Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Geld verdienen met Youtube

898 views

Published on

Ga naar http://academy.imnl.nl voor mooie video's

over Internet Marketing.
Geld verdienen als bedrijf met Youtube
Alles over Youtube
Youtube gouden tips

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Geld verdienen met Youtube

 1. 1. CopyrightEerste druk Juli 2012Dit boek is tot stand gekomen door Stefan Rooyackers met medewerking vangastschrijfsterVreni Teeuw endesign door Erence Silawanebessy.Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Dit document is metgrote zorgsamengesteld door Internet Marketing Nederland.Incidentele onvolkomenhedenkunnen zich desalniettemin voordoen. Internet Marketing Nederland is nietaansprakelijk vooreventuele onjuistheden, onvolkomenheden en/of ontstane schade ten aanzien van de inditdocument getoonde informatie. Aan gegevens uit dit document kunnen daarom geenrechten worden ontleend.Niets van dit document mag zonder onze toestemming worden gebruikt voor anderedocumenten of websites.Het kopiëren van dit document is alleen toegestaan met toestemmingen voor persoonlijk gebruik.Mocht u merken dat er iets niet meer klopt of heeft u zelf suggesties, dan stellen wij het opprijs als u dit onszo snel mogelijk laat weten door een e-mail te sturen naarinfo@imnl.nlCopyright © Stefan Rooyackers, directeur Internet Marketing Nederlandhttp://www.imnl.nl en eigendom van het internet marketing platform NederlandInternethttp://www.nederlandinternet.nl en het platform voor het verkrijgen vancontactenhttp://www.letusconnect.net 2
 2. 2. Stefan RooyackersGeld verdienen met...Netwerken en netwerken via YouTube 3
 3. 3. BonusBij het aanschaffen van dit boek krijgt u een bonus. Deze bestaat uithetverkrijgen van korting op de internettrainingen “Internet MarketingExpert”,zowel de starter- als advanced-versie.Surf hiervoor naar http://www.nederlandinternet.nlVul bij uw bestelling de onderstaande kortingscode in om 10% kortingtekrijgen.Kortingscode: nhjkdskjld 4
 4. 4. INHOUD Voorwoord ........................................................................................ 9 Het ontstaan van YouTube............................................................... 11 Het gebruik van YouTube ................................................................. 13 Het opzetten van een YouTube-kanaal ............................................ 15 Het aanmaken van een account ..................................................... 16 Invullen van informatie ................................................................... 17 Kanaaltype....................................................................................... 20 Uw visual branding uitbreiden ......................................................... 22 Welke features u wel en niet laat zien ............................................. 24 Bulletins .......................................................................................... 24 Instellingen ...................................................................................... 25 Thema’s en kleuren ......................................................................... 26 Modules .......................................................................................... 26 Video’s en afspeellijsten ................................................................. 27 Profile authority .............................................................................. 28 YouTube ranking ............................................................................. 28 YouTube als marketingtool .............................................................. 31 Voordelen van online video’s.......................................................... 31 Videogebruik voor marketing ......................................................... 32 Gebruik content-sharing websites .................................................. 32 Het maken van video’s .................................................................... 34 Goedkoop video’s maken ............................................................... 34 Video’s bewerken ............................................................................ 36 YouTube WeVideo ........................................................................... 37 5
 5. 5. Video uploaden ............................................................................... 39 URL .................................................................................................. 39 Lengte van een video ...................................................................... 40 Wanneer de video uploaden........................................................... 41 Het uploaden .................................................................................. 42 Meta-data ....................................................................................... 43Titel ................................................................................................. 45Omschrijving .................................................................................... 46Tags ................................................................................................. 47Categorie ......................................................................................... 48Opties voor delen ............................................................................ 49Instellingen video’s bewerken ......................................................... 50Gegevens bewerken ........................................................................ 51Video’s bewerken ............................................................................ 52Annotaties bewerken ...................................................................... 53Ondertiteling bewerken ................................................................... 54Audioruil .......................................................................................... 55Insight-statistieken .......................................................................... 56Promoten ........................................................................................ 57Video optimalisatie via community-factoren ................................... 58 Community-factoren ....................................................................... 58Trucs ................................................................................................ 60YouTube zoekalgoritme ................................................................... 62Afspeellijsten maken en optimaliseren ............................................ 64YouTube-strategieën ....................................................................... 66 6
 6. 6. Promoted video campaigns ............................................................ 66 Gesponsorde video’s ....................................................................... 70 Click-to-action-ad ............................................................................ 71 Video marketing strategie............................................................... 72 Videoannotaties .............................................................................. 74 Backlinks.......................................................................................... 75 Video embeds ................................................................................. 76YouTube Analytics ........................................................................... 78 Weergave rapporten ....................................................................... 78 Betrokkenheidsrapporten ............................................................... 79Friend Adders .................................................................................. 80 YouTube Friend Adder Elite ............................................................ 81 Tube Toolbox .................................................................................. 82 Overige friend adders ..................................................................... 83Plug-ins voor YouTube op WordPress .............................................. 84 Viper’s Video Quicktags .................................................................. 84 Smart YouTube ................................................................................ 84 YouTube Brackets ........................................................................... 85 WP YouTube .................................................................................... 85 TubePress ........................................................................................ 86Overige tools, plug-ins en extensies ................................................. 87 YouTube Downloader ..................................................................... 87 Orbit Downloader ........................................................................... 88 1-Click YouTube Video Download ................................................... 89 SynchTube ....................................................................................... 89 7
 7. 7. Media Converter ............................................................................. 90Overzicht van tools en websites ...................................................... 91Slot .................................................................................................. 94 8
 8. 8. VOORWOORDWelkom bij ‘Geld verdienen met YouTube’, het boek op de Nederlandsemarkt dat laat zien hoe netwerken en YouTube gebruikt kunnen worden omals bedrijf geld te verdienen. Dit boek is voornamelijk geschreven voor MKB-bedrijven die zoeken naar manieren om winst te maken, maar natuurlijk kaniedereen dit boek lezen en er nuttige tips uit halen.Hoewel er al veel verschillende boeken bestaan die de kracht van YouTubebeschrijven en tips geven over hoe YouTube goed te gebruiken is, zijn ermaar weinig boeken die vertellen hoe een bedrijf dit social netwerk kangebruiken om winst te behalen. Want dat is toch uiteindelijk waar het bijieder bedrijf om gaat: winst binnenhalen. Wat is anders het nut van socialmedia?Lastigaan social media is dat de winst moeilijk te berekenen is. Er moetanders naar de ROI gekeken worden, iets wat veel bedrijven of individuelemensen niet weten. Velen hebben het gevoel dat social media nietsopleveren, terwijl ze veel kunnen terugverdienen voor de tijd zegeïnvesteerd hebben in bijvoorbeeld YouTube.Naast winst binnenhalen en de ROI berekenen, wordt in dit boek ookbesproken welke tools het beste zijnom te gebruikenter aanvulling opYouTube. Ook zullen er strategieën besproken worden die u kunt toepassen. 9
 9. 9. Hopelijk geeft dit boek u een compleet beeld over YouTube. Mocht u naafloop nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met InternetMarketing Nederland via info@imnl.nl of info@stefanrooyackers.nl. Wijhelpen u graag verder met YouTube. 10
 10. 10. HET ONTSTAAN VAN YOUTUBEYouTube werd opgericht door drie voormalige PayPal-medewerkers:ChadHurley, Steve Chen en Jawed Karim. Het idee ontstondtoen ChadHurleyen Steve Chen, na een diner bij Steve in zijn appartement video’sdie zebeiden tijdens die avond haddengemaaktonline probeerden uit te wisselen.De twee hadden nogal wat problemen met het online uitwisselenvanvideo’s. Ze wilden een website ontwikkelen om dit makkelijker te makenenmensen over de hele wereld de mogelijkheid te bieden om video’s onlineuitte wisselen door middel van hun website.De domeinnaam, www.youtube.com, werd actief op 14 februari 2005 endewebsite werd de daaropvolgende maanden verder ontwikkeld.De eerstevideo op YouTube heette ‘Me at the zoo’. Daarop is medeoprichterJawedKarim in de dierentuin van San Diego te zien. Dezevideo werd op 23 april2005 op de website gezet en is nog steeds te bekijken opwww.youtube.com/watch?v=jNQXAC9IVRw. Tijdens de eerste maanden na het actiefworden van de domeinnaam en hetontwikkelen van de website, lieten zemensen gebruikmaken van een bèta-versie.Deze werd vanaf mei 2005 beschikbaar gesteldtot aan delancering in november 2005, zesmaanden later. 11
 11. 11. De naam YouTube leidde tot problemen met eenander bedrijf dat eenwebsite had genaamd ‘Utube’, namelijk www.utube.com.Het bedrijf heetvoluit ‘Universal Tube & Rollform Equipment’. Ze spanden in november2006een rechtszaak aan tegen YouTube.Hun website bleefvastlopen sindsde lancering van YouTube een jaar ervoor, omdat mensen voortdurend hetverkeerde webadres intypten om op YouTube te komen.Het bedrijf datonder andere buizen produceert verloor de rechtszaak en veranderdezijnwebadres naar www.utubeonline.com.In oktober 2006 was er groot nieuws: Google wilde YouTube overkopen.Eenmaand later, op 13 november 2006, gebeurde dit daadwerkelijk enkochtGoogle YouTube voor het enorme bedrag van 1,65 miljard dollar.In maart2010 kreeg YouTube een nieuw jasje dat de gebruikerservaringzouverbeteren en ervoor moest zorgen dat mensen langer op YouTubebleven.Rond mei 2010 werden er al meer dan 2 miljard video’s per dag bekekenenwarener volgens YouTube honderden miljoenen gebruikersgeregistreerd opde website.In oktober 200??? heeft YouTube nog enkele toepassingen doorgevoerdomhet gebruik van de website en de interactie tussen gebruikers envideo’sverder te bevorderen. Gebruikers krijgen een mozaïekindeling vanaanbevolen video’s te zien wanneer de video afgelopen is.Zo blijven zelanger op de website en kunnen ze soortgelijkevideo’s bekijken. Anderetoepassingen zijn een ‘vorige’- en ‘volgende’-knopbij afspeellijsten vanvideo’s, een herindeling van categorieën op de Charts-pagina en detoepassingWeVideo die verderop in dit boekbesproken wordt. 12
 12. 12. HET GEBRUIK VAN YOUTUBEVeel bedrijven vragen zich af wat de mogelijkheden zijn op YouTubeen watvoor toegevoegde waarde dit platform kan geven aan deonlineaanwezigheid. Dit komt door het beeld dat veel mensen vanYouTubehebben dat het alleen door kinderen en jonge mensenworden gebruikt omgrappige video’s te bekijken. Ook geeft hetplatform de indruk dat het bijnaonmogelijk is om informatie te verzamelenover alle kijkers van een video. Erwordt simpelweg niet begrepenwat het nut is voor een bedrijf om aanwezigte zijn opYouTube. YouTube ismeer dan een website waar de bezoekersvoormuziek en vermaak komen. Het kan gebruikt worden als eenmarketing- enSEO-tool voor bedrijven. Op deze manier kunt u klantenaantrekken en uwnaamsbekendheid vergroten.De statistieken van het onderzoeksbureau Quantcast laten zien datYouTubejuist een heel breed publiek aantrekt. De meeste bezoekers zijntussen de 18en 54 jaar oud. Er zijn evenveel mannen als vrouwen aanwezigop de website, en er zijn evenveel mensen met- als zonder kinderen tussende 0 en17 jaar. YouTube trekt niet alleen kijkers met een laag inkomen.Degrootste groep YouTubegebruikers(29%) zijn gebruikers meteenhuishoudelijk inkomen van meer dan $100 000,-. Er is dus een grotekans dat dedoelgroep van elk bedrijf zich al onder de gebruikers bevindt.Om u verder te overtuigen, zijn hier zeven reden om een YouTubekanaalaante maken: 13
 13. 13. 1. YouTube heeft een marktaandeel van 43% in de online videomarkt.Als u uw video’s online wilt plaatsen, is dit het juiste platform.2. De aanwezigheid van bezoekers wordt verlengd door middel vansuggesties en het tonen van gerelateerde video’s die wellicht beter aande zoekresultaten van de bezoeker voldoen.3. YouTube spreekt een breed publiek aan. Internetgebruikers van alle leeftijdenhebben behoefte aan het bekijken van video’s voor informatie,entertainment, etc.4. YouTube is eigendom van Google en daarom uitermate geschikt voorSEO en Universal Search. YouTube-videolinks scoren hoog bij dezoekresultaten in Google.5. YouTube is de meestgebruikte zoekmachine ter wereld en staat zelfs bovenmoederbedrijf Google.6. Het platform is ook toegankelijk vanaf een mobiele telefoon met internet en via de televisie.7. Bij zoekmachines heeft een video 50 keer meer kans om hoog bij dezoekresultaten te komen dan een tekstpagina en er is meer kans datdeze op de eerste pagina met resultaten staat. Daarbij zijn veel mensen sneller geneigd om een video te bekijken dan om een heleboel tekst telezen. 14
 14. 14. HET OPZETTEN VAN EEN YOUTUBE-KANAALVoordat u het kanaal aanmaakt, bedenk goed wat hetdoel van uwaanwezigheid op YouTube is! Welke strategie zit erachter?Welke middelenwilt u gebruiken om uw kanaal te optimaliseren?Mogelijkedoelen zijn:• Lead generation: Met uw aanwezigheid op social media nieuwe klanten verkrijgen.• List building: Stuur bezoekers direct door naar uw website of waar u verder ook wil dat hun aandacht naar uit gaat.• Hogere conversies:Meer geld verdienen aaneen platform waaraan u aandacht besteedt.• SEO:Zorgen voor een betere ‘search engine optimization’ met een duidelijke thumbnailop YouTube,Google en andere veel gebruikte zoekmachines.• Meer naamsbekendheid:Zorgen dat uw naam bekend wordt bij bezoekers van YouTube zodat u meer publiciteit krijgt.• Hogere kijkcijfers:Ervoor zorgen dat uw video’s meer aandacht krijgen en hoog in decharts terechtkomen.• Onderdeel van het Social Media Plan: YouTube gebruiken als strategie om andere doelstellingen te bereiken.Het is in elk geval belangrijk om eerlijk te zijn over uw doelen. Als uwenigedoel is om hogere kijkcijfers te halen, is het belangrijk om dit zo goed 15
 15. 15. mogelijk te omschrijven en er niet omheen te draaien. Hoeduidelijker hetdoel en de omschrijving, hoe beter het doel te behalen is. HET AANMAKEN VAN EEN ACCOUNTDenk eerst goed na hoe u het kanaal gaat noemen. Het is belangrijk datdenaam zoektermgevoelig is en aangeeft op welke markt het bedrijfzichbevindt. Probeer met de naam ook de aandacht van bezoekerstetrekken en deze over te halen uw kanaal te bezoeken.Nu is het tijd om uw naam vast te leggen op YouTube. Type in uwbrowserde URL ‘www.youtube.com’in en druk op ‘account maken’.Nu komt u op de pagina waar u zich moet registreren. Het aanmaken vaneenYouTube-account is hetzelfde als u aanmelden voor een Google-account.Wanneer u al een Google-account hebt, druk dan op “hieraanmelden”. Wanneer u niet met uw Google-accounteen YouTube-account 16
 16. 16. wilt aanmaken, kunt u ook een ander e-mailadresgebruiken. Dat is vooralverstandig als meerdere mensen het YouTube-kanaal gaan beheren of u heteerdere account voorpersoonlijke doeleinden wilt blijven gebruiken.YouTube heeft er geenbezwaar tegen als u meerdere accountsaanmaakt. INVULLEN VAN INFORMATIEOp uw kanaal ziet u aan delinkerkant eenoverzicht met uwinformatie. Druk opbewerkenom deze gegevens aan tepassen.Op de pagina waar uuitkomt is hetcompleteoverzicht te zien vanalle informatie dieu ingevuld heeft en de informatie diebezoekers van ukunnen zien.Het invullen van deze gegevens moet uzien als een soort verkoopbedrijf.Verkoophier wie u bent, uw bedrijf, product ofdienst. Bij de naam kunt debedrijfsnaaminvullen. Dit is niet hetzelde als de naamvan het kanaal. Opdeza pagina is het ookbelangrijk niet de URL naar uw websiteof blog in tevullen. U kunt het nogmaalsnoemen bij de kanaalbeschrijving en ‘wieben ik’.Dit worden links die bezoekerskunnen aanklikken. 17
 17. 17. De overige informatie, zoals woonplaats,bedrijven, scholen, interesses, etc. zultu naar eigen inzicht in moeten vullen.Sommigen geven de voorkeur aan eenwat zakelijker profiel zonder enigepersoonlijke informatie, anderen hebbenhet gevoel dat een beetje persoonlijke informatie kan helpen met het opbouwenvan relaties met klanten. Het is in elkgeval belangrijk om te onthouden datYouTube toch, in tegenstelling tot watveel mensen mogen denken, een socialmedia website is en dat het zeker geenkwaad kan om wat meer persoonlijke informatie te vermelden dan u er inde eerste instantie zou willen neerzetten.Ook al heeft u nog maar net een account aangemaakt en heeft u noggeenvideos geüpload, dan is het u wel aan te raden om video’s overuwvakgebied of waar u interesse in heeft als featured video op uw kanaaltezetten. Dit is het eerste wat mensen zullen zien en het vertelt wat meeroveru of uw bedrijf. Het is belangrijk om zo snel mogelijk een video temakendie bezoekers welkom heten of iets over uw kanaal, bedrijf, product, 18
 18. 18. dienstetc. vertellen. Zo zien uw kanaalbezoekers ook uw video’s in plaatsvanvideo’s die door anderen zijn gemaakt. 19
 19. 19. KANAALTYPEVervolgens selecteert u uw kanaaltype. Dit kan gedaan worden bijdeinstellingen- tab, dat bovenaan te vinden is. Er zijn twee redenenwaaromu een kanaaltype wil selecteren. Ten eerste heeft een kanaaltype –afgezienvan ‘YouTuber’ – extra features en informatie die u in kunt vullenen tentweede heeft u een sterkere positie tegenover de concurrentie als uzichmet uw kanaaltype onderscheidt.Regisseur: bedoeld voor filmmakers en beroemdheden, die zoweldeYouTube Community vermaken en informeren. Extra mogelijkhedenstaanonder profiel bewerken.Musicus: bedoeld voor bands, muzikanten en zangers. Extramogelijkhedenstaan onder profiel bewerken met de mogelijkheid ommuziekstijl te kiezen,tourdata weer te geven en links te plaatsen waarbezoekers de CD’s kunnenkopen.Cabaretier: bedoeld voor cabaretiers, zowel professionals als amateur.Extramogelijkheden staan onder profiel bewerken, het laten zien watvoor stijl zedoen, wanneer ze optreden en waar bezoekers DVDs of ietsvergelijkbaarskunnen kopen.Goeroe: bedoeld voor mensen die YouTube willen gebruiken ominformatiete geven. Extra mogelijkheden onder profiel bewerken en hetgenre kangespecificeerd worden. 20
 20. 20. Verslaggever: voor alle verslaggevers. Extra mogelijkheden bijprofielbewerken. Het werkgebied waarover verslag wordt gedaan kanbenoemdworden.YouTuber: het standaard account dat iedereen automatisch bijaanmeldentoegewezen krijgt. Geen extra features. 21
 21. 21. UW VISUAL BRANDING UITBREIDENZoals u misschien wel gezien heeft, is uw kanaal niet heel ergaantrekkelijkzonder kleuren en achtergrond. YouTube heeft recentelijk eennieuwe layoutaan de website toegevoegd, waardoor deze eenaantrekkelijker uiterlijkheeft gekregen. Toch heeft de website zijn wit metgrijstinten behouden.Belangrijk is om een achtergrond in te stellen die pastbij uw bedrijf en deidentiteit ervan weergeeft.Gelukkig is hier weinig technische kennis voor nodig. Naast instellingen,waaru als het goed is uw kanaaltype heeft veranderd, staat het tabbladthema’sen kleuren. Hieronder kunt u een van de tienstandaardkleurenschemaskiezen en er is een kans dat er één tussen zit diepast bij uw bedrijf. BijYouTube is het belangrijk dat de kleuren goed passen,want kleuren sprekenmensen aan, nog meer dan een achtergrondplaatje.Het kan natuurlijk zijn dat ulievergaat voor een geheelaangepastelay-out. U kuntvia Google aaneen aantalgratiskanaaltemplateskomen, maar alsu echt eenlay-out wilt hebbenmet uwlogo en kleuren, dankuntu het beste een graphicdesigner huren of zelf aan deslag gaan metprogrammas,zoals Adobe Photoshop.Ook videos zijn een vorm van visualbranding, maar het is niet nodig omzelf de videos te maken. Een goede 22
 22. 22. manier om veel videos over uw bedrijfte krijgen, is door mensen uit tenodigen voor een wedstrijd waarbij ze inkorte tijd moeten vertellen waaromze klant zijn bij uw bedrijf en niet bij deconcurrent. Deze videos kunnenvervolgens dienen als getuigenissen vanklanten en komen geloofwaardigover op uw kijkers. 23
 23. 23. WELKE FEATURES U WEL EN NIET LAAT ZIENHet is al even genoemd, maar als u wilt dat uw kanaal er representatiefuitziet, is het voor uw bedrijf tijd om een blik te werpen op de features.Hierkunt u instellen wat u wel en niet wil laten zien. Deze features zijnboven opde kanaalpagina terug te vinden. De features zijn:• bulletins,• instellingen,• thema’s en kleuren,• modules en• video’s en afspeellijsten. BULLETINSMet een bulletin kunt u rechtstreeks naar uw abonnees een berichtsturen.U kunt hiermee een update naar uw abonnees sturen vanaf uwkanaal omze te informeren over video’s die u binnenkort gaat plaatsen ofeen anderevideo met link in het bericht dat u wilt laten zien. De bulletin dieu verstuurtkomt op een aantal plaatsen op YouTube te staan, zoals:• In de feeds met recente activiteit van uw abonnees• Op de startpagina bij recente activiteit van uw abonnees• Op de kanaalpagina bij recente activiteit 24
 24. 24. • In een overzicht dat abonnees per e-mail ontvangen als ze zichhiervoor aanmelden INSTELLINGENBij instellingen is het mogelijk om uw kanaal een titel te geven. Ookhierbijkunt u denken aan een titel vol met zoektermen, zodat u hoger zalscorenop Google. Ook is het mogelijk om op een later tijdstip uwkanaaltypete veranderen. Als u uw kanaaltupe verwijdert verwijdert u ookdeprofielinformatie die ingevuld is. Rechts ziet u een box voorkanaaltags.Deze kanaaltags helpen u ook met de SEO, dus vul er zeker eenpaarin. Zelf moet u beslissen of mensen uw kanaal kunnen vinden als zeuwe-mailadres hebben, maar het maakt het wel makkelijker om meermensenop uw kanaal te krijgen. 25
 25. 25. THEMA’S EN KLEURENHier kunt u uw kleurenschema uitkiezen of bij ‘geavanceerdeoptiesweergeven’ een aangepast design uploaden. Zie het hoofdstuk over‘visualbranding’. MODULESBij modules kunt u aangeven wat mensen wel of niet zien op uwkanaal.Hierbij zijn een paar dingen belangrijk om aan te vinken en uit tezetten.Doen: vink zeker reacties aan, aangezien dit berichten zijn vananderegebruikers en deze een vorm van getuigenschriften zijn. U kunt altijdnogindividuele berichten verwijderen of verbergen. Ook Recenteactiviteitenis heel belangrijk om aan te vinken, omdat ze aan bezoekerslaten zien hoeactief u zelf bent. Een kanaal waar zich zes maanden geledenvoor het laatstenige activiteit vertoonde, is niet interessant voor bezoekers. 26
 26. 26. Niet doen: zowel vrienden als abonnees kunnen het beste verborgenzijnvoor bezoekers. Er bestaan friend adders, ook voor YouTube,dieautomatisch kanaals afgaan om alle vrienden van een gebruiker enalleabonnees toe te voegen. Meestal gaat het hier om uw concurrentie.Maakhet de concurrentie dus niet te makkelijk en hou deze informatieverborgen.Zelf beslissen: alle overige informatie zult u zelf moetenbeslissen.Experimenteer en kijk wat het beste voor u werkt. VIDEO’S EN AFSPEELLIJSTENDeze laatste tab is om in te stellen welke video’s van u zijn, uwfavorietevideos zijn, uw afspeellijsten laten zien en welke video als eerstetebekijken is wanneer mensen op uw kanaal terecht komen. Als u neteenkanaal heeft gemaakt, dan is het aan te raden om alles te laten zien, dusuweigen uploads, uw afspeellijsten en uw favoriete videos. Dit zorgt voorwatcontent op uw kanaal. Maar als u eenmaal een aantal videos zelfgemaaktheeft, is het aan te raden om uw favoriete videos niet meer telaten zien,aangezien ze toch in zekere zin concurrentie zijn van uw eigenvideos. 27
 27. 27. PROFILE AUTHORITYHoewel het geen officiële term is op YouTube, wordt profile authorityhiergebruikt als een andere vorm van Googles page rank. Dit is wat ugaatoptimaliseren om zo hoog mogelijk te eindigen bij de zoekresultatenvanYouTube.Het eerste waar u voor moet zorgen, is dat uw profiel er goed uitziet.Voordat u zich begeeft in YouTubes community. Het tweedewaaropgelet moet worden, is dat uw profiel – kanaal, de twee termenkunnendoor elkaar gebruikt worden – een samenhang laten zien en enigevormvan activiteit tonen. Dit helpt met het opbouwen van uw reputatie indecommunity.Een derde wat van belang is dat als mensen, voor welke reden dan ook,opuw kanaal komen, ze zullen kijken naar het aantal keren dat uwkanaalbekeken is, hoeveel videos u heeft geüpload, hoeveel video’sbekeken zijn,hoeveel vrienden en abonnees u heeft, hoeveel video’s er zijntoegevoegdaan favorieten en of u een abonnee bent van een andere kanaal.Als u veelabonnees hebt, maar zelf geen abonnee van een kanaal bent,zullen mensenal snel denken dat u niet geïnteresseerd bent in wie er op uwkanaal komt. YOUTUBE RANKING 28
 28. 28. Er zijn verschillende factoren die bepalen hoe hoog een video eindigt bijdezoekresultaten op YouTube. Er zijn de meta-factoren, maar ookdecommunity-factoren die een ranking bepalen. Meta- factoren zijn detitel,de omschrijving, de tags en in hoeverre ze overeenkomen met deingevuldezoektermen.Community-factoren zijn het aantal views, ratings, flagging (hetaanmerkenvan een video als ongepast), hoe vaak de video is toegevoegd opeenafspeellijst, het aantal embeds (hoe vaak een video en alles daarbijisingevoegd op een andere website), hoe vaak een video gedeeld is, hetaantalen de kwaliteit van de berichten, hoe oud de video is, het aantalkeren dateen kanaal bekeken is, het aantal abonnees en hoeveel inboundlinks er zijnnaar de video toe (links van buiten YouTube die naar uw videosverwijzen).Zoals u wel kunt begrijpen is het de bedoeling om al dezefactoren, behalveflagging en hoe oud de video is zo hoog mogelijk tekrijgen. Flagging moetjuist zo laag mogelijk zijn, aangezien dit betekent datmensen uw videosbeledigend vinden of tegen de regels zijn van YouTube.Daarnaast geeftYouTube de voorkeur aan nieuwe videos boven oudevideos.Als u begint met het maken van afspeellijsten kunt u hier zeker ook uweigenvideos op zetten. U kunt zelfs meerdere afspeellijsten maken endezeverbergen voor het publiek waar uw videos op staan. Alletoevoegingenaan afspeellijsten zullen meetellen.Ook kunt u enkele accounts aan uw YouTubeaccountkoppelen, zoals: 29
 29. 29. • Facebook• Twitter• Google+• Google Reader• Orkut• MySpaceAlle videos die u vervolgensuploadt, zullenautomatischverschijnen op deze zeskanalen,wat weer telt als inboundlinks. 30
 30. 30. YOUTUBE ALS MARKETINGTOOLHet is al hier en daar genoemd en het is al eventjes besproken over hetideeom YouTube in te zetten als marketing tool, maar er is nog niet diepopingegaan. U weet ondertussen dat het idee van YouTube is dat udoormiddel van online videos een gerichte groep bezoekers aantrektdiemogelijk iets van u willen kopen en die u door kunt sturen naar een vanuwandere websites. Maar wat zijn de echte voordelen van YouTube? Enwaarkan het voor gebruikt worden? VOORDELEN VAN ONLINE VIDEO’S• Mensen zijn er al aan gewend om TV te kijken, dus op het internetvideos kijken is een mooie verlenging van die gewoonte.• Het is geluid en beeld, dus mensen hoeven niets te lezen, iets waar nogmaar weinig mensen het geduld voor hebben.• Het geeft uw merk, product of bedrijf meer persoonlijkheid, wat hetmakkelijker maakt voor mensen om u of uw bedrijf te herkennen.• Het is makkelijker om vertrouwen, netwerken en een hechtere relatie opte bouwen door middel van beeld. Mensen zullen meer geïnteresseerdzijn in uzelf, uw bedrijf, merk of product geven, omdat ze het gevoelhebben u te kennen, waardoor ze ook sneller contact met u zullenopnemen. 31
 31. 31. VIDEOGEBRUIK VOOR MARKETINGMarketeers gebruiken online videos:• Voor het maken van een infomercial voor een product of dienst, watlijkt op een TV-reclame.• Om mensen welkom te heten op hun website, wat persoonlijker is danalleen tekst en voor het uitleggen van de aanmeldingsprocedure of optinprocedure.• Voor sales brieven, blog berichten of trailers over een nieuw productdat binnenkort op de markt komt. Hierdoor hoeven er geen tekstenmeer opgesteld te worden en hoeven mensen deze hele tekst ook nietdoor te nemen om aan meer informatie te komen. Wel is het aan teraden om een transcript van de video’s te maken en deze ergens teplaatsen om SEO-redenen.• Om gebruikerservaringen weer te geven. Hierbij kunt u vaste klantenin 30 seconden of minder laten vertellen waarom ze voor uw productkiezen.• Voor het maken van recensies voor affiliate producten, waarbijmensen uw videos bekijken en u ze vervolgens kunt sturen naarde affiliate sites om uw affiliate commissie binnen te halen. GEBRUIK CONTENT-SHARING WEBSITESU kunt behalve YouTube ook andere content-sharing websitesgebruiken: 32
 32. 32. • Voor Lead generation en list building door het aantrekken van nieuweleads en een bepaald soort verkeer. Er is natuurlijk niets mis met allesop één website te zetten, maar het is nog beter om alles te verspreidenen op die manier meer mensen aan te trekken. Zelfs al is het maar eenkleine clip van een veel grotere video die u online zet als lokaas meteen redirect naar uw eigen website.• Voor SEO op Google en YouTube.• Om er voor te zorgen dat uw videos een succes worden op het internet.Dit gaat lang niet zo makkelijk als u de video’s alleen op uw eigenwebsite neerzet.• Voor de interactie en community, want YouTube blijft een social medianetwerk.• Voor het snel verspreiden van uw videos op meerdere websites kuntu gebruik maken van o.a. TrafficGeyser en Tubemogul.Deze tweewebsites maken het mogelijk om door slechts op een knop te drukkenuw video op tientallen video content videos te zetten. 33
 33. 33. HET MAKEN VAN VIDEO’SVeel mensen denken bij hetmaken van videosaan specialestudios met dure apparaten,hetgroene scherm eningewikkelde toepassingenmet decomputer achteraf voorspecialeffects. Het is onnodig omdit allemaal tegebruiken voor eenYouTube-video en meergeld uit tegeven dan nodig is. Om eenvideote maken heeft u hiervoorniet eens eenvideocamera voornodig. GOEDKOOP VIDEO’S MAKENDe eerste manier om een video te maken zonder dat u zelf eenvideocamerahoeft te kopen is met screenshots of screencasting. Hierbijwordt er eenvideo gemaakt vanaf uw PC of Mac van uw PowerPoint-presentatie,screenshots, acties en andere dingen die u op uw scherm laatzien. Hetenige wat u verder nog nodig heeft is een microfoon voorkwaliteitsgeluid,terwijl u uitleg geeft bij de slides of over uw handelingen.Een gratisprogramma hiervoor is ScreenToaster, wat te gebruiken is op 34
 34. 34. zowel de Macals op Windows, deze heeft dan ook zijn beperkingen. Wilt umeer doenmet screencasting, dan zijn er ook betaalde programmas zoalsScreenFlowvoor Mac en Camtasia voor Windows.De tweede manier om een video te maken, is met een webcam, mochtu zelfgraag in beeld willen komen. Ook is het mogelijk een webcam tecombinerenmet screencasting. Een webcam kan al meegeleverd zijn metuw PC, Mac oflaptop. De prijs van een webdam is tegenwoordig niet meerdan enkeletientjes en daarvoor koopt u een webcam met een redelijkekwaliteit. Als dekwaliteit van de video iets minder is, dan kunt u als optiescreencastinggebruiken om toch nog uw boodschap over te brengen. Indat geval kunt unamelijk de video verkleinen en toch een kwaliteitsvideomaken.Een laatste manier van zelf aan deslag gaan, isdoor een videocamerate kopen. Hierbij hoeft unietmeteen een videocamera vanhonderdeneuros aan te schaffen.Een videocamera,zoalsbijvoorbeeld de Kodak Zi8(€99,- in maart 2011)is al meer dangenoeg voor instructiefilmpjesopYouTube. 35
 35. 35. VIDEO’S BEWERKENU kunt het bewerken van video’s natuurllijk uitbesteden aan een bedrijf.Ditis een goed alternatief als voor als u niet zo bekend bent metprogrammasvoor videobewerking en niet de tijd noch zin heeft om dit tegaan leren.Het is aan te raden om in de eerste plaats te gaan voor eenprofessionele,gekwalificeerde filmeditor. Maar voor een professionelefilmeditor betaaltu een groot bedrag. Een aantrekkelijke optie is hetaantrekken van eenstudent die een opleiding tot filmeditor volgt. Destudent is vertrouwd metde software, het bewerken van video’s en scheeltu een berg geld.Een computer met eenbesturingssysteem vanWindows heeftmindermogelijkheden dan een Applecomputer.Het is raadzaam omhiervooreen te kopen. EenApple-computer biedt u namelijkveel meer mogelijkhedentotvideobewerking en met eenkleine MacBook komt u al eenheel eind. 36
 36. 36. YOUTUBE WEVIDEOYouTube biedt zelf ook een manier aan om een video te bewerken. Ditkuntu doen nadat u uw video heeft geüpload. WeVideo is afkomstig vaneenexterne platform dat YouTube als partner heeft aangekocht. Hiermeekuntu eindelijk op YouTube zelf uw video aanpassen zonder dat u eennieuwevideo op uw kanaal plaatst. Een directe link hiernaar iswww.youtube.com/0create_detail/WeVideo.WeVideo is een cloud platform. Dit betekent dat uw video’s endezetoepassing met elk apparaat dat toegang tot internet heeft, te openenenbewerken is. U kunt video’s gewoon op uw kanaal bewerken of u datnuvanuit uw computer, telefoon of tablet-PC doet.De video’s kunt u bewerken door er muziek, effecten, titels,overgangen,animaties en meer aan toe te voegen. U kunt ook met anderenaan éénvideo werken en ze snel met hen delen.YouTube biedt een tutorial van enkele minuten aan die het principe enhetgebruiksgemak van WeVideo laten zien. Deze staat ook op pagina vandelink die hierboven is vermeld.Het voordeel van WeVideo is dat u hier gratis professionele video’skuntmaken. Verder kunt u verschillende video’s en audiobestandenhiersamenvoegen tot één video zonder dat dit te zien is. Het verschiltusseneen amateur en professionele video is vaak te zien aan de weergave 37
 37. 37. van hettitelscherm en de aftiteling. Deze toepassing zorgt ervoor dat u alsamateureen professionele video kan maken. U kunt uw titelschermweergeven zoalsu wilt. U kunt de tekst over een videofragment plaatsen ofop een statischeachtergrond plaatsen.WeVideo biedt ook een selectie aan van verschillende audiobestanden dieumet enkele klikken kunt toevoegen. 38
 38. 38. VIDEO UPLOADENWaar een video naar de website geüpload kan worden, isduidelijkaangegeven. Toch wordt het hier even vermeldt. Voordat de videoopYouTube geplaatst kan worden, zijn er nog enkele dingen waarrekeningmee gehouden moet worden. URLIets wat veel mensen vergeten is een URL in de video te plaatsen dienaarhun kanaal, website, blog of iets anders verwijst waar mensenmeerinformatie kunnen vinden. Een YouTube-video kan namelijk via de‘embed’op een andere website geplaatst worden en dan is het zeker handigom ervoor te zorgen dat mensen nog een verwijzing hebben naar iets van uofuw bedrijf.Het toevoegen van een URL is in principe vrij eenvoudig en er is veelgratissoftware beschikbaar om dit zelf te doen, maar u kunt het ookuitbesteden.Bij het toevoegen van een URL in de video kunt u het bestekiezen vooreen watermerk dat altijd zichtbaar is. Het watermerk moet grootgenoegzijn dat het de aandacht van de mensen trekt, maar niet zo groot datheteen storend effect heeft. Met andere woorden, hou het subtiel maarniette subtiel. Mensen die uw video’s leuk vinden moeten er makkelijkachterkunnen komen hoe ze meer informatie van u kunnen krijgen. 39
 39. 39. Mocht u niet een watermerk willen of kunnen gebruiken, dan kunt uuwvideo laten beginnen met een opening screen van uw URL en eventueelinhet midden de URL nog een keer voorbij laten komen als herinnering.Sluitin elk geval uw video af met uw URL dat vijf tot tien seconden te zienis enals het even kan, voeg hier ook een screenshot van uw website er bij.Hetzien van uw website maakt het aantrekkelijker voor mensen om vandevideo naar uw website te gaan. LENGTE VAN EEN VIDEOWebsite Magazine heeft onderzoek gedaan naardelengte van de meest succesvolle video’s.Daaruit isgebleken dat 52,3% van de video’sonder de categorie‘All time popular’ tussen de 3tot 5 minuten waren, meteen gemiddelde lengtevan 2 minuten.Dit laat zien dat, ook al staat YouTube het ondertussen toe om video’svan15 minuten lang op hun website te zetten, mensen toch de voorkeurgevenvoor korte video’s. Te lange video’s of te veel onnodige informatie ineenvideo zorgt er voor dat de aandacht van mensen verslapt en dat zedoorgaan klikken naar andere video’s halverwege het bekijken van uwvideo.U kunt dus beter iedere dag een kort filmpje van 2, 3 minutenuploadenwaarin u een deel van een onderwerp bespreekt dan een keer inde weekeen video van 10 minuten waarin u verschillende onderwerpen 40
 40. 40. behandeld.U maakt dan, als het ware, een serie en merkt de video’s ook alszodanig inde titel aan. WANNEER DE VIDEO UPLOADENOok heeft Website Magazine onderzoek gedaan naar wanneer hetbestetijdstip is om een video te uploaden. Uit hun onderzoek is geblekendatdoordeweeks een hogere view count oplevert dan in het weekend enmetname op woensdag en donderdag is het druk op YouTube metmensendie even een video willen bekijken. Voor een nog specifieker tijdstipwordttussen 12 uur en 1 uur ‘s middags aangeraden in het land waar demeestevan uw kijkers zich bevinden. Met andere woorden, zitten al uwkijkers inNederland, dan kunt u het beste tussen 12 en 1 ‘s middagsNederlandsetijd een video op YouTube zetten, maar zitten al uw kijkers inde VerenigdeStaten, dan moet de video’s geplaatst worden tijdens één vande tijdzonesuit de Verenigde Staten. Er is namelijk gebleken dat heel veelmensentijdens hun lunch naar YouTube gaan om video’s te bekijken.Waarom is het belangrijk om te weten wanneer u het beste een videokuntuploaden? Dit heeft te maken met video optimalisatie, maar het isbelangrijkom in de eerste 48 uur zo veel mogelijk views, likes en reposts tekrijgenvoor het winnen van een honour (‘onderscheiding’ in hetNederlands).Hoewel de populariteit van zoeken via honours aan hetverdwijnen is, geefthet aan hoe populair een video was vlak nadat het opYouTube was gezet. 41
 41. 41. Wanneer u er voor kiest om uw video’s op YouTube te zetten, alsubijvoorbeeld een serie maakt, is het in ieder geval aan te raden om opeenvast tijdstip en met regelmaat uw video’s op YouTube te zetten.Veelmensen zijn gewend om TV te kijken en dat hun favoriete programmaopeen vaste dag en een vast tijdstip verschijnt. HET UPLOADENHet uploaden vindt u bovenaan de pagina, naast de zoekbalk en‘bladeren’staat een link waar staat upload. Als u hier op klikt, krijgt u o.a.het volgendete zien: 42
 42. 42. Hier kunt u een video uploaden die u al opgenomen heeft uploaden ofmeteen webcam ter plekke een video opnemen. Als de video geüpload is,komtu op de pagina waar u alle meta-data kunt invullen en uw deeloptieskuntbepalen. Als u dan vervolgens op ‘opslaan’ klikt, wordt de video opYouTubegezet. META-DATANadat een video is geüpload, is hettijd omtitel, tags en omschrijving inte vullen in hetscherm zoalshiernaast is afgebeeld. Ditwordt ookwel ‘meta-data’ genoemd en hetisbelangrijk om goed na te denkenover de meta-data,voordat u allegegevens opslaat. Meta-datais zoontzettend belangrijk, vanwegedezoektermen, dat het aan te raden isomuitgebreid onderzoek te doen naar deze zoektermen voor u zelfs ookmaareen video uploadt op YouTube.De beste manier om onderzoek te doen naar zoektermen is om opYouTubeop zoek te gaan naar video’s over hetzelfde onderwerp als u en tekijkennaar wat zij hebben gedaan om hoog te scoren bij de 43
 43. 43. zoekresultaten.Verzamel zoektermen die op dit moment populair zijn enveelgebruikt. Slaerna alles op in een document om zeker te zijn dat u uwgegevens nietverliest. 44
 44. 44. TITELDe titel moet geschikt zijn voor SEO. Hierin moet u zoveelmogelijkzoektermen in stoppen, maar wel voor zorgen dat de titel nietonzinnig ofonleesbaar wordt voor mensen. Standaard wordt de titel van hetbestandovergenomen, maar mogelijk is deze niet geoptimaliseerd en kunt ubeterde titel veranderen. Denk goed na over een pakkende, zoektermrijketiteldie de aandacht van mensen en zoekmachines zal trekken. 45
 45. 45. OMSCHRIJVINGHet belangrijkste onderdeel van deomschrijvingis dat de URL naar uw website,blog of ietsanders er in staat. Deze URL is zelfszo belangrijkdat hij nog voor de echteomschrijving geplaatstmoet worden. Het isiets wat heel veel mensenvergeten, maar erwordt standaard slechts eenpreview van deomschrijving weergegeven enmensen moeten zelf actie ondernemen omdehele omschrijving te zien. Veel mensen nemende moeite niet en ditbetekent dat als de URL op het einde staat mensenhem ook niet zullen zien.Zet dus de URL als allereerste in de omschrijving,zodat mensen het meteenzien wanneer ze uw video bekijken en begindaarna pas met de rest van deomschrijving. De omschrijving zelf moet eentekst zijn vol met zoektermenvoor maximale optimalisatie. Zelfs al zullendus veel kijkers misschien nooituw omschrijving lezen, dan zijn ze nog welte belangrijk om te vergeten. 46
 46. 46. TAGSMet tags is het belangrijk om dit meteen goed te doen. U kunt altijdlaternog wel terug gaan om extra tags toe te voegen of oude, nutteloze tagsteverwijderen, maar het kan even duren voordat YouTube deveranderingengeïndexeerd heeft. Om dus, zeker in het begin, geenmogelijke kijkerste missen, is onderzoek naar de juiste zoektermen voor detags heelbelangrijk. Wanneer u tags invult, maak gebruik vanaanhalingstekens enverbindingsstreepjes, maar gebruik geen natuurlijketaal of woorden zoals‘en’. 47
 47. 47. CATEGORIEHoewel het voor zich spreekt, moet u uw video in de juistecategorieplaatsen. Hiernaast kunt u zien welke categorieën YouTubeaanbiedt.Welke categorie het beste bij uw video past, hangt natuurlijk afvan watvoor video u heeft gemaakt. 48
 48. 48. OPTIES VOOR DELENOnder het invullen van de metadatais er ook een scherm met‘opties voordelen. Hier kunt uaangeven wat u wel en niet wiltoestaan met uw videos.Met ‘privacy’ wilt u altijd uwvideos op openbaar zetten, zodatiedereen uwvideos kunt vinden. Ukunt eventueel overwegen om ditop privé te zettenals de video pasover een paar dagen zichtbaar hoeftte zijn, maar u de videoalvast opYouTube wil hebben voor indexeren. 49
 49. 49. INSTELLINGEN VIDEO’S BEWERKENNu u uw video heeft geüpload kunt u de instellingen van de videogaanbewerken. Vroeger kon u dit meteen bij het uploaden aanpassen.Nukunt u deze aanpassen door naar de video te gaan, terwijl uingelogdbent. Bovenaan in de pagina staat een menubalk die u toestaatbepaaldeinstellingen aan uw video te veranderen of bepaalde acties met devideouit te voeren. 50
 50. 50. GEGEVENS BEWERKENHiermee kunt u de titel bovenaan de video aanpassen. Eronder kunt udegegevens die u bij het uploaden heeft ingevuld aanpassen, zoalsdebeschrijving, de categorie, de labels en de licentie. 51
 51. 51. VIDEO’S BEWERKENDe video kunt u hier ook op YouTube zelf bewerken. U kuntmuziektoevoegen aan uw video of een muziektrack uit de selectie kiezendieYouTube u aanbiedt. Vergelijkbaar met Powerpoint van Windows kuntuhier ook overgangen plaatsen tussen delen in de video. En hetbelangrijksteis dat u een tekst-slide kunt invoegen. Deze kunt u gebruikenom de videote eindigen met een plaatje van uw website met hierin de linker naartoein verwerkt. 52
 52. 52. ANNOTATIES BEWERKENDit zijn opmerkingen die u op de video kunt plaatsen en die te zienzijntijdens afspelen. Gebruikers kunnen deze wel uitzetten, dus zorgervoordat ze niet al te hinderlijk aanwezig zijn. 53
 53. 53. ONDERTITELING BEWERKENHier kunt u een ondertiteling of onderschrijving toevoegen. Dit isbelangrijkals u bijvoorbeeld ook wilt dat doven of slechthorenden uw videokunnenbekijken. Deze ondertiteling kunnen gebruikers ook uitzetten, dus uhoeftniet bang te zijn dat de ondertiteling hinderlijk voor anderen zalworden. 54
 54. 54. AUDIORUILWanneer u een audiobestand aan uw video heeft verbonden en u wiltdezeaanpassen voor welke redenen dan ook, kunt u hier een bestand uitdeselectie van YouTube pakken en deze eronder zetten. 55
 55. 55. INSIGHT-STATISTIEKENMet deze optie kunt u de gegevens zien van gebruikers die uwvideobekijken. U kunt zien hoe vaak en op welke datum deze bekeken is,waar terwereld personen deze hebben bekeken en demografische gegevensvan degebruikers. Ook kunt u zien wat de populariteit is van anderesoortgelijkevideo’s. 56
 56. 56. PROMOTENPromoted video’s komen boven de video’s te staan die gebruikerswillenbekijken. U zorgt ervoor dat uw video extra aandacht krijgt ondergebruikersdie u selecteert. 57
 57. 57. VIDEO OPTIMALISATIE VIA COMMUNITY-FACTORENNaast het gebruikmaken van veel zoektermen en SEO in de intitel,omschrijving en tags is het ook belangrijk om de community-factorenteoptimaliseren. Hierbij is het ook opvallend om te zien dat ermeercommunity-factoren zijn dan meta-data factoren. Ze wordenhierondergenoemd met een korte beschrijving en vervolgens worden erenkele trucsgenoemd om deze factoren te optimaliseren voor uw videos. COMMUNITY-FACTOREN• Kijkcijfers: hoe meer kijkcijfers, des te hoger zal een video eindigenbij de zoekresultaten, want dit geeft voor YouTube aan dat het eenpopulaire video is.• Ratings: ondertussen vervangen door leuk en niet leuk, aangegevenmet een opgestoken duim of een duim naar beneden gericht. Maar hoehoger het percentage leuk is, des te hoger zal de video eindigen bij dezoekresultaten. Krijgt u echter veel niet leuk, dan kan dit een nadeligeffect hebben op uw plaatsing bij YouTube- zoekresultaten.• Afspeellijst toevoegingen: hoe vaak uw video is toegevoegd aan eenafspeellijst. Geeft ook de populariteit van een video aan. 58
 58. 58. • Flagging: houdt in dat mensen de inhoud van uw video’s ongepastvinden of dat de video tegen de regels van YouTube is. Bij te veelflaggings kan dit negatieve gevolgen hebben voor uw video.• Embeds: hoe vaak uw video ‘embedded’ is op een andere website.• Shares: hoe vaak een link naar uw video geplaatst is op andere websitesof gedeeld is via social Media, zoals Facebook en Twitter.• Reacties: hoeveel reacties er geplaatst zijn op uw video. Video’s metweinig of geen recties scoren lager dan videos met veel reacties endaarom is het ook belangrijk om reacties toe te staan.• Leeftijd video: YouTube houdt van nieuwe videos, wat betekent datvideos die al langere tijd op YouTube staan benadeeld worden tenopzichte van nieuw geplaatste videos.• Aantal keer dat uw kanaal bekeken is: ook uw kanaal telt mee met hoehoog uw videos scoren en het is dus ook belangrijk dat mensen op uwkanaal komen en daar actief zijn.• Abonnees: hoeveel mensen zich hebben aangemeld bij uw kanaal omop de hoogte te blijven van nieuwe videos.• Inbound links: het aantal links die naar uw kanaal of uw videosverwijzen van andere websites. 59
 59. 59. TRUCSEr zijn een aantal trucs om,zeker in het begin, uw videote helpen meteen zohoogmogelijk te scoren. Als eerste ishet aan te raden om te zorgendat uwvideo veel bekekenwordt vanaf verschillende IPadressen.Vroeger kon ditnogvanaf hetzelfde IP-adres, maar tegenwoordig kan YouTube IP-adressenherkennen en is het dus belangrijk om vanaf verschillendecomputersuw video te bekijken. Roep hierbij desnoods de hulp in vanfamilieleden,vrienden en collegas.Gebruik Twitter en andere social netwerk websites om uw nieuwe videostepromoten. Dit zorgt voor meerkijkers maar ook voor inbound links.Doe mee met het reactiespel, waarbij u een discussie met uzelfaangaat.Hiervoor zijn meerdere accounts nodig en ook al lijkt het misschieneengoedkope truc, het is toch wel verstandig om dit te doen. Mensenhoudenvan een beetje discussie, dus begin er zelf een en mensen zullen uitzichzelfer mee gaan bemoeien.Ook helpt het om zelf reacties achter te laten op video’s en op kanalenvananderen, want dit helpt met het opbouwen van uw reputatie en zevormenmeteen een link terug naar uw eigen kanaal. Let er op dat deautomatischeberichten niet door de gebruiker als spam gezien kan worden.U kunt ookop uw eigen channel mensen bedanken als ze een abonneesworden. Nietalleen is dit een teken van interesse en beleefd gedrag, maarhet zorgt voormeer activiteit op uw kanaal. 60
 60. 60. Er bestaan ook friend adders, waarmee automatisch gezocht wordtnaarvrienden en deze ook automatisch toegevoegd worden op uw lijstvanvrienden. Natuurlijk kunt u hier gebruik van maken, maar u zultmerkendat mensen u via een friend adder toe zullen voegen zonder dat zeooit uwchannel gezien hebben. Daarom is het verstandig om nadat u eenfriendrequest heeft geaccepteerd een berichtje op uw eigen channel achtertelaten. Mocht er binnen een aantal dagen nog geen reactie op komen,dankunt u er vanuit gaan dat deze persoon weinig interesse in uwchannelheeft.Een andere goede strategie is om op zoek te gaan naar videos dieveelverkeer aantrekken en daar een videoreactie te plaatsen in plaats vaneengeschreven reactie. Let hierbij wel op dat u zoekt naar videos die ietstemaken hebben met uw video, markt of bedrijf. Door een videoreactieteplaatsen kunt u veel verkeer doorsturen naar uw videos.Tot slot een eenvoudige manier voor optimalisatie: vraag uw kijkersom opleuk te drukken, uw video toe te voegen aan hun favorietenofafspeellijsten of een berichtje achter te laten. Veel mensen zullen ernieteens bij stil staan dat dit mogelijk is als ze uw videos bekijken en velezullenmaar al te graag dit voor u doen als u het vraagt. 61
 61. 61. YOUTUBE ZOEKALGORITMEIedereen wil natuurlijk dat hun video op de eerste plaats verschijntbijzoekresultaten of op zijn minst opde eerste pagina verschijnt. Devolgende strategie kan helpen om dezeposities te bereiken.Begin met het zoeken naar videos met behulp van een ofmeerderezoektermen die u voor uw eigen video gebruikt heeft. De kans isgrootdat uw video nog niet op de eerste pagina verschijnt, maar dat er weleenandere populaire video over een soortgelijk onderwerp bovenaanstaat.Misschien is het wel een video waar u een videoreactie wil plaatsen.Vervolgens bekijkt u eerst de video ingelogd, drukt u op leuk en voegthettoe aan uw favorieten. Bekijk de video helemaal en ga niet halverwegenaareen andere pagina of druk op stop, want dan wordt het niet opgeteldbijde kijkcijfers en heeft het zelfs een nadelige invloed op uw videoomdatYouTube denkt dat uw video te saai was. Kijk hem dus helemaal uit,druk op‘leuk’ en voeg het toe aan de favorieten en ga dan pas door naar de 62
 62. 62. videodie u zojuist heeft uitgekozen. Bekijk nu deze video, druk op ‘leuk’ envoeghet toe aan de favorieten.Het idee is nu dat u dit blijft doen met al uw video’s en als het even kanmetde hulp van uw familie, vrienden en collegas. Dit zorgt er voor datYouTubedenkt dat uw video en de populaire video blijkbaar iets gemeenhebben,waardoor YouTube uw video in de buurt van de andere video zalplaatsen.Dit idee wordt herhaald, maar nu met minder zoektermen dan devorigekeer en met een andere populaire video uit uw vakgebied. Om hetnatuurlijkte laten lijken is het aan te raden om enkele uren tussen de enepopulairevideo en de andere te stoppen. Spreid dit desnoods uit overmeerderedagen. Al snel zult u zien dat uw video steeds hoger bij dezoekresultatentegenover minder zoektermen.YouTube herkent IP-adressen, dus als u de kans krijgt om dezestrategievanaf meerdere computers te doen, dan werkt dat zeker in uwvoordeel.Wat u ook nog kunt doen is, nadat u uw eigen video heeftbekeken, eerstop een andere video te klikken of terug gaan naar destartpagina. Log nooituit vanaf uw eigen video of sluit het venster. Ook ditkan gezien worden alsnegatief, namelijk dat uw video er toe geleid heeft datiemand YouTubeverlaten heeft en YouTube wil natuurlijk dat mensen zolang mogelijk opde website blijven. 63
 63. 63. AFSPEELLIJSTEN MAKEN EN OPTIMALISERENAfspeellijsten kunnen helpen met het hoog eindigen van video’sbijzoekresultaten. Om een afspeellijst te maken, moet u gaan naar‘video’s’.Daar ziet u links het volgende menu zoals hieronder te zien is.Onderaan staan de afspeellijsten, met ernaast een knop +Nieuw, zoalsuhiernaast kunt zien. Door op deze knop te drukken, verschijnt hetvolgendepop-upmenu zoals hiernaast te zien is. 64
 64. 64. Geef uw afspeellijst een titel, het liefst een met zo veel mogelijkzoektermener in. Maar zorg ervoor dat het geen verzameling is vantrefwoorden, maakvan de woorden een zinsconstructie. Voor deomschrijving en voor de tagsgeldt hetzelfde als wanneer u een videouploadt, behalve dat de URL nietvan heel groot belang is bij de omschrijvingvoor afspeellijst. Klik vervolgensop ‘afspeelijst maken’ en uw afspeellijst isgemaakt.Voeg in elk geval uw eigen videos toe aan een aantal afspeellijsten. Hetismogelijk om een afspeellijst onzichtbaar te maken. Bezoekers op uwkanaalzullen deze afspeellijst niet zien, maar YouTube indexeert het wel.Maakvervolgens een afspeellijst die u mogelijk ook onzichtbaar wilt houdenmetvideos die zoektermen uit uw niche bevatten. Hierbij maakt het niet uitofze iets te maken hebben met uw kanaal. Het gaat er om dat dezeafspeellijstgeïndexeerd wordt door YouTube en mogelijk uw andereafspeelijsten opuw kanaal een extra boost geeft. 65
 65. 65. YOUTUBE-STRATEGIEËNHier worden verschillende strategieën besproken om uw videosbekend temaken op het internet. Het is mogelijk dat sommige vandeze strategieënnog niet mogelijk zijn in Nederland, zoals CTA-ads (Call-To- Action-ads),maar dat deze binnenkort hier wel beschikbaar zijn. PROMOTED VIDEO CAMPAIGNSHet kan zijn dat u meer kijkers wilt aantrekken door reclame te makenvooruw video. Dit kan door een ad te maken die getoond wordt opYouTube. Ditwerkt bijna hetzelfde als een Google Ad.Door een ‘promoted video campaign’ te houden, ongeacht hoeveel uhiervoor betaalt, krijgt u ook een doorzichtige CTA-ad op uw videos. Voordezeads betaalt u niets als mensen op “natuurlijke wijze” op uw video’sterechtkomen, u betaalt alleen voor een ad als mensen via de featuredvideo’s opuw video belanden.Om een ad te maken voor een van uw videos gaat u naar ads.youtube.comen logt u in met uw account. Als u dit voor de eerste keer doet, zalergevraagd worden om een dagelijks budget in te vullen. Vul een bedragindat u maximaal bereid bent om per dag te besteden. Dit kan later altijdnogaangepast worden. 66
 66. 66. U ziet vervolgens het volgende overzicht:Door op Create a New Promotion te klikken, kunt u beginnen methetmaken van uw promoted video campaign.Stap 1: Selecteer uw video voor promotieHet eerste venster dat u zult zien, is het venster dat hierbovenstaatafgebeeld. In dit geval zijn er geen videos beschikbaar voor promotie, 67
 67. 67. maarin uw geval is de kans groot dat er al videos zijn. Selecteer een videowaaru een ad voor wilt maken.Stap 2: Schrijf de advertentieDe volgende stap is het schrijven vanuw promotie. Verzin een pakkendetitelvan maximaal 25 tekens gebruikéén of twee regels om de videotebeschrijven. De beschrijving bestaatuit een maximum van 35 tekensperregel, met twee regels als maximum,dus wees kort en krachtig!Gebruikgeen onnodige woorden en ook geen leestekens. Het laatste zal nieteensgeaccept eerd worden.Hier kunt u ook een thumbnail uitzoeken voorbijuw advertentie.Stap 3: Zoektermen kiezen 68
 68. 68. Daarna zoekt u de juiste zoektermen uit kiezen voor uw video. Dit kuntudoen in het volgende overzicht:Hier kunt u zelf uw zoektermen invullen of kijken welkezoektermenYouTube u aanraadt. Als iemand een zoekterm invult die u bijuw adgeselecteerd heeft, dan verschijnt uw ad naast de zoekresultaten.Stap 4: Bepaal uw CPCBij de vierde stap bepaalt u hoeveel u maximaal per muisklik wilbetalen(CPC, cost per click). Dit kan zoveel zijn als u wilt. Het laagste bedragdat ukunt instellen is €0,01 per klik. Natuurlijk geldt hier wel dat hoe lagerhetbedrag, hoe kleiner de kans is dat uw videos zullen verschijnen.Stap 5: Bevestig uw advertentieDe laatste stap is een overzicht van alles wat u heeft ingevuld, zodat uallesnog een keer goed kunt bekijken voor u uw video campagne lanceert. 69
 69. 69. GESPONSORDE VIDEO ’SOm gesponsorde video’s temakenmoet u een GoogleAdwords accountaanmaken.Controleer eerst of uwcampagneis ingeschakeld voor targetingop het Google-zoeknetwerk of hetGoogleDisplay Netwerk, of op beide. De standaardinstelling is de combinatievanplaatsingen in het zoeknetwerk en het Display Netwerk, methetzelfdebod en dezelfde zoekwoordinstellingen voor beide netwerken.Houd errekening mee dat de plaatsingen in het zoeknetwerk van Googlevoorgesponsorde videos momenteel beperkt zijn tot de YouTube-pagina’smetzoekresultaten.1. Daarna maakt u als volgt de gesponsorde-videoadvertentie:2. Meld u aan bij uw AdWords-account op https://adwords.google.nl/ 70
 70. 70. 3. Selecteer de campagne of advertentiegroep waarin u uwvideoadvertentie wilt maken.4. Selecteer het tabblad Advertenties.5. Selecteer Hulpprogramma voor het maken van weergaveadvertentiesin de vervolgkeuzelijst Nieuwe advertentie boven de tabel metstatistieken.6. Klik op de categorie Audio en video in de lijst en zoek de sjabloon voorgesponsorde videos.7. Klik op Kiezen.8. Vul uw advertentie-inhoud in.9. Klik op Mediakiezer starten en kies een video.10. Selecteer waar u uw advertentie op YouTube wilt weergeven. U kuntook het videobeeld selecteren dat samen met uw advertentie alsminiatuurafbeelding moet worden weergegeven.11. Klik op Advertentie opslaan als u klaar bent. CLICK-TO-ACTION-ADNadat u de campagne voor uwvideo gestartheeft, kunt u bij devideo zelf een CTA- adplaatsen. EenCTA-Ad is een doorzichtigepop-updie na zon tien seconden in devideozelf zal verschijnen envervolgens nog een keeraan het 71
 71. 71. einde. Deze CTA-ads werken verderalleen op YouTube zelf. Met anderewoorden,ze verschijnen niet als iemand uw video ‘embed’op hun website.Het is belangrijk om te weten dat CTA-ads aanklikbaar zijn. Dit betekentdatu links in deze CTA-ads kunt plaatsen die naar uw kanaal, website ofanderelocaties verwijzen.Bij de opmaak van een CTA ad is het aan te raden om een plaatjetegebruiken voor een beetje kleur en om de aandacht te trekken van dekijker.Vervolgens heeft u een display URL en een destination URL. De displayURLbevat slechts 35 tekens. Dit moet dus een korte, maaraandachtstrekkendelink zijn. De destination URL kan tot 1024 tekensbevatten en dit is de linkwaar mensen ook echt op terecht komen als ze opde URL klikken.U blijft deze CTA-ad houden zelfs als uw ads zelf niet op YouTubeverschijnen.Met andere woorden, u kuntuw CPC en dagelijks budget op zijnminimum houden en toch gebruikmaken van deze extra optie. VIDEO MARKETING STRATEGIETegenwoordig zitten er dagelijks meer mensen achter hun computerdanachter de TV. Het is niet meer dan logisch dat al veel adverteerdersdeoverstap hebben gemaakt naar internet. Adverteren op internet is 72
 72. 72. nietalleen goedkoper dan adverteren op TV, u kan ook gericht uwdoelgroepaanspreken en effectief uw budget beheren.U kunt op twee manieren adverteren. Via YouTube zelf of met gebruikvanGoogle Adwords. Deze zijn in de paragrafen hierboven besproken.Deadvertenties zijn te zien op de startpagina van YouTube, de zoekpaginaenop de pagina waar bezoekers video’s bekijken. Als u uw video opdestartpagina wilt hebben staan, dient u contact op te nemen met YouTube.Er zijn drie verschillende advertentievormen:1. Standaard tekstadvertentieDe tekstadvertentie komt dan aan de onderkant van de video te staanenneemt ongeveer 20% van de video in beslag.2. Display advertentieDeze adverentie staan rechts van de bekeken video’s. Displayadvertentieskunnen ook gebruikt worden als een in-video overlay(dus een overlay vaneen advertentiefilmpje in een groter filmpje) enop de search resultatenpagina. Hieronder volgt een afbeelding vaneen display-overlay advertentie. 73
 73. 73. 3. Promotievideo’sDeze video’s komen op de zoekresultaten pagina te staan, browsepagina’sen op de pagina’s waar video’s bekeken worden. Ernaastworden ze ookgetoond op de startpagina en op Google ContentNetwork.Let wel op dat de voor elke pagina een andere regel geldt betreffendedetoegestaande afmetingen. Een ander voordeel van adverteren opYouTubeis dat uw video terecht komt bij mensen die een interesse in uwbedrijfof product hebben. YouTube maakt namelijk gebruik van cookies omteonthouden wat de interesses zijn van elke gebruiker. Zo kan YouTubedejuiste video’s verzamelen en deze aan de gebruikers aanbevelen.Dezeinstellingen kunt u aanpassen ophttp://www.google.com/ads/preferences?hl=nl-NL. VIDEOANNOTATIESVideo annotaties zijn kleine aantekeningen die later toegevoegdkunnenworden in de video. Een annotatie is handig om toe te voegen als devideoinformatie bevat die niet meer van toepassing is, er een nieuwe versievanbestaat, er een foutje in zit, om mensen aan te sporen reacties achtertelaten, etc. Wat is er mogelijk met videoannotaties?• Ze kunnen linken naar afspeellijsten, kanalen of videos op YouTubezelf. Helaas is het niet mogelijk om met een annotatie naar eenwebsite buiten YouTube te linken. 74
 74. 74. • Ze kunnen mensen er van op de hoogte brengen dat er een updateheeft plaatsgevonden zonder dat u de video hoeft te verwijderen enalle kijkcijfers kwijtraakt.• Hoewel veel mensen dit niet weten of toevallig allemaal kiezen voorzwart, is de achtergrond van een annotatie aanpasbaar. De zwarteachtergrond valt vaak weg, maar u kunt dus kiezen voor een rode,blauwe of andere opvallende kleur.• Annotaties kunnen getimed worden, met andere woorden; u kuntbepalen wanneer en voor hoelang en zelfs hoe vaak een annotatiete zien is.• Annotaties zijn ook buiten YouTube om zichtbaar. Als iemand dusuw video embed, dan verschijnende annotaties ook. Annotaties zijnNIET zichtbaar op een TV of op de telefoon.Wanneer u annotaties gebruikt om naar iets te linken, zorg er dan voordatde links up-to-date blijven. Linkniet naar een video die niet meerbestaat! BACKLINKSBij het maken van backlinks, ofwel links op andere locaties, die naaruwvideos of naar uw kanaal verwijzen, moet u altijd verwijzen naarwww.youtube.com/user/yourusername in plaats vanwww.youtube.com/username, omdat met de eerste uw kanaals Alexarating omhoog gaat enmet de tweede die van YouTube. Wanneer u linkt 75
 75. 75. naar uw kanaal, maakdan altijd gebruik van anchor text. In de eerste plaatsziet het er veelaantrekkelijker uit voor de bezoeker om op een hyperlinkmet anchor tekst te klikken en ten tweede scoren anchor texts altijd hoogbij zoekmachines.Plaats een link waar u maar kunt, bijvoorbeeld op fora, blogs ofwebsites.Ook is het zeker aan te raden om uw YouTube-account teverbinden metsocial media websites, zoals Facebook en Twitter, zodat erautomatischeen update verschijnt wanneer u een nieuwe video plaatst opYouTube. VIDEO EMBEDSVideos kunnen afgespeeld worden op andere websites met de‘embed’code. Mocht u zelf uw videos embedden op uw website of blog,dan is hethandig om met een paar dingen rekening te houden. 76
 76. 76. Ten eerste is het aan te raden om de related videos uit te zetten. Indeafbeelding hier boven kunt u zien hoe het menu van Embed er uitziet.Door Include related videos uit te zetten, verschijnen er nietautomatischrelated videos wanneer mensen klaar zijn met het bekijken vanuw videos.Anders wil het nog wel gebeuren dat mensen naar een anderevideo gaandie niet van u is en dat helpt uw concurrent alleen maar!U kunt kiezen voor een standaardgrootte of zelf de maten invullen diehetbeste zijn voor uw website of blog. Met Play in HD is het mogelijk omdevideo in High Definition af te laten spelen. Het is ook mogelijk om nogtegaan voor de oude embed code, maar dit biedt geen extramogelijkheden.In verband met privacy-enhanced mode en HTTPS kunt u zelfbeslissen of uhet wilt gebruiken of niet. 77
 77. 77. YOUTUBE ANALYTICSOm uw YouTube-videos te analyseren kunt u kijken bij ‘analyse’. Dit isdeYouTube statistiekafdeling. Automatisch komt u op desamenvattingspaginawaar u een algemeen idee krijgt over al uw videos.Deze samenvattingpaginaziet er ongeveer uit zoals op de volgendeafbeeldingen. Bij het nemen vandeze screenshots waren er helaas geenvideos beschikbaar, dus hou errekening mee dat het bij u er anders – en ervooral kleurrijker – uit zal zien.In het menu kunt u vervolgens kiezen voor meer gedetailleerdeinformatie.Er staan twee soorten rapporten: WEERGAVE RAPPORTEN 78
 78. 78. Bij deze rapporten is te zien hoe vaak de video of het kanaal isweergegeven,de demografische gegevens van de ingelogde gebruikers, deafspeellocaties,de verkeersbron en de kijkersloyaliteit per video. Dezegegevens wordengetoond in een lijndiagram met datum en aantal keer. Ookkan de data ineen lijst getoond worden. BETROKKENHEIDSRAPPORTENDeze rapporten gaan voornamelijk over de interacties met de videoenkanaal. Zoals de naam al zegt, laat het de betrokkenheid van de kijkerofYouTube-gebruikers zien. Er zijn vijf onderwerpen waar naar gekekenkanworden: abonnees, stemmen voor leuk en niet leuk, favorieten, reactiesendelen.Hoe meer video’s u heeft staan op uw kanaal, hoe meer informatieYouTubevoor u kan verzamelen. Het verspreiden van de video zorgt daarbijvooreen verhoging van de betrokkenheid, zodat ook daar meer data overtebekijken is. 79
 79. 79. FRIEND ADDERSEr bestaan verschillende social media tools voor marketing doeleindenenYouTube is daar geenuitzondering op. De eerste tool die hier besprokenwordt is Friend Adder.Mogelijk bent u al bekend metde Friend Adder, maarhet wordt voor de zekerheid nog even uitgelegd.Een Friend Adder is een software programma die u kan helpen omuwnetwerk uit te breiden en om makkelijker een grote doelgroep ineenkeer te bereiken. Wat 10 tot 20 jaar geleden nog handmatig gedaankonworden, omdat het aantal internetgebruikers nog niet zo hoog was, ismetde exponentiële stijging in internetgebruikers de laatste paar jarenbijnaonmogelijk geworden. Een Friend Adder is dus ondertussen eennoodzaakgeworden om veel tijd en geld te besparen als het gaat om hetopbouwenvan een netwerk.Wat doet een Friend Adder zoal? Het zoekt een social netwerk af opzoeknaar mensen die mogelijk geïnter- esseerd zijn in uw producten. Veelsocialnetwerken zijn een grote database van informatie geworden die eenFriendAdder kan opvragen en kan beoordelen. Het voegt dus niet zomaarmensentoe op uw vriendenlijst, maar u kunt aangeven wat voor mensen uzoekt.Verder maakt een Friend Adder het mogelijk om een groepsbericht optestellen die naar mensen gestuurd kan worden.Er zijn verschillende Friend Adder programmas beschikbaar op demarkt.Sommige zijn gratis en voor andere zult u moeten betalen. Vaak 80
 80. 80. hebbengratis programmas beperkingen of is het van een slechterekwaliteit,terwijl betaalde programmas komen met extra functies die persoftwareprogramma verschillen. Hier worden een aantal pro- gramma’sbesprokenvoor YouTube. YOUTUBE FRIEND ADDER ELITEYouTube Friend Adder Elite is eenbetaald programma metverschillendefuncties om het aantal abonnees opuw YouTube-kanaal uit tebreiden. Eenaantal van deze functies zijn:• Verschillende YouTube-accountstegelijkertijd beheren• Video IDs verzamelen van hunpaginas• Meerdere vriendschapsverzoeken in een keer sturen• Meerdere berichten in een keer sturen• Meerdere reacties plaatsen in een keer• Verschillende instellingen en de mogelijkheid om de captcha (eenbeveiliging waarbij u een afgebeelde tekenis moet overtypen om tebewijzen dat u geen spambot of computer bent) te ontwijken metde DecaptcherDe Friend Adder Elite kan zo ingesteld worden dat het specifiek op zoekgaatnaar mensen die u wilt toevoegen aan uw vriendenlijst. Daarnaastkunt u deinformatie die Friend Adder Elite heeft opgevraagd gebrui-kenvoor 81
 81. 81. aangepaste berichten om iemand een fijne verjaardag te wensen ofom zeop de hoogte te stellen van nieuwe videos, promoties, etc.Friend Adder Elite is tot nu toe alleen beschikbaar voor Windows. TUBE TOOLBOXTube Toolbox is een andere friend adder dat, net zoalsde Friend Adder Elite,hoog aangeprezen wordt. Hetis ook een betaald programma, waarbij u kuntkiezentussen verschillende abonnementen. Tube Toolboxbiedt verschil-lende mogelijkheden aan, waaronder devolgende functies:• Geautomatiseerde taken, zoals het versturen vanvriendschapsverzoeken, berichten en het accepteren vanvriendschapsverzoeken• Mogelijkheden om de ‘captcha’ te ontwijken• Gathering mogelijkheden, zoals: het automatisch verzamelen vaniemands videos, favorieten of abonnees• Lijsten met gebruikers en videos importeren of exporteren• Vriendenlijsten, lijst met videos en andere lijsten synchroniserenHet grootste voordeel van de Tube Toolbox is dat het abonnementgelinktwordt met een YouTube-account. U kunt daarom deze Friend Addervanafelke PC gebruiken zonder een nieuwe activeringscode te hoevenkopen. Hetnadeel is wel dat Tube Toolbox voor slechts één account per keer 82
 82. 82. gebruiktkan worden en als u meerdere accounts tegelijkertijd wenst tegebruiken,zult u meerdere activeringscodes moeten kopen of om de driedagen vanaccount dienen te wisselen.Tube Toolbox was oorspronkelijk ontworpen voor Windows en hetwerktook het beste onder Windows, maar het biedt ondertussenookmogelijkheden voor Mac-gebruikers. OVERIGE FRIEND ADDERSOverige friend adders voor YouTube zijn:• YouTube Friend Bomber (betaald)• TubeAdder (betaald)• TubeBlaster Pro (betaald)Het is aan te raden dat vóór u een Friend Adder uitprobeert, u eerst opzoekgaat naar betrouwbare forums waar mensen de desbetreffendeFriendAdder bespreken. Hierbij moet u niet op de forums van het productzelfkijken, aangezien deze vaak alleen positief commentaar leveren,maarzoeken naar een onafhankelijke forum waarvan u weet dat hetcommentaardaar ook de negatieve kanten van een product toelicht enbespreekt. 83
 83. 83. PLUG-INS VOOR YOUTUBE OP WORDPRESSYouTube is de grootste videowebsite op Internet en WordPress is éénvan demeeste gebruikte websites voor blogs. De kans is groot dat u opallebei eenaccount heeft en graag gebruik wilt maken van tools om hetmakkelijker temaken een YouTube video op uw WordPress blog te posten.Hier wordeneen aantal plug-ins besproken die het gebruik tussen dezetwee sitesmakkelijker maakt. VIPER’S VIDEO QUICKTAGSVipers Video Quicktags is een WordPress plug-in die het mogelijk maaktomsnel en gemakkelijk‘embeddedvideos’ op uw blog te zetten. HoewelWordPress het ondertussen mogelijkmaakt om videos op Word Press-blogste zetten, geeft de website zelf aandat deze plug-in betrouwbaarder is dansommige codes die videowebsitesgeven en dat het mogelijk is om de videoplayer aan te passen naar uweigen wensen. Met deze plug-in hoeft u slechtsde URL te hebben vande video die u wilt embedden, die u vervolgens plaktin de prompt box.Vervolgens kunt u de kleuren, de hoogte, de breedte enhet alignmentvan de speler aanpassen. Het ondersteunt naast YouTube ookvideo’s vanandere videowebsites. SMART YOUTUBE 84
 84. 84. Smart YouTube is een plug-in die zorgt voor optimalisatie. Het maakthetmogelijk om embedded video’s inzijn geheel te tonen in de RSS feed vanuw WordPress site. Daarnaast zorgthet er voor dat uw YouTube-videos opuw WordPress site geoptimaliseerdworden voor de iPod en de iPhone dienatuurlijk een kleiner schermhebben. Het is ook mogelijk om afspeellijstentoe te voegen, HD videoser op te zetten en om te dieplinken. Dat laatstehoudt in dat u een videolaat starten vanaf een bepaald punt, zoalsbijvoorbeeld vanaf 1:03 in plaatsvanaf het begin. YOUTUBE BRACKETSYouTube Brackets is een eenvoudige plug-in die precies doet wat denaamzegt: u hoeft nu alleen nog maarde YouTube-URL tussen twee haakjeste zetten en het wordt automatischomgezet naar een ‘embedded’ video omte publiceren. Dit zorgt er voor datu er altijd zeker van bent dat de codewerkt, zelfs wanneer YouTube zijn‘embed’-codes verandert. WP YOUTUBEWP YouTube doet hetzelfde als de YouTube Brackets, behalve dan dater nogminder informatie nodig is. Met slechts het video ID (zoals bvZ5ErKq4o4sQ)kunt u dit op uw WordPress site publiceren door het tussenhaakjes teplaatsen. Daarnaast is het ook mogelijk om enige aanpassingenaan tebrengen, zoals de kleur van de speler, de grootte van de speler enof u wel of 85
 85. 85. niet auto-play aan wilt zetten. Deze instellingen zijn vervolgensstandaard bijiedere ‘embedded’ video die u op uw website plaatst.Voorbeeld code:[wp_youtube]Z5ErKq4o4sQ[/wp_youtube] TUBEPRESSTubePress is een plug-in met ontzettend veel mogelijkheden enbedoeldvoor mensen die zich voornamelijk bezig houden met YouTube-bloggen.Met TubePress kunt u gallerijen maken met YouTube-videoswaarbij ude criteria kunt bepalen, maar het heeft ook verschillendemogelijkhedenvoor blog posts met een enkele video erin. Het is opensource en kan dushelemaal aangepast worden aan uw wensen. VanTubePress is er zoweleen gratis versie beschikbaar als een betaalde versie.Uiteraard zitten ermeer functies bij de betaalde versie, maar de gratis versiebevat genoeghandige functies voor een prettig gebruik. 86
 86. 86. OVERIGE TOOLS, PLUG-INS EN EXTENSIESEr bestaan naast Friend Adders en WordPress-plugins natuurlijk nogveelmeer tools, plugins en extenties.De mogelijkheden zijn oneindig, maarhet vinden van de geschikte plugin oftool kan soms lastig zijn. Hierwordteen selectie van tools besproken om u verder op weg te helpen. YOUTUBE DOWNLOADERDe YouTube Downloader iseen toolwaarmee u videosvan YouTubekuntdownloaden. Dit kunt uzowel voor eigengebruikdoen of als tip geven vooruwklanten, zodat ze hunfavoriete videosvan ukunnen downloaden of datze tochuw videos kunnen bekijken ondanks eentrage internetverbinding.Het is aan teraden deze tool te gebruiken als u vaakdirect op YouTubeuploadt en niet vanuiteen bestand, zodat u altijd nog een backupbestand opuw computer heeft staan. 87
 87. 87. Maar u kunt ook gebruik maken van de YouTube Downloaderdoorverklaringen van klanten te downloaden en vervolgens te bewerken omereen grote video van te maken waarmee u uw product kunt promoten. ORBIT DOWNLOADERDe Orbit Downloader doet hetzelfde als de YouTubeDownloader. Hetdownloadt videos die online staannaar uw harde schijf. Het grootsteverschil tussende Orbit Downloader en de YouTube Downloader isdatYouTube Downloader uitsluitend te gebruiken isvoor YouTube, terwijl deOrbit Downloader ook vanafandere videowebsites kan afhalen, zoalsMySpace,RapidShare en Pandora. U kunt natuurlijk niet videos van anderewebsitesin uw YouTube-afspeellijst of onder uw YouTube-favorietenplaatsen,omdat dit copyrightinbreuk en tegen de regels van youTube is.Mocht u nueen klantentestimonial op een andere video website vinden, dankunt u dienu downloaden en vervolgens uploaden op uw eigen YouTube-kanaal metnatuurlijk alle nodige verwijzingen naar de oorspronkelijkeversie.Een ander verschil is dat YouTube Downloader een losstaand pro grammaisen dat Orbit Downloader werkt via een internet browser. Daarbij moetuopletten dat Orbit Downloader alleen werkt bij Internet Explorer,Firefox,Maxthon en Opera. Andere browsers worden niet ondersteunt. 88
 88. 88. 1-CLICK YOUTUBE VIDEO DOWNLOADDe 1-Click YouTube VideoDownloadis een FireFoxextensie voorhetdownloaden van videos.Hiermee kaner meteenonder de video zelf eenlinkkomen te staan waarmeeu de videokunt downloaden.Er kunnen zich echterproblemen voordoen met deze extensie,aangezien delaatste update 25 juli 2010heeft plaatsgevonden en er meldingenzijn dat deextensie mogelijk niet meerwerkt. SYNCHTUBESynchTube is een soort van chatroommet als grote verschil dat u hierbijmensenkunt uitnodigen om samen dezelfdevideos te bekijken. En uiteraardis er ookde mogelijkheid om over de video’s tepraten. Er kunnen zowel‘public rooms’ als‘private rooms’ gemaakt worden en elkekamer kan tot 50mensen hebben.Het voordeel van SynchTube is dat als u een tutorial maakt u op dezemanierer voor kunt zorgen dat een grote groep mensen de video of eenreeksvideos tegelijkertijd kunnen bekijken. Zeker met instructievideos bent 89
 89. 89. umeteen beschikbaar indien mensen nog vragen zouden hebben tijdensofna het bekijken van uw videos. MEDIA CONVERTERMedia Converter is eenwebsitewaar u verschillendesoorten media,zoals liedjes ofvideos, kunt omzettennaarbestanden op uwcomputer.Het is mogelijk om gratis gebruik temaken van Media Converter,maarhet aanbod van websites is aanzienlijkbeperkt in vergelijking meteenbetaald lidmaatschap.Media Converter kan op Windows, Mac en Linux gebruikt worden. 90
 90. 90. OVERZICHT VAN TOOLS EN WEBSITESDit is een overzicht van alle tools en nuttige websites die in ditboekgenoemd zijn.• www.youtube.com: de website van YouTube.• www.youtube.com/create_detail/WeVideo: voor het bewerkenvanvideo’s• http://upload.youtube.com/my_videos_upload: voor het uploadenvaneen video.• http://www.youtube.com/my_videos_insight: voor de YouTubevideostatistieken.• https://ads.youtube.com/dashboard: voor YouTube advertenties.• http://www.tubemogul.com/:voor het snel en eenvoudig verspreidenvanuw videos op alle video sites.• http://trafficgeyserseo.com/:voor het snel en eenvoudig verspreidenvanuw videos op alle video sites.• http://www.telestream.net/screen-flow/overview.htm:eenprogrammawaarmee u kunt screencasten vanaf een Mac computer.• http://www.camtasiasoftware.com/index.php:een programmawaarmee ukunt screencasten vanaf een Windows computer.• http://blog.screentoaster.com/blog: een gratis programma voorhetscreencasten vanaf een computer.• YouTube Friend Adder Elite: een friend adder programma waarmee usnelen eenvoudig vrienden aan uw kanaal kunt toevoegen.Te verkrijgen via:http://www.friendadderelite.com/youtube-friendadder-elite.html 91
 91. 91. • Tube Toolbox: een friend adder programma waarmee u snel eneenvoudigvrienden aan uw kanaal kunt toevoegen.Te verkrijgen via:http://www.tubetoolbox.com/• YouTube Friend Bomber: een friend adder programma waarmee usnel eneenvoudig vrienden aan uw kanaal kunt toevoegen.Te verkrijgen via:http://www.stealthfriendbomber.com/• TubeAdder: een friend adder programma waarmee u snel eneenvoudigvrienden aan uw kanaal kunt toevoegen.Te verkrijgen via:http://www.tubeadder.com/• TubeBlaster Pro: een friend adder programma waarmee u sneleneenvoudig vrienden aan uw kanaal kunt toevoegen.Te verkrijgen via:http://www.tubeblasterpro.com/• Vipers Video Quicktags: een WordPress plug-in waarmee ugemakkelijkYouTube videos kunt embedden in uw WordPress blog.Te verkrijgen via:http://wordpress.org/extend/plugins/vipers-videoquicktags/• SmartYouTube: een WordPress plug-in voor video optimalisatie, metnamevoor de iPod en de iPhone.Te verkrijgen via:http://wordpress.org/extend/plugins/smartyoutube/• YouTube Brackets: een WordPress plug-in die de embedcodevereenvoudigt.Te verkrijgen via:http://wordpress.org/extend/plugins/youtubebrackets/• WP YouTube: een WordPress plug-in die de embed codevereenvoudigt.Teverkrijgen via: http://www.jenst.se/2007/11/01/wp-youtube/• TubePress: een WordPress plug-in met heel veel mogelijkheden voordeYouTube blogger.Te verkrijgen via: http://tubepress.org/download/ 92
 92. 92. • YouTube Downloader: een download programma waarmee u videosvanYouTube kunt downloaden.Te verkrijgen via:http://youtubedownloader.com/• Orbit Downloader: een programma waarmee u video’s kuntdownloaden.Onder de ondersteunde video websites valt o.a.YouTube. Te verkrijgen via:http://www.orbitdownloader.com/• 1-Click YouTube Video Download: een Mozilla FireFox extensie voorhetdownloaden van YouTube videos.Te verkrijgen via:https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/1-click-youtube-video-download/• SynchTube: een website waar u met een grote groep tegelijkertijddezelfdevideo kunt kijken. U kunt ook linken naar de kamers.http://www.synchtube.com/• Media Converter: een website waar u o.a. YouTube video’skuntdownloaden. http://www.mediaconverter.org/ 93
 93. 93. SLOTSocial media netwerken zorgen voor het verhogen van de vindbaarheidvanwebsites, uw product of dienst.Door op deze netwerken berichten teplaatsen over uw product of dienstop deze netwerken bereikt u een grotegroep mensen die nog niet bekendmet uw bedrijf is. Vanuit deze berichtenverwijzen er links naar uw eigenwebsite en, zoals u waarschijnlijk weet,hebben deze links invloed op dezoekresultaten bij Google, Bing en Yahoo.Met het vooruitzicht op deenorme groei van Social Search is het daarnaastook belangrijk om binnenvele Social Netwerken aanwezig te zijn. Ook alweet u nog niet hoe hetkomende jaar of de komende jaren u social mediawenst in te zetten,toch is het van groot belang uw naam of merk te claimenop deze socialnetwerken.Graag geef ik u meer advies over hoe u social media kunt inzetten vooruworganisatie.Stefan RooyackersDirecteur Internet Marketing Nederland 94
 94. 94. 95

×