AKTIVNOSTI CENTRA ZA GEOINFORMACIONE TEHNOLOGIJE I SISTEME U oblasti poljoprivrede Prof dr Du šan Petrovački Prof dr Mir...
Univerzitet u Novom Sadu <ul><li>O snovan 28. juna 1960. godine (Novi Sad, Subotica, Zrenjanin, Sombor) </li></ul>
Univerzitet u Novom Sadu <ul><li>Sastoji se od 14 fakulteta i 2 istra živačka instituta: </li></ul><ul><ul><li>Filozofski ...
Fakultet tehničkih nauka <ul><li>Drugi odseci : </li></ul><ul><ul><li>Saobraćaj ( osnovan 1979 . godine ) </li></ul></ul...
Fakultet tehničkih nauka Centar za geoinformacione tehnologije
Tehnološko-organizaciona šema
<ul><li>Osnovan 2003. godine u okviru Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu </li></ul><ul><li>GITIS centar je podeljen u ...
Opremljenost centra <ul><ul><li>Nove i savremene laboratorije, formirane u saradnji sa renomiranim svetskim kompanijama i...
Projekti <ul><li>AKVIZICIJA PODATAKA PRIMENOM GPS </li></ul><ul><li>IZGRADNJA GIS I PORTAL APLIKACIJE </li></ul><ul><li>OB...
AKVIZICIJA PODATAKA PRIMENOM GPS <ul><li>Mreža permanentnih stanica </li></ul><ul><li>Primena u preciznoj poljoprivredi </...
>FAZA I decembar 2003. >FAZA II oktobar-decembar 2004. >FAZA III januar 2005. >FAZA IV februar-april 2005. >FAZA V oktobar...
APOS-NS – trenutno stanje mreže <ul><ul><li>Mreža permanentnih GPS stanica APOS-NS </li></ul></ul><ul><ul><li>( A cadem...
Primena u preciznoj poljoprivredi
IZGRADNJA GIS I PORTAL APLIKACIJE <ul><li>GIS ZA POTREBE MINISTARSTVA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE </li></ul><ul><ul><li>Infra...
ISO standardi, OpenGIS standardi <ul><li>ISO TC211 </li></ul><ul><li>ISO 19107: Prostorna šema </li></ul><ul><li>Metapoda...
ISO TC211 <ul><li>Definišu strukturu geografskih informacija </li></ul><ul><li>Oko 40 standarda </li></ul><ul><ul><li>1910...
OpenGIS standardi <ul><li>Catalogue Service </li></ul><ul><li>Coordinate Transformation </li></ul><ul><li>Filter Encoding ...
Mesto OGC standarda u svetu standarda
Arhitektura GIS sistema <ul><li>Model podatka je u skladu sa ISO 19100 serijom standarda </li></ul>Application Schema
Arhitektura GIS sistema <ul><li>U cilju definisanja geoportala neophodno je: </li></ul><ul><ul><li>definisati model saradn...
<ul><li>Prezentacija geopodatka: </li></ul><ul><ul><li>Vektori – baza podataka </li></ul></ul><ul><ul><li>Rasteri – fajl s...
GIS Ekologije Baza podataka Baza podataka PostgreSql/Postgis Korisnički  interfejs Klijent k atalog a (Web ap likacije b...
 
OBRADA I PRIMENA SATELITSKIH SNIMAKA <ul><li>Klasifikacija zemljišnog pokrivača CLC </li></ul><ul><li>Klasifikacija i iden...
Corine Land Cover - CLC <ul><li>Program za koordinaciju informacija o okolini i prirodnim resursima pod nazivom CORINE ( C...
CLC Srbija
Metodologija Ortorektifikacija satelitskih snimaka  ( JRC ) Vizuelna interpretacija i klasifikacija snimak Verifikacija...
CLC 2000 Srbija
CLC - Poljoprivredna područja Obradivo zemljište Nenavodnjavano obradivo zemljište Obradivo zemljište Stalno navodnjavano ...
Klasifikacija zemljišnog pokrivača upotrebom klasifikacije sa nadgledanjem  Raspored tabli za poljoprivredno dobro Stari ...
Klasifikacija zemljišnog pokrivača upotrebom klasifikacije sa nadgledanjem  Raspored tabli za DPP “Sava Kovačević” RGB 45...
Detekcija promena <ul><li>Cilj: detektovanje promena nastalih u određenom vremenskom intervalu, analizom satelitskog snimk...
Detekcija promena vodenih površina <ul><li>Nastale vodene površine </li></ul><ul><li>1987-2000 </li></ul><ul><li>Nestale v...
Detekcija promena šumskih površina <ul><li>Nastale šumske površine </li></ul><ul><li>1987-2000 </li></ul><ul><li>Nastale š...
Proširenje gradske povr šine 1987 – 2000
Vegetacioni indeksi - RapidEye <ul><li>Analiza sastava vegetacije, zemljišta, vodenih površina </li></ul><ul><li>Ukazuju ...
Vegetacioni indeksi - RapidEye
Informacioni sistem zemljišnih parcela - LPIS <ul><li>A nalizirati Integrisan i  s istem a dministracije i k ontrole i ...
Informacioni sistem zemljišnih parcela - LPIS <ul><li>3 tipa mogućih referenci – 3 tipa sistema </li></ul><ul><ul><li>Kat...
Predlog LPIS – sistem baziran na bloku A spekt i primene i predlog implementacije LPIS u našem okruženju (demo područj...
SAVETODAVNA SLUŽBA Projektovanje geoportala za savetodavnu službu <ul><li>web aplikacija za evidenciju obrazaca i kartona ...
Arhitektura geoportala za savetodavnu službu
Model podataka za savetodavnu službu
Model podataka za savetodavnu službu
Tematske celine i slojevi <ul><li>Geoportal sadrži sledeće tematske celine sa odgovarajućim slojevima podataka: </li></ul>...
Poljoprivredna stanica – tabelarni pregled podataka iz obrasca kartona o odabranom gazdinstvu Informacije o poljoprivredno...
Export / import podataka u GML formatu
PODRŠKA PROGNOZNOJ SLUŽBI <ul><li>Nova aktivnost! </li></ul><ul><li>Izgradnja portala </li></ul><ul><li>Podrška senzorima ...
PODRŠKA PROGNOZNOJ SLUŽBI <ul><li>Projekat će biti realizovan u tri faze: </li></ul><ul><li>Faza I: razvoj jedinstvene ap...
PODRŠKA PROGNOZNOJ SLUŽBI
Faza I <ul><li>Analiza postojećih modela podataka </li></ul><ul><li>Integracija postojećih u jednistveni model podataka ...
Faza II <ul><li>Proširenje modela strukturom vezanom za METEOS – proširivanje modela baze podataka strukturom neophodnom z...
Faza III <ul><li>Definisanje lejerske strukture GIS-a – određivanje skupa slojeva koji će se prikazivati na geoportalu, ka...
Naš cilj : <ul><li>Razvoj  kapaciteta  koji poboljšava  dinamični i  održivi protok informacija za detekciju , progn...
HVALA NA PAŽNJI!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Aktivnosti centra za geoinformacione tehnologije i sisteme

1,686 views

Published on

Aktivnosti centra za geoinformacione tehnologije i sisteme u oblasti poljoprivrede, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Centar za geoinformacione tehnologije i sisteme, prof dr Dušan Petrovački, prof dr Miro Govedarica

Published in: Education, Technology, Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,686
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Prikaz prepoznatih lejera za područje Bačke u reonu reke Tise PLAVA – Vodena površina CRVENA – Vinogradi SVETLO PLAVA - Slatina, Pašnjaci SVETLO ZELENA– Stalno navodnjavana poljoprivredna površina pod jednogodišnjom kulturom TAMNO ZELENA – Šume I sađene Šume PINK, MARON – Obr a đene poljoprivredne površine pod jednogodišnjom kulturom (Oranice) LJUBIČASTA - Zemljište uglavnom zauzeto poljoprivredom, sa značajnim površinama prirodne vegetacije NARANDŽASTA - Navodnjavano plodno zemljište ŽUTA – Nenavodnjavano zemljište BRAON – Naselja (Veštački objekti) BELA - Raznovrsne kulture
 • Aktivnosti centra za geoinformacione tehnologije i sisteme

  1. 1. AKTIVNOSTI CENTRA ZA GEOINFORMACIONE TEHNOLOGIJE I SISTEME U oblasti poljoprivrede Prof dr Du šan Petrovački Prof dr Miro Govedarica Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad Centar za geoinformacione tehnologije i sisteme
  2. 2. Univerzitet u Novom Sadu <ul><li>O snovan 28. juna 1960. godine (Novi Sad, Subotica, Zrenjanin, Sombor) </li></ul>
  3. 3. Univerzitet u Novom Sadu <ul><li>Sastoji se od 14 fakulteta i 2 istra živačka instituta: </li></ul><ul><ul><li>Filozofski fakultet u Novom Sadu (1954.) </li></ul></ul><ul><ul><li>Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu (1954.) </li></ul></ul><ul><ul><li>Pravni fakultet u Novom Sadu (1959.) </li></ul></ul><ul><ul><li>Tehnološki fakultet u Novom Sadu (1959.) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ekonomski fakultet u Subotici (1960.) </li></ul></ul><ul><ul><li>Fakultet tehn i čkih nauka u Novom Sadu (1960.) </li></ul></ul><ul><ul><li>Medicinski fakultet u Novom Sadu (1960.) </li></ul></ul><ul><ul><li>Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu (1969.) </li></ul></ul><ul><ul><li>Akademija umetnosti u Novom Sadu (1974.) </li></ul></ul><ul><ul><li>Građevinski fakultet u Subotici (1974.) </li></ul></ul><ul><ul><li>Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin” u Zrenjaninu (1974.) </li></ul></ul><ul><ul><li>Fakultet sporta i fizičke kulture u Novom Sadu (1974.) </li></ul></ul><ul><ul><li>Pedagoški fakultet u Somboru (1993.) </li></ul></ul><ul><ul><li>Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici (2006.) </li></ul></ul><ul><ul><li>Istraživačko-razvojni institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu </li></ul></ul><ul><ul><li>Istraživačko-razvojni institut za prehrambene tehnologije </li></ul></ul>
  4. 4. Fakultet tehničkih nauka <ul><li>Drugi odseci : </li></ul><ul><ul><li>Saobraćaj ( osnovan 1979 . godine ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Arhitektura (1996) </li></ul></ul><ul><ul><li>Industrijsko inženjerstvo i menadžment (1999) </li></ul></ul><ul><ul><li>Inženjerstvo zaštite životne sredine (1999) </li></ul></ul><ul><ul><li>Grafičko inženjerstvo i dizajn (1999) </li></ul></ul><ul><ul><li>Me h atroni ka (2002) </li></ul></ul><ul><ul><li>Geodezija i geomatika (2007) </li></ul></ul><ul><li>Osnovan kao Mašinski fakultet 1960. </li></ul><ul><li>1974. Formirani odseci za Elektrotehniku i Građevinarstvo </li></ul><ul><li>- menja ime u FTN </li></ul>
  5. 5. Fakultet tehničkih nauka Centar za geoinformacione tehnologije
  6. 6. Tehnološko-organizaciona šema
  7. 7. <ul><li>Osnovan 2003. godine u okviru Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu </li></ul><ul><li>GITIS centar je podeljen u četiri organizacione celine </li></ul><ul><ul><li>Kontrolni centar mreže permanentnih GPS stanica Vojvodine </li></ul></ul><ul><ul><li>Laboratorija za akviziciju, obradu i prezentaciju prostornih podataka </li></ul></ul><ul><ul><li>Laboratoriju za dubinsku detekciju </li></ul></ul><ul><ul><li>Centar za realizaciju GIS </li></ul></ul>Centar za geoinformacione tehnologije i sisteme GITIS
  8. 8. Opremljenost centra <ul><ul><li>Nove i savremene laboratorije, formirane u saradnji sa renomiranim svetskim kompanijama iz oblasti: IBM, Cisco Systems, Allied Telesyn, Micronas, ABB, Philips, Sagem, OpenWave, AOL, Cirrus Logic, Danfoss, Nivelco, Feedback, Siemens, Leica, Trimble, Schneider Electric. </li></ul></ul><ul><ul><li>Računarske učionice </li></ul></ul><ul><ul><li>Software (LPS, Photomod, Microstation, Erdas Imagine) </li></ul></ul><ul><ul><li>Mreža permanentnih GPS stanica APOS-NS </li></ul></ul><ul><ul><li>Specijalizovana merna oprema - Georadar. </li></ul></ul><ul><ul><li>Geodetska oprema </li></ul></ul>
  9. 9. Projekti <ul><li>AKVIZICIJA PODATAKA PRIMENOM GPS </li></ul><ul><li>IZGRADNJA GIS I PORTAL APLIKACIJE </li></ul><ul><li>OBRADA I PRIMENA SATELITSKIH SNIMAKA </li></ul><ul><li>SAVETODAVNA SLUŽBA </li></ul><ul><li>PODRŠKA PROGNOZNOJ SLUŽBI </li></ul>
  10. 10. AKVIZICIJA PODATAKA PRIMENOM GPS <ul><li>Mreža permanentnih stanica </li></ul><ul><li>Primena u preciznoj poljoprivredi </li></ul>
  11. 11. >FAZA I decembar 2003. >FAZA II oktobar-decembar 2004. >FAZA III januar 2005. >FAZA IV februar-april 2005. >FAZA V oktobar 2005. >FAZA VI novembar 2005. gpsweb.uns.ac.rs
  12. 12. APOS-NS – trenutno stanje mreže <ul><ul><li>Mreža permanentnih GPS stanica APOS-NS </li></ul></ul><ul><ul><li>( A cademic GNSS P OS ition Timing and N avigation S ystem ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Razvijena od strane Centra za geoinformacione tehnologije i sisteme </li></ul></ul><ul><ul><li>Mreža se sastoji od 9 permanentnih stanica i kontrolnog centra </li></ul></ul>
  13. 13. Primena u preciznoj poljoprivredi
  14. 14. IZGRADNJA GIS I PORTAL APLIKACIJE <ul><li>GIS ZA POTREBE MINISTARSTVA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE </li></ul><ul><ul><li>Infrastruktura prostornih podataka </li></ul></ul><ul><ul><li>ISO standardi </li></ul></ul><ul><ul><li>OpenGIS standardi </li></ul></ul><ul><ul><li>Akvizicija podataka </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>GPS premer, Daljinska detekcija, Dodatni senzori </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Uspostavljanje inicijalne kartografske osnove </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Georeferenciranje različitih izvora podataka </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Arhitektura GIS sistema </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Definisanje modela, Definisanje geoportala </li></ul></ul></ul></ul>
  15. 15. ISO standardi, OpenGIS standardi <ul><li>ISO TC211 </li></ul><ul><li>ISO 19107: Prostorna šema </li></ul><ul><li>Metapodaci - ISO 19115 / ISO 19139 </li></ul><ul><li>Osnovni zadatak OGC konzorcijuma je razvoj otvorenih standarda koji omogućavaju interoperabilnost i integraciju prostornih informacija, softvera za njihovu obradu i prostornih servisa. </li></ul><ul><li>Prostorne informacije i njihova obrada obuhvataju geografske informacione sisteme (GIS), daljinsku detekciju, premer i mapiranje, navigaciju, lokacijski bazirane servise, pristup prostornim bazama podataka, senzorski web, i druge prostorne tehnologije i izvore informacija. </li></ul>
  16. 16. ISO TC211 <ul><li>Definišu strukturu geografskih informacija </li></ul><ul><li>Oko 40 standarda </li></ul><ul><ul><li>19101: Geographic information - Reference model </li></ul></ul><ul><ul><li>19102: Geographic information - Overview </li></ul></ul><ul><ul><li>19103: Geographic information - Conceptual schema language </li></ul></ul><ul><ul><li>19104: Geographic information - Terminology </li></ul></ul><ul><ul><li>19105: Geographic information - Conformance and testing </li></ul></ul><ul><ul><li>19106: Geographic information - Profiles </li></ul></ul><ul><ul><li>19107: Geographic information - Spatial schema </li></ul></ul><ul><ul><li>19108: Geographic information - Temporal schema </li></ul></ul><ul><ul><li>19109: Geographic information - Rules for application schema </li></ul></ul><ul><ul><li>19110: Geographic information - Feature cataloguing methodology </li></ul></ul><ul><ul><li>19111: Geographic information - Spatial referencing by coordinates </li></ul></ul><ul><ul><li>19112: Geographic information - Spatial referencing by geographic identifiers </li></ul></ul><ul><ul><li>19113: Geographic information - Quality principles </li></ul></ul><ul><ul><li>19114: Geographic information - Quality evaluation procedures </li></ul></ul><ul><ul><li>19115: Geographic information - Metadata </li></ul></ul><ul><ul><li>19116: Geographic information - Positioning services </li></ul></ul>
  17. 17. OpenGIS standardi <ul><li>Catalogue Service </li></ul><ul><li>Coordinate Transformation </li></ul><ul><li>Filter Encoding </li></ul><ul><li>Geographic Objects </li></ul><ul><li>Geography Markup Language </li></ul><ul><li>Geospatial eXtensible Access </li></ul><ul><li>Control Markup Language </li></ul><ul><li>(GeoXACML) </li></ul><ul><li>GML in JPEG 2000 </li></ul><ul><li>Grid Coverage Service </li></ul><ul><li>Location Services (OpenLS) </li></ul><ul><li>Observations and Measurements </li></ul><ul><li>Sensor Model Language </li></ul><ul><li>Sensor Observation Service </li></ul><ul><li>Sensor Planning Service </li></ul><ul><li>Simple Features </li></ul><ul><li>Simple Features CORBA </li></ul><ul><li>Simple Features OLE/COM </li></ul><ul><li>Simple Features SQL </li></ul><ul><li>Styled Layer Descriptor </li></ul><ul><li>Symbology Encoding </li></ul><ul><li>Transducer Markup Language </li></ul><ul><li>Web Coverage Service </li></ul><ul><li>Web Feature Service </li></ul><ul><li>Web Map Context </li></ul><ul><li>Web Map Service </li></ul><ul><li>Web Processing Service </li></ul><ul><li>Web Service Common </li></ul>
  18. 18. Mesto OGC standarda u svetu standarda
  19. 19. Arhitektura GIS sistema <ul><li>Model podatka je u skladu sa ISO 19100 serijom standarda </li></ul>Application Schema
  20. 20. Arhitektura GIS sistema <ul><li>U cilju definisanja geoportala neophodno je: </li></ul><ul><ul><li>definisati model saradnje i preuzimanja kartografskog materijala iz postojećih izvora i institucija </li></ul></ul><ul><ul><li>definisati sadržaj inicijalne kartografske osnove </li></ul></ul><ul><ul><li>definisati postupak unapređenja i proširenja inicijalne kartografske osnove </li></ul></ul><ul><ul><li>prikupiti podatke postupcima akvizicije </li></ul></ul>
  21. 21. <ul><li>Prezentacija geopodatka: </li></ul><ul><ul><li>Vektori – baza podataka </li></ul></ul><ul><ul><li>Rasteri – fajl sistem </li></ul></ul><ul><li>Tehničke osnove za razvoj GIS-a: </li></ul><ul><ul><li>Sistem za upravljanje bazama podataka DBMS - PostGreSQL(PostGIS) </li></ul></ul><ul><ul><li>GeoServer – open source web map server koji omogućava prikaz geopodatka,kreiranje lejerske strukture,baziran na OGC specifikacijama </li></ul></ul><ul><ul><li>deegree iGeoPortal – web klijent baziran na OCG WMC , omogućava prikaz WMC slojeva definisanih na GeoServeru </li></ul></ul>
  22. 22. GIS Ekologije Baza podataka Baza podataka PostgreSql/Postgis Korisnički interfejs Klijent k atalog a (Web ap likacije ba zirane na JSP) V i zualizacija Web br auzer J2EE Servlet Engine Web Map Server Upravljanje procesima WMS (Java Servlet) OGC WMS Bazirano na otvorenoj arhitekturi i implementirano na open source platformi request response Deegree iGeoportal ( OGC WMC ) PostgreSql Geoserver ( OGC WMS )
  23. 24. OBRADA I PRIMENA SATELITSKIH SNIMAKA <ul><li>Klasifikacija zemljišnog pokrivača CLC </li></ul><ul><li>Klasifikacija i identifikacija poljoprivrednih kultura </li></ul><ul><ul><li>Poljoprivredno dobro „Stari Tamiš“, Pančevo </li></ul></ul><ul><ul><li>Poljoprivredno dobro „Sava Kovačević“, Vrbas </li></ul></ul><ul><li>Detekcija promena </li></ul><ul><li>Analiza vegetacionih indeksa poljoprivrednih kultura </li></ul><ul><li>Predlog uspostave informacionog sistema zemljišnih parcela LPIS (Land Parcel Identification System) </li></ul>
  24. 25. Corine Land Cover - CLC <ul><li>Program za koordinaciju informacija o okolini i prirodnim resursima pod nazivom CORINE ( CO o R dination of IN formation on the E nvironment ). </li></ul><ul><li>SVRHA CORINE programa je identifikacija i smislena kategorizacija zemljišnog pokrivača. </li></ul><ul><li>44 klase u 3 hijerarhijska nivoa </li></ul><ul><li>25 ha minimalna površina (Minimum Mapping Unit - MMU) </li></ul>
  25. 26. CLC Srbija
  26. 27. Metodologija Ortorektifikacija satelitskih snimaka ( JRC ) Vizuelna interpretacija i klasifikacija snimak Verifikacija rezultata Finalna izrada vektorske baze podataka Validacija Integracija sa ostalim podacima
  27. 28. CLC 2000 Srbija
  28. 29. CLC - Poljoprivredna područja Obradivo zemljište Nenavodnjavano obradivo zemljište Obradivo zemljište Stalno navodnjavano zemljište Trajne kulture Vinogradi Trajne kulture Voćnjaci i jagodičaste biljke Pašnjaci Pašnjaci Heterogene poljoprivredne površine Jednogodišnji usevi spojeni sa stalnim usevima Heterogene poljoprivredne površine Raznovrsne kulture Heterogene poljoprivredne površine Pretežno poljoprivredno zemljište, sa većim površinama prirodne vegetacije Heterogene poljoprivredne površine Poljoprivredno - Šumska područja (Šume koje su zasadili ljudi )
  29. 30. Klasifikacija zemljišnog pokrivača upotrebom klasifikacije sa nadgledanjem Raspored tabli za poljoprivredno dobro Stari Tamiš Crvena - Soja Žuta – Suncokret Narand žasta- Pšenica Bela - Šećerna repa Tamno zelena – Lucerka Svetlo zelena – Kukuruz Braon - Semenski kukuruz
  30. 31. Klasifikacija zemljišnog pokrivača upotrebom klasifikacije sa nadgledanjem Raspored tabli za DPP “Sava Kovačević” RGB 453 Prikaz Samo Poljoprivredno dobro Crveno – Kukuruz Svetlo zelena – Lucerka Tamno plava – Šećerna repa Žuta – Soja Ljubičasta - Suncokret
  31. 32. Detekcija promena <ul><li>Cilj: detektovanje promena nastalih u određenom vremenskom intervalu, analizom satelitskog snimka oblasti od interesa </li></ul><ul><ul><li>Vodene površine </li></ul></ul><ul><ul><li>Šumske površine </li></ul></ul>
  32. 33. Detekcija promena vodenih površina <ul><li>Nastale vodene površine </li></ul><ul><li>1987-2000 </li></ul><ul><li>Nestale vodene površine </li></ul><ul><li>1987-2000 </li></ul>
  33. 34. Detekcija promena šumskih površina <ul><li>Nastale šumske površine </li></ul><ul><li>1987-2000 </li></ul><ul><li>Nastale šumske površine </li></ul><ul><li>1987-2000 </li></ul>
  34. 35. Proširenje gradske povr šine 1987 – 2000
  35. 36. Vegetacioni indeksi - RapidEye <ul><li>Analiza sastava vegetacije, zemljišta, vodenih površina </li></ul><ul><li>Ukazuju na potrebu za dodatnim đubrenjem, navodnjavanjem i sl. </li></ul><ul><li>Mogućnost predviđanja prinosa </li></ul>
  36. 37. Vegetacioni indeksi - RapidEye
  37. 38. Informacioni sistem zemljišnih parcela - LPIS <ul><li>A nalizirati Integrisan i s istem a dministracije i k ontrole i Informacio ni s istem z emljišnih p arcela (Land Parcel Identification System - LPIS) </li></ul><ul><li>Samo na temelju sređene evidencije poljoprivrednog zemljišta moguće je davati i kontrolisati subvencije u poljoprivredi a LPIS sistem treba obezbediti tačnu identifikaciju stvarno korištenog poljoprivrednog zemljišta. </li></ul><ul><li>LPIS - grafička evidencija svih zemljišnih površina koje se koriste za poljoprivrednu proizvodnju. </li></ul><ul><li>Uspostavljanjem LPIS država dobija na raspolaganje informacioni sistem u kome su sadržani stvarni podaci o korišćenju poljoprivrednih površina, i može služiti u administrativne svrhe ali i za izradu analiza i podloga za donošenje odluka u procesu kreiranja i sprovođenja poljoprivredne politike i ruralnog razvoja. </li></ul>
  38. 39. Informacioni sistem zemljišnih parcela - LPIS <ul><li>3 tipa mogućih referenci – 3 tipa sistema </li></ul><ul><ul><li>Katastarski baziran sistem </li></ul></ul><ul><ul><li>Sistem baziran na parceli </li></ul></ul><ul><ul><li>Sistem baziran na bloku </li></ul></ul>katastarski plan blok poljoprivredna parcela
  39. 40. Predlog LPIS – sistem baziran na bloku A spekt i primene i predlog implementacije LPIS u našem okruženju (demo područje okoline Pančeva)
  40. 41. SAVETODAVNA SLUŽBA Projektovanje geoportala za savetodavnu službu <ul><li>web aplikacija za evidenciju obrazaca i kartona </li></ul><ul><li>Model podataka u skladu sa ISO 19100 serijom standarda </li></ul><ul><ul><li>Obrasci kartona o odabranom gazdinstvu </li></ul></ul><ul><li>Projektovanje baze podataka </li></ul><ul><ul><li>PostgreSql </li></ul></ul><ul><li>Implementacija servisa za pristup i vizualizaciju geopodataka </li></ul><ul><ul><li>OGC Web Map Service - WMS </li></ul></ul><ul><ul><li>OGC Web Feature Service - WFS </li></ul></ul><ul><ul><li>OGC Web Coverage Service - WCS </li></ul></ul><ul><li>Implementacija klijentskih aplikacija </li></ul><ul><ul><li>deegree iGeoportal </li></ul></ul><ul><ul><li>Google Earth </li></ul></ul>Geoserver
  41. 42. Arhitektura geoportala za savetodavnu službu
  42. 43. Model podataka za savetodavnu službu
  43. 44. Model podataka za savetodavnu službu
  44. 45. Tematske celine i slojevi <ul><li>Geoportal sadrži sledeće tematske celine sa odgovarajućim slojevima podataka: </li></ul><ul><li>Poljoprivredna područja prema CORINE klasifikaciji zemljišnog pokrivača – 9 slojeva, </li></ul><ul><li>Gradska područja prema CORINE klasifikaciji zemljišnog pokrivača – 9 slojeva, </li></ul><ul><li>Šumska područja prema CORINE klasifikaciji zemljišnog pokrivača – 10 slojeva, </li></ul><ul><li>Vlažna područja prema CORINE klasifikaciji zemljišnog pokrivača – 2 sloja, </li></ul><ul><li>Vodene površine prema CORINE klasifikaciji zemljišnog pokrivača – 2 sloja, </li></ul><ul><li>Poljoprivredne stanice – 3 sloja, </li></ul><ul><li>Pedologija – 13 slojeva, </li></ul><ul><li>Topografske karte 1:25000 – 2 sloja, </li></ul><ul><li>Katastarske podloge 1:1000 – 1 sloj, </li></ul><ul><li>Ortofoto planovi – 3 sloja sa Landsat satelitskim snimkom kao podlogom, </li></ul><ul><li>Visinska predstava terena u vidu digitalnog modela terena i izohipsi – 2 sloja </li></ul><ul><li>Komasacija – 7 slojeva, </li></ul><ul><li>Svi slojevi zajedno radi ukrštenog pregleda podataka iz različitih slojeva </li></ul><ul><ul><li>– ukupno 63 sloja . </li></ul></ul>
  45. 46. Poljoprivredna stanica – tabelarni pregled podataka iz obrasca kartona o odabranom gazdinstvu Informacije o poljoprivrednom gazdinstvu
  46. 47. Export / import podataka u GML formatu
  47. 48. PODRŠKA PROGNOZNOJ SLUŽBI <ul><li>Nova aktivnost! </li></ul><ul><li>Izgradnja portala </li></ul><ul><li>Podrška senzorima </li></ul><ul><li>Prognostika </li></ul><ul><li>Modeli realizovani za naše područje </li></ul><ul><li>Dopuna sa satelitskim senzorima </li></ul>
  48. 49. PODRŠKA PROGNOZNOJ SLUŽBI <ul><li>Projekat će biti realizovan u tri faze: </li></ul><ul><li>Faza I: razvoj jedinstvene aplikacije za prikupljanje podataka. </li></ul><ul><li>Faza II: razvoj aplikacije za analizu podatka i predviđanje. </li></ul><ul><li>Faza III: razvoj geoinformacionog sistema koji će se bazirati na troslojnoj arhitekturi. </li></ul>
  49. 50. PODRŠKA PROGNOZNOJ SLUŽBI
  50. 51. Faza I <ul><li>Analiza postojećih modela podataka </li></ul><ul><li>Integracija postojećih u jednistveni model podataka </li></ul><ul><li>Razvoj aplikacije za prikupaljanje podataka – implementacija aplikacije za prikupljanje podataka, unošenje, ažuriranje, brisanje podataka, kao i generisanje izveštaja. </li></ul><ul><li>Migracija podataka u novi sistem – na zahtev – po implementaciji aplikacije za prikupljanje podataka sledi implementacija modula za migraciju podataka iz postojeće MySQL baze u PostgreSQL bazu koja će se izvršavati na zahtev korisnika </li></ul>
  51. 52. Faza II <ul><li>Proširenje modela strukturom vezanom za METEOS – proširivanje modela baze podataka strukturom neophodnom za skladištenje podataka sa METEOS-a </li></ul><ul><li>Preuzimanje podataka sa METEOS-a – implementacija modula za preuzimanje podataka sa METEOS-a </li></ul><ul><li>Razvoj algoritama analize – razvoj algoritama za analizu podataka i predviđanje </li></ul><ul><li>Implementacija aplikacije za analizu – razvoj korisničke aplikacije u okviru koje bi se mogli izvršavati implementirani algoritmi za analizu i predviđanje </li></ul>
  52. 53. Faza III <ul><li>Definisanje lejerske strukture GIS-a – određivanje skupa slojeva koji će se prikazivati na geoportalu, kao i grupisanje po temtskim celinama </li></ul><ul><li>Definisanje troslojne arhitekture GIS-a – koristiće se PostgreSQL sistem za upravljanje bazama podataka sa proširenjem PostGIS za prostorne podatke, Geoserver web map server za definisanje lejerske strukture i određivanje stilova prikaza i deegree iGeoportal klijentska aplikacija za razvoj geoportala. Sva tri sloja se baziraju na open-source rešenjima i podržavaju standarde ISO 19100 serije i OpenGIS preporuke. </li></ul><ul><li>Učitavanje prostornih podataka – priprema prostornih podataka, podešavanje u odgovarajući format za unos, učitavanje podataka u bazu </li></ul><ul><li>Razvijanje lejerske strukture – kreiranje lejera na web map serveru, definisanje stilova prikaza </li></ul><ul><li>Implementacija geoportala – razvoj klijentske aplikacije, definisanje interfejsa, tematskih celina, legende </li></ul><ul><li>Definisanje metapodataka – definisanje metapodataka za svaki lejer u GeoNetwork web aplikaciji. </li></ul>
  53. 54. Naš cilj : <ul><li>Razvoj kapaciteta koji poboljšava dinamični i održivi protok informacija za detekciju , prognozu i suzbijanje štetočina i bolesti u poljoprivredi korišćenjem informacionih tehnologija !!! </li></ul>
  54. 55. HVALA NA PAŽNJI!

  ×