Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Biq inici curs def 15 16

642 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Biq inici curs def 15 16

  1. 1. Inst BIQ Butlletí informatiu de centre setembre de 2015 núm. 1 Inici del curs 2015 – 2016 NOVETATS AL CENTRE: El curs passat vam iniciar una nova fita impulsant l'aprenentatge curricular en llengües estrangeres. Aquest curs hem volgut fer un pas més enllà i ens hem incorporat al GEP (Grup Experimental del Plurilingüisme), per la qual cosa ampliarem el nombre de classes en llengua anglesa. Així doncs, a més de 1r d'ESO, en què ja hem estat impartint l'hora d'Educació física en anglès el curs passat i a 4t d'ESO, les pràctiques de Biologia i geologia, enguany a 2n i 3r farem la Música també en anglès. En aquesta mateixa línia, aquest curs oferirem a l'alumnat de 2n d'ESO una matèria optativa d'alemany. Per altra banda, creiem que la lectura i la bona comprensió lectora és bàsica per a un bon rendiment acadèmic. És en aquest sentit que ens hem volgut adherir al programa ILEC (Impuls de la lectura) del Departament d'Ensenyament, i que ha de tenir repercussió a totes les àrees i nivells del centre. Per últim, el curs que ve ens iniciarem en un altre projecte, aquest cas de caire social. Es tracta del Servei comunitari, que realitzarà tot l'alumnat de 3r d'ESO. ESMORZARS Us recomanem que porteu dos tipus d’esmorzars: un esmorzar pel primer pati tipus entrepà i un segon esmorzar més lleuger, com ara alguna peça de fruita. Ja sabeu que és important menjar fruites i verdures cinc cops al dia. Cal evitar abusar de la rebosteria industrial, ja que conté grasses saturades. Seria convenient que no portéssiu brics de sucs, ja que contenen molts sucres afegits. És recomanable que els entrepans no s'emboliquin amb paper d'alumini; és molt millor l'ús d'altres tipus d'embolcalls com carmanyoles, boc'n'roll... També volem recordar-vos la importància que té que vinguin a les 8 del matí ja esmorzats, ja que el rendiment acadèmic és molt més baix si arriben sense haver menjat CÀRRECS DIRECTIUS I DE COORDINACIÓ Equip directiu: Directora: Núria Sala Montaner Cap d’estudis: Martí Garcia Calveras Cap d’estudis de FP: Anna Vila Espinalt Secretari-administrador: Josep Figueroa Cañas Coordinadora pedagògica: Iolanda Llohis Badia Coordinadors/es: 1r ESO: Marta Cases Grau 2n ESO: Cristina Segura Altimiras 3r ESO: Rosa Gamisans Berenguer 4t ESO: Marcel Playà Isard Batxillerat: Isabel Vicente Velasco Cicle formatiu de Grau Mitjà: Pere Bové Arimany CFGS Activitat física: Carles Fernández Roca CFFS Eficiència Energètica: Toni Montiel Portella Informàtic: Josep Ribalta Papiol Llengua i cohesió social: Josep Lluís Gozalbo Fuertes Qualitat: Àngel Gómez Terol Treball per competències: Begoña Irigaray Canals Aula Oberta: Sílvia López Riera Pla de l’esport: Josep Busuldu Pujols Règim especial d’esports: Josep Busuldu Pujols Prevenció de riscos: Gemma Font Posa Tutoria de manteniment: Pere Bové Arimany PFI: Susanna Suárez Subirana CALENDARI ESCOLAR 1r TRIMESTRE Inici de classes: 14 de setembre Final de trimestre: 27 de novembre Festes: 12 d'octubre, 11 de novembre. Les notes s’entregaran abans de marxar de vacances de Nadal: 22 de desembre. 2n TRIMESTRE Inici de trimestre: 30 de novembre Final de trimestre: 4 de març Institut QUERCUS Tel: 93 876 45 56 Av. Montserrat, 91-95 Fax: 93 876 43 81 08250 St. Joan de Vilatorrada e-mail: iesquercus@xtec.cat
  2. 2. Informacions 1r ESO setembre de 2015 INICI D’UNA ETAPA Els alumnes de 1r d’ESO comencen una nova etapa escolar d’ensenyament obligatori que ha de durar quatre anys i, en aquest cas, en un Institut d’Educació Secundària. El centre procura que els canvis (edifici, horari, professorat...) suposin el mínim d’enrenou possible, és a dir, que l’adaptació sigui una realitat al cap de poc. Enguany, a primer d’ESO hi haurà 4 línies. SORTIDA AL PARC DE L’AGULLA Per tal de conèixer-nos tots una mica més, tant professors com alumnes, abans d’engegar amb les classes, farem una sortida el dilluns dia 14 de setembre al Parc de l’Agulla. Hi anirem a peu, fent una passejada ben saludable i un cop allà farem jocs de dinàmica i cohesió grupal. A més a més, prendrem una xocolatada per gentilesa de l’AMPA. HÀBITS A TREBALLAR L’equip de professors de 1r d’ ESO ens hem proposat treballar aquests objectius: ÚS DE L’AGENDA L'agenda és una eina d'ús dels alumnes, pares i professors. Volem una agenda: - que sigui una eina de treball de l’alumne/a - com a instrument de comunicació amb la família - on quedi reflectit tot allò que s’ha de fer i quan fer-ho - on es deixi constància de les justificacions que calguin (retards, assistència...). CONTROL DEL TREBALL DIARI Pretenem que l’alumne/a s’acostumi a treballar amb constància, realitzant una feina de qualitat: ben feta i ben presentada i complint els terminis (presentant-la quan toqui). CORRECCIÓ EN EL COMPORTAMENT Treballarem perquè els/les nostres alumnes siguin persones educades en el respecte mutu: tolerants, responsables dels seus actes i que acceptin les normes de convivència. Volem doncs, nois i noies instruïts segons el programa ATENCIÓ A LA DIVERSITAT AULA FLEXIBLE Sabem que no tothom és igual, cadascú té un ritme diferent d’aprenentatge. És per això que procurem que l'alumnat que presenti alguna dificultat important o bé una problemàtica concreta que li dificulti seriosament el procés d’aprenentatge, tingui un ajut que es concreta a l’aula flexible. En aquest espai rebrà un aprenentatge més individualitzat en les matèries de Matemàtiques, Català, Castellà i Anglès. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT Les orientadores del centre, recolzades per l’equip de professors, ajuden en aquells casos en què els alumnes passen per un mal moment o bé tenen algun problema que pot desencadenar un baix rendiment pel que fa als seus aprenentatges. EQUIP DOCENT Marta Cases: coordinadora de 1r d’ESO i professora de Ciències naturals. Bet Danès: tutora de 1r A i professora de Ciències socials. Ester Cócera: tutora de 1r B i professora de Llengua castellana. Paul Garbutt: tutor de 1r C i professor d'Anglès. Lluís Latorre: tutor de 1r D i professor de Ciències naturals. Ester Llopis: professora de Matemàtiques. Davis Ges: professor de Música Iolanda Llohis: professora de Llengua catalana. Loida Méndez: orientadora i professora. TUTORIES A part del tutor de grup, cada alumne/a tindrà un tutor individual encarregat de mantenir periòdicament entrevistes amb els alumnes i els pares/mares o tutors. Durant les primeres setmanes de curs, els tutors comunicaran als alumnes els horaris d'atenció als pares, i quedaran apuntats a l'agenda, concretant-se posteriorment
  3. 3. Informacions 1r ESO setembre de 2015 d’ensenyament en els aspectes teòrics i pràctics i amb uns bons valors. En aquest punt, caldria insistir en la importància de l’ordre i la neteja per a una bona convivència. Creiem que tot plegat s’ha de treballar conjuntament a casa i a l’escola i no es tracta tant d’imposar sancions, sinó de fer reflexionar els alumnes. ÚS DEL MÒBIL És millor no dur el mòbil a l'institut. No es pot fer servir a l'aula. Fora de l'aula, està permès el seu ús, però en cap cas es poden fer fotografies ni filmacions amb cap dispositiu. El centre no es responsabilitza de la pèrdua o robatori del mòbil ni de cap altre DDP (dispositiu digital personal). la data amb cada alumne/a. PAGAMENT DE LES SORTIDES Cada sortida s’ha de pagar individualment. El pagament es farà d’una forma similar al que ja han fet servir per pagar la matrícula. Des del moment en què l’alumne/a sigui informat d’una sortida hi haurà una setmana per pagar-la i caldrà dur el resguard de pagament juntament amb l’autorització de la sortida al professor que ha informat l’alumne/a. Si la sortida s’anul·la per falta d’alumnat, els diners seran retornats. Recordem que les sortides són de caire obligatori, ja que durant les mateixes es treballen aspectes curriculars de les àrees.
  4. 4. Informacions 1r ESO setembre de 2015

×