Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Geld verdienen met linkedin

656 views

Published on

Ga naar http://academy.imnl.nl voor mooie video's

over Internet Marketing.
Geld verdienen als bedrijf met LinkedIn
Alles over LinkedIn
LinkedIn gouden tips

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Geld verdienen met linkedin

 1. 1. CopyrightEerste druk Juli 2012Dit boek is tot stand gekomen door Stefan Rooyackers met medewerking vangastschrijfsterVreni Teeuw. Opmaak en eindredactie: Esther Liebregts, omslagontwerp: ErenceSilawanebessy.Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Dit document is metzorg samengestelddoor Internet Marketing Nederland.Incidentele onvolkomenheden kunnenzich desalniettemin voordoen. Internet Marketing Nederland is niet aansprakelijkvooreventuele onjuistheden, onvolkomenheden en/of ontstane schade ten aanzien van de in ditdocument getoondeinformatie. Aan gegevens uit dit document kunnen daarom geen rechtenworden ontleend.Niets van dit documentmag zonder onze toestemming worden gebruikt voor anderedocumenten of websites.Het kopiëren van dit document is alleen toegestaan met toestemmingen voor persoonlijk gebruik.Mocht u onjuistheden constateren of heeft u zelf suggesties, dan stellen wij het op prijs als udit ons laat weten door een e-mail te sturen naar info@imnl.nlCopyright © Stefan Rooyackers, directeur Internet Marketing Nederland http://www.imnl.nl eneigendom van hetinternetmarketing platform Nederland Internethttp://www.nederlandinternet.nl en het platform voor verkrijgen vancontacten http://www.letusconnect.net 2
 2. 2. Stefan RooyackersGeld verdienen met...Netwerken en netwerken via LinkedIn 3
 3. 3. BonusBij het aanschaffen van dit boek krijgt u een bonus. Deze bestaat uit hetverkrijgenvan korting op de internettrainingen “Internet MarketingExpert”,zowel de starter- als advanced-versie.Surf hiervoor naar http://www.nederlandinternet.nlVul bij uw bestelling de onderstaande kortingscode in om 10% kortingtekrijgen.Kortingscode: nyprxyptyr 4
 4. 4. INHOUD Voorwoord ...................................................................................... 12 Netwerken ....................................................................................... 14 Wat is netwerken? .......................................................................... 14 Waar begint u met netwerken? ...................................................... 15 Waarom is netwerken belangrijk? .................................................. 16 Het echte netwerken ...................................................................... 18 Strategie 1: Vaardigheden die kunnen helpen bij het netwerken ................................................................................................... 21 Offline en online netwerken ............................................................ 22 Offline netwerken ........................................................................... 23 Een partner meenemen naar een evenement? .............................. 24 Online netwerken ........................................................................... 25 Netwerken vs. hard selling .............................................................. 28 Kwaliteit vs. Kwantiteit .................................................................... 33 Kwaliteit .......................................................................................... 33 Kwantiteit ........................................................................................ 35 Wat is nou belangrijker, kwaliteit of kwantiteit? ............................ 37 Do’s & don’ts ................................................................................... 38 Strategie 2: Wat u WEL moet doen ........................................... 38 Strategie 3: Wat u NIET moet doen ........................................... 41 LinkedIn ........................................................................................... 44 De geschiedenis van LinkedIn ......................................................... 44 Het gebruik van LinkedIn ................................................................ 45 Het opzetten van een LinkedIn account ........................................... 49 5
 5. 5. De weg vinden op LinkedIn .............................................................. 51 Home tab ........................................................................................ 51 Profile tab ........................................................................................ 53 Contacts tab .................................................................................... 54 Groups tab ...................................................................................... 56 Jobs tab ........................................................................................... 56 Inbox tab ......................................................................................... 58 Companies tab ................................................................................ 58 News tab ......................................................................................... 59 More tab ......................................................................................... 59Een goed profiel bouwen ................................................................. 61 Naam, headline, locatie en industrie .............................................. 61 Profielfoto ....................................................................................... 62 Status .............................................................................................. 62 Public profile ................................................................................... 63 Summary ......................................................................................... 64 Strategie 4: Een goede summary schrijven ............................... 64 Specialties ....................................................................................... 66 Experience ....................................................................................... 67 Education ........................................................................................ 67 Additional information .................................................................... 68 Personal information ...................................................................... 68 Sections toevoegen ......................................................................... 68 Contact settings .............................................................................. 69 Applications .................................................................................... 70 6
 6. 6. Strategie 5: Het optimaliseren van keyword ranking ................ 70Snel een netwerk opbouwen ........................................................... 74 Strategie 6: Een netwerk beginnen ........................................... 74 Strategie 7: Op zoek naar collegas en klasgenoten .................. 77 Strategie 8: Mensen toevoegen die niet op LinkedIn zitten ..... 77 Strategie 9: Uw netwerk passief laten groeien ......................... 78 Contacten groeperen ...................................................................... 79 Contacten exporteren ..................................................................... 81Het opbouwen van een LinkedIn database ...................................... 82 Relaties onderhouden ..................................................................... 84 Strategie 10: Mensen aan elkaar introduceren ......................... 85 Strategie 11: Recommendations schrijven ................................ 85 Strategie 12: Expert bij Answers en Discussions ....................... 85 Strategie 13: Evenementen ....................................................... 86 Strategie 14: Speciale momenten ............................................. 86 Recommendations .......................................................................... 87 Strategie 15: Het schrijven van een goede aanbeveling ........... 88 Aanbevelingen wijzigen of verwijderen .......................................... 89Een profiel in het oog laten springen ............................................... 91 Strategie 16: Video toevoegen aan het profiel ......................... 91 Applicaties op LinkedIn ................................................................... 94 Strategie 17: WordPress applicatie ........................................... 95 Strategie 18: Blog Link applicatie .............................................. 95 Strategie 19: Reading List applicatie ......................................... 96 Strategie 20: Twitter .................................................................. 96 7
 7. 7. Verkeer naar uw websites sturen .................................................... 98 Strategie 21: Links toevoegen ................................................... 98 Strategie 22: Keyword search ranking ....................................... 98 Strategie 23: Gebruik groepen .................................................. 99 Strategie 24: WordPress en RSS .............................................. 100 Strategie 25: Q&A .................................................................... 100DOEN ............................................................................................. 101 Doel stellen ................................................................................... 101 Mensen vinden die kunnen helpen ............................................... 103 Gebruik maken van het netwerk................................................... 104De Magische E-mail ....................................................................... 106 Opstel Magische E-mail ................................................................. 107Het zoeken naar mensen op LinkedIn ............................................ 109 Situatie 1: de naam van de persoon is bekend ............................. 109 Situatie 2: de naam van de persoon is niet bekend ...................... 110Groepen......................................................................................... 114 Strategie 26: Groepen onderzoeken en bijwonen .................. 115 Strategie 27: Zelf een groep maken ........................................ 115 Open of gesloten groepen? .......................................................... 118 Strategie 28: LinkedIn groepen groot laten worden ............... 120 Mogelijkheden binnen groepen .................................................... 121 Manage settings ............................................................................ 122 Groepsregels ................................................................................. 123 News feeds .................................................................................... 123 Subgroepen ................................................................................... 124 8
 8. 8. Strategie 29: E-maillijst uitbreiden via groepen ...................... 124Baan vinden ................................................................................... 126 Strategie 30: Baansuggesties ................................................... 126 Strategie 31: Zoeken naar banen ............................................ 128 Strategie 32: Banen vinden via groepen ................................. 129De juiste beleggers vinden ............................................................. 130Tickets en evenementen ................................................................ 133 Een evenement maken ................................................................. 134Een bedrijfspagina maken .............................................................. 137 Verschillende tabbladen ............................................................... 140 Strategie 33: Video’s aan een bedrijfspagina toevoegen ........ 141 Het toevoegen van een video ....................................................... 142 Strategie 34: Tips en trucs voor video’s op uw LinkedIn bedrijfsprofiel .......................................................................... 142 Invloed krijgen met Q&A ............................................................... 144 Strategie 35: Vragen beantwoorden ....................................... 145 Strategie 36: Vragen stellen .................................................... 147LinkedIn Advertenties .................................................................... 148 Ad maken op LinkedIn................................................................... 149 Targeting ....................................................................................... 150 Budget bepalen ............................................................................. 152LinkedIn Premium Account ............................................................ 154 Business Premium Account ........................................................... 154 Een aantal andere voordelen zijn: ................................................ 155 Job Seeker Premium Account ....................................................... 158 9
 9. 9. Talent Premium Account .............................................................. 160De ROI van LinkedIn berekenen ..................................................... 162Outsourcing ................................................................................... 165 Strategie 36: Websites voor outsourcing ................................ 165Tools (overzicht en reviews) .......................................................... 168 Outlook Social Connector ............................................................. 168 Browser Toolbar ............................................................................ 168 E-mail Signature ............................................................................ 169 Mac Search Widget ....................................................................... 170 Google Toolbar Assistant .............................................................. 170 TopLinked.com .............................................................................. 170Boeken en cursussen ..................................................................... 174 LinkedIn Marketing ....................................................................... 174 Lets Connect ................................................................................. 175 Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken .................................................. 176 LinkedInfluence ............................................................................. 178LinkedIn tips .................................................................................. 180 Algemeen ...................................................................................... 180 Zoeken naar banen ....................................................................... 181 Netwerken & Contacten ............................................................... 182 Profiel ............................................................................................ 184 Recommendations ........................................................................ 187Checklist LinkedIn profile ............................................................... 189 Vooraf ........................................................................................... 189 Tips: ............................................................................................... 190 10
 10. 10. Contacten ...................................................................................... 191 Zoekmachine -> Vindbaarheid ...................................................... 192 Profiel -> Uitstraling ...................................................................... 193 Profiel -> Settings .......................................................................... 195 Recommendations -> geloofwaardigheid ..................................... 195 Groepen -> promotie .................................................................... 196 Werk zoeken / aanbieden ............................................................. 196 Veroop / Promotie -> Stijging verkoop ......................................... 197 Database -> Klantenbestand / Netwerk uitbreiden ...................... 198 Relaties onderhouden ................................................................... 199Slot ................................................................................................ 200 11
 11. 11. VOORWOORDWelkombij"Geldverdienen metLinkedIn", hetboekopdeNederlandsemarktdat laat zien hoe netwerken en LinkedIn gebruikt kunnen worden omalsbedrijf geld te verdienen. Dit boek is voornamelijk gericht op bedrijvenuitdeMKB-sectordieopzoekzijnnaarmanierenomwinsttemaken,maarnatuurlijk kan iedereen dit boek lezen en er nuttige tips uithalen.HoeweleralverschillendeboekenbestaandiedekrachtvanLinkedInuitleggen entipsgeven over hoe u LinkedIn goed kunt gebruiken, zijner maar weinigboeken die ook vertellen hoe een bedrijf dit social netwerkkan gebruikenom winst te maken. Wantdat is waar het bij ieder bedrijf om draait: winstmaken. Wat is het nut van het gebruikvan social media als u er niets voorterug krijgt?Het lastige met social media is dat de winst moeilijk te berekenen is.Er moetanders naar de ROI gekeken worden, iets wat veel bedrijvenenindividuelemensen niet weten. Zij krijgen het gevoel dat social media niets opleveren,terwijl ze soms heel veel terug krijgenin verhouding totde tijd die zegeïnvesteerd hebben in bijvoorbeeld LinkedIn.NaastwinstbinnenhalenendeROIberekenenwordtinditboekookbesprokenwelketoolshetbestezijnomtegebruikenenwordenerstrategieënbesproken die u kunt toepassen. 12
 12. 12. Wehopendathetboekuzalhelpenomeenbeterbeeld tekrijgen van LinkedIn.Mocht u na afloop nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemenvia info@imnl.nl of info@stefanrooyackers.nl. We helpen u graag verdermet LinkedIn. 13
 13. 13. NETWERKENNetwerken is een begrip dat iedereen wel eens gehoord heeft,waariedereen een beeld bij heeft en waar toch de meeste mensenmoeite meehebben als ze het moeten uitleggen. Er bestaan verschillendesoortennetwerken in ons leven. Zo kan een netwerk bestaanuit meerderecomputers die met elkaar verbonden zijn, of hebben we eennetwerk vaninternetverbindingen. Maar een netwerk kan ook bestaan uitmensen diemet elkaar verbonden zijn omdat ze samen op school hebbengezeten,samen gewerkt hebben of dezelfde interesses hebben. Hetis deze vorm vannetwerken die hier besproken wordt, omdat er met eengoed opgebouwd enonderhouden netwerk veel geld verdiend kan worden. WAT IS NETWERKEN?Netwerken is iets wat de meeste mensen in het dagelijks leven doenzonderdat ze zich ervan bewust zijn. Het is niet iets dat alleen CEOs enzakenlui doen;het is iets wat iedereen doet. Denkt u eens na over uw eigenrelaties metmensen. Is er iemand met wie u af en toe lunch heeft of een kopkoffiedrinkt, gewoon om in contact te blijven? Hebt u wel eens iemand aaneenander aangeraden, bijvoorbeeld een goede vriend aan een klant of eenrestaurantaan een familielid? En welke factoren hebbengeholpen metbeslissen waar u op vakantie ging? 14
 14. 14. Al deze kleine dingen waar we zelden bij stilstaan zijn vormen vannetwerken.Al is het maar een vreemde die we helpen met het vinden vande weg,we zijn bezig met netwerken. En zoals u kunt zien is het nietuitsluitend eenzakelijke bezigheid. We doen het ook vaak genoeg in onsprivéleven.Om een definitie van netwerken te geven:Netwerken is het leggen en onderhouden van contacten die u verder kunnenhelpen in het leven, ongeacht of dit zakelijk is of privé.Dat gezegd, uw netwerk is er natuurlijk niet alleen om u te helpen, maaruhoort ook klaar te staan voor uw netwerk en hen te helpen wanneerhetnodig is. Netwerken is een kwestie van geven en nemen. U helptiemandin uw netwerk door hemeen tip te geven over een nieuwe baan, eengoedrestaurant of een nieuwe klant en de kans is groot dat zij dit op hunbeurtook doen. WAAR BEGINT U MET NETWERKEN?Het is niet zozeer de vraag waar u begint met netwerken, maar wanneer ubegint. Veel mensen maken de fout om paste beginnen met netwerkenwanneerze iets nodig hebben, zoals een baan,een nieuwe klant of ietsanders in huncarrière. Een goede netwerkerbegint met netwerkenvoordathij iets van iemand nodig heeft! Devraag aan u is dus: bent u al 15
 15. 15. bezigmet netwerken of heeft u het tot nutoe uitgesteld, omdat het nietnodigleek?Als u al bezig bent met netwerken,goed werk! Blijf vooral doorgaanmetnetwerken. Mocht u nog nietbegonnen zijn met netwerken, begindan nu.Waar begint umet netwerken? Met familieleden en vrienden. Zij zullen dekern van uwnetwerk vormen en uw meest naaste contacten zijn.Maar uwnetwerk zal groter zijn dan alleen familieleden en vrienden.Denk eens aan(oud-)collegas, leraren van de middelbare school en het hogeronderwijs,leden van een vereniging waarvan u al jaren lid bent en oud-klasgenoten.Iedereen die u kent of ooit gekend heeft (en die een positieveindruk van uheeft) hoort in uw netwerk thuis.Wanneer al deze mensen zijn toegevoegd aan een netwerkoverzichtofschema, is het tijd om het netwerk te gaan uitbreiden. WAAROM IS NETWERKEN BELANGRIJK?Netwerken is belangrijk omdat iedereen mensen in zijn leven nodigheeft.Niemand is in staat om alles alleen voor elkaar te krijgen. Het kan zijndatu niet de juiste vaardigheden of de juiste kennis heeft omiets gedaan te 16
 16. 16. krijgen. Zelfs al zou u het alleen voorelkaar krijgen,dan kunnen anderemensen u vaak helpen om het snellergedaan tekrijgen. U zou bijvoorbeeldmet een boek "Computers bouwenvoor Dummies"kunnen proberen uwcomputer te repareren, maar dit zalveel frustratie opleveren enmogelijkdoet uw computer hetuiteindelijk nogsteeds niet. Ukunt ook vragen aan uwgoede vriend diehandig is metcomputers of hij wilkijken wat ermeemis is en misschienkanhij uw computer in een uur tijdrepareren of iemandanders kanaanraden die erin gespecialiseerd is.Soms kan dit zorgen vooreenongemakkelijk gevoel en drijft determ vriendjespolitiek naar boven,wathet ongemakkelijk gevoel alleenmaar versterkt. Maar de waarheid isdatmensen graag de mensen helpendie ze goed kennen, of dit nu is meteennieuwe baan, een nieuwe klant,of het aanraden van een restaurant.Daarnaast is netwerken ook belangrijk omdat het kennen van dejuistemensen u:1. veel tijd kan besparen;2. veel energie kan besparen;3. veel geld kan besparen;4. of kan leiden tot een klus waarmee u geldkunt verdienen. 17
 17. 17. Er zijn verschillende redenen waarom mensen netwerken.Hierondereenselectie van de meest voorkomende redenen:1. Het krijgen van een baan, hulp met hun carrière of het (intern) veranderen van baan;2. Het werven van bestuursleden, management of werknemers;3. Het vinden van investeerders voor eenbedrijf;4. Het vinden van nieuwe klanten en het binnenhalen van klussen;5. Omsociale of persoonlijke redenen.Het hebben van een netwerk kan ervoor zorgen dat iemand u kan helpenmet het bereikenvan uw doelen. En u kunt op uw beurt mensenin uwnetwerk helpen met het bereiken van hun doelen. HET ECHTE NETWERKENWanneer u alle mensen die u kent heeft toegevoegd aan uwnetwerk,ervaart u misschien een‘en-wat-nu?-gevoel’. Veel mensendie nu inuw netwerk staan, zullen over het algemeen mensen zijn met wieu toch alregelmatig contact heeft, dus heel veel is er nog niet veranderdvergelekenmet voor u begon te netwerken.Maar eigenlijk is dit pas het begin. Nu is het namelijk tijd om mensen tezoeken die u nog niet kenten ze toe te voegen aan uw netwerk. Dit zal in het 18
 18. 18. begin moeilijk zijn envoor introverte mensen misschien zelfs eng. Het is ietswaaraan u zultmoeten wennen. Denk hierbij aan de Nijmeegse Vierdaagse:het is bijnaonmogelijk om ongetraind de Nijmeegse Vierdaagse te lopen.Aanheteinde zult u veel blaren hebben en spierpijn.Misschien hebtu hetzelfshalverwege opgegeven. Om de Nijmeegse Vierdaagse succesvoltevoltooienmoet u uw conditie en beenspieren trainen door te beginnenmetwekelijkse korte wandelingen en deze uit te breiden totlangerewandelingen of zelfs wandelvakanties.Met netwerken gaat het precies zo. U moet uw ‘netwerkspieren’trainen,zodat het steeds makkelijker wordt om contact te leggen metmensen dieu nog niet kent. Daarvoor is een handige, kleine oefening die ukunt doenwaar u ook bent.Loop naar buiten, maak een wandeling en spreek een vreemdeaan.Bijvoorbeeld iemand die zijn hond uitlaat. Begin met vragenstellen overde hond, zoals wat zijn naam is, of u de hond mag aaien en wat voorras hetis. U zult merken dat u binnen de kortste keren met dezevreemdeling praatalsof u hem al jaren kent. Bedank de persoon na eentijdje en loop weerweg.Hetzelfde kunt u doen in de supermarkt door iemand aan te sprekenente vragen wat zijn ervaring is met een bepaald merk en of hij een andermerkzou aanraden en waarom. Bedank hem daarnavoor de hulp enga weerverder.U zult misschien merken dat u in het begin een beetje twijfelt, u kentimmersde andere persoon niet. Maar het belangrijkste is hoe u zich voeldenadat u 19
 19. 19. het gedaan had,dat u probeert te kijken wat u er leuk aan vond enwat u nietzo leuk vond, welke problemen er waren en wat u de volgendekeer anderszou doen. Door deze oefening minimaal een paar keerper week te doen,merktu vanzelf dat het steeds gemakkelijker wordtom vreemden aan tespreken en dat de gesprekken ook steeds soepelerverlopen. U bent uwnetwerkspieren aan het trainen.Het aanspreken van vreemden is een goed begin en het zal zekerhelpenwanneer u zich op een feestje, bedrijfsevenement of ergens onlinebevindt. Maarwiltu echt gebruikmaken van uw netwerk, dan heeft u nogiets andersnodig: namelijk doelen. U kunt effectiever netwerken als uweetwatuw doelen zijn op zowel korte termijn (wat wilt of moet u dekomendepaar maanden bereiken) alsop lange termijn (waar ziet u zichzelfovervijf jaar). Ook is het handig te weten wat u voor anderen kanbetekenen.Wanneer u uw doelen heeft opgesteld, kunt u beginnen met hetzoekennaar nieuwe contacten. U kunt contacten vinden via:1. Congressen, workshops en seminars2. Borrels en recepties binnen en buiten uw eigen bedrijf3. Verjaardagen (let op dat u niet alleen over werk zit te praten)4. Opleidingen, trainingen en cursussen5. Via uw online identiteit op internet (LinkedIn, Facebook, Twitter, etc.)6. Door u aan te sluiten bij een vak- of regionaal netwerk of een netwerk van jonge professionals 20
 20. 20. Spreek vrienden van uw contacten of wildvreemden aan en probeereengesprek op gang te houden. Het beste is om goed te luisteren en doortevragen op wat ze vertellen. Onthoud dat u beter niet de hele tijd overuzelfpraat, want dat geefteen slechte indruk. Verwacht ook niet datdeze nieuwecontacten meteen van alles voor u doen. Zoiets heefttijd nodig, daarom ishet zobelangrijk om nu al te beginnenmet netwerken. Houd het in het beginop het uitwisselen van informatieom elkaar beter te leren kennen. STRATEGIE 1: VAARDIGHEDEN DIE KUNNEN HELPEN BIJHET NETWERKENDe volgende vaardigheden kunnen helpen tijdens het netwerken:1. Goed kunnen luisteren2. Sociaal vaardig zijn3. Inlevingsvermogen hebben4. Snel verbanden kunnen leggen5. Kunnen adviseren6. Breed geïnteresseerd zijn7. Hulpvaardig zijnMisschien hebt u het gevoel dat u deze vaardigheden niet heeft,maar maaktu zich geen zorgen. Hoe vaker u bezig bent met netwerken, deste beterzullen deze vaardigheden zich ontwikkelen. 21
 21. 21. OFFLINE EN ONLINE NETWERKENHet is tegenwoordig mogelijk om op twee manieren te netwerken: offlineenonline. Bij offline netwerken moet u denken aannetwerkevenementen,congressen, vergaderingen en anderebijeenkomsten. Bij online netwerkenontmoet u de persoon niet in het echt,maar voegt u ze toe aaneen virtueel portfolio. Het is aan te raden om beidemanieren te proberen. Online netwerken biedt mogelijkheden totinternationaal contactleggen dieoffline netwerken u niet kanbieden, maarer gaat niets boven eenechte ontmoeting. 22
 22. 22. OFFLINE NETWERKENOffline netwerken wordt vaak beschouwd als de engstevan de twee opties.Dit komt doordat we bij offline netwerkeneen zaal vol vreemde mensenbinnenstappen en we deze mensen vervolgensmoeten aanspreken. Tochkan deze manier van netwerken veel profijtopleveren. Doordat u mensenziet en spreekt, wordt het gesprek persoonlijkeren zullen mensen snellergeneigd zijn om later nog met u contact opte nemen.Bij offline netwerken zijn er enkele zaken die handig zijnom te weten. Zo ishet belangrijk te weten welke netwerkevenementenu wilt bijwonen ofwelke netwerkevenementen er überhaupt zijn.Voor het laatste kunt uzoeken op Google met uw doelen als een soort kompas.Maak van uwdoelen zoektermen op Google.Dezekunnen u naar de juisteevenementenleiden.Wanneeru op een evenement bent, is het tijd om actief bezig te zijnmetcontactleggen. Veel mensen hebben de neiging aan de kantte staan methun glaasje drinken in de hoop dat iemand hen aanspreekt. Dit gebeurt overhet algemeen niet.Deze mensenverlaten uiteindelijk teleurgesteld hetevenement. Als u een succesvolleavond wilt hebben, wees dan actief in uwhouding en stap zelf op mensen afom een gesprek te beginnen.De oefening uit het vorige hoofdstuk zal al enige hindernissen van hetaanspreken van mensenhebben weggenomen, maar mocht u tochonzekerzijn, dan kunt u altijd van tevoren een paar gesprekstarters 23
 23. 23. voorbereidendie over andere onderwerpen gaan dan het weer. U kuntbijvoorbeelddenken aan iets wat in het nieuws was of een ontwikkelingopuw gebied van expertise waaroveru gelezen heeft. Of u kunt beginnen metdeander een compliment te geven over de kleding, de schoenen of ietsanderswat uw aandacht trekt, maar maak geen ongemeende,valsecomplimentjes.Ook kunt u zelf proberen de aandacht van mensen te trekken doorietsopvallends te dragen, zoalseen opvallende broche, sjaal of voor manneneen stropdas, maar houd het te allen tijde stijlvol. EEN PARTNER MEENEMEN NAAR EEN EVENEMENT?Misschien wilt u – zeker de eerste keer – een partner meenemennaar eennetwerkevenement. Daaraanzitten wat risico’s. Het isverleidelijk om de heletijd samen te lopen, maardaardoor maakt u het lastig om aangesproken te 24
 24. 24. worden door mensen ofu vergeet om zelf mensen aan te spreken. Ook looptu hetrisico dat uw partner het evenement maar niets vindt en naar huiswil,waardoor u zelf ook in de verleiding komt om naar huis te gaan.Natuurlijk zitten er ook voordelen aan het meebrengen van eengoedepartner, zeker als er van tevoren afgesproken is dat u en uw partneruweigen weggaan. Het is mogelijk om elkaars PR-bureau te zijn en elkaarvoorte stellen aan anderen, of door visitekaartjes van elkaar uit te delenalsu niet in de buurt bent van uw partner. Mocht er een groep mensenzijndie met elkaar praten, is deze vaak makkelijker te benaderen met zntweeëndan alleen en mocht u opgescheept zitten met iemand die saaiis en waar umaar niet vanaf kunt komen, dankanuw partner altijd nog redder in noodspelen... En u natuurlijk voor uw partner. ONLINE NETWERKENOnline netwerken is in de laatste jaren een grote hype geworden.Tochbestaat online netwerken al veel langer. Het begin vansocial network sitesligt in 1985 met de oprichting van WELL (Whole EarthLectronic Link). Hetduurde echter vijftien jaar voor het begrip socialnetworking zich begon teverspreiden en het kreeg pas naamsbekendheidtoen sites zoals MySpace,Facebook en LinkedIn werden gelanceerd.Dit breidde zich al snel uit metandere sites, zoals YouTube, Twitter, Hyves enblogsites zoals Blogger,Livejournal enWordPress. 25
 25. 25. Ook met online netwerken is hetgoed om te weten wat u wiltbereiken,aangezien elke site weerandere doelgroepen aanspreekt.Zo isFacebook over het algemeenmeer om in contact te blijven metvrienden enfamilieleden en isLinkedIn gericht op het zakelijknetwerken.Maar zelfs met sites als YouTube ofeen blog is het mogelijk om aanuwnetwerk te werken. Door te wetenwat uw doelen zijn, kunt ubeginnenmethet selecteren van de juiste sitesvoor netwerken.Zoals umisschien al heeft begrepen,verloopt online netwerkenanders dan offlinenetwerken. In deeerste plaats is online netwerkenanoniemer dan offlinenetwerken,wat het voor veel mensen makkelijkermaakt. Bij sommige sites ishet mogelijk om uw echte identiteit te verbergenachter eengebruikersnaam, maar zelfs al gebruikt u uw echte naam zoals opFacebookof LinkedIn, het blijft toch anoniemer dan offline netwerken,omdat u deander niet ziet.Toch kan online netwerken moeilijker zijn dan veel mensen zich in deeersteplaats realiseren. Omdat u de ander online ontmoet hebt, zal ertocheen zeker ongemak blijven. Ook is het vaak gemakkelijk om tevergetenonline contacten te onderhouden. Of misschien vergeet u na eentijdje die sociale netwerksite, het account dat u daarop heeft, de mensen 26
 26. 26. die er op zitten.Hoewel het makkelijker is in het overzichtelijk sorteren vancontacten enhet toevoegen van contacten, blijft de rest hetzelfde als bijoffline netwerken.U moet in contact blijven met de mensen in uw netwerk door ze af entoeeen mailtje te sturen waarin u vraagt hoe het met ze gaat. En het isook aante raden om met ze af te spreken om een keertjesamen een kop koffie tedrinken zodat u de relatie met de ander versterkt.Want er gaat toch nogsteeds niets boven elkaar persoonlijk ontmoeten. 27
 27. 27. NETWERKEN VS.HARD SELLINGVeel mensen ervaren een naar gevoel als ze denken aan netwerken.Ditheeft verschillende redenen. Zo kan het bijvoorbeeld verwerktzijn in decultuur. De gemiddelde Nederlander moet niet veel hebben vannetwerkenof contact leggen met vreemden.Het liefst is hij zo snel mogelijkweg van eenfeestje waar hij maar weinig mensen kent. Als u echter kijkt bij veel Zuid-Europese landen, dan zijnmensen daar vaak veel meer open en familiair metelkaar, waardoor ze graagnieuwe mensen in hun netwerk hebben. Er zijnook landen, zoals Azië,waar het netwerk zo belangrijk is dat het onmogelijkis om zonder eennetwerk wat gedaan te krijgen.Een andere reden is dat veel mensen netwerken associëren metvriendjespolitiek.Mensen doen niet graag aan vriendjespolitiek, dusdoenze ook maar niet aan netwerken.Tot slot hebben mensenvaaknegatieve ervaringen metnetwerken,omdat veelverkopers netwerkenbinnendringen metslechts een doel:verkopen.Ook al is dit boek gericht ophetverdienen van geld, het is goed omteonthouden dat netwerken meerinhoudtdan alleen het verkopen vanproducten of diensten. Bij echtnetwerkenbent u bezig op lange termijn, terwijler bij deze manier van 28
 28. 28. verkopen – watook wel hard selling wordt genoemd –alleen op kortetermijn gedacht wordt.Jan Vermeiren kwam in zijn boek ‘Let’s Connect’ met een goede metafoorover jagen en land verbouwen, waarbij jagen voor hard sellingstaat en hetland verbouwen voor netwerken.In de prehistorie gingen de mannen op jacht om voedsel te krijgen. Alszetijdens de jacht een kip of een hert hadden gevangen, werd dezeookmeteen opgegeten. Soms wisten ze een dier tevangen dat groot genoegwas om twee, drie dagen van te eten, maar meestal moestenze de volgendedag weer op jacht om voor nieuw eten te zorgen. De mensenkonden dusniet verder kijken dan alleen hoe ze die dag zouden overleven. Er werd nietnagedacht over produceren op lange termijn. Zolang ze opdie dag maareten hadden, waren ze tevreden.Laterleerden mensen hoe ze gewassenmoesten verbouwen en hoe zedieren moesten houden om zo voor meereten te zorgen. In plaats van eenkip meteen te doden nadat dezegevangenwas, werd de kip met anderekippen in een hok gezet zodat de mensen ookgebruik konden maken vande eieren en ervoor konden zorgen dat ernieuwe kippen kwamen. Ze zaaidenzaadjes in de lente, verzorgden degewassen in de zomer en in de herfstkonden ze oogsten en er op die manierzeker van zijn dat ze voor de koudewinter eten hadden. Ze aten niet al hunoogst op, maar bewaarden genoegom de volgende lente weer te kunnenzaaien. Ze werden er steedswelvarender door.De boeren wisten dat ze nietskonden oogsten in de herfst als ze in de lenteniets gezaaid hadden. Ook 29
 29. 29. wisten ze dat door veel zaadjes te zaaien hunoogst in de herfst nog groterwerd, en ze zo steeds meer kondenverbouwen.Zoals het verhaal hierboven, met het jagen en verbouwen, zo geldt datookvoornetwerken. Het is mogelijk om als hardseller een netwerk op terichtenmet als enigedoel dat u uw product aan anderen verkoopt,maar u zultuiteindelijk merken dat u weinig overhoudt voor de toekomst.Neemt u echter de tijd en de moeite om een relatie op te bouwenmetiemand en deze relatie te onderhouden, dan kan uwnetwerk veel meeropleveren dan wanneeru gaat voor hard selling. Ennog beter, als u goedbezig bent met netwerken, kunt u uwcontacten vragen om nieuwenetwerkcontacten. 30
 30. 30. Het verschil tussen hard selling en netwerken in een schema:Hard sellers die netwerken... Echte netwerkers... richten zich op de korte termijn. richten zich op de lange termijn. proberen een behoefte te delen alle informatie die voor de ontdekken die door hun product andere partij interessant kan zijn. of dienst bevredigd kan worden. geven zonder daarvoor iets terug geven alleen wanneer hen dat te verwachten (wat op de lange onmiddellijk winst oplevert. termijn meestal ook meer luisteren om de verkoop binnen resultaat oplevert). te kunnen slepen. luisteren om te helpen. stellen vragen om hun product stellen vragen om beter te kunnen of dienst beter te kunnen helpen. positioneren. vinden iedereen interessant als vinden mensen alleen contact. Je weet nooit wie ze interessant als ze een mogelijke kennen en wat ze weten. klant zijn. vragen om visitekaartjes en delen willen zo veel mogelijk ze uit aan mensen met wie ze echt visitekaartjes verzamelen en contact hebben gemaakt. uitdelen. zorgen ervoor dat anderen altijd praten vaak alleen maar over meer praten dan zij, luisteren hun product of dienst zonder zorgvuldig naar hen en sporen hen naar anderen te luisteren. aan meer te vertellen. proberen de aandacht op hun prijzen producten of diensten van product of dienst te vestigen. mensen in hun netwerk aan (en 31
 31. 31. hebben maar één doel: alleen als die relevant zijn voor deverkopen. Mensen zijn een mensen met wie ze praten).middel, een hulpmiddel (en hebben als doel contacten tesoms zelfs een noodzakelijk leggen en te onderhouden. Eenkwaad) om dat doel te bereiken. van de mogelijke gevolgen daarvan is een verkoop. 32
 32. 32. KWALITEIT VS.KWANTITEITEen punt dat altijd leidt tot heftige discussiesis kwaliteittegenoverkwantiteit, in het bijzonderde vraag welke van de twee beterofbelangrijker is. Iedereen heeft hier zijn eigen ideeën over en het lijktvaakop de discussie over het kip en het ei en wat er eerder was. In dithoofdstukworden beide punten besproken zodat u zelf kunt beslissen watubelangrijker vindt. KWALITEITVoor veel mensen is kwaliteit belangrijker dan kwantiteit. Toch komter bijkwaliteit vaak een vraagstukom de hoek kijken, namelijk: wat iskwaliteit? Enhoe wordt deze gedefinieerd?Vaak wordt kwaliteit met betrekking tot netwerken gedefinieerd alsmensenmet hoge posities bij bekende bedrijven en sommigendoen erdan ook allesom deze mensen in hun netwerk te krijgen. Wie op deze manier denktisgeobsedeerd doorposities en doet er allesaan om in contact te komen metdirecteuren, CEOs en andere mensen met een hoge functie. Maar watgebeurt er als het eindelijk geluktis om een paar minuten met deze persoondoor te brengen? Ze weten nietwat ze moeten zeggen en na veel gestuntelen onhandige pogingen om eengesprek te beginnen wisselen ze uiteindelijkmaar visitekaartjes uit. 33
 33. 33. Als u de directeur of CEO was van een groot bekend bedrijf zoalsSony,Philips of Ahold, zou u dan onder de indruk zijn? Waarschijnlijk niet, enhetzelfdegeldt in het echte leven. Wanneer deze mensen na deontmoetingeen e-mail sturen of bellen, merken ze vaak dat hun mail nietbeantwoordwordtof dat ze niet verder komen dan de secretaresse.Kan deze persoon van hoge kwaliteit genoemd worden als u diegenenietkunt bereiken? Misschien is het handiger om uw aandacht terichten opiemand die een lagere positie heeft, maar wel meertijd voor u en die veelmeer voor u kan betekenen. Om te kunnenbepalen of iemand veel voor ukan beteken, moet u uw doelenweten. Zoals het volgende voorbeeldaangeeft, kan iedereen van hogekwaliteit zijn.Voorbeeld:Gerda heeft een druk leven. Ze is moeder van twee zonen van 8 en 10jaaroud, er zijn twee honden in huis die dagelijks uitgelaten moetenwordenen daarnaast werkt ze parttime als secretaresse bij een kleinbedrijf.Een keer in de week komt er een schoonmaakster over de vloervoor hetschoonmaken van het huis.Gerda heeft het er met haar schoonmaaksterover hoe ze graag eens met een aantal vriendinnen ‘s avonds naar de filmzou willen gaan en daarnastappen, maar haar man is vaak ‘s avonds pas laatthuis en ze weet nietwaar ze een goede oppas vandaan moet halen.Gelukkig kent haarschoonmaakster iemand uit haar straat die vaker opkinderen past enze vertelt aan Gerda hoe ze in contactkan komen met haar.Gerda belt de volgende dag op om kennis te maken met dezevrouw.Het 34
 34. 34. klikt zo goed dat Gerda een oppas heeft gevondendie een keer in de maandop haar zoontjes past terwijl zij tijd voor zichzelfneemt met haarvriendinnen.Heeft de schoonmaakster een hoge positie? Absoluut niet. Maar voorGerdawas ze toch van hogere kwaliteit dan dedirecteur van een bekendbedrijf,omdat ze haar geholpen heeft met het bereiken van haardoelen.Kwaliteit is dus zeker belangrijk als u bezig bent met netwerken.Maar nietalleen kwaliteit is van belang. KWANTITEITNaastkwaliteit is kwantiteit ook belangrijk bij netwerken. Zo kaneenuitgebreid netwerk meer kansen opleveren om de juiste mensentevinden die u kunnen helpen met het bereikenvan uw doelen. U kunt hetvergelijken met roulette. Het is mogelijk om al uw geld op éénnummer tezetten en te hopen dat het balletje in het juiste vakje rolt. Alshet gebeurtloopt u weg met veel geld, maar de kans dathet gebeurt is klein. U zulteerder geld verliezen dan winnen. U kunt er ook voor kiezen om uw geld tespreiden door voor rood te gaan of door verschillende nummers te kiezen.Uw winst is danlager, maar de kans dat u wint is aanzienlijk groter.Hetzelfde verhaal geldt voor contacten. U kunt ervoor kiezen om enkelenalleen uw beste vrienden en familieleden in uw netwerk te hebben, maaruzult merken dat, ook al besteedt u veel tijd en aandacht aan deze 35
 35. 35. contacten,ze toch altijd met dezelfde aanbevelingen zullen komen. Hebt uechter een netwerk van vijfhonderd of duizend contacten, dan is dekansveel groter dat iemand een goede tip heeft of net de connecties heeft die unodig had.Moet u dan mensengaan verzamelen zoals postzegels, stickers of munten?Voorwiezich hier zorgen om maaktis er goed nieuws: nee, het is nietdebedoeling dat u mensen gaat verzamelen als postzegels. Het mag,maarlaat hen dit dan weten zodat ze geen valse verwachtingenhebben. Watwordt bedoeldis dat u moet proberen om veel mensen te vinden op zoveelmogelijk verschillende gebieden, die ukunnen helpen met het bereiken vanuw doelen.Andere redenen voor een groot netwerk zijn:1. Uw doelen zullen in de loop dertijd veranderen.Hierdoor daaltiemand mogelijk in kwaliteit, terwijl iemand anders opeens van hoge kwaliteit wordt.2. Al is iemand niet van hoge kwaliteit voor u,hij is mogelijk wel van hoge kwaliteit voor een ander uit uw netwerk. U kunt goodwill kweken door mensen uit uw eigen netwerk aan elkaar voor te stellen.3. Een groot netwerk met veel variatie werkt als vangnet wanneer de omstandigheden veranderen. Denkt u eens terug aan het verhaal van de boeren. Ze hielden niet alleen kippen, maar ook varkens en koeien.Ze kweekten planten zoals tomaten, komkommers en graan. Door verschillende dieren en planten te onderhouden, konden ze 36
 36. 36. situaties zoals ziekte, overstroming of droogte opvangen. Ongeacht de slechte tijden, er wasaltijd wel een manier waarop de boer het jaar kon doorkomen. Op deze manier moet u ook leren denken over uw netwerk. Hoe meer variatie, des te meer opvang u hebt als de situatie opeens wijzigt. WAT IS NOU BELANGRIJKER, KWALITEIT OF KWANTITEIT?Wat belangrijk is verschilt per persoon. De een zal kwaliteitbelangrijkvinden, terwijl de ander kwantiteit belangrijk vindt. Voorsommigemensen maakthet niets uit. Het is aan u om te beslissen watubelangrijk vindt. Wat u ook kiest, het is in elk geval aan te radenom allevisitekaartjes te bewaren en alle verzoeken tot online netwerkenteaccepteren, tenzij er een goede reden is om dit niet te doen. 37
 37. 37. DO’S & DON’TSEen netwerk opbouwen kan lastig en eng zijn, maar metenigevoorbereidingkan het veel soepeler lopen. Deze voorbereiding kanbestaan uithet voorbereiden van gesprekstarters, of op de hoogte zijn vande juistekleding. Maar nog belangrijker is het om op de hoogte te zijn vande netwerketiquette en wat u wel en niet moet doen. Als u dat weet, kuntuveel succes boeken tijdens het netwerken en er een aangenameenplezierige ervaring van maken die voor herhaling vatbaar is. STRATEGIE 2: WAT U WEL MOET DOENDe volgende dingen zijn aan te raden wanneer u bezig bent metnetwerken,ongeacht of u naar een netwerkevenement gaat of dat u onlinenieuwemensen ontmoet:Wees eerlijk. Het lijkt logisch, maar toch is het heel makkelijk voormensenom te liegen of bepaalde dingen te overdrijven. Maak dingenniet groter enbelangrijker dan ze in het echt zijn. Vroeg of laat halen de leugens u in enschaadthet de relatie tussen u en anderen.Het is ook belangrijk dat u eerlijkkunt zijn tegenover de ander als uhem niet genoeg vertrouwt om uwtelefoonnummer te geven. Wat uook doet of in welke situatie u zich ookbevindt, wees eerlijk!Wees open en oprecht in uw interesse in anderen.Aanvullend op hetadvieshierboven, moet u ook niet doen alsof u geïnteresseerd bent in 38
 38. 38. iemand terwijl u alleeniets wiltverkopen. Verborgen agenda’s wordensnelontdekt. Daar staat tegenover dat oprechte interessein het geheugen vanmensen blijft hangen en u meerzal opleveren in de toekomst.Spreek mensen aan.Veel mensen hebbener moeite mee om zomaar opeenwildvreemde af te stappen en een gesprek te beginnen. Vaak komeneronzekerheden naar boven zoals "Hoe begin ik een gesprek" of "Watnou alsdiegene niet met mij wil praten". Waarschijnlijk zal de persoondie uaanspreekt er ookzo over denken en zal dezeblij zijn dat u hemaanspreekt.Mocht u het vervelendvinden om mensen zomaar aan te spreken, ga dannaar evenementenwaar dit niet nodig is.Netwerk voornamelijk met mensen waarmee u het goed kuntvinden.Hoewel het aan te raden is om onbevooroordeeld te blijven, is hetgoedom naar uw gevoel te luisteren. Als u iemand op het eerste gezicht alnietmag, probeer dan ook niet om met diegene te netwerken. Het ismakkelijkerom iemand te vertrouwen die wel aardig lijktdan iemandwaarover u twijfels heeft.Kleed u naar de gelegenheid.Verschijn niet in nette, zakelijke kleding opeen informele bijeenkomsten kom niet opdagen in een versletenspijkerbroek en T-shirt bij een formele bijeenkomst. Zorg ervoor dat u erverzorgduitziet: de eerste indruk is het belangrijkst. Mocht uniet weten wathet kledingvoorschrift is voor een evenement, neem dancontact op met deorganisatoren en vraag het. 39
 39. 39. Zorg ervoor dat u te allen tijde een goede naam hebt. Mensenmoeten uvertrouwen en blindelings uw adviezen opvolgen. Als u twijfelt aan decapaciteiten van iemand uit uwnetwerk, verwijs dan ook geen mensen naardiegene door.Denk op lange termijn. Niet iedereen die u ontmoet ismeteenevenbelangrijk, maar tochkunt u ze aan uw netwerktoevoegen. Wieweet wat erin de toekomst gebeurt.Onbelangrijke contacten nu kunnen opeens veelbetekenen over eenjaar, en andersom.Waardeer een tip. Al is de tip voor u nutteloos, laat altijd blijken datu hetwaardeert dat iemand aan u denkt. Misschien is de tipwel van toepassing opiemand anders uit uw netwerk. Zeg dit dan ookgerust tegen de tipgever,bijvoorbeeld: "Ik weet niet of ik er zelfwat aan heb, maar ik weet wel eenvriend van mij die er veel aan zoukunnen hebben. Is het goed als ik de tipdoorgeef?"Plan gesprekken met uw contacten op een efficiënte manier.Denk vantevoren uit hoe ueen gesprek wilt laten lopen. Zorg ervoor dat hetniet telang duurt.Dit haalt de productiviteit uit het gesprek en is bovendienonnodig. Maarte kort komt vaak onbeleefd over en u loopt de kans dat ubelangrijkeinformatie vergeet. Vijf minuten is vaak een goede tijdsduur vooreengesprek.Wees gestructureerd. Sla nooit een visitekaartje af.Verzamel zeallemaal enberg ze systematisch op. Schrijf sowiesoop elk kaartje waar u iemand heeft 40
 40. 40. ontmoet en wat jullie voor elkaar kunnen betekenen. Schrijf ook devoornaam voluit als eralleen initialen staan. Sorteer de visitekaartjes incategorieën,zodat u sneller de juiste persoon kan terugvinden.Wees attent. Met andere woorden, spreek mensen niet alleen aan als uzenodig hebt, maar laat af en toe ook eens wat van u horen als u ze nietnodighebt. Bijvoorbeeld met verjaardagen of speciale gebeurtenissenals eenbruiloft of de geboorte van een kind is het weinig moeite om een kaartje testuren en eventueel een klein cadeautje te geven.Geen bericht is slecht bericht. Laat het uw contacten wetenwanneer u telaat komt of afwezig bent. Op die manier blijft u contact houden, komt ubetrouwbaar over en weten uwcontacten waar ze aan toe zijn. STRATEGIE 3: WAT U NIET MOET DOENNet alser dingen zijn die een ontmoeting tot een succes maken, zijn erookvalkuilen die u moet mijden zodatde ontmoeting geenmislukking wordt.Doe niet alsof. Het is al genoemd, maar blijft belangrijk: doenooit alsof ugeïnteresseerd bent in iemand wanneer dit niet het gevalis. Vooral ervarennetwerkers en professionals prikkenhier zo doorheenen dat schaadt hetvertrouwen. 41
 41. 41. Verwacht niet dat anderen u meteen helpen. Als u net contactmet iemandheeft gelegd, zaldeze niet meteen voor u door het vuurgaan. Netwerkenkost tijd.Wil niet teveel. Bij netwerken gaat het om een delicate balans tussen gevenennemen. Meteen teveel gevenkomt over als overenthousiast en schriktmensen mogelijk af.Meteen teveel nemen komt over als egoïstisch en zorgtervoor dat mensen minderbereid zijnom u te helpen.Concentreer je niet teveel op de opdracht,maar focus op derelatie.Niemand houdt van een hardseller.Ga niet naareennetwerkevenement met het idee dat u er veel opdrachten uit kunthalen.De hardsellerhouding zorgt misschien voor een aantal korte-termijn-deals,maar bij netwerken gaat het om delange termijn. Als uinvesteert in een(langdurig) contact zult u vanzelf merken dat dit meer oplevert en datgesprekken ook natuurlijker verlopen.Wees subtiel. Stap niet zomaar op mensen af met een kaartje in uwhand enbel ze ook niet meteen de volgende ochtend op om te vragenhoehet met zegaat.Roddel niet. Het staat slecht als u negatieve uitspraken doetoveranderen,ze komen altijd als een boemerang bij u terug. Praatalleenover zaken die voor u en uw gesprekspartner relevant zijn en houd anderenerbuiten. 42
 42. 42. Praat niet te lang over uzelf. Hetstaat nogal ongeïnteresseerd enonbeleefd als u alleen over uzelfpraat.Daarnaast is het ook veelnuttigerom uit te zoeken wateenander voor u kan betekenen.Laat uw relatiesniet verwateren.Mensen zijn sneller bereid omietsvoor u te doen als u een goederelatie met ze heeft opgebouwd.Alsu derelatie laat verwateren is dekans kleindat iemandwat voorudoet. 43
 43. 43. LINKEDINNu het idee achter netwerken is besproken, gaan we kijken naarde grootstenetwerksite op zakelijk gebied die er op internet te vinden is:LinkedIn.Hoewel Facebook met meer dan 600 miljoen leden de grootstesocialenetwerksite is op het internet, is Facebook meer gericht opvrienden enfamilie. LinkedIn is gericht op het zakenleven enis daarom met 100 miljoenleden de grootste netwerksite op zakelijkgebied. DE GESCHIEDENIS VAN LINKEDINHet idee van LinkedIn was ontstaan eind 2002 in (volgens deverhalen)dewoonkamer van Reid Hoffman, een van de oprichters vanLinkedIn.Medeoprichters van LinkedIn zijn Allen Blue, Konstantin Guericke,Eric Lyen Jean-Luc Vaillant. Nadathet idee eind 2002 ontstond, duurdehetnog een aantal maanden voor LinkedIn officieel gelanceerdwerd. Sinds 5mei 2003 is LinkedIn beschikbaar voor het publiek en na heteind van deeerste maand had LinkedIn al 4500 leden.Na 494 dagen hadLinkedIn de eerste miljoen leden ensindsdien is hetledental alleenmaar gestegen. Inmiddelszijn er meer dan 100miljoen ledenen duurt het ongeveer 12 dagen voor er weer een miljoennieuwe leden bijzijn gekomen. Deze 100 miljoen leden zijn verspreid over200 landen engebieden. 44
 44. 44. Het hoofdkantoor van LinkedIn zit in Mountain View, Californië. Ook zijn erverschillende VS-kantoren in San Francisco, Chicago, New Yorken Omaha enheeft LinkedIn in 2010 het eerste internationale kantoor inAmsterdamopgericht. Ondertussen zijn er ook internationale kantoren vanLinkedIn inDublin, Londen, Parijs, Sydney, Toronto en Mumbai.Met 100 miljoen leden loopt LinkedIn voor op de tweegrootsteconcurrenten, Viadeo (30 miljoen leden) en XING (10 miljoenleden).In Nederland staan er meer dan 2 miljoen mensengeregistreerd bijLinkedIn.LinkedIn is echter niet overal beschikbaar. Cuba, Iran, Sudan en Syrië zijnvierlanden waar het onmogelijk is om een account te maken of toegangtekrijgen op de website van LinkedIn. Noord-Korea behoorde ook tot delijst,maar demensen daar hebben sinds april 2010 weer toegang gekregen.Ook was LinkedIn in februari 2011 een dagverbannen in China, nawatmende "Jasmine Revolution" noemde. Na een dag was de toegang totLinkedIn in China alweer hersteld. HET GEBRUIK VAN LINKEDINHet is leuk om te weten dat er meer dan 100miljoen leden zijn, maar datzegt weinig over het gebruik van LinkedIn.Hoewel LinkedIn een socialnetworking site is, is het toch anders dan demeeste social networking sites. 45
 45. 45. Over het algemeen richten deze sites zichop de jongere generatie die metelkaar in contact wil blijven en lekkerspelletjes wil spelen.LinkedIn is anders omdat het zich voornamelijk richt op mensen met eensuccesvolle carrière. Dit houdt in dat weinigjongeren zich op LinkedInbegeven en dat de sfeer op LinkedIn professioneleren zakelijker is dan op demeeste andere social networkingsites. Quantcast laat zien dat er inNederland een kleinemeerderheid aan mannen is op LinkedIn ten opzichtevanvrouwen; 57% van deleden is mannelijk en 43% is vrouwelijk.Interessanter nog zijnde statistieken voor leeftijdsgroepen, waarbij met 33%de leeftijdsgroep35-49 jaar het grootst is. Daarna komt de groep van 18-34jaar (29%) ende groep van 50+ (28%). Het aantal leden onder de 18 jaar islaag, wat aantoont dat LinkedIn voornamelijk voor werkendemensen is.De gegevens voor Nederland houden daarbij op, maarhet VerenigdKoninkrijk en de Verenigde Staten laten zien dat hetvoornamelijk gaatomhuishoudens zonder kinderen,mensen meteen goed tot hooginkomen en mensen meteenuniversitaire opleiding. Metandere woorden: het oudere,succesvolleregedeelte van debevolking met een goede opleidingen een goede baan. 46
 46. 46. Waar deze mensen LinkedIn voor gebruiken varieert.Vaak komt het eropneer dat ze willen netwerken om een beterebaan te vinden, een nieuweklant binnen te halen of om nieuwe werknemerste vinden.Het zijn niet alleen mensen die gebruik maken van LinkedIn. Ookbedrijvenkunnen zich er presenteren via bedrijfspaginas.Op deze bedrijfspaginaskunnen ze vertellenwie ze zijn, wat ze doenen kunnen ze vacatures plaatsenom nieuwe werknemers te vinden.Ze kunnen er ookspecialeaanbiedingenplaatsen. Een goede locatie dus om als bedrijf wat geldte verdienen! Het isdan ook aan te raden een bedrijfspagina aan temaken, omdat u hiermee uwbedrijf op de kaart zet. Wanneer mensenuw bedrijfsnaam intypen bijzoekmachines is er een grote kans dat ze bijde LinkedInpagina van uwbedrijf uitkomen. LinkedInpagina’s scorennamelijk hoog in Googlezoekresultaten.Content die u graag wilt delen met mensen uituw netwerk, kunt ugemakkelijk koppelen aan uw LinkedInpagina.Interessante nieuwtjes dieuals bedrijfsmanager bijvoorbeeld opuw bedrijfsblog post, kunt zoookdelenmet uw connecties. Succesverhaal: Carrière bouwen LinkedIn hoeft niet alleen bedrijven te helpen, maar kan ook individuenhelpen om bijvoorbeeld een carrière te bouwen. Uriel Alvarado uitDenemarkenis misschien wel een heel goed voorbeeld 47
 47. 47. voor hoe dit mogelijk is.Vanaf het begin van LinkedIn toen hij nogeen student was, was Uriel al actiefop de website. Dit heeft hemgeholpen met het vinden van een baan als leidinggevende bij SaxoBank nadat hijklaar was met de universiteit. DoorLinkedIn tegebruiken om een internationaal netwerk op te bouwen waarookleveranciers, partners en sales leads in zitten, wist hij zelf eenhogere positiete krijgen. 48
 48. 48. HET OPZETTEN VAN EENLINKEDIN ACCOUNTVoor het opzetten van eenLinkedIn accountgaat u naar dehomepage van LinkedIn.Hier vult uuw naam, achternaam, e-mailadres eneen wachtwoordin.Vervolgens klikt u op degroeneknop Join Now.Houd er rekening mee dat het de bedoeling isdat elke gebruiker niet meerdan één accountheeft op LinkedIn. Hebt u dus al een account,maak dan nieteen nieuwe aan. 49
 49. 49. Nadat u op Join Now hebt geklikt, komtu op de paginadiezojuistisafgebeeld. Vul de gevraagdeinformatie in en klik op Createmyprofile.Uw profiel is nu aangemaakt. 50
 50. 50. DE WEG VINDEN OPLINKEDINHet kan een beetje verwarrend zijn als u voor de eerste keer opLinkedInkomt. Er is zoveel mogelijk, waar moet u beginnen? Wat is ermogelijkbij alle tabs en zijn ze ook allemaal van belang? Als antwoord op aldeze vragen en om ueen beetje wegwijs te maken op LinkedIn, worden evenalle tabs in het kortbesproken. Deze tabs zullen in latere hoofdstukkenuitgebreidonder de loep genomen worden. HOME TABDe Home tab is de welkomstpagina op LinkedIn nadat u ingelogd bent.Hierkunt u zelf een korte statusupdate plaatsen of statusupdates vananderemensen lezen. Het komt overeen met de Home tab op Facebook; hetis deplek waar u snel en gemakkelijk op de hoogte blijft van wat uwconnectiesdoen.Wanneer u een statusupdate schrijft, kunt u vervolgens ervoor kiezendatslechts een bepaalde groep connecties deze leest. Bijvoorbeeld als ueenartikel heeft datvoor slechts een bepaalde groep connecties van belangisof als u een video gemaakt heeft die u graag met alleen uw klanten wildelen.Mensen kunnen vervolgens reageren op uw statusupdates en u hebtdemogelijkheid om te reageren op de statusupdates van anderen. 51
 51. 51. Aan de rechterkant van de Home tab ziet u de applicaties die u gebruikt,deconnecties die u hebt, advertenties en helemaal rechts bovenaanookmensen die u ook wellicht kent, mogelijk omdat ze bij hetzelfdebedrijfwerken, naar dezelfde school zijn gegaan of met u een kennisgemeenhebben. Succesverhaal: Huis te koop Als makelaar is er natuurlijk niets beter dan een huis te kunnen verkopen.In Australië ging dit voor makelaar Peter Taliangis wel heel goed toen hijvia de LinkedIn statusupdates zorgde voor promotie van beschikbare huizen. Dit heeft hem uiteindelijk een verkoop ter waarde van 300.000 Australische dollarsopgeleverd. Deze deal was gesloten nog voor de officiële aankondiging ‘open voor bezichtiging’. Peter heeft dit voor elkaar gekregen door geografisch gerichtreclame te maken voor huizen die zijn bedrijf aanbood. 52
 52. 52. Succesverhaal: Dubbel geluk De Amerikaanse David T. Stevens heeft niet een, maar wel tweesuccesverhalenals het gaat om werk vinden via LinkedIn. In zijn geval werkte hetbeide keren door de LinkedIn status updates te gebruiken. David bezochtregelmatig netwerkevenementen voor zijn werk en voegde de mensen die hij er tegenkwam toe aan zijn LinkedIn netwerk. Toen hij in 2008 werdontslagen, schreef hij in de LinkedIn statusupdate dat hij geen werk haden of iemand interesse had. Binnen een week was hij weer aan het werk. In 2011 besloot David dat hij toe was aan een nieuwe uitdaging en hijzette ook dit weer in zijn LinkedIn statusupdate. Binnen twee weken wisthij via zijn LinkedIn netwerk een sollicitatiegesprek te krijgen bij streamline-eventswaar hij werd aangenomen voor een nieuwe baan. PROFILE TABDe Profile tab is waar u uw profiel kunt bekijken of wijzigen. Hieraan kanookeen video worden toegevoegd of een foto van uzelf. Verderkunnenmensen hier uw werkervaringen zien, aanbevelingen van anderen,hoeveelmensen zichop dit moment in uw netwerk bevinden, uw websitesen uw Twitteraccounts. 53
 53. 53. Als u verder naar beneden gaat, ziet u dat er ook ruimte is vooreensamenvattingover uzelf, uw specialiteiten en extra informatie zoalsinteresses engroepen waarvan u op LinkedIn lid bent.U kunt op dit moment lid zijn van maximaal 50 groepen.Het is aan teradenom de top 50 uit uw niche te kiezen om lid van te worden. CONTACTS TABBij de Contacts tab kunt u uw huidige contacten bekijken enbeheren,nieuwe contacten toevoegen of nutteloze contacten verwijderen.Het isniet aan te raden om mensen zomaar te verwijderen, want contactendieniet nuttig lijken kunnen later opeens heel belangrijk zijn.Deverwijderfunctie kan het beste gebruikt worden bij mensen waarmeeuechtniet meer geassocieerd wil worden of bij mensen die u alleenmaar lopen tespammen.Onder My Contacts kunt u uw contacten groeperen inverschillendegroepen, zodat ze makkelijker terug te vinden zijn. Als u netbegint heeft hetgroeperen van contacten misschien nog niet zo heel veelnut, maar als uwaantal contacten in de honderdtallen begint te lopen kandit een handige functiezijn. Ook kunt u uw huidige contacten exporteren alseen CSV- of VCF-bestand. 54
 54. 54. Bij Imported Contacts kunt u contacten vanuit uwadresboekimporteren. Contacten die al op LinkedIn zitten,maar die u nog niet heefttoegevoegd zullen hetLinkedInsymbool achter hun naam hebben staan.De Profile Organizer is voor het upgraden van uw profiel en bijNetworkStatistics kunt u destatistieken zien van uw contacten.Onlangs heeft LinkedIn een nieuwetool,genaamd Classmates, toegevoegdaan contacten. Met dezetool geeft LinkedIn inzicht in waaroud-klas- enstudiegenoten wonen,werken en in welke branche ze actiefzijn. Het moet uals gebruiker helpen om nieuwe en hernieuwdeprofessionele netwerkentecreëren met uw hogeschool- enuniversiteitskennis. 55
 55. 55. U kunt het gebruiken om afgestudeerden in uw klas te zien of naardeprofielen van andereafgestudeerden te zoeken, hun connecties te bekijkenen henuit te nodigen om uw connectie te worden op LinkedIn. GROUPS TABDe Groups tab is een overzicht van alle groepen waarvan u lid bent of dieuzelf beheert. Hier kunt u op zoek gaan naar nieuwe groepen ofgroepenverwijderen die niet meer nuttig zijn voor u. Ook kunt u hier uweigengroepen maken.Op dit moment is de regel dat u maximaal 10 groepen mag aanmakenen lidmag zijn van maximaal 50 groepen. Dit laatste is inclusief het aantalgroependat u zelf heeft gemaakt. Met andere woorden, als u 10 groepenheeftgemaakt, dan mag u nog bij slechts 40 andere groepen lid worden. JOBS TABBij de Jobs tab is het mogelijk om op zoek te gaan naar een nieuwe baanofom eens te kijken naar vacatures die mogelijk uw interesse hebben.Alswerkgever heeft u ook de mogelijkheid om hier vacatures te plaatsen ofuwvacatures te beheren. 56
 56. 56. Sinds juli 2011 heeft LinkedInhieraande applicatie ‘Apply withLinkedIn’toegevoegd.Werkzoekenden kunnenhiermeevia de website vaneenpotentiële werkgever direct opeenvacature reageren door huneigenLinkedInpagina door te sturen.Ze kunnen op eenvoudigewijzesolliciteren en tegelijkertijdlaten zien dat ze vertrouwenhebben in hunprofessioneleidentiteit en merk, omdat de pagina niet alleen een digitaal CVis maar ookhetprofessionele netwerk toont. Wanneer u als sollicitant op deapplicatieklikt, heeft u de mogelijkheid om uw profiel te bewerken voordatu hetopstuurt, echter u kunt ook rechtstreeks op ‘Summit application’ dedatavan uw LinkedIn-pagina verzenden.Na het indienen ontvangt u direct een bevestiging en een overzichtvanrelevante connecties, die u mogelijk kunt benaderen om uw kansen opdebaan te vergroten.Als bedrijf heeft u de mogelijkheid om de applicatie aan te passen. Dit kuntudoen door drie vragen voor de sollicitant toe te voegen, bijvoorbeelddebereidheid van de kandidaat om te verhuizen of de optie omeenbegeleidende brief toe te voegen.‘Apply with LinkedIn’ kan tevens worden afgestemd opbestaanderecruitmentsystemen van bedrijven en biedt verschillendeoptiesafhankelijk van hun recruitmentsystemen. 57
 57. 57. De applicatie kan gratis gedownload worden ophttp://developer.linkedin.com/apply INBOX TABDe Inbox tab is eigenlijk te vergelijken met de inbox van uw emailaccount.Hier komen alle berichten die mensen naar u gestuurd hebbenbinnen. Ook ziet u hieruitnodigingen van mensen die graag een contact vanu willen zijn en kunt uook zelf berichten sturen. COMPANIES TABOnder de Companies tab zijn twee dingen mogelijk: u kunt op zoekgaannaar bedrijven waarin u interesse hebt of u kunt een bedrijfspaginamakenom op die manier mensen op uw bedrijf te attenderen.Het voordeel van bedrijven volgen is dat u op de hoogte blijft vandeactiviteiten binnen het bedrijf en dat u automatisch te zien krijgt of ernieuwevacatures zijn binnen dat bedrijf. Het voordeel van eenbedrijfspaginamaken is dat mensen meer over uw bedrijf te weten komen,zeker als uop zoek bent naar nieuwe werknemers kunt u op deze maniermakkelijkermensen aantrekken. 58
 58. 58. NEWS TABOnder de News tab vindt u actueelnieuws, kunt u interessantenieuwsartikelen bewaren onderSaved Articles en kunt u zelf relevant nieuwsgaan zoeken via Signal.‘Signal’ is een functiediestatusupdates van uwconnecties ennieuwsartikelensignaleertopbasis van filters (keywords). Hetis eenhandige tool als u alsbedrijfsmanagerbijvoorbeeldwilt weten wat uwpersoneelzoal te melden heeft overuwbedrijf.Verder biedt deze functie informatie vanuit meerdere kanalen,waaronderTwitter, zodat u niet hoeft te switchen tussen meerdereschermen enbronnen. MORE TABOnder de ‘More tab’ kunt u de overige functies van LinkedIn vinden,zoalsAnswers, waarbij u vragen kunt stellen of vragen kunt beantwoorden. 59
 59. 59. BijGet More Applications krijgt u een overzicht van alle applicaties die uopLinkedIn kunt gebruiken. 60
 60. 60. EEN GOED PROFIEL BOUWENVoor u kunt beginnen met geld verdienen op LinkedIn is het belangrijkomeen goed ingevuld profiel te hebben. Deze hoeft niet in een keerperfectte zijn, maar u kunt er wel steeds wat meer aan toevoegen tot hetprofielcompleet is. Het hebben van een goed profiel is belangrijk voorpersonalbranding en het opbouwen van uw reputatie online. Zonder tewerken aanuw online reputatie is het lastiger om geld te verdienen opLinkedIn. In dithoofdstuk leert u wat alle onderdelen van een profiel zijn enhoe u deze opde beste manier kunt invullen voor de beste resultaten. NAAM, HEADLINE, LOCATIE EN INDUSTRIEHet eerste gedeelte bevat uw naam, headline, locatie enindustrie.Aangezien het een zakelijk profiel is, kunt u het beste wegblijvenvanbijnamen en gewoon uw eigen naam invullen. De headline isbelangrijk,omdat mensen dit vaak als eerste zien na de naam en ook bijdezoekresultaten. De headline is een omschrijving van uw huidigefunctie.Zorg voor een headline die goed uw functie omschrijft en waarmeeu ooksnel te vinden bent via de zoekmachine van LinkedIn.Bij locatie moet u uw postcode invoeren. Deze zal alleengebruikt wordenom de geografische regio waar u woont aan te tonenzodat u makkelijkermensen uit hetzelfde gebied kunt vinden. Doorindustrie in te vullen kunt u 61
 61. 61. sneller collegas vinden die in dezelfde sectorwerken, maar bij andereorganisaties. En natuurlijk bent u sneller te vindendoor uw collegas. PROFIELFOTOEen profielfoto kan helpen om vertrouwen bij anderen op te wekken. Het isvan belang om een passende foto uit te kiezen.Voor de vooral jongere gebruikers, die gewend zijn om op Facebookhunvakantiefotos en dergelijke te gebruiken als profielfoto, is het aan teradenom hier van af te zien op LinkedIn. Gebruik een normale foto zoals ubij defotograaf zou laten maken. Aangezien de foto zelf niet groot is, is vaakhetgezicht alleen genoeg. STATUSMet maximaal 600 tekens kunt u al uw contacten op de hoogtestellen.Vanwege het gebrek aan ruimte is het een vorm van microblogging,zoalsTwitter. U kunt hier instellen wie wel uw statusupdates kunnen zienenwie niet. Ook hangt het af van de persoon zelf en wat zijn instellingen zijnofze de statusupdates kunnen lezen of niet. U kunt uw status gebruikenomte zoeken naar nieuwe klanten, een nieuwe baan of om uw contacten opde hoogte testellen van een speciale aanbieding of interessant stukje 62
 62. 62. nieuws dat u heeftgevonden. Door regelmatige met interessante informatiete komen kunt uuw reputatie opbouwen en op deze manier geld verdienen.Voor bedrijfspagina’s is het ook mogelijk om statusupdates te plaatsen.Hierkunt u bijvoorbeeld laatste nieuws over uw bedrijf, recente vacaturesofnieuws over uw producten en diensten posten. Naast de 600 tekenskunt utevens films en dergelijke delen.Om hiervan gebruik te maken dient u uw bedrijfspagina om teschakelennaar ‘designated admins only (beheer door toegewezenbeheerders). PUBLIC PROFILEIn feite heeft u twee profielen op LinkedIn; een privé profiel en eenopenbaarprofiel. Het eerste kunnen alleen u enuw contacten zien. Hetopenbaar profiel(public profile) kan iedereen zien, maarhet bevat welminder informatie dan uwprivé profiel. U kunt zelf beslissenwelkeinformatie mensen wel of niet zien. Daarnaast heeft uw openbaar profiel ook een URL. Deze lijkt standaard opiets zoals het volgende: http://nl.linkedin.com/pub/ 63
 63. 63. jan-smids/2/aa8/366.Dit kunt u aanpassen naar iets dat makkelijker teonthouden is zoalshttp://nl.linkedin.com/in/jansmids. Het ziet er beter uiten uhebt ook de kans dat uw profiel op deze manier hoger eindigt bijGoogle. SUMMARYNa de algemene informatie waarin ook uw werkervaringen staan is erruimtevoor een samenvatting (summary) over uzelf. Heel veel mensenhouden ditkort, puntsgewijs en onpersoonlijk zoals het volgende voorbeeld:1. Ruime ervaring op het gebied van social media2. Enthousiast3. Teamworker4. DoelgerichtHoewel er niets mis is met op deze manier uzelf profileren is het beteromde samenvatting wat meer uit te breiden en iets persoonlijker te maken.Ditis immers een groot gedeelte van uw profiel en ook het gedeeltewaarmensen meer over u te weten kunnen komen. STRATEGIE 4: EEN GOEDE SUMMARY SCHRIJVENEr zijn in elk geval twee manieren voor het effectief opstellen vaneensamenvatting. De eerste manier is erg geschikt voor mensen met 64
 64. 64. eenspecifieke baan, die verder geen banen ernaast hebben. Hierbij begintumet iets vertellen over wie u bent. U kunt zelfs beginnen met eenkopje"Dit Ben Ik" als u dat prettig vindt.Vervolgens beantwoordt u de vraag "Wie kan ik helpen?" waarbij uverteltwie uw doelgroep is. Wees hierbij zo specifiek mogelijk,bijvoorbeeld:"Ik help mensen in de regio Amsterdam en nabijgelegenlocaties met hetvinden van hun droomhuis" voor een makelaar inAmsterdam.Tot slot geeftu aan hoe u mogelijke klanten kan helpen.Hier kunt u ook eenCall-To-Action toevoegen, uw contactgegevens en alleswat het makkelijkmaakt voor klanten om met u in contact te komen.Mocht u echter in meerdere regios actief zijn, voor meer bedrijvenwerkenof meer producten voor verschillende bedrijven maken, dan isdebovengenoemde manier misschien niet de meest effectieve manieromuw samenvatting te structureren. Dan is de tweede manier beter vooruwsamenvatting.Bij deze manier structureert u uw samenvatting per product, dienstofbedrijf waarvoor u werkt en vervolgens legt u per product heel kort uitwieu bent (bijvoorbeeld schrijver van meerdere E-books, oprichter van datbedrijf), wie ukunt helpen en hoe u of uw producten mensen kunnenhelpen. 65
 65. 65. Zorg ervoor dat uw samenvatting er netjes en overzichtelijk uitziet. Houddeparagrafen kort en voeg een witregel in tussen elke paragraaf om hetzoaantrekkelijk mogelijk te maken voor mensen om te lezen. Het kan wattijdin beslag nemen om te maken, maar een goede samenvatting kandeaandacht van veel mensen trekken als zeop uw profiel zijn en leiden totveel salesof aanmeldingen waarmee u weer watextra geld kunt verdienen. SPECIALTIESNa de samenvatting komen de Specialties, ofwelde Specialtiesspecialiteiten. Hier kunt u uw • LinkedIn consultancyvaardighedenbenoemen en mensen laten zien • LinkedIn trainingwaar u goed inbent en wat u graag doet. Het is de • LinkedIn updatebedoeling dat dit ook zakelijk blijft, dus tenzij u • Marketingvoor uw werkvaak sokken moet breien is het aan • Internet Marketing /te raden omdergelijkehobby’s hier niet te Online Marketingvermelden. • Sales • Social MediaWat voor specialiteiten kunt u hier dan • Social Media trainingwelnoemen? Hiernaast kunt u een overzicht • Social Media consultzienvan de specialiteiten van Lindie vanZutphen,een LinkedIn consultant en trainer bij • CommunicationsNederlandInternet BV. Zoals u kunt zien heeft zij • Promotionhaarspecialiteiten puntsgewijs opgeschreven. Het • Product Developmentisook voor u aan te raden om het op deze • Tourism 66
 66. 66. manierte doen voor overzichtelijkheid. Mensen gevenvaak eerder devoorkeur om bij zulke dingen verticaalte zoeken dan horizontaal. Ook kunt uproberenom hier enkele keywords in te verwerken, zodatu hoger scoort bijde zoekresultaten en snelleropdrachten kan binnenhalen. EXPERIENCEDe plek waar u al uw huidige en verleden werkervaringen kuntopschrijvenheet Experience (ervaringen). Zorg er altijd voor dat u invult vanwanneertot wanneer u er gewerkt heeft om op die manier collegas terug tevindendie ook in die tijd bij het bedrijf werkten. Maar ook als u vanuiteenorganisatie voor een andere organisatie heeft meegewerkt aan eenproject,vermeldt u dat in dit gedeelte zodat de mensen waarmee u gewerkthebtumakkelijker terug kunnen vinden. EDUCATIONBij Education (scholing) kunt u alle instellingen waaraanu gestudeerd heeftinvullen, zoals universiteiten en middelbare scholen. Hiermee kunt u opzoek gaan naar oud-klasgenoten en deze aan uwcontacten toevoegen. Zelfsna 10 jaar bestaat er vaak nog een band tussenmensen die samen naarschool zijn geweest, dus zorg er ook hier altijd voordat u invult van wanneertot wanneer u aaneen instelling heeft gestudeerd. 67
 67. 67. ADDITIONAL INFORMATIONBij Additional information kunt u dingen toevoegen zoals: websites,Twitteraccount, persoonlijke en professionele interesses, groepen ensociëteitenwaarvan u lid bent buiten LinkedIn en alle honors en awards dieuheeftgewonnen. U kunt drie websites toevoegen aan uw LinkedIn account.Zorgervoor dat u bij elke website kiest voor Other zodat u iets kuntneerzettendat de website omschrijft en mensen meer aanspreekt dan"Mycompany"of "Blog". Mensen zullen dan sneller op uw link klikken, watkan leiden totextra verkeer naar uw website, meer aanmeldingen voor eencursus of eenstijging in de verkoop. Zo kunt u op een gemakkelijke maniergeld verdienenvia LinkedIn. PERSONAL INFORMATIONBij personal information kunt u alle persoonlijke informatie zoalsadres,telefoonnummer, IM (Instant Messenger, zoals MSN, skype of AIM),uwgeboortedatum en uw huwelijksstatus invullen. SECTIONS TOEVOEGENU kunt er ook nog voor kiezen om extra secties toe te voegen aan uwprofiel,zoals certificaten die u behaald heeft, speciale vaardigheden die uheeft oftalen die u spreekt. 68
 68. 68. CONTACT SETTINGSBij contact settings kunt u laten weten wat u van mensen verwacht als zeueen uitnodiging sturen of op een andere manier via LinkedIn contact metuopnemen, en waarover mensen met u contact mogen opnemen. Sommigenzijnalleen geïnteresseerd in een baan, anderen willen graag met oud-klasgenotenen collega’s in contact komen, en weer anderen zijn inallesgeïnteresseerd. 69
 69. 69. APPLICATIONSIn dit gedeelte kunt u applicaties toevoegen zoals uw blog, eenPowerPointpresentatie of andere dingen die passen bij uw taak. U kuntapplicaties vinden via More -> Get More Applications. Meer informatie overapplicatieskunt u later in dit boek vinden. STRATEGIE 5: HET OPTIMALISEREN VAN KEYWORD RANKINGEen goede strategie voor iedereen die op LinkedIn zit is wat aandachttebesteden aan de keyword ranking van het profiel en deze teoptimaliseren.Met keyword ranking wordt bedoeld hoe hoog u scoort bij dezoekresultatenvan LinkedIn. Een hogere positie bij de zoekresultaten kanbetekenendat u meer contacten krijgt, meer aanbiedingen voor banen ofeen betereomzet van de verkoop, wat natuurlijk een van de doelen moetzijn als u vanplan bent om geld te verdienen via LinkedIn.Voor het verbeteren van uw keyword ranking is het nodig om vijfonderdelen te veranderen of in elk geval na te lopen.Onderdeel 1: de headline is het eerste onderdeel dat aangepastmoetworden. De headline is te vergelijken met een mini-samenvattingoverwat uw positie is. Standaard wordt hier de meest recente positievoorgenomen, maar u kunt het aanpassen om keywords eneventueel meerposities toe te voegen aan uw headline. 70
 70. 70. Bij zoekresultaten is uw headline een van de belangrijkste onderdelen, wantdit is het eerste wat mensen zien. U wilt er dus voor zorgen dathier zoveelmogelijk keywords in staan, maar houd het subtiel zodat het nietopvalt voorde mensen die het lezen.Onderdeel 2: uw huidige werkervaringen. Probeer vooral bij uwhuidigewerkervaringen zoveel mogelijk keywords toe te voegen. Dezeworden bijde zoekresultaten gemarkeerd. Let er wel op dat u niet overdrijftmet het aantal posities, anders zal het een negatief effect hebben opuwgeloofwaardigheid.Onderdeel 3: uw vorige werkervaringen. Het verhaal blijft hetzelfde als bijdehuidige werkervaringen, zorg ervoor dat het geloofwaardig blijft. Zoweldehuidige als de vorige werkervaringen verschijnen bij de zoekresultaten.Onderdeel 4: hoewel het niet bij de zoekresultaten naar voren komt,helpenkeywords in de samenvatting wel om uw keyword rankingteverbeteren.Gebruik niet teveel keywords, wantdaardoor worden mensenmogelijk afgeschrikt.Onderdeel 5: als laatste kunt u ook nog keywords toevoegen bijuwspecialiteiten, maar verder geldt hetzelfde als bij de samenvatting.Hetverschijnt niet bij de zoekresultaten, en probeer het subtiel te houden. 71
 71. 71. Succesverhaal: Optimalisatie In zijn cursus LinkedInfluence geeft Lewis Howes een goed voorbeeld vanhoe het mogelijk is om geld te verdienen door wat aandacht te bestedenaan uw keyword ranking. Er was een man die deze cursus had gevolgd. Hij had alleen nog maar de eerste paar lessen gevolgd en deze ook zelf toegepast op zijn profiel. Een van die lessen ging over het optimaliseren vande keyword ranking. Nog geen twee weken nadat hij zijn profiel had geoptimaliseerd voorLinkedIn’s zoekmachine kreeg hij een opdracht binnen van 6000dollar. Toen hij later vroeg hoe ze hem gevonden hadden, was het antwoorddat ze eerst wat onderzoek hadden gedaan op LinkedIn met behulp vanzoektermen en hij stond op de tweede plaats met ‘real estate investor’.Vervolgens hebben ze zijn profiel bekeken, de aanbevelingen gelezen entot slot zijn website bekeken waarop een call-to-action stond. Zij hebben zich daarop aangemeld voor een deskundig advies van 6000 dollar.Bij het verbeteren van uw keyword ranking zou u kunnen kijkennaarmensen die boven u staan of die op de plaats staan waar u graagzouwillen staan. Tel hoe vaak zij keywords in hun headlines enwerkervaringenhebben staan, en eventueel ook in hun samenvattingen. 72
 72. 72. Soms kanéén keyword meer dan de ander genoeg zijn om op de eerstepaginate verschijnen!Naast keywords zijn er ook nog andere factoren die bepalen hoehoogiemand scoort bij de zoekresultaten op LinkedIn. Deze zijn o.a. hetwelof niet hebben van een betaald account, hoe actief ze zijn opLinkedIn enhoeveel contacten ze hebben. 73
 73. 73. SNEL EEN NETWERK OPBOUWENBij het opbouwen van een netwerk op LinkedIn is het belangrijk omeerst teweten hoe LinkedIn werkt. LinkedIn gaat namelijk uit van de six degreesofseperation, een theorie dieervan uitgaat dat iedereen via zes stappenmetde hele wereld verbonden is. Hoewel LinkedIn geen gebruik maakt vandevierde- vijfde- en zesdegraads contacten, omdat deze te ver weg vaneenpersoon zouden staan, maken ze wel gebruik van een eerste- tweede-enderdegraadsnetwerk. Met andere woorden: uw vrienden, de vriendenvanuw vrienden en de vrienden van de vrienden van uw vrienden.Hoewel dit al een tijd bekend was, is LinkedIn het eerste bedrijf datdezeschakels ook duidelijk aantoont, zodat u sneller kunt zien hoe umetiemand verbonden bent en wie u dus zou moeten aanspreken omsnellerin contact te komen met de gewenste persoon.Bij het beginnen een netwerk op te bouwen, is het belangrijk om eengoedebasis van eerstegraads contacten te hebben. Hier worden viermanierenuitgelegd waarop u snel een netwerk kunt opbouwen. Een grootnetwerk isvan belang om uw kansen opeen goede verkoop of meer verkeertevergroten, wat weer kan leiden tot extra geld in uw portemonnee. STRATEGIE 6: EEN NETWERK BEGINNENMet het opbouwen van uw netwerk kunt u het beste beginnen methetimporteren van uw e-mailcontacten met hun e-mailadressen. Hoewel 74
 74. 74. detoepassing iets anders zal zijn, accepteert LinkedIn zowelwebmailadressenals desktop e-mailadressen.De eerste manier is via een webmailaccount, als u die heeft. Ga naarAddConnections in de Contacts tab.U zal daar het volgende scherm zien:Voer uw e-mailadres en uw wachtwoord in en klik op Continue.Vervolgenskomt LinkedIn met een overzicht van alle contactenin uw adresboek,waarbij de mensen die al lid zijn van LinkedInals eerste worden getoondmet het LinkedInsymbool achter hunnaam.U kunt maximaal 3000 uitnodigingen naar mensen sturen, dus weesselectiefbij het uitzoeken van mensen met wie u zich wilt verbinden. Nodig inelkgeval geen mensen uit die geen lid zijn van LinkedIn, want de kans dat ze lidworden en uw uitnodiging accepteren isheel erg klein. Selecteerde mensennaar wie u een uitnodiging wil sturen en klik opSend Invitations. Helaas is 75
 75. 75. het niet mogelijk om uitnodigingen zelf teschrijven.Mensen krijgen eenstandaardbericht van LinkedIn wanneeru ze uitnodigt.Hebt u echter een desktop e-mailaccount, zoals Outlook of Apple Mail,danklikt u op de link ‘Import your desktop email contacts’.U zult op hetvolgendescherm terechtkomen:Om dit te kunnen gebruiken heeft u een .csv, .txt of een .vcf filenodig.Upload de file en u wordt naar een zelfde scherm als bij een webe-mailaccount geleid. Ook hier geldt dat u alleen mensen wilt uitnodigen dieal opLinkedIn zitten, omdat het anders een verspilling is van uwuitnodigingen.Het is aan te raden om dit eens per kwartaal of per jaar te doen om tekijkenof er nieuwe contacten tussen zitten.Dan is er ook nog een manier om handmatig e-mailadressen in tevoeren.Ditis echter niet aan te raden, tenzij het gaat om echt één of tweee- 76
 76. 76. mailadressen. De reden hiervoor is dat u handmatig één voor één dee-mailadressen moet invoeren, wat veel tijd in beslag neemt. STRATEGIE 7: OP ZOEK NAAR COLLEGAS EN KLASGENOTENEen tweede manier om uw netwerk op te bouwen is door op zoek tegaannaar collegas en klasgenoten. Het maakt niet uit of u in geen jarenmeercontact met deze mensen heeft gehad, ze kunnen nog altijd helpenuwnetwerk uit te breiden.Om op zoek te gaan naar collega’s gaat u naar ‘Add Connections’ en klikt uop ‘Colleagues’. U krijgt een overzicht te zien van allebedrijven waar u werktof gewerkt heeft. Kies een bedrijf en selecteer allemensen die u ook echtkent. Schrijf een persoonlijk bericht als uze één voor één uitnodigt of eensemi-persoonlijk bericht als u ze in een keeruitnodigt. Zo gaat u allebedrijven af.Hetzelfde kunt u doen met alle opleidingen die u heeft toegevoegdaanuwprofiel. Ga terug naar ‘Add Connections’ en klik deze keer op‘Classmates’.Kies een opleiding en selecteer de klasgenoten die u ook echtkent.Het is aan te raden om deze één voor één te doen en ze eenpersoonlijkbericht te schrijven. Herhaal dit tot u alle klasgenoten van alleopleidingengehad heeft. STRATEGIE 8: MENSEN TOEVOEGEN DIE NIET OP LINKED IN ZITTEN 77
 77. 77. De derde stap is mensen toevoegen die nog niet op LinkedIn zitten.Weeshier echter wel voorzichtig mee! LinkedIn heeft een limiet van 3000invitesopgelegd en alleen in uitzonderlijke gevallen kunt u aan LinkedInvragenom meer. Het lijkt misschien veel, 3000 invites, maar u zult merkendat hetsneller gaat dan u denkt. Nodig dus alleen mensen uit waarvan uweet datze open zullen staan voor het idee van LinkedIn.Daarnaast is het belangrijk bij het uitnodigen van mensen die nog nietopLinkedIn zitten dat u te allen tijde het standaardbericht vermijdt.Hetstandaardbericht is kort en onpersoonlijk.Mensen die LinkedInnietkennen zullen denken dat het spam is. Zorg voor eenuitnodigendbericht, maar maak er geen verkooppraatje van. U kunt erbijvoorbeeld inzetten dat u mensen wilt helpen met het opzetten van hunprofiel, of dat uhet in elk geval fijn zou vinden om nog iets van ze te horen. STRATEGIE 9: UW NETWERK PASSIEF LATEN GROEIENNu u een goede basis heeft gelegd van eerstegraads contacten, is het tijdomervoor te zorgen dat uw netwerk passief blijft doorgroeien. Er zijneen aantalmanieren waarop u dit kunt doen. Zo kunt u de link naar uwprofielopnemen in uw e-mailhandtekening of een LinkedIn button opuw blog ofwebsite zetten. Voor uw e-mail kunt u kijken bij de LinkedInTools, en dan bijEmail Signature. Deze kunt u gebruiken voorOutlook, Outlook Express enThunderbird. Voor een LinkedIn badge kunt ugaan naar de Profile Badges,waar u een overzicht van de verschillendesoorten badgeste zien krijgt.Kopieer de code en zet deze in uw blog, website ofwaar u het wilt hebben. 78
 78. 78. Zo maakt u promotie voor uw LinkedIn profiel enzullen meer en meermensen uw profiel ontdekken en u uitnodigen in hun netwerk. Succesverhaal: Klanten 50 procent van mijn klanten komt via LinkedIn. Ik word dagelijks gebeld,ontvang meerdere e-mails of word via het berichtensysteem van LinkedInbenaderd om mijn diensten te leveren. CONTACTEN GROEPERENAls u net begint en u nog tien, twintig, misschien vijftig contacten hebtishetallemaal nog wel te overzien. Maar als u serieus bezig bent met hetcreërenvan een online zakelijk netwerk, dan zult u al snel merken dat dezenummersstijgen tot in de honderdtallen of zelfs de duizendtallen. Als u danniet uwcontacten groepeert, zal het moeilijk zijn om bij te houden wie uallemaal inuw netwerk heeft zitten en wat uw relatie met deze mensen is.Dat is een reden om contacten in groepen onder te verdelen. Eenanderereden is dat LinkedIn het niet toestaat dat u een bericht stuurt naarmeerdan vijftig contacten tegelijk. Aangezien u niet vijftig contacten perkeerkunt selecteren, kan dit een heel vervelend klusje worden iederekeerdat u meer dan vijftig mensen een bericht wilt sturen. Het maken vandegroepen zelf zal eentonig werk zijn en vooral veel tijd in beslag nemen, 79
 79. 79. maareenmaal gesorteerd kunt u ze in het vervolg per groep selecterenenberichten sturen.Het maken van tags, ofwel categorieën voor contacten is niet moeilijk.Erkunnen oneindig veel contacten per tag, maar u kunt op dit momentnietmeer dan 200 tags hebben. Het is aan te raden om naast tags voorhetversturen van berichten ook een paar algemene tags te hebbenzoals“Familie”, “Collega’s”, “Vrienden”, etc.Klik op Manage in het menu links of selecteer eerst de mensen die u ineenbepaalde categorie wilt gooien en klik dan op Manage. Vervolgensverschijnter een menu zoals hieronder te zien is: 80
 80. 80. Voeg nieuwe tags toe en verwijder eventueel tags die u niet gebruikt ofdie ueen andere naam wilt geven. Klik op finish en uw nieuwetags zijn gemaakt.Houd er rekening mee dat als u eerst mensen geselecteerdheeft, u niet alletags kunt maken die u wilt hebben zonder dat dezemensen aan die tagstoegevoegd worden. CONTACTEN EXPORTERENLinkedIn geeft zijn gebruikers ook de mogelijkheid om allecontactenwaarmee ze verbonden zijn op LinkedIn te exporteren. HiermeeheeftLinkedIn tevens een voorsprong op andere sociale netwerken, wantdezebieden niet de optie om alle vrienden en contacten te exporteren.Het nut van alle contacten te exporteren is dat u meteen beschikkingheeftover alle voor- en achternamen van uw contacten en ook over hun e-mailadressen. Zeker als uw aantal contacten in de duizenden loopt heeft udaarmeemeteen een database die u kunt gebruiken om geld mee teverdienen.Voor het exporteren van uw contacten gaat u naar de link ‘Exportconnections’helemaal rechtsonderaan. Als u daarop klikt, komt u bij eenoverzicht waarin u kunt kiezen hoe u uw contacten wilt exporteren(CSV ofVCF), vult u de tekst in die in het plaatje staat en klikt u op Export. Allecontacten staan nu opgeslagen op uw computer. 81

×