Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

RealInvest_Newsletter_B_No_02_Thang06_Nam08

272 views

Published on

Published in: Technology, Sports
  • Hi there! Get Your Professional Job-Winning Resume Here - Check our website! http://bit.ly/resumpro
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Be the first to like this

RealInvest_Newsletter_B_No_02_Thang06_Nam08

  1. 1. B02 Phòng Xúc Tiến Đầu Tư Bất Động Sản VietRees – Vietnam Real Estate phát hành qua email và website: www.VietRees.com Tháng 06/ 2008 Phát hành vào ngày 5 hàng tháng đến khoảng 4.000 cá nhân và đơn vị đầu tư, kinh doanh, tư vấn và tiếp thị bất động sản Giới thiệu các dự án bất động sản đang kêu gọi đầu tư hoặc chuyển nhượng một phần hay toàn phần. Các dự án bất động sản đăng tải trên bản tin này đều có tình trạng pháp lý hoàn chỉnh và có thể giao dịch ngay. Trong bản tin này, VietRees đăng tải các dự án thuộc khu vực Đồng Nai, BR-VT, Bình Dương, Mũi Né - Phan Thiết, Đà Nẵng và Hà Tĩnh. GIỚI THIỆU CÁC DỰ ÁN ĐANG KÊU GỌI ĐẦU TƯ AP111 - Đất kêu gọi dự án

×