bé c«ng th−¬ng           Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam    Tr−êng ®¹i häc               §...
2. Hoàn thiện văn bản quy chế hoạt động của Nhà trường để sửa đổi, bổ sungchức năng nhiệm vụ, lề lối làm việc của các đơn ...
19. Điều chỉnh Quy định về việc đánh giá điểm học phần.    20. Điều chỉnh Quy định về việc xây dựng ngân hàng dữ liệu đ...
8. Cập nhật kịp thời các văn bản Nhà nước và triển khai thực hiện tốt.IV. Đẩy mạnh đào tạo đào tạo theo nhu cầu xã hội  ...
2. Chỉnh trang lại cơ sở vật chất hiện tại đảm bảo việc đáp ứng tốt nhu cầu đàotạo và NCKH.   3. Làm việc với các cơ qua...
mới các văn bản quy định về kiểm định chất lượng giáo dục đại học của các khoa, đơn vịtrong trường, đảm bảo sự thống nhất ...
3. Tổ chức lại bộ phận giới thiệu việc làm cho HSSV.    4. Cương quyết xử lý những HSSV có ý thức học tập, rèn luyện ké...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

171/CTHĐ-ĐHKTKTCN chương trình hành động về đổi mới quản lý giáo dục đại học nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học giai đoạn 2010-2012

1,760 views

Published on

Vui lòng truy cập qt3a1.com!
Please log on http://qt3a1.com if you like us!

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,760
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

171/CTHĐ-ĐHKTKTCN chương trình hành động về đổi mới quản lý giáo dục đại học nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học giai đoạn 2010-2012

 1. 1. bé c«ng th−¬ng Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam Tr−êng ®¹i häc §éc lËp - Tù do - H¹nh phócKinh tÕ - Kü thuËt c«ng nghiÖp Sè: 171 /CTH§-§HKTKTCN Hµ Néi, ngµy 20 th¸ng 04 n¨m 2010 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Về đổi mới quản lý Giáo dục đại học, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học giai đoạn 2010-2012 Thực hiện Chỉ thị số 296/CT-TTg ngày 27/2/2010 của Thủ tướng Chính phủ về Đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012, Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ ngày 06/1/2010 của Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012, Quyết định số 179/QĐ-BGDĐT ngày 11/1/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phê duyệt chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ ngày 06/1/2010 của Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp xây dựng Chương trình hành động với những nhiệm vụ cụ thể sau đây: I. Tổ chức thảo luận quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên và xây dựng chương trình hành động đổi mới quản lý Giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012. 1. Tháng 1-3/2010: Tiếp nhận các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và cuốn sách do Bộ giáo dục và Đào tạo phát hành “Đổi mới quản lý hệ thống giáo dục đại học 2010-2012” gửi các các đơn vị và các đoàn thể trong trường để làm tài liệu thảo luận. 2. Tháng 4/2010: Tổ chức thảo luận quán triệt Chỉ thị 296/CT-TTg ngày 27/2/2010 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết 05-NQ/BCSĐ ngày 06/01/2010 của Ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý Giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012 trong toàn thể cán bộ chủ chốt, cán bộ, giáo viên và HSSV theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch của Trường. 3. Tháng 4/2010: Tổng kết cuộc thảo luận, xây dựng chương trình hành động và đưa lên trang thông tin điện tử của Trường theo đúng thời gian quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. II. Xây dựng hoàn thiện cơ bản hệ thống văn bản quản lý của Trường nhằm đảm bảo nâng cao chất lượng đào tạo Tiến hành rà soát, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành đối với mọi hoạt động của Trường, đồng thời xây dựng và ban hành kịp thời các văn bản mới trong năm 2010, bao gồm: 1. Ban hành chiến lược phát triển Nhà trường giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020. 1
 2. 2. 2. Hoàn thiện văn bản quy chế hoạt động của Nhà trường để sửa đổi, bổ sungchức năng nhiệm vụ, lề lối làm việc của các đơn vị trong trường đặc biệt các đơn vị mớiđược thành lập. 3. Rà soát, điều chỉnh Quy chế Chi tiêu nội bộ trên cơ sở các văn bản pháp quyliên quan và điều kiện thực tế của nhà trường, đặc biệt là bổ sung quy định cho các trungtâm dịch vụ của Nhà trường. 4. Rà soát, điều chỉnh quy định về tuyển dụng giảng viên bằng những tiêu chí cụthể để xây dựng đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáodục đại học. 5. Rà soát, điều chỉnh quy định về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dâncủa trường. 6. Rà soát, điều chỉnh quy định về điều động và thuyên chuyển công tác. 7. Rà soát, điều chỉnh quy định về văn hoá công sở. 8. Điều chỉnh quy định về công tác văn thư, lưu trữ. 9. Điều chỉnh quy định về công tác quản lý và hoạt động khoa học công nghệ 10. Rà soát, điều chỉnh quy định cụ thể về việc hướng dẫn thử việc: trách nhiệmcủa người hướng dẫn, nhiệm vụ của người hướng dẫn, cách đánh giá sau khi hết thời gianthử việc. 11. Rà soát, điều chỉnh chuẩn đầu ra cho tất cả các ngành đào tạo của Trường vàcông khai theo qui định. 12. Điều chỉnh Quy chế đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Nhàtrường. 13. Rà soát, điều chỉnh quy định về việc làm đồ án, luận văn tốt nghiệp đối vớisinh viên đại học của trường. 14. Điều chỉnh Quy định về tiêu chuẩn, quyền hạn, nhiệm vụ và hình thức xử lýđối với giảng viên, giáo viên của Trường. 15. Điều chỉnh Quy định về việc HSSV liên hệ công tác với phòng đào tạo. 16. Rà soát, điều chỉnh Quy định về việc xây dựng và điều chỉnh chương trình đàotạo. 17. Điều chỉnh Quy định về việc Bổ sung vào chương trình đào tạo các chứng chỉnâng cao và điều kiện xét tốt nghiệp đối với HSSV của Trường. 18. Rà soát, điều chỉnh Quy định về việc xây dựng kế hoạch, thời khoá biểu, phâncông giảng viên giảng dạy. 2
 3. 3. 19. Điều chỉnh Quy định về việc đánh giá điểm học phần. 20. Điều chỉnh Quy định về việc xây dựng ngân hàng dữ liệu đề thi và tổ chức thikết thúc học phần. 21. Rà soát, điều chỉnh Quy định về việc tổ chức xét tiến độ, xét điều kiện dự thitốt nghiệp, xét tốt nghiệp. 22. Điều chỉnh Quy định về việc viết bài giảng sử dụng trong nội bộ trường. 23. Điều chỉnh Quy định về nội quy phòng học và sử dụng thiết bị tại phòng học 24. Điều chỉnh Quy định về nội quy xưởng thực hành, phòng thí nghiệm. 25. Điều chỉnh Quy định về nội quy thư viện. 26. Rà soát, điều chỉnh Quy định về việc tổ chức và hoạt động của Website TrườngĐại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp. 27. Rà soát, điều chỉnh Quy định về việc quản lý, sử dụng hệ thống mạng, hệthống email của Nhà trường. 28. Cập nhật kịp thời các văn bản Nhà nước làm căn cứ để điều chỉnh hoặc banhành mới các văn bản của Trường.III. Đổi mới quản lý, phân công, phân cấp quản lý trong Trường 1. Nghiêm túc thực hiện Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thốnggiáo dục quốc dân ban hành kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 2. Nghiên cứu xây dựng lộ trình thành lập Hội đồng trường. 3. Tháng 12/2010: Triển khai quy trình “một cửa” đối với việc HSSV liên hệcông tác với các đơn vị chức năng. 4. Tháng 12/2010: Triển khai việc“giải đáp thắc mắc” của HSSV qua thư điện tử. 5. Tháng 12/2010: Tin học hoá toàn bộ các quy trình trong việc quản lý các hoạtđộng đào tạo. 6. Tháng 8/2010: Tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị định số43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu tráchnhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sựnghiệp công lập. 7. Đẩy mạnh công tác thanh tra nhằm khắc phục và tiến tới xóa bỏ về cơ bản cáchiện tượng gian lận, tiêu cực trong giảng dạy, học tập, thi cử, làm luận văn, xử lý nghiêmcác trường hợp vi phạm và công bố công khai. 3
 4. 4. 8. Cập nhật kịp thời các văn bản Nhà nước và triển khai thực hiện tốt.IV. Đẩy mạnh đào tạo đào tạo theo nhu cầu xã hội 1. Tháng 4/2010: Sơ kết hoạt động đào tạo theo nhu cầu xã hội, xây dựng kếhoạch triển khai năm 2010, và các năm sau. Đáp ứng các yêu cầu phục vụ sơ kết và hộinghị tổng kết cấp quốc gia theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 2. Tập trung triển khai đào tạo theo nhu cầu xã hội trong năm 2010 cho ngành:Công nghệ thông tin và truyền thông, Tài chính- Ngân hàng, Công nghệ thực phẩm. 3. Điều tra tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp các chuyên ngành sau thờigian định kỳ 1 năm. 4. Tiếp tục và tăng cường thực hiện chủ trương đa dạng hóa loại hình và phươngthức đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn của địa phương và khu vực. 5. Tiếp tục hoàn chỉnh bộ chương trình đào tạo đại học theo học chế tín chỉ, tiếntới triển khai học chế này đối với cả trình độ cao đẳng. 6. Công khai chương trình đào tạo các trình độ, ngành đào tạo của Trường. 7. Cải tiến công tác đánh giá người học theo hướng khách quan, đúng thực chất. 8. Tiếp tục tiến hành đánh giá chương trình đào tạo, quá trình tổ chức đào tạo đểđiều chỉnh, bổ sung theo hướng đảm bảo nâng cao chất lượng. 9. Cải tiến công tác quản lý kết quả người học và việc cấp phát văn bằng, chứngchỉ theo hướng chặt chẽ, chính xác, khoa học.V. Nâng cao năng lực quản lý của cán bộ quản lý các đơn vị 1. Triển khai công tác quy hoạch cán bộ giai đoạn 2010-2015 đảm bảo đúng quyđịnh và đúng quy trình. 2. Triển khai việc bồi dưỡng cán bộ trong diện quy hoạch các kiến thức về quảnlý Nhà nước, quản lý giáo dục và trình độ lý luận chính trị để chủ động trong công tác bổnhiệm cán bộ. 3. Giao nhiệm vụ đúng khả năng, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ được giao lưu,học hỏi để phát huy tốt năng lực của mình.VI. Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo vàNCKH của cán bộ và sinh viên 1. Tiếp tục các dự án xây dựng cơ bản theo đúng kế hoạch trong đề án quy hoạchtổng thể phát trển của Nhà trường đến năn 2020. 4
 5. 5. 2. Chỉnh trang lại cơ sở vật chất hiện tại đảm bảo việc đáp ứng tốt nhu cầu đàotạo và NCKH. 3. Làm việc với các cơ quan chức năng xin mở rộng diện tích đất đai tại khu vựcHà Nội. 4. Hàng năm mua sắm bổ sung các thiết bị phòng học, thư viện, thực hành, thínghiệm, tài liệu ... 5. Hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, Website Trường, hệ thốngbài giảng điện tử hỗ trợ giảng dạy và học tập trực tuyến của cán bộ, giảng viên và sinhviên.VII. Đổi mới cơ chế tài chính 1. Nghiêm túc thực hiện Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thốnggiáo dục quốc dân ban hành kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 2. Áp dụng thực hiện chế độ học phí mới gắn với nâng cao chất lượng đào tạotheo đề án đổi mới cơ chế tài chính của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ năm học 2010-2011đến năm học 2014-2015. 3. Thực hiện công bố công khai và thực hiện tốt các chính sách miễn, giảm họcphí, chính sách tín dụng sinh viên nhằm đảm bảo sinh viên thuộc diện chính sách, sinhviên hoàn cảnh khó khăn có khả năng học tập đều được đi học. 4. Xây dựng chiến lược khai thác nguồn thu hợp pháp theo mục tiêu thực hiện xãhội hóa giáo dục, nhằm phát huy cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm, tăng cường nguồn tàichính cho Trường từ các hoạt động đáp ứng nhu cầu xã hội, phục vụ cộng đồng. 5. Cải tiến điều chỉnh công tác quản lý tài chính nhằm đầu tư trọng điểm cho cáchạng mục thiết yếu phục vụ nâng cao chất lượng đào tạo đại học và sau đại học; thực hiệnquản lý tài chính tập trung, công khai, minh bạch với mục tiêu điều tiết hợp lý các khoảnchi tiêu, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đồng thời vận dụng các cơ chế và các biệnpháp tăng cường bồi dưỡng đội ngũ, thu hút nhân lực có trình độ cao. 6. Thực hiện chi trả các khoản thu nhập của cán bộ, viên chức nhà trường qua tàikhoản, thu học phí của HSSV qua hệ thống ngân hàng.VIII. Đánh giá và kiểm định chất lượng 1. Cập nhật Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Quy định về điều kiện, thủ tụcthành lập và tổ chức hoạt động của cơ quan kiểm định chất lượng giáo dục độc lập. 2. Rà soát lại một cách có hệ thống các văn bản pháp quy đã ban hành để có kếhoạch sửa đổi, bổ sung đúng thể thức quy định và thẩm quyền ra văn bản hoặc ban hành 5
 6. 6. mới các văn bản quy định về kiểm định chất lượng giáo dục đại học của các khoa, đơn vịtrong trường, đảm bảo sự thống nhất và phù hợp với thực tiễn trong quá trình triển khai,thực hiện. 3. Tháng 12/2010: Triển khai công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục đại học,hoàn thiện báo cáo tự đánh giá, đề xuất các biện pháp khắc phục những tồn tại, nhượcđiểm, đồng thời cũng rút kinh nghiệm trong việc triển khai công việc này. 4. Tháng 12/2011: Triển khai công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục đại họclần thứ 2, hoàn thiện báo cáo tự đánh giá, tiếp tục đề xuất các biện pháp khắc phục nhữngtồn tại, nhược điểm. 5. Tháng 12/2012: Đăng ký triển khai việc đánh giá ngoài.IX. Đổi mới quản lý và triển khai công tác NCKH, quan hệ quốc tế 1. Tháng 12/2011: Xây dựng cơ sở dữ liệu đào tạo đại học, dữ liệu công trìnhkhoa học của cán bộ, giảng viên. 2. Năm 2011: Đăng cai hội nghị khoa học công nghệ của Hội các Trường Đại họckỹ thuật Việt Nam với Tỉnh Nam Định. 3. Thực hiện kê khai cập nhật lý lịch khoa học cán bộ hàng năm để đánh giá việcthực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của giảng viên. 4. Bổ sung các biện pháp khuyến khích cũng như bắt buộc vào quy định về việcnghiên cứu khoa học đối với giảng viên để họ tham gia nhiều hơn vào công tác này. 5. Quy định cụ thể hơn nữa để tạo điều kiện thuận lợi trong việc thanh toán tiềnnghiên cứu, tiền mua vật tư, thuê thiết bị. 6. Kiện toàn Ban biên tập Tạp chí khoa học, cải tiến khâu gửi phản biện, duyệtbài để nâng cao chất lượng tạp chí. 7. Tăng cường hiệu quả hoạt động quan hệ quốc tế nhất là trao đổi cán bộ giảngdạy, sinh viên, kinh nghiệm, chương trình đào tạo và các kết quả nghiên cứu khoa học. 8. Tiếp tục triển khai chương trình hợp tác với Trường Đại học Tài chính VânNam - Trung Quốc.X. Tăng cường công tác quản lý HSSV 1. Tăng cường công tác quản lý của giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập thôngqua chỉ đạo của các khoa, bộ môn, phòng TCCB-HSSV làm đầu mối triển khai công việc. 2. Kết hợp với gia đình trong việc theo dõi quá trình phấn đấu, học tập của HSSVbằng cách cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình học tập, rèn luyện của HSSV lênWebsite trường, gia đình có thể đóng học phí bằng cách chuyển khoản qua ngân hàng ... 6
 7. 7. 3. Tổ chức lại bộ phận giới thiệu việc làm cho HSSV. 4. Cương quyết xử lý những HSSV có ý thức học tập, rèn luyện kém, kết quả họctập không đạt chuẩn theo yêu cầu đào tạo. 5. Đoàn thanh niên, Hội sinh viên tăng cường tổ chức các hoạt động nhằm nângcao chất lượng và hiệu quả đào tạo.XI/ Tổ chức thực hiện 1. Căn cứ vào nội dung Chương trình hành động trên, các phòng, ban chịu tráchnhiệm xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể những nhiệm vụ liên quan tới chức năng,nhiệm vụ của đơn vị mình trình Hiệu trường phê duyệt. 2. Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo các phòng, ban liên quantriển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu trong Chương trình hành động này. 3. Các đơn vị và các đoàn thể phối hợp thực hiện đảm bảo tiến độ thời gian vàchất lượng Chương trình hành động của Trường. HIỆU TRƯỞNGN¬i göi: §· ký - Toàn bô các đơn vị - Lưu VT, ĐT TS. Phạm Ngọc Anh 7

×