Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

RPT SAINS thn 6 2013 (edisi bahasa melayu)-KBSR

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Rph azura
Rph azura
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 13 Ad

More Related Content

Similar to RPT SAINS thn 6 2013 (edisi bahasa melayu)-KBSR (20)

Advertisement

RPT SAINS thn 6 2013 (edisi bahasa melayu)-KBSR

 1. 1. PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG RANCANGAN TAHUNAN SAINS TAHUN 6 OBJEKTIF KPS / KBSB / SS MINGGU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN DAN NILAI MURNI TEMA 1 : MENYIASAT BENDA HIDUP 1. INTERAKSI ANTARA BENDA HIDUP 1 1.1 Memahami Menyatakan bahawa Murid menonton tayangan video tentang haiwan Memerhati sesetengah haiwan sesetengah haiwan hidup yang hidup berkumpulan dan yang hidup Berkomunikasi hidup secara secara berkumpulan. menyendiri Membuat inferens berkumpulan dan Menyatakan bahawa Murid mengumpul maklumat dan memberi Mencirikan sesetengah yang lain sesetengah haiwan hidup contoh-contoh haiwan yang hidup berkumpulan Mensyukuri hidup menyendiri secara menyendiri. dan yang hidup menyendiri. nikmat yang Memberi contoh-contoh dikurniakan haiwan yang hidup Tuhan berkumpulan Minat dan bersifat Memberi contoh-contoh ingin tahu tentang haiwan yang hidup menyendiri alam sekeliling. 2 1.1 Memahami Menerangkan mengapa Murid berbincang mengapa haiwan hidup Memerhati sesetengah haiwan haiwan hidup berkumpulan berkumpulan, cth: Berkomunikasi hidup secara Menerangkan mengapa a) Untuk keselamatan Membuat inferens berkumpulan dan haiwan hidup menyendiri b) Untuk makanan Membuat sesetengah yang lain Menyatakan bahawa Murid memerhati bagaimana semut hidup Hipotesis hidup menyendiri kerjasama adalah satu bentuk bersama di dalam sebuah vivarium Minat dan bersifat interaksi antara haiwan Murid berbincang mengapa haiwan hidup ingin tahu tentang menyendiri, cth: alam sekeliling. a) Untuk mengelakkan persaingan Menyedari mendapatkan makanan bahawa sains b) Untuk mengelakkan persaingan merupakan satu mendapatkan ruang cara untuk memahami alam 3 1.2 Memahami Menyatakan bahawa hidupan Murid menonton tayangan video tentang interaksi Memerhati persaingan adalah berinteraksi antara satu sama antara benda hidup dalam pelbagai habitat Berkomunikasi satu bentuk interaksi lain di dalam persekitaran Murid berbincang dan memberi contoh-contoh Membuat inferens antara benda hidup Menyatakan bahawa interaksi antara benda hidup Menghargai persaingan adalah satu bentuk Murid menonton tayangan video atau simulasi keseimbangan persaingan komputer tentang persaingan antara haiwan alam semulajadi Yakin diri 1 DISEDIAKAN OELH : PN INTAN AFIZAH BT SALLEH GURU CEMERLANG SAINS
 2. 2. PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG OBJEKTIF KPS / KBSB / SS MINGGU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN DAN NILAI MURNI 3 1.2 Memahami Menyenaraikan faktor-faktor Murid berbincang dan menyenaraikan faktor- Memerhati persaingan adalah persaingan haiwan faktor persaingan haiwan iaitu Berkomunikasi satu bentuk interaksi a) makanan, Mencirikan antara benda hidup b) air, Membuat inferens c) pasangan Meramal d) tempat tinggal Mengawal e) wilayah/kawasan. pembolehubah Mengeksperimen Murid menjalankan beberapa aktiviti untuk memerhati haiwan bersaing untuk mendapatkan Minat dan bersifat makanan. Cth: ikan atau burung ingin tahu tentang Memberi sebab-sebab alam sekeliling. mengapa haiwan bersaing Murid berbincang bahawa haiwan bersaing Menghargai kerana: keseimbangan a) Sumber makanan terhad alam semulajadi b) Sumber air terhad Luwes dan c) Mendapatkan pasangan untuk membiak berfikiran terbuka d) Mempertahankan atau mencari wilayah e) Mempertahankan atau mencari tempat tinggal 4 1.2 Memahami Menyenaraikan faktor-faktor Murid menonton tayangan video atau melihat Memerhati persaingan adalah persaingan tumbuhan gambar tumbuhan di dalam hutan. Berdasarkan Berkomunikasi satu bentuk interaksi video atau gambar, murid berbincang mengapa Membuat inferens antara benda hidup. tumbuhan di hutan mempunyai ketinggian Membandingbeza berbeza. Membuat kesimpulan Murid menjalankan aktiviti untuk memerhati Mengukur dan persaingan antara tumbuhan menggunakan nombor Memberi sebab-sebab Murid berbincang bagaimana dan membuat Berfikir secara mengapa tumbuhan bersaing kesimpulan bahawa tumbuhan bersaing kerana: rasional antara satu sama lain. a) Cahaya matahari yang diperolehi terhad Minat dan bersifat b) Sumber air terhad ingin tahu tentang c) Ruang terhad alam sekeliling d) Nutrien terhad 2 DISEDIAKAN OELH : PN INTAN AFIZAH BT SALLEH GURU CEMERLANG SAINS
 3. 3. PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG OBJEKTIF KPS / KBSB / SS MINGGU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN DAN NILAI MURNI 5 1.3 Memahami Memberi contoh-contoh Murid menonton tayangan atau melihat gambar Membuat inferens tanggungjawab haiwan yang telah pupus haiwan yang telah pupus. Cth: dinosaur Membandingbeza manusia dalam Memberi contoh-contoh Murid menonton tayangan atau melihat gambar Menghubungkait melindungi spesies haiwan yang terancam haiwan dan tumbuhan yang terancam, cth: Menyelesaikan terancam Memberi contoh-contoh harimau, penyu, orang utan, panda, badak masalah tumbuhan yang terancam sumbu, bunga pakma dan pokok periuk kera Meramal Menerangkan mengapa Murid berbincang dan membuat kesimpulan Menjana idea haiwan dan tumbuhan tertentu bahawa haiwan dan tumbuhan tertentu sedang Menyedari menghadapi ancaman menghadapi ancaman kepupusan akibat aktiviti bahawa sains kepupusan manusia secara haram dan berleluasa seperti merupakan satu Pembalakan, Pemburuan dan Pembangunan daripada cara Mencadangkan langkah- Murid berbincang langkah-langkah untuk memahami alam langkah untuk mengelakkan mengelakkan kepupusan haiwan dan tumbuhan: Mensyukuri nikmat kepupusan haiwan dan a) Kempen menentang pembalakan yang yang dikurniakan tumbuhan berleluasa Tuhan b) Mendidik orang awam tentang kepentingan Bekerjasama memelihara dan memulihara haiwan dan Berfikir secara tumbuhan rasional c) Mengelakkan penggunaan atau pembelian produk yang dibuat daripada spesies terancam d) Menguatkuasakan undang-undang 6 1.4 Mengetahui Memberi contoh-contoh Murid menonton tayangan video atau melihat Membuat inferens kesan-kesan aktiviti kemusnahan persekitaran gambartentang kemusnahan persekitaran yang Menghubungkait menusia terhadap yang disebabkan oleh manusia disebabkan oleh aktiviti-aktiviti manusia seperti Menyelesaikan persekitaran hakisan, tanah runtuh, banjir kilat, pencemaran masalah udara dan pencemaran udara Membuat hipotesis Menerangkan bagaimana Murid menonton tayangan video dan berbincang Menghargai aktiviti-aktiviti manusia tentang aktiviti-aktiviti mausia yang menyebabkan keseimbangan menyebabkan kemusnahan kemusnahan persekitaran, cth: alam semulajadi persekitaran a) Pembalakan secara haram dan berleluasa Mensyukuri nikmat b) Pemburuan secara haram dan berleluasa yang dikurniakan c) Pengurusan pembangunan yang tidak Tuhan terancang Bekerjasama 3 DISEDIAKAN OELH : PN INTAN AFIZAH BT SALLEH GURU CEMERLANG SAINS
 4. 4. PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG OBJEKTIF KPS / KBSB / SS MINGGU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN DAN NILAI MURNI 6 1.4 Mengetahui Meramalkan apa yang berlaku Murid berbincang apa yang berlaku kepada bumi Menjana idea kesan-kesan aktiviti kepada bumi jika aktiviti- jika aktiviti-aktiviti manusia yang menyebabkan Membuat ramalan menusia terhadap aktiviti manusia tidak dikawal kemusnahan persekitaran tidak dikawal Menghubungkait persekitaran Murid menyediakan buku skrap tentang Mensyukuri nikmat kemusnahan persekitaran yang disebabkan oleh yang dikurniakan aktiviti-aktiviti manusia dan langkah-langkah Tuhan yang telah diambil untuk mengurangkan kesan- Bertanggungjawab kesannya. terhadap alam sekitar TEMA 2 : MENYIASAT DAYA DAN TENAGA 1. DAYA 7 1.1 Memahami Menyatakan bahawaa tarikan Murid menolak dan menarik tapak tangan Berkomunikasi bahawa tarikan dan dan tolakan adalah daya pasangan untuk merasai kesan daya Menghubungkait tolakan adalah daya Murid berbincang dan membuat kesimpulan Memerhati bahawa tolakan dan tarikan adalah daya Membuat inferens Menyatakan bahawa daya itu Berdasarkan aktiviti di atas, murid berbincang Berfikir secara tidak dapat dilihat tetapi dan membuat kesimpulan bahawa daya tidak rasional kesannya dapat diperhatikan boleh dilihat tetapi kesannya boleh diperhatikan Bersifat objektif 8 1.2 Memahami Menyatakan bahawa daya Murid menjalankan beberapa aktiviti dan Membanding dan kesan-kesan daya boleh menggerakkan objek membincangkan kesan-kesan menolak: membeza pegun a) Sebiji bola yang pegun Menghubungkait Menyatakan bahawa daya b) Sebiji bola yang bergerak Memerhati boleh mengubah kelajuan Murid menekan, memulas atau memicit objek Berkomunikasi objek seperti plastisin, span dan spring. Menggunakan Menyatakan bahawa daya Murid membuat pemerhatian dan berbincang perhubungan boleh mengubah bentuk objek tentang kesan daya. ruang dan masa Murid berbincang dan membuat kesimpulan bahawa daya boleh: Bersistematik a) Menggerakkan objek pegun Yakin diri b) Memberhentikan objek yang bergerak Menghargai c) Menukar arah pergerakan objek sumbangan sains d) Menukar arah pergerakan objek lebih laju dan teknologi atau lebih perlahan e) Mengubah bentuk objek 4 DISEDIAKAN OELH : PN INTAN AFIZAH BT SALLEH GURU CEMERLANG SAINS
 5. 5. PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG OBJEKTIF KPS / KBSB / SS MINGGU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN DAN NILAI MURNI 9 1.3 Menganalisis Menyatakan bahawa geseran Murid memerhati satu objek seperti buku atau Memerhati geseran adalah daya duit syiling menggelongsor di atas suatu Membuat inferens permukaan Membuat ramalan Murid berbincang bahawa geseran Membanding dan memperlahankan pergerakan objek dan membeza membuat kesimpulan bahawa geseran adalah Mengelas daya menghubungkait Menghuraikan kesan-kesan Murid menjalankan aktiviti yang melibatkan Yakin diri daya geseran geseran. Contoh: Berani mencuba a) Membuka penutup balang dengan tangan Berfikiran kritikal yang kering dan analitis b) Membuka penutup balang dengan tangan yang berminyak Murid berbincang dan membuat kesimpulan bahawa lebih mudah membuka penutup balang menggunakan tangan yang kering kerana ia mempunyai daya geseran yang tinggi Murid menjalankan beberapa aktiviti melibatkan geseran, contoh: a) Menggosok kedua tapak tangan b) Menarik objek yang berat c) Menggosok getah pemadam di atas permukaan. Berdasarkan aktiviti-aktiviti di atas, murid dapat menjelaskan bahawa kesan geseran menyebabkan: a) Tapak tangan menjadi panas kerana geseran menghasilkan haba b) Sukar menggerakkan objek kerana geseran menentang arah pergerakan c) Getah pemadam menjadi semakin kecil kerana geseran menyebabkan permukaan haus dan koyak Murid menyenaraikan dan berbincang tentang kesan daya dalam kehidupan seharian 5 DISEDIAKAN OELH : PN INTAN AFIZAH BT SALLEH GURU CEMERLANG SAINS
 6. 6. PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG OBJEKTIF MINGGU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN KPS / KBSB / SS PEMBELAJARAN DAN NILAI MURNI 10 1.3 Menganalisis Menghuraikan cara-cara Murid membandingkan kesan daya apabila Mencirikan geseran mengurangkan geseran menggosok tapak tangan : Membanding dan Menghuraikan cara-cara a) Tanpa minyak membeza menambah geseran b) Dengan minyak Membuat inferens Menyatakan kebaikan geseran Murid berbincang dan membuat kesimpulan Mengelaskan Menyatakan kelemahan bahawa minyak boleh mengurangkan geseran Memerhati geseran Murid mencadangkan beberapa cara untuk mengurangkan geseran Sistematik Murid melakukan beberapa aktiviti untuk menguji Adil dan saksama cadangan yang diberi Yakin dan Murid mengumpulkan maklumat tentang berdikari kelebihan dan kekurangan geseran dalam kehidupan harian 11 1.3 Menganalisis Membuat kesimpulan bahawa Murid membincangkan tentang pelbagai situasi Mencirikan geseran geseran wujud apabila dua yang melibatkan geseran dan membuat Mengawal permukaan bersentuhan kesimpulan bahawa geseran terbentuk apabila pembolehubah Menjalankan ujikaji untuk dua permukaan bersentuhan Mengeksperimen mengenalpasti bagaimana Murid merancang dan menjalankan satu Mengukur dan perbezaan jenis permukaan eksperimen untuk menyiasat jenis permukaan menggunakan memberi kesan ke atas jarak yang berbeza mempengaruhi jarak yang dilalui nombor pergerakan troli dengan oleh troli Berani mencuba menentukan pembolehubah Yakin dan manipulasi, pembolehubah berdikari dimalarkan dan pembolehubah bergerakbalas. 2. PERGERAKAN 12 2.1 Memahami Menyatakan bahawa objek Murid menjalankan beberapa aktiviti untuk: Memerhati kelajuan yang bergerak lebih laju a) Membandingkan jarak yang dilalui oleh dua Menggunakan menghasilkan jarak perjalanan objek bergerak pada masa yang ditetapkan perhubungan yang lebih jauh pada masa b) Membandingkan masa yang diambil oleh dua ruang dan masa yang ditetapkan objek yang bergerak pada jarak yang Membuat ramalan ditetapkan Luwes dan berfikiran terbuka 6 DISEDIAKAN OELH : PN INTAN AFIZAH BT SALLEH GURU CEMERLANG SAINS
 7. 7. PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG OBJEKTIF KPS / KBSB / SS MINGGU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN DAN NILAI MURNI 12 2.1 Memahami Menyatakan bahawa suatu Murid membincangkan dan membuat kesimpulan Mentafsir data kelajuan objek yang bergerak lebih laju bahawa: Menggunakan mengambil masa yang lebih a) Apabila suatu objek bergerak lebih laju, lebih perhubungan singkat untuk bergerak ke jauh jarak yang dilalui ada masa yang ruang dan masa suatu jarak yang ditetapkan ditetapkan Jujur dan tepat b) Apabila suatu objek bergerak lebih laju, lebih dalam merekod & singkat masa yang diambil pada jarak yang mengesahkan ditetapkan. data 13 2.1 Memahami Menyatakan apakah kelajuan Murid membuat kesimpulan bahawa: Mentafsir data kelajuan a) Kelajuan adalah ukuran berapa cepat suatu Mendefinisi objek bergerak secara operasi b) Kelajuan boleh ditentukan menggunakan Menganalisis formula, Laju = jarak Berani mencuba masa Berfikir secara Menyelesaikan masalah Murid menyelesaikan masalah dengan rasional menggunakan formula menggunakan formula TEMA 3: MENYIASAT BAHAN 1. PENGAWETAN MAKANAN 14 1.1 Memahami Menyatakan maksud Murid memerhati contoh makanan yang rosak Memerhati kerosakan makanan kerosakan makanan Murid berbincang dan membuat kesimpulan Mencirikan makanan yang rosak tidak selamat dimakan Membanding dan Mengenalpasti ciri-ciri Murid membuat kesimpulan bahawa makanan membeza makanan yang telah rosak yang telah rosak mempunyai ciri-ciri berikut: Membuat a) Berbau busuk inferens b) Berasa masam Menghubungkait c) Bertukar warna Mengitlak d) Berubah tekstur dan berkulat Menghargai dan Menyatakan bahawa Murid menjalankan aktiviti untuk memerhati mengamalkan mikroorgaisma boleh kerosakan makanan dengan meletakkan roti di kehidupan yang merosakkan makanan kawasan terbuka untuk beberapa hari bersih dan sihat Murid berbincang dan membuat kesimpulan Minat dan bersifat mikroorganisma boleh menyebabkan makanan ingin tahu tentang menjadi rosak alam sekeliling Menyatakan keadaan yang Murid mengumpul maklumat dan membuat sesuai untuk pembiakan kesimpulan mikroorganisma memerlukan udara, mikroorganisma air, nutrien, suhu yang sesuai dan kadar keasidan yang sesuai. 7 DISEDIAKAN OELH : PN INTAN AFIZAH BT SALLEH GURU CEMERLANG SAINS
 8. 8. PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG OBJEKTIF KPS / KBSB / SS MINGGU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN DAN NILAI MURNI 15 1.2 Mensintesiskan Menyatakan cara-cara Murid mengumpulkan maklumat tentang cara- Mengelas konsep pengawetan pengawetan makanan cara untuk mengawet makanan dan memberi Mencirikan makanan Memberi contoh makanan bagi contoh makanan yang diawet dengan cara Membanding dan setiap kaedah pengawetan berikut, iaitu: membeza a) Pengeringan Menjana idea b) Pendidihan Membuat inferens c) Penyejukan Membuat ramalan d) Pembungkusan vakum Mensintesis e) Penjerukan f) Penyejuk bekuan Bekerjasama g) Pembotolan / pengetinan Berfikiran rasional h) Pempasturan Menghargai i) Pengasinan sumbangan sains j) Penyalaian dan teknologi k) Pelilinan Memberi alasan mengapa Murid berbincang dan membuat kesimpulan setiap kaedah pengawetan mengapa cara-cara di atas digunakan untuk makanan digunakan. mengawet makanan. Murid menonton tayangan video atau melawat kilang memproses makanan untuk memerhati bagaimana proses pengawetan makanan dijalankan. 16 1.2 Mensintesiskan Menyatakan apakah itu Murid berbincang bahawa pengawetan makanan Mensintesis konsep pengawetan pengawetan makanan adalah proses melambatkan makanan menjadi Menjana idea makanan rosak Membuat inferens Merangka dan membuat projek Murid menjalankan projek untuk mengawet Membuat ramalan pengawetan makanan yang makanan yang telah diberi. Berkomunikasi diberi Menyelesaikan masalah 1.3 Menyedari Memberi sebab mengapa kita Murid berbincang dan memberi alasan mengapa Menghargai kepentingan perlu mengawet makanan kita perlu mengawet makanan, contoh: sumbangan sains pengawetan a) Menjadikan makanan tahan lebih lama dan teknologi makanan b) Memudahkan menyimpan makanan Bekerjasama c) Mengurangkan pembaziran makanan 8 DISEDIAKAN OELH : PN INTAN AFIZAH BT SALLEH GURU CEMERLANG SAINS
 9. 9. PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG OBJEKTIF KPS / KBSB / SS MINGGU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN DAN NILAI MURNI 2. PENGURUSAN BAHAN BUANGAN 17 2.1 Memahami Mengenalpasti jenis-jenis Murid memerhati beberapa jenis bahan buangan Mendefinisi kesan pembuangan bahan buangan dalam di dalam tong sampah, contoh: plastik, kaca, secara operasi bahan buangan persekitaran bahan buangan kimia, bahan buangan organik Membuat yang tidak terancang dan logam. hipotesis terhadap Mengenalpasti sumber-sumber Murid menonton tayangan video tentang pelbagai Mencirikan persekitaran bahan buangan jenis bahan buangan dari kilang, gerai, makanan Meramalkan dan pasar. Berkomunikasi Murid mengumpul maklumat tentang: Menyelesaikan a) Sumber-sumber bahan buangan maslah b) Pelbagai cara pelupusan bahan buangan. Mengelas Menyatakan cara pembuangan Murid berbincang dan mengelaskan cara bahan buangan yang tidak pembuangan bahan buangan yang terancang Menghargai terancang dan tidak terancang. kesimbangan Menyatakan cara pembuangan Murid berbincang tentang kesan buruk akibat alam semulajadi bahan buangan yang pembuangan bahan buangan yang tidak Luwes dan terancang terancang, contoh: berfikiran terbuka a) Pencemaran udara b) Pencemaran air c) Penyakit dan wabak penyakit d) Huajn asid e) Banjir kilat 18 2.1 Memahami Menerangkan kesan buruk Murid mengumpul maklumat tentang cara Memerhati kesan pembuangan pembuangan bahan buangan pembuangan bahan buangan di kawasan Membuat inferens bahan buangan yang tidak terancang setempat. Membuat yang tidak terancang kesimpulan terhadap Menerangkan bagaimana Murid berbincang dan mencadangkan cara-cara Menganalisis persekitaran bahan buangan kawasan untuk memperbaiki pelupusan bahan buangan Berkomunikasi setempat dilupuskan kawasan setempat. Menjana idea Menghargai kesimbangan Mencadangkan cara-cara Murid melawat pusat pengurusan bahan alam semulajadi untuk menambahbaik kaedah buangan atau mendengarceramah untuk Bertanggung pelupusan bahan buangan mengumpul maklumat tentang pengurusan jawab terhadap bahan buangan alam sekitar 9 DISEDIAKAN OELH : PN INTAN AFIZAH BT SALLEH GURU CEMERLANG SAINS
 10. 10. PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG OBJEKTIF KPS / KBSB / SS MINGGU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN DAN NILAI MURNI 19 2.2 Memahami Menyatakan bahawa bahan Murid menonton tayangan video dan melihat Mengelas bahawa bahan buangan tertentu boleh mereput foto selang masa tentang bahan buangan yang Mencirikan buangan boleh mereput dan bahan buangan yang tidak boleh Membanding dan mereput mereput. membeza Menganalisis Murid mengasingkan bahan buangan dari tong Menghubungkait sampah mengikut kategori seperti sayur- Berkomunikasi sayuran, kertas, kaca, plastik dan kayu. Masukkan setiap jenis bahan buangan ke dalam Berfikir secara beg plastik tebal yang berasingan. Letakkan ia rasional ditempat terbuka dan memerhati perubahan Menghargai yang berlaku dalam suatu tempoh masa. keseimbangan alam semulajadi Memberi contoh-contoh bahan Murid berbincang dan memberi contoh-contoh Menghargai dan buangan yang boleh mereput bahan buangan yang: mengamalkan Memberi contoh-contoh bahan a) mereput dan kehidupan yang buangan yang tidak boleh b) tidak mereput. bersih dan sihat mereput Menyatakan bahawa Murid membincangkan dan membuat mikroorganisma boleh kesimpulan: menyebabkan bahan buangan a) Sesetengah mikroorganisma menyebabkan mereput bahan buangan mereput b) Semasa proses pereputan, nutrien dikembalikan kepada tanah, cara ini ia dapat digunakan semula. 20 2.2 Memahami Menyatakan kebaikan Murid mengumpul maklumat dan Mengelas bahawa bahan pereputan bahan buangan membincangkan kebaikan dan keburukan Mencirikan buangan boleh Menyatakan keburukan pereputan bahan buangan. Membanding dan mereput pereputan bahan buangan membeza Menghargai Meramalkan apa yang akan Murid membincangkan dan meramalkan apa keseimbangan berlaku kepada manusia dan yang akan berlaku kepada manusia dan alam semulajadi persekitaran jika bahan persekitaran jika bahan buangan tidak mereput. Sistematik buangan tidak mereput 10 DISEDIAKAN OELH : PN INTAN AFIZAH BT SALLEH GURU CEMERLANG SAINS
 11. 11. PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG OBJEKTIF KPS / KBSB / SS MINGGU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN DAN NILAI MURNI TEMA 4 : MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA 1 : GERHANA 21 1.1 Memahami Menyatakan maksud gerhana Murid menggunakan model untuk Memerhati gerhana bulan bulan mensimulasikan pergerakan Bumi dan Bulan Mencirikan Murid menonton tayangan video atau simulasi Menggunakan komputer tentang gerhana bulan separa dan perhubungan gerhana bulan penuh ruang dan masa Menyatakan kedudukan Bulan, Murid berbincang dan membuat kesimpulan ciri- Membuat Bumi dan Matahari ketika bahawa gerhana bulan berlaku disebabkan oleh: inferens kejadian gerhana bulan a) Kedudukan Bumi berada diantara Bulan dan Menerangkan bagaimana Matahari Berfikir secara gerhana bulan berlaku b) Bumi, Bulan dan Matahari verada pada satu rasional garis lurus. Bersifat objektif Murid melakarkan gambarajah bagi menunjukkankedudukan Bulan, Bumi dan Matahari ketika kejadian gerhana bulan. 22 1.2 Memahami Menyatakan maksud gerhana Murid menggunakan model bagi menunjukkan Menghubungkait gerhana matahari matahari simulasi pergerakan Bumi, Bulan dan Matahari Berkomunikasi Menyatakan kedudukan Bulan, Murid berbincang bahawa gerhana matahari Menggunakan Bumi dan Matahari ketika berlaku pada waktu siang perhubungan kejadian gerhana matahari Murid menonton tayangan video atau simulasi ruang dan masa komputer tentang gerhana matahari separa dan Membuat gerhana matahari penuh inferens Menerangkan bagaimana Murid berbincang dan membuat kesimpulan Meramal gerhana matahari berlaku bahawa gerhana matahari terjadi disebabkan oleh: Mensyukuri nikmat a) Kedudukan Bulan berada di antara Bumi dan yang dikurniakan Matahari Tuhan b) Bumi, Bulan dan Matahari berada pada satu Menghargai garis lurus. keseimbangan Murid melakarkan gambarajah bagi alam semulajadi menunjukkan kedudukan Bulan, Bumi dan Matahari ketika kejadian gerhana matahari Meramalkan senario di Bumi Murid berbincang dan meramalkan senario di ketika kejadian gerhana Bumi ketika kejadian gerhana matahari matahari 11 DISEDIAKAN OELH : PN INTAN AFIZAH BT SALLEH GURU CEMERLANG SAINS
 12. 12. PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG OBJEKTIF KPS / KBSB / SS MINGGU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN DAN NILAI MURNI TEMA 5 : MENYIASAT ALAM TEKNOLOGI 1. MESIN 23 1.1 Memahami Menerangkan maksud mesin Murid mencuba untuk membuka penutup tin Menghubungkait mesin ringkas ringkas menggunakan tangan dan sudu. Berkomunikasi Murid membandingkan kesukaran Mengitlak menyempurnakan tugasan yang diberi dan Memerhati membincangkan tentang fungsi alat. Mencirikan Murid berbincang bahawa mesin ringkas adalah Membanding dan alat yang membantu kita menggunakan kurang membeza daya dan membuatkan kerja lebih mudah dan lebih cepat. Sistematik Menerangkan jenis-jenis mesin Murid menguji dan memanipulasikan contoh- Berani mencuba ringkas contoh mesin ringkas berikut:Roda dan gandar, Menghargai Memberi contoh setiap jenis Tuas, Baji, Takal, Gear, Satah Condong, Skru. sumbangan sains mesin ringkas Murid berbincang mengenai jenis mesin ringkas dan teknologi Murid berjalan di sekitar kawasan sekolah dan mengenal pasti pelbagai jenis mesin ringkas 24 1.2 Menganalisis Mengenalpasti mesin ringkas Murid mengenalpasti mesin ringkas yang terdapat Memerhati mesin kompleks yang terdapat dalam mesin pada basikal dan kereta sorong Mencirikan kompleks Menganalisis Membuat kesimpulan bahawa Murid berbincang dan membuat kesimpulan Membuat mesin kompleks adalah bahawa mesin kompleks adalah gabungan kesimpulan gabungan daripada beberapa beberapa mesin ringkas Yakin diri mesin ringkas Menghargai Memberi contoh-contoh mesin Murid menyediakan buku skrap yang sumbangan sains kompleks menunjukkan contoh-contoh mesin kompleks. dan teknologi 25 1.3 Menghargai Meramalkan bagaimana Murid membuat simulasi untuk mengetahui Meramalkan rekaan mesin yang kehidupan tanpa mesin bagaimana menjalani kehidupan tanpa mesin. Mencirikan membuatkan Menerangkan bagaimana Murid berbincang dan meramalkan bagaimana Merekabentuk kehidupan lebih mesin membuatkan kerja ebih menjalani kehidupan tanpa mesin Menyelesaikan mudah mudah masalah Mereka bentuk satu mesin Murid mengenalpasti satu masalah dan mereka Yakin diri untuk menyelesaikan masalah bentuk satu mesin untuk menyelesaikan masalah Menghargai tersebut. sumbangan sains dan teknologi 12 DISEDIAKAN OELH : PN INTAN AFIZAH BT SALLEH GURU CEMERLANG SAINS
 13. 13. PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG 13 DISEDIAKAN OELH : PN INTAN AFIZAH BT SALLEH GURU CEMERLANG SAINS

×