Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Reunio pares 2n_2018-19

93 views

Published on

Reunio pares 2n_2018-19

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Reunio pares 2n_2018-19

 1. 1. Reunió de mares i pares 2n ESO. Curs 2018-19 Institut Quercus. Sant Joan de Vilatorrada
 2. 2. Fulls repartits 1. Signatures d’assistència 2. BIQ (Butlletí Informatiu Quercus) 3. Enquesta de satisfacció via e-mail (3r trimestre)
 3. 3. 1. Informacions del curs Grups Tutors/es 2n A: 27 alumnes 2n A: Lluís Latorre (Naturals) 2n B: 27 alumnes 2n B: Paul Garbutt (Anglès) 2n C: 27 alumnes 2n C: Ester Cócera (Castellà) 2n D: 27 alumnes 2n D: Montse Farràs (VIP) Coordinació de nivell: Marcel Playà (Socials) Resta de l’Equip Docent Anna Vila (Direcció i Educació Física) Glòria Valls (Religió i Ètica) Josep Figueroa (Matemàtiques) Arian Casellas (Català) Guillem Cherto (Naturals i Tecnologia) Teresa Sàez (Anglès)
 4. 4. 2. Els valors del Centre Esforç Bona convivència Participació
 5. 5. 3. Currículum general Català 3 hores Aula Flexible Castellà 3 hores Aula Flexible Anglès 4 hores Aula Flexible / 1 h desdoblament Matèmàtiques 4 hores Aula Flexible Ciències Experimentals 3 hores 1 h laboratori Ciències Socials 3 hores 1h desdoblament Tecnologia 2 hores 1 h taller Educació Física 2 hores Gimnàs VIP 2 hores Aula VIP Valors Ètics / Religió 1 hora A elecció Tutoria 1 hora Grup classe
 6. 6. 3. Currículum: matèries optatives - Matèries semestrals (del 12/9 al 25/1 / del 28/1 al 10/6) - 2 hores setmanals L’univers Fem matemàtiques Introducció a l’alemany Introducció al francès Activitats a la natura Los medios de comunicación
 7. 7. 3. Currículum: treball de síntesis - El treball de síntesi és un conjunt d'activitats d'ensenyament i aprenentatge, fetes en equip, per aconseguir que l'alumnat sigui capaç d'aplicar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries - Es fa de 1r a 3r de l’ESO. - Aprenentatge competencial. - De l’11 al 17 de juny. - Tema: “Cardona i la mineria de la sal” - Pernoctació 1 nit (“Vilar Rural”)
 8. 8. 3. Currículum: impuls a la lectura
 9. 9. 4. Metodologia - Continua com a 1r ESO. - Més autonomia - Diversitat d’assignatures → diversitat de maneres de treballar - Llibres, apunts, deures… - Exàmens, treballs cooperatius, activitats online, jocs... - Hàbits: d’estudi, organització, de comportament, d’higiene...
 10. 10. 5. Mesures d’atenció a la diversitat - Aula Flexible: - 12-13 alumnes no conductuals. - Diferent metodologia de treball i criteris d’avaluació. - Dinàmica: entrada i sortida d’alumnat si s’escau o si no aprofita el recurs - Desdoblaments: ràtios d’alumnat més baixes. - Plans Individuals (PI) adaptació metodològica i criteris d’avaluació. - ATI: Atencions Individuals de caràcter psicològic, d’idioma, organitzatiu i de treball.
 11. 11. 6. Avaluació
 12. 12. 6. Avaluació - Importància de la regulació de l’aprenentatge i de la nota. - Al llarg del curs hi ha una preavaluació (novembre), tres avaluacions parcials i l’avaluació final. La preavaluació serveix per aplicar mesures correctores, segons com s’hagi iniciat el curs. - Recuperacions trimestrals. - L’avaluació final determina les notes finals del curs, així com si l’alumne/a ha d’anar a les recuperacions de setembre. - Recuperacions de setembre: els alumnes podran recuperar les matèries suspeses a l’avaluació final. - “Nota de tall” cicles formatius (1r a 3r ESO) - Nota final d’ESO: mitjana dels 4 cursos
 13. 13. 7. Tutoria Tutoria de grup Tutoria Individual Hi ha 1h setmanal de tutoria de grup El tutor individual fa un seguiment més personalitzat dels alumnes - Visió i dinàmica del grup. - Seguiment de les faltes d’assistència. És qui fa d’enllaç amb la família El divendres es fan les activitats del Pla d’Acció Tutorial: - hàbits i tècniques d’estudi - convivència i cohesió de grup - mediació - educació viària - presa de decisions - prevenció d’addicions i substàncies tòxiques: tabac i alcohol - preparació de Jornades de Centre... Horaris entrevistes: - Anna Vila: dimecres de les 10h40’ a les 11h35’ - Ester Cócera: divendres de les 10h40’ a les 11h35’ - Paul Garbutt: dimarts de les 10h40’ a les 11h35’ - Lluís Latorre: dimarts de les 11h35’ a les 12h30’ - Montse Farràs: dijous de les 9h25’ a les 10h20’ - Teresa Sàez: divendres de les 9h25’ a les 10h20’ - Arian Casellas: divendres de les 11h35’ a les 12h30’ - Josep Figueroa: divendres de les 10h40 a les 11h35’ - Guillem Cherto: dilluns de les 11h35’ a les 12h30’ - Glòria Valls: dimecres de les 10h40’ a les 11h35’ - Marcel Playà: dilluns de les 11h35’ a les 12h30’
 14. 14. 8. Gestió de l’assistència i comunicacions - L’assistència és obligatòria. - A les 8 del matí es fa un control d’assistència i, en cas d’absència, es truca a casa per informar la família. - En cas d’absència (o retard) cal que els pares o tutors justifiquin la falta a l’agenda i que l’alumne l’ensenyi al tutor de grup el divendres. - Si s’acumulen 3 retards no justificats d’una assignatura es comptarà com una incidència. - En cas d’acumulació de faltes no justificades es podran aplicar sancions. - Els alumnes de 1r i 2n d’ESO no estan autoritzats a fer vaga.
 15. 15. 9. Sortides - Al llarg del curs s’organitzaran diverses sortides. - Cada sortida s’haurà de pagar individualment. - Des del moment en què l’alumne sigui informat d’una sortida hi haurà un termini per pagar-la i lliurar el resguard de pagament juntament amb l’autorització de la sortida al professor/a responsable de la sortida. - No s’accepten pagaments fora de termini, ja que si no hi ha prou alumnat assistent a la sortida, aquesta s’anul·la i es retornen els diners.
 16. 16. 9. Sortides En cas de NO ASSISTÈNCIA: - Avís per part de la família abans de les 8:00 h. - Justificació a l’agenda en un termini màxim d’una setmana després de la realització de la sortida. La justificació cal ensenyar-la al professor/a responsable de la sortida. - Reclamació a Secretaria del retorn dels diners durant el període d’un mes després de la realització de la sortida.
 17. 17. 10. Calendari FESTIU FESTES DE LLIURE DISPOSICIÓ 11/9, 12/10, 1/11, 12/11, 6/12, 24/12-7/1, 15-22/4, 1/5, 24-25/6 2/11, 7/12, 21-22/2
 18. 18. 11. Disciplina - En cas d’actitud negativa (no treballar, no portar el material, molestar els companys, interrompre, faltar al respecte...) el professorat pot fer un full d’incidència o d’expulsió. - El tutor individual comunicarà les incidències i expulsions a la família. - Si el fet es considera greu o hi ha una reiteració d’incidències s’aplicaran sancions.
 19. 19. 12. Ús del mòbil - No està permès el seu ús a l’aula. - No es poden fer fotografies ni vídeos a cap lloc del centre. - Sanció a aquells alumnes que el facin servir, facin fotografies, ... - Reflexionar amb ells si és necessari que el duguin i si veiem que no és realment imprescindible, que no el portin. - Poden trucar des de consergeria quan hi ha qualsevol urgència. - El centre no es pot responsabilitzar de la pèrdua o robatori del mòbil ni de cap altra pertinença.
 20. 20. 13. Ordinadors portàtils - Tots els alumnes disposen d’ordinador portàtil a l’aula. - Carta de compromís (retornar signat)
 21. 21. 14. Armariets - Hi ha armariets dins les aules de 2n d’ESO. - Qui les vulgui fer servir ho ha de demanar al tutor/a, que n’hi assignarà un. - S’ha de dur un cadenat.
 22. 22. 15. Ajudes - Ajuda econòmica per llibres de text i per material didàctic. S’haurà de presentar documentació. Les famílies hauran de presentar una instància.
 23. 23. 16. Quercus sostenible - Neteja de l’aula: a l’hora de tutoria - Neteja del pati: - Cada divendres un grup classe a tutoria - Cada dia 3 alumnes després del pati.
 24. 24. 17. Convalidacions d’esport i música - Passar per secretaria com més aviat millor (fins el 29 de setembre)
 25. 25. 18. Serveis de l’Institut - Biblioteca - Cantina - Transport escolar - TIS (Tècnic Inserció Social) - Auxiliar de conversa
 26. 26. 19. Bústia de queixes i suggeriments - A l’entrada de l’institut i a la pàgina web del Quercus.
 27. 27. 20. AMPA (Contacte: pàgina web del Quercus) - Qui som? - Quan ens reunim? - Gestionem el programa de reutilització de llibres de lectura “Cuida’m” - Conveni signat amb IDDINK - Col·laboració amb l’organització d’actes - Quota AMPA: - Aquesta quota es fa efectiva juntament amb la matrícula i la quota de l’AMPA. - Cobreix el material col·lectiu i part de l’individual material d’aula - Fotocòpies que proporciona el professorat i el centre - material de tallers, laboratori… - Carpeta arxivadora i bock’n’roll - Agenda - TIS, Tècnic informàtic, Bibliotecària - Extraescolars: repàs de matemàtiques i anglès
 28. 28. 21. RELACIÓ FAMÍLIA - CENTRE - És molt important l’actuació i la col·laboració dels pares - Col·laboració en la visió positiva del centre - Justificació de les faltes d’assistència (en un termini d’una setmana) - Traspàs d’informació i presa d’acords. - Estem oberts a qualsevol tipus de col·laboració.
 29. 29. 2n A
 30. 30. 2n B
 31. 31. 2n C
 32. 32. 2n D
 33. 33. GRÀCIES PER LA VOSTRA ASSISTÈNCIA I ATENCIÓ

×