Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Normes d accentuacio

 • Be the first to comment

Normes d accentuacio

 1. 1. ACCENTUACIÓ Regles d’accentuació de paraules agudes, planes i esdrúixoles
 2. 2. Recordes? <ul><li>Hi ha tres tipus de paraules: </li></ul><ul><li>Agudes: la seva síl·laba tònica és l’última </li></ul><ul><li>ex: cami ó </li></ul><ul><li>Planes: la seva síl·laba tònica és la penúltima </li></ul><ul><li>ex: plan ta </li></ul><ul><li>Esdrúixola: la seva síl·laba tònica és la avantpenúltima </li></ul><ul><li>ex: mú sica </li></ul>
 3. 3. PRACTIQUEM PER RECORDAR…. <ul><li>Digues si aquestes paraules són agudes, planes o esdrúixoles : </li></ul><ul><li>Carrer mètrica premi </li></ul><ul><li>Cotxe barri obra </li></ul><ul><li>Bolígraf paraula edifici </li></ul><ul><li>Costum crisi universitat </li></ul><ul><li>Mossegar emperador clàssic </li></ul>
 4. 4. PARAULES ESDRUÍXOLES <ul><li>Les paraules esdrúixoles s’accentuen sempre. </li></ul><ul><li>Ex: història, càtedra, física, química, etc. </li></ul>
 5. 5. PARAULES AGUDES <ul><li>Les paraules agudes s’accentuen quan acaben en: </li></ul><ul><li>VOCAL porró </li></ul><ul><li>VOCAL + S matalàs </li></ul><ul><li>EN, IN entén </li></ul>
 6. 6. PARAULES PLANES <ul><li>Les paraules planes s’accentuen quan NO acaben com les agudes. </li></ul><ul><li>És a dir, s’accentuen quan NO acaben en: </li></ul><ul><li>Vocal </li></ul><ul><li>Vocal +s </li></ul><ul><li>Vocal +n </li></ul><ul><li>Ex: fotògraf, plànol </li></ul>
 7. 7. TIPUS D’ACCENTS <ul><li>Recorda que hi ha dos tipus d’accents: obert i tancat. </li></ul><ul><li>Accent tancat: ´ í, ú, é, ó </li></ul><ul><li>Accent obert: ` à, è, ò </li></ul>
 8. 8. ACCENT TANCAT <ul><li>L’accent tancat és com l’accent del castellà: ´ </li></ul><ul><li>El trobaràs sempre a les vocals i, u ; de vegades el trobaràs també a l’ e, o. </li></ul><ul><li>No el trobaràs mai a la lletra a. </li></ul>
 9. 9. ACCENT OBERT <ul><li>L’accent obert: ` </li></ul><ul><li>El trobaràs sempre a la vocal a ; de vegades el trobaràs també a l’ e, o </li></ul><ul><li>No el trobaràs. mai a la i,u. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Digues quines d’aquestes paraules tenen l’accent obert i quines el tenen tancat: </li></ul><ul><li>posició pèsol íntim </li></ul><ul><li>ànima mèrit ciència </li></ul><ul><li>Església història rodó </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Quin és l’accent que és com el del castellà? </li></ul><ul><li>Quina és la vocal que porta sempre l’accent obert? </li></ul><ul><li>Quines són les vocals que porten sempre l’accent tancat? </li></ul><ul><li>Quines són les vocals que de vegades porten l’accent obert i de vegades el porten tancat? </li></ul>

×