ინტერნეტ მარკეტინგი (პრეზენტაცია)

3,052 views

Published on

ინტენრეტ მარკეტინგის კომპანია სთავაზობს სრულ მომსახურებას ინტერნეტის სფეროში მცირე, საშუალო და მსხვილ ბიზნეს ორგანიზაციებს. ჩვენი მიზანია ონლაინ მარკეტინგის დანერგვა და ხელშეწყობა საქართველოში, ასევე ვეხმარებით კომპანიებს უკეთ წარმოაჩინონ საკთარი იმიჯი და უზრუნველყოს ინფორმაციის კონტროლი მთელს ინტერნეტ სივრცეში

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

ინტერნეტ მარკეტინგი (პრეზენტაცია)

 1. 1. Internet Marketing CompanyTemplates www.youwebmarketing.orgYour own sub headline This is an example text. Go ahead andreplace it with your own text. Your Logo
 2. 2. joufsofu!nbslfujohjt joufsofu!nbslfujohjt lpnqbojb „ინტერნეტ მარკეტინგის კომპანია “ გთავაზობთ სრულ მომსახურებებს ინტერნეტ ინტერნეტ სფეროში. ჩვენი გუნდი მცირე, საშუალო და მსხვილ ბიზნეს ორგანიზაციებს სთავაზობს მარკეტინგული კამპანიების დაგეგმვას და განხორციელებას ინტერნეტ სივრცეში. XXI საუკუნეში უკვე შეუძლებელია ეფექტური მარკეტინგული კამპანიების დაგეგმვა თუ ინტერნეტს და სოციალურ ქსელებს არ გამოვიყენებთ. media:: Socialuri media: თუ ჩვენ გვაქვს ვებგვერდი, მაგრამ იგი არაა მოწყობილი ისე, რომ საძიებო სისტემებში მთავარ საძიებო ფრაზებზე წამყვანო პოზიციები ეკავოს, თუ ჩვენ არ ვართ სოციალურ ქსელებში და არ ვაქტიურობთ (facebook, twitter, linkedin, youtube, flickr და სხვა), თუ ჩვენ არ გვაქვს ბლოგი და არ ვურთიერთობთ მომხმარბლებთან და თუ ჩვენ ზოგადად არ ვიყენებთ ინტერნეტს პროდუქციის/მომსახურების შეთავაზებისა და ცნობადობის გაზრდისთვის, ეს ნიშნავს რომ ჩვეენ ვერ ვანხორციელებთ სწორ სტრატეგიულ სვლებს, ყველაზე მნიშვნელოვანი კი ისაა, რომ კონკურენტები უკვე ამ ყველაფერს ეფექტურად ანხორციელებენ და ლოიალური მომხმარებლების რაოდენობასაც ეფექტურად ზრდიან. ამიტომ "ინტერნეტ მარკეტინგის კომპანია გთავაზობთ სრულად აითვისოთ ინტერნეტ კომპანია" ინტერნეტ სივრცე და იყოთ იქ სადაც მომხმარებლების დიდი რაოდენობაა და სადაც თქვენი კონკურენტები უკვე დიდი ხანია ეფექტურად ანხორიცელებენ მარკეტინგულ კამპანიებს.Internet marketing Company www.youwebmarketing.org
 3. 3. momsaxurebebia: Cveni momsaxurebebia✓ 1 saitis dawinaureba saZiebo sistemebSi SEO✓ 2 socialuri media marketingi✓ 3 Bblogis Seqmna marTva✓ 4 aplikaciebi laiqebi✓ 5 pozicionireba manipulireba Internet marketing Company www.youwebmarketing.org
 4. 4. saitis dawinaureba saZiebo sistemebSi SEO საძიებო სისტემაში საიტის ოპტიმიზაცია არის სპეციალურად შემუშავებული მეთოდოლოგია, რომელიც მიზნად ისახავს თქვენი საიტი მოექცეს ძირითადი საძიებო სისტემების (MSN, Yahoo და Google) სათავეში. media:: Socialuri media: კვლევების მიხედვით, მომხმარებლის 80% საძიებო სისტემებში (Google, Yahoo და სხვა.) მხოლოდ პირვლ, ორ-სამ საწყის გვერდს სტუმრობს. თუკი ვებსაიტი არ არის სწორად ოპტიმირებული, ის შესაძლოა ბოლო გვერდებზე აღმჩნდეს და მომხმარებელს მისი პოვნა საძიებო სისტემაში გაუძნელდეს. ამისათვის აუცილებელია, ვებგვერდის ტექნიკური და შინაარსობრივი მხარის სწორი ოპტიმიზაციის განხორციელება. ჩვენ გთავაზობთ საუკეთესო SEO მომსახურებას, რომლის შედეგადაც თქვენი ვებ გვერდი საძიებო სისტემაში დაიკავებს მაღალ პოზიციებს. ოპტიმიზაციას. სეო ოპტიმიზაცია მოიცავს ორ მხარეს შიდა და გარე ოპტიმიზაციასInternet marketing Company www.youwebmarketing.org
 5. 5. optimizacia. saitis optimizacia. Sida da gare optimizacia moicavs: Sida optimizacia moicavs moicavs: gare optimizacia moicavs ვებ გვერდის შესწავლა და მონათესავე კონკურენტი ✓1 საძიებო სისტემებში საიტის დამატება (google, bing, Zylekc);✓1 საიტების ანალიზი; საიტზე შემომავალი ლინკების შექმნა; ✓2✓2 საკვანძო სიტყვების კვლევა; სხვადასხვა აქტივობებს რომელიც მიმართულია საიტის ✓3 დაწინაურებაზე:✓3 მეტა და ალტ ტაგების შედგენა და ატვირთვა; კონტენტის ოპტმიზიაცია - (H1/H2);✓4✓5 HTML საიტმეპის შექმნა;✓6 XML საიტმეპის შექმნა;✓7 Anchor Link-შექმნა:Internet marketing Company www.youwebmarketing.org
 6. 6. saZiebo sistemebSi optimizaciis შedegad Tqven SeZlebT: მიზნობრივი ვიზიტორების რაოდენობის მკვეთრი გაზრდა;✓ 1 გაყიდვების გაზრდა (ნებისმიერი ტიპის ბიზნესისათვის);✓ 2✓ 3 მეტი ცნობადობა, მეტი ლოიალური კლიენტი;✓ 4 კონკურენტული ადგილის დაკავება საძიებო სისტემაში;✓ 5 ყველგან ყოფნა, სადაც პოტენციური კლიენტია:✓ 6 ხარჯების შემცირება (როგორიცაა offline მარკეტინგი და სხვა):Internet marketing Company www.youwebmarketing.org
 7. 7. socialuri media marketingi სოციალური მედია ეს არის მომხმარებლის მიერ შექმნილი ვიდეო, აუდიო, ტექსტური ან მულტიმედია ნამუშევრები, რომელიც გაზიარდა და გამოქვეყნდა სოციალურ გარემოში, როგორიც არის ბლოგი, ვიკი ან ვიდეო საიტი. media:: Socialuri media: სოციალური მედია მომხმარებელთან პირდაპირი კომუნიკაციის დამყარების ერთ– ერთი ყველაზე ეფექტური საშუალებაა. სოციალურ ქსელებში (Facebook, Twitter, YouTube...) ადამიანთა რაოდენობა დღითიდღე მატულობს. საქართველოში მხოლოდ Facebook-ის მომხმარებელთა რიცხვი 651.140-მდე აღწევს. სოციალური მედია მარკეტინგის საშუალებით ნებისმიერი კომპანიისთვის შესაძლებელია პროდუქტების, მომსახურების რეკლამირება და მარკეტინგული სტრატეგიების დაგემარება საკმაოდ ეფექტურად. ინტერნეტ მარკეტინგის ეს ინსტრუმენტი ცნობადობის გაზრდის და იმიჯის შექმნის საუკეთესო საშუალებაა.Internet marketing Company www.youwebmarketing.org
 8. 8. Sedegi: socialuri media marketingis Sedegi: ახლო ურთიერთობა ფართო მასებთან; 1✓ ინფორმაციის სწრაფი გავრცელება;✓ 2✓ 3 კითხვა–პასუხის რეჟიმი;✓ 4 არსებული კლიენტების შენარჩუნება;✓ 5 სამიზნე აუდიტორიის მუდმივი ინფორმირება;✓ 6 მომხმარებლის მიერ ინფორმაციის გავრცელების დიდი შესაძლებლობა;✓ 7 ეფექტურობის შეფასება და მონიტორინგ; საკუთარი ბიზნესის ფართო აუდიტორიისათვის გაცნობა:✓ 8 Internet marketing Company www.youwebmarketing.org
 9. 9. gTavazobT: Cven gTavazobT: ჩვენ გაგიწევთ პროფესიონალურ მომსახურებას სოციალური მედია მარკეტინგის სფეროში და მოვუთხრობთ თქვენ შესახებ ფართო აუდიტორიას (+ჩვენ 50 000 მეგობრის ჩათვლით). სერვისებია: ჩვენი სერვისებია საკომუნიკაციო სტრატეგიის შემუშავება;✓ 1 სოციალური მედია კამპანიის დაგემგარება და განხორციელება;✓ 2✓ 3 სამოტივაციო სტატიების წერა და შემდეგ გავრცელება სოციალურ ქსელებში. მიზნობრივი აუდიტორიის დამატება;✓ 4✓ 5 facebook, twitter, youtube.... გვერდების მართვა ინფორმირება;✓ 6 წარმომადგენლობა რეიტინგულ ფორუმებზე;;✓ 7 რეკლამის განთავსება სოციალურ ქსელებში; Internet marketing Company www.youwebmarketing.org
 10. 10. Bblogis Seqmna da marTva კორპორაციული ბლოგინგი ეს არის ურთიერთობის თანამედროვე ფორმა კომპანიასა და ინტერნეტ ბლოგინგი: მომხმარებელს შორის. ამ სფეროში კი ყველაზე მნიშვნელოვანია ხარისხიანი კონტენტი, ინფორმაცია, რომელსაც თქვენ აწვდით საზოგადოებას ვებ-რესურსების საშუალებით. თანამედროვე ინტერნეტ სამყაროში ბლოგი მარკეტინგული კამპანიის წარმოების უპირველესი ინსტრუმენტია, ჩვენ ამისათვის გთავაზობთ პროფესიონალი ბლოგერების მუდმივ მომსახურებას, ინოვაციურობასა და კრეატიულობას იმ გამოცდილების საფუძველზე, რომელიც ჩვენმა გუნდა ბიზნესის სხვადასხვა სფეროში დააგროვა. ჩვენ შევქმნით თქვენი კომპანიის იმიჯს ინტერნეტ სივრცეში, რომელიც გასცდება მის საზღვრებს. ვებ კონტენტი, პოპულარიზაცია: ტექნოლოგიები ინტერნეტ მარკეტინგის სფეროში სულ უფრო მეტად კონტენტი პოპულარიზაცია ვითარდება. ყოველდღიურად ჩნდება ახალი საშუალებები იმისათვის, რომ მოახდინოთ თქვენი ვებ- რესურსების პოპულარიზაცია, მაგრამ ყველაზე მთავარ კომპონენტად მაინც ე.წ. კონტენტი რჩება. სწორედ მასზე ვართ ფოკუსირებული ამ მიმართულებაში. ჩვენ თქვენთვის შევქმნით ხარისხიან, დახვეწილ, ეფექტიან კონტენტს და შემდეგ ვიზრუნებთ იმაზე, რომ რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა იხილოს იგი ინტერნეტის საშუალებით. ამისათვის კი ვიყენებთ უახლეს ტექნოლოგიებს ვებ-რესურსების საძიებო სისტემებში ოპტიმიზაციისთვის და თავად ამ რესურსების ტექნიკური სრულყოფისთვის (+ ჩვენს 50 000 მეგობართან გაზიარება). . Sedegi: Sedegi:✓ 1 ახალი მომხმარებლის მოზიდვა ;✓ 2 არსებული კლიენტების შენარჩუნება;✓ 3 სამიზნე აუდიტორიის მუდმივი ინფორმირება ;✓ 4 მომხმარებლის მიერ ინფორმაციის გავრცელების შესაძლებლობა;✓ 5 ეფექტურობის შეფასება და მონიტორინგი:Internet marketing Company www.youwebmarketing.org
 11. 11. Cven gTavazobT: gTavazobT: ბლოგის შექმნა და მართვა მოიცავს რამოდენიმე რთულ სამუშაოეს, პირველ შემთხვევაში საჭიროა ბლოგის ტექნიკური გამართვა (დიზაინი, მენიუები, ბანერები და ა.შ.), ხოლო შემდეგ ხმდება იგივე შიდა და გარე ოპტიმიზაცია, როგორც ჩვეულებრივ საიტის შემთხვევაშია.შემდეგ კი მიზნობრივი აუდიტორიისათვის საინტერესო კონტეტნის განთავსება და გავრცელება.✓ 1 ბლოგის ინსტალაცია; ✓ 1 საკვანძო სიტყვების კვლევა და მომზადება; სასათაურე ტაგების ოპტიმიზაცია;✓ 2 დიზაინის შერჩევა და სატზე მორგება; ✓2 ✓ გამოსახულებათა და ჰიპერლინკების ოპტმიზაცია; კონტეტნტის (სტატიების) წერა; 3✓ 3 კონტეტნტის (სტატიების) წერა; კონტენტის ოპტმიზაცია;✓ 4 კონტეტნის გავრცელება სოციალურ ქსელებში +ჩვენს 50 000 მეგობართან: ✓4 ✓ 5 მეტა და ალტ ტაგების შედგენა და ატვირთვა; ✓6 საძიებო სისიტემებში საიტის დამატება (google, bing...): Internet marketing Company www.youwebmarketing.org
 12. 12. Fsrulyofili Fan gverdis Seqmna da laiqebis gazrda gazrda: ასევე გთავაზობთ თქვენი Facebook გვერდისთვის ინდივიდუალურად შემუშავებული აპლიკაციებს, რომლის საშუალებითაც თქვენი კომპანიის/ორგანიზაციის/პროდუქტის ეფექტურად წარმოჩენას შეძლებთ.✓ 1 შექმნათ ბრენდირებული Fan გვერდი; გამოიყენოთ Facebook პლატფორმა საზოგადოებასთან ეფექტური ურთიერთობებისთვის;✓ 2✓ 3 გაუწიოთ რეკლამა თქვენ მიერ განხორციელებულ აქციებსა და ღონისძიებებს;✓ 4 მოიზიდოთ მომხმარებლების („ფანების“) დიდი რაოდენობა;✓ 5 შექმნათ საზოგადოებასთან ურთიერთობის ეფექტური საშუალება;✓ 6 გაზარდოთ კომპანიის, ბრენდის, პიროვნების ცნობადობა/იმიჯი;✓ 7 წარმოაჩინოთ თავი კონკურენტებთან შედარებით სრულყოფილად: Internet marketing Company www.youwebmarketing.org
 13. 13. Ppozicionireba mani pulireba informaciis kontroli XXI საუკუნეში გარდა ტრადიციული მედიისა დიდ როლს ასრულებს სოციალურ ქსელებში გავრცელებული ინფორმაცია, იგივე ფორუმებზე, ბლოგებზე, ფესიბუქსა და სხვადასხვა სოციალურ ქსელში. სოციალური ქსელების სიმრავლე კი ართულებს ინფორმაციის კონტოლის შესაძლებლობას და აადვილებს პროპაგანდის და ცრუ ინფორმაციით მანიპულირების საშულებებს, რაც ზოგიერთ კომპანიას კონკურენტის წინააღმდეგ გარკვეული ტექნოლოგიების გამოყენებისკენ უბიძგებს. media:: Socialuri media: პროპაგანდის ტექნოლოგიები პროპაგანდის დროს იყენებენ დარწმუნების საშუალებას, რომელიც მხოლოდ პირად სარგებელზეა დაფუძნებული, რომლის მისაღწევადაც მიმართავენ ფაქტებით მანიპულირებასაც კი. პროპაგანდის დროს ყოველთვის არ არის გათვალისწინებული ეთიკური ასპექტები. ამიტომ თქვენ შეიძლება აღმოჩნდეთ ცრუ ინფრომაციის ან მწვავე კრიტიკის მსხვეპლი კონკურენტის მხრიდან, რომელიც ცდილობს თავი უკეთ წარმოაჩინოს. პროპაგანდა ცდილობს მომხმარებელების მოზიდვას სხვასასხვა მეთოდებით." ანუ, პროპაგანდა არის ცალმხრივი კომუნიკაცია, რომლის დროსაც შეიძლება გამოყენებულ იქნას სხვადასხვა არაეთიკური საშუალებებიც კი. მანიპულაციის ბინძური ხერხები აესვე არსებობს კონკურენციის დროს ბინძური, არასასურველი და მანიპულაციური ტექნოლოგიების გამოყენება, რომელიც საშუალებას იძლევა საზოგადოებრივი აზრი მართონ დროის მცირე მონაკვეთში. Tu Tqven gaxdiT propagandis msxverpli an xdeba binZuri xerxebiT manipulireba kompania” daRwevas: “internet marketingis kompania” gTavazobT am yovelivedan Tavis daRwevas:Internet marketing Company www.youwebmarketing.org
 14. 14. gTavazobT: Cven gTavazobT:✓ 1 ინფორმაციის ანალიზს და მდგომარეობის შეფასებას; ბინძური პროპაგანდის ანალიზს და სამოქმედო გეგმის შედგენას;✓ 2✓ 3 ინფორმაციის საპირისპირო მხარით შებრუნებას და მანიპულირებას;✓ 4 ბინძური პროპაგადნის გამოაშკარავებსა და საზოგადოების ინფორმირებას;✓ 5 არსებული პროპაგანდის აღკვეთას და წყაროს კონტროლს: Internet marketing Company www.youwebmarketing.org
 15. 15. Aarsebuli momsaxurebebis zogadi mimoxilva ვებგვერდის vebgverdze, შida optimizacia upirvelesi proceduraa, vebgverdze, შida optimizacia upirvelesi proceduraa, romeliც Semdgომ moqmedebebs aZlevs azrs. romeliც Semdgომ moqmedebebs aZlevs azrs. შიდა Tu pirvel rigSi Cvenი vebgverdი ise ar movawyveT Tu pirvel rigSi Cvenი vebgverdი ise ar movawyveT ოპტიმიზაცია rogorc amas saZiebo sistemebeiს ბოტები ითხოვენ, rogorc amas saZiebo sistemebeiს ბოტები ითხოვენ, ყოველგვარ მცდელობას საიტის დაწინაურებისთვის აზრი არ აქვს. ყოველგვარ მცდელობას საიტის დაწინაურებისთვის აზრი არ აქვს. მას შემდეგ რაც მოვახდენთ შიდა ოპტიმიზაციას საჭიროა, ვებგვერდის გარე მოვახდენთ შიდა ოპტიმიზაციას რთულ მას შემდეგ რაც ოპტიიზაცია, რაც მოიცავს საჭიროა, პროცედურებს, რომლის შედეგადაც რაც მოიცავს რთულ ვებგვერდის გარე ოპტიიზაცია, ვებგვერდი იკავებს საძიებო კონკურენტულ პოზიციებს, საძიებო სისტემებში. პროცედურებს, რომლის შედეგადაც ვებგვერდი იკავებს სისტემებში ამ კონკურენტულ პოზიციებს, საძიებო სისტემებში. ყოველივეს შედეგად კი ჩვენ ადვილად მოსაძიებელი დაწინაურება ვხდებით მოზნობრივი მომხმარებლებისათვის. ამ ყოველივეს შედეგად კი ჩვენ ადვილად მოსაძიებელი ვხდებით მოზნობრივი მომხმარებლებისათვის. სოცოალური მედია მარკეტინგის შედეგად ჩვენ ვანხორციელებთ მიზანმიმართლ კამპანიებს, რაც გვეხმარება სოცოალური მედია მარკეტინგის შედეგად ჩვენ სოციალური პროდუქციის, მომსახურების ცნობადობის გაზრდასა და ვანხორციელებთ მიზანმიმართლ კამპანიებს, რაც გვეხმარება მედია გაყიდვებისთვის. მომსახურების ცნობადობის გაზრდასა და პროდუქციის, მარკეტინგი გაყიდვებისთვის.Internet marketing Company www.youwebmarketing.org
 16. 16. 6 5 4 1 2 3Internet marketing Company www.youwebmarketing.org
 17. 17. Cveni strategia ჩვენ შესწავლილი გვაქვს ყველა საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილი და ვიცით თუ როგორი ტონით ვესაუბროდ და როგორ მოვახდინოთ გავლენა საზოგადოებაზე, შემდეგი მახასიათებლებით: .✓ 1 ახალი მომხმარებლის მოზიდვა ; რა მოქმედებს საზოგადოებაზე ემოციურად; არსებული კლიენტების შენარჩუნება;✓ 2 როგორი საუბრის ტონი იქნება მართებული;✓ 3 სამიზნე აუდიტორიის მუდმივი ინფორმირება ; როგორია აქტიურობის ხარისხი;✓ 4 ვინ ან რა ახდენს ზემოქმედებას საზოგადოებაზე; მომხმარებლის მიერ ინფორმაციის გავრცელების შესაძლებლობა;✓ 5 ვინ ან რა არ ახდენს გავლენას საზოგადოებაზე;✓ 6 დღის რომელ მონაკვეთში არის ყველაზე დიდი აქტიურობა:✓ 7 da და სხვა საუბრის ტონი იქნება მართებული; როგორი ... სტრატეგია ნიშნავს გქონდეს გზამკვლევი სტრატეგიული მიზნების შესასრულებლად. სტრატეგია ნიშნავს გქონდეს გზამკვლევი სტრატეგიული მიზნების შესასრულებლად. სოციალური სტრატეგია არის შესაძლებლობა, შეიმუშავო კონკრეტული სტრატეგია, თუ როგორ სოციალური სტრატეგია არის შესაძლებლობა, შეიმუშავო კონკრეტული სტრატეგია, თუ როგორ უზრუნველყო ორგანიზაციის სოციალური მიზნების ეფექტურად წარმართვა, სოციალური უზრუნველყო ორგანიზაციის სოციალური მიზნების ეფექტურად წარმართვა, სოციალური ტექნოლოგიების შედეგიანად და მიზანმიმართულად გამოყენება, ასევე მნიშვნელოვანია ტექნოლოგიების შედეგიანად და მიზანმიმართულად გამოყენებით. პრიორიტეტების სწორად განსაზღვრა.Internet marketing Company www.youwebmarketing.org
 18. 18. Internet Marketing CompanyTemplates www.youwebmarketing.orgYour own sub headline This is an example text. Go ahead andreplace it with your own text. Your Logo

×