Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Geld verdienen met Facebook

2,181 views

Published on

Ga naar http://academy.imnl.nl voor mooie video's over Internet Marketing.
Geld verdienen als bedrijf met Facebook
Alles over Facebook
Facebook gouden tips

Published in: Education
 • Be the first to comment

Geld verdienen met Facebook

 1. 1. Stefan RooyackersGeld verdienen met...Netwerken en netwerken via Facebook 1
 2. 2. CopyrightEerste druk Augustus 2012Facebook is eigendom van Facebook Inc. ©Op geen enkele wijze is er sprake van sponsoring, partnerschap of welke andere vormvan zakelijk verband dan ook met Internet Marketing Nederland of Stefan Rooyackerspersoonlijk.Dit boek is tot stand gekomen door Stefan Rooyackers met medewerking vangastschrijfster Vreni Teeuw. Opmaak, eindredactie en omslagontwerp: EstherLiebregts.Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Ditdocument is met zorg samengesteld door Internet Marketing Nederland. Incidenteleonvolkomenheden kunnen zich desalniettemin voordoen. Internet MarketingNederland is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden, onvolkomenheden en/ofontstane schade ten aanzien van de in dit document getoonde informatie. Aangegevens uit dit document kunnen daarom geen rechten worden ontleend.Niets van dit document mag zonder onze toestemming worden gebruikt voor anderedocumenten of websites. Het kopiëren van dit document is alleen toegestaan mettoestemming en voor persoonlijk gebruik.Mocht u onjuistheden constateren of heeft u zelf suggesties, dan stellen wij het opprijs als u dit ons laat weten door een e-mail te sturen naar info@imnl.nlCopyright © Stefan Rooyackers, directeur Internet Marketing Nederlandhttp://www.imnl.nl en eigendom van het internetmarketing platform NederlandInternet http://www.nederlandinternet.nl en het platform voor verkrijgen vancontacten http://www.letusconnect.net 2
 3. 3. BONUSBij dit boek krijgt u van Internet Marketing Nederland onzeonline trainingen van Facebook cadeau! U ontvangt de onlineFacebook workshop en de online Facebook strategiecursus.Hoe haalt u deze gratis trainingen op? 1. Ga naar de webpagina academy.imnl.nl 2. Log in met de gebruikersnaam facebookboek 3. Log in met het wachtwoord EUR2q496drfgrabWilt u nóg meer voordeel ontvangen?Tevreden over onze online trainingen? Probeer een cursus oplocatie!Internet Marketing Nederland biedt strategiecursussen in:  Social media  Google  InternetmarketingStudeert u liever thuis verder? Bestel onze trainingen op dvd ofword lid van de Internet Marketing Academy.Kijk voor meer informatie en kortingen achter in dit boek! 3
 4. 4. INHOUDVoorwoord ..................................................................................6Inleiding ......................................................................................7Deel 1 Welkom bij de wereld van Facebook ................................91 Ontstaan Facebook ......................................................................92 Wat is Facebook? .......................................................................20Deel 2 Beginnen met Facebook .................................................473 Persoonlijk profiel ......................................................................474 Facebook Timeline .....................................................................625 Toepassingen en koppelingen ....................................................71Deel 3 Facebook pagina ............................................................856 Uw bedrijf op Facebook .............................................................857 Het aantrekkelijk maken van uw pagina ....................................948 Applicaties en toepassingen op uw pagina ..............................105Deel 4 Het succesvol maken van uw pagina op Facebook........ 1099 Vergroot uw netwerk ...............................................................10910 Promoten van de pagina ........................................................12511 De interactie op uw pagina optimaliseren .............................13712 Artikelmarketing ....................................................................13913 Social CRM..............................................................................14114 Pagina zoekmachinevriendelijk maken ..................................144Deel 5 Succesverhalen ............................................................. 148Bijlagen ................................................................................... 153Websites en toepassingen ..........................................................1534
 5. 5. Tools............................................................................................ 155Begrippenlijst ......................................................................... 160 5
 6. 6. VOORWOORDSocial media zijn constant in beweging: cijfers en statistieken vanvandaag zijn morgen achterhaald, platforms van gisteren zijnvandaag oud nieuws, de prestigestukjes van volgende week zijnvolgende maand basiselementen, de widgets van vorig jaar zijnnu niet meer beschikbaar.Wie had aan het begin van 2011 voorspeld dat het aantalgebruikers van Hyves overschaduwd zou worden door het aantalin Nederland geregistreerde Twittergebruikers (3 miljoen tenopzichte van 3.2 miljoen gebruikers in mei 2012)? Dat Google+en Pinterest hun opwachting zouden maken? Dat social mediadeels de basis zouden vormen voor de Arabische Lente? DatFacebook met Timeline zou komen, laat staan met haar eigenapp store à la Apple’s App Store en Google’s Android Play Store?Het moge duidelijk zijn: het tempo waarin de wereld van socialmedia zich voortbeweegt is bijna niet bij te houden. Het isdaarom niet met zekerheid te zeggen dat wat u vandaag in boekleest over een social-mediaplatform morgen nog steeds het gevalzal zijn.Om u tegemoet te komen in deze onzekerheid bieden wij u, lezervan dit boek, naast dit boek éénmalig de laatste versie van onzeonline Facebook-workshop en Facebook-strategiecursus aan.Ga naar academy.imnl.nl  log in met de gebruikersnaam facebookboek  en gebruik het wachtwoord EUR2q496drfgrab6
 7. 7. INLEIDINGDit boek is geschreven als een handleiding voor ZZP’ers enMKB’ers. Aan de hand van de gegeven informatie kan iedereeneen persoonlijk profiel gebruiken om zichzelf te branden en eensuccesvolle bedrijfspagina opzetten om zijn bedrijf te branden.Facebook biedt bedrijven veel mogelijkheden. Welke van demogelijkheden voor u het beste werken en hoe deze uitgevoerdmoeten worden, wordt in dit boek beschreven. Het platformgeeft bedrijven de mogelijkheid om een programmeur eenpagina met HTML en CSS te maken, of om andere HTML-pagina’sin een iframe weer te geven. Hiervoor is personeel nodig meteen achtergrond in de marketing, social media en ICT; dezecombinatie komt men niet vaak tegen op arbeidsmarkt. Maarwees gerust, want met een basiskennis van HTML en CSS komt ual een heel eind. In dit boek is hier omheen gewerkt met behulpvan handige tips en trucs.Bij bepaalde handelingen en activiteiten is een stappenplangemaakt, zodat iedereen met dit boek uit te voeten kan. Verderbiedt het boek genoeg ruimte aan diepere informatie,achtergronden en strategieën.Het boek begint met het begin van Facebook. Waar komt hetvandaan en waar is het voor? Facebook heeft een langegeschiedenis en het zou zonde zijn om deze onopgemerkt telaten. Ook worden de meerwaarde van de zakelijke kant, dewaarde van Facebook en de feiten over het platform toegelicht. 7
 8. 8. Tot slot wordt kort beschreven wat bedrijven in grote lijnen doenop Facebook en wat belangrijk is om absoluut niet te doen.Het tweede deel van het boek gaat over het aanmaken van eenprofiel. Met de verandering in de opmaak van Facebook(Timeline) ontstaan nieuwe mogelijkheden voor bedrijven.Midden in het boek wordt enige uitleg besteed aan het makenvan een pagina en alles wat daarbij komt kijken. Er wordt verteldwat belangrijk is en er komt een stukje SEO aan bod. Ook hetaantrekkelijk maken van uw pagina voor uw fans wordt onder deaandacht gebracht, en u leert hoe u iframes, deprogrammeertoepassing van Facebook, kunt gebruiken.Nadat een pagina is aangemaakt, komt er veel meer bij kijkendan alleen de pagina openbaar te maken voor uw fans. Zonder teweten hoe een pagina succesvol wordt, heeft het aanmaken vaneen pagina weinig zin. In dit boek worden strategieën uitgelegden toepassingen omschreven.Als laatste deel in het boek krijgt u enkele succesverhalen te zien.Er wordt kort toegelicht welke bedrijven een uitstekende paginahebben en waarom. Dit zou u de motivatie moeten geven omvandaag nog aan de slag te gaan op Facebook en uw onlineaanwezigheid te verbeteren.8
 9. 9. DEEL 1WELKOM BIJ DE WERELD VAN FACEBOOK1 ONTSTAAN FACEBOOKOver het ontstaan van Facebook is al veel geschreven in demedia. In dit hoofdstuk worden nog even de belangrijksteverhalen en feiten naar voren gebracht.1.1 Mark ZuckerbergFacebook ontstond dankzij MarkElliot Zuckerberg, geboren in hetplaatsje ‘White Plains’ in New York.Zuckerberg is al op zijn 27emultimiljardair en hij werd door de‘Times’ in 2010 verkozen tot‘Person Of The Year’. In 2008 werdhij bekend als ‘s werelds jongstemiljardair. Hoe heeft hij op zo’njonge leeftijd zo ver kunnenkomen? Hij is medeoprichter vande razend populaire netwerksiteFacebook.Zijn bijzondere loopbaan begon al in het eerste jaar van demiddelbare school. Na uitstekende resultaten te hebben behaaldin het vak klassieke talen werd hij overgeplaatst naar eenprivéschool, de Philips Exeter school. Hier won hij prijzen met 9
 10. 10. wiskunde, astronomie, natuurkunde en klassieke talen. Zijninteresse voor computers en schrijven begon op ‘middle school’(de bovenbouw van de basisschool voor 8- tot 12-jarigen).In 1990 leerde Mark Zuckerberg programmeren van zijn vader opeen Atari-computer en later huurde zijn vader een privéleraarvoor hem in om hem hierin verder les te geven. Op demiddelbare school volgde hij bij een universiteit in de buurt deopleiding ‘programmeren’. Eén van zijn zelfontwikkeldesoftwareprogramma’s is ‘ZuckNet’. Hiermee stonden decomputers thuis en op het kantoor bij zijn vader in contact metelkaar en konden gezinsleden elkaar berichten sturen. Dezesoftware is vergelijkbaar met de instant messenger van AOL diepas het jaar daarna uitkwam! Hij begon ook het bedrijf‘Intelligent Media Group’ waarvoor hij de ‘Synapse Media Player’ontwikkelde. Deze software onthoudt de luistergewoonte en demuzieksmaak van de gebruiker. Microsoft en AOL wilden ditproduct kopen en Mark inhuren, maar hij ging liever naar deuniversiteit.1.2 De ontwikkeling van FacebookIn september 2002 begon Mark als student aan de universiteitHarvard. Hij had al de reputatie een programmeurgenie te zijn. Inzijn eerste jaar ontwikkelde hij het programma ‘CourseMatch’.Gebruikers konden majors en minors kiezen aan de hand van dekeuzes van andere studenten en hierop studiegroepen vormen.Daarna maakte hij ‘Facemash’ waar bezoekers uit een selectie deknapste persoon konden kiezen. Na enkele dagen werd dezewebsite gesloten omdat de servers van Harvard crashten door degrote populariteit ervan. Veel studenten hadden de universiteitgevraagd een interne website op te zetten waarop ze hun fotomet contactinformatie konden plaatsen. Mark Zuckerberg ving10
 11. 11. dit op en wilde een betere versie gaan maken dan dat van deuniversiteit.Met zijn kamergenoten Eduardo Saverin, Chris Hughes en DustinMoskovitz is Facebook tot stand gekomen. Op 4 februari 2004ging de website de lucht in. Eerst was de website alleen voorHarvard-studenten beschikbaar, maar Mark besloot de websiteook naar andere scholen te brengen en hij riep de hulp in van zijnkamergenoot Dustin Moskovitz. Ze begonnen met de ‘IvyLeague’-universiteiten en andere bekende universiteiten(Stanford, Dartmouth, Colombia, New York University, Cornell,Penn, Brown en Yale). Daarna gingen ze verder met deuniversiteiten waarmee Harvard vriendschapsbanden had.Zonder een diploma te behalen verhuisde Mark Zuckerberg injuni 2004 naar Palo Alto in Californië, samen met DustinMoskovitz en enkele anderen. Daar huurden ze een klein huisjeen gebruikten deze als kantoor. Ze kregen Peter Thiel –medeoprichter van PayPal – zover om te investeren in hetproject. Uiteindelijk veranderden ze de naam van ‘Thefacebook’naar ‘Facebook’ en kochten het domein ‘www.facebook.com’voor $200.000,-. Het idee voor deze naam zou kunnen komenvan zijn tijd op de privéschool Philips Exeter waar de studenteneen fotoadresboek ‘Facebook’ noemden.In september 2005 werdFacebook toegankelijkgemaakt en aangepast voorscholieren op de middelbareschool. Tot dan toe moestenmiddelbare scholen doornetwerken en andere 11
 12. 12. gebruikers uitgenodigd worden. In dezelfde maand konden ookenkele bedrijven een profiel aanmaken op Facebook. Aan heteind van de maand, op 26 september, werd Facebooktoegankelijk voor iedereen in de Verenigde Staten die 13 jaar ofouder was met een geldig e-mailadres.1.3 Zakelijke interesseDe enorme groei van gebruikers op Facebook wekte de interessevan vele grote bedrijven. In 2006 bood Yahoo Facebook aan omhet bedrijf over te nemen voor een miljard dollar. MarkZuckerberg en Yahoo sloten een mondelinge afspraak. Hiernaprobeerde Yahoo haar bod te verlagen. Dit zorgde ervoor datMark Zuckerberg afzag van de overname. Ook andere bedrijvenprobeerden het bedrijf over te nemen, zoals Google enMicrosoft.Op 24 oktober 2007 kocht Microsoft een aandeel van 1,6% voormeer dan 240 miljoen dollar. Hierdoor steeg de bedrijfswaardevan Facebook naar ongeveer 15 miljard dollar. Daarbij kochten zeook het recht om internationaal advertenties te kunnen plaatsenop Facebook. Pas in september 2009 had het bedrijf echter voorhet eerst een positieve cash flow (meer geldontvangsten dangelduitgaven na aftrek van verschuldigde belastingen). Innovember 2010 was de bedrijfswaarde van Facebook gestegennaar 41 miljard dollar. Hiermee haalde het bedrijf eBay in enkwam het op dederde plaats vangrootsteinternetbedrijvenin de VerenigdeStaten. Op deeerste en tweede12
 13. 13. plaats staan Google en Amazon. Het grootste deel van de omzetvan Facebook komt uit advertenties.Midden in de maand maart van 2010 kwam naar buiten dat meermensen Facebook bezochten dan Google. Facebook is op datmoment de meest ingetikte website. In juni 2011 werd gemetendat Facebook al een triljoen keer bekeken was (dat is1.000.000.000.000.000.000 keer).Goldman Sachs investeerde 450 miljoen dollar in Facebook in2011. Dat zorgde ervoor dat Facebook een waarde kreeg van 50miljard dollar. En dat met een jaarlijkse omzet van 2 miljarddollar, wat tegen het eind van 2011 4,7 miljard dollar zou zijn. Inmei 2012 is Facebook naar de beurs gegaan.1.4 De film ‘The Social Network”Op 1 oktober 2010 kwam defilm ‘The Social Network’ uitin de bioscopen. De filmgaat over Mark Zuckerbergen de beginjaren vanFacebook, en is gebaseerdop het boek ‘The accidentalbillionaires’ van Ben Mezrichdat uitkwam op 14 juli 2009.Het boek is geschreven aande hand van materiaal datingediend is bij de recht-bank en Eduardo Saverin. Defilm won een Golden Globevoor beste film in 2011 en 13
 14. 14. bracht wereld-wijd meer dan 224 miljoen dollar op.In de film wordt Mark Zuckerberg negatief af-geschilderd. Tochdeed Zuckerberg nooit pogingen om de film tegen te houden.Velen zeggen dat de gebeurtenissen in de film echt zijn gebeurd,maar dat de manier waarop ze in de film zijn weergegeven eenfoute representatie is van de karakters van de personen. Hoewelin de film gezegd werd dat Mark Zuckerberg Facebookontwikkelde om interessant te zijn voor een dispuut, is zijn enigedoel ooit, en nu nog, om een manier te vinden voor personen ominformatie te delen en met elkaar in contact te komen.Het netwerk komt in talloze series en andere media voor, zoals:• Vele kranten berichtten over de 102-jarige Ivy Bean uit Bradford, Groot-Brittanië, als de oudste gebruiker van Facebook.• In de Britse serie ‘The IT Crowd’ in de aflevering ‘FriendFace’ samen met andere sociale netwerken.• In reactie op de ‘Everybody Draw Mohammed Day’ op 20 mei 2010, nadat verschillende striptekenaars bedreigd werden door moslim-fundamentalisten, werd een Islamitische versie van Facebook gemaakt, genaamd MillatFacebook.• In de wereldwijd populaire serie ‘South Park’ werd een hele aflevering, ‘You Have 0 Friends’, aan Facebook gewijd.• Op 22 februari 2011 noemden Egyptische ouders hun kind Facebook.14
 15. 15. • Op 16 mei 2011 noemden Israëlische ouders hun dochter ‘Like’.• De Amerikaanse president Barack Obama maakt veel gebruik van social media en is ook te vinden op Facebook. Hij gebruikt het zoveel dat hij zijn huidige presidentschap er deels aan te danken heeft.Door alle media-aandacht blijft de populariteit van Facebookmaar stijgen en krijgt het netwerk steeds meer gebruikers. 15
 16. 16. 1.5 Facebook zoals we het nu kennenIn september 2006 werd Facebook openbaar gemaakt vooriedereen en was het niet langer alleen voor studenten vanuniversiteiten in de Verenigde Staten beschikbaar. In mei 2007werd toegestaan dat andere applicaties op de website gebruiktkonden worden. Sindsdien is Facebook explosief gegroeid naarmeer dan 900 miljoen gebruikers en neemt de groei pas sindskort af.Ook heeft Facebook in de loop der tijd de look en het gebruik vande profielen aangepast. Er zijn steeds meer functionaliteiten entoepassingen aan toegevoegd; de laatste ontwikkeling is deFacebook Timeline. 200516
 17. 17. 20072011 17
 18. 18. 1.6 Facebook en andere social mediaFacebook is nu wel het grootste social netwerkplatform terwereld, maar dat betekent niet dat het niks te duchten heeft ofheeft gehad van concurrerende sociale netwerken.MySpaceIn de Verenigde Staten washet platform ‘MySpace’jarenlang populair en hetmeest gebruikte platform. Dit was de enige serieuze concurrentvan Facebook.MySpace is echter nooit zo wereldwijd bekend geworden alsFacebook nu is. De grootste gebruikers zitten nog steeds in deVerenigde Staten. MySpace wordt nu voornamelijk nog gebruiktin de creatieve sector: door onbekende artiesten, muzikanten,beheerders van kleine websites en dergelijken.In het begin van Facebook werd aan de CEO van MySpacegevraagd wat hij vond van het netwerk.“I really don’t view Facebook as a competitor.”In juni 2009 had Facebook meer gebruikers dan MySpace. Daarnais het alleen maar bergafwaarts gegaan met dit bedrijf. Door eengebrek aan innovatie heeft het begin 2011 zelfs de helft van zijn500 medewerkers moeten ontslaan.18
 19. 19. Google+Midden maart 2010 werd bekend dat Facebookde meest ingetypte URL ter wereld was, hierbijGoogle naar de tweede plaats dwingend. Het waseen kwestie van afwachten totdat Google eentegenactie zou beginnen om de eerste plaatsterug te veroveren.Op 28 juni 2011 werd ‘Google+’ gelanceerd. De eerste driemaanden was het platform alleen beschikbaar in bétaversie, vooruitgenodigde personen. 20 september 2011 werd het openbaaren toegankelijk voor iedereen. Na een week had Google+ al 50miljoen gebruikers.Google+ biedt gebruikers extra voordelen. Zo zijn er ‘Circles’waarbij gebruikers hun vrienden in groepen kunnen zetten en bijeen statusupdate kunnen kiezen met welke groep ze het willendelen. Facebook nam dit over en noemt het lijsten.Ook had Google+ ‘Hangouts’. Hiermee konden bevriendegebruikers met elkaar videochatten. Een week later heeftFacebook Skype geïntegreerd op de website. Andersom namGoogle+ de pagina’s van Facebook tot in detail over. Bij hetaanmaken van een pagina is te zien dat het een regelrechte kopievan Facebook is.Tussen deze twee netwerken is nog altijd een strijd aan de gang.Facebook wil aan de top blijven staan en Google+ probeertgebruikers naar Google terug te lokken. 19
 20. 20. 2 WAT IS FACEBOOK?Facebook is een website die een social-networkservice aanbiedt.Gebruikers maken een persoonlijk profiel aan, voegen anderegebruikers toe als vrienden, wisselen berichten uit en krijgenautomatisch notificaties. Het is het grootste en bekendste socialenetwerk ter wereld.Door een profiel aan te maken kunt u statusupdates, foto’s,video’s, berichten en linkjes delen met uw vrienden.2.1 FeitenFacebook heeft nu meer dan 900 miljoen actieve gebruikers.Meer dan 50% van deze actieve gebruikers logt dagelijksin op facebook.De gemiddelde gebruiker heeft 130 vrienden.Het aantal pagina’s, groepen, evenementen encommunities is meer dan 900 miljoen.20
 21. 21. De gemiddelde gebruiker is verbonden met ongeveer80 pagina’s, groepen en evenementen.Dagelijks worden er gemiddeld meer dan 250 miljoenfoto’s geplaatst.Het plaatsen van reacties onder berichten of ‘vind ikleuk’ aanklikken wordt dagelijks meer dan 2 miljard keergedaan.Facebook kan in meer dan 70 talen gelezen worden.Meer dan 75% van de gebruikers komt niet uit deVerenigde Staten.Ongeveer 20 miljoen keer per dag wordt er eentoepassing op Facebook geïnstalleerd op het profiel.500 miljoen mensen maken maandelijks gebruik van eentoepassing op Facebook of komen in aanraking metFacebook via andere websites.Er zijn meer dan 7 miljoen toepassingen engeïntegreerde websites aanwezig op Facebook.350 miljoen actieve gebruikers maken gebruik vanFacebook via hun telefoon.Nederland telt 6,5 miljoen actieve gebruikers opFacebook. 21
 22. 22. 86% van de Nederlandse bevolking maakt regelmatiggebruik van internet.46% van al het internetgebruik wordt gedaan op socialmedia.Dat is meer dan 25% van de Nederlandse bevolking.Positieve reacties blijven beter bij de consument hangendan negatieve reacties. Consumenten lezen zelfs eerderpositieve dan negatieve berichten op social media.De verhouding tussen man en vrouw is overigens 50/50.Niet alleen jongeren zitten op social media. Deze groepis meestal wel de eerste die een nieuw netwerk omarmt,maar ondertussen zijn er verschillende leeftijdsgroepenactief op Facebook.De grootste gebruikers van Facebook zijn mensentussen de 18 en 34 jaar. Deze groep vertegenwoordigt60% op Facebook.2.2 Tijdlijn FacebookAfgelopen juli 2011 werd bekend dat Facebook een biljoenpageviews had gehaald. Dit is een ongekend record. In devolgende afbeelding is de top 10 te zien. Apart is dat Google nieteens in de top 100 stond.22
 23. 23. 2.3 PrivacyIn de media komt volop het privacydebat over social media aanbod. Vele overheden en het Europese Hof praten over degevoeligheid van de informatie van gebruikers en wat socialmedia met deze gegevens doen.Verbod like plug-in DuitslandIn augustus 2011 besloot in Duitsland de “Independent Centrefor Privacy Protection’ een boete van €50.000,- op te leggen aanelke website van Duitse origine die gebruik maakt van de vind-ik-leuk plug-in.Aanpassing privacyinstellingen augustus 2011De gebruiker heeft sinds augustus 2011 zelf in de hand wie zijninformatie kan inzien. Facebook heeft dit gewijzigd na veleklachten van gebruikers dat hun informatie via zoekmachineszichtbaar was. Dit is een grote verandering in social media.Voorheen was het aan het platform om te beslissen hoe contentgedeeld werd. 23
 24. 24. Facebook is gebouwd om meer interacties, vind-ik-leuks enreacties tussen gebruikers en content te krijgen. Het is eropgemaakt dat gebruikers alles kunnen delen. Deze gebruikerswillen echter wel in de hand kunnen houden wie wat ziet. Ditwas wel in te stellen via privéinstellingen, maar de lijst was zolang dat gebruikers vaak de moeite niet namen.TaggenEen nadeel van social media is de foto’s van dronken situatieswaarin gebruikers getagd kunnen worden. Op internet zijntalloze verhalen te vinden van gebruikers die daardoor hun baanverloren zijn. Op Facebook kan de gebruiker een anderegebruiker of zichzelf taggen in foto’s. Deze foto’s werden danverbonden aan het profiel van de gebruiker en deze kon hier barweinig aan doen.Nu kan ingesteld worden dat eerst aan de gebruikertoestemming gevraagd moet worden en deze kan daarop zelfbeslissen of de tag aan het profiel wordt toegevoegd. Ook is ernu de mogelijkheid om te vragen aan de tagger, als een gebruikerdeze instelling niet toegepast heeft, om de tag van de foto af tehalen, de foto te verwijderen of de tagger te blokkeren.Hoe zien anderen het profielVoorheen was niet te zien hoe andere gebruikers uw profiel zien.Nu kunt u kiezen hoeverschillende groepen uwprofiel zien en kan ditaangepast worden. Als ubijvoorbeeld heeft ingestelddat alleen een bepaalde groep24
 25. 25. informatie mag zien, kunt u kijken of dit daadwerkelijk zo is. Pergeplaatste content is dat ook direct aan te passen. Nu heeft degebruiker wel de macht om te bepalen wat anderen zien.Iedereen of vriendenBij het delen stonden eerst de opties ‘iedereen’, ‘vrienden vanvrienden’, ‘vrienden’ of ‘aanpassen’. Veel gebruikers wisten nietdat door ‘iedereen’ aan te klikken, deze informatie openbaarwerd. Dit betekent dat de informatie ook zichtbaar is voorzoekmachines, gebruikers die geen vrienden zijn en zelfspersonen die helemaal geen gebruiker zijn.Nu kunt u ook eerder geplaatste berichten aanpassen aan denieuwe instellingen. Bij het plaatsen van een bericht op Facebookkan nu precies gekozen worden aan wie u de informatie wiltlaten zien. U kunt lijsten aanmaken en gebruikers aanmerken alskennissen.Locaties en vrienden taggen in een updateTijdens het schrijven van een update kan nu de naam van eenvriend getypt worden. Onder de box kan ook de locatietoegevoegd worden. Deze vriend of locatie wordt dan verbondenaan het bericht. De vriend moet nog wel toestemming verlenenvoor deze tag. Eerst was een locatie toevoegen aan een berichtalleen te doen via de mobiele app van Facebook, maar nu is hetook mogelijk via de computer. Er kan tevens gekozen worden wiede locatie per bericht kan zien.Op pagina’s taggenEerst moest de gebruiker bevriend zijn met met de beheerdervan de pagina, of moest hij fan zijn van de pagina om te taggenop de foto’s op de pagina. Dat is nu niet meer nodig. Gebruikers 25
 26. 26. kunnen alles zien van een pagina zonder de drempel om eerst op‘vind ik leuk’ te klikken, een nolike/like-pagina uitgezonderd.Voor bedrijven met een foto-actie is dit een pluspunt. Gebruikershoeven niet eerst op ‘vind ik leuk’ te klikken en zullen dus eerderaan de actie deelnemen.2.4 Succesvolle bedrijven op FacebookVeel grote bedrijven hebben al door dat er veel geld te verdienenis door aanwezig te zijn op Facebook. En hoewel veel bedrijvenaarzelend tegenover het gebruik van social media staan en ergeen gebruik van maken, hebben deze bedrijven de sprong welgewaagd en met succes.GamebrancheVeel gamebedrijven hebben al applicaties uitgebracht opFacebook. Gebruikers kunnen deze spellen gratis spelen, en ommeer toegang of spullen te krijgen in het spel kan de gebruikerhiervoor betalen.In september 2011 bracht EA “The Sims Social” uit op Facebook.In een week tijd speelden al 51,4 miljoen mensen dit spel. Deverwachting is dat gamebedrijven meer geld zullen verdienen26
 27. 27. met het online aanbieden van hun spellen dan traditionelewinkelverkoop.Merken van consumentartikelenCoca ColaDe fanpagina van Coca Cola is het ultiemevoorbeeld van een goede aanwezigheid van eenmerk op Facebook. Het bijzondere aan hunfanpagina is dat Coca Cola deze niet zelf heeftaangemaakt. De pagina is aangemaakt door tweemannen uit de Verenigde Staten die enorme fanszijn van het merk. Toen ze merkten dat Coca Colanog geen pagina had, hebben zij deze aangemaakt.Op het moment dat Coca Cola erachter kwam, hebben ze niet depagina teruggeëist, zoals de meeste merken doen, maar hebbenze deze twee mannen uitgenodigd op het hoofdkantoor van CocaCola om ze uit te nodigen de pagina te beheren samen met CocaCola. Meer dan de helft van de content op de pagina komt nogsteeds van deze twee mannen.Dit is een prachtvoorbeeld van ‘user generated content’. Depagina is één grote testimonial over Coca Cola. Het laat anderegebruikers zien hoe groot hun interesse is in de fans en het laatze ook daadwerkelijk interactief zijn zonder hieraan grenzen testellen. Dit is niet iets wat veel merken doen; de interactiviteitwordt vaak streng gecontroleerd en gedoseerd. Interactiesworden meestal alleen toegestaan tijdens promoties eninzendingen.Het fotoalbum staat niet vol met foto’s over het product, zoalsandere bedrijven doen. In het album staan foto’s van 27
 28. 28. werknemers, van fans, foto’s van Coca Cola-blikjes overal terwereld en er is een album vol met foto’s van oude producten.Hier komt duidelijk naar voren wat de invloed is van het product.Het blikje is een icoon en er zijn zelfs mensen die ze verzamelen.In plaats van vast te houden aan een gesloten structuur en alleencontent naar buiten laten komen die volledig gestyled is, gaan zeeen stap verder en is de pagina volledig gewijd aanproductassociaties. Het laat zien wat Coca Cola voor de mensenbetekent. En dit doet het bedrijf niet zelf, maar de fans! Adidas De pagina van Adidas heeft alle aspecten van een goede facebookpagina. Het heeft actieve fans, een eigen applicatie, gevarieerde content en veel video’s, foto’s en notities. Het verschil met andere pagina’s, waarmee het van een goede pagina een uitstekende pagina wordt, is het gebruik van applicaties om promoties te ondersteunen. Het houden van een wedstrijd op Facebook zorgt voor een diversiteit aan content, voor interactieve fans en het resulteert in een directe omzetstijging door het aantal nieuwe fans dat in aanraking komt met het bedrijf.28
 29. 29. Een voorbeeld van één van de wedstrijden van Adidas, datongelooflijk succesvol was, is de wedstrijd waar het bedrijf insamenwerking met MTV een volledig betaald huisfeest weggaf.Er is goed gekeken naar de demografie en interesses van dedoelgroep. De actie werd op Facebook gepromoot al voordat dewedstrijd begon en nadat deze was afgelopen. Zo kreeg depromotie veel meer effect. Op hun fanpagina maakte het bedrijfook een aparte sectie aan om de blog, foto’s en video’s van hethuisfeest te laten zien. Zo toont het merk hoe belangrijk zij fansvinden.Het belangrijkste hiervan is dat Adidas door een uitstekendepagina op Facebook en zijn sterke online aanwezigheid, meeronline verkoopt dan in zijn winkels.HeinekenHeineken maakt gebruik van‘localised marketing’. Naasteen paraplupagina ofhoofdpagina, hebben ze ooklokale pagina’s. Het is eenmerk dat overal ter wereldwordt verkocht. Om dedoelgroep in elk land anderste kunnen benaderen,hebben ze verschillendelokale pagina’s aangemaaktnaast de hoofdpagina.Ook gaan ze op speelse wijze met hun fans om. Ze volgen detrends van de doelgroep en spelen daar meteen op in. Inseptember 2011 werd het spelletje ‘Wordfeud’ op de 29
 30. 30. smartphone heel populair. Heineken plaatste na het weekendeen foto van een ‘Wordfeud’-bord op Facebook. Ze haddendaarop woorden geplaatst die met Heineken te maken haddenen die productassociaties hadden met het merk. De consumentzal deze strategie niet snel doorzien en bij de foto werd vaak op‘vind ik leuk’ gedrukt.Een andere campagne dieHeineken maakte infebruari 2011 heet ‘OneMilion Hugs’. Met dezecampagne vierde hetbedrijf dat het éénmiljoen ‘vind-ik-leuks’ opzijn facebookpagina had. Met een ‘viral marketing’ video boektenze een enorm succes. In de video zie je modellen knuffelsuitdelen aan mannen in bars in Amsterdam. De video eindigt metde tekst ‘thanks a milion’.Bij het bedrijf Heineken hebben ze een hele afdeling die zichwijdt aan social media en de nieuwe ontwikkelingen die hieropontstaan. Zo blijven ze de concurrent voor en zorgen ze voor eengoede relatie met hun klanten.HemaHema is pas begin 2011 gestartmet een pagina op Facebook.Zonder een eigen social media-afdeling heeft het toch eensuccesvolle aanwezigheidgekregen. Bij de Hema werkenmedewerkers hier in twee30
 31. 31. teams aan. Een team verzamelt content en het andere teamplaatst dit.In korte tijd hebben ze bij Hema begrepen hoe een merk hetmoet aanpakken. Ze plaatsen relevante content die niet viaandere kanalen wordt gecommuniceerd en geven zo eenmeerwaarde aan de pagina. Het is natuurlijk niet de bedoelingom alles overal te kopiëren en plakken. Verder staat het bedrijfopen voor kritiek. Hema ziet dit simpelweg als feedback om hetmerk en de producten te verbeteren. Ook begrijpt het bedrijf dathet belangrijk is om snel te reageren op berichten van fans. Alslaatste snapt het ook dat het opbouwen van relaties met klantenvia Facebook sneller gaat, maar nog steeds veel tijd kost.Wat Hema een goed voorbeeld maakt, is de identiteit van hetbedrijf, die duidelijk naar voren komt op de pagina. De paginawerkt in principe hetzelfde als een website. Op deze pagina krijgtmen niet eens het gevoel op Facebook te zitten, maar het gevoelecht bij de Hema te zijn binnengelopen. Verder heeft Hema ookeen deel van de webshop op Facebook geplaatst.Top tien van Nederlandse pagina’s van merken op FacebookAfgelopen zomer is gekeken naar wat de meest succesvolleNederlandse pagina’s van bedrijven op Facebook waren.Het zal geen verrassing zijn dat vier van de tien bedrijvenoorspronkelijk uit de Verenigde Staten komen. Deze bedrijvenhebben een enorme marketingmachine achter zich en zijndaarmee veel beter in staat om succesvol te zijn op social media. 31
 32. 32. Hieronder zijn de resultaten weergegeven. 1. Hi 2. Pathé 3. PayPay NL 4. Samsung Mobile NL 5. Hema 6. Grolsch 7. Ben & Jerry’s NL 8. Esprit 9. De Bijenkorf 10. Starbucks NL2.5 Invloed social media op consumentDe consument is niet bewust bezig met de invloed die socialmedia op zijn keuzes of gedrag hebben. Net als bij reclame zittener soms verborgen boodschappen in die de consument nietopmerkt.Invloed foto’sTwintig procent van de gebruikers boekt een bestemming als zede vakantiefoto’s van vrienden op Facebook zien. Tien procentvan de gebruikers boekt zelfs een bestemming terwijl hijhelemaal geen vakantie-plannen had.Aanbevelingen hebben meer kracht gekregen doordat allesgepubliceerd kan worden. Gebruikers kunnen vakantie-bestemmingen, hotelaccommodaties en lokale attracties opFacebook plaatsen.32
 33. 33. De top drie van de meest jaloersmakende vakantie-bestemmingen:2.6 Wat doen bedrijven op Facebook?Op het eerste gezicht denkt u misschien niet dat social mediazakelijk kunnen zijn, maar deze media zijn interactief engebruiksvriendelijk, en ze beïnvloeden de online zoekresultaten.Door aanwezig te zijn op social media komt u ook hoger in dezoekmachines terecht.Er is een verschil tussen gewone marketing en social mediamarketing. Dat verschil zit in de manier waarop u uw doelgroepbenadert. Marketing “Schreeuwen naar uw doelgroep”. Social media marketing “Uw vriend fluistert u iets toe”.Welke van de twee manieren komt geloofwaardiger over? Juist,een vriend die u iets toefluistert. U kunt het ook zo zien, devrienden of fans die u op Facebook heeft, heeft u verdiend. Uhebt ze niet betaald. Het zijn geen werknemers van uw bedrijf. 33
 34. 34. Het zijn geen bestaande klanten. Het zijn mensen uit uwdoelgroep die naar U toe zijn gekomen.Helder maken bedrijfsactiviteitenOp Facebook kunt u communiceren met de doelgroep en anderegebruikers over uw bedrijf of merk en wat het aanbedrijfsactiviteiten doet. U moet niet verwachten dat mensen uautomatisch online vinden of op zoek gaan naar uw website.Beter is om op zoek naar hen te gaan door aanwezig te zijn opFacebook.Leads generenHoe u uw website gebruikt om leads te generen, zo moet uFacebook ook gebruiken. U kunt links plaatsen naar pagina’s opuw website die hiervoor zorgen. Vooral links met een gratis E-book in het vooruitzicht of een webinar werken goed. Links naaruw blog werken ook, maar zorg ervoor dat op uw blog ook linksstaan waarmee de gebruiker meteen op de juiste pagina uitkomt.Maak het ze makkelijk om in één klik uw klant te worden.Op Facebook kunt u ook tabs maken met iframes. Op deze tablinkt u naar uw website waar u content of andere promotiesheeft staan.Probeer zo snel mogelijk aan fans te komen. Bedrijven met eenfan-aantal tussen de 501 en 1000, hebben vier keer meer leadsdan bedrijven die tussen de 1 en 25 fans hebben. Hoe meer fans,hoe groter de kans dat consumenten uw content zienlangskomen. Plaats de knop om uw pagina leuk te vinden overal,zodat het makkelijker is voor consumenten om fan van uwpagina te worden.34
 35. 35. Zorg ervoor dat uw content makkelijk te delen is, zodat ookandere gebruikers het aan hun netwerk kunnen laten zien.Vandaar dat de ‘vind-ik-leuk’- en de ‘deel’-knop onder elkonderdeel of nieuw bericht moet worden geplaatst.Ideeën genererenU kunt uw fans eenvoudig vragen om voor u en uw bedrijf na tedenken. Dat ze fan zijn zegt al veel over hun interesse in hetbedrijf of merk. Met een wedstrijd kunt u te weten komen welkeideeën uw klanten hebben en u maakt tegelijkertijd promotie. Ukunt deze wedstrijd doen door fans te vragen afbeeldingen ofvideo’s te posten. Een bericht werkt natuurlijk ook, maar krijgtveel minder aandacht op Facebook en in het netwerk van de fan.Marktbehoeften opzoekenMet Facebook kunt u vragen aan uw fans om een reactie over uwproduct, service, het uiterlijk van het product, de gebruikswijzeen dergelijke te geven. Vaak komt hier waardevolle informatieuit. Het enige wat u hoeft te doen is de fans te vragen om input.Die zullen ze massaal geven. Ook het negatieve commentaarkunt u gebruiken. Zie het als feedback en verbeter uw service enproduct.Problemen oplossenEen fan of klant zal vaak niet de moeite nemen om contact op tenemen via de website, een contactformulier of de telefoon.Facebook is ideaal vanwege de korte reactietijd tussen vraag enantwoord. Geef fans en klanten de kans om hun problemen aante kaarten. Laat dit goed zien op uw pagina, zodat anderen ookiets aan de informatie hebben. Ze zien dan hoe goed uw serviceis en hoeveel u om uw klanten en hun mening geeft. 35
 36. 36. Real-time educationSocial media – vooral Facebook – zijn ideaal om uw kennis enervaring te laten zien. Dit kunt u doen door aan groepen deel tenemen en advies te geven, of u plaatst het op uw pagina. U kuntberichten van andere websites gebruiken door de link opFacebook te delen en uw mening over het bericht geven. Of uopent bijvoorbeeld een FAQ-onderdeel op uw pagina. Laat in elkgeval zien dat men bij u moet zijn voor advies, hulp en uitleg.Bij andere bedrijven in de keuken kijkenU hoeft het wiel niet uit te vinden. Kijk hoe uw concurrenten ofandere bedrijven bepaalde strategieën aanpakken. Zo kunt uideeën opdoen voor uw pagina, profiel of groep.Ambassadeurs makenAmbassadeurs aanstellen geeft een gezicht aan uw bedrijf ofproduct. Het zorgt er ook voor dat uw bedrijf herkenbaar wordten afsteekt tegen uw concurrenten. Ambassadeurs zijn heelgeschikt voor ‘storytelling’. Hiermee vertel je over het ideeachter het product. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat‘storytelling’ de koopintentie van de consument verdubbelt. Hetis dus zeker de moeite waard.2.7 Veelgemaakte fouten door bedrijvenHet is belangrijk om op social media aanwezig te zijn. Helaasweten nog veel bedrijven niet hoe ze dit moeten aanpakken.Hieronder worden veel-gemaakte fouten door bedrijvenbeschreven.Verschillende teams die online en offline ervaring beherenVeel bedrijven hebben verschillende teams voor de online enoffline ervaring. Dit zorgt er vaak voor dat bedrijven zich online36
 37. 37. en offline verschillend positioneren. Hierdoor ontstaat eenvertekend beeld van het bedrijf bij de consument.De real-life ervaring vergetenSoms vergeten bedrijven dat consumenten hun ervaringen meteen bedrijf ‘in real life’ gaan bespreken met vrienden op socialmedia. De conversatie over een merk begint meestal met deervaring van de consument met het bedrijf. De consumentbeschrijft de beleving die hij of zij heeft gehad met het producten bespreekt deze met zijn vrienden. Vergeet niet dat online enoffline gebruikers hetzelfde zijn.De tien zonden van Facebook1. Gij zult geen negatieve reacties verwijderen Veel bedrijven verwijderen klachten of negatieve opmerkingen. Dit leidt vaak tot meer reacties, aangezien gebruikers dit snel zullen opmerken. Kitkat maakte het mee toen Greenpeace-fans vragen stelden aan hen over het gebruik van palmolie. De beheerder van KitKat verwijderde alle negatieve commentaren. Greenpeace-fans merkten dit op en ze maakten er een sport van om klachten sneller te plaatsen dan ze te verwijderen zijn. Als u het gevoel heeft dat een negatieve reactie onterecht is, ga dit dan niet uit de weg. Voor degene die het plaatst, is de klacht namelijk wel terecht. Neem contact op, bespreek het probleem en deel de oplossing op uw pagina.2. Gij zult niet spammen Teveel posten kan door uw fans gezien worden als spammen. Het beste is om een of twee keer per dag iets te posten. 37
 38. 38. Vaker posten kan alleen als u een pagina heeft van een krant of andere nieuwswebsite waar gebruikers vaak een update van verwachten. Tijdens evenementen en tijdelijke acties kunt u natuurlijk vaker berichten naar uw fans sturen.3. Gij zult niet in herhaling vallen Wanneer u geen reacties op uw post hebt gekregen, is het niet de bedoeling dezelfde post nog een keer te plaatsen. Als niemand op uw post reageert is deze niet relevant, interessant of boeiend, genoeg voor uw fans. Een tweede keer plaatsen zal het aantal reacties niet verhogen, in het ergste geval krijgt u zelfs negatieve reacties.4. Gij zult niet alles van Twitter op Facebook plaatsen Laat niet automatisch uw tweets op Facebook verschijnen. Mocht u dit toch willen doen, dat kan dit. Nadat u de accounts gekoppeld heeft, plaatst u ‘#FB’ in uw bericht. Alleen deze berichten zullen dan op Facebook verschijnen. De reden dat u dit niet moet doen is omdat het twee verschillende soorten platformen zijn en deze dus anders gebruikt dienen te worden. De berichten die erop geplaatst worden, hebben een totaal andere stijl en zijn vanuit een ander oogpunt geplaatst. Daarbij kunt u veel meer doen met berichten op Facebook, dan alleen gebruik te maken van de 140 tekens op Twitter. Op Facebook heb je namelijk de ruimte om een afbeelding en een URL met omschrijving erbij te plaatsen.38
 39. 39. 5. Gij zult niet ruziemaken met fans Net als posts verwijderen is ruziemaken met uw fans iets waar u absoluut niet aan moet beginnen. “Don’t argue with fools, because from a distance people can’t tell who is who.” Stel van tevoren vast in richtlijnen hoe u en de andere beheerders met klanten moeten omgaan. Stel deze ook beschikbaar via de website. Zo weet iedereen, medewerkers en bezoekers, waar deze aan toe zijn.6. Gij zult niet te snel posten In een uur vier updates plaatsen is verspilde moeite. Uw fans zullen nooit de tijd hebben om deze allemaal te lezen. In het ergste geval heeft u ook al lang niks meer gepost en dan is het net alsof er ineens een bom ontploft is. Dit geeft niet de indruk dat u er bent voor uw fans. Het komt op hen over alsof u eens in de week tijd vrij maakt om zich met social media bezig te houden en daarom vier berichten in een uur plaatst. Het is beter om tijd tussen de berichten te plaatsen, dan kunt u ook aan het aantal ‘likes’, ‘shares’ en reacties zien welke content het beste scoort bij uw fans. Heeft u hier echt geen tijd voor, dan kunt u altijd een tool gebruiken of uw berichten al klaarzetten om ze om de dag te plaatsen. 39
 40. 40. 7. Gij zult niet vegetarisch posten Hiermee wordt bedoeld dat u alleen dezelfde soort content post. Dit zorgt voor een eenzijdig aanbod op uw pagina. Maak gebruik van verschillende soorten content en promoties.8. Gij zult geen onbeantwoorde vragen op uw prikbord laten staan U dient af te spreken binnen het bedrijf binnen welke termijn vragen beantwoord dienen te worden en wie deze beantwoordt. Het is niet de bedoeling dat een fan een vraag post en dat het vier dagen duurt eer deze antwoord krijgt. Andere gebruikers zullen dit ook zien. U creëert zo zelf een sfeer van onverschilligheid op uw pagina. Is het niet zo makkelijk om één-twee-drie antwoord te geven? Vertel de fan dit dan en laat weten wanneer deze dan wel het antwoord kan verwachten.9. Gij zult rekening houden met het automatisch verkleinen van afbeeldingen Facebook verkleint automatisch grote afbeeldingen wanneer deze geüpload worden. Wanneer u tekst in de afbeelding hebt staan, wordt deze natuurlijk ook kleiner. Hierdoor wordt uw tekst onleesbaar of minder goed zichtbaar dan u voor ogen had. Uw folder op Facebook plaatsen is dus geen goed idee vanwege de kleine letters. Een gescand artikel over uw bedrijf, product of dienst zal ook niet meer leesbaar zijn. Als u dit wel graag op uw pagina wilt hebben, kunt u altijd een link plaatsen naar uw website waar het staat, of naar een Pdf- bestand.40
 41. 41. 10. Gij zult niet posten via een applicatie Het posten via een applicatie kan handig zijn, maar het risico is dat berichten niet aankomen bij uw fans. Gebruikers op Facebook kunnen deze blokkeren of de gehele applicatie blokkeren. In dat geval komen uw berichten niet meer bij uw fan, hoewel dat misschien niet de bedoeling was toen de fan de applicatie blokkeerde.2.8 De waarde van een facebookfanDe afgelopen jaren wordt er eindelijk plaats gemaakt voor socialmedia in het marketingbudget. Elk bedrijf weet dat aanwezig zijnop social media en internet een belangrijke factor is voor debestaanszekerheid van een bedrijf. Niet veel bedrijven kunnenomschrijven wat precies de waarde is van gebruikers op socialmedia. Dat is opmerkelijk gezien het budget dat er vaak ingestoken wordt. De resultatenvan deze investeringen wordenvaak onhandig omschreven.Hieronder zal de ‘echte’ waardevan een fan beter omschrevenworden.Financiële waardeEen groot bureau in de Verenigde Staten, Syncapse, heeft eenonderzoek gedaan naar de waarde van een fan in vergelijking totfans buiten Facebook om. De uitkomst hiervan was €95,-($136,-). Dit bedrag lijkt een beetje hoog en dat is het ook. In hetonderzoek werden dan ook vooral grote, bekende Amerikaansemerken meegenomen. Maar in de uitkomst zit niet alleen deuitgave aan producten van het merk, maar ook de marketing-,media- en WOM-waarde van een fan. WOM is de ‘word ofmouth’, oftewel mond-tot-mondreclame. 41
 42. 42. Een recente studie schatte de gemiddelde waarde van een fanvoor alle branches, merken en bedrijven op ongeveer $10,-. Hethangt echter van uw product, dienst of bedrijf af wat die waardebij u is. Niet elke fan van uw pagina is ook een klant. Om de ROIte bepalen van een fan kunt u gebruik maken van het mooi-weer-slecht-weer-scenario.MarketingwaardeAanwezig zijn op social media wordt vooral geïnitieerd vanuitmarketingperspectief. De marketingwaarde hangt sterk af van demerk-waarde (brand equity). De marketinguitgaven zorgen er oplange termijn voor dat de merkwaarde groeit. Daarom is hetbelangrijk om de merkwaarde te bepalen. Er zijn drie factorenwaar naar gekeken kan worden om deze te bepalen:1. Brand loyalty Uit onderzoek is gebleken dat er 28% meer kans is dat fans het product blijven gebruiken dan niet-fans. Bij merken zoals Adidas loopt dit percentage zelfs op tot 48%.2. Propensity to recommend (WOM) Ook gaf 68% van de fans in het onderzoek aan dat zij het product of merk zouden aanbevelen in tegenstelling tot 28% van de niet- fans.42
 43. 43. 3. Affinity with the brand 81% van de fans gaf aan zich verbonden te voelen met het merk waarvan ze fan zijn, waar maar 39% van de niet-fans dit hadden. Fans verbinden aan het merk een gevoel van warmte, dankbaarheid, geluk of tevredenheid. 87% van de fans had deze gevoelens tegenover 49% van de niet-fans.Uit het eerder genoemde bedrag van $136,- komt $44,- vanbrand loyalty en $14,- van propensity to recommend. Veeladverteerders doen regelmatig een basisonderzoek naar hunmerk onder consumenten. Ditzelfde onderzoek zouden ze ook opFacebook kunnen uitvoeren. Deze resultaten kunnen dan metresultaten uit eerdere onderzoeken vergeleken worden om eennulmeting te maken. Een voordeel hierbij is dat naar deonderzoeksdoelgroep niet ver gezocht hoeft te worden en datdeze al helder omschreven is.MediawaardeDit is belangrijk omdat een groot deel van het marketingbudgetnog steeds gaat naar mediacampagnes. Er wordt veel geldbesteed om het merk naarbuiten te brengen enbureaus te betalen om demeest creatievecampagnes te bedenken.Dit behoort tot de paidmedia, u beheert hetmedium niet en betaaltervoor.Een facebookpagina behoort tot de owned media. Dat betekentdat u het medium beheert en er toch nog voor betaalt. De kosten 43
 44. 44. hier zitten in het opzetten van de pagina, custom tabs en iframe-codes laten ontwikkelen door een programmeur en het beherenvan de pagina. Natuurlijk heeft niet elke pagina meteen een heleschare fans, daarom gaan er ook veel kosten zitten in FacebookAds (paid media).De interactie en activiteit van fans op uw pagina behoort tot deearned media. In tegenstelling tot wat veel mensen denken isniet het hele social-mediagebeuren earned media. En zelfs eenheel klein deel hiervan is ook weer betaald. Er gaan namelijk ookkosten naar beheer en content management.Uit het totaal van $136,- krijgt een bedrijf $7,- voor earned mediavalue. Verder bereiken pagina’s die 5 dagen per week een berichtplaatsen 16% van hun fans en daarbij ook nog eens 34 vriendenper fan. Dit bereik en de kosten per bericht zullen voor eenbedrijf goedkoper zijn dan reclame op paid media.E-commerce waardeVoor de mensen die onbekend met de term zijn: dit zijnverkopen op Facebook (of online) die direct te herleiden zijn engedaan worden via de aangeboden weg.Coupons online aanbiedenbehoort tot e-commerce. Doorhet invoeren van een code is nade actie precies te herleiden hoesuccesvol de promotie was entot hoeveel extra verkopen hetleidde.44
 45. 45. Een vorm van e-commerce die een enorme groei doormaakt issocial commerce of voor Facebook, F-commerce. Dit is dewebshop op uw pagina op Facebook plaatsen. Kortom, uverkoopt direct via Facebook. Met Facebook Insights of GoogleAnalytics is eenvoudig te meten hoeveel bezoekers van jewebshop op Facebook afkomstig zijn en hoeveel conversie ditoplevert.Facebook heeft een toepassing eGift social. De gebruiker kiesteen product van een merk, de vriend aan wie hij of zij het wilsturen en waar de eGift naartoe moet. Met Facebook Places kaneen pagina ook groepsdeals aanbieden om de fans virtuelekortingsbonnen te verstrekken.Klantenservice “Een tevreden klant is goud waard.”Maar ook een ontevreden klant is goud waard. Ontevredenklanten zouden geen reden moeten zijn om niet met social mediate beginnen. Er zit altijd een kern van waarheid in een klacht.Wanneer veel klachten over hetzelfde gaan kunt u hieropinspringen. U pakt de klacht aan en deelt uw oplossing mede aande klager. Zo kunt u een ontevreden klant omzetten naar eentevreden klant en trouwe fans creëren. U laat zien dat u uw fansserieus neemt en er alles aan doet om ze van dienst te zijn. 45
 46. 46. Fan worth indeling $136,- Fan worth$71,- $44,- $14,- $7,-Spendings on Brand Loyalty Propensity to Earned mediabrand recommend value46
 47. 47. DEEL 2BEGINNEN MET FACEBOOK3 PERSOONLIJK PROFIELOm een pagina aan te maken moet u eerst een persoonlijkprofiel aanmaken. Daarbij is het een uitstekende manier om uzelfals vertegenwoordiger van het merk, product of bedrijf kenbaarte maken. Het is niet de bedoeling om persoonlijke profielen tegebruiken als bedrijfspagina; in de gebruikersvoorwaarden staande regels omschreven. Wanneer Facebook ziet dat u eenpersoonlijk profiel gebruikt als bedrijfspagina, bestaat de kansdat uw persoonlijk profiel van Facebook verwijderd wordt.3.1 Het aanmaken van een Facebook-accountOm te beginnen gaat u naar de website van Facebook,www.facebook.com. Aan de rechterkant van de pagina ziet u ditplaatje. Vul alle onder-delen in en druk op registeren.Nadat u op ‘registreren’heeft gedrukt, volgt er eencontrole ter beveiliging. Vulde code in en druk opregisteren. Soms zult u diteen keer moeten herhalen,omdat de letters niet altijdeven leesbaar zijn. 47
 48. 48. Facebook heeft zijn eigen stappenplan om u door het proces vanhet maken van een compleet profiel te leiden. Deze kunt unatuurlijk ook volgen. Maar wanneer u onze aanbevelingennauwgezet opvolgt, scheelt dit u later uren werk.Facebook vraagt u hier om uw e-mailaccounts te gebruiken,zodat het toevoegen van vrienden en het opbouwen van eennetwerk makkelijker kan plaatsvinden.In dit plaatje ziet u links bij het icoon van een poppetje een roodblok met een getal staan. Dit betekent dat u al vrienden heeft opFacebook en dat zij u al ooit een uitnodiging hebben verstuurdom lid te worden.48
 49. 49. Na de koppeling met uw e-mail account krijgt u het volgendescherm te zien. Hier staan alle contacten met foto, naam en e-mailadres zodat u kunt selecteren met wie u vrienden wiltworden op Facebook.De volgende stap is de vrienden aan uw profiel toevoegen diezelf ook al een facebookprofiel hebben. 49
 50. 50. Nu zit u bij stap 2 van het stappenplan van Facebook, waar uweer gevraagd wordt om vrienden toe te voegen. Hebt u al allevrienden toegevoegd of geen ander e-mailaccount? Druk dan opoverslaan. Anders kunt u een ander e-mailaccount gebruiken omnog meer vrienden toe te voegen en een groter netwerk tekrijgen.Nu al uw vrienden heeft toegevoegd, kunt u beginnen met hetcreëren van de inhoud van uw profiel. Facebook vraagt u nu omuw informatie, waardoor mensen u makkelijker kunnen vinden.50
 51. 51. Facebook gaat u nu weer vragen vrienden toe te voegen. Hebgeduld, want dit zorgt er alleen maar voor dat u zo snel mogelijkeen groot netwerk heeft. Facebook is gemaakt om mensen metelkaar verbinden en zal ervoor zorgen dat u dit zoveel mogelijkzal doen.Nu komt u bij stap 4. Hier kunt u uw profielfoto selecteren uiteen map op uw computer of een foto maken als u een webcamop uw computer heeft aangesloten. Kies voor een foto waarop ugoed zichtbaar bent en mensen u in het echt meteen kunnenherkennen. 51
 52. 52. 3.2 Het invullen van het profielWanneer u klaar bent met het aanmaken van een account ziet uprofiel er uit als op het plaatje hieronder.52
 53. 53. Een aantrekkelijke fotoEr komt bij het kiezen van een afbeelding meer kijken dan udenkt. Net zoals u bij het ontmoeten van personen in de echtewereld een eerste indruk krijgt die moeilijk uit te wissen is, zaldat ook gebeuren op uw profiel. Kies dus voor een foto dierepresentatief is voor u in het dagelijks leven en die aan iedereengetoond kan worden. Gebruik een afbeelding die ook als avatarduidelijk herkenbaar is als uzelf.ProfieltekstDruk nu op de knop ‘profielbewerken’. U komt op de paginawaar u uw algemene gegevenskunt invullen. Aan de linkerkantstaan de volgende knoppen:Probeer alles meteen zo volledigmogelijk in te vullen, zodat u nietachteraf nog van alles hoeft tedoen of er mensen met vragenkomen over onderwerpen dieeigenlijk op uw profiel behoren testaan. 53
 54. 54. Bent u bezorgd dat iedereen deze gegevens kan zien? Niet nodig!Later in dit hoofdstuk bespreken we hoe u gegevens kuntafschermen indien u niet wilt dan iedereen uw persoonlijk profielkan zien. Hoe meer informatie u toevoegt aan uw profiel, hoeaantrekkelijker deze er uit komt te zien. Vergeet ook niet om uwopleiding en werk toe te voegen. Wees niet bang iets over uwpersoonlijk leven toe te voegen. Dit zegt iets over uzelf en laatuw bezoekers zien dat u ook voor iets anders een passie heeft.3.3 Maak een persoonlijke URL aan voor uw Facebook profielVia de knop account kunt u nu bij ‘algemeen’ een persoonlijkeURL voor uw persoonlijk profiel aanmaken. Zo komt uwpersoonlijk profiel hoger in de zoekmachines te staan en bent ubeter te vinden op Facebook. Let er wel op dat u geen spelfoutenmaakt! U kunt namelijk maar één keer uw URL veranderen.3.4 NieuwsoverzichtHet nieuwsoverzicht is het hart van Facebook. Hier komen allenieuwe berichten en ontwikkelingen voorbij.54
 55. 55. Inchecken bij ‘plaatsen’Het is mogelijk voor u om aan te geven waar u bent als u eensmartphone heeft, naast uw computer. U downloadt deFacebook-applicatie naar uw telefoon. De indeling kanverschillen per besturingssysteem voor uw telefoon maar demogelijkheden blijven hetzelfde.Wanneer u op het pictogram klikt,zullen verschillende bedrijven om uheen meteen op het beeldschermverschijnen. U kunt met dezoekfunctie het bedrijf waar u bentopsporen door in de zoekbalk denaam van het bedrijf in te vullen. Dezoekbalk vindt u boven aan uw applicatie. Ook kunt u aangevenwat u daar aan het doen bent, bijvoorbeeld: “Lunchen bij Caféd’n Overkant met Jana de Visser”. Dit alles gaat via het GPS-systeem dat in uw mobiele telefoon is ingebouwd. Zo geeft u viauw Timeline aan waar, met wie en wanneer u ergens bent. Ukunt mensen toevoegen door ze te taggen. Staat de plaats waar u bent er niet tussen? Typ de naam van het bedrijf in bij de zoekfunctie, terwijl u op de juiste locatie bent. Facebook verbindt de naam namelijk met de GPS-locatie van uw telefoon. Dus doe dit niet thuis of onderweg, maar net voordat u uw kantoor binnen gaat. 55
 56. 56. Bijvoorbeeld: “Internet Marketing Nederland toevoegen”.Hier klikt u op en dan verschijnt daarna een scherm metverschillende velden die u moet invullen, zoals nogmaals denaam van uw bedrijf (mits deze niet al automatisch is ingevuld)en een omschrijving. Hierna klikt u op toevoegen en nu kunnenandere mensen inchecken via bovenstaande manier.Deze functie is wel openbaar en iedereen kan een bedrijftoevoegen als plaats om in te checken. Schrik dus niet als uwbedrijf er al tussen staat, het kan dan zijn dat iemand bij uwbedrijf is geweest of dat iemand intern uw bedrijf al heefttoegevoegd.Facebook controleert de toevoegde plaatsen niet. Dus u kunt ookin plaats van de naam van uw bedrijf uw eigen naam invullen ofelke andere titel. Dit is aan te raden voor de ZZP’ers onder onsdie werken onder hun eigen naam, of freelancers. U kunt ookmeerdere plaatsen aanmaken op dezelfde GPS-locatie.Verstandig is dan om naast uw eigen naam ook de naam van uwbedrijf in te vullen.Zit uw bedrijf er al tussen, dan kunt u de pagina zoeken opFacebook en deze claimen, zodat u eigenaar bent van de plaats.Gegevens op de pagina kunnen dan niet meer aangepastworden. Zijn er meerder pagina’s van uw locatie te vinden, dankunt u die plaatsen integreren met uw bedrijfspagina, zodat ermaar één pagina is waarop gebruikers kunnen inchecken.56
 57. 57. CommunityCommunities worden door Facebook zelf aangemaakt. Het zijnWikipedia-artikelen. Net als op Wikipedia gaan de artikelen overbekende personen, gebeurtenissen, onderwerpen, etc.Communities zien er uit als pagina’s op Facebook en daarom ishet verschil vaak niet meteen te zien. Vanwege communitieshebben pagina’s de richtlijnen hun pagina niet te noemen naar‘sieraden’ of andere algemene termen voor productcategorieënof diensten.Hieronder is de community te zien van minister-president vanNederland Mark Rutte. In het linkermenu zie je dat de W vanWikipedia al aangeeft dat het geen pagina of profiel is.GroepenIedere gebruiker kan een groep aanmaken. Ook hier wordt overeen bepaald onderwerp gepraat. Groepen hebben geen limietaan het aantal leden. Er kan voor de volgende privacy-instellingen gekozen worden: 57
 58. 58. • Iedereen: iedereen kan de groep en de leden van de groep bekijken. Iedereen kan de berichten bekijken en aanmaken.• Besloten: iedereen kan de groep en de leden van de groep bekijken. Alleen leden kunnen de berichten bekijken en aanmaken.• Geheim: alleen leden kunnen de groep, de leden in de groep en de berichten van de leden bekijken.U kunt bijvoorbeeld een groep aanmaken voor de werknemers inuw bedrijf en daar bepaalde nieuwsberichten en ontwikkelingenmet elkaar delen. U kunt het ook gebruiken voor een testgroepvan fans om hun mening over uw product of dienst te geven.3.5 Toepassingen FacebookToepassingen zijn de tabs, depagina’s waaruit uw profielbestaat en apps.VriendenDeze toepassing is hetzelfde alswat u hebt gedaan bij hetaanmaken van uw profiel.Facebook geeft u de optie omvrienden toe te voegen via e-mail.Eronder staat nu een lijst genaamd‘mensen die je misschien kent’. Ditzijn personen die bevriend zijnmet vrienden van u.58
 59. 59. Dit helpt u om kennissen toe te voegen of personen net buitenuw persoonlijke kring.ToepassingsverzoekenToepassingen zijn kleine programma’s die u aan uw profiel enpagina kan verbinden. Door hierop te drukken krijgt u een lijst tezien. Achter elke toepassing staat een kleine uitleg. U kunt ookzien welke toepassingen uw vrienden gebruiken. Een goedetoepassing die u kunt toevoegen is ‘BranchOut’. Door dit tegebruiken kunt u netwerken voor een baan of carrière. Hetvoordeel is dat u hiermee ook een professioneel netwerk kuntopbouwen.Er zitten veel toepassingen tussen waar u absoluut niks aan hebt.Kijk dus eerst of u deze toepassing wilt, voordat u dezetoestemming geeft om uw profielinformatie te gebruiken.BerichtenBerichten zijn kleine e-mails die gebruikers naar elkaar toekunnen sturen binnen Facebook zonder dat anderen dezekunnen zien. Hebt u meer contact gehad met een gebruiker, dankomen deze berichten onder elkaar te staan. Zo ziet u wat er inde vorige berichten besproken is en kunt u snel berichtenterugzoeken.EvenementenOnder deze knop staan alle verjaardagen en anderegebeurtenissen die gebruikers hebben toegevoegd. Hetaanmaken van een evenement gaat makkelijk. U kunt ditbijvoorbeeld gebruiken om uw eigen evenementen te publiceren. 59
 60. 60. Foto’sHier komen de foto’s te staan die vrienden van u geplaatsthebben op hun prikbord. Bij het nieuwsoverzicht op uw prikbordkunt u hetzelfde doen door te selecteren dat u alleen foto’s wiltbekijken. Het voordeel hiervan is dat u ook video’s kunt postendie u gemaakt heeft en zo veel sneller reacties kunt krijgen danwanneer u ze alleen maar op uw profiel plaatst.SpelverzoekenHier komen alle spellen te staan die op Facebook te spelen zijn.De lijst toont de meest aanbevolen, nieuwste en door vriendengespeelde spellen.LinksOok dit is te selecteren via nieuwsberichten. In plaats van ‘meestrecent’ kunt u dit veranderen naar links. Dan ziet u alle berichtendie u leiden naar een andere pagina of website waar meerinformatie te vinden is. U kunt hier ook uw blog posten met eenlink, zodat mensen deze sneller bezoeken.NotitiesEr zijn vier onderverdelingen gemaakt. De eerste is notities vanpagina’s. Hier komen notities te staan die uw interesse hebbenen waar u hebt gedrukt op de knop ‘vind ik leuk’. De tweede zijnconcepten van notities die u (nog) niet gepost hebt. De derdebevat notities die andere gebruikers over u hebben gemaakt. Enbij de laatste staan uw eigen notities. Notities zijn te zien alskleine documenten.VragenOp deze pagina ziet u vragen die vrienden gemaakt ofbeantwoord hebben. U kunt ook uw eigen vragen zien. Met het60
 61. 61. stellen van vragen komt u meer te weten over de interesses,voorkeuren en aanbevelingen van vrienden en anderegebruikers. U kunt bijvoorbeeld even iets onderzoeken door hiereen vraag voor aan te maken. 61
 62. 62. 4 FACEBOOK TIMELINEOp 22 september 2011 zou Facebook de Timeline lanceren. Dooreen website met dezelfde naam werd er een rechtszaak tegenFacebook aangespannen. Hierdoor was de lancering vertraagd.Om Timeline te activeren ga je naar facebook.com/Timeline.Timeline is de eerste stap die Facebook heeft gezet naar hetmeer personaliseren van een pagina. Waar dit bij alle anderesocial media websites wel mogelijk is, heeft Facebook altijdvastgehouden aan een simpele lay-out, wat het voor elkegebruiker overzichtelijk maakt. De Timeline zorgt niet voor eenvolledig gepersonaliseerd profiel, maar het is een begin.Verder zei Mark Zuckerberg tijdens de F8-conventie in september2011 dat gebruikers op social media teveel tijd besteden aan watwe op dat moment aan het doen zijn en wie we zijn, maar dathet verleden daarbij niet in beschouwing wordt genomen.Iemand is veel meer dan de posts, video’s en foto’s die hij nudeelt. Het karakter en een persoon wordt gevormd door zijnverleden. Timeline geeft gebruikers de mogelijkheid dit te latenzien aan hun vrienden en andere gebruikers.4.2 Omslagfoto makenDe nieuwe Timeline zorgt voor een geheel nieuwe lay-out op uwinfo-tab. De meest opvallende verandering en een absoluteverbetering is de nieuwe omslagfoto. Achter uw profielfoto kuntu nu een bannerachtige foto plaatsen. Deze neemt de helebovenkant van de pagina in beslag. U kunt hier ontzettendcreatief mee omgaan. Het zorgt er ook voor dat u een meerpersoonlijke uitstraling kunt geven aan uw profiel.62
 63. 63. Uw Timeline staat nu onder de info-tab. Staat deze niet meeronder uw favorieten, dan kunt u in het boven-menu gewoon opuw gebruikersnaam klikken, dan komt u ook op uw Timeline uit.Waarschijnlijk moet u even wennen aan de nieuwe indeling,maar u wordt er stap voor stap doorheen geleid. Facebook biedtu ook een rondleiding aan, maar met deze tips is de rondleidingoverbodig.U ziet nu bovenaan staan dat u een omslag kunt toevoegen. Klikhierop en selecteer ‘kiezen uit foto’s’ of ‘foto’s uploaden’.Gebruik een foto met een hoog aantal pixels.Als u een foto heeft geselecteerd, krijgt u het volgende beeld tezien: 63
 64. 64. U moet de foto slepen om het juiste beeld te krijgen. Is uw fotokleiner dan dat en rechthoekig, dan krijgt u een uitgerekte foto.Wanneer u een grotere foto heeft, dan moet u selecteren welkdeel u wilt laten zien. De afbeelding zal dan niet in zijn geheel opde omslagfoto komen te staan. De afmeting voor een omslagfotois 851 x 315 pixels.De gesleepte foto ziet er zo uit:De mooiste profielen met Timeline zijn de profielen waarbij deomslagfoto gemaakt is met Photoshop of een dergelijkprogramma. Daarbij zijn de mogelijkheden eindeloos. U kuntbijvoorbeeld meerdere foto’s in één maken en daarbij enkelefoto’s van uw bedrijf gebruiken. De regels voor de omslagfotozijn anders dan die van de profielfoto, waarbij een foto van uwgezicht is vereist. De omslagfoto is daarom uitstekend tegebruiken als banner voor uw bedrijf.Er zijn snel na de bekendmaking van Timeline al enkele websitesgelanceerd die de optie aanbieden om op de website een mooieomslagfoto te gebruiken. Daarvan zullen er nu enkele even korttoegelicht worden.64
 65. 65. Profielfotos.comDit Nederlandse fotografiebedrijf specialiseert zich in het makenvan profielfoto’s voor particulieren en bedrijven. Hier kunt u eenfotoshoot, beeldbewerking of bedrijfsreportage aanvragen, maaru vindt er ook een galerij met sfeervolle en kwalitatief goedefoto’s die gratis te gebruiken zijn. U hebt de keuze uit kleurrijkefoto’s van dieren, (Hollandse) landschappen maar ooklekkernijen en vrijetijdsbesteding zoals muziek en strand.Internet Marketing Nederland heeft goede ervaringen met defotografe achter dit bedrijf. Zij maakte bijvoorbeeld eendagreportage van onze cursus en de foto achter op dit boek.www.profielfotos.comCoverPhotoFinderVan deze website kunt u omslagfoto’s gebruiken. Er zijn slechtsenkele categorieën: natuur, architectuur, abstract en dieren. Umaakt gebruik van deze pagina door u aan te melden voorFacebook rechts bovenaan op elke pagina. Hoe meeromslagfoto’s u gebruikt, hoe meer sterren u verdient om zelf ufoto’s te kunnen uploaden op deze website.www.coverphotofinder.comFaceCoverzHierop staan ontzettend veel categorieën, maar per categorie iser weinig keuze. Ook de kwaliteit van de foto’s is een stuk minderdan bij CoverPhotoFinder. De werkwijze is eenvoudig tebegrijpen en nadat uw foto op uw Facebook staat, wordt inenkele stappen uitgelegd hoe u deze foto als omslagfoto te zienkrijgt. Een voordeel is dat u niet nog met de foto hoeft te slepenen er nergens een logo van de website op de foto te zien is. Dewebsite plaatst wel een bericht op uw prikbord, maar deze kuntu eenvoudig weer verwijderen. 65
 66. 66. www.Facecoverz.comMy ProfilecoverDe foto’s hierop zien er ontzettend professioneel uit. Veel van deomslagfoto’s zijn van beroemde mensen. Maar daartussen zittengenoeg bruikbare omslagfoto’s. De patronen en inspirerendequotes met foto’s zorgen voor een mooie, persoonlijkeomslagfoto. U zet de omslagfoto op uw profiel door deze op teslaan tussen de afbeeldingen op uw laptop. Vanuit daar kunt u zeop uw profiel plaatsen. De website komt wel op uw omslagfotote staan. Soms is deze subtiel weggewerkt, maar het kan ook zijndat deze hinderlijk aanwezig is.www.myprofilecover.comCoverPhotozHierop staan een hoop leuke omslagfoto’s van hoge kwaliteit. Erzijn een heleboel categorieën die aansluiten bij de interesses vande meerderheid van de mensen op het internet. Niet elkecategorie heeft evenveel keuzes, maar deze website biedt meeromslagfoto’s dan de andere vier websites. Naast een grootassortiment aan uitstekende omslagfoto’s biedt de website ookde mogelijkheid om zelf een omslagfoto te maken. In een pop-upmoet u eerst toestemming verlening aan de applicatie om op uwFacebook-profiel te mogen posten. Daarna wordt u weer terugnaar de website geleid. U hebt wel de nieuwe versie van ‘AdobeFlash Player’ nodig om een omslagfoto te kunnen maken. Hetbiedt tevens de mogelijkheid om verschillende effecten toe tevoegen aan uw foto. Het aantal effecten is beperkt, maar hetgeeft sommige foto’s net dat beetje extra.www.coverphotoz.com66
 67. 67. CoverizeDeze website biedt veel verschillende categorieën aan met veelfoto’s. De website ziet er niet zo professioneel uit, maar u kuntnatuurlijk altijd kijken of hier een foto tussen zit die bij u past. Optermijn willen ze een generator aanbieden waarmee u zelf eenomslagfoto kunt maken.www.coverize.me4.3 Informatie onder uw headerOnder uw omslagfoto staat een witte balk met informatie.Voorheen had u een hele pagina vol met informatie over uzelf,uw interesses en gegevens. Nu staat de belangrijkste informatiewaar gebruikers naar kijken heel kort onder uw profielfoto.Vrienden en foto’s stonden eerst aan de linkerkant en staan nurechts onder uw omslagfoto. U kunt selecteren wat u wilt latenzien. Bijvoorbeeld: in plaats van vrienden wilt u notities ofabonnementen laten zien. Door te drukken op informatiebijwerken of onder uw korte info op ‘meer’ te klikken, komt u opdezelfde pagina uit. Op deze pagina staat de uitgebreideinformatie over uzelf, uw interesses en gegevens. U kunt die hierbewerken en aangeven wie deze informatie te zien krijgt.In het witte blok naast ‘informatie bijwerken’ en ‘activiteitenbekijken’ staat een tandwiel. Door hierop te klikken kunt u tweeacties uitvoeren. Met ‘weergeven als…’ kunt u kijken wie van uwvrienden wat ziet. En met ‘badge toevoegen’ kunt u een blokjemet een verkleind profiel aan uw website toevoegen. Mensenkunnen dan op uw website zien dat u een profiel op Facebookheeft en deze bekijken door op de badge te klikken. 67
 68. 68. Een groot nadeel van de nieuwe Timeline is dat alle activiteitendie u ooit op Facebook heeft gedaan nu voor iedereen te zienzijn. U kunt uw dagelijkse activiteit beheren door te klikken op‘activiteiten bekijken’. Andere personen kunnen hier niet opklikken.U kunt achter een activiteit op de pijl klikken en de optiesselecteren die u hier ziet. De activiteiten kunt u zichtbaar makenop de tijdlijn, er kan gekozen worden wie de activiteit magbekijken en uw vrienden staan in verschillende categorieënwaarbij u kunt kiezen welke categorie de activiteit kan zien. Ukunt ook een bericht, afbeelding of video verwijderen.4.4 Uw Timeline sorterenIn uw Timeline zijn alle berichten die u ooit geplaatst heeft terugte vinden. De Timeline begint op de datum wanneer u geborenbent. Ook alle geboortedatums van uw familie die u heefttoegevoegd aan uw profiel staan op de Timeline. U kunt dezeverbergen door rechtsboven in het bericht op het potlood teklikken. Facebook heeft voor alle bijzondere gebeurtenissen eengroter blok gemaakt. Deze bijzondere gebeurtenissen heft uingevuld bij info. Dit zijn afstudeerdata en uw werkverleden.U kunt berichten op uw Timeline op dezelfde manier bewerkenals u bij uw activiteiten gedaan heeft. U klikt rechtsboven op hetpotlood en hetzelfde scherm zal verschijnen.68
 69. 69. 4.5 Uw Timeline bewerkenWanneer u naar beneden gaat op uw Timeline verschijnt er eenuitgestrekte balk boven aan uw pagina die met u mee scrollt. Hetlaat zien bij welk jaar u bent. U kunt met dit blok gebeurtenissentoevoegen aan uw Timeline.Ook kunt u een status, foto en plaats aan het verledentoevoegen. De bijzondere gebeurtenissen bestaan uit vijfcategorieën. Elke categorie heeft een icoon en elke gebeurtenisheeft weer een ander icoon dat boven het bericht komt te staan.Bij elke gebeurtenis die u wilt toevoegen kunt u een plaatje eneen opmerking plaatsen.Werk en opleidingHier kunt u als het ware uw CV uitdiepen. U kunt banen die ugehad heeft of waarin u op het moment werkt benoemen.Facebook heeft de optie ingebouwd dat u kunt toevoegenwanneer u gepensioneerd bent. U kunt andere activiteiten die unormaal ook op uw CV zet invullen. U kunt een bericht plaatsenals u in het buitenland gestudeerd heeft of wanneer en waar uafgestuurd bent. Uw vrijwilligerswerk in het verleden of op hetmoment kunt u op de Timeline plaatsen. En als u ooit in militairedienst bent geweest is hier ook een aparte gebeurtenis van temaken.Familie en relatiesIn deze categorie kunt u informatie bewerken en toevoegen overuw relationele status. U kunt invullen of u verloofd of getrouwdbent. U kunt ook uw kinderen toevoegen en huisdieren. Ook als ufamilie bent verloren, is hier een bericht voor aan te maken. 69
 70. 70. Woont inDeze categorie is een verzameling van woonsituaties. U kunt erinvullen of en wanneer u verhuisd bent, wanneer u een huisheeft gekocht, u bezig bent met een verbouwing, een huisgenooterbij heeft gekregen of een voertuig heeft aangeschaft.Gezond en welzijnHier kunt u elke verandering en ziekte toevoegen. Ook kunt uinvullen of uw eetgewoontes zijn veranderd, zoals het volgen vaneen vegetarisch dieet vanaf een bepaald moment. Ook als u eenbril of contactlenzen bent gaan dragen, kunt u dit invullen.Andere ingrijpende lichamelijke gebeurtenissen, zoals eenbotbreuk, een operatie, een ziekte of het overwinnen van eenziekte, zijn toe te voegen.Mijlpalen en ervaringenDit is de meest uitgebreide categorie. Hier kunt u uw interessesen passies invullen bij “hobby toevoegen”. U kunt het aantaltalen dat u beheerst hier plaatsen en wanneer u uw rijbewijsheeft gehaald. De piercing of tatoeages die u hebt kunt uinvullen, waar u naartoe bent geweest in uw reizen. Verder kuntu grote prestaties of erkenning beschrijven. En tot slot uw“eerste ...”.U maakt zelf de keuze wat u wilt delen en met wie. Er is percategorie ook de optie om een andere levensgebeurtenis in decategorie toe te voegen. Misschien ziet u weinig nut in hetinvullen van al deze gegevens. Maar u moet zelf kijken wat u overuzelf vertelt bij bijvoorbeeld een netwerkborrel, beurs, op dewerkvloer etc. Waarschijnlijk deelt u een behoorlijk aantalpersoonlijke gegevens. Deze gegevens kunt u wel plaatsen op uwfacebookprofiel. U netwerkt immers toch ook via Facebook?70
 71. 71. 5 TOEPASSINGEN EN KOPPELINGENFacebook biedt verschillende applicaties voor persoonlijkeprofielen. Er zijn meer dan 550.000 toepassingen waaruit u kuntkiezen. Alleen de meest nuttige en bruikbare applicaties zullenhieronder uitgelicht worden.Het wordt afgeraden derde-partij-applicaties te gebruiken opFacebook. De gebruiker kan deze applicaties uitzetten, waardoordeze uw berichten niet meer zal zien en lezen.5.1 ToepassingenBranchOutDeze applicatie is het best teomschrijven als LinkedIn opFacebook. Het is te gebruikenom een baan te zoeken, tebekijken bij welke bedrijven uwvrienden werken en om terecruiten. BranchOut combineerttwee essentiële elementen die nodig zijn voor het zoeken vaneen baan. Het eerste is een positieve online identiteit creëren.Facebook wordt door werkgevers vaak gebruikt om een eersteindruk te krijgen van een kandidaat. De tweede is het hebbenvan een goed netwerk. Op Facebook bent u automatisch bezigmet het maken van een netwerk. BranchOut voegt dezeelementen samen en is daarom één van de beste applicaties vanFacebook voor u.BranchOut heeft meer dan 3 miljoen banen verzameld en meerdan 20.000 stages. Net als bij LinkedIn kijkt BranchOut hoe groot 71
 72. 72. uw netwerk is en met hoeveel bedrijven u door uw netwerkverbonden bent. Om u te stimuleren actief te zijn op BranchOutkrijgt u badges bij verschillende prestaties.Om deze applicatie te installeren, typt u in het zoekvensterbovenaan de pagina ‘BranchOut’. In het uitgeklapte venster ziet unu onder deze naam ‘toepassing’ staan. U klikt hierop enFacebook vraagt of u toestemming wilt verlenen aan dezeapplicatie om gegevens van uw profiel te gebruiken. Klik op‘toestemmen’ en de applicatie komt op uw profiel te staan.SlideshareMet deze toepassing kunt uuw presentaties delen opFacebook en LinkedIn. Uhoeft niet alleen Slidesharepresentaties toe te voegen. U kunt ook uw portfolio, CurriculumVitae, Pdf-documenten, en dergelijke toevoegen. Slideshareondersteunt de meeste bestanden.Ook de YouTube-video’s die in uw presentatie staan, zijn af tespelen op Facebook. Zo kunt u een hele webinar op Facebookplaatsen.InvolverVoor kleine bedrijven zonder een webdesigner en programmeurop de werkvloer is de website van Involver een echte aanrader.Op de website staan de meest gebruikte applicaties onderbedrijven weergeven. Er staan enkele tientallen applicaties dieeen uitstekende aanvulling zijn op uw pagina op Facebook.72
 73. 73. Ook is er een gedeelte van de website dat de grafische kant vanFacebook beslaat. Facebook is overgestapt van FBML naariframes. Hiervoor is enige kennis van HTML nodig. Het zorgtervoor dat de pagina’s er mooier uit komen te zien. Maar niet elkbedrijf is thuis in het aanmaken van iframes. De website biedthandige software van static HTML aan dat de pagina in CSS zet.Zo hebt u in een korte tijd uw pagina weer helemaal op orde.De basisapplicaties, die eenvoudig te hanteren zijn voor elkegebruiker, biedt de website gratis aan. Voor de watingewikkeldere applicaties dient u contact op te nemen met hetbedrijf. De website is: www.involver.com. Er zijn vierabonnementen, variërend van gratis tot $2.749,- per maand.RSS GraffitiMet deze applicatie kunt u eenRSS feed maken op Facebook. Alsbeheerder van verschillendepagina’s, groepen en uw profielbent u steeds bezig om vanpagina naar pagina te gaan omcontent op het prikbord teplaatsen. Met deze applicatiekunt u alles beheren op één plek.U kunt via een tijdschema beheren wanneer wat waar wordtgepost. U kunt elke website gebruiken die gebruik maakt van RSSfeeds.Bij ‘basics’ kunt u invoeren van welke website de feed moetkomen en de naam ervan. Bij ‘filter’ kunt u bepalen hoe ouditems moeten zijn, voordat ze op Facebook worden geplaatst. Enu kunt op datum invoeren welke oudere posts op uw website 73
 74. 74. niet getoond zullen worden. Verder kunt u bij ‘schedule’ bepalenwanneer er post geplaatst gaan worden en het aantal post dat erdan geplaatst wordt. Ook kunt u instellen of oudere postsgeplaatst worden of dat alleen de nieuwste erop komen te staan.Om deze applicatie te installeren, typt u in het zoekvensterboven aan de pagina ‘RSS Graffiti’. In het uitgeklapte venster zietu nu onder deze naam ‘toepassing’ staan. U klikt hierop enFacebook vraagt of u toestemming wilt verlenen aan dezeapplicatie om gegevens van uw profiel te gebruiken. Klik op‘toestemmen’ en de applicatie komt op uw profiel te staan. Dit iswel een derde-partij-applicatie, maar is toch goed te gebruikenom uw oudere berichten ook op Facebook te plaatsen.Groupchat.tvGroupchat.tv is een website waarbij facebookgebruikers met hunfacebook-account kunnen inloggen. Zo kunnen ze met hunvrienden op Facebook videochatten na de applicatietoestemming te hebben verleend. Een gebruiker kan in éénsessie met een maximum van 50 vrienden videochatten.De applicatie heeft overeenkomsten met Skype. Het voordeelvan Groupchat.tv is dat alle gebruikers al op Facebook zitten.Deze hoeven zich niet aan te melden bij Skype en de softwaredaarvan te downloaden op hun computer. De toepassing isontstaan nadat Google+ Hangouts had. Voor Facebook was ietsdergelijks toen nog niet beschikbaar.74
 75. 75. Werkwijze1. Ga naar www.groupchat.tv2. Meld u aan met uw Facebook-account3. Nodig uw vrienden uit met de link die u nu krijgtPromotionsEen andere applicatie heet Promotions. Promotions is eenapplicatie waarmee u paginas van anderen promoot op uwpagina. Dit kan leiden tot wederzijdse promotie, waarbij deandere pagina ook uw pagina gaat promoten.De meeste applicaties zijn voornamelijk gericht op fan pages,maar het kan zijn dat sommige ook te gebruiken zijn voor eigenaccounts.Een andere applicatie die niet op Involver staat is Wildfire(http://wildfireapp.com/?variation=1). Wildfire is een betaaldeapplicatie, maar heeft wel veel mogelijkheden om de aandachtvan klanten te behouden door promoties, polls, wedstrijden envergelijkbare dingen te houden. Polls en wedstrijden zorgenervoor dat mensen actief gaan posten op uw pagina en het zorgter over het algemeen ook voor dat mensen terug blijven komenomdat ze de uitslag willen weten.Gaat u liever voor een gratis applicatie, dan is Fan Appz vanFacebook aan te raden. Deze is snel en makkelijk via Internet tevinden, het heeft alleen minder mogelijkheden dan Wildfire, 75
 76. 76. maar er is wel de mogelijkheid om kleine quizzen en polls temaken.Overige applicatiesOverige applicaties die u kunt gebruiken zijn:• Divshare• Countdown• AudiobooDivshare is voor het delen van documenten en media online.Aanmelden is gratis en er is de mogelijkheid om in elk geval tot5GB gratis aan documenten en media te uploaden.Countdown is voor het aftellen naar geplande afspraken,gebeurtenissen en andere dingen.76
 77. 77. Audioboo is een alternatief voor het gebruik van Audacity. Het isgratis en is gebouwd voor social media; erg geschikt om tegebruiken op Facebook.Tot slot is er nog Insights, wat u alle statistieken van uwfacebookpagina laat zien. Facebook Insights verschijntautomatisch op de pagina zodra er 30 of meer ‘likes’ zijn. Hetwordt eens in de 24 uur geüpdatet en het laat zien hoe vaak eenpost gezien is en hoeveel feedback of reacties het ontvangenheeft. Ook kunt u erachter komen hoe actief gebruikers zijn opuw pagina.5.2 Koppelingen met social mediaIn principe zijn dit ook toepassingen. Als u een profiel op eenander, bekend social netwerk heeft staan, kunt u deze koppelen.Dat wil zeggen dat u de content op beide netwerken kunt delendoor ze maar op één van twee of meerdere te plaatsen.Twitter koppelen aan FacebookU typt in het zoekvenster ‘Twitter’ in en drukt op de bovenste inhet rijtje toepassingen.Nu komt u uit opde pagina van deTwitter-toepassing.Wilt u via Facebookop de hoogtegehouden wordenvan de ont-wikkelingen vanTwitter? Druk dan 77
 78. 78. op ‘vind ik leuk’. Klik daarna op ‘naar de toepassing gaan’.U wordt weer naar een andere pagina geleid, waarop kort detoepassing wordt toegelicht. Door op de gele knop te klikken,opent uw twitterprofiel in een nieuw venster.U bent nu bij uwprofielinstellingen op Twitter. Ganaar de onder-kant van dezepagina en drukop de knop‘plaats je tweetsop Facebook’.78
 79. 79. Nu verandert de tekst op de knop naar ‘log in op Facebook enverbind je accounts’. Druk hierop en er opent een pop up-venster.In het popup-venster vraagt Facebook om uw toestemming omberichten van Twitter op het prikbord van Facebook te plaatsen.Druk op ‘toestaan’. 79
 80. 80. Onder aan de instellingen van uw Twitter-profiel staat nu datTwitter en Facebook aan elkaar gekoppeld zijn. Druk op ‘opslaan’en u bent klaar. Hier kunt u ook de accounts ontkoppelen vanelkaar.80
 81. 81. YouTube koppelen aan FacebookU typt in het venster boven aan uw pagina ‘YouTube’ in. Dankrijgt u een lijst met toepassingen te zien. U gebruikt degene diebovenaan staat. Deze applicatie is namelijk voor persoonlijkeprofielen.U komt nu uit op de YouTube-pagina. Er kan ook op ‘vind ik leuk’geklikt worden, maar zoals u ziet staat er niet veel inhoud op depagina. De keuze is aan u of u dit wel of niet aanklikt. Nu klikt ubovenaan op ‘naar de toepassing gaan’. 81
 82. 82. Er opent nu een venster van de YouTube-website. U klikt op dedubbele pijp naast uw gebruikersnaam of kanaal. Dan verschijnter een grote balk. U drukt op ‘instellingen’.Bij uw instellingen drukt u vervolgens op ‘delen’.82
 83. 83. Dan krijgt u een rij te zien van alle social media waarmee uYouTube kunt delen. 83
 84. 84. U drukt op ‘verbinden’ achter Facebook. Er opent nu een venstermet het onderstaande: YouTube vraagt u om toestemming. Uklikt op ‘toestaan’. Hierna sluit het venster vanzelf en heeft uYouTube aan Facebook gekoppeld.84
 85. 85. DEEL 3FACEBOOK PAGINA6 UW BEDRIJF OP FACEBOOKIn dit hoofdstuk wordt u geholpen bij het aanmaken van eenbedrijfspagina. Dit kan alleen als u een persoonlijk profiel hebt.Een bedrijfspagina is geen apart account, maar wordt gelinkt aanuw profiel, wat ervoor zorgt dat u de beheerder bent.6.1 Het aanmaken van een pagina voor uw bedrijfU logt uit op uw persoonlijke account en gaat naar destartpagina. Onder het blok registreren, ziet u ‘maak een pagina’.Klik erop om uit te komen op de pagina uit die hieronder te zienis. De snelste manier is om naar facebook.com/page te gaan.Op de paginahiernaast heeftu zes opties. Hetis belangrijk omde keuze temaken die hetbest bij het doelvan uw paginaen die van hetbedrijf past. Hetkiezen van een 85
 86. 86. categorie die bij uw bedrijf hoort, zorgt er ook voor dat u bij hetzoeken makkelijker gevonden wordt.Als bank gaat u dus niet de categorie horeca pakken omdathierop vaker gezocht wordt. Pak de categorie waarop klanten ugaan zoeken.6.2 Invullen van een profiel voor uw bedrijfNu komt u op een soortgelijke pagina uit als bij het maken vanuw persoonlijk profiel. Volg gewoon de stappen en probeerzoveel mogelijk informatie in te vullen. Dan hebt u bij hetuitnodigen van de eerste vrienden al enigszins wat informatie opde pagina staan.6.3 Persoonlijke URL voor uw bedrijfspaginaMet een persoonlijke URL voor uw bedrijfspagina kunnenmensen u makkelijker vinden op Facebook. En net als met eenwebsite wordt deze URL opgenomen in de zoekresultaten vanzoekmachines.86
 87. 87. De URL wordt dan www.facebook.com/bedrijfsnaam.U maakt deze aan bij ‘profiel bewerken’. Dan gaat u naar‘algemene gegevens’.Een URL kunt u aanmaken door een gebruikersnaam te kiezenvoor de pagina. Klik daarop. U kunt ook gaan naarfacebook.com/username 6.4 Beheren bedrijfspagina en instellingen Voor het aanpassen van de onder- delen die te zien zijn op het plaatje rechts, drukt u op ‘pagina bewerken’. Dit bevindt zich rechts op de pagina. 87
 88. 88. Hieronder worden ze besproken en uitgelegd hoe u deze hetbeste kan inzetten.Jouw instellingenU kunt het zo instellen dat wanneer u uw persoonlijke profielgebruikt en een reactie plaatst u dat ook via uw bedrijfspaginadoet. Verder kunt u ervoor kiezen dat meldingen van alleberichten en reacties van gebruikers op uw pagina naar uw e-mail worden gestuurd.Toestemming beherenHier beheert u wat de gebruikers kunnen zien op uwbedrijfspagina. Over het algemeen hoeft u waarschijnlijk niet veelaan te passen, maar dat ligt aan het soort pagina of bedrijf dat uhebt. Als brouwerij wilt u misschien dat alleen gebruikers diemogen drinken op de pagina komen. Dat kunt u hier allemaalaanpassen.Zichtbaarheid paginaWanneer u bezig bent met het aanpassen van uw pagina ofwanneer u nog bezig bent met het opzetten van uwbedrijfspagina is het misschien verstandig de pagina even nietzichtbaar te maken. Dan kunnen alleen de beheerders de paginazien.LandbeperkingenU kunt hier ook geen landen invullen. Dan is uw pagina zichtbaarvoor alle personen in alle landen. Wanneer u één of meer landeninvult dan kunnen gebruikers die niet ingelogd zijn uw paginaniet zien. Het instellen hiervan hangt af van de inhoud van depagina en of deze geschikt is voor de landen die de paginakunnen zien.88
 89. 89. LeeftijdsbeperkingenMet een leeftijdsbeperking kunnen personen onder deopgegeven leeftijd de pagina niet vinden in zoekopdrachten, inprofielen van vrienden en de inhoud op geen enkele manierbekijken. Dit betekent ook dat niet ingelogde personen en niet-gebruikers van Facebook uw bedrijfspagina niet kunnen zien.Door te kiezen voor de alcoholgerelateerde leeftijdsbeperkingwordt de minimumleeftijd bepaald aan de hand van de locatievan de gebruiker. Per land verschilt de leeftijd waarop alcoholgedronken mag worden. Facebook kan niet garanderen dat hetaan de wettelijke bepalingen voldoet van de landen waarin depagina wordt opgevraagd.Weergaven tabblad prikbordU kunt ervoor kiezen om alle berichten te laten zien. Op hetprikbord komen dan de berichten van uw pagina en die van uwfans. Er kan gefilterd worden op de belangrijkste berichten of demeest recente berichten. Gebruikers kunnen zelf deze keuzeinstellen boven het prikbord.Standaard tabbladU kunt kiezen welk tabblad de gebruikers het eerst zien als ze opuw pagina komen. U kunt ervoor kiezen dat ze op het prikbordkomen, op het tabblad informatie of op het tabblad foto’s. Ditwordt ook wel de landingspagina genoemd.Mogelijkheid om te plaatsenHier kunt u instellen wat de gebruikers mogen doen op uwpagina. Wilt u dat één van onderstaande dingen niet toegankelijkis voor gebruikers, dan haalt u het vinkje weg. 89
 90. 90. • Gebruikers kunnen iets op het prikbord schrijven en inhoud plaatsen• Gebruikers kunnen foto’s toevoegen• Gebruikers kunnen foto’s taggen per bedrijfsnaam• Gebruikers kunnen video’s toevoegenControle blokkeerlijstHier voegt u trefwoorden toe die u niet op de pagina wilt zienterugkomen. U scheidt de trefwoorden met komma’s. Als eengebruiker een van de trefwoorden gebruikt in een bericht ofreactie, wordt de inhoud automatisch aangemerkt alsspambericht.Dergelijke berichten komen bij de paginaspamfilter te staan.Beheerders zien deze als grijze berichten tussen de andereberichten in. Ze zijn niet zichtbaar voor gebruikers. Wilt u despammarkering van een prikbord-bericht verwijderen, dan kuntnaar het bericht gaan, op het kruisje drukken en op de link‘spammarkering verwijderen’ klikken.Blokkeerlijst met aanstootgevende woordenFacebook blokkeert de meest gerapporteerde woorden enzinsdelen die door de facebookgebruikers zijn gemarkeerd alsaanstootgevend.Pagina verwijderenWilt u de pagina niet meer gebruiken, dan kunt u hem hierverwijderen.90

×