Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SEO a web 2014

224 views

Published on

Krátký odpolední seminář s přehledem hlavních změn posledních let - algoritmy vyhledávačů, optimalizace, SEO...

Published in: Marketing
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

SEO a web 2014

  1. 1. SEO a web 2014Co se změnilo a na co nezapomínat Jan Nachtigal SEO konzultant INT. s.r.o. Vlhká 25 | 602 00 Brno | www.int-cz.com | int@int-cz.com Firemní seminář – červen 2014
  2. 2. Změny posledních let • Algoritmy Google – Panda, Penguin, Hummingbird • Authorship • Strukturovaná data • Personalizace • Lokální SEO • Not provided • Mobilní přístupy • Webmaster tools + oznámení • Sociální sítě INT. s.r.o. Vlhká 25 | 602 00 Brno | www.int-cz.com | int@int-cz.com
  3. 3. SEO není jen hledání • Strategie • Projektová příprava • Průzkum trhu • Analýza klíčových slov • Příprava taktiky a postupů • Technické parametry • Dostupnost webu (hosting) • Rychlost webu • Optimalizace dat • Zdrojový kód • Obsahové SEO • Titulky popisky, prostě metaznačky • Strukturovaná data • Copywriting • Autorství • Klíčová slova, navigační struktura • Linkbuilding • Přesah do dalších oborů • Marketing • PPC • UX • Sociální sítě • Analytika
  4. 4. Mýty a pověry (a netvrdím, že jsem některým sám nevěřil…) • přidání více obsahu zvýší hodnocení • popisek stránek má vliv na SERP • Více H1 snižuje hodnocení • Google sleduje stránky prostřednictvím jiných nástrojů • stránky musí mít sitemap • používání PPC zvyšuje hodnocení stránek • vysoký rank znamená lepší výsledky • Čím více odkazů, tím lepší pozice INT. s.r.o. Vlhká 25 | 602 00 Brno | www.int-cz.com | int@int-cz.com
  5. 5. Mění se i zvyklosti uživatelů INT. s.r.o. Vlhká 25 | 602 00 Brno | www.int-cz.com | int@int-cz.com
  6. 6. Jaký je „moderní web“? • Rychlý • Použitelný • Užitečný • Originální • Obsahově bohatý • Odpovídá na otázky • Mobilní (responzivní) INT. s.r.o. Vlhká 25 | 602 00 Brno | www.int-cz.com | int@int-cz.com
  7. 7. Jan Nachtigal SEO konzultant INT. s.r.o. Vlhká 25 | 602 00 Brno | www.int-cz.com | int@int-cz.com Děkuji za pozornost  Nějaké dotazy?

×