash-based site kan ervoor zorgen dat u wellicht onvindbaar wordt in de zoekmachines. Search Spiders kunnentekst vinden, maar geen Flash of illustraties. Als u echt overtuigd bent dat uw completepagina in Flash of een grote afbeelding moet zijn, zorg dan voor tekst en navigatieonderaan.. 30
 31. 31. 2. FramesEen hulpmiddel om een website op te bouwen is gebruik te maken van frames. Ik raad juistaan hier geen gebruik te van te maken. Veel zoekmachines hebben immers moeite omdergelijke sites te doorzoeken.Een nadeel voor bezoekers is ook dat zij de paginas moeilijk kunnen bookmarken of printenen als paginas al vindbaar zijn via een zoekmachine, worden ze getoond zonder de"omliggende" frames waar het u om te doen was. Frames zijn eigenlijk ‘ouderwets’ entegenwoordig ook niet meer nodig. Een website kan perfect worden opgemaakt met CSS.Ondanks dat het toch afgeraden is om frames te gebruik te maken, kunt u als u tochvastberaden bent, door middel van de NOFRAMES-sectie de ergste negatieve effectentegengaan.Hetzelfde geldt voor tabellen. Maak uw website niet op in tabellen (zoals Dreamweavermakkelijk mogelijk maakt). Tabellen zijn bedoeld om gegevens geordend te presenteren, nietom sites mee op te maken. Robots hechten er doorgaans minder belang aan en de code voortabellen is veel groter (het maakt uw pagina’s dus trager). 31
 32. 32. 3. ParametersGebruikt u een cms als joomla? Zorg dan absoluut voor statische url’s (SEF / Mod rewrite).Een zoekmachine houdt niet van vreemde tekens (parameters) in een pagina url en cmsleest gegevens uit een database. Hierdoor ontstaan er vaak minder leesbare (voorzoekmachine robot en bezoeker) url’s. Veel sites maken gebruik van een ContentManagement Systeem (CMS) dat de inhoud van de paginas uit een onderliggende databasehaalt.Dergelijke systemen zijn echter over het algemeen gericht op gemakkelijkeonderhoudbaarheid van de site en niet op goede doorzoekbaarheid door zoekmachines: zegebruiken url’s met daarin allerlei "parameters". U herkent de parameters aan de "?" en de"&". De meeste zoekmachines haken direct af zodra ze parameters tegenkomen, maar zelfsGoogle heeft problemen met url’s die meer dan een enkele parameter bevatten. Momenteelindexeert Google 2 in parameters. 32
 33. 33. 4. 10 Tips voor optimalisatieHier volgen in willekeurige volgorde 10 tips op technisch gebied die behulpzaam kunnen zijnbij het optimaliseren van een website. Voor nieuwkomers op SEO gebied is dit een goedeleidraad om mee te beginnen. Wanneer u deze punten zo veel mogelijk in acht neemt, heeftu een goede kans dat uw site beter gaat scoren in zoekmachines als Google.1. Optimaliseer title en meta description tagsMaak voor elke pagina van uw site gebruik van unieke title tags en meta descriptions. Hetnut van het gebruik van de metatags, keywords (zoektermen) en description binnen de titel<title> kan in twijfelworden getrokken. Het kan echter geen kwaad om ze te verwerken in dehead van de website. Zorg wel weer voor de juiste balans, geen stuffing en spamming vankeywords. De description wordt doorgaans door Google gebruikt om letterlijk in dezoekresultaten weer te geven (maar niet altijd).Een belangrijk onderdeel is het optimaliseren van uw Meta Data. Meta data wordt steedsminder belangrijk, maar speelt nog steeds een belangrijke rol. Met name de Metadescription en title is erg belangrijk. Zorg dat al uw pagina’s unieke titels en descriptionshebben. Limiteer uw titel tot +- 70 tekens en uw beschrijving tot +- 150 tekens. Zetbelangrijkste keywords vooraan in uw titel.De Title en META tags moeten verschillend zijn op iedere pagina van uw website als uvermeld wilt worden in de zoekresultaten. 2. Gebruik h1 tags voor koppenHet is belangrijk om uw webpagina´s goed te structureren, ook semantisch. Gebruik de H1tag voor het belangrijkste keyword op die pagina. Per pagina gebruikt u 1 x de H1 tag.Opmaak van de H1 regelt u binnen een externe .css. Verwerk het belangrijkste keyword (ofde belangrijkste keywords) binnen de H1. Voor alle andere koppen binnen de paginagebruikt u H2 of H3. Ga niet verder dan H3 (dus geen H4 en H5 etc). Nogmaals, de H1 komtmaar één keer per pagina voor.3. Plaatst non html zoals javascript en css informatie in externe bestandenVermijd javascript, css en andere onnodige code bovenin de webpagina. Verwerk scripts encss het liefst in externe bestanden. Indien het niet anders kan (bv. bij Google Analytics), zetde code dan onderin de pagina. Hoe lager hoe beter. Dit heeft vooral met de indexatie temaken. Komt de spider teveel rommel tegen, dan is dit in uw nadeel. Daarnaast blijft uwpagina zichtbaar wanneer een script onverhoopt niet werkt (wanneer het script bovenin zoustaan, toont de browser doorgaans de rest van de pagina niet wanneer er problemen methet script zijn). Vermijd ook scripts die gehost worden op andere websites. Als die websiteoffline is, kan uw site hierdoor ook plat gaan (of in ieder geval moeite hebben met het 33
 34. 34. starten van het script). Hierdoor kan de site op dat moment minder goed geïndexeerdworden. Houd uw pagina’s zo schoon mogelijk, plaats dit soort code in een apart bestand.4. Gebruik correcte, valide htmlHoewel dit punt wat discutabel is in de SEO wereld, ben ik van mening dat het belangrijk isdat de html aan W3C normen voldoet. Een pagina met veel fouten zal minder gewaardeerdworden door zoekmachines. Gebruik schone en semantische code, zodat de spider de sitebeter kan indexeren (valid xhtml). Op de website van het World Wide Web Consortium(W3C) kunt u de code van uw website met hun Markup Validation Service laten controleren.Hoe minder fouten, des te beter de robot de website kan indexeren. Overigens is het geenvereiste om 0 fouten te hebben. Vaak kost het oplossen van de laatste fouten 80% van alleinspanningen. Begin en eindig een html of php pagina op de juiste wijze. Zorg voor de juisteopbouw van de code en vergeet de doctype declaratie bovenaan de pagina niet. Zet watbinnen de head moet verschijnen binnen de head, zet dat wat binnen de body moet binnende body. Geen scripts binnen de head, en ook geen losse css regels (extern).Hetzelfde geldt voor de opbouw van pagina url’s (naamgeving). Ook hier gebruikt u dehyphen (of dash) om meerdere keywords te gebruiken in de pagina naam. Ook in dit gevalzorgt u ervoor dat er niet teveel keywords in de naam van de pagina verwerkt worden,anders wordt de pagina als spam betiteld. De extensie van de pagina is niet relevant voorSEO doeleinden.5. Maak gebruik van een sitemapHet grote voordeel van het gebruik van een sitemap is dat hiermee de structuur van eenwebsite in kaart kan worden gebracht voor een zoekmachine. Waar moet een goede sitemapaan voldoen en wat is nu precies het voordeel?6. Implementeer breadcrumbsMet behulp van goed geïmplementeerde breadcrumbs kan de interne linkstructuur van eensite sterk worden verbeterd. Tevens is het voor de bezoeker een handig hulpmiddel om teweten wat zijn locatie is, als hij vanuit een zoekmachine op die pagina beland is. Verder ishet niet alleen handig bij het navigeren, de zoekrobot vindt het ook zeer prettig. U helpt opdeze wijze de robot met het laagdrempelig indexeren van uw website. Kijken naar usability(gebruikersvriendelijkheid) is een must-have op elke website. Verwijs overigens maar éénkeer per pagina terug naar de mainpage (home). De andere keren gebruikt u een nofollowop de link.7. Vermijd javascript in navigatieZoekmachines maken gebruik van spiders die tot nu toe geen javascript links volgen in hundatabase. Vermijd daarom dit soort links. Er zijn wel andere manieren om gebruik te maken 34
 35. 35. van dynamische javascript menu’s. De zoekrobot raakt hierdoor afgeleid door de velenutteloze en niet-relevante code.8. Maak gebruik van de juiste domein extensie en hostingZorg voor de juiste domeinextensie. Probeer zoveel mogelijk de TLD’s (top level domeinen)te gebruiken. Dit aspect weegt overigens niet zo heel erg zwaar, maar het is wel handig omvooraf rekening mee te houden. Een .nl domein is bijna altijd goedkoper dan een .nudomein. Gebruik een host in het land waarin u wilt scoren. Host dus in Nederland voorgoogle.nl en in Duitsland als u op google.de wilt scoren.9. Voorkom 404 meldingen en optimaliseer de 404 paginaVeelal een ondergeschoven kindje op SEO gebied. Zodra een bezoeker nu op een niet-bestaande pagina uitkomt, wordt dit middels de 404 pagina duidelijk gemaakt. U kunt de404 pagina op slimme wijze opmaken door er bijvoorbeeld een feedback formulier in teplaatsen of een menu naar andere pagina’s op de website.10. Implementeer een statistieken pakket en analyseer de gegevensMeten is weten. Op de meeste sites is er al wel een of ander statistiekenpakketgeïmplementeerd. Wat meestal verzuimd wordt, is een goede analyse te maken van degegevens en de pagina´s hierop aan te passen. Maak hier tijd/budget voor beschikbaar.Hiervoor kunt u Google Analytics of Google Webmaster gebruiken (beiden zijn gratis).*Google Webwaster; geeft aan hoe vaak uw website bezocht wordt en geeft eventuele 35
 36. 36. Het belang van de juiste zoekmachines|| Stap 4: De zoekmachines|| 36
 37. 37. 1. Belangrijke zoekmachinesMomenteel is Google de meest populaire zoekmachine en SEO-technieken zijn hier vaak opgericht. Dit kan in de toekomst wel eens anders zijn, houd hier rekening mee. Houd ookrekening met de veranderingen die Google zelf regelmatig doorvoert, waardoor ubijvoorbeeld op maandag op de 1e plaats staat terwijl u de volgende dag misschien 50stegeëindigd bent. Dit is menig webmaster wel eens overkomen. Houd de ontwikkelingendaarom altijd goed in de gaten en speel er actief op in.Ondanks dat Google nummer 1 is op het gebied van zoekmachines, zijn er nog een aantalspelers op de markt. Echter raad ik u aan om van de mogelijkheden van Google gebruik temaken. Immers maken gebruikers die verspreid zijn over de gehele wereld gebruik van dezoekmogelijkheden van Google. Google loopt op het moment ver voor op Yahoo enWindow’s Live en dat is onvoorstelbaar. Tel daarbij op dat zij nog steeds een grotere positiebemachtigen en dat deze markt nog steeds groeit.Lijst met zoekmachines:Op het moment zijn dit de belangrijkst zoekmachines in Nederland en België. Ik raad u aanom in elk geval op één van de zoekmachines hier de focus op te leggen. * AltaVista * Ixquick * Ask Jeeves * Lycos * Google * Open Directory Project * MSN * Yahoo! Search Marketing * Yahoo!Naast zoekmachines wordt het ook steeds belangrijker om hoog te scoren in web 2.0toepassingen zoals Youtube en Twitter.In de volgende stap leggen wij uit hoe u het beste gebruikt kunt maken van Google en hetalgemene proces, zodat u uiteindelijk met uw webpagina een hogere ranking behaalt in dezoekresultaten van ieder desgewenste zoekmachine. 37
 38. 38. 2. AandachtspuntenZoekmachines verdienen geld door het plaatsen van advertenties, dat is voor hen de bronvan inkomsten. Om aan inkomsten te komen is het zodanig belangrijk om veel bezoekers tetrekken naar de website om hun advertentie te laten zien. De beste manier voorzoekmachines om dat te realiseren is om veel relevante informatie te verstrekken aan debezoekers. Het uitgangspunt en onderdeel van de visie is dat zij altijd relevante informatiewillen verstrekken, aangezien als een bezoeker steeds foutieve informatie vindt op het net,hij als het ware minder gebruik gaat maken van de zoekmachine. Hierdoor verliest Googleuiteindelijk veel inkomsten.Om in te springen op de situatie moet u ervoor zorgen dat uw webpagina’s altijd informatiebevat die zowel relevant als uniek is. Het is tevens de bedoeling dat u de keywords(zoektermen) ook up-to- date houdt. Er zijn verschillende methodes om website relevanthouden, waardoor uw positie zal versterken in de zoekmachines. Hieronder vallen hetversterken van de zoektermen en de keus ervan; zogenoemde strategieën die plaats vindenop de webpagina zelf.On-page strategieyour title tagsheader tagsinternal link anchortextbold and italicized texttext in HTML lists alt and title tags voor illustratieslinksOff-page strategy factors.Dit zijn strategieën die gerelateerd zijn tot pagina’s te linken naar andere sites.link anchor text,De tekst in de paragraaf rond de anchor text;De titels van de pagina’s die naar u zijn gelinkt;De on-page zoekwoorden van de pagina die naar u zijn gelinkt;De directory categorieën waar uw site in te vinden is.. 38
 39. 39. 3. De drie kernwaardenOmdat Google de meest gebruikte zoekmachine in Nederland is, is het belangrijk om in dezoeklijst terecht te komen, ervan uitgaande dat u in ieder geval in Nederland zaken doet en uhier ook op richt. Om een toppositie te behalen in de ranglijsten moet u denken aan driebelangrijke kernwaarden. Op het moment dat u deze beheerst, krijgt u gegarandeerdhiermee een hoge positie in de zoekresultaten.1. Lijst met zoektermen (keywords) Verzamel een lijst met relevante zoektermen, die u later kunt implementeren.2. Een zoek- gebruiksvriendelijke website Als u een website heeft gebouwd, zorg er voor dat u website gevonden kan worden door de zoekmachines. Zorg tevens voor een goede indexatie.3. Link building De kracht ligt in het verzamelen van kwalitatieve links, zowel inkomend als uitgaand.Nadat uw de juiste zoekwoorden heeft gekozen, uw competitie heeft geanalyseerd en uwwebsite heeft gebouwd, is het nu uw taak om uw website te linken aan een website die al inde lijsten staat van Google.Google heeft persoonlijk meer de voorkeur aan webpagina’s die uit zichzelf links regelennaar andere websites. Als u eenmaal in de zoekresultaten zit van de grotere zoekmachineszal uw aanzien in elk opzicht stijgen. Op het moment dat u links heeft weten te bemachtigenbouwt u als het ware een netwerk aan van verschillende relaties, dat tevens goedgewaardeerd zal worden door de zoekmachines.Belangrijk:Op het moment dat u uw domein heeft geregistreerd, kunt u te maken krijgen met bedrijvendie u beloven dat uw website in duizenden verschillende zoekmachines worden geplaatst.Hier moet u voor oppassen en wij adviseren u om hier niet op in te gaan. Grotendeels gaathet hier om spam en dit heeft schadelijke gevolgen voor het eindresultaat. 39
 40. 40. 4. Google AdwordsEen Google Adwords campagne is een bekende vorm van Internet marketing (onlineadvertising). Het is een goede optie voor (betaalde) Google optimalisatie [versus "gratis"optimalisatie] en wordt soms ten onrechte ook Google Adworks genoemd.Alleen betalen voor kliksBij een Google Adwords campagne worden meestal meerdere advertenties opgesteld dierelevant zijn voor bepaalde zoektermen. U betaalt alleen als er op uw advertentie geklikt wordt.De advertentie kan snel zichtbaar zijn op het Internet en dus kan adverteren een effectievemethode van online marketing zijn.Niks voor niksAls u wilt stoppen met adverteren, stopt de toestroom van bezoekers ook - volledig! Dit is eenvaak onderschat nadeel van Google Adwords. Daarom raden we u aan online adverteren altijd incombinatie met traditionele zoekmachine optimalisatie te doen.Andere kanalenDoor de dominante positie die Google bij de zoekmachines inneemt hebben ze ook een helebekende naam bij Internet adverteren. Veel mensen weten wellicht niet dat er ook anderekanalen zijn om uw website te adverteren. Bijvoorbeeld via Yahoo Search Marketing (voorheenbekend als Overture), dat onder andere advertenties plaatst op het ilse netwerk, of andere,kleinere aanbieders van (vaak internationale) Pay-Per-Click advertising (PPC).De tool van Google is zo bekend zelfs dat een foutieve naam als Google Adworks moeilijk uit teroeien blijkt. Het is dus Google "Adwords", niet "Adworks"...Soms lijkt het inderdaad onmogelijk om een hoge ranking te behalen bij de zoekresultaten vanGoogle. Dit is echt niet de bedoeling van Google zelf. Zij streven ernaar om bezoekers de meestrelevante informatie te verstrekken waar zij naar op zoek zijn. Google heeft een tool ontwikkeldgenaamd Google voor webmasters waarbij hen verzekerd wordt dat hun pagina’s geïndexeerdworden. Door middel van deze tool kunt u achterhalen wie er naar uw website heeft gelinkt.In het bedrijfsleven wordt er dagelijks gebruik gemaakt van Google Webmasters. Het is eencentraal punt waar u uitgebreide informatie kunt krijgen over hoe websites worden gecrawld engeïndexeerd door Google. U kunt hier meer informatie vinden over hoe u ervoor kunt zorgen datuw site gemakkelijk kan worden gecrawld en geïndexeerd. Daarnaast heeft u toegang tothulpprogrammas waarmee u crawlproblemen kunt vaststellen en statistieken kunt weergevenover de prestaties van uw site in onze index. Hierbij voegen wij de link toe van GoogleWebmasters.Voor Gebruikers van Google Adwords adviseren we het cursusboek (met veel videos). Bespaar35 % op Google Adwords te vinden via http://www.cursus-in-adwords.nl 40
 41. 41. 5. Internet adverterenInternet adverteren heeft de laatste jaren een grote vlucht genomen. Met name GoogleAdwords en Yahoo Search Marketing (Overture) worden veel gebruikt voor digitale websitepromotie.Alleen betalen voor clicksBij een pay-per-click campagne worden meestal meerdere advertenties opgesteld dierelevant zijn voor bepaalde zoektermen. U betaalt alleen als er op uw advertentie gekliktwordt, vandaar de naam Pay-Per-Click, of afgekort PPC.Yahoo Search Marketing (Overture)Behalve Google Adwords heeft u nog meer opties om via Pay-per-click advertising (PPC) ophet Internet te adverteren. Overture, overgenomen door Yahoo! in 2003, biedt soortgelijkeadvertentie mogelijkheden voor het positioneren van uw website. Yahoo Search Marketingsadvertenties kunnen ook zichtbaar zijn op sites als Ilse, MSN en de Gouden Gids. Eenbelangrijke markt, dus.VoordelenDe digitale advertentie kan snel zichtbaar zijn op het Internet en kan dus een effectievemarketing methode voor u zijn. Internet promotie via online adverteren kan goed helpen bijhet online positioneren van uw website - ook al omdat u volledige controle heeft over deadvertentietekst. Bij traditionele zoekmachineresultaten moet u maar afwachten wat debezoekers als omschrijving te zien krijgen...NadelenAls u wilt stoppen met adverteren, stopt de toestroom van bezoekers ook - volledig! U gaatterug naar nul, een vaak onderschat nadeel van het positioneren van een website via onlineadvertenties. Daarom raden we u aan om zeker ook traditionele zoekmachine optimalisatieniet te vergeten.We helpen u graag met Internet adverteren met Google Adwords, Yahoo Search Marketing(Overture) of andere kanalen.Andere kanalen 41
 42. 42. Als u mensen vraagt naar aanbieders van Pay-per-click advertising (PPC), zullen de meestenGoogle Adwords noemen, waarschijnlijk gevolgd door Yahoo Search Marketing / Overture.Veel mensen weten namelijk niet dat er ook nog andere goede kanalen zijn om uw websitete adverteren. Er zijn nog andere pay-per-click advertising alternatieven. Kleinere aanbiedersvan (vaak internationale) Pay-per-click advertising (PPC) hebben wellicht een kleiner bereik,maar ook lagere kosten per klik. 42
 43. 43. 6. PPC Zoekmachine MarketingWat is Pay-Per-Click?In 1998 was GoTo de pioneer op het gebied van internetmarketing die het idee had bedachtom advertentieruimte te verkopen op basis van zoektermen. Ieder betaalde per keer een oftwee penny’s per click. Uiteindelijk werd dit systeem ’s werelds meest gebruikte methode ophet internet.Pay-per-click (PPC) zoekmachines genereren direct trafic en maken het mogelijk om newbussines models uit testen. Als u op het moment een groot mediabudget heeft en het u kuntveroorloven, kunt u overwegen om hier gebruik van te maken. Een nadeel van dit system isdat het zeer competitief is. Het is een methode die op de langere termijn zeer effectief kanwerken, het is zondanig de moeite waard om hierin tijd te investeren. Het is belangrijk omrekening te houden met uw concurrenten en een diepte onderzoek te houden welkekeywords u wilt gebruiken. Voor de starter is het niet verstandig om hier direct mee tebeginnen, aangezien u per bezoeker moet betalen waardoor de kosten ontzettend hoogkunnen hoog uitvallen. Waneer u ervoor kiest gebruik te maken van PPC, weten wij uit onzeervaring dat het een van de beste middelen is om uw SEO te verbeteren.Waarom Pay-Per-Click?Stil staan in deze tijd betekent achteruit gang. Voordat u het weet wordt u uit de marktgedrukt door de concurrent. Pay-per-click zoekmachines zorgen ervoor dat u binnen eenzeer korte termijn bovenaan de zoeklijsten te voorschijn komt: - U verzamelt snel feedback van de huidige markt. - U kunt onder de bezoekers verscheidene onderzoeken doen, waardoor u snel kunt achterhalen welk effect advertenties hebben. - U kunt verschillende campagnes testen, voordat u daadwerkelijk investeert in een nieuw business model.Een voorbeeld uit de praktijk:Via Google AdWords biedt u een gratis scriptie over een topic van een website. Naderhandblijkt dat vrijwel niemand geïnteresseerd is in het downloaden van uw document of het blijktdat u te weinig “click-throughs” krijgt. Hieruit kunt u de volgende zaken constateren:  U heeft te weinig geboden waardoor u te weinig exposure krijgt.  De huidige markt is nog niet klaar voor uw product.  U voert de marketing via een verkeerd punt.  Uw huidige landing page is onaantrekkelijk en uw aanbod is niet duidelijk. 43
 44. 44.  U gebruikt uw marketing technieken tegen de verkeerde groep, waardoor u uw doelgroep niet bereikt.Terugkoppeling van Feedback naar uw AccountBij het openen van een PPC account zijn de meeste mensen geneigd om niet veel geld tespenderen aan Adwords. Wanneer u weinig investeert, kunt u relatief weinig feedback vande zoekmachines verwachten. Het is verstandiger om vandaag eenmalig $100 te verliezendan datzelfde bedrag verspreid over drie maanden. Het is ongunstig wanneer u pas na driemaanden erachter komt dat u verandering moet brengen in uw business models. Hoe snelleru weet dat u moet veranderen, des te beter het is voor uw bedrijf. Als u veel investeert ineen veel gebruikte keyword, is kans groot dat uw site succes zal hebben.Elk bedrijf dat gebaseerd is op het gebruik van internet heeft er baat bij als hij snel feedbackontvangt. Dit is handig om de website continu te verbeteren. Vanaf het begin kunt u metenwelke advertenties het meest effectief zijn. Naderhand kunt u het groeperen bij prijs en ofbiedprijs. Ineffectieve ads groups of keywords zullen uitgeschakeld worden vanwege deweinig biedingen.Als u een affiliate bent, is het veel handiger om uw lead generation te regelen via GoogleAdWords om uw affiliate products te verkopen. Gebruikelijk is een lead generation rate van10-20%, de feedback loop is ongeveer tien keer sneller dan een product dat via de normaleweg wordt verkocht. In verhouding hebben zij een convert lager dan 1-2%.Als u uw bedrijf runt met verkopen van hoge service is het verstandiger om traffic aan tebieden dan het versturen van een verkoopbrief, dit zorgt voor namelijk voor eenvertrouwensband.Aan wie moet ik Pay-Per-Click toevertrouwen?De grootste plaatsen waar u mee kan doen aan dit systeem zijn:  Google AdWords - heeft een grote distributie network verspreid over Google, AOL, Ask, About, Earthlink en vele andere sites.  Yahoo! Search Marketing - op het moment hebben zij een netwerk partnerships met een spanweidte van Yahoo, InfoSpace, AltaVista, AllTheWeb en vele andere partners.  Microsoft adCenter - is een van de nieuwste spelers in de markt; aangezien zij een beperkt syndication netwerk hebben, geeft het wel aan dat hun traffic quality hoog is.Voor starters is het aan te raden om gebruik te maken van pay-per-click advertising en zichdan te focussen op Google AdWords, Yahoo! Search Marketing, and Microsoft adCenter. Er 44
 45. 45. zijn uiteraard een aantal aanbieders op de markt, maar voor de beginner is het nietverstandig om daarin te investeren vanwege de lagere feedback van de markt.Voordat u begintMetrics-Based MarketingPPC zoekmachines bieden een hooggewaardeerde trackable marketing medium. De laatstetijd zijn veel mensen begonnen met marketing zonder het idée te hebben wat de waarde isvan een “click”. Als u niet rekening houdt met waarde of de zoekresultaten, kunt u nooit hetonderscheid maken tussen goede marketing en slechte marketing.Als u de waarde van een “click” heeft bepaald, kunt u het doel bepalen van uw marketing.Als u het alleen gebruikt voor branding, kunt u verwachten dat u geld verliest om uwnaamsbekenheid op te bouwen. Zoekresultaten en directe resultaten zijn hierbij niet hetbelangrijkste doel. Als u het pay-per-click zoekmachines gebruikt voor direct productmarketing, is het wel belangrijk om te weten wat de waarde is van een click.Conversion RatesLead generation sites hebben in een gemiddelde conversion rate van ongeveer 10% tot12%, maar het kan hoger gaan tot 30%+ als zij via de juiste manier getargeted worden. Hetmoet uiteraard aantrekkelijk zijn voor bezoekers..Een kleine investering voor uw website is noodzakelijk om uw website te kunnen bereiken.Op internet zijn er tal van sites die net als u producten of diensten verkopen. Zij hebben eenconversie rate dat gelijkt staat aan direct mail advertising. Items met een hogeverkoopwaarde hebben in het algemeen een lage conversie rate in vergelijking met unieke,goedkope items. Vele webwinkels hebben een gemiddelde conversie rate van 3 tot 5%.PrijsfactorEr zijn een aantal factoren die de waarde van een click bepalen. Het is lastig om de waardevan de branding te meten. Als u weet wat er over het algemeen wordt afgenomen, winst perorder, of verwachte conversie rate kunt u indruk krijgen wat een click waard is. Yahoo!Search Marketing biedt een tool aan om uit te rekenen hoeveel u maximaal kunt bestedenaan een click. De free return on investment estimation calculator maakt het mogelijk om uwhuidige situatie in te voeren en te beginnen met calculeren.Overleef de competitieEen goed idee is om op de hoogte blijven van wat er zich allemaal afspeelt op de markt. Eentip is om naar verschillende advertenties te kijken die geplaatst zijn, rekening houdend in 45
 46. 46. welke periode en volgorde ze zijn geplaatst. Wellicht heeft iemand niet zo veel geïnvesteerdals de hoogste bieder, maar dezelfde persoon kan wel tonnen kwijt zijn aan de campagnesdie hij uitbesteed heeft.Voordat u zich begeeft op de Pay-per-click markt, raden wij u aan om eerst eenmarktanalyse en diepteanalyse te maken van de gewenste keywords.Wanneer verliest u geldOver het algemeen hebben de meeste clicks geen toegevoegde waarde. Als u te makenheeft met een conversie rate van 30% , betekent dat dat zeven van de tien clicks geentoegevoegde waarde hebben gehad. Wanneer u zich op de pay-per-click markt begeeft, is dekans groot dat u geld verliest voordat u überhaupt geld verdient. Hier zijn verschillendeverklaringen voor: 1. U moet eerst leren hoe het systeem werkt. o Bestudeer welk termen belangrijk zijn en welke niet. o Achterhaal welke targets u moet gebruken om advertenties binnen te halen. o Leer hoe u advertenties moet schrijven en kopiëren. o Leer hoe u moet bieden, waar u moet ranken, en welke termen een te dure marktwaarde hebben. 2. U concurreert met de beste accounts. o Sommige advertisers hebben verschillende methodes, waardoor u automatisch in het nadeel bent. o Als u nieuw bent op deze markt, vergeet niet dat al uw concurrenten meer ervaring hebben dan uzelf. o Sommige campagnes zijn al enige tijd op de markt, dit krijgt u niet binnen een paar dagen weggeblazen. o Zoekmachines bouwen een vertouwensband op met ad Accounts. Sommige advertisers krijgen een “quality boosts” en goedkoper advertentie ruimte, omdat zij op de langere termijn een contract zijn aangegaan.Waarom Pay-Per-Click belangrijk isU kunt PPC gebruiken om een aantal zoektermen uit te testen. Uit dit onderzoek kan blijkenof uw conversie rate van de zoekwoorden geschikt is. Woorden met een lagerezoekfrequentie kunnen het goed doen. Door het gebruiken van de pay-per-click marketingkunt u uw productiviteit binnen een maand vertienvoudigen.De enige manier om te achterhalen of deze methode werkt, is het regelmatig te testen. Pay-per-click marketing maakt het mogelijk om op zeer korte termijn te testen, waardoor u ookbinnen de kortste keren feedback ontvangt. 46
 47. 47. 47
 48. 48. Technieken en degebruikswaarden van de zoekmachines|| Stap 5: Terms of Service || 48
 49. 49. 1. Terms of ServiceUw website is nu gestructureerd in elkaar gezet en gevuld met interessante en duidelijkeinformatie. Nu moet de website online geplaatst worden. De volgende stap is om dezoekmachines laten weten dat er een nieuwe website is. Dit doet u eenvoudig door hetregelen van links naar uw site. Voordat we aan de volgende stappen beginnen, moet iederewebsite rekening houden met de TOS van Google.Google heeft in zijn TOS (Terms of Service) heel duidelijk alle regels omschreven omtrent hetgebruik van SEO. In wezen komt het er op neer dat alles wat u doet om de zoekmachine opeen dwaalspoor te zetten fout is. Alles wat u puur voor de zoekmachine doet, en niet zoudoen als er geen zoekmachines waren, is ook fout. Daarmee is dus eigenlijk alle moderneSEO fout? Nee, want Google geeft ook wel de grenzen aan. Zolang u onthoudt dat debezoekers minstens hetzelfde moeten zien als de zoekmachine robots, bent u al een eind opde goede weg.Er zijn een aantal technieken uitdrukkelijk verboden om toe te passen:Betaalde LinksHoewel het verzamelen van links ervoor zorgt dat u een hoger ranking krijgt in dezoekresultaten, is het niet verstandig om links te kopen van derden. U kunt hierbij denkenaan webmasters van startpagina.nl, startkabel.nl en etc. Deze webmasters vragen een flinkesom voor het laten plaatsen van een link naar uw website. Google kan zien dat u dit alleendoet om een hogere positie te bemachtigen in de rankings en dat de intentie wellicht nietzuiver is. We raden u aan om hiervoor op te passen niet en nooit (meer) in te gaan op eenaanbod!Verborgen textDe visie van Google is het leveren van relevante zoekresultaten uit alle gegevensbronnen –het Internet, de lokale computer van de gebruiker en het bedrijfsnetwerk. Daarbij staat hetgebruiksgemak voor de eindgebruiker bij ons centraal. Google biedt dezelfde simpeleoplossing om overzichtelijke informatie aan te bieden aan de internet bezoeker, waardoorde website bezoeker gemakkelijk en snel informatie vindt op het internet. Zodoende heeftGoogle regels opgesteld om de bezoeker te garanderen dat hij te zien krijgt waarhij op zoeknaar is. Bij het maken van uw website is het niet bedoeling om verborgen teksten teplaatsten in één of meerdere webpagina’s. Ook wanneer tekst bijna niet leesbaar is, geefthet Google de indruk dat u deze pagina’s alleen gebruikt voor de zoekmachines en niet vooruw bezoekers. Ook het gebruiken van witte letters op een witte achtergrond wordt gezienals verborgen content. Het is niet toegestaan om woorden te verbergen via opmaak of in cssen al helemaal niet met scripts. Dit soort activiteiten vallen onder de noemer ‘Black-Hat seo’,een verzameling methodes die vaak minder legaal zijn. 49
 50. 50. Doorway pages/Bedrieglijke redirectsSoms worden mensen in de verleiding gebracht om paginas vol trefwoorden te plaatsen diealleen zijn bedoeld voor de zoekmachines. Uiteindelijk komt het er op neer dat de bezoekerniet te zien krijgt waar hij op zoek naar is. Wanneer zij de pagina openen, worden zij directdoorgestuurd naar een andere website. Experts noemen dit “doorwaypages”. Hierbij wordtverwezen naar het omleiden van zoekmachines naar andere webpagina’s die eenwebsitebezoeker nooit zal zien. De pagina’s zijn enkel gecreëerd om hoge posities inzoekmachines te bereiken.Cloaking is een methode waarbij zoekmachines heel andere content te zien krijgen danmenselijke bezoekers.Als u één van deze technieken regelmatig gebruikt, is er een goede kans dat uw site vroeg oflaat wordt "betrapt" (zo niet door een zoekmachine, dan toch door een concurrent die eenspamrapport indient) en uit de zoekresultaten wordt verbannen. Dit soort methodes wordendoorgaans zwaar bestraft door de zoekmachines. Indien u zich hiermee bezig houdt, moet uniet vreemd opkijken wanneer uw website op een bepaald moment helemaal niet meervoorkomt binnen de zoekmachine resultaten.Het is daarom belangrijk om vriendjes te blijven met de zoekmachines, ze leverendoorgaans het grootst gedeelte van het totaal aantal bezoekers. Houd daarom rekening metde inhoud van de website. Content die niet door de beugel kan zal ook een negatieve impacthebben op de vindbaarheid van uw website. 50
 51. 51. 2. InhoudWat als u bepaalde content heeft die normaliter niet door de beugel kan, maar dit wel onlinewil plaatsen? Gebruik dan de nofollow en noindex of sluit de pagina’s of website uit met eenrobot.txt bestand. Dit dient u ook te doen met pagina’s die voor 60% of meer dezelfdecontent hebben. Ervan uitgaande dat de content die u plaatst op de website volledig is,moet u proberen om nooit en te nimmer misleidende informatie te plaatsen om meerverkeer te generen. Dit kan er ook toe leiden dat Google op basis van de voorwaarden uwsite verwijdert uit Google’s Index. Uiteindelijk komt het er op neer dat u zelfverantwoordelijk bent voor uw acties .Over het algemeen zijn de meeste SEO tools die u op websites vindt in strijd met de TOS vande zoekmachines, vooral omdat ze geautomatiseerde Queries (zoekopdrachten) naar dezoekmachines versturen. Het gebruik van deze Tools kan verhelderend werken, maargebruik ze vooral met mate, want vooral Google heeft er een handje van om uw IP adresgedurende enige tijd te blokkeren na het gebruik van zon tool.Weet uDat 90% van alle websites ter wereld niet in de Google index zijn opgenomen;Dat meer dan 99% van alle webpagina’s niet in de Google index zijn opgenomen;De reden waarom u niet de Google index opgenomen omdat u:- bent gebanned doordat u een foute techniek heeft gebruikt.- de “Google Slap” heeft. Dit overkomt iedere website die nog geen jaar oud is.- een negatieve trust ranking heeft. Dit kunt u uittesten door in Google uw eigen site in te tikken. “SITE: Domeinnaam.nl”. Als uterug krijgt ‘SITE IS NIET BEKEND’ heeft u een Google ban. Als u een getal terug krijgt, bent uniet gebanned. Echter, als u meer pagina’s heeft dan Google aangeeft, heeft u onvoldoendeTrustranking en/of pageranking. 51
 52. 52. 3. Penalty’sHet niet navolgen van de regels die Google heeft opgesteld, kan er toe leiden dat u tijdelijkof zelfs permanent geblokt wordt. Hierdoor zijn u of uw bedrijfsgegevens niet meer vindbaarin de zoekresultaten. Om te achterhalen of hier sprake van is, kunt u de volgende optiesproberen:1. Via de zoekmachine van Google vult u uw volledige titel in van uw homepage, zonder uwbedrijfsnaam of website adres. (De titel van uw webpagina vindt u linksboven in het scherm)Blijkt hieruit dat uw pagina niet bij de eerste resultaten in Google staat? Dan is de kans grootdat u een penalty heeft, tenzij uw website jonger is dan een maand.2. U zoekt op zoekwoorden die centraal staan op uw website en krijgt geen enkel resultaat?U kunt zoeken op woorden die vermeld staan in de titel, de Url of tekst. Als blijkt dat uwhomepage op geen enkele manier naar voren komt, staat het geheid vast dat u te makenheeft met een penalty.3. Blijkt dat u op geen enkele wijze op de eerst pagina van Google naar voren komt bijzoekopdrachten waar uw domeinnaam in vermeld staat, dan is de kans groot dat u te makenheeft met een penalty. Als u echter nooit eerder aan zoekmachine-optimalisatie heeftgedaan of betaalde links heeft verzameld, zal Google niet zo snel geneigd zijn om u eenpenalty op te leggen.Als blijkt dat u te maken heeft met een penalty, moet u er wel rekening mee houden dat eenpenalty niet zo snel zal verdwijnen. U moet er heel wat voor doen om Google te laten ziendat uw gedrag ten aanzien van de Google richtlijnen is verbeterd. Niet vindbaar zijn in dezoeklijsten staat vrijwel gelijk aan een daling van de bezoekersaantallen, wat weer kan leidentot een omzetverlies.Als u te maken heeft met een ban van één van uw websites kunt u het volgendeondernemen om uw website weer vindbaar te maken. 1. Om te beginnen moet u eerst uw website aanmelden bij de Google Webmaster Tools, hier kunt u uw website aan toevoegen. 2. De volgende stap is om uw website te verifiëren door middel van de gebruikelijke aangegeven methodes (via het uploaden van een bestand naar uw website of via het toevoegen van de <meta>-tag code aan uw homepage). 3. Nadat u de eerste stappen heeft doorlopen, is het nu taak om naar www.xml- sitemaps.com te gaan om een nieuwe sitemap te creëren van uw website. Vul uw website adres in en klik op “Start.” Deze sitemap.xml moet u overigens wel downloaden naar uw computer. Daarna kunt u de sitemap.xml naar uw website uploaden, zodat deze bereikbaar wordt op www.uw-website.nl/sitemap.xml 4. Ga terug naar de Google Webmaster Tools en stuur uw sitemap in. Vul sitemap.xml in. 52
 53. 53. 5. Deze vijfde stap is iets ingewikkelder omdat er veel tijd in gaat zitten. Wij raden u aan om dit in overleg te doen met uw webdesginer. Om te beginnen raden wij u aan om alle richtlijnen te lezen die in het handboek staan vermeld. Alle technieken die Google verboden heeft moet u in ieder geval uit uw website halen. Alle fouten die uw website bevat moeten er ieder geval tevens uit. Ongeacht wat de reden ook is waarom uw website gebanned is, u kunt pas weer een goed positie behalen als u weer in de zoekresultaten staat.6. Weer in de zoekresultaten komen kan wel enige tijd duren. Nadat u de eerste vijf stappen heeft volbracht moet u na enkele dagen de sitemap.xml bij Google controleren op fouten en alle foutmeldingen corrigeren. Dubbele titels en niet werkende pagina’s moeten er allemaal uit, zodat uw website goed functioneert en goed vindbaar zal zijn voor de zoekmachines.7. Als u zeker bent dat u alle betaalde links en website fouten heeft weggewerkt, kunt u bij Google aangeven dat u er alles aan gedaan heeft om de richtlijnen van Google na te volgen. Ga hiervoor naar de Google Webmaster Tools en klik op de pagina https://www.google.com/webmasters/tools/dashboard?hl=nl onder het kopje “Communiceren met Google” op de link “Aanvraag heroverweging”. Vul op de aangewezen pagina het formulier in wat u allemaal in het verleden fout heeft gedaan en wat u er aan heeft gedaan om dit ongedaan te maken. Maak wel één duidelijke mail waarin alles duidelijk omschreven is , het is immers niet de bedoeling om Google te spammen.8. Nadat u alle stappen heeft doorlopen is het nu wachten op een reactie van Google. Deze reactie kan vervolgens wel ongeveer 4-6 weken duren. Het kan zijn dat het na de eerste keer niet helemaal wil lukken. Wanneer een reactie na 2 maanden uitblijft, kunt u het beste weer het hele proces vanaf punt 8 opstarten. 53
 54. 54. Het belang van een goed netwerk|| Stap : Link Building || 54
 55. 55. 1. LinkbuildingIn de volgende fase leggen wij u het belang uit van linkbuilding. In feite is het een vorm vannetwerken die in uw voordeel gaat werken.Hiervoor gebruiken wij een voorbeeld uit het dagelijkse leven. Stel u heeft een leuke winkelvoor Tweedehandse boeken. Op een feestje komt dit onderwerp te sprake en u geeft adviesaan de gasten. Verder blijkt dat er iemand deze winkel al kent. De kans is groot dat anderendie meeluisterden ook binnenkort de winkel gaan bezoeken, als zij tenminste op zoek zijnnaar een goed boek.Zoekmachines werken op deze manier. Hoe meer (betrouwbare!) sites naar uw sitesverwijzen, hoe hoger u Google u plaatst.Linkbuilding is het proces door uw website aan te melden bij relevante link directories ofandere websites die u in beheer hebt. U kunt ook aan kennissen/vrienden vragen om eenweek een link naar uw website te plaatsen. Natuurlijk is het mogelijk om een betaalde link tezoeken. Binnen een week bent u met een vijftal links vaak wel opgenomen. Dit is welafhankelijk van de ranking van de andere websites. Hoe meer kwalitatief sterke links naar uwwebsite wijzen, des te beter het is voor uw populariteit. Zorg voor voldoende interne links.Koppel pagina’s aan elkaar door onderling aan elkaar te linken. Gebruikt u op pagina A eenkeyword waar u op pagina B dieper op ingaat? Maak dan van het keyword op pagina A eenlink naar pagina B. Een bezoeker kan zo sneller de diepte in. Voor de zoekmachine is hetbelangrijk, omdat de website op deze manier op paginaniveau in elkaar verweven raakt.2. Back LinksZorg tevens voor voldoende externe, uitgaande links. Het www is één grote bonteverzameling van websites die allemaal met elkaar verbonden zijn. Zorg ervoor dat ookpagina’s van uw website naar andere sites verwijzen. Vooral uitgaand linken naarautoriteiten doet het goed m.b.t. tot SEO.Back-Links, retour links, referal links, link building.Een sterk onderschat, maar absoluut noodzakelijk onderdeel van het vindbaar maken vanuw website. Er zijn 2 belangrijke redenen om links vanaf andere websites aan te vragen. Deeerste is simpel; links op andere sites leveren u bezoekers naar uw site op. Startpaginas,Directories, Wikipedia en zelfs Marktplaats kunnen goed zijn voor een flink aantal bezoekers.Maar er is meer... ! Google baseert de waarde die ze aan een website geeft namelijk ook ophet aantal en de kwaliteit van de links die u van andere websites krijgt. Lang niet alle linkstellen overigens mee. Het gaat hier vooral om links die "spontaan" gelegd zijn.Directories en betaalde links lijken steeds meer af te vallen. “Betaalde linking” wordt delaatste tijd hard gestraft. Rond dit onderwerp wordt vooral sinds de stijging van de 55

×