Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
BIQ
Butlletí informatiu de
l’Institut Quercus
Setembre de 2018 ​Inici curs 2018-19
CALENDARI ESCOLAR ESO 2018-2019:
1r TRI...
CÀRRECS DIRECTIUS I DE COORDINACIÓ
Equip directiu:
Directora:​ Anna Vila Espinalt
Cap d’estudis​: Martí Garcia Calveras
Se...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Biq 2018 19 inici de curs.pdf

130 views

Published on

.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Biq 2018 19 inici de curs.pdf

  1. 1. BIQ Butlletí informatiu de l’Institut Quercus Setembre de 2018 ​Inici curs 2018-19 CALENDARI ESCOLAR ESO 2018-2019: 1r TRIMESTRE Inici de classes: 12 de setembre. Final de trimestre: 30 de novembre. Festius: 12 d'octubre, 1 de novembre i 2 de novembre (lliure disposició) i 12 de novembre (festa local). Les notes es lliuraran el 21 de desembre. 2n TRIMESTRE Inici de trimestre: 3 de desembre. Final de trimestre: 8 de març. Festius: 6 de desembre i 7 de desembre (lliure disposició). Del 22 de desembre al 7 de gener (vacances de Nadal), i 21 i 22 de febrer (festius de lliure disposició). Les notes es lliuraran el 22 de març. 3r TRIMESTRE Inici de trimestre: 11 de març. Viatge de 4t ESO: del 3 al 7 de juny. Final de trimestre ESO: 10 de juny. Treball de síntesi ESO i Projecte Recerca 4t: del 11 al 17 de juny. Activitats de recuperació i millora: 18 i 19 de juny. Sortida lúdica final de curs: 20 de juny. Festius: del 15 al 22 d'abril (vacances de Pasqua) i 1 de maig. Lliurament de notes: 27 de juny. HORARI L'horari de l'institut és intensiu, de 8:00h a 14:40h, amb dos patis: de 10:20 a 10:40h i de 12:30 a 12:50h. L’horari d’obertura del centre és: dilluns, dimarts i dijous de 8 a 18:30h / dimecres de 8 a 22h / divendres de 8 a 15:30h La importància d'esmorzar bé Us recordem que és vital que els alumnes vinguin ben esmorzats a les 8h., ja que el seu rendiment acadèmic és baix si arriben sense haver menjat adequadament. A més, us recomanem que portin un entrepà per al primer pati i un segon esmorzar, més lleuger, com ara una peça de fruita, per al segon pati. També aconsellem que s'utilitzin els portaentrepans reutilitzables. L'AMPA en facilita un a l’alumnat de 1r d'ESO. HÀBITS I NORMES: -Correcció en el comportament Treballarem perquè el nostre alumnat siguin persones educades en el respecte mutu: tolerants, responsables dels seus actes i que acceptin les normes de convivència. -Ús de l’agenda L'agenda és una eina d'ús de l’alumnat, famílies i professorat. Volem una agenda: - que sigui una eina de treball de l’alumne/a - com a instrument de comunicació amb la família - on quedi reflectit tot allò que s’ha de fer i quan fer-ho - on es deixi constància de les justificacions que calguin (retards, assistència...) -Treball diari Pretenem que l’alumne/a s’acostumi a treballar amb constància, realitzant una feina de qualitat: ben feta i ben presentada i complint els terminis (presentant-la quan toqui). PAGAMENT DE LES SORTIDES Cada sortida s’ha de pagar individualment. Des del moment en què l’alumne/a sigui informat/ada d’una sortida hi haurà un termini per pagar-la i caldrà dur el resguard de pagament, juntament amb l’autorització de la sortida, al professor/a corresponent. Si el dia de la sortida l’alumne/a no hi pot assistir caldrà que la família avisi al centre abans de les 8h; que ho justifiqui a l’agenda i l’entregui al professor/a responsable de la sortida en un termini màxim d’una setmana després de la realització de la sortida; i que reclami a secretaria el retorn dels diners en el període d’un mes després de la realització de la sortida. Recordem que les sortides són de caire obligatori, ja que durant les mateixes es treballen aspectes curriculars de les àrees. ÚS DEL MÒBIL No es pot fer servir el mòbil a l'aula i, llevat que ho permeti el professor per a un ús pedagògic puntual, cal tenir-lo apagat i guardat a la motxilla. Està permès l'ús del mòbil fora de l'aula, però en cap cas es poden fer fotografies ni filmacions amb cap aparell. El centre no es responsabilitza de la pèrdua o robatori del mòbil ni de cap altre dispositiu digital personal. INSTITUT QUERCUS Tel: 93 876 45 56 Av. Montserrat, 95 www.iesquercus.com 08250 St. Joan de Vilatorrada iesquercus@xtec.cat
  2. 2. CÀRRECS DIRECTIUS I DE COORDINACIÓ Equip directiu: Directora:​ Anna Vila Espinalt Cap d’estudis​: Martí Garcia Calveras Secretari-administrador​: Àngel Gómez Tero Coordinadora pedagògica:​ Gemma Boix López Coordinadors/es: 1 ESO:​ Loida Méndez 2 ESO:​ Marcel Playà 3 ESO:​ Miquel Ferrer 4 ESO:​ Elsa Fenoy Batxillerat:​ Rosa Gamisans Coordinador FP:​ Carles Fernández Informàtic:​ Josep Ribalta Qualitat: ​Leslie Olalla Aula Oberta: ​Sílvia López Pla de l’esport: ​Laia Fernández Ensenyaments esportius:​ Laia Fernández Prevenció de riscos:​ Gemma Font PFI:​ Susana Suárez PROJECTES QUE ENS CARACTERITZEN ● Impuls a la lectura Fa dos cursos vam iniciar un projecte nou de 30 minuts de lectura diària des de 1r d’ESO fins a 2n de Batxillerat que valorem molt positivament. L’alumnat comença el dia fent una lectura lliure i en silenci i després anoten els llibres llegits en un diari de lectures. L’objectiu és aconseguir que l’alumnat adquireixi i/o consolidi l’hàbit lector, comenci el dia relaxadament i després es concentri millor en les classes posteriors. A llarg termini, pretenem que hi hagi una millora notable de la competència lectora i de la capacitat crítica. ● Aprenem en anglès Les següents matèries s’imparteixen en llengua anglesa: 1 hora d’EF de 1r d’ESO, la Música de 3r d’ESO i les pràctiques de l’optativa de Biologia de 4t. ● Jornades de centre Les jornades de centre són iniciatives del professorat i/o de l’alumnat, en les quals es treballen temes de forma transversal. Cada curs duem a terme les següents: Jornada esportiva, Jornades científiques i tecnològiques, Jornada de Nadal, Jornada de la Pau i la Solidaritat, Setmana de la Salut i Jornada de Sant Jordi. ● Viatges Per practicar les llengües estrangeres que s’aprenen a l’institut organtizem viatges a França i a Alemanya per a l’alumnat de les matèries optatives d’ESO, i a Anglaterra per a tot l’alumnat de Batxillerat. NOVETATS ● Institut d’especial atenció a la pràctica esportiva Aquesta acreditació pretén garantir una educació de qualitat i accessible per a joves que tenen altes capacitats en el món de l’esport. Es concreta en la possibilitat de convalidació de l’EF i de les matèries optatives de tota l’ESO. Els esportistes han de formar part del programa ARC (Alt Rendiment Català). ● Cantina En aquests moments no disposem del servei de cantina, però estem treballant per poder oferir-lo a l’alumnat el més aviat possible. RECONEIXEMENTS EXTERNS L’any 2003 vam ser un dels 4 primers centres de Catalunya en certificar-nos a la ISO 9001 en gestió educativa. Fins a l’actualitat hem anat recertificant i fent les auditories de seguiment, la qual cosa ens ha permès tenir un centre molt ben organitzat a nivell de gestió. Des del 2008 participem a la xarxa d’excel·lència educativa del Departament d’Ensenyament. El curs 2016-17 vam rebre el reconeixement a l’excel·lència educativa basat en el model e2cat. Som l’únic centre del Bages que ha obtingut aquesta acreditació. Aquest reconeixement es concedeix a centres els resultats dels quals es mantenen, any rere any, amb tendència positiva (o lleugerament positiva), perquè les activitats que realitza i el personal que hi treballa desenvolupen les seves programacions d’acord amb unes estratègies i una planificació avalada pels seus resultats i l’experiència aconseguida en les promocions anteriors que es revisa i millora cada curs. ESTUDIS I GRUPS QUE OFERIM EL CURS 2018-19 Grups 1r ESO 4 2n ESO 4 3r ESO 4 4t ESO 4 1r BATX (Tecnològic, científic, ciències salut, humanístic i socials) 2 2n BATX (Tecnològic, científic, ciències salut, humanístic i socials) 2 1r CFGS Ensenyament i Animació esportiva 1 1r CFGS Condicionament físic 1 2n CFGS Animació d’activitats fisicoesportives 2 1r nivell d’Ensenyaments Esportius modalitat de futbol 1 2n nivell d’Ensenyaments Esportius modalitat de futbol 1 Programa de Formació i Inserció laboral de Serralleria (PFI) 1

×