Marketing istrazivanje

9,865 views

Published on

Definisanje marketing istraživanja. Uloga, cilj, svrha i karakteristike marketing istraživanja. Poređenje sa drugim oblicima poslovnih istraživanja. Klasifikacija i metodi marketing istraživanja. Marketing istraživanje u malim i srednjim preduzedima.

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
9,865
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
89
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Marketing istrazivanje

 1. 1. MARKETINGISTRAŽIVANJE Osnove marketing istraživanja http://internetimarketing.com/
 2. 2. Uvod• Marketing istraživanje je "aktivnost koja povezuje potrošače, kupce i javnost sa preduzedem putem informacija koje se koriste za: o identifikovanje i definisanje marketing mogudnosti i problema; o izvođenje, usavršavanje i evaluaciju marketing aktivnosti; o pradenje marketing performansi; i o bolje razumevanje marketinga kao procesa." 2
 3. 3. Definisanje marketing istraživanja• Marketing istraživanje predstavlja sistematsko prikupljanje, beleženje i analizu podataka o problemima vezanim za marketing proizvoda i usluga.• Marketing istraživanje može da se opiše kao sistematsko i objektivno identifikovanje, prikupljanje, analiziranje i objavljivanje informacija sa ciljem da pomogne menadžementu pri donošenju odluka koje se odnose na identifikaciju i rešavanje problema i mogudnosti u marketingu. 3
 4. 4. Cilj marketing istraživanja• da identifikuje i proceni kako promene elemenata marketing mixa (proizvod, cena, promocija, kanali prodaje) utiču na ponašanje potrošača• povedanje kvaliteta marketing odluka 4
 5. 5. Istraživanje tržišta vs. marketing istraživanje• Ova dva termina se često izjednačavaju, ali stručnjaci ističu razliku: o Istraživanje tržišta se konkrentno bavi tržištima, dok se marketing istraživanje bavi konkretno marketing procesima. 5
 6. 6. Podela prema ciljnom tržištu • Marketing istraživanje potrošača • B2B marketing istraživanje 6
 7. 7. Podela prema metodološkom pristupu• Kvalitativno marketing istraživanje• Kvantitativno marketing istraživanje 7
 8. 8. Marketing istraživanje potrošača• Marketing istraživanje potrošača je oblik primenjene sociologije koja se fokusira na razumevanje želja, stavova i ponašanja potrošača u tržišnoj ekonomiji, sa ciljem da se razumeju efekti i komparativni uspeh marketing kampanja.• Marketing istraživanje potrošača kao granu statistike uveo je Artur Nilsen kada je osnovao ACNielsen kompaniju 1923. godine. 8
 9. 9. Uloga• Zadatak marketing istraživanja je da pruži menadžmentu relevantne, tačne, pouzdane, verodostojne i aktuelne informacije.• Konkurentno marketing okruženje i stalno rastudi troškovi koji se pripisuju donošenju loših odluka iziskuju da marketing istraživanje pruži pouzdane informacije.• Marketing istraživanje smanjuje rizik i neizvesnost pri donošenju odluka. 9
 10. 10. Osnovne karakteristike• Marketing istraživanje je sistematsko.• Marketing istraživanje je objektivno. 10
 11. 11. Klasifikacija marketing istraživanja• Organizacije preduzimaju marketing istraživanja iz dva razloga: 1. da identifikuju i 2. da reše marketing probleme.• Ova razlika služi kao osnova za klasifikaciju marketing istraživanja u: o Istraživanje u cilju identifikacije problema; i o Istraživanje u cilju rešavanja problema. 11
 12. 12. Klasifikacija marketing istraživanja - Istraživanje učešda na tržištu - Istraživanje tržišnog potencijala - Istraživanje analize prodaje Istraživanje u cilju - Istraživanje trendova i identifikacije predviđanja problema - Istraživanje brendinga i imidža Marketing kompanijeistraživanje Istraživanje u cilju - Istraživanje segmentacije rešavanja problema tržišta - Istraživanje proizvoda - Istraživanje cena - Istraživanje promocije - Istraživanje distribucije i statistike 12
 13. 13. Klasifikacija marketing istraživanja• Postoje dva osnovna izvora podataka – primarni i sekundarni.• Prema izvorima podataka, marketing istraživanje može da se podeli na: o primarno o sekundarno. 13
 14. 14. Klasifikacija marketing istraživanja• Primarno istraživanje se počinje od nule, prikupljanjem originalnih podataka radi rešavanja problema koji se pojavio. Sekundarni podaci ved postoje, jer su prikupljeni iz drugih razloga.• Sekundarno istraživanje se sprovodi sa podacima koje je neko drugi ved prikupio i objavio. Sekundarno istraživanje je mnogo jeftinije od primarnog, ali retko u potpunosti zadovoljava potrebe istraživača. 14
 15. 15. Klasifikacija marketing istraživanja• Slična razlika postoji između: o eksploratornog istraživanja, i o konkluzivnog istraživanja.• Eksploratorno istraživanje omogudava uočavanje i razumevanje nekog problema i situacije. Može da posluži za izvođenje konačnog zaključka samo uz krajnji oprez.• Konkluzivno istraživanje služi za izvođenje zaključaka: rezultati studije mogu da se generalizuju na čitavu populaciju. 15
 16. 16. Eksploratorno istraživanje• Eksploratorno istraživanje služi da se istraži problem i dobijeopšta slika o rešenju u preliminarnim fazama istraživanja.• Može da posluži kao uvod u konkluzivno istraživanje.• Istraživačke tehnike koje se koriste za prikupljanje informacija: fokus grupe, dubinski intervju, tehnike projekcije, itd.• To je po prirodi nestrukturirano i kvalitativno istraživanje. 16
 17. 17. Konkluzivno istraživanje• Konkluzivno istraživanje se sprovodi radi donošenja zaključka o određenom problemu.• To je u osnovi strukturirano i kvantitativno istraživanje.• Ukoliko je marketing menadžerima teško da protumače rezultate, sprovodi se eksploratorno istraživanje da pojednostavi rezultate konkluzivnog ili deskriptivnog istraživanja. 17
 18. 18. METODI MARKETINGISTRAŽIVANJA
 19. 19. Metod ispitivanja• Kvalitativno marketing istraživanje se obično koristi u eksploratorne svrhe.• Mali broj ispitanika; ne može da se generalizuje na čitavu populaciju.• Tehnike: fokus grupe, dubinski intervju, tehnike projekcije. 19
 20. 20. Metod ispitivanja• Kvantitativno marketing istraživanje se obično koristi za izvođenje zaključaka, testiranje određene hipoteze.• Koristi se nasumično uzorkovanje da bi se izveo zaključak o populaciji.• Veliki broj ispitanika.• Tehnike: anketa, upitnik, intervju (telefonski, lični, imejl). 20
 21. 21. Metod posmatranja• Etnografske studije su po prirodi kvalitativne, istraživač posmatra društvene fenomene u prirodnom okruženju• Posmatranje može da se vrši: o jednokratno (posmatranje u određenom vremenu ili momentu) o longitudinalno (posmatranje se vrši u različitim vremenskim periodima).• Tehnike: analiza korišdenja proizvoda, pradenje pomodu kompjuterskih kolačida ili kukija (cookie). 21
 22. 22. Metod posmatranja• Eksperimentalne tehnike su po prirodi kvantitativne.• Tehnike: laboratorijski eksperimenti, paneli potrošača (domadinstva i prodajna mesta).• Istraživači često koriste više od jednog istraživačkog metoda. 22
 23. 23. Marketing istraživanje u malim preduzećima ineprofitnim organizacijama 23
 24. 24. • Preduzetnici, mala i srednja preduzeda mogu da: o Prikupe sekundarne i primarne podatke (ako je neophodno); o Analiziraju makro i mikroekonomske podatke (na primer, ponuda i tražnja, bruto nacionalni dohodak, promene cena, ekonomski rast, prodaja po sektoru/industriji, kamatne stope, broj investicija, itd.); o Primene koncept marketing miksa koji čine mesto, cena, proizvod, promocija (4P) + ljudi, procesi, fizički dokazi (7P), kao i političke i socijalne prilike, da bi izvršili analizu globalne tržišne situacije; 24
 25. 25. o Analiziraju tržišne trendove, rast, veličinu tržišta, tržišno učešde, konkurenciju na tržištu (na primer, SWOT analiza, analiza koristi i troškova, motivatori lojalnosti potrošača, itd.);o Odrede tržišni segment, ciljno tržište, tržišnu poziciju;o Formulišu tržišnu strategiju i istraže mogudnosti za partnerstva ili saradnju (na primer, profilisanje i SWOT analiza potencijalnih partnera, evaluacija poslovnog partnersta).o Povežu ove analize sa biznis planom svog malog preduzeda / analizom poslovnog modela (na primer, opis poslovanja, poslovi proces, biznis strategija, model prihoda, širenje biznisa, ROI – povradaj na investiciju, finansijska analiza, itd). 25
 26. 26. Izvor1. http://en.wikipedia.org/wiki/Marketing_research 26

×