Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Radni delovi i održavanje prskalica

2,251 views

Published on

Radni delovi i održavanje prskalica

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Radni delovi i održavanje prskalica

 1. 1. RADNI DELOVI I ODRŽAVANJE PRSKALICA Bugarin Rajko
 2. 2. PRSKALICE RADNI DELOVI:
 3. 3. PUMPE Ef = p x Qp (J), • definicija pumpe, • zadatak pumpe, • osnovni parametri pumpe: - Pritisak fluida Pa, (N/m2), bar = 10 N/cm2 - Kapacitet pumpe – protok, (l/min)
 4. 4. PUMPE NA MAŠINAMA ZA ZAŠTITU BILJA 1. Pumpe prekidnog dejstva: • Klipne • Membranske • Klipno-membranske 2. Pumpe neprekidnog dejstva: • Oklopljene - obrtno klipne: – Zupčaste – Valjkaste – rol – Lopatičaste , pumpe sa lopaticama – Impeler  Centrifugalne – prave rotacione  Mlazne pumpe- ejektori (injektori)
 5. 5. Pumpe prekidnog dejstva Konstruktivne razlike u odnosu na pumpe neprekidnog dejstva: • Imaju zaptivne elemente- ventile • Imaju akumulator pritiska – vazdušno zvono
 6. 6. Klipne pumpe
 7. 7. Membranske pumpe
 8. 8. Klipno-membranske pumpe
 9. 9. Ventili na pumpama
 10. 10. Zadaci ventila na pumpama • Zatvoren ventil treba dobro da zaptiva tečnost ili vazduh • Kod usisavanja ili potiskivanja ventil treba da je potpuno otvoren • Da se lako otvaraju i zatvaraju • Na svoje ležište ventili treba da pravilno naležu
 11. 11. Pumpe neprekidnog dejstva • Oklopljene - obrtno klipne:
 12. 12. Centifugalne pumpe
 13. 13. Akumulator pritiska – vazdušno zvono
 14. 14. Vazdušno zvono- dijagram
 15. 15. Manometar
 16. 16. Qvantometar
 17. 17. Regulator pritiska
 18. 18. Savremeni regulatori
 19. 19. Rezervoari prskalica
 20. 20. Hidraulične mešalice
 21. 21. Pneumatska mešalica
 22. 22. Rezervoar sa skalom za očitavanje nivoa tečnosti
 23. 23. Rezervoar sa dodatnim vodomernim crevom -cevi
 24. 24. Rezervoar sa elektonskom kontrolom nivoa tečnosti
 25. 25. Filteri traktorskih prskalica
 26. 26. Uložak filtera- usisnog
 27. 27. Samočisteći prečistač – filter u sklopu distributora - razvodnika
 28. 28. Rasprskivač, delovi i filter rasprskivača
 29. 29. Ostalo iz proizvodnog programa TeeJet Tela dizne Pojedinačna na crevo Pojedinačna na cev Višestruka na crevo Višestruka na cev
 30. 30. ODRŽAVANJE PRSKALICA Priprewma prskalica za rad: • Kontrola nivoa ulja u kućištu pumpe (periodična zamena), • Kontrola pritiska vazduha u vazdušnom zvonu ( pumpe prekidnog dejstva), • Kontrola pritegnutosti i zaptivanja cevi i creva, • Kontrola čistoće uložaka prečistača – filtera i filtera i uložaka rasprskivača, • Provera ispravnosti mehanizma protiv kapanja i curenja radne tečnosti – anti drip ventili.
 31. 31. ODRŽAVANJE PRSKALICE POSLE ZAVRŠENOG RADA: • Isprazniti ostatak radne tečnosti iz rezervoara, • Na kraju dana i nakon prelaska na drugu vrstu poesticida (umesto herbicida insekticid) – isprati radne delove mešavinom vode i deterdženta (ili specijalnog sredstva) i čistom vodom, • skinuti filtere i uloške rasprskivača i isprati ih, • Pranje spoljašnjih delova prskalice. Nakon završene sezone: • obavezno ispuštanje tečnosti iz svih cevi i pumpe zbog opasnosti od smrzavanja, • Rasklapanje, provera, popravka i sklapanje vitalnih sklopova (pumpa).

×