Co jira może dla ciebie zrobić

1,292 views

Published on

Konferencja JIRA in business 21.11.2013 Warszawa

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Co jira może dla ciebie zrobić

 1. 1. Co JIRA może dla Ciebie zrobić? Bogusław Osuch
 2. 2. Wprowadzenie do JIRA p. 2
 3. 3. JIRA jest wysokopoziomową PLATFORMĄ W pr ogr am   owani u kom put er owym   f r am ewor k  al bo  pl at f orm a pr ogr am st yczna  j est szki el et em i do budowy  apl i kacj i . M wi dzi m JI RA j ako y y f ram ork ew do i m em pl ent acj i proc es ów . p. 3
 4. 4. Zastosowania Change M anagem ent Pr oj ect M anagem ent Requi r em ent s M anagem ent Test M anagem ent Hel pdesk, Of f i ce Suppor t ( Agi l e) Devel opm ent M anagem ent Bug Tr ac ker Pr ocess M anagem ent Task Tr acki ng Resour ce M anagem ent Rel ease M anagem ent KPI Suppor t p. 4
 5. 5. Zastosowania – Z życia wzięte Obsł uga wni osk ów ur l opowyc h Change M anagem ent Pr oj ect M anagem ent Pr em Requi r oces r ekr ut acj i i ent s M anagem ent Test M sel ekcj i anagem ent Hel pdesk, Of f i ce Suppor t Anki et ( Agi l e) Devel opm y ent M anagem ent Obsł uga zapyt ań z Bug Tr ac ker f or ul ent Pr ocess M m ar za anagem Rozl i czani e f akt ur Task Tr acki ng Resour ce M anagem ent Rozl i czani e kont r akt or ów Rel ease M anagem ent Zar ządzani e por t f el em KPI Suppor t popr zez EVM CRM p. 5
 6. 6. Zastosowania – Wniosek Urlopowy p. 6
 7. 7. Issue Type Deployment Story Recruitment Survey Change Request CR Release Improvement Recruitment New Feature Defect Sales Test Case Task Question Support Holiday Request Order Request Production Bug Epic Test Plan Customer Enhancement Idea Marketing p. 7
 8. 8. Workflow p. 8
 9. 9. Issue Actions Details People Other Sections Dates p. 9
 10. 10. Wyszukiwanie p. 10
 11. 11. Wyszukiwanie - JQL Jira Query Language p. 11
 12. 12. Statystyki, raporty p. 12
 13. 13. Dashboard p. 13
 14. 14. Czas coś „przygotować” JIRA jest jak rosół, stanowi bazę do zup i sosów. p. 14
 15. 15. Rozszerzenia, Atlassian Marketplace p. 15
 16. 16. InTENSO JIRA Plugins Plugins available via Atlassian Marketplace More info: https://marketplace.atlassian.com/vendors/39038 p. 16
 17. 17. Kontakt B ogus ł aw Os uc h bogusl aw. osuch@ nt enso. pl i ( +48) 510 046 382 ul . P s t ań c ów Śl ą s ki c h 7 53- 332 W ł aw ow roc www. i nt enso. pl p. 17

×