Tindakan & Interaksi

46,103 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
46,103
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
63
Actions
Shares
0
Downloads
573
Comments
0
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tindakan & Interaksi

 1. 1. TINDAKAN DAN INTERAKSI SOSIAL
 2. 2. Presented by : <ul><li>Dahlia Nurjannah </li></ul><ul><li>Hesti Jamilyah </li></ul><ul><li>Inayatul Inayah </li></ul><ul><li>Lintang Setyowati </li></ul><ul><li>Nadhifah </li></ul><ul><li>Shinta Ismi </li></ul>
 3. 3. TINDAKAN SOSIAL <ul><li>Tindakan adalah tindakan seseorang yang tidak berpengaruh kepada orang lain. </li></ul><ul><li>contoh : seorang anak yang sedang belajar sendiri di kamar, tidak mengganggu orang yang lain. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Tindakan Sosial adalah tindakan seorang individu yang dapat mempengaruhi individu – individu lainnya dalam masyarakat </li></ul><ul><li>Contoh tindakan sosial : </li></ul><ul><li>seorang siswa lomba menyanyi, dia dinilai oleh juri dan membuat juri meresponnya. </li></ul>
 5. 5. Jenis – Jenis Tindakan Sosial <ul><li>Menurut max webber : </li></ul><ul><li>1. rasionalitas instrumen adalah tindakan sosial yang dilakukan berdasarkan pertimbangan yang berhubungan dengan tindakan dan ketersediaan alat </li></ul><ul><li>contoh : </li></ul><ul><li>seorang anak memilih jurusan ipa karena ingin melanjutkan pendidikan ke jurusan kedokteran. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>2. rasionalitas yang berorientasi nilai, adalah tindakan sosial yang bersifat rasional dan memperhitungkan manfaatnya dan tidak terlalu mementingkan tujuan yang dicapai. </li></ul><ul><li>Contoh : ibadah agama yang dilakukan umat beragama. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>3.tindakan tradisional </li></ul><ul><li>tindakan sosial yang dilakukan berdasarkan kebiasaan turun temurun. Tindakan tersebut dilakukan tanpa membuat perencanaan. </li></ul><ul><li>Contoh : </li></ul><ul><li>Selamatan pindahan rumah, tradisi bersih desa </li></ul>
 8. 8. <ul><li>4. tindakan afektif adalah tindakan yang dilakukan dengan mengutamakan perasaan / emosi tanpa perencanaan yang sadar, yang bersifat spontan. </li></ul><ul><li>Contoh : </li></ul><ul><li>linda menangis mendengar kabar ayahnya meninggal. </li></ul>
 9. 9. INTERAKSI SOSIAL <ul><li>Interaksi sosial adalah proses komunikasi timbal balik antara orang untuk saling mempengaruhi baik perasaan, pikiran, maupun tindakan. Interaksi akan terjadi jika orang yang melakukan interaksi, orang yang lain akan memberikan reaksi. </li></ul>
 10. 10. A. Syarat terjadinya hubungan dalam interaksi sosial : <ul><li>Kontak sosial adalah gejala sosial dimana mereka berhubungan, bertatap muka antara dua individu atau kelompok </li></ul><ul><li>contoh : orang berhadapan </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Cara melakukan kontak sosial : </li></ul><ul><li>Kontak langsung yaitu pihak komunikator menyampaikan pesannya kepada komunikan secara tatap muka atau dengan alat bantu. </li></ul><ul><li>Kontak tidak langsung yaitu pihak komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan melalui pihak ke tiga </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Bentuk kontak sosial menurut terjadinya komunikasi : </li></ul><ul><li>Kontak primer adalah kontak yang terjadi pada saat awal komunikasi </li></ul><ul><li>Kontak sekunder adalah pesan dari komunikator yang disampaikan melalui pihak ke tiga (media masa / komunikasi) </li></ul>
 13. 13. <ul><li>2. Komunikasi adalah penyampaian pesan dari satu pihak kepada pihak lain sehingga terjadi pengrtian bersama. Dan hsilnya berupa reaksi. </li></ul><ul><li>contoh : </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Berhasil guna adalah apabila maksud dan tujuan pesan yang disampaikan jelas, sehingga pihak komunikan menanggapi, memenuhi / melaksanakan keinginan komunikator. </li></ul><ul><li>Contoh : </li></ul>
 15. 15. B. Ciri-ciri Interaksi Sosial : <ul><li>Dilakukan oleh dua orang atau lebih dan ada reaksi dari pihak lain. </li></ul><ul><li>Adanya kontak sosial dan komunikasi sosial. </li></ul><ul><li>Mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. </li></ul><ul><li>Dilaksanakan melalui suatu pola sistem sosial tertentu. </li></ul><ul><li>Bersifat timbal balik, positif, dan berkesinambungan. </li></ul>
 16. 16. C. Jenis-Jenis Interaksi Sosial : <ul><li>Interaksi antara individu dengan individu </li></ul><ul><li>Individu yang satu memberikan pengaruh, rangsangan kepada individu lainnya. </li></ul><ul><li>contoh : orang sedang bercakap-cakap, seorang guru yang memarahi murid yang terlambat. </li></ul>
 17. 17. <ul><li>2. Interaksi antara individu dengan kelompok </li></ul><ul><li>seorang individu yang berinteraksi sosial dengan kelompok. </li></ul><ul><li>contoh : seorang guru sedang menerangkan pelajaran kepada murid-murid </li></ul>
 18. 18. <ul><li>3.Interaksi antara kelompok dengan kelompok. </li></ul><ul><li>interaksi dimana kepentingan individu dalam kelompok merupakan suatu kesatuan, dan berhubungan dengan kelompok lain. </li></ul><ul><li>contoh : perlombaan antar kelas, untuk memperingati hari ulang tahun sekolah </li></ul>
 19. 19. D. Faktor dasar terjadinya interaksi sosial <ul><li>Imitasi adalah tindakan seseorang untuk meniru orang lain sifat, sikap, gaya, dll. </li></ul><ul><li>Contoh :Seseorang remaja meniru gaya busana artis idolanya </li></ul><ul><li>Identifikasi adalah kecenderungan/keinginan seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. disini, orangmerasa ingin belajar dari tokoh yang dikaguminya. </li></ul><ul><li>Contoh : seorang anak laki-laki dekat dengan ayahnya, dia ingin menjadi seperti ayahnya. </li></ul>
 20. 20. <ul><li>3. Sugesti adalah rangsangan, pengaruh, yang diberikan individu kepada individu lainnya, sehingga menuruti pengaruh yang diberikan tanpa berfikir kritis dan rasional. </li></ul><ul><li>Contoh : saran seorang dokter pada pasien </li></ul><ul><li>4. Motivasi adalah dorongan, rangsangan yang diberikan individu kepada individu lain, sehingga orang yang diberikan motivasi menuruti apa yang dimotivasikan secara kritis, rasional dan tanggung jawab. </li></ul><ul><li>Contoh : seorang guru yang memberikan muridnya untuk belajar lebih giat </li></ul>
 21. 21. <ul><li>5. Simpati adalah suatu proses kejiwaan dimana seorang merasa tertarik pada seseorang karena sikapnya, penampilannya yang sedemikian rupa. </li></ul><ul><li>Contoh : kita bersimpati pada teman yang sedang ulang tahun </li></ul><ul><li>6. Empati adalah suatu proses kejiwaan manusia. Empati dibarengi perasaan organisme tubuh yang sangat dalam. </li></ul><ul><li>Contoh : jika teman kita mengalami kecelakaan dan luka berat, kita seolah-olah merasakan sakitnya itu. </li></ul>
 22. 22. Contoh gambar <ul><li>imitasi </li></ul><ul><li>identifikasi </li></ul>
 23. 23. <ul><li>sugesti </li></ul><ul><li>motivasi </li></ul>
 24. 24. <ul><li>simpati </li></ul><ul><li>empati </li></ul>
 25. 25. E. Tujuan interaksi <ul><li>Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya </li></ul><ul><li>Untuk menjalin hubungan persahabatan </li></ul><ul><li>Untuk menjalin hubungan perdagangan </li></ul><ul><li>Untuk melaksanakan kerjasama yang menguntungkan </li></ul><ul><li>Untuk membahas dan menyelesaikan masalah yang muncul </li></ul>
 26. 26. F. Pola yang mendasari interaksi sosial <ul><li>Tujuan yang jelas </li></ul><ul><li>Kebutuhan yang jelas dan bermanfaat </li></ul><ul><li>Berdaya guna dan berhasil guna </li></ul><ul><li>Adanya kesesuaian dan kaidah-kaidah yang berlaku </li></ul>
 27. 27. Bentuk-bentuk interaksi sosial <ul><li>Menurut Gillin dan Gillin ada 2 : </li></ul><ul><li>Proses Asosiatif (Association process) </li></ul><ul><li>Proses Disasosiatif (Opposition process) </li></ul><ul><li>Proses Asosiatif </li></ul><ul><li>bentuk interaksi yang bersifat menyatukan anggota masyarakat </li></ul>
 28. 28. Bentuk proses Asosiatif <ul><li>1. Kerja sama (Cooperation) meliputi: </li></ul><ul><ul><li>Kerukunan -> gotong royong dlm masyarakat </li></ul></ul><ul><ul><li>Bargaining -> perjanjian pertukaran barang dan jasa antar organisasi /lebih </li></ul></ul><ul><ul><li>Ko-optasi -> penerimaan unsur baru dlm kepimimpinan </li></ul></ul><ul><ul><li>Koalisi -> kombinasi antar organisasi yang bertujuan sama </li></ul></ul><ul><ul><li>Joint Venture ->kerja sama antar bbrp organisasi dlm mengusahakan proyek tertentu </li></ul></ul><ul><li> </li></ul>
 29. 29. 2. Akomodasi adalah usaha manusia untuk meredakan suatu konflik untuk mencapai kestabilan <ul><li>Akomodasi meliputi: </li></ul><ul><ul><li>Koersi </li></ul></ul><ul><ul><li>Arbitrasi </li></ul></ul><ul><ul><li>Kompromi </li></ul></ul><ul><ul><li>Mediasi </li></ul></ul><ul><ul><li>Konsiliasi </li></ul></ul><ul><ul><li>Toleransi </li></ul></ul><ul><ul><li>Stalemate </li></ul></ul><ul><ul><li>Adjudiasi </li></ul></ul><ul><ul><li>Segregasi </li></ul></ul><ul><ul><li>Genjatan senjata /case fire </li></ul></ul><ul><ul><li>Displasement </li></ul></ul><ul><ul><li>Konversi </li></ul></ul>
 30. 30. <ul><li>3. Asimilasi </li></ul><ul><li>adalah perpaduan dua atau lebih kebudayaan yang bersifat harmonis </li></ul><ul><li>4. Akulturasi </li></ul><ul><li>adalah dua kebudayaan yang hidup saling berdampingan secara damai </li></ul><ul><li>contoh : bentuk masjid di jawa merupakan perpaduan antara budaya budha dan islam </li></ul>
 31. 31. <ul><li>Proses Disosiatif </li></ul><ul><li>adalah cara yang bertentangan dengan seorang atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan dan cenderung menciptakan perpecahan. </li></ul><ul><li>Bentuk proses Disosiatif ada 3 : </li></ul><ul><li>Persaingan (competition ) </li></ul><ul><li>suatu proses dimana dua pihak atau lebih saling berlomba untuk mencpai suatu kemenangan </li></ul>
 32. 32. <ul><li>2. Kontravensi </li></ul><ul><li>proses sosial yang berada diantara persaingan dan pertikaian. </li></ul><ul><li>3. Konflik / Pertentangan </li></ul><ul><li>proses sosial dimana individu / kelompok berusaha memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman / kekerasaan. </li></ul>

×