Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

RPT SAINS TAHUN 4 2012 (edisi Bahasa Melayu)

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Rph konstektual 7
Rph konstektual 7
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 19 Ad

More Related Content

Advertisement

Similar to RPT SAINS TAHUN 4 2012 (edisi Bahasa Melayu) (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

RPT SAINS TAHUN 4 2012 (edisi Bahasa Melayu)

 1. 1. PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG RANCANGAN TAHUNAN SAINS TAHUN 4 OBJEKTIF KPS / KBSB / SS DAN MINGGU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN NILAI MURNI TEMA 1 : MENYIASAT BENDA HIDUP 1. BENDA HIDUP MEMPUNYAI KEPERLUAN ASAS 1 1.1 Memahami Mengenalpasti keperluan asas Murid menonton tayangan video berkaitan Memerhati manusia mempunyai manusia. keperluan asas manusia. Berkomunikasi keperluan asas. Murid berbincang tentang : Membuat inferens - manusia perlu makan/minum untuk Mencirikan tumbesaran dan kekal sihat, - manusia memerlukan udara untuk bernafas, Mensyukuri nikmat - manusia perlu melindungi diri daripada yang dikurniakan bahaya, sinaran matahari dan hujan. Tuhan Membuat inferens mengapa Murid berbincang dan menerangkan kesan Minat dan bersifat manusia memerlukan ketiadaan makanan, air, udara dan habitat ingin tahu tentang makanan, air, udara dan kepada manusia. alam sekeliling. habitat. 2 1.2 Memahami Mengenalpasti keperluan asas Murid memelihara haiwan peliharaan seperti Memerhati haiwan mempunyai haiwan hamster atau anak ayam. Berkomunikasi keperluan asas Murid memerhati dan merekodkan perkara yang Membuat inferens patut dilakukan bagi memastikan haiwan Membuat Hipotesis peliharaan mereka hidup dan kekal sihat. Membuat inferens mengapa Murid berbincang mengapa hamster atau anak Mensyukuri nikmat manusia memerlukan ayam perlu dipelihara di dalam sangkar dan yang dikurniakan makanan, air, udara dan bukan di dalam bekas kedap udara yang Tuhan habitat. bertutup. Minat dan bersifat Berdasarkan rekod tersebut, murid berbincang ingin tahu tentang tentang keperluan asas haiwan. alam sekeliling. Murid berbincang tentang : Menyedari bahawa a) haiwan perlu makan / minum untuk sains merupakan tumbesaran dan kekal sihat. satu cara untuk b) haiwan memerlukan udara untuk bernafas. memahami alam c) haiwan perlu melindungi diri daripada bahaya, sinaran matahari dan hujan. Memerihalkan pelbagai jenis Murid mengkaji gambar atau tayangan video dan habitat haiwan. memerihalkan pelbagai jenis habitat haiwan seperti sarang burung, gua dan lubang. 1 DISEDIAKAN OLEH : PN. INTAN AFIZAH BT SALLEH GURU CEMERLANG SAINS
 2. 2. PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG OBJEKTIF KPS / KBSB / SS DAN MINGGU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN NILAI MURNI 3 1.3 Memahami Mengenal pasti keperluan asas Murid menjalankan aktiviti untuk menunjukkan Memerhati tumbuhan tumbuhan keperluan asas tumbuhan dengan Berkomunikasi mempunyai membandingkan beberapa pokok keembung Membuat inferens keperluan asas yang serupa dan diletakkan pada keadaan yang Mengeksperimen berbeza: Mengawal a) 1 disiram, 1 tidak disiram pembolehubah b) 1 diletakkan di luar, 1 disimpan di dalam beg plastik yang berikat. Menghargai c) 1 diletakkan di luar dan 1 diletakkan dalam almari keseimbangan alam gelap. Minat dan bersifat Murid memerhati dan merekodkan pemerhatian ingin tahu tentang setiap hari. alam sekeliling. Berdasarkan rekod tersebut, murid berbincang dan membuat kesimpulan, keperluan asas tumbuhan ialah air, udara dan cahaya matahari 2. BENDA HIDUP MENJALANI PROSES-PROSES HIDUP 4 2.1 Menganalisis Menerangkan bahawa Murid menggunakan tangan untuk merasa Menggunakan proses-proses hidup manusia bernafas pergerakan dada mereka semasa bernafas. perhubungan ruang manusia Memerihalkan proses menarik Murid berbincang dan membuat kesimpulan dan masa nafas pergerakan dada berlaku apabila bernafas. Berkomunikasi Memerihalkan proses Murid berbincang apabila mereka menarik nafas, Membuat inferens menghembus udara udara masuk dan apabila mereka Membandingbeza Membezakan udara yang menghembuskan udara, udara keluar. Membuat kesimpulan disedut dan udara yang Murid mengumpul maklumat dan berbincang dihembus tentang : Menyatakan manusia a) udara yang disedut mengandungi lebih oksigen Berfikir secara menggunakan paru-paru untuk daripada udara yang dihembus. rasional bernafas b) udara yang dihembus keluar mengandungi lebih Menghargai dan Mengenal pasti saluran udara karbon oksida berbanding udara yang disedut. mengamalkan semasa bernafas Murid memerhati model tubuh manusia untuk kehidupan yang Membuat kesimpulan tidak melihat paru-paru sebagai organ pernafasan bersih dan sihat. semua individu mempunyai manusia dan mengenalpasti pergerakan laluan kadar pernafasan yang sama. udara apabila manusia bernafas. Murid menjalankan aktiviti mengira pergerakan dada semasa bernafas dalam masa seminit dan merekodkan dapatan mereka. OBJEKTIF KPS / KBSB / SS DAN MINGGU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN NILAI MURNI 2 DISEDIAKAN OLEH : PN. INTAN AFIZAH BT SALLEH GURU CEMERLANG SAINS
 3. 3. PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG 5 2.1 Menganalisis Menyatakan manusia Murid berbincang dan membuat kesimpulan Berkomunikasi proses-proses hidup berkumuh dan menyahtinja manusia berkumuh dan menyahtinja. Membuat inferens manusia Menyatakan hasil perkumuhan Murid berbincang apabila manusia : Membandingbeza manusia a) berkumuh - menyingkirkan air kencing, karbon Menghubungkait dioksida dan peluh, b) menyahtinja - menyingkir najis/tinja. Menyatakan hasil Murid berbincang manusia berkumuh dan Menghargai dan penyahtinjaan manusia menyahtinja untuk menyingkir bahan buangan mengamalkan dari tubuh. kehidupan yang Membuat inferens manusia Murid berbincang untuk membuat inferens kesan bersih dan sihat. perlu berkumuh dan terhadapkesihatan jika manusia tidak berkumuh menyahtinja. dan bernyahtinja. 6 2.1 Menganalisis Menyatakan bahawa manusia Murid menonton tayangan video dan Memerhati proses-proses hidup bertindakbalas terhadap menjalankan aktiviti menunjukkan manusia Membuat inferens manusia rangsangan bertindakbalas terhadap rangsangan, contoh: Membuat ramalan menyentuh segelas air panas. Menghubungkait Memberi sebab mengapa Murid berbincang tentang kesimpulan bahawa Berkomunikasi manusia bertindakbalas manusia bertindakbalas terhadap rangsangan terhadap rangsangan. untuk melindungi diri dari bahaya atau untuk meneruskan kehidupan. Menghargai dan Menyatakan bahawa manusia Murid melukis gambarajah salasilah keluarga mengamalkan membiak. untuk tiga generasi. Murid membandingkan kehidupan yang gambarajah antara satu sama lain dan membuat bersih dan sihat. kesimpulan bahawa manusia melahirkan anak dari generasi ke generasi yang lain. Meramalkan apa yang akan Murid membincangkan apa yang akan berlaku berlaku jika manusia tidak jika manusia tidak membiak. membiak. OBJEKTIF KPS / KBSB / SS DAN MINGGU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN NILAI MURNI 3 DISEDIAKAN OLEH : PN. INTAN AFIZAH BT SALLEH GURU CEMERLANG SAINS
 4. 4. PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG 7 2.2 Menyedari Memberi contoh tabiat yang Murid berbincang untuk mengenal pasti tabiat Menjana idea tentang sesetengah mendatangkan bahaya buruk manusia. Contoh: merokok, meminum Memerhati perlakuan boleh terhadap proses hidup alkohol dan mengambil dadah. Membuat inferens mengganggu proses manusia. Murid melihat gambar atau menonton tayangan Membuat ramalan hidup video tentang paru-paru perokok dan bukan Menghubungkait perokok dan membincangkan tentang kesan Berkomunikasi merokok kepada paru-paru. Menyatakan kesan merokok Murid melihat demonstrasi menunjukkan bahaya kepada paru-paru bahan-bahan yang terhasil apabila rokok dibakar. Menghargai dan Menerangkan bahawa Murid mendengar ceramah tentang merokok dan mengamalkan mengambil dadah dan alkohol kesihatan yang diampaikan oleh Pegawai kehidupan yang boleh melewatkan tindakbalas Kesihatan bersih dan sihat. seseorang terhadap Murid menonton tayangan video tentang kesan ransangan buruk pengambilan dadah dan alkohol ke atas Melibatkan diri dalam kempen manusia menyebabkan kelewatan manusia untuk tidak menggalakkan bertindak balas terhadap ransangan, Contoh: aktiviti merokok, mengambil a) Keupayaan untuk berjalan dengan betul dadah dan minum alkohol di b) Kelewatan bertindak balas boleh kalangan rakan sebaya. menyebabkan kemalangan kepada pemandu mabuk atau ketagihan dadah. Murid menjalankan kempen untuk tidak merokok, mengambil dadah dan alkohol. 8 2.3 Menganalisis Menyatakan bahawa haiwan Murid memerhati haiwan di taman sains untuk Memerhati proses hidup haiwan berkumuh memutuskan bahawa haiwan berkumuh dan Membuat inferens Menyatakan bahawa haiwan menyahtinja Membanding dan menyahtinja Murid berbincang bahawa haiwan berkumuh dan membeza Memberi sebab mengapa menyahtinja untuk mengeluarkan bahan Mengelas haiwan perlu untuk berkumuh buangan dari tubuh mereka. Menghubungkait dan menyahtinja Murid berbincang tentang kesan terhadap Berkomunikasi Menyatakan bahawa haiwan kesihatan jika haiwan tidak berkumuh dan bernafas menyahtinja. Menghargai Mengenalpasti organ Murid melihat model atau spesimen hidup untuk keseimbangan alam pernafasan bagi haiwan melihat organ pernafasan bagi burung, ikan, semulajadi tertentu belalang, ketam, katak, monyet. Minat dan bersifat Menyatakan bahawa organ Berdasarkan tayangan video,/ model / spesimen ingin tahu tentang pernafasan bagi jenis haiwan hidup, murid membuat kesimpulan bahawa organ alam sekeliling. yang berlainan adalah berbeza pernafasan bagi haiwan adalah berbeza-beza. OBJEKTIF KPS / KBSB / SS DAN MINGGU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN NILAI MURNI 4 DISEDIAKAN OLEH : PN. INTAN AFIZAH BT SALLEH GURU CEMERLANG SAINS
 5. 5. PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG 9 2.3 Menganalisis Menyatakan bahawa haiwan Murid berbincang untuk membuat kesimpulan Membanding dan proses hidup haiwan membiak bahawa haiwan membiak membeza Menyatakan bahawa Murid berbincang untuk mengkelaskan dan Mengelas sesetengah haiwan melahirkan haiwan kepada kumpulan yang bertelur dan Menghubungkait anak dan sesetengahnya pula melahirkan anak dan membuat kesimpulan. Membuat urutan bertelur. Murid memerhati haiwan seperti rama-rama, Menyusun mengikut Mengelaskan haiwan katak, hamster atau ayam bermula daripada keutamaan berdasarkan cara pembiakan beranak, bertelur hingga dewasa. Murid Memerhati Menerangkan kitaran hidup merekodkan perubahan dari segi saiz/bentuk bagi haiwan yang berbeza pada peringkat yang berbeza dalam kitaran Menyatakan bahawa haiwan hidup. mempunyai kitaran hidup yang Murid berbincang untuk membuat kesimpulan Menghargai berbeza bahawa haiwan mempunyai kitaran hidup yang keseimbangan alam berbeza. semulajadi Murid membuat buku skrap berdasarkan haiwan Minat dan bersifat sebenar sebagai haiwan peliharaan yang ingin tahu tentang diimaginasikan seperti cicak, harimau, kelawar dll alam sekeliling. 10 2.4 Memahami Menyatakan bahawa Murid menjalankan aktiviti untuk mempelajari Membanding dan proses-proses hidup tumbuhan bergerak balas bagaimana tumbuhan bergerakbalas terhadap membeza tumbuhan terhadap ransangan. ransangan, iaitu, air, matahari, sentuhan dan Menghubungkait graviti Mengeksperimen Mengenal pasti bahagian Murid membuat pemerhatian dan merekod hasil Membuat urutan tumbuhan yang bergerak balas dapatan. Menyusun mengikut terhadap air Berdasarkan aktiviti ini murid berbincang untuk keutamaan Mengenal pasti bahagian mengenalpasti bahagian tumbuhan yang Memerhati tumbuhan yang bergerak balas bergerak balas terhadap ransangan terhadap graviti a) Akar bergerak balas kepada air dan graviti Menghargai Mengenal pasti bahagian b) Pucuk dan daun bergerak balas terhadap keseimbangan alam tumbuhan yang bergerak balas cahaya matahari. semulajadi terhadap cahaya matahari c) Sesetengan anak daun bergerak balas Minat dan bersifat kepada sentuhan ingin tahu tentang Mengenal pasti bahagian Murid memerhati: alam sekeliling. tumbuhan yang bergerak balas a) Pokok Begonia/setawar yang mempunyai Berfikir secara terhadap sentuhan anak pokok yang tumbuh dari daun. rasional b) Pokok pisang mempunyai anak pokok yang tumbuh dikeliling pokok induk. c) Pokok kiambang mempunyai anak pokok yang tumbuh bersama pokok induk. OBJEKTIF KPS / KBSB / SS DAN MINGGU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN NILAI MURNI 5 DISEDIAKAN OLEH : PN. INTAN AFIZAH BT SALLEH GURU CEMERLANG SAINS
 6. 6. PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG 11 2.4 Memahami Menyatakan bahawa Murid berbincang berdasarkan pemerhatian Memerhati proses-proses hidup tumbuhan membiak. bahawa tumbuhan membiak. Membuat inferens tumbuhan Menerangkan mengapa Murid melihat gambar/ menonton tayangan video Membuat ramalan tumbuhan perlu membiak. dan berbincang bahawa tumbuhan membiak Membanding dan Meramalkan apa yang akan untuk memastikan kemandirian spesies. membeza berlaku kepada dunia jika Murid berbincang dan meramalkan apa akan Mengelas tumbuhan tidak membiak berlaku kepada dunia jika tumbuhan tidak menghubungkait Menerangkan pelbagai cara membiak. Contoh: tiada bekalan makanan tumbuhan membiak. kepada manusia dan haiwan tertentu. Menghargai Murid mengkaji specimen hidup / menonton video keseimbangan alam untuk mendapatkan cara pelbagai tumbuhan semulajadi membiak iaitu, Minat dan bersifat a) Melalui biji benih – keembung, jagung, durian ingin tahu tentang b) Melalui spora – paku pakis alam sekeliling. c) Melalui sulur / anak pokok – pisang, nanas Yakin diri d) Melalui keratan batang – bunga raya, ros, ubi kayu e) Melalui daun – setawar, begonia f) Melalui batang bawah tanah – ubi kentang, bawang, halia, dan cili. 3. HAIWAN DAN TUMBUHAN MELINDUNGI DIRI 12 3.1 Memahami Mengenalpasti ciri-ciri khas Murid menyentuh haiwan seperti siput atau ulat Mencirikan bahawa haiwan haiwan melindungi dirinya gonggok dan memerhati bagaimana haiwan Membanding dan mempunyai ciri-ciri daripada bahaya tersebut bertindak balas terhadap bahaya/musuh. membeza khas dan tabiat bagi Mengenalpasti tabiat khas Murid menerangkan tentang pemerhatian mereka Membuat inferens melindungi diri haiwan melindungi dirinya dan memberi sebab tentang tabiat haiwan Mengelaskan daripada bahaya bahaya / musuh Murid memerhati ke atas spesimen hidup atau Menganalisis /musuh Menerangkan bagaimana ciri- mengumpul maklumat dengan melihat gambar Memerhati ciri khas dan tabiat haiwan atau video visual mengenai ciri-ciri dan tabiat membantu melindungi dirinya haiwan melindungi diri dari bahaya/ musuh. Menghargai daripada bahaya dan musuh Contoh: keseimbangan alam a) Tenggiling – bersisik keras semulajadi b) Pijat – berbau busuk Minat dan bersifat c) Sesumpah – menukar warna kulit mengikut ingin tahu tentang persekitaran alam sekeliling. d) Kala jengking – mengeluarkan sengat e) KPS / KBSB / SS DAN OBJEKTIF NILAI MURNI MINGGU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN 6 DISEDIAKAN OLEH : PN. INTAN AFIZAH BT SALLEH GURU CEMERLANG SAINS
 7. 7. PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG 13 3.2 Memahami Mengenal pasti ciri-ciri khas Murid menonton tayangan video mengenai Mencirikan bahawa haiwan haiwan melindungi dirinya haiwan yang tinggal dalam cuaca yang terlalu Membanding dan mempunyai ciri-ciri daripada cuaca yang terlalu sejuk atau terlalu panas. membeza dan tabiat melindungi panas dan cuaca yang terlalu Murid menyenaraikan ciri-ciri khas dan tabiat Membuat inferens daripada cuaca yang sejuk haiwan dan menerangkan bagaimana ia Mengelaskan melampau Menerangkan bagaimana ciri- membantu melindungi diri dari cuaca terlalu Memerhati ciri khas dan tabiat haiwan panas atau sejuk. Contoh : membantu melindungi dirinya a) Badak– melumurkan badannya dengan lumpur. Menghargai daripada cuaca terlalu panas b) Beruang kutub – mempunyai bulu tebal keseimbangan alam dan terlalu sejuk melindungi dirinya daripada cuaca sejuk semulajadi c) Unta – mempunyai bonggol untuk menyimpan Sistematik makanan dan air untuk hidup di padang pasir. 14 3.3 Memahami Mengenalpasti perlunya Murid berbincang bahawa haiwan perlu Mencirikan bahawa haiwan haiwan melindungi dirinya melindungi diri dari musuh dan cuaca yang Membanding dan mempunyai ciri-ciri daripada musuh dan keadaan melampau untuk membolehkan mereka membeza dan tabiat yang cuaca yang melampau. bermandiri. Membuat inferens membenarkan Membuat model haiwan Murid mereka model mengenai haiwan imaginasi Menjana idea mereka bermandiri imaginasi yang boleh terus yang boleh terus hidup dalam cuaca yang Menghubungkait hidup dalam cuaca yang melampau dan melindungi dirinya dari musuh melampau dan juga Murid membina model dan membuat justifikasi Berani mencuba melindungi dirinya dari musuh. mengenai model itu dibina dengan ciri-ciri Yakin dan berdikari Memberi sebab mengapa tertentu model itu dibina dengan mempunyai ciri-ciri tersebut. 15 3.4 Memahami Mengenalpasti ciri khas Murid melihat gambar /menonton video mengenai Mencirikan tumbuhan tumbuhan dalam melindungi pelbagai jenis tumbuhan dan mengenal pasti ciri Membuat inferens mempunyai ciri-ciri diri daripada musuh untuk melindungi diri daripada musuh. Mengelas khas untuk Menerangkan bagaimana ciri Murid menyenaraikan ciri-ciri khas tumbuhan. Memerhati melindungi diri khas tumbuhan membantu Murid menerangkan bagaimana ciri-ciri khas daripada musuh melindungi diri daripada dapat membantu melindungi diri. Contoh: Menyedari bahawa musuh a) Semalu menutup anak daun jika disentuh sains adalah satu b) Daun betik menghasilkan susu getah untuk cara untuk melindungi diri dari dimakan memahami alam c) Pokok nanas mempunyai duri untuk melindungi diri d) Buluh mempunyai bulu halus yang gatal OBJEKTIF KPS / KBSB / SS DAN MINGGU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN NILAI MURNI 7 DISEDIAKAN OLEH : PN. INTAN AFIZAH BT SALLEH GURU CEMERLANG SAINS
 8. 8. PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG 16 3.5 Memahami Memberi contoh tumbuhan Murid menonton tayangan video untuk mengenal Memerhati tumbuhan yang boleh dijumpai di pasti tumbuhan yang dijumpai di kawasan kering Membanding dan mempunyai ciri-ciri kawasan amat kering. dan berangin kuat. membeza khas untuk Mengenalpasti ciri khas Murid mengumpul dan mentafsir data untuk Mencirikan melindungi diri tumbuhan yang melindungi diri menunjukkan bagaimana ciri khas tumbuhan Membuat ramalan daripada kawasan daripada kehilangan air dapat melindungi diri daripada kehilangan air kering dan angin kuat berlebihan. berlebihan dan angin kuat. Luwes dan berfikiran Menerangkan ciri khas yang terbuka membantu mereka untuk terus Yakin dan berdikari hidup di kawaan kering. 17 3.5 Memahami Memberi contoh tumbuhan Murid menjalankan aktiviti untuk menunjukkan Berkomunikasi tumbuhan yang dijumpai di kawasan tumbuhan mana yang dapat terus hidup di Mencirikan mempunyai ciri-ciri berangin kuat. kawasan kering. Contoh : tumbuhan berikut Membuat inferens khas untuk Mengenalpasti ciri-ciri khas disimpan tanpa air selama seminggu. Membuat melindungi diri tumbuhan dalam melindungi a) pokok keembung berpasu kesimpulan daripada kawasan diri daripada angin kuat. b) pokok cili berpasu kering dan angin kuat Menerangkan bagaimana ciri c) pokok kaktus sepasu Menghargai khas tumbuhan membantu diri Berdasarkan hasil penyiasatan, murid membuat keseimbangan alam untuk terus hidup dalam angin kesimpulan tumbuhan mana yang dapat terus semulajadi kuat. hidup di kawasan kering. TEMA 2 : MENYIASAT DAYA DAN TENAGA 1. UKURAN 18 1.1 Memahami Menyatakan pelbagai cara Murid membincangkan pelbagai cara mengukur Mentafsir data ukuran panjang mengukur panjang panjang seperti menggunakan depa, tali, Mengelas Menyatakan unit piawai untuk penyedut minuman, pembaris dan pita pengukur. Mendefinisi secara ukuran panjang dalamsistem Murid membincangkan unit piawai untuk panjang operasi metrik dalam sistem metrik. Cth: mm, cm, m dan km. Menganalisis Memilih alat yang sesuai untuk Murid memilih alat yang sesuai dan mengukur mengukur panjang. menggunakan unit piawai: Jujur dan tepat Mengukur panjang mengguna Murid mengukur panjang buku pensel, meja dalam merekod dan teknik yang betul guru, bilik darjah, ketinggian kawan-kawan, lilitan mengesahkan data Rekod ukuran panjang dalam mana-mana bahagian badan atau objek bulat Sistematik sistem unit metrik Merekodkan pengukuran dalam penyusun grafik 8 DISEDIAKAN OLEH : PN. INTAN AFIZAH BT SALLEH GURU CEMERLANG SAINS
 9. 9. PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG OBJEKTIF KPS / KBSB / SS DAN MINGGU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN NILAI MURNI 19 1.2 Memahami cara Membandingkan segiempat Murid membandingkan objek pelbagai bentuk Mentafsir data mengukur luas sama dengan segiempat tepat, seperti segiempat sama, segiempat tepat, dan Mengelas dan meneka objek mana yang meneka objek mana yang mempunyai keluasan Mendefinisi secara mempunyai luas yang besar. yang lebih besar. Cth: Segiempat sama 4cm x operasi Menjalankan ujian untuk 4cm dan segiempat tepat 8cm x 2cm. Menganalisis menguji tekaan Murid memastikan tekaan mereka dengan Berkomunikasi Menyatakan luas = panjang x melengkapkan segiempat sama 4cm x 4cm dan lebar segiempat tepat 8cm x 2cm dengan kepingan Jujur dan tepat Menyatakan unit piawai luas kad 1cm x 1cm dan mengira jumlah kad yang dalam merekod dan dalam sistem metrik digunakan. mengesahkan data Mengira luas satu bentuk yang Murid membincangkan hubungan antara jumlah Sistematik diberi dalam sistem metrik kad 1cm x 1cm dan panjang serta lebar segiempat sama dan segiempat tepat di atas. Murid membincangkan unit piawai untuk luas dalam sistem metrik (mm², cm², m² , km²). Murid mengira luas segiempat sama dan segiempat tepat yang diberi menggunakan unit piawai. 20 1.3 Memahami cara Membandingkan kiub dan Murid membandingkan 2 objek berlainan seperti Memerhati menyukat isipadu kuboid dan meneka isipadu kiub dan kuboid serta meneka objek mana yang Mentafsir data pepejal mana yang lebih besar. lebih besar isipadunya. Cth: kiub 4cm x 4cm x Mengelas Menjalankan ujian bagi 4cm dan kuboid 8cm x 4cm x 2cm. Mendefinisi secara mengesahkan tekaan. Murid mengesahkan tekaan mereka dengan operasi Menyatakan : isipadu = mengisi kiub 4cm x 4cm x 4cm dan kuboid 8cm x Menganalisis panjang x lebar x tinggi 4cm x 2cm dengan kiub 1cm x 1cm x 1cm dan Berkomunikasi Menyatakan unit piawai mengira jumlah kiub yang digunakan. isipadu pepejal dalam sistem Murid berbincangkan untuk menyatakan Jujur dan tepat metrik perhubungan antara jumlah kiub 1cm x 1cm x dalam merekod dan Mengira isipadu kiub dan 1cm dengan panjang,lebar dan tinggi kiub dan mengesahkan data kuboid berdasarkan pengiraan kuboid di atas. Sistematik dalam unit sistem metrik. Murid membincangkan unit piawai untuk isipadu Bekerjasama dalam sistem metrik (mm³, cm³, m³) Murid mengira isipadu kiub dan kuboid yang diberi menggunakan unit piawai. 9 DISEDIAKAN OLEH : PN. INTAN AFIZAH BT SALLEH GURU CEMERLANG SAINS
 10. 10. PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG OBJEKTIF KPS / KBSB / SS DAN MINGGU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN NILAI MURNI 21 1.4 Memahami cara Menyatakan pelbagai cara Murid membincangkan pelbagai cara menyukat Menggunakan menyukat isipadu menyukat isipadu cecair. isipadu cecair menggunakan cawan, penutup perhubungan ruang cecair Menyatakan unit piawai botol, bikar dan silinder penyukat. dan masa isipadu cecair dalam sistem Murid membincangkan unit piawai isipadu cecair Mentafsir data metrik dalam sistem metrik. Cth: milliliter (ml) dan liter (l) Mengelas Memilih alat yang sesuai bagi Murid memilih alat yang sesuai untuk menyukat Mendefinisi secara menyukat isipadu cecair isipadu cecair operasi Menyukat isipadu cecair Murid membincangkan teknik-teknik yang betul Menganalisis dengan menggunakan teknik semasa mengambil bacaan iaitu; Berkomunikasi yang betul. a) mengambil bacaan meniskus pada aras Merekod bacaan isipadu terbawah Jujur dan tepat menggunakan unit dalam b) kedudukan mata separas dengan kedudukan dalam merekod dan sistem metrik terbawah meniskus. mengesahkan data Murid menjalankan aktiviti menyukat isipadu Bekerjasama cecair menggunakan teknik-teknik yang betul. Berfikiran rasional Murid merekod bacaan menggunakan penyusun grafik. 22 1.5 Memahami cara Menyatakan alat-alat untuk Murid meneliti neraca tuas dan membincangkan Mentafsir data mengukur jisim mengukur jisim bahawa ia boleh digunakan untuk mengukur jisim Mengelas Menyatakan unit piawai jisim pelbagai objek. Mendefinisi secara dalam sistem metrik Murid membincangkan unit piawai jisim dalam operasi Mengukur jisim objek sistem metrik. Cth: miligram (mg), gram (g), dan Menganalisis menggunakan teknik yang kilogram (kg). Berkomunikasi betul Murid menggunakan pelbagai alatan untuk Merekod bacaan mengukur jisim objek seperti buku-buku, kotak- Jujur dan tepat menggunakan unit piawai. kotak pensel atau beg-beg sekolah. dalam merekod dan Murid merekod bacaan menggunakan mengesahkan data penyusunan grafik. Bekerjasama Sistematik 23 1.6 Memahami cara Mengenal pasti pelbagai cara Murid mengumpul maklumat pelbagai cara untuk Menggunakan mengukur masa untuk mengukur masa mengukur masa perhubungan ruang Menyatakan bahawa proses Murid berbincang dan membuat kesimpulan dan masa yang berulang secara seragam bahawa proses yang berulang secara seragam Mentafsir data boleh digunakan untuk boleh digunakan untuk mengukur masa Mengelas mengukur masa. 10 DISEDIAKAN OLEH : PN. INTAN AFIZAH BT SALLEH GURU CEMERLANG SAINS
 11. 11. PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG OBJEKTIF KPS / KBSB / SS DAN MINGGU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN NILAI MURNI 23 1.6 Memahami cara Menyatakan unit piawai masa Murid memerhati proses berikut: ayunan bandul, Mendefinisi secara mengukur masa dalam sistem metrik titisan air dan denyutan nadi. operasi Mengenal pasti alat untuk Murid berbincang sebab proses di atas boleh Menganalisis mengukur masa digunakan untuk mengukur masa Berkomunikasi Mengukur masa dengan Murid membincangkan unit piawai masa dalam mengunakan alat yang sesuai sistem metrik. Contoh : saat, minit, jam Jujur dan tepat Merekod masa menggunakan Murid berbincang untuk memilih dan dalam merekod dan unit piawai. menggunakan alat dan unit yang sesuai bagi mengesahkan data mengukur masa. Berfikiran kritikal dan Murid mengukur masa yang diambil untuk analitis sesuatu aktiviti dengan menggunakan alat dan unit yang sesuai. Murid merekod bacaan dalam unit piawai menggunakan penyusun grafik. 24 1.7 Kesedaran Memilih dan menggunakan Murid melihat contoh doh mainan yang Memerhati kepentingan alat yang sesuai dalam disediakan guru dan diminta untuk menyediakan Membuat inferens menggunakan unit menyukat isipadu cecair dan doh mainan mereka menggunakan resepi yang Membuat piawai. jisim bahan-bahan dalam diberi. kesimpulan resepi. Berdasarkan resepi yang diberi, murid Menganalisis Menyatakan sebab sekiranya berbincang peralatan yang boleh digunakan Berkomunikasi ada perbezaan pada doh yang untuk menyukat bahan-bahan dan cara disediakan oleh murid-murid menyukat. Jujur dan tepat dengan menggunakan resepi Murid membuat doh mainan dengan dalam merekod dan yang diberikan. menggunakan bahan-bahan yang disukat oleh mengesahkan data Membuat kesimpulan peralatan dan unit yang mereka pilih. Menghargai keperluan menggunakan unit Murid merasa tekstur doh mainan dan memberi sumbangan sains piawai. sebab-sebab ke atas perbezaan yang terdapat dan teknologi pada doh berbanding dengan doh mainan yang disediakan oleh guru. Murid membuat kesimpulan bahawa unit piawai diperlukan untuk ketepatan dan ketekalan. 11 DISEDIAKAN OLEH : PN. INTAN AFIZAH BT SALLEH GURU CEMERLANG SAINS
 12. 12. PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG OBJEKTIF KPS / KBSB / SS MINGGU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN DAN NILAI MURNI TEMA 3 : MENYIASAT BAHAN 1. SIFAT BAHAN 25 1.1 Memahami sifat Mengelaskan objek ke dalam Murid diberikan pelbagai objek yang dibuat Mengelas bahan kumpulan berdasarkan bahan daripada kayu, plastik, logam, gelas atau getah Mencirikan yang diperbuat. dan mengelaskannya berdasarkan bahan asal Membanding dan Mengenalpasti bahan yang objek. membeza boleh mengalirkan arus Murid menguji objek yang dibuat daripada kayu, Menganalisis elektrik. plastik, logam, kaca atau getah untuk Menghubungkait Mengenalpasti bahan yang mengenalpasti kebolehan berikut: Berkomunikasi boleh mengalirkan haba a) mengalirkan arus elektirk Mengenalpasti bahan yang b) menyerap haba Berfikir secara boleh terapung di atas air. c) terapung di atas air, kalis air, menyerap air rasional Mengenalpasti bahan yang d) diregang atau ditarik Bersifat objektif boleh menyerap air e) membenarkan cahaya melaluinya. Mengenalpasti bahan yang Murid merekod hasil ujikaji dalam graf atau carta boleh diregang palang. Mengenalpasti bahan yang membenarkan cahaya melaluinya. 26 1.1 Memahami sifat Menyatakan maksud Membincangkan mengenai pengalir dan penebat Mengelas bahan konduktor Murid membuat kesimpulan bahawa pengalir haba Mencirikan Menyatakan maksud penebat yang baik juga pengalir elektrik yang baik. Membanding dan Mengitlak bahawa konduktor Murid menjalankan aktiviti mengkaji berlainan membeza haba yang baik adalah bahan seperti gelas, kayu, getah, logam dan Menganalisis pengalir elektrik yang baik plastik mengenai keupayaan membenarkan Menghubungkait Mengelaskan bahan cahaya melaluinya. Berkomunikasi berdasarkan kebolehan Berdasarkan aktiviti di atas, murid mengelaskan Mengitlak cahaya menembusinya. objek ke dalam 3 kategori iaitu Mengeksperimen Menyatakan maksud bahan a) bahan lut sinar - membolehkan cahaya lut sinar melaluinya, Berfikir secara Menyatakan maksud bahan b) bahan lut cahaya - membenarkan sebahagian rasional lut cahaya cahaya melaluinya. Bersifat objektif Menyata maksud bahan legap c) Bahan legap - tidak membenarkan cahaya Menyenaraikan bahan lut melaluinya. sinar, lut cahaya dan legap Murid mengkaji dan berbincang mengenai kegunaan bahan lut sinar, lut cahaya dan legap. 12 DISEDIAKAN OLEH : PN. INTAN AFIZAH BT SALLEH GURU CEMERLANG SAINS
 13. 13. PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG OBJEKTIF KPS / KBSB / SS DAN MINGGU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN NILAI MURNI 27 1.2 Mengaplikasikan Mencadangkan cara menjaga Murid memerhati model atau tayangan video Memerhati pengetahuan tentang sifat objek supaya kekal sejuk mengenai struktur bekas polistirena atau Mengelas bahan dalam kehidupan Mencadangkan cara menjaga termos untuk memahami bagaimana ianya Mencirikan seharian objek kekal panas berfungsi. Membanding dan Merancang cara yang Murid berbincang dan memberikan membeza berkesan supaya objek kekal cadangang cara memastikan objek sentiasa Menganalisis panas atau sejuk. sejuk. Cth: menyimpan minuman sejuk Menghubungkait semasa berkelah. Berkomunikasi Murid membincang dan memberikan Menjana idea cadangan cara memastikan objek sentiasa panas. Cth: menyimpan minuman panas Berfikir secara semasa berkelas. rasional Murid menjalankan aktiviti untuk menguji Bersifat objektif cadangan mereka. Berani mencuba Murid berbincang untuk membuat kesimpulan Bekerjasama 1.3 Mensintes Menyenaraikan objek dan cara yang terbaik menyimpan objek supaya pengetahuan mengenai bahan daripada apa ia kekal panas atau sejuk. penggunaan bahan diperbuat berdasarkan sifat bahan. Memberikan sebab mengapa Murid mempelajari objek dan menyenaraikan bahan khusus digunakan bahan berdasarkan bahan apa ia diperbuat. untuk membuat sesuatu Murid mencadangkan sebab mengapa bahan objek itu digunakan untuk membuat sesuatu objek. Menyatakan bahawa bahan Murid membincangkan perbezaaan bahan yang dipilih untuk membuat yang mempunyai sifat bahan yang berbeza objek adalah berdasarkan dengan mengambil kira pemilihan bahan sifat bahan tersebut untuk membuat sesuatu objek. Cth: logam Mereka bentuk objek yang dan kaca digunakan untuk membuat cermin khusus dan memberikan mata. sebab mengapa sesetengah Murid mereka bentuk objek untuk tujuan bahan itu digunakan untuk tertentu dengan menggunakan bahan yang membuat sesuatu objek dipilih dan membuat justifikasi mengapa bahan itu digunakan. 28 1.4Mengetahuikepentingan Memberi contoh bahan Murid memerhati dan mengelaskan objek di Mengelas menggunasemula bahan, semulajadi sekitar mereka kepada: Mencirikan mengurang penggunaan Memberi contoh bahan a) Objek daripada bahan semuladi. Cth: Membanding dan bahan dan mengitar buatan manusia kayu, tanah-tanih, logam, keluli, kulit, membeza semula bahan Menyatakan bahawa bahan kapas, bulu, getah dan sutera. Membuat inferens buatan manusia diperbuat b) Objek diperbuat daripada bahan buatan Meramal 13 DISEDIAKAN OLEH : PN. INTAN AFIZAH BT SALLEH GURU CEMERLANG SAINS
 14. 14. PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG daripada bahan semulajadi manusia. Cth: plastik dan kain sintetik. OBJEKTIF KPS / KBSB / SS DAN MINGGU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN NILAI MURNI 28 1.4 Menyatakan sebab mengapa Murid membincangkan tentang bahan buatan Menghubungkait Mengetahuikepentingan perlunya memulihara bahan manusia adalah diperbuat daripada bahan Berkomunikasi menggunasemula semulajadi semula jadi. bahan, mengurang Menjalankan aktiviti Murid membuat kesimpulan bahawa kita perlu Mensyukuri nikmat penggunaan bahan dan mengguna semula, memelihara bahan yang terhad dan yang dikurniakan mengitar semula bahan mengurangkan penggunaan mengurangkan penggunaan sekiranya tidak Tuhan bahan, dan mengitar semula mampu untuk melindunginya. Menghargai bahan. Murid menjalankan aktiviti mengenai mengguna keseimbangan alam semula bahan, mengurangkan penggunaan semulajadi bahan dan mengitar semula bahan sepanjang tahun. 29 1.5. Memahami bahawa Menyatakan perbezaan antara Murid memerhati paku yang berkarat dan tidak Memerhati sesetengah bahan objek berkarat dan objek tidak berkarat dan merangkan tentang Mencirikan boleh berkarat berkarat. perbezaannya. Mengeksperimen Mengenal pasti objek yang Murid memerhati objek di sekeliling sekolah dan Menggunakan boleh berkarat. mengelaskan objek yang berkarat dan tidak perhubungan ruang Membuat kesimpulan bahawa berkarat. dan masa objek yang diperbuat daripada Murid membincangkan untuk membuat Mengawal logam boleh berkarat kesimpulan bahawa objek daripada logam pembolehubah Merancang ujikaji untuk boleh berkarat. Membuat kesimpulan mengetahui faktor yang Murid menjalankan aktiviti untuk menyiasat menyebabkan pengaratan sebab terjadinya pengaratan. Cth: kehadiran Adil dan saksama dengan mengenal pasti udara dan air. Yakin dan berdikari pemboleh ubah manipulasi, pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah dimalarkan. Menjalankan ujikaji dan merekodkan pemerhatian. 14 DISEDIAKAN OLEH : PN. INTAN AFIZAH BT SALLEH GURU CEMERLANG SAINS
 15. 15. PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG OBJEKTIF KPS / KBSB / SS DAN MINGGU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN NILAI MURNI 30 1.6 Memahami Menyatakan pelbagai cara Murid memerhati objek di sekitar sekolah dan Membuat inferens bahawa pengaratan untuk mencegah objek mencadangkan pelbagai cara untuk mencegah Memerhati boleh dicegah daripada berkarat. pengaratan. Berkomunikasi Menjelaskan bagaimana cara- Murid membincangkan dan membuat kesimpulan cara ini boleh mencegah bahawa pengaratan boleh dielakkan dengan Berani mencuba pengaratan mencegah logam daripada terdedah kepada Berfikir secara Menjelaskan pentingnya udara dan air dengan mengecat, menyalut rasional mencegah pengaratan. minyak, mengris atau menyalut logam dengan bahan yang tidak boleh berkarat. Murid berbincang kebaikan mencegah pengaratan. TEMA 4 : MENYIASAT BUMI DAN ALAM SEMESTA 1. SISTEM SURIA 31 1.1 Memahami Menyenaraikan ahli dalam Murid mengkaji model atau menonton sistem Menghubungkait sistem suria sistem suria simulasi sistem suria Mencirikan Menyenaraikan urutan planet Murid berbincang mengenai ahli sistem suria. Membanding dan dalam sistem suria Murid membuat simulasi jarak relatif planet dalam membeza Menyatakan planet-planet sistem suria. Menggunakan beredar mengelilingi matahari Murid berbincang dalam sistem suria beredar perhubungan ruang mengelilingi matahari. dan masa 32 1.2 Memahami saiz Menyatakan saiz relatif Murid membandingkan saiz sebutir sagu, sebiji Menghubungkait dan jarak relatif matahari dengan saiz bumi guli, dan sebiji bola keranjang untuk menunjuk Mencirikan antara bumi, Menyatakan saiz relatif bumi saiz relatif bulan, bumi dan matahari. Membanding dan matahari dan bulan dengan saiz bulan Murid berbincang dan menganggarkan berapa membeza Menyatakan jarak relatif kali matahari lebih besar daripada bumi serta Menggunakan daripada bumi dengan berapa kali bumi lebih besar daripada bulan. perhubungan ruang matahari berbanding jarak Murid mengumpul maklumat untuk menganggar dan masa relatif daripada bumi ke bulan. jarak relatif antara matahari dengan bumi dan bulan dengan bumi. Minat dan sifat ingin Murid merumuskan bahawa jarak antara bumi ke tahu tentang alam matahari ialah 400x jarak antara bumi dan bulan. sekeliling Murid membuat simulasi/membina model untuk Berfikiran kritikal dan 15 DISEDIAKAN OLEH : PN. INTAN AFIZAH BT SALLEH GURU CEMERLANG SAINS
 16. 16. PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG menunjukkan saiz dan jarak relatif di antara bumi analitis dan bulan dan di antara bumi dan matahari. OBJEKTIF KPS / KBSB / SS DAN MINGGU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN NILAI MURNI 32 1.3 Menghargai Menyatakan sebab Murid mengumpul maklumat planet dalam sistem Menghubungkait kesempurnaan sesetengah planet tidak suria. Membuat kedudukan planet kondusif untuk benda hidup. Murid berbincang bagaimana jarak planet kesimpulan bumi dalam sistem Meramalkan keadaan yang daripada matahari memberi kesan terhadap Membuat inferens suria akan berlaku jika bumi berada kepanasan atau kesejukan kepada planet itu. Membuat ramalan lebih dekat atau jauh daripada Murid berbincang dan mengaitkan kepanasan matahari. atau kesejukan sesuatu planet dengan Mensyukuri nikmat Membuat kesimpulan bahawa keupayaan menampung kehidupan. tuhan bumi adalah satu-satu planet Murid berbincang dan meramal apa yang akan Menyedari bahawa dalam sistem suria yang boleh berlaku jika bumi berada lebih dekat atau lebih sains merupakan menampung kehidupan jauh daripada matahari satu cara daripada Murid berbincang mengenai faktor lain yang cara untuk memberi kesan ke atas keupayaan sesuatu memahami alam planet menampung hidupan. Contoh: ketiadaan air dan udara. TEMA 4 : MENYIASAT TEKNOLOGI 1. TEKNOLOGI 33 1.1. Memahami Menyatakan had keupayaan Murid menguji kebolehan mereka. Contoh: Berkomunikasi kepentingan manusia dalam membuat a) Cuba mengingat satu nombor telefon dan Memerhati teknologi dalam sesuatu perkara mengingat lima lagi nombor telefon tanpa Membuat inferens kehidupan harian Mengenal pasti alat yang menulis nombor-nombor itu. Membanding dan digunakan untuk mengatasi b) Cuba melompat setinggi mungkin untuk membeza had keupayaan manusia menyentuh siling. Menganalisis Menerangkan cara sesuatu c) Cuba membaca tulisan yang sama daripada alat digunakan untuk jarak yang berlainan. Menghargai mengatasi had keupayaan Murid berbincang mengenai had keupayaan sumbangan sains manusia. mereka. dan teknologi Murid menonton tayangan video untuk melihat Rajin dan tabah 16 DISEDIAKAN OLEH : PN. INTAN AFIZAH BT SALLEH GURU CEMERLANG SAINS
 17. 17. PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG cara penggunaan teknologi dalam mengatasi had dalam menjalankan keupayaan manusia atau menceburi Murid berbincang dan memberi contoh lain had sesuatu perkara keupayaan manusia dan cara mengatasinya. Cth: a) Tidak dapat melihat sesuatu objek secara terperinci. Ini dapat diatasi dengan mengguna kanta pembesar atau mikroskop. OBJEKTIF KPS / KBSB / SS DAN MINGGU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN NILAI MURNI 33 1.1. Memahami b) Tidak dapat bercakap dengan kuat untuk Mencirikan kepentingan didengari oleh sesorang yang berada jauh. Membuat urutan teknologi dalam Ini dapat diatasi dengan menggunakan Berkomunikasi kehidupan harian mikrofon, megafon atau telefon. Memerhati c) Tidak dapat berjalan dalam jarak jauh. Ini Membuat inferens dapat diatasi dengan menunggang basikal Membanding dan atau mengembara dengan kereta, keretapi, membeza kapal atau kapal terbang. Menganalisis 1.2. Memahami Memberi contoh dalam Murid mengumpul maklumat dan membuat folio Menghargai perkembangan perkembangan teknologi mengenai perkembangan teknologi dalam bidang sumbangan sains teknologi Mengenal pasti keperluan komunikasi, pengangkutan, pertanian dan dan teknologi untuk membaharui atau pembinaan. Rajin dan tabah mencipta peralatan bagi Contoh: perkembangan teknologi dalam bidang dalam menjalankan manfaat manusia sejagat. komunikasi berubah dari isyarat asap kepada atau menceburi bunyi gendang, telefon, walkie-talkie, telefon sesuatu perkara bimbit dan tele-persidangan. Murid memberi sebab mengenai keperluan untuk membaharui atau mencipta peralatan bagi manfaat manusia sejagat. 34 1.3 Mensintesis cara Mengenal pasti masalah yang Murid berbincang dan menyenaraikan masalah Membuat inferens teknologi digunakan dihadapi dalam kehidupan yang mereka hadapi dalam kehidupan harian. Membuat untuk menyelesaikan harian. Murid menjalankan sesi sumbangsaran cara kesimpulan masalah Menjana idea untuk menyelesaikan masalah yang dikenal pasti. Menjana idea menyelesaikan masalah yang Murid membina alatan untuk menyelesaikan Mencirikan telah dikenalpasti masalah yang dikenalpasti. Mereka cipta satu alat untuk Murid mempamerkan ciptaan mereka di dalam Berfikir secara menyelesaikan masalah yang kelas. kritikal dan analitis 17 DISEDIAKAN OLEH : PN. INTAN AFIZAH BT SALLEH GURU CEMERLANG SAINS
 18. 18. PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG telah dikenalpasti. Bekerjasama Melakukan demonstrasi cara Berani mencuba alat yang dicipta dapat digunakan unutk menyelesaikan masalah yang dikenal pasti OBJEKTIF KPS / KBSB / SS DAN MINGGU HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN NILAI MURNI 35 1.4 Menganalisa Murid menyatakan kebaikan Murid berbincang dan menyenaraikan kebaikan Membanding dan teknologi memberi dan keburukan teknologi. dan keburukan teknologi kepada manusia membeza manfaat kepada Membuat kesimpulan bahawa sejagat. Membuat manusia sejagat jika teknologi dapat memberi Mereka berdebat mengenai topik yang berkait kesimpulan digunakan secara manfaat kepada manusia dengan teknologi. Membuat inferens bijaksana sejagat jika digunakan secara Murid membuat kesimpulan mengenai hasil Menganalisis bijaksana. perdebatan tentang teknologi yang memberi manfaat kepada manusia sejagat jika digunakan secara bijaksana. Menghargai sumbangan sains dan teknologi Rajin dan tabah dalam menjalankan atau menceburi sesuatu perkara 18 DISEDIAKAN OLEH : PN. INTAN AFIZAH BT SALLEH GURU CEMERLANG SAINS
 19. 19. PANITIA SAINS SK CHANGKAT JONG 19 DISEDIAKAN OLEH : PN. INTAN AFIZAH BT SALLEH GURU CEMERLANG SAINS

×