Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1718 pga quercus

169 views

Published on

1718 pga quercus

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

1718 pga quercus

 1. 1. INSTITUT QUERCUS Sant Joan Vilatorrada Codi: PA Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11/10/2017 PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL INSTITUT QUERCUS PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL Sant Joan Vilatorrada CURS 2017-18 Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11/10/2017 Versió: 17-18 Data: 11/10/2017 PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL 11/10/2017 Pàgina: 1/55 PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL
 2. 2. INSTITUT QUERCUS Sant Joan Vilatorrada Codi: PA Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11/10/2017 ÍNDEX 1. CÀRRECS DEL CENTRE 2. MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR I COMISSIONS 3. COMPOSICIÓ DELS EQUIPS DOCENTS I DE LES ÀREES 4. OBJECTIUS ESTRATÈGICS I OPERATIUS DEL CENTRE I RESPONSABLES CURS 2017/2018 5. PROPOSTES DE MILLORA 6. HORARIS MARC DE L’ALUMNAT DELS DIFERENTS NIVELLS EDUCATIUS 7. PROGRAMACIÓ ANUAL DE LES ACTIVITATS ESCOLARS COMPLEMENTÀRIES 8. PROGRAMACIÓ ANUAL DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 9. ASPECTES ORGANITZATIUS DEL CALENDARI DE REUNIONS I ENTREVISTES AMB ELS PARES 10. ORGANITZACIÓ DE LES MESURES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 11. CALENDARI D’AVALUACIONS I LLIURAMENT 12. CALENDARI DE LES REUNIONS DELS ÒRGANS DE GOVERN, DE L’EQUIP DIRECTIU I DELS PROFESSORS 13. PARTICIPACIÓ EN PROJECTES 14. COMISSIONS DE TREBALL I ACTIVITATS DE FORMACIÓ i DEL PROFESSORAT i DEL PAS 15. RELACIONS EXTERNES AL CENTRE PREVISTES EN REFERÈNCIA A COL·LABORACIONS, SERVEIS EDUCATIUS I SIMILARS. 16. PLANS D’AVALUACIÓ DEL CENTRE 17. CALENDARIS INSTITUT QUERCUS PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL Sant Joan Vilatorrada CURS 2017-18 Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11/10/2017 Versió: 17-18 Data: 11/10/2017 1. CÀRRECS DEL CENTRE 2. MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR I COMISSIONS 3. COMPOSICIÓ DELS EQUIPS DOCENTS I DE LES ÀREES 4. OBJECTIUS ESTRATÈGICS I OPERATIUS DEL CENTRE I RESPONSABLES 5. PROPOSTES DE MILLORA 6. HORARIS MARC DE L’ALUMNAT DELS DIFERENTS NIVELLS EDUCATIUS 7. PROGRAMACIÓ ANUAL DE LES ACTIVITATS ESCOLARS 8. PROGRAMACIÓ ANUAL DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 9. ASPECTES ORGANITZATIUS DEL CALENDARI DE REUNIONS I ENTREVISTES AMB ELS PARES 10. ORGANITZACIÓ DE LES MESURES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 11. CALENDARI D’AVALUACIONS I LLIURAMENT D’INFORMACIÓ ALS PARES 12. CALENDARI DE LES REUNIONS DELS ÒRGANS DE GOVERN, DE L’EQUIP DIRECTIU I DELS PROFESSORS 13. PARTICIPACIÓ EN PROJECTES 14. COMISSIONS DE TREBALL I ACTIVITATS DE FORMACIÓ i DEL PROFESSORAT i DEL PAS RELACIONS EXTERNES AL CENTRE PREVISTES EN REFERÈNCIA A COL·LABORACIONS, SERVEIS EDUCATIUS I SIMILARS. 16. PLANS D’AVALUACIÓ DEL CENTRE PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL 11/10/2017 Pàgina: 2/55 3 5 7 4. OBJECTIUS ESTRATÈGICS I OPERATIUS DEL CENTRE I RESPONSABLES 9 20 6. HORARIS MARC DE L’ALUMNAT DELS DIFERENTS NIVELLS EDUCATIUS 26 30 8. PROGRAMACIÓ ANUAL DE LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 37 38 10. ORGANITZACIÓ DE LES MESURES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 39 D’INFORMACIÓ ALS PARES 40 12. CALENDARI DE LES REUNIONS DELS ÒRGANS DE GOVERN, DE L’EQUIP 41 42 44 RELACIONS EXTERNES AL CENTRE PREVISTES EN REFERÈNCIA A 45 47 49
 3. 3. INSTITUT QUERCUS Sant Joan Vilatorrada Codi: PA Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11/10/2017 1. CÀRRECS DEL CENTRE Equip directiu: Directora: Anna Vila Cap d’estudis: Martí Garcia Cap d’estudis d’ensenyaments professionals Coordinadora pedagògica Secretari – administrador Càrrecs de coordinació Coordinador de 1r d’ESO Coordinador de 2n d’ESO Coordinadora de 3r E.S.O. Coordinadora de 4t ESO. Coordinadora de batxillerat Coordinador de Formació Professional GS AF: Coordinador de Formació Professional GM i CS EFI Coordinador d’Ensenyaments Esportius: Laia Fernández Coordinadora PFI: Susana Suàrez Coordinador d’informàtica Coordinadora del Projecte de Gestió de la Qualitat Coordinadora LIC: Isabel Herranz Coordinadora de Prevenció de Coordinador del Pla Esport a l’escola Tutories tècniques: Tutoria de manteniment INSTITUT QUERCUS PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL Sant Joan Vilatorrada CURS 2017-18 Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11/10/2017 Versió: 17-18 Data: 11/10/2017 . CÀRRECS DEL CENTRE : Anna Vila : Martí Garcia Cap d’estudis d’ensenyaments professionals: Àngel Gómez Coordinadora pedagògica: Iolanda LLohis administrador: Josep Figueroa Càrrecs de coordinació: Coordinador de 1r d’ESO.: Marcel Playà Coordinador de 2n d’ESO: Gemma Boix Coordinadora de 3r E.S.O. : Beth Danés Coordinadora de 4t ESO. : Cristina Segura Coordinadora de batxillerat: Rosa Gamisans Coordinador de Formació Professional GS AF: Carles Fernández Coordinador de Formació Professional GM i CS EFI: Toni Montiel rdinador d’Ensenyaments Esportius: Laia Fernández Susana Suàrez Coordinador d’informàtica: Josep Ribalta Coordinadora del Projecte de Gestió de la Qualitat: Leslie Olalla : Isabel Herranz Coordinadora de Prevenció de riscos laborals: Gemma Font Coordinador del Pla Esport a l’escola: Laia Fernández Tutoria de manteniment: Xavier Bataller PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL 11/10/2017 Pàgina: 3/55 Carles Fernández : Toni Montiel : Leslie Olalla
 4. 4. INSTITUT QUERCUS Sant Joan Vilatorrada Codi: PA Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11/10/2017 Pel que fa referència a les aules específiques, els tallers, els laboratoris, els recursos d’aprenentatge d’id segons el seu horari i el responsable n’és el cap d’àrea corresponent o el cap de seminari (en cas d'haver Altres Tutores i tutors de grup Tutores i tutors individuals Tutor d’estada a l’empresa de batxillerat Tutors de formació en centres de treball Montiel i Laia Fernández. INSTITUT QUERCUS PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL Sant Joan Vilatorrada CURS 2017-18 Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11/10/2017 Versió: 17-18 Data: 11/10/2017 Pel que fa referència a les aules específiques, els tallers, els laboratoris, els recursos d’aprenentatge d’idiomes, l’activitat la duen a terme diversos professors segons el seu horari i el responsable n’és el cap d’àrea corresponent o el cap de seminari (en cas d'haver-n’hi). Tutores i tutors de grup Tutores i tutors individuals l’empresa de batxillerat: Yolanda Sánchez Tutors de formació en centres de treball: Yolanda Sánchez , Xavier Bataller, Toni Montiel i Laia Fernández. PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL 11/10/2017 Pàgina: 4/55 Pel que fa referència a les aules específiques, els tallers, els laboratoris, els iomes, l’activitat la duen a terme diversos professors segons el seu horari i el responsable n’és el cap d’àrea corresponent o el cap de : Yolanda Sánchez , Xavier Bataller, Toni
 5. 5. INSTITUT QUERCUS Sant Joan Vilatorrada Codi: PA Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11/10/2017 2. MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR I COMISSSIONS Director/a: Anna Vila Espinalt Cap d’estudis: Martí Garcia Calveras Representant de l’Ajuntament: Mª del Mar Osete Marquez Representant del professorat: Salvador Soliva Palà Representant del professorat: Cristina Rotxés Ambrós Representant del professorat: Loida Méndez Segura Representant del professorat: Elsa Fenoy Galindo Representant de l’alumnat: Arnau Vilaseca Representant de l’alumnat : Representant de pares i mares: Montse Casafont Representant de pares i mares: Mireia Masafrets Pey Representant de l’AMPA Representant del PAS: Maria Benítez Ros Representant del mon laboral: Ricard Pio Munarriz Secretari/ària: Josep Figueroa Cañas ANNA VILA ESPINALT MARTÍ GARCIA CALVERAS MONTSE CASAFONT SOLÉ ELSA FENOY ARNAU VILASECA JOSEP FIGUEROA CAÑAS INSTITUT QUERCUS PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL Sant Joan Vilatorrada CURS 2017-18 Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11/10/2017 Versió: 17-18 Data: 11/10/2017 MEMBRES DEL CONSELL ESCOLAR I COMISSSIONS Director/a: Anna Vila Espinalt Cap d’estudis: Martí Garcia Calveras Representant de l’Ajuntament: Mª del Mar Osete Marquez Representant del professorat: Salvador Soliva Palà Representant del professorat: Cristina Rotxés Ambrós Representant del professorat: Loida Méndez Segura tant del professorat: Elsa Fenoy Galindo Representant de l’alumnat: Arnau Vilaseca Representant de l’alumnat : Gemma Navarrete Representant de pares i mares: Montse Casafont Solé Representant de pares i mares: Mireia Masafrets Pey Representant de l’AMPA: Montse Pons Pujol Representant del PAS: Maria Benítez Ros Representant del mon laboral: Ricard Pio Munarriz Secretari/ària: Josep Figueroa Cañas COMISSIÓ PERMANENT ANNA VILA ESPINALT Presidenta i Directora del centre MARTÍ GARCIA CALVERAS Cap d’Estudis MONTSE CASAFONT SOLÉ Representant pares Representant professors Representant alumnes JOSEP FIGUEROA CAÑAS Secretari PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL 11/10/2017 Pàgina: 5/55 Presidenta i Directora del centre Representant professors Representant alumnes
 6. 6. INSTITUT QUERCUS Sant Joan Vilatorrada Codi: PA Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11/10/2017 ANNA VILA ESPINALT MONTSE PONS CRISTINA ROTXÉS JOSEP FIGUEROA CAÑAS ANNA VILA ESPINALT MARTÍ GARCIA CALVERAS MIREIA MASSAFRETS MONTSE PONS MONTSE CASAFONT ARNAU VILASECA GEMMA NAVARRETE COORDINADORS DE NIVELL COMISSIÓ ANNA VILA ESPINALT ÀNGEL GÓMEZ TEROL XAVIER BATALLER YOLANDA SÁNCHEZ NAVARRO TONI MONTIEL PORTELLA LAIA FERNÁNDEZ PUIGBÓ REPRESENTANTS AL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL ANNA VILA ESPINALT SALVADOR SOLIVA MONTSE CASAFONT ARNAU VILASECA BELLÉS MARIA BENÍTEZ ROS INSTITUT QUERCUS PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL Sant Joan Vilatorrada CURS 2017-18 Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11/10/2017 Versió: 17-18 Data: 11/10/2017 COMISSIÓ ECONÒMICA ANNA VILA ESPINALT Presidenta i Directora del centre Representant pares Representant professors JOSEP FIGUEROA CAÑAS Secretari COMISSIÓ CONVIVÈNCIA ANNA VILA ESPINALT Presidenta i Directora del centre MARTÍ GARCIA CALVERAS Cap d’Estudis MIREIA MASSAFRETS Representant pares per ESPO Representant pares per 1r i 2n ESO MONTSE CASAFONT Representant pares per a 3r i 4t ESO Representant alumnes ESO GEMMA NAVARRETE Representant alumnes ESPO COORDINADORS DE NIVELL Representant professors per a cada COMISSIÓ PRÀCTIQUES EN EMPRESES ANNA VILA ESPINALT Presidenta i Directora del centre ÀNGEL GÓMEZ TEROL Cap d’Estudis de Formació Tutor d’FCT CFM YOLANDA SÁNCHEZ NAVARRO Tutor d’FCT CFGS AFE TONI MONTIEL PORTELLA Tutora d’FCT EFIE LAIA FERNÁNDEZ PUIGBÓ Tutor d’FCT EE REPRESENTANTS AL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL: ANNA VILA ESPINALT Presidenta i Directora del centre SALVADOR SOLIVA Professorat MONTSE CASAFONT Pares AMPA ARNAU VILASECA BELLÉS Alumnes MARIA BENÍTEZ ROS PAS PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL 11/10/2017 Pàgina: 6/55 Presidenta i Directora del centre Representant professors Presidenta i Directora del centre Representant pares per ESPO Representant pares per 1r i 2n ESO Representant pares per a 3r i 4t ESO Representant alumnes ESO Representant alumnes ESPO Representant professors per a cada Presidenta i Directora del centre Cap d’Estudis de Formació S AFE Presidenta i Directora del centre
 7. 7. INSTITUT QUERCUS Sant Joan Vilatorrada Codi: PA Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11/10/2017 3. COMPOSICIÓ DELS EQUIPS DOCENTS I DE LES ÀREES Professorat àrees per al curs 2017 *De Psicologia, adscrites als departaments de LLengües i Socials. Ed.Física Antropològic Pep March Albert Pubill Marc Vancells Cristina Rotxés Mel Bonet (0,66) Jaume Fresno Anna Vila Iolanda Sánchez Josep Busuldu Carles Fernàndez Laia Fernàndez Salas Navales Daniel Sánchez (0,33 EF+0,33 PFI) Goretti Casòliva Marcel Playà Beth Danès Anna Candel Meritxell Rosiñol Salvador Soliva Miquel Ramos Glòria Valls (0,5) Sílvia López David Ges Montse Farràs Iona Vizcarra Matemàtiques Elsa Fenoy Alba Badia Josep Figueroa Marta Costa Miquel Ferrer Ester Llopis Laura Llobet Gemma Font Pep Ribalta Cristina Segura (0,66) Mª Marc Grauvilardell (0,5) TOTAL PERSONES: 70 PLANTILLA: 65 INSTITUT QUERCUS PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL Sant Joan Vilatorrada CURS 2017-18 Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11/10/2017 Versió: 17-18 Data: 11/10/2017 3. COMPOSICIÓ DELS EQUIPS DOCENTS I DE LES ÀREES Professorat àrees per al curs 2017-18 adscrites als departaments de LLengües i Socials. Antropològic-social VIP, Música C.Experimentals Goretti Casòliva Marcel Playà Beth Danès Anna Candel Meritxell Rosiñol Salvador Soliva Miquel Ramos Glòria Valls (0,5) Sílvia López * David Ges Montse Farràs Iona Vizcarra (0,5VIP+0,33 IA) Marta Cases Martí Garcia Jordi Grajera Leslie Olalla Lluís Latorre (0,66) Marta Darné Alfons Tudela Laia Leiva (1/3 CN + 1/3 TEC) Tecnologia LL. castellana Gemma Font Pep Ribalta Cristina Segura (0,66) Mª Angels Auguets Marc Grauvilardell (0,5) Rose M. Zamora Toni Rodríguez Ester Cócera Montse Arranz Jordi Vilaginés (0,5MU+0,5LS) Loida Méndez * PFI Susana Suarez Aleix Vives TOTAL PERSONES: 70 PLANTILLA: 65 PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL 11/10/2017 Pàgina: 7/55 C.Experimentals LL.Estrangeres (1/3 CN + 1/3 TEC) Isabel Vicente Mònica Gamisans Rosa Gamisans Paul Garbutt Carme Oms (0,66) Teresa Saez Anna Esquerrà (0,5) LL. catalana (0,5MU+0,5LS) Marta Armengou Gemma Boix Mª Isabel Herranz Iolanda Llohis Dolors Tolosa CF Toni Montiel Quart Molas (0,5) Xavier Bataller Àngel Gómez Toni Cornudella (0,5)
 8. 8. INSTITUT QUERCUS Sant Joan Vilatorrada Codi: PA Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11/10/2017 Equips docents per al curs 2017 1r.ESO àrea Marcel Playà c Lluís Latorre (0,66) tA Paul Garbutt tB Miquel Ferrer tC M. Àngels Auguets tD Jordi Vilaginés Mel Bonet (0,66) Iona Vizcarra (0,88) Teresa Sàez Iolanda Llohis CS CN IA MA TEC LS EF CS IA LC Representativitat àrees 8/8 Nombre professorat 10 Alumnat 105 Ratio tutories indiviuals 10,5 4t.ESO àrea Cristina Segura (0,66) c Elsa Fenoy tA Marta Armengou tB Rose M. Zamora tC Anna Candel Mònica Gamisans Josep Figueroa Leslie Olalla Salas Navales TEC MA LC LS CS IA MA CN EF Representativitat àrees 7/8 Nombre professorat 9 Alumnat 87 Ratio tutories individuals 9,6 INSTITUT QUERCUS PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL Sant Joan Vilatorrada CURS 2017-18 Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11/10/2017 Versió: 17-18 Data: 11/10/2017 Equips docents per al curs 2017-18 2n.ESO àrea Gemma Boix c Goretti Casòliva tA Montse Farràs tB Ester Cócera tC Carme Oms (0,66) tD Loida Méndez Marc Grauvilardell (0,5) Meritxell Rosiñol Ester Llopis Marta Darné Laia Leiva (0,66) Anna Esquerrà (0,5) LC CS CS LS IA LS TEC CS MA CN CN IA Beth Danès c Marta Costa tA Toni Rodríguez tB David Gès tC Alfons Tudela tD Sílvia López Isabel Vicente Pep Ribalta Gemma Font Isabel Herranz Glòria Valls (0,5) Anna Vila Representativitat àrees 8/8 Representativitat àrees Nombre professorat 11 Nombre professorat Alumnat 104 Alumnat Ratio tutories indiviuals 9,5 Ratio tutories indiviuals Batxillerat àrea CFGM Calor i CFGS EFIE Rosa Gamisans c Jordi Grajera t1A Dolors Tolosa t1B Salvador Soliva t1C Montse Arranz t2A Laura Llobet t2B Miquel Ramos Daniel Sánchez (0,66) Marta Cases Martí Garcia Alba Badia IA CN LC CS LS MA CS EF CN CN MA Toni Montiel c Quart Molas (0,5) Xavier Bataller tGM Toni Cornudella (0,5) Carles Fernàndez c Iolanda Sànchez t1A Jaume Fresno t1B Marc Vancells t2A Cristina Rotxés Pep March Albert Pubill Josep Busuldu Àngel Gómez Laia Fernàndez cEE tEE Representativitat àrees 7/8 Nombre professorat 11 Susana Suárez c Aleix Vives t Daniel Sánchez (0,66) Alumnat 128 Ratio tutories individuals 11,6 PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL 11/10/2017 Pàgina: 8/55 3r.ESO àrea Beth Danès c Marta Costa tA Toni Rodríguez tB David Gès tC Alfons Tudela tD Sílvia López Isabel Vicente Pep Ribalta Gemma Font Isabel Herranz Glòria Valls (0,5) Anna Vila CS MA LS CS CN CS IA TEC TEC LC CS EF Representativitat àrees 8/8 Nombre professorat 11,5 Alumnat 113 Ratio tutories indiviuals 9,8 CFGM Calor i CFGS EFIE Toni Montiel c tEFIE Quart Molas (0,5) Xavier Bataller tGM Toni Cornudella (0,5) CFGS AAFE Carles Fernàndez c t2B Iolanda Sànchez t1A Jaume Fresno t1B Vancells t2A Cristina Rotxés Pep March Albert Pubill Josep Busuldu Àngel Gómez Laia Fernàndez cEE PFI Susana Suárez c Aleix Vives t Daniel Sánchez (0,66)
 9. 9. INSTITUT QUERCUS Sant Joan Vilatorrada Codi: PA Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11/10/2017 4. OBJECTIUS ESTRATÈGICS I OPERATIUS DEL CENTRE I RESPONSABLES CURS 2017/2018 OBJECTIU ESTRATÈGIC 1 Millorar els Característiques de qualitat : ❏ El centre té un percentatge elevat d’alumnat de 4t d’ESO, 2n BATX, 2n CCFF i PFI que supera l’etapa respecte als matriculats. ❏ El % d’alumnes matriculats a 2n de batxillerat que es graduen respecte els matriculats a 1r curs és elevat. ❏ El % d’alumnes que supera els diferents cursos amb 0, 1 o màxim 2 matèries suspeses és molt elevat. ❏ El % d’alumnes que superen totes les matèries en cada curs és e ❏ Els resultats de les proves externes són molt elevats. INDICADORS: Resultats acadèmics. Promocionats i graduats. Competències bàsiques. Implementació d’accions. RESPONSABLE DE L’OBJECTIU: FP OBJECTIUS ANUALS I ACTIVITATS Objectiu 1.1. Millorar els resultats acadèmics Indicador/ s Resultats acadèmics Criteris d’acceptació: ESO/ ESPO FP LOGSE FP LOE PFI trimestral: Superen el 1r trimestre més del 60%. Indicador progrés: Fórmula resultats acadèmics” del curs actual i els dos anteriors i la mitjana de l’indicador “Estadístiques dels resultats acadèmics” del període 2013 15. Objectiu N. acció Descripció de l'acció 1.1.1 Coordinació professorat de l’equip docent i professorat de l’àrea dels diferents nivells (harmonització) 1.1.2 Reunió amb els tutors i/o professorat de primària pel traspàs d’informació de l’alumnat que prové de 6è (àmbit personal, acadèmic i metodològic) i amb el professorat dels cursos anteriors en el cas de la resta de nivell ESO. INSTITUT QUERCUS PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL Sant Joan Vilatorrada CURS 2017-18 Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11/10/2017 Versió: 17-18 Data: 11/10/2017 4. OBJECTIUS ESTRATÈGICS I OPERATIUS DEL CENTRE I RESPONSABLES CURS Millorar els resultats educatius El centre té un percentatge elevat d’alumnat de 4t d’ESO, 2n BATX, 2n CCFF i PFI que supera l’etapa respecte als matriculats. matriculats a 2n de batxillerat que es graduen respecte els matriculats a 1r El % d’alumnes que supera els diferents cursos amb 0, 1 o màxim 2 matèries suspeses és El % d’alumnes que superen totes les matèries en cada curs és elevat. Els resultats de les proves externes són molt elevats. Resultats acadèmics. Promocionats i graduats. Competències bàsiques. Implementació d’accions. RESPONSABLE DE L’OBJECTIU: Coordinació pedagògica / Cap d’estudis / Cap d’estudis de OBJECTIUS ANUALS I ACTIVITATS 1.1. Millorar els resultats acadèmics Criteris d’acceptació: ESO/ ESPO : % d’alumnes amb menys de 3 suspeses superior al 60% FP LOGSE: % d’alumnes amb menys de 3 suspeses superior al 60%. FP LOE: més del 60% d’UF aprovades respecte les avaluades. trimestral: Superen el 1r trimestre més del 60%. Indicador progrés: Fórmula: La resta de la mitjana de l’indicador “Estadístiques dels resultats acadèmics” del curs actual i els dos anteriors i la mitjana de l’indicador “Estadístiques dels resultats acadèmics” del període 2013 Objectiu: Resultat de l’indicador positiu. Descripció de l'acció Coordinació professorat de l’equip docent i professorat de l’àrea dels diferents nivells (harmonització) Reunió amb els tutors i/o professorat de primària pel traspàs l’alumnat que prové de 6è (àmbit personal, acadèmic i metodològic) i amb el professorat dels cursos anteriors en el cas de la resta de nivell ESO. PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL 11/10/2017 Pàgina: 9/55 4. OBJECTIUS ESTRATÈGICS I OPERATIUS DEL CENTRE I RESPONSABLES CURS CURS: 2017-18 Codi : 08035313 PONDERACIÓ: 40% El centre té un percentatge elevat d’alumnat de 4t d’ESO, 2n BATX, 2n CCFF i PFI que matriculats a 2n de batxillerat que es graduen respecte els matriculats a 1r El % d’alumnes que supera els diferents cursos amb 0, 1 o màxim 2 matèries suspeses és levat. Resultats acadèmics. Promocionats i graduats. Competències bàsiques. Implementació d’accions. Coordinació pedagògica / Cap d’estudis / Cap d’estudis de PdD/ PEC : % d’alumnes amb menys de 3 suspeses superior al 60% suspeses superior al 60%. : més del 60% d’UF aprovades respecte les avaluades. trimestral: Superen el 1r trimestre més del 60%. : La resta de la mitjana de l’indicador “Estadístiques dels resultats acadèmics” del curs actual i els dos anteriors i la mitjana de l’indicador “Estadístiques dels resultats acadèmics” del període 2013- Respons able Coordinació professorat de l’equip docent i professorat de l’àrea dels Claustre Reunió amb els tutors i/o professorat de primària pel traspàs l’alumnat que prové de 6è (àmbit personal, acadèmic i metodològic) i amb el professorat dels cursos anteriors en el cas de la Claustre
 10. 10. INSTITUT QUERCUS Sant Joan Vilatorrada Codi: PA Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11/10/2017 1.1.3. Implementació de 30 minuts diaris de lectura lliure a l'aula a ESO i a BATX 1.1.4. Establiment progressiu d’estratègies a utilitzar per desenvolupar la competència “Aprendre a aprendre” 1.1.5. Renovació dels treballs de síntesi OBJECTIUS ANUALS I ACTIVITATS Objectiu 1.2. Millorar els resultats de promoció i graduació d’ESPO Indicador/s Promocionat s i graduats Criteris d’acceptació: Graduats Promocionats PFI final curs: Superior o igual al 75%. Indicador progrés: Fórmula promocionats i graduats” del curs actual i els dos anteriors i la mitjana de l’indicador “Índex de promocionats i graduats” del període 2013 15. Objectiu N. acció Descripció de l'acció 1.2.1. Coordinació del professorat dels equips docents d’ensenyaments professionals. 1.2.2. Entrevista inicial a les famílies i alumnes matriculats al CFGM i als EE prèvia a l’inici de curs 1.2.3. Facilitació de les mesures flexibilitzadores de l'FP a l'alumnat (semipresencialitats i d'altres) 1.2.4 Possibilitat de cursar el batxillerat en 3 cursos 1.2.5 Suport a l’alumnat que cursa matèries a l’IOC. INSTITUT QUERCUS PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL Sant Joan Vilatorrada CURS 2017-18 Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11/10/2017 Versió: 17-18 Data: 11/10/2017 Implementació de 30 minuts diaris de lectura lliure a l'aula a ESO i a Establiment progressiu d’estratègies a utilitzar per desenvolupar la competència “Aprendre a aprendre” Renovació dels treballs de síntesi OBJECTIUS ANUALS I ACTIVITATS 1.2. Millorar els resultats de promoció i graduació d’ESPO Criteris d’acceptació: Graduats: 60% 2n BATX, 2n CFGM i 80% 2n CFGS i 2n EE Promocionats: 60% 1r BATX, 1r CFGM i 70% 1r CFGS i 1r EE final curs: Superior o igual al 75%. Indicador progrés: Fórmula: La resta de la mitjana de l’indicador “Índex de promocionats i graduats” del curs actual i els dos anteriors i la mitjana de l’indicador “Índex de promocionats i graduats” del període 2013 Objectiu: Resultat de l’indicador positiu. ció de l'acció Coordinació del professorat dels equips docents d’ensenyaments Entrevista inicial a les famílies i alumnes matriculats al CFGM i als EE prèvia a l’inici de curs Facilitació de les mesures flexibilitzadores de l'FP a l'alumnat (semipresencialitats i d'altres) Possibilitat de cursar el batxillerat en 3 cursos Suport a l’alumnat que cursa matèries a l’IOC. PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL 11/10/2017 Pàgina: 10/55 Implementació de 30 minuts diaris de lectura lliure a l'aula a ESO i a Claustre Establiment progressiu d’estratègies a utilitzar per desenvolupar la Equip directiu Grup treball PAT PdD/ PEC : 60% 2n BATX, 2n CFGM i 80% 2n CFGS i 2n EE : 60% 1r BATX, 1r CFGM i 70% 1r CFGS i 1r EE : La resta de la mitjana de l’indicador “Índex de promocionats i graduats” del curs actual i els dos anteriors i la mitjana de l’indicador “Índex de promocionats i graduats” del període 2013- Respo nsable Coordinació del professorat dels equips docents d’ensenyaments Equips docents ESPO Entrevista inicial a les famílies i alumnes matriculats al CFGM i als EE Coordin adors GM i EE Facilitació de les mesures flexibilitzadores de l'FP a l'alumnat Coord. FP Eq. dir Eq. dir
 11. 11. INSTITUT QUERCUS Sant Joan Vilatorrada Codi: PA Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11/10/2017 OBJECTIUS ANUALS I ACTIVITATS Objectiu 1.3. Millorar els resultats en les proves de les Competències Bàsiques Indicador/s Competències bàsiques Criteris d’acceptació: La diferència entre els resultats (proves mitjà alt i alt) del centre i de Catalunya ha de ser com a màxim de tres punts percentuals. Indicador progrés: Fórmula excepte el nivell baix) de les proves de competència bàsiques del curs actual i dels dos anteriors i la mitja els nivells excepte el nivell baix) de les proves de competència bàsiques de Catalunya del període 2013 l’indicador positiu. N. acció Descripció de l'acció 1.3.1. Manteniment del temps dedicat a explicar tot el que fa referència a l’expressió escrita. importància en els exàmens a l’expressió escrita. Treballar els exàmens anteriors de 4ESO de manera específica. 1.3.2. Manteniment el temps dedicat a explicar tot el que fa referència a l’expressió escrita. Manteniment del nombre de redaccions. Donar importància en els exàmens a l’expressió anteriors de 4ESO de manera específica. A partir dels resultats obtinguts en les proves fetes aquest curs, s’afegirà a la nota del tercer trimestre una puntuació proporcional que arribarà a un punt com a màxim. 1.3.3. Incentiu del treball de les competències bàsiques a classe setmanal de problemes, anteriors i tenint en compte que es valorarà amb 1 punt sobre 8 en els exàmens ordinaris durant el 1r i 2n trimestre. A partir dels resultats obtinguts en les proves fetes aquest curs, s’afegirà a la nota del tercer trimestre una puntuació proporcional que arribarà a un punt com a màxim. 1.3.4. Manteniment del treball del writing a tota l'ESO i treball amb més intensitat els exercicis de reading d'ESO. 1.3.5 Impartició d’altres matèries que no són de llengua anglesa en anglès: 1 ESO: 1h EF, 2n pràctiques bio-geo 1.3.6 Assessorament del Dpt. d’anglès a la resta de professorat participant al GEP. 1.3.7 Manteniment de l’auxiliar de conversa INSTITUT QUERCUS PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL Sant Joan Vilatorrada CURS 2017-18 Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11/10/2017 Versió: 17-18 Data: 11/10/2017 OBJECTIUS ANUALS I ACTIVITATS 1.3. Millorar els resultats en les proves de les Competències Bàsiques Criteris d’acceptació: La diferència entre els resultats (proves mitjà alt i alt) del centre i de Catalunya ha de ser com a màxim de tres punts percentuals. Indicador progrés: Fórmula: La resta de la mitjana del percentatge (de tots els nivells excepte el nivell baix) de les proves de competència bàsiques del curs actual i dels dos anteriors i la mitjana del percentatge (de tots els nivells excepte el nivell baix) de les proves de competència bàsiques de Catalunya del període 2013-15. Objectiu l’indicador positiu. Descripció de l'acció Manteniment del temps dedicat a explicar tot el que fa referència a l’expressió escrita. Manteniment del nombre de redaccions. Donar importància en els exàmens a l’expressió escrita. Treballar els exàmens nteriors de 4ESO de manera específica. Manteniment el temps dedicat a explicar tot el que fa referència a l’expressió escrita. Manteniment del nombre de redaccions. Donar importància en els exàmens a l’expressió escrita. Treballar els exàmens anteriors de 4ESO de manera específica. A partir dels resultats obtinguts en les proves fetes aquest curs, s’afegirà a la nota del tercer trimestre una puntuació proporcional que arribarà a un punt com a màxim. Incentiu del treball de les competències bàsiques a classe durant l’hora setmanal de problemes, treballant un dossier amb exàmens d’anys anteriors i tenint en compte que es valorarà amb 1 punt sobre 8 en els rdinaris durant el 1r i 2n trimestre. A partir dels resultats obtinguts en les proves fetes aquest curs, s’afegirà a la nota del tercer trimestre una puntuació proporcional que arribarà a un punt com a màxim. Manteniment del treball del writing a tota l'ESO i treball amb més intensitat els exercicis de reading a l'aula, també en els quatre cursos Impartició d’altres matèries que no són de llengua anglesa en anglès: 1 n matèria optativa música, 3r ESO música, 4 geo Assessorament del Dpt. d’anglès a la resta de professorat participant al Manteniment de l’auxiliar de conversa PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL 11/10/2017 Pàgina: 11/55 PdD/ PEC 1.3. Millorar els resultats en les proves de les Competències Bàsiques La diferència entre els resultats (proves mitjà alt i alt) del centre i de Catalunya ha de ser com a màxim de tres punts percentuals. : La resta de la mitjana del percentatge (de tots els nivells excepte el nivell baix) de les proves de competència bàsiques del na del percentatge (de tots els nivells excepte el nivell baix) de les proves de competència Objectiu: Resultat de Respo nsable Manteniment del temps dedicat a explicar tot el que fa referència a del nombre de redaccions. Donar importància en els exàmens a l’expressió escrita. Treballar els exàmens Depart. Català Manteniment el temps dedicat a explicar tot el que fa referència a l’expressió escrita. Manteniment del nombre de redaccions. Donar escrita. Treballar els exàmens A partir dels resultats obtinguts en les proves fetes aquest curs, s’afegirà a la nota del tercer trimestre una puntuació proporcional que arribarà a un Depart. Castell à durant l’hora treballant un dossier amb exàmens d’anys anteriors i tenint en compte que es valorarà amb 1 punt sobre 8 en els A partir dels resultats obtinguts en les proves fetes aquest curs, s’afegirà a la nota del tercer trimestre una puntuació proporcional que arribarà a un Depart. Mates Manteniment del treball del writing a tota l'ESO i treball amb més a l'aula, també en els quatre cursos Depart. Anglès Impartició d’altres matèries que no són de llengua anglesa en anglès: 1r ESO música, 4t ESO Equip directiu/ profess. implicat Assessorament del Dpt. d’anglès a la resta de professorat participant al Eq. dir. Eq. dir.
 12. 12. INSTITUT QUERCUS Sant Joan Vilatorrada Codi: PA Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11/10/2017 OBJECTIUS ANUALS I ACTIVITATS Objectiu 1.4.Incrementar la implementació de propostes competencial Indicador/s Implementació d’accions Criteris d’acceptació: Sense determinar. Valoració personal del professorat a nivell quantitatiu i qualitatiu; en aquests moments, però, se’ns fa difícil concretar Durant el curs sobre metodologies en l’aprenentatge competencial. Creiem que a finals del curs 2017 definir l’indicador que ens permeti mesurar quantitativament i qualitat Indicador progrés: N. acció Descripció de l'acció 1.4.1. Realització de xerrades informatives i cursos de formació pel professorat sobre metodologies en el treball competencial i sobre competències. OBJECTIU ESTRATÈGIC 2 Característiques de qualitat : ❏ El % de famílies entrevistades individualment és elevat. ❏ El % d’alumnes entrevistats individualment és elevat ❏ El % de baixes és baix. ❏ L’absentisme és baix. ❏ La taxa d’abandonament dels estudis és baixa. ❏ Els resultats acadèmics tenen una tendència positiva. ❏ El % de promocionats i graduats és elevat. ❏ S’han realitzat, en un alt pe l’orientació, previstes al Projecte Educatiu. ❏ El temps transcorregut entre la sol·licitud d’assessorament per part d’un/a tutor/a o família al departament d’orientació i la resposta d’aquest és m ❏ L’alumnat que ha rebut orientacions acadèmiques supera el curs en un percentatge considerable. INDICADORS: Entrevistes alumnat i famílies. Resultats acadèmics. Promocionats i graduats. Assistència. Baixes/abandonament. Promocionats i INSTITUT QUERCUS PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL Sant Joan Vilatorrada CURS 2017-18 Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11/10/2017 Versió: 17-18 Data: 11/10/2017 OBJECTIUS ANUALS I ACTIVITATS 1.4.Incrementar la implementació de propostes d’aprenentatge més Criteris d’acceptació: Sense determinar. Valoració personal del professorat a nivell quantitatiu i qualitatiu; en aquests moments, però, se’ns fa difícil concretar-lo. Durant el curs 2017-18 es durà a terme la formació del professorat sobre metodologies en l’aprenentatge competencial. Creiem que a finals del curs 2017-18 i un cop feta la formació ens serà més fàcil definir l’indicador que ens permeti mesurar quantitativament i qualitativament l’assoliment de l’objectiu. Indicador progrés: No correspon Descripció de l'acció Realització de xerrades informatives i cursos de formació pel professorat sobre metodologies en el treball competencial i sobre avaluació de Millorar la cohesió social : El % de famílies entrevistades individualment és elevat. entrevistats individualment és elevat La taxa d’abandonament dels estudis és baixa. Els resultats acadèmics tenen una tendència positiva. El % de promocionats i graduats és elevat. S’han realitzat, en un alt percentatge, les activitats de tutoria, dinamització de grup i l’orientació, previstes al Projecte Educatiu. El temps transcorregut entre la sol·licitud d’assessorament per part d’un/a tutor/a o família al departament d’orientació i la resposta d’aquest és majoritàriament breu. L’alumnat que ha rebut orientacions acadèmiques supera el curs en un percentatge Entrevistes alumnat i famílies. Resultats acadèmics. Promocionats i graduats. Assistència. Baixes/abandonament. Promocionats i graduats ESPO. PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL 11/10/2017 Pàgina: 12/55 PdD/ PEC d’aprenentatge més Sense determinar. Valoració personal del professorat a nivell quantitatiu i qualitatiu; en aquests moments, però, se’ns fa difícil 18 es durà a terme la formació del professorat sobre metodologies en l’aprenentatge competencial. Creiem que a 18 i un cop feta la formació ens serà més fàcil definir l’indicador que ens permeti mesurar quantitativament i Respo nsable Realització de xerrades informatives i cursos de formació pel professorat avaluació de Equip directiu CURS: 2017-18 Codi : 08035313 PONDERACIÓ: 35% rcentatge, les activitats de tutoria, dinamització de grup i El temps transcorregut entre la sol·licitud d’assessorament per part d’un/a tutor/a o família al ajoritàriament breu. L’alumnat que ha rebut orientacions acadèmiques supera el curs en un percentatge Entrevistes alumnat i famílies. Resultats acadèmics. Promocionats i graduats. Assistència.
 13. 13. INSTITUT QUERCUS Sant Joan Vilatorrada Codi: PA Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11/10/2017 OBJECTIUS ANUALS I ACTIVITATS Objectiu 2.1. Assegurar un seguiment acurat de l’alumnat i les famílies Indicador/ s Entrevistes alumnat i famílies. Criteris d’acceptació: A final de curs, el 90% de les famílies i alumnes han d’haver estat entrevistats segons el criteri: ESO i BAT: Mínim de 2 entrevistes amb les famílies durant el curs (1 per les famílies de l’alumna Mínim de 2 entrevistes amb l’alumnat. CFGM, CFGS i PFI: Mínim de 2 entrevistes amb les famílies de l’alumnat menor d’edat durant el curs. Mínim de 2 entrevistes amb l’alumnat menor d’edat i 1 amb el major d’edat durant el curs. Indicador Fórmula: La mitjana dels % de l’indicador “Nombre d’entrevistes” del curs actual i dels 2 anteriors. Objectiu: mitjana superior al 90% N. acció Descripció de l'acció 2.1.1 Realització 2 entrevistes anuals mínimes a l’alumnat menor 2.1.2 Realització 2 entrevistes anuals mínimes a les famílies dels alumnes menors d'edat 2.1.3 Realització 1 entrevista anual mínima a l’alumnat major d'edat 2.1.4. Implantació de les comunicacions amb les famílies a través del Tokapp RESPONSABLE DE L’OBJECTIU: INSTITUT QUERCUS PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL Sant Joan Vilatorrada CURS 2017-18 Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11/10/2017 Versió: 17-18 Data: 11/10/2017 OBJECTIUS ANUALS I ACTIVITATS 2.1. Assegurar un seguiment acurat de l’alumnat i les famílies Criteris d’acceptació: A final de curs, el 90% de les famílies i alumnes han d’haver estat entrevistats segons el criteri: ESO i BAT: Mínim de 2 entrevistes amb les famílies durant el curs (1 per les famílies de l’alumnat de 2n BAT) Mínim de 2 entrevistes amb l’alumnat. CFGM, CFGS i PFI: Mínim de 2 entrevistes amb les famílies de l’alumnat menor d’edat durant el curs. Mínim de 2 entrevistes amb l’alumnat menor d’edat i 1 amb el major d’edat durant el curs. Indicador progrés: Fórmula: La mitjana dels % de l’indicador “Nombre d’entrevistes” del curs actual i dels 2 anteriors. Objectiu: mitjana superior al 90% Descripció de l'acció Realització 2 entrevistes anuals mínimes a l’alumnat menor d'edat Realització 2 entrevistes anuals mínimes a les famílies dels alumnes Realització 1 entrevista anual mínima a l’alumnat major d'edat Implantació de les comunicacions amb les famílies a través del Tokapp RESPONSABLE DE L’OBJECTIU: Coordinació pedagògica, Cap d'estudis i Cap d’estudis FP PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL 11/10/2017 Pàgina: 13/55 PdD/ PEC 2.1. Assegurar un seguiment acurat de l’alumnat i les famílies A final de curs, el 90% de les famílies i alumnes han d’haver estat Mínim de 2 entrevistes amb les famílies durant el curs (1 per les Mínim de 2 entrevistes amb les famílies de l’alumnat menor d’edat Mínim de 2 entrevistes amb l’alumnat menor d’edat i 1 amb el major Fórmula: La mitjana dels % de l’indicador “Nombre d’entrevistes” del curs actual i dels 2 anteriors. Objectiu: mitjana superior al 90% Respon sable d'edat Coord. nivell Realització 2 entrevistes anuals mínimes a les famílies dels alumnes Coord. nivell Coord. nivell Implantació de les comunicacions amb les famílies a través del Tokapp Equip directiu Coordinació pedagògica, Cap d'estudis i Cap d’estudis FP
 14. 14. INSTITUT QUERCUS Sant Joan Vilatorrada Codi: PA Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11/10/2017 OBJECTIUS ANUALS I ACTIVITATS Objectiu 2.2. Millorar l’atenció a la diversitat. Indicador /s % alumnes que superen el curs de l’aula oberta. % alumnes amb 1 o 0 matèries suspeses de les matèries d’aula flexible. N. acció Descripció de l'acció l2.2.1 Reunió setmanal del professorat implicat per a l'aula i compartir les actuacions a practicar a l'aula oberta 2.2.2 Establiment de nous contactes amb el món empresarial per tal d’ampliar l’oferta d’empreses i entitats susceptibles d’acollir alumnat d’aula oberta 2.2.3 Seguiment dels plans de treball individuals de l'alumnat 2.2.4 Reunió trimestral pel seguiment del treball, metodologia i alumnat aula flexible 2.2.5 Reunió periòdica amb el coordinador del club i la coordinadora del projecte Egiba al centre 2.2.6. Harmonització professorat que fa les classes de matí amb el de la tarda del projecte Egiba INSTITUT QUERCUS PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL Sant Joan Vilatorrada CURS 2017-18 Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11/10/2017 Versió: 17-18 Data: 11/10/2017 OBJECTIUS ANUALS I ACTIVITATS 2.2. Millorar l’atenció a la diversitat. % alumnes que superen el alumnes amb 1 o 0 matèries suspeses de les matèries d’aula flexible. Criteris d’acceptació: no inferior al 75% de l’alumnat. Indicador progrés: No correspon Descripció de l'acció Reunió setmanal del professorat implicat per tal d'ajustar el treball fet a l'aula i compartir les actuacions a practicar a l'aula oberta Establiment de nous contactes amb el món empresarial per tal d’ampliar l’oferta d’empreses i entitats susceptibles d’acollir alumnat Seguiment dels plans de treball individuals de l'alumnat Reunió trimestral pel seguiment del treball, metodologia i alumnat aula Reunió periòdica amb el coordinador del club i la coordinadora del projecte Egiba al centre Harmonització professorat que fa les classes de matí amb el de la tarda del projecte Egiba PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL 11/10/2017 Pàgina: 14/55 PdD/ PEC Responsab le tal d'ajustar el treball fet Professorat aula oberta Establiment de nous contactes amb el món empresarial per tal d’ampliar l’oferta d’empreses i entitats susceptibles d’acollir alumnat Professorat aula oberta Coord. pedagògic Reunió trimestral pel seguiment del treball, metodologia i alumnat aula Dep . orientació Reunió periòdica amb el coordinador del club i la coordinadora del Coord.project e EGIBA Harmonització professorat que fa les classes de matí amb el de la Professorat implicat.
 15. 15. INSTITUT QUERCUS Sant Joan Vilatorrada Codi: PA Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11/10/2017 OBJECTIUS ANUALS I ACTIVITATS Objectiu 2.3. Reduir l’absentisme/abandonament a ESO i ESPO Indicador /s Baixes/ abandonamen t. Assistència Criteris d’acceptació: Baixes/abandonament. 2n BATX inferior al 5 %. CFGM: inferior al 10 % , PFI inferior al 20% i CFGS inferior al 5%. Assistència l’alumnat absentista. Fer el seguiment del 100% dels absents amb més d’un 25% de faltes injustificades. Indicador progrés: Baixes/abandonament: Fórmula: La mitjana dels % de l’indicador “Percentatges curs actual i dels 2 anteriors. Objectiu: ESO inferior al 5% , 1r BATX inferior al 10% , 2n BATX inferior al 5 %. CFGM: inferior al 10 % , PFI inferior al 20% i CFGS inferior al 5%. Assistència: Fórmula: La mitjana dels % d’alumnat absenti 2 anteriors. Objectiu: La mitjana ha de ser igual o inferior al 1,3% a ESO. La mitjana ha de ser igual o inferior al 2% a ESO N. acció Descripció de l'acció 2.3.1 Realització d'informes de faltes setmanals per als controlar millor l'absentisme. 2.3.2 Derivació als serveis socials de l'alumnat absentista per treballar els casos conjuntament. 2.3.3 Manteniment del TIS 2.3.4 Control d’assistència a les 8 del matí i informar les famílies al moment. 2.3.5 Ús del programa de faltes en CFGM IPC i seguiment del control de l'assistència al bloc específic d'EE. 2.3.6 Realització de les tutories de 1r AAFE i EE 2.3.7 Facilitació de les mesures flexibilitzadores de l'FP a l'alumnat (semipresencialitats i d'altres) 2.3.8 Realització dels seguiments d’assistència per part de les tutories individuals. 2.3.9 Realitzacions d’activitats d’orientació a 4t ESO a través de les tutories individuals i el PAT INSTITUT QUERCUS PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL Sant Joan Vilatorrada CURS 2017-18 Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11/10/2017 Versió: 17-18 Data: 11/10/2017 OBJECTIUS ANUALS I ACTIVITATS 2.3. Reduir l’absentisme/abandonament a ESO i ESPO Criteris d’acceptació: Baixes/abandonament. ESO inferior al 5% , 1r BATX inferior al 10% , 2n BATX inferior al 5 %. CFGM: inferior al 10 % , PFI inferior al 20% i CFGS inferior al 5%. Assistència. Haver dut a terme totes les actuacions previstes sobre l’alumnat absentista. Fer el seguiment del 100% dels absents amb més d’un 25% de faltes injustificades. Indicador progrés: Baixes/abandonament: Fórmula: La mitjana dels % de l’indicador “Percentatges curs actual i dels 2 anteriors. Objectiu: ESO inferior al 5% , 1r BATX inferior al 10% , 2n BATX inferior al 5 %. CFGM: inferior al 10 % , PFI inferior al 20% i CFGS inferior al 5%. Assistència: Fórmula: La mitjana dels % d’alumnat absentista del curs actual i dels 2 anteriors. Objectiu: La mitjana ha de ser igual o inferior al 1,3% a ESO. La mitjana ha de ser igual o inferior al 2% a ESO Descripció de l'acció Realització d'informes de faltes setmanals per als coordinadors i tutors per controlar millor l'absentisme. Derivació als serveis socials de l'alumnat absentista per treballar els d’assistència a les 8 del matí i informar les famílies al moment. Ús del programa de faltes en CFGM IPC i seguiment del control de l'assistència al bloc específic d'EE. Realització de les tutories de 1r AAFE i EE en hores no extremes. Facilitació de les mesures flexibilitzadores de l'FP a l'alumnat (semipresencialitats i d'altres) Realització dels seguiments d’assistència per part de les tutories Realitzacions d’activitats d’orientació a 4t ESO a través de les tutories PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL 11/10/2017 Pàgina: 15/55 PdD/ PEC ESO inferior al 5% , 1r BATX inferior al 10% , 2n BATX inferior al 5 %. CFGM: inferior al 10 % , PFI inferior al 20% i . Haver dut a terme totes les actuacions previstes sobre l’alumnat absentista. Fer el seguiment del 100% dels absents amb Fórmula: La mitjana dels % de l’indicador “Percentatges de baixes” del curs actual i dels 2 anteriors. Objectiu: ESO inferior al 5% , 1r BATX inferior al 10% , 2n BATX inferior al 5 %. CFGM: inferior al 10 % , PFI sta del curs actual i dels 2 anteriors. Objectiu: La mitjana ha de ser igual o inferior al 1,3% a ESO. La mitjana ha de ser igual o inferior al 2% a ESO Respons able coordinadors i tutors per Coord. nivell Derivació als serveis socials de l'alumnat absentista per treballar els Coord. pedagògic Equip directiu d’assistència a les 8 del matí i informar les famílies al moment. Claustre Ús del programa de faltes en CFGM IPC i seguiment del control de Tutors/es IPC i EE Tutors/es AAFE i EE Facilitació de les mesures flexibilitzadores de l'FP a l'alumnat Coord. FP Realització dels seguiments d’assistència per part de les tutories Tut. Individuals Realitzacions d’activitats d’orientació a 4t ESO a través de les tutories Coord. pedagògic a
 16. 16. INSTITUT QUERCUS Sant Joan Vilatorrada Codi: PA Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11/10/2017 OBJECTIUS ANUALS I ACTIVITATS Objectiu 2.4. Millorar l’orientació professional i acadèmica de l’alumnat Indicador /s Promocionats i graduats ESPO. Assistència ESPO Baixes/abandon ament ESPO Criteris d’acceptació: Promocionats i graduats ESPO. Graduats: 2n BATX, 2n CFGM i 80% 2n CFGS i 2n EE Promocionats: 1r BATX, 1r CFGM i 70% 1r CFGS i 1r EE PFI final Assistència classe més d’un 25% de faltes injustificades. Baixes/abandonament ESPO 1r BATX inferior al 10% , 2n BATX inferior al 5 %. CFGM: inferior al 10 % , PFI inferior al 20% Indicador progrés: Promocionats i graduats ESPO. Fórmula promocionats i graduats” del curs actual i els dos anteriors i la mitjana de l’indicador “Índex de promocionats i graduats” del període 2013 Baixes/abandonamen Fórmula: La mitjana dels % de l’indicador “Percentatges de baixes” del curs actual i dels 2 anteriors. Objectiu: ESO inferior al 5% , 1r BATX inferior al 10% , 2n BATX inferior al 5 %. CFGM: inferior al 10 % , PFI inferior al 20% i CFGS inferior al 5%. Assistència: Fórmula: La mitjana dels % d’alumnat absentista del curs actual i dels 2 anteriors. Objectiu: La mitjana ha de ser igual o inferior al 1,3% a ESO. La mitjana ha de ser igual o inferior al 2% a ESO N. acció Descripció de l'acció 2.4.1 Revisió del PAT de 1r del CFGS AAFE amb l’introducció de l’Orientació professional i del perfil professional . 2.4.2 Realització d’accions de difusió del PFI per alumnat major de 16 anys 2.4.3. Realitzacions d’activitats individuals i el PAT 2.4.4 Creació d’un grup de treball per elaborar la proposta d’implementació d’activitats de coneixement de les ocupacions a 3r i 4t d’ESO INSTITUT QUERCUS PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL Sant Joan Vilatorrada CURS 2017-18 Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11/10/2017 Versió: 17-18 Data: 11/10/2017 OBJECTIUS ANUALS I ACTIVITATS 2.4. Millorar l’orientació professional i acadèmica de l’alumnat Criteris d’acceptació: Promocionats i graduats ESPO. Graduats: 2n BATX, 2n CFGM i 80% 2n CFGS i 2n EE Promocionats: 1r BATX, 1r CFGM i 70% 1r CFGS i 1r EE PFI final curs: Superior o igual al 75%. Assistència classe. Fer el seguiment del 100% dels absents amb més d’un 25% de faltes injustificades. Baixes/abandonament ESPO 1r BATX inferior al 10% , 2n BATX inferior al 5 %. CFGM: inferior al 10 % , PFI inferior al 20% i CFGS inferior al 5%. Indicador progrés: Promocionats i graduats ESPO. Fórmula: La resta de la mitjana de l’indicador “Índex de promocionats i graduats” del curs actual i els dos anteriors i la mitjana de l’indicador “Índex de promocionats i graduats” del període 2013-15. Objectiu: Resultat de l’indicador positiu. Baixes/abandonament: Fórmula: La mitjana dels % de l’indicador “Percentatges de baixes” del curs actual i dels 2 anteriors. Objectiu: ESO inferior al 5% , 1r BATX inferior al 10% , 2n BATX inferior al 5 %. CFGM: inferior al 10 % , PFI inferior al 20% i CFGS inferior al 5%. Assistència: Fórmula: La mitjana dels % d’alumnat absentista del curs actual i dels 2 anteriors. Objectiu: La mitjana ha de ser igual o inferior al 1,3% a ESO. La mitjana ha de ser igual o inferior al 2% a ESO Descripció de l'acció Revisió del PAT de 1r del CFGS AAFE amb l’introducció de l’Orientació professional i del perfil professional . Realització d’accions de difusió del PFI per alumnat major de 16 anys Realitzacions d’activitats d’orientació a 4t ESO a través de les tutories Creació d’un grup de treball per elaborar la proposta d’implementació d’activitats de coneixement de les ocupacions a 3r i 4t d’ESO PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL 11/10/2017 Pàgina: 16/55 PdD/ PEC 2.4. Millorar l’orientació professional i acadèmica de l’alumnat Graduats: 2n BATX, 2n CFGM i 80% 2n CFGS i 2n EE Promocionats: 1r BATX, 1r CFGM i 70% 1r CFGS i 1r EE . Fer el seguiment del 100% dels absents amb 1r BATX inferior al 10% , 2n BATX inferior al 5 %. CFGM: inferior al i CFGS inferior al 5%. : La resta de la mitjana de l’indicador “Índex de promocionats i graduats” del curs actual i els dos anteriors i la mitjana de l’indicador “Índex de promocionats i graduats” del període : Resultat de l’indicador positiu. Fórmula: La mitjana dels % de l’indicador “Percentatges de baixes” del curs actual i dels 2 anteriors. Objectiu: ESO inferior al 5% , 1r BATX inferior al 10% , 2n BATX inferior al 5 %. CFGM: inferior al 10 Fórmula: La mitjana dels % d’alumnat absentista del curs actual i dels 2 anteriors. Objectiu: La mitjana ha de ser igual o inferior al 1,3% a ESO. La mitjana ha de ser igual o inferior al 2% a ESO Responsa ble Revisió del PAT de 1r del CFGS AAFE amb l’introducció de l’Orientació Cap Est FP Realització d’accions de difusió del PFI per alumnat major de 16 anys Coord. PFI d’orientació a 4t ESO a través de les tutories Coord. pedagogica Creació d’un grup de treball per elaborar la proposta d’implementació Equip directiu
 17. 17. INSTITUT QUERCUS Sant Joan Vilatorrada Codi: PA Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11/10/2017 OBJECTIU ESTRATÈGIC 3 Garantir la confiança dels grups d’interès Característiques de qualitat : ❏ El nombre d’alumnes admesos té un percentatge elevat respecte de les places que oferta el centre. ❏ El grau de satisfacció del professorat amb els resultats d’aprenentatge és elevat. ❏ La satisfacció del professorat i de l'alumnat amb els equips informàtics, la connectivitat, l'assessorament informàtic i el programari és elevada. ❏ Respon de manera satisfactòria a les educatives, obtenint-se un índex de satisfacció sobre les estructures de centre (aules TIC/TAC) elevat. ❏ El temps de resposta per a la resolució d’una incidència, no afecta al servei. ❏ El grau de satisfacció de l'alumnat amb els ensenyaments rebuts és elevat. ❏ El grau de satisfacció global de l'alumnat és elevat. ❏ La satisfacció de l'alumnat i del professorat sobre els recursos i equipaments del centre és elevada. ❏ Es cobreixen les necessitats de reparació del centre. ❏ La satisfacció de l'alumnat i professorat de l'estat del manteniment i conservació de l'edifici i del mobiliari del centre és elevada. ❏ El grau de satisfacció de les famílies, o dels interessats, amb l’acció tutorial és elevat. ❏ El grau de satisfacció de les famílies respecte de la informació rebuda i respecte de la preinscripció i matrícula és sigui elevat. ❏ La satisfacció dels grups d’interès sobre la informació i comunicació que ofereix el centre és elevada. ❏ El grau de satisfacció de les empreses col·laboradores respecte de l’Estada a l'Empresa de l’alumnat del Batxillerat i la FPCT és elevat. ❏ El grau satisfacció alumnat amb l’Estada a l'Empresa (si l’han cursada) i la FPCT és elevat. ❏ Les empreses o entitats involucrades, estan i/o millorin la qualitat de les aliances. ❏ Un % elevat de membres del claustre considera que els horaris s’han elaborat d’acord amb els criteris aprovats. ❏ El professorat està satisfet amb la resolució ❏ La satisfacció del professorat amb el funcionament dels equips docents és elevada. ❏ Els tutors de pràctiques en les empreses del centre estan satisfets. ❏ El nombre de reclamacions és molt petit. ❏ La satisfacció dels grups d’interès respecte instal·lacions esportives externes al centre (Només CFGS AAFE i EE) i biblioteca és elevada. ❏ La resposta a les queixes i els suggeriments que fan els grups d'interès són respostes en un breu termini de temps. ❏ El % d’alumnat que falta a classe és molt baix. ❏ Els expedients derivats de faltes d'assistència és molt baix. ❏ El % de baixes és baix. INDICADORS: Matricules ESPO. Ràtio de conflictivitat. Satisfacció alumnes pràctiques. Satisfacció ensenyaments rebuts. Satisfacció global alumnat. Satisfacció famílies. Satisfacció professorat. Satisfacció empreses. RESPONSABLE DE L’OBJECTIU: INSTITUT QUERCUS PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL Sant Joan Vilatorrada CURS 2017-18 Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11/10/2017 Versió: 17-18 Data: 11/10/2017 Garantir la confiança dels grups d’interès : El nombre d’alumnes admesos té un percentatge elevat respecte de les places que oferta el centre. satisfacció del professorat amb els resultats d’aprenentatge és elevat. La satisfacció del professorat i de l'alumnat amb els equips informàtics, la connectivitat, l'assessorament informàtic i el programari és elevada. Respon de manera satisfactòria a les necessitats TIC/TAC derivades de les diferents metodologies se un índex de satisfacció sobre les estructures de centre (aules TIC/TAC) El temps de resposta per a la resolució d’una incidència, no afecta al servei. El grau de satisfacció de l'alumnat amb els ensenyaments rebuts és elevat. El grau de satisfacció global de l'alumnat és elevat. La satisfacció de l'alumnat i del professorat sobre els recursos i equipaments del centre és elevada. tats de reparació del centre. La satisfacció de l'alumnat i professorat de l'estat del manteniment i conservació de l'edifici i del mobiliari del centre és elevada. El grau de satisfacció de les famílies, o dels interessats, amb l’acció tutorial és elevat. El grau de satisfacció de les famílies respecte de la informació rebuda i respecte de la preinscripció i La satisfacció dels grups d’interès sobre la informació i comunicació que ofereix el centre és elevada. ció de les empreses col·laboradores respecte de l’Estada a l'Empresa de l’alumnat del Batxillerat i la FPCT és elevat. El grau satisfacció alumnat amb l’Estada a l'Empresa (si l’han cursada) i la FPCT és elevat. Les empreses o entitats involucrades, estan satisfetes respecte del servei proporcionat o augmentin i/o millorin la qualitat de les aliances. Un % elevat de membres del claustre considera que els horaris s’han elaborat d’acord amb els El professorat està satisfet amb la resolució dels conflictes. La satisfacció del professorat amb el funcionament dels equips docents és elevada. Els tutors de pràctiques en les empreses del centre estan satisfets. El nombre de reclamacions és molt petit. La satisfacció dels grups d’interès respecte dels serveis; cantina/bar, socialització dels llibres, instal·lacions esportives externes al centre (Només CFGS AAFE i EE) i biblioteca és elevada. La resposta a les queixes i els suggeriments que fan els grups d'interès són respostes en un breu El % d’alumnat que falta a classe és molt baix. Els expedients derivats de faltes d'assistència és molt baix. Matricules ESPO. Ràtio de conflictivitat. Satisfacció alumnes pràctiques. Satisfacció ensenyaments rebuts. Satisfacció global alumnat. Satisfacció famílies. Satisfacció professorat. Satisfacció RESPONSABLE DE L’OBJECTIU: Direcció i Coordinació Qualitat PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL 11/10/2017 Pàgina: 17/55 CURS: 2017-18 Codi : 08035313 PONDERACIÓ: 25% El nombre d’alumnes admesos té un percentatge elevat respecte de les places que oferta el centre. satisfacció del professorat amb els resultats d’aprenentatge és elevat. La satisfacció del professorat i de l'alumnat amb els equips informàtics, la connectivitat, necessitats TIC/TAC derivades de les diferents metodologies se un índex de satisfacció sobre les estructures de centre (aules TIC/TAC) El temps de resposta per a la resolució d’una incidència, no afecta al servei. El grau de satisfacció de l'alumnat amb els ensenyaments rebuts és elevat. La satisfacció de l'alumnat i del professorat sobre els recursos i equipaments del centre és elevada. La satisfacció de l'alumnat i professorat de l'estat del manteniment i conservació de l'edifici i del El grau de satisfacció de les famílies, o dels interessats, amb l’acció tutorial és elevat. El grau de satisfacció de les famílies respecte de la informació rebuda i respecte de la preinscripció i La satisfacció dels grups d’interès sobre la informació i comunicació que ofereix el centre és elevada. ció de les empreses col·laboradores respecte de l’Estada a l'Empresa de l’alumnat El grau satisfacció alumnat amb l’Estada a l'Empresa (si l’han cursada) i la FPCT és elevat. satisfetes respecte del servei proporcionat o augmentin Un % elevat de membres del claustre considera que els horaris s’han elaborat d’acord amb els La satisfacció del professorat amb el funcionament dels equips docents és elevada. dels serveis; cantina/bar, socialització dels llibres, instal·lacions esportives externes al centre (Només CFGS AAFE i EE) i biblioteca és elevada. La resposta a les queixes i els suggeriments que fan els grups d'interès són respostes en un breu Matricules ESPO. Ràtio de conflictivitat. Satisfacció alumnes pràctiques. Satisfacció ensenyaments rebuts. Satisfacció global alumnat. Satisfacció famílies. Satisfacció professorat. Satisfacció
 18. 18. INSTITUT QUERCUS Sant Joan Vilatorrada Codi: PA Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11/10/2017 OBJECTIUS ANUALS I ACTIVITATS Objectiu 3.1.Mantenir els Ensenyaments professionals autoritzats complerts Indicador/s Matricule s ESPO Criteris d’acceptació: Tenir autoritzats 1 grup de CFGM, 1 grup de CFGS EFI, 2 de 1r de CFGS AAFE, 2 de 2n de CFGS AAFE, 2 d’EE i 1 PFI. Indicador progrés: N. acció Descripció de l'acció 3.1.1 Anàlisi i valoració de l'impacte cursos anterior sobre la matrícula als cicles amb baixa demanda. Realització d'aquelles accions promocionals externes valorades com eficaces. 3.1.2 Actualització de la informació als apartats centre. 3.1.3 Realització d’accions promocionals internes a 4t ESO i batx 3.1.4 Realització d'esdeveniments que possibiliten la promoció dels CF. 3.1.5 Sol.licitud de nous CF al Departament d’Ensenyament. OBJECTIUS ANUALS I ACTIVITATS Objectiu 3.2. Incrementar el compromís de l’alumnat amb la convivència Indicador/s Conflictivitat alumnat Criteris d’acceptació: Alumnat considerat com a Indicador progrés: N. acció Descripció de l'acció 3.2.1 Elaboració de la plantilla del document “Compromís de millora de funcionament del grup classe” 3.2.2 Impuls del nombre de reunions del Consell de delegats i del compromís dels delegats. INSTITUT QUERCUS PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL Sant Joan Vilatorrada CURS 2017-18 Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11/10/2017 Versió: 17-18 Data: 11/10/2017 OBJECTIUS ANUALS I ACTIVITATS 3.1.Mantenir els Ensenyaments professionals autoritzats complerts Criteris d’acceptació: Tenir autoritzats 1 grup de CFGM, 1 grup de CFGS EFI, 2 de 1r de CFGS AAFE, 2 de 2n de CFGS AAFE, 2 d’EE i 1 PFI. Indicador progrés: No hi ha seguiment anual de progrés Descripció de l'acció Anàlisi i valoració de l'impacte de l'esforç promocional realitzat en cursos anterior sobre la matrícula als cicles amb baixa demanda. Realització d'aquelles accions promocionals externes valorades com Actualització de la informació als apartats de FP de la pàgina web del Realització d’accions promocionals internes a 4t ESO i batx Realització d'esdeveniments que possibiliten la promoció dels CF. de nous CF al Departament d’Ensenyament. OBJECTIUS ANUALS I ACTIVITATS 3.2. Incrementar el compromís de l’alumnat amb la convivència Criteris d’acceptació: Alumnat considerat com a molt conflictiu inferior al 3% Indicador progrés: No correspon Descripció de l'acció Elaboració de la plantilla del document “Compromís de millora de funcionament del grup classe” Impuls del nombre de reunions del Consell de delegats i del compromís dels delegats. PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL 11/10/2017 Pàgina: 18/55 PdD/ PEC 3.1.Mantenir els Ensenyaments professionals autoritzats complerts Tenir autoritzats 1 grup de CFGM, 1 grup de CFGS EFI, 2 de 1r de CFGS AAFE, 2 de 2n de CFGS AAFE, 2 d’EE i 1 PFI. No hi ha seguiment anual de progrés Responsa ble de l'esforç promocional realitzat en cursos anterior sobre la matrícula als cicles amb baixa demanda. Realització d'aquelles accions promocionals externes valorades com Coord. FP i Cap Est. FP de FP de la pàgina web del Cap Est. FP Coord. FP i Cap Est. FP Realització d'esdeveniments que possibiliten la promoció dels CF. Coord. FP i Cap Est. FP Direcció PdD/ PEC 3.2. Incrementar el compromís de l’alumnat amb la convivència molt conflictiu inferior al 3% Responsa ble Elaboració de la plantilla del document “Compromís de millora de Grup treball del PAT Equip directiu
 19. 19. INSTITUT QUERCUS Sant Joan Vilatorrada Codi: PA Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11/10/2017 OBJECTIUS ANUALS I ACTIVITATS Objectiu 3.3. Mantenir la satisfacció dels grups d’interès Indicador/s Satisfacció alumnes pràctiques. Satisfacció ensenyaments rebuts. Satisfacció global alumnat. Satisfacció famílies. Satisfacció professorat. Satisfacció empreses. N. acció Descripció de l'acció 3.3.1 Difusió dels resultats de les enquestes de satisfacció i propostes de millora: famílies, empreses, FCT, estada a l'empresa mitjançant el Web del centre. 3.3.2 Difusió dels resultats de les enquestes de satisfacció i propostes de millora d’àmbit intern mitjançant el Moodle/Intranet del centre. 3.3.3 Impuls de l’anàlisi i implementació de les millores proposades per les parts interessades OBJECTIUS ANUALS I ACTIVITATS Objectiu 3.4. Afavorir la satisfacció professional dels docents Indicador/s Satisfacció del professorat N. acció Descripció de l'acció 3.4.1 Impuls de la comunicació entre sobre les OM i NC obertes. Seguiment periòdic. 3.4.2 Creació de grups de treball del professorat sobre aspectes relacionats amb el PEC i els objectius de centre. 3.4.3 Comunicació de els objectius anuals. INSTITUT QUERCUS PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL Sant Joan Vilatorrada CURS 2017-18 Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11/10/2017 Versió: 17-18 Data: 11/10/2017 OBJECTIUS ANUALS I ACTIVITATS 3.3. Mantenir la satisfacció dels grups d’interès Satisfacció alumnes Satisfacció ensenyaments Satisfacció famílies. Satisfacció professorat. Satisfacció empreses. Criteris d’acceptació: Puntuació no inferior a 3,3 (Professorat 3,6) Indicador progrés: Fórmula: Valor mitjà, del curs actual i dels 2 anteriors, de les mitjanes ponderades de les valoracions dels diferents indicadors de les respectives enquestes. ENS_REB_ Mitjana aritmètica de la puntuació obtinguda en les preguntes 8 a 13 de l’enquesta de satisfacció dels ensenyaments re Objectiu: Satisfacció alumnes pràctiques > 3.5 Satisfacció ensenyaments rebuts > 3.3 Satisfacció global alumnat > 3.5 Satisfacció famílies > 4 Satisfacció professorat > 3.5 Satisfacció empreses > 4 Descripció de l'acció Difusió dels resultats de les enquestes de satisfacció i propostes de millora: famílies, empreses, FCT, estada a l'empresa mitjançant el Web del centre. Difusió dels resultats de les enquestes de satisfacció i propostes de millora d’àmbit intern mitjançant el Moodle/Intranet del centre. Impuls de l’anàlisi i implementació de les millores proposades per les parts OBJECTIUS ANUALS I ACTIVITATS 3.4. Afavorir la satisfacció professional dels docents Criteris d’acceptació: Puntuació no inferior a 3,6 Indicador progrés: Fórmula: Valor mitjà, del curs actual i dels 2 anteriors, de les mitjanes ponderades de les valoracions dels diferents indicadors de “Grau de satisfacció del professorat”. Objectiu: Mitjana no inferior a 3,5. Descripció de l'acció Impuls de la comunicació entre la Comissió de Qualitat i el professorat sobre les OM i NC obertes. Seguiment periòdic. Creació de grups de treball del professorat sobre aspectes relacionats amb el PEC i els objectius de centre. Comunicació de l’alineament entre les tasques assignades al professorat i els objectius anuals. PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL 11/10/2017 Pàgina: 19/55 PdD/ PEC Puntuació no inferior a 3,3 (Professorat 3,6) actual i dels 2 anteriors, de les mitjanes ponderades de les valoracions dels diferents indicadors de les respectives enquestes. ENS_REB_ Mitjana aritmètica de la puntuació obtinguda en les preguntes 8 a 13 de l’enquesta de satisfacció dels ensenyaments rebuts. Satisfacció alumnes pràctiques > 3.5 Satisfacció ensenyaments rebuts > 3.3 Resp onsa ble Difusió dels resultats de les enquestes de satisfacció i propostes de millora: famílies, empreses, FCT, estada a l'empresa mitjançant el Web del centre. Coord. Q Difusió dels resultats de les enquestes de satisfacció i propostes de millora Coord. Q Impuls de l’anàlisi i implementació de les millores proposades per les parts Coord. Q PdD/ PEC i dels 2 anteriors, de les mitjanes ponderades de les valoracions dels diferents indicadors de Respo nsable la Comissió de Qualitat i el professorat Coord. Q. Creació de grups de treball del professorat sobre aspectes relacionats amb Equip directiu l’alineament entre les tasques assignades al professorat i Equip directiu
 20. 20. INSTITUT QUERCUS Sant Joan Vilatorrada Codi: PA Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11/10/2017 5. PROPOSTES DE MILLORA Es diferencia les propostes de millora aparegudes de la revisió del sistema per part de l’equip directiu ampli el dia 5 de juliol de de cada àrea i de cada equip docent. PROPOSTES EN LA REVISIÓ DEL SISTEMA PER PART DE L’EQUIP DIRECTIU AMPLI - Timbre- música: proposta que sigui primer el timbre més curt i després la música. Revisar el volum de cada música. - Tema fotocopiadora: cal revisar. - Tema avaluacions : els comentaris que estiguin fora del SAGA I ESFERA. - Organització del professorat que porta els 5 T - Reunions d'equip docent : durada 1,5h i tutors 0,5h. Cal mirar si pot ser compatible amb horaris. Es desestima després de debatre. - Tema de faltes d' assistència. Tema de justificació.( mirar si via Tokapp es pot fer directa) Es pot fer que el tutor individual visualitzi les faltes? - Curs vinent es publicaran les llistes de Portaventura una setmana abans. -Es presenta el full dels castigats per a la tarda. Cada coordinador/a tindrà el seu quadern, portarà la proposta al cap d'estudis a la comissió de convivència, el qual tindrà el seu quadern i per tant omplirà el general i el baixarà a consergeria. - mantenir l'organització de la neteja de patis després dels segons patis. - Cal incrementar les neteges de patis. - Afegir més papereres i preveure les papereres a la nova pista. - Nova pista cal tenir en compte que s'haurà de pintar i comprar les cistelles… - Ordre a consergeria i ordre a secretaria. Sala de visites… - Sala de visita : llum/cartell per avisar que hi ha algú a d finestra. - Aula 06 falta una finestra a la porta. A les memòries de les àrees i del equips del curs 16 propostes de millora: ÀREA DE LLENGUA ANGLESA Des de l’àrea es valora positivament el treball de la lectura amb readers. Aquest curs s’ha treballat a 1r,2n ESO i 1r Batx. Es proposa de continuar treballant la lectura comprant llibres de lectura per 3r d’ESO. S’ha demanat a l’AMPA si els poden comprar. INSTITUT QUERCUS PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL Sant Joan Vilatorrada CURS 2017-18 Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11/10/2017 Versió: 17-18 Data: 11/10/2017 . PROPOSTES DE MILLORA Es diferencia les propostes de millora aparegudes de la revisió del sistema per part de l’equip directiu ampli el dia 5 de juliol de 2016 de les propostes de millora recollides en el si de cada àrea i de cada equip docent. PROPOSTES EN LA REVISIÓ DEL SISTEMA PER PART DE L’EQUIP DIRECTIU AMPLI proposta que sigui primer el timbre més curt i després la música. Revisar Tema fotocopiadora: cal revisar. Tema avaluacions : els comentaris que estiguin fora del SAGA I ESFERA. Organització del professorat que porta els 5 TdR i no participa als TdS. Reunions d'equip docent : durada 1,5h i tutors 0,5h. Cal mirar si pot ser compatible amb Es desestima després de debatre. Tema de faltes d' assistència. Tema de justificació.( mirar si via Tokapp es pot fer directa) Es pot fer que el tutor individual visualitzi les faltes? Curs vinent es publicaran les llistes de Portaventura una setmana abans. Es presenta el full dels castigats per a la tarda. Cada coordinador/a tindrà el seu quadern, d'estudis a la comissió de convivència, el qual tindrà el seu quadern i per tant omplirà el general i el baixarà a consergeria. mantenir l'organització de la neteja de patis després dels segons patis. Cal incrementar les neteges de patis. papereres i preveure les papereres a la nova pista. Nova pista cal tenir en compte que s'haurà de pintar i comprar les cistelles… Ordre a consergeria i ordre a secretaria. Sala de visites… Sala de visita : llum/cartell per avisar que hi ha algú a dins. O canvi de porta amb Aula 06 falta una finestra a la porta. A les memòries de les àrees i del equips del curs 16-17 hi apareixen les següents ÀREA DE LLENGUA ANGLESA de l’àrea es valora positivament el treball de la lectura amb readers. Aquest curs s’ha treballat a 1r,2n ESO i 1r Batx. Es proposa de continuar treballant la lectura comprant llibres de lectura per 3r d’ESO. S’ha demanat a l’AMPA si els poden comprar. PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL 11/10/2017 Pàgina: 20/55 Es diferencia les propostes de millora aparegudes de la revisió del sistema per part de 2016 de les propostes de millora recollides en el si PROPOSTES EN LA REVISIÓ DEL SISTEMA PER PART DE L’EQUIP DIRECTIU AMPLI proposta que sigui primer el timbre més curt i després la música. Revisar Tema avaluacions : els comentaris que estiguin fora del SAGA I ESFERA. dR i no participa als TdS. Reunions d'equip docent : durada 1,5h i tutors 0,5h. Cal mirar si pot ser compatible amb Tema de faltes d' assistència. Tema de justificació.( mirar si via Tokapp es pot fer directa). Curs vinent es publicaran les llistes de Portaventura una setmana abans. Es presenta el full dels castigats per a la tarda. Cada coordinador/a tindrà el seu quadern, d'estudis a la comissió de convivència, el qual tindrà el seu mantenir l'organització de la neteja de patis després dels segons patis. Nova pista cal tenir en compte que s'haurà de pintar i comprar les cistelles… ins. O canvi de porta amb 17 hi apareixen les següents de l’àrea es valora positivament el treball de la lectura amb readers. Aquest curs s’ha treballat a 1r,2n ESO i 1r Batx. Es proposa de continuar treballant la lectura comprant llibres de lectura per 3r d’ESO. S’ha demanat a l’AMPA si els poden comprar.
 21. 21. INSTITUT QUERCUS Sant Joan Vilatorrada Codi: PA Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11/10/2017 - També, tenint en compte que hi ha tenen la opció de llegir en anglès (no és obligatori) i facin una fitxa de lectura a l’hora de lectura se’ls hi compensarà a la nota. ÀREA DE LLENGUA CATALANA: - volen intentar portar més escriptors - continuar club de lectura amb la biblioteca del municipi. - organització jornada St. Jordi: qualitat de l’acte i preveient que sigui menys feixuga l’organitza - Demanar activitats: Pica Lletres, visita Tv3, Certamen de Lectura en Veu alta - Club de Lectura, alguna sortida al teatre. - Intentar tornar a fer la Setmana dels escriptors. - Continuar treballant els objectius de millora per mantenir i/o0 millor ÀREA ANTROPOLÒGICSOCIAL - Fer una valoració del material una llista de possible material necessari per millorar el funcionament de les dues aules esmentades. Un cop realitzada del centre. Es fa un allargament de l'Oportunitat de millora fins al setembre, ja que el professor de música no ha acabat de fer la llista de material i la proposta de compra fins a final de curs. Pel que fa a l'àrea de Visual, la proposta no es farà fins el setembre ja que hi ha hagut un canvi de professora. - Es podria fomentar l'ús de les TIC a l'aula a través d'una comissió que s'encarregui de recollir material per després poder ser utilitzat a -Millorar la connectivitat i el manteniment tal de fomentar l’ús dels recursos TIC Promocionar la formació del professorat en eines TIC en aquest àmbit quedin obsolets. Seria interessant que el Departament de Socials pogués disposar d'una aula Departament per tal de tenir murals i atles. INSTITUT QUERCUS PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL Sant Joan Vilatorrada CURS 2017-18 Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11/10/2017 Versió: 17-18 Data: 11/10/2017 També, tenint en compte que hi ha el projecte de lectura es proposa que els alumnes tenen la opció de llegir en anglès (no és obligatori) i facin una fitxa de lectura a l’hora de lectura se’ls hi compensarà a la nota. LLENGUA CATALANA: intentar portar més escriptors continuar club de lectura amb la biblioteca del municipi. organització jornada St. Jordi: Introduir canvis en el format, vetllant, però, per mantenir la qualitat de l’acte i preveient que sigui menys feixuga l’organització. Demanar activitats: Pica Lletres, visita Tv3, Certamen de Lectura en Veu alta Club de Lectura, alguna sortida al teatre. Intentar tornar a fer la Setmana dels escriptors. Continuar treballant els objectius de millora per mantenir i/o0 millorar els resultats. ANTROPOLÒGICSOCIAL Fer una valoració del material existent a les aules de Visual i Plàstica i de Música i fer una llista de possible material necessari per millorar el funcionament de les dues aules esmentades. Un cop realitzada aquesta llista es farà una proposta de compra al Secretari Es fa un allargament de l'Oportunitat de millora fins al setembre, ja que el professor de música no ha acabat de fer la llista de material i la proposta de compra fins a final de curs. Pel que fa a l'àrea de Visual, la proposta no es farà fins el setembre ja que hi ha hagut un Es podria fomentar l'ús de les TIC a l'aula a través d'una comissió que s'encarregui de recollir material per després poder ser utilitzat a les classes. Millorar la connectivitat i el manteniment dels recursos i les eines digitals del centre per dels recursos TIC aplicats al procés d’aprenentatge de l’alumnat. Promocionar la formació del professorat en eines TIC per evitar que els coneixements en aquest àmbit quedin obsolets. Seria interessant que el Departament de Socials pogués disposar d'una aula Departament per tal de tenir-hi el material propi de l'assignatura, com per exemple mapes PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL 11/10/2017 Pàgina: 21/55 el projecte de lectura es proposa que els alumnes tenen la opció de llegir en anglès (no és obligatori) i facin una fitxa de lectura a l’hora de Introduir canvis en el format, vetllant, però, per mantenir la Demanar activitats: Pica Lletres, visita Tv3, Certamen de Lectura en Veu alta ar els resultats. existent a les aules de Visual i Plàstica i de Música i fer una llista de possible material necessari per millorar el funcionament de les dues aules aquesta llista es farà una proposta de compra al Secretari Es fa un allargament de l'Oportunitat de millora fins al setembre, ja que el professor de música no ha acabat de fer la llista de material i la proposta de compra fins a final de curs. Pel que fa a l'àrea de Visual, la proposta no es farà fins el setembre ja que hi ha hagut un Es podria fomentar l'ús de les TIC a l'aula a través d'una comissió que s'encarregui de dels recursos i les eines digitals del centre per aplicats al procés d’aprenentatge de l’alumnat. evitar que els coneixements Seria interessant que el Departament de Socials pogués disposar d'una aula de hi el material propi de l'assignatura, com per exemple mapes
 22. 22. INSTITUT QUERCUS Sant Joan Vilatorrada Codi: PA Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11/10/2017 Canvi en el mobiliari del Departament ja que passem de ser 9 professors a 13 i aquest fet dificultarà l'ús de l'espai del Departament. Es proposa treure la taula rodona i posar llargues). D'aquesta manera s'aprofitaria més l'espai i possibilitaria que també s'hi pogués posar una altra prestatgeria. També es proposa dotar d'un altre ordinador ÀREA DE LLENGUA CASTELLANA  Continuar treballant els objectius de millora per competències i en els nostres resultats acadèmics.  Continuar treballant la setmana de l’autor.  Renovar el fons de biblioteca amb lectures més actuals. ÀREA DE MATEMÀTIQUES Cal millorar la connectivitat general de tot el Els ordinadors de 1r d'ESO són molt senzills i dónen molts problemes de funcionament. Es treballen molt poc les TIC a batxillerat. S'intentarà millorar aquest aspecte, ja que el llibre de l'editorial Edebé que utilitzarem el curs vinent a Matemàtiques té un apartat de Matemàtiques i les TIC. El curs passat es va fer la p departament: “Departament de Matemàtiques i Economia” enguany s’ha dut a terme rotulant el departament. EQUIP DOCENT BATXILLERAT PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU) JUNY 2017 Aquest curs s'han presentat a les PAU 48 alumnes, dels quals 3 al tribunal especial per a alumnes amb TDA, amb els següents resultats: Presentats: 48 alumnes Aptes: 46 alumnes. INSTITUT QUERCUS PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL Sant Joan Vilatorrada CURS 2017-18 Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11/10/2017 Versió: 17-18 Data: 11/10/2017 el mobiliari del Departament, com a conseqüència de l'augment de professorat, ja que passem de ser 9 professors a 13 i aquest fet dificultarà l'ús de l'espai del Departament. Es proposa treure la taula rodona i posar-hi una taula llarga D'aquesta manera s'aprofitaria més l'espai i possibilitaria que també s'hi pogués una altra prestatgeria. d'un altre ordinador al Departament. LLENGUA CASTELLANA Continuar treballant els objectius de millora per aconseguir millors resultats en les competències i en els nostres resultats acadèmics. Continuar treballant la setmana de l’autor. enovar el fons de biblioteca amb lectures més actuals. MATEMÀTIQUES Cal millorar la connectivitat general de tot el centre. Els ordinadors de 1r d'ESO són molt senzills i dónen molts problemes de funcionament. Es treballen molt poc les TIC a batxillerat. S'intentarà millorar aquest aspecte, ja que el que utilitzarem el curs vinent a Matemàtiques té un apartat de El curs passat es va fer la petició a la reunió de caps d’àrea d'actualitzar el rètol del Departament de Matemàtiques i Economia” amb un rètol com cal, i enguany s’ha dut a terme rotulant el departament. BATXILLERAT PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU) JUNY 2017 Aquest curs s'han presentat a les PAU 48 alumnes, dels quals 3 al tribunal especial per a TDA, amb els següents resultats: PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL 11/10/2017 Pàgina: 22/55 , com a conseqüència de l'augment de professorat, ja que passem de ser 9 professors a 13 i aquest fet dificultarà l'ús de l'espai del una taula llarga (o 2 de D'aquesta manera s'aprofitaria més l'espai i possibilitaria que també s'hi pogués aconseguir millors resultats en les Els ordinadors de 1r d'ESO són molt senzills i dónen molts problemes de funcionament. Es treballen molt poc les TIC a batxillerat. S'intentarà millorar aquest aspecte, ja que el que utilitzarem el curs vinent a Matemàtiques té un apartat de etició a la reunió de caps d’àrea d'actualitzar el rètol del amb un rètol com cal, i PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU) JUNY 2017 Aquest curs s'han presentat a les PAU 48 alumnes, dels quals 3 al tribunal especial per a
 23. 23. INSTITUT QUERCUS Sant Joan Vilatorrada Codi: PA Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11/10/2017 Resultats per matèries: presentats) Català 72,34% (34/47) Castellà 64,58% (31/48) Història 81,48% (22/27) Filosofia 76,19% (16/21) Anglès 72,34% (34/47) Francès 0% (0/1) Matemàtiques 53,33% (16/30) 4NP Física 54,54% (6/11) 2NP Química 35,71% (5/14) 3NP Ciències de la terra 50% (4/8) Comparativa amb cursos anteriors: 16-17 APTES 95,83% NO APTES 4,17% % apro vats Cat cast Hist Filo Ang 16- 17 72,3 64,5 81,4 76,1 72,3 15- 16 90 77,5 84,3 75 86,1 14- 15 96,4 89,3 100 77,8 92,6 13- 14 87.9 60,6 83,3 59,3 57,6 Valoració: Aquest curs hi ha hagut alguns canvis en l'organització de les proves, amb l'obligatorietat d'examinar-se a la fase general de la matèria troncal de cada especialitat. Observem que en general hi ha hagut uns resultats que el percentatge d'aprovats és satisfactori les qualificacions són força baixes i la majoria de matèries han empitjorat significativament el número d'aprovats. Caldra fer una reflexió des de totes les àrees implicade curs per a valorar les causes i possibles mesures a prendre.  La composició dels tribunals dels treballs de recerca, tot i que serà difícil atès els nombrosos grups de 2n batxillerat que tindrem el curs que ve. INSTITUT QUERCUS PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL Sant Joan Vilatorrada CURS 2017-18 Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11/10/2017 Versió: 17-18 Data: 11/10/2017 esultats per matèries: % aprovats, (entre parèntesi, nombre d'alumnes aprovats/ Matemàtiques socials Biologia 66,66% (14/21) Llatí 100% (4/4) Història de l'art 100% (4 Geografia 100% (4/4) Economia empresa 40% (16/30) 4NP Electrotècnia 0% (0/1) Literatura catalana 0% (5/14) 3NP Literatura castellana (4/8) Tecnologia industrial Comparativa amb cursos anteriors: 17 15-16 14-15 95,83% 100.00% 100,00% 4,17% 0,00% 0,00% Ang MS Ma CT LCa ste TI Fis Quí m Bio Llatí 72,3 73,9 53,3 50 100 40 54,5 35,7 66,6 100 86,1 66,6 78,5 100 100 100 88,8 91,6 90 100 92,6 77,8 100 100 100 100 71,4 100 100 50 57,6 70 66,6 100 100 100 70 66,6 75 33,3 Aquest curs hi ha hagut alguns canvis en l'organització de les proves, amb se a la fase general de la matèria troncal de cada especialitat. Observem que en general hi ha hagut uns resultats pitjors que en altres cursos, malgrat que el percentatge d'aprovats és satisfactori les qualificacions són força baixes i la majoria de matèries han empitjorat significativament el número d'aprovats. Caldra fer una reflexió des de totes les àrees implicades i a l'equip docent d'inici del proper curs per a valorar les causes i possibles mesures a prendre. La composició dels tribunals dels treballs de recerca, tot i que serà difícil atès els nombrosos grups de 2n batxillerat que tindrem el curs que ve. PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL 11/10/2017 Pàgina: 23/55 % aprovats, (entre parèntesi, nombre d'alumnes aprovats/ Matemàtiques socials 73,91% (17/23) (14/21) 100% (4/4) (4/4) 40% (2/5) 1NP (0/1) 0% (0/2) 2NP Literatura castellana 100% (1/1) Tecnologia industrial 40% (4/10) 3NP 13-14 90,90% 9'1% Llatí Art L.ca ta Geo Em p ET 100 100 0 100 40 0 100 100 100 62,5 66,6 - 50 60 100 87,5 100 100 33,3 100 100 83,3 75 100 Aquest curs hi ha hagut alguns canvis en l'organització de les proves, amb se a la fase general de la matèria troncal de cada especialitat. pitjors que en altres cursos, malgrat que el percentatge d'aprovats és satisfactori les qualificacions són força baixes i la majoria s i a l'equip docent d'inici del proper La composició dels tribunals dels treballs de recerca, tot i que serà difícil atès els
 24. 24. INSTITUT QUERCUS Sant Joan Vilatorrada Codi: PA Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11/10/2017  Les tutories individuals a 2 l'incompliment del número d'entrevistes obligatòries. Cal insistir als tutors individuals dels propers cursos perquè es facin totes les entrevistes.  L'assistència de l'alumn per a evitar l'absentisme en general, i sobretot abans i després dels exàmens. Malgrat les novetats d'aquest curs pel que fa a la valoració de l'assistència en les qualificacions de les matèries, períodes d'exàmens i sovint amb la justificació de les famílies.  La participació de l'alumnat de batxillerat en les jornades i sortides de centre. Valorem negativament l'elevat absentisme del nostre alumnat activitats.  L'organització dels calendaris d'exàmens, per a què les condicions siguin iguals per a tot l'alumnat.  Els resultats de les PAU. Caldrà reflexionar i valorar aquests resultats des de les àrees i l'equip docent. EQUIP DOCENT EE  És important fixar una hora de tutoria i fer veure què el tutor/a transmet informació important per a l’alumnat. La tipologia d’alumnes que cursen ara aquests estudis ha canviat i necessiten un seguiment més proper.  Es considera necessari dels alumnes del EE, perquè malgrat demostra que el tutor/a requereix aquest temps per a revisar el seguiment dels alumnes al llarg del cur EQUIP DOCENT CFGS AAFE  Es valora que a primer curs que caldrà dissenyar un PAT amb les activitats de tutoria més definides i ampliades i seu perfil professional i poder orientar en la tria d’itineraris el marc del projecte d’especialització En conseqüència es proposa canviar el nom de tutoria pel de També s’acorda en equip docent que les tutories no poden anar en hores extremes i per tal d’assegurar l’assistència del alumnat de 1r curs.  S’acorda mantenir la sortida d’acollida cohesió i coneixença entre els alumnes de tots els grups. En equip docent s'acorda de fer aquesta activitat el dia 15 de setembre de 2017. EQUIP DOCENT PFI  Introducció d'un tercer docent al curs a fer la meitat general. Amb la dotació de més personal es pot aconseguir una millora qualitativa INSTITUT QUERCUS PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL Sant Joan Vilatorrada CURS 2017-18 Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11/10/2017 Versió: 17-18 Data: 11/10/2017 utories individuals a 2n de batxillerat, tant per les queixes de l'alumnat com per l'incompliment del número d'entrevistes obligatòries. Cal insistir als tutors individuals dels propers cursos perquè es facin totes les entrevistes. L'assistència de l'alumnat. Hem de buscar sistemes de control d'assistència efectius per a evitar l'absentisme en general, i sobretot abans i després dels exàmens. Malgrat les novetats d'aquest curs pel que fa a la valoració de l'assistència en les qualificacions de les matèries, continua havent casos d'absentisme, sobretot en períodes d'exàmens i sovint amb la justificació de les famílies. La participació de l'alumnat de batxillerat en les jornades i sortides de centre. Valorem negativament l'elevat absentisme del nostre alumnat en aquestes L'organització dels calendaris d'exàmens, per a què les condicions siguin iguals per Els resultats de les PAU. Caldrà reflexionar i valorar aquests resultats des de les àrees i l'equip docent. important fixar una hora de tutoria i fer veure a l’alumnat que és una hora en què el tutor/a transmet informació important per a l’alumnat. La tipologia d’alumnes que cursen ara aquests estudis ha canviat i necessiten un seguiment més proper. a necessari disposar d'una hora fixa per atendre les problemàtiques dels alumnes del EE, perquè malgrat que alguns són majors d’edat, la realitat ens demostra que el tutor/a requereix aquest temps per a revisar el seguiment dels al llarg del curs. AAFE Es valora que a primer curs que caldrà dissenyar un PAT amb les activitats de tutoria més definides i ampliades i orientades a poder ajudar a l’alumnat a definir el seu perfil professional i poder orientar en la tria d’itineraris pel curs 2018 el marc del projecte d’especialització a partir dels itineraris de lleure i salut i fitness. En conseqüència es proposa canviar el nom de tutoria pel de Perfil professional. També s’acorda en equip docent que les tutories-perfil professional de 1r curs o poden anar en hores extremes i per tal d’assegurar l’assistència del alumnat de S’acorda mantenir la sortida d’acollida conjunta entre 1r i 2n curs per millorar la cohesió i coneixença entre els alumnes de tots els grups. En equip docent s'acorda de fer aquesta activitat el dia 15 de setembre de 2017. Introducció d'un tercer docent al curs a fer la meitat de les assignatures de formació general. Amb la dotació de més personal es pot aconseguir una millora qualitativa PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL 11/10/2017 Pàgina: 24/55 de batxillerat, tant per les queixes de l'alumnat com per l'incompliment del número d'entrevistes obligatòries. Cal insistir als tutors individuals at. Hem de buscar sistemes de control d'assistència efectius per a evitar l'absentisme en general, i sobretot abans i després dels exàmens. Malgrat les novetats d'aquest curs pel que fa a la valoració de l'assistència en les continua havent casos d'absentisme, sobretot en La participació de l'alumnat de batxillerat en les jornades i sortides de centre. en aquestes L'organització dels calendaris d'exàmens, per a què les condicions siguin iguals per Els resultats de les PAU. Caldrà reflexionar i valorar aquests resultats des de les a l’alumnat que és una hora en què el tutor/a transmet informació important per a l’alumnat. La tipologia d’alumnes que cursen ara aquests estudis ha canviat i necessiten un seguiment més proper. disposar d'una hora fixa per atendre les problemàtiques que alguns són majors d’edat, la realitat ens demostra que el tutor/a requereix aquest temps per a revisar el seguiment dels Es valora que a primer curs que caldrà dissenyar un PAT amb les activitats de orientades a poder ajudar a l’alumnat a definir el pel curs 2018-2019 i dins a partir dels itineraris de lleure i salut i fitness. Perfil professional. professional de 1r curs o poden anar en hores extremes i per tal d’assegurar l’assistència del alumnat de conjunta entre 1r i 2n curs per millorar la cohesió i coneixença entre els alumnes de tots els grups. En equip docent s'acorda de les assignatures de formació general. Amb la dotació de més personal es pot aconseguir una millora qualitativa
 25. 25. INSTITUT QUERCUS Sant Joan Vilatorrada Codi: PA Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11/10/2017 del programa.  Els alumnes hauran de dur roba i botes de seguretat per al taller ja que les normes de seguretat així ho indiquen. Es continuarà  Manteniment del moodle com a dipositari dels dossiers d'estudi, eliminant costs defotocòpies.  Manteniment de microprojectes fomentant un aprenentatge mésmotivador.  Per millorar la cohesió de grup s'introdurià EQUIP DOCENT CFGS EFIE ● Adequar la metodologia de l’impartició de classes un cop coneguts el perfil majoritari dels alumnes de primer. ● Estructurar l’horari marc i la repartició de mòduls de segon l’assistència dels alumnes, els quals la gran majoria treballen. INSTITUT QUERCUS PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL Sant Joan Vilatorrada CURS 2017-18 Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11/10/2017 Versió: 17-18 Data: 11/10/2017 Els alumnes hauran de dur roba i botes de seguretat per al taller ja que les normes de seguretat així ho indiquen. Es continuarà oferint bata de treball pera la FCT. Manteniment del moodle com a dipositari dels dossiers d'estudi, eliminant costs Manteniment de microprojectes fomentant un aprenentatge mésmotivador. Per millorar la cohesió de grup s'introdurià activitats esportives a hores de tutoria. EFIE Adequar la metodologia de l’impartició de classes un cop coneguts el perfil majoritari Estructurar l’horari marc i la repartició de mòduls de segon l’assistència dels alumnes, els quals la gran majoria treballen. PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL 11/10/2017 Pàgina: 25/55 Els alumnes hauran de dur roba i botes de seguretat per al taller ja que les normes oferint bata de treball pera la FCT. Manteniment del moodle com a dipositari dels dossiers d'estudi, eliminant costs Manteniment de microprojectes fomentant un aprenentatge mésmotivador. activitats esportives a hores de tutoria. Adequar la metodologia de l’impartició de classes un cop coneguts el perfil majoritari Estructurar l’horari marc i la repartició de mòduls de segon curs per facilitar
 26. 26. INSTITUT QUERCUS Sant Joan Vilatorrada Codi: PA Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11/10/2017 6. HORARIS MARC DE L’ALUMNAT DELS DIFERENTS NIVELLS EDUCATIUS ESO: 30 hores/setmana Dilluns Dimarts 8 a 8:30 LECTUR A LECTURA 8:30 a 9:25 9:25 a 10: 20 10:20 a 10:40 10:40 a 11:35 11:35 a 12:30 12:30 a 12:50 12:50 a 13:45 13:45 a 14:40 1r i 2n BATX: 30 hores/setmana Dilluns Dimarts 8 a 8:30 LECTUR A LECTURA 8:30 a 9:25 9:25 a 10: 20 10:20 a 10:40 10:40 a 11:35 11:35 a 12:30 12:30 a 12:50 12:50 a 13:45 13:45 a 14:40 PFI 30 hores/setmana Dilluns Dimarts 8:00 a 8:30 8:30 A 9:25 9:25 a 10: 20 10:20 a 10:40 10:40 a 11:35 11:35 a 12:30 12:30 a 12:50 12:50 a 13:45 13:45 a 14:40 INSTITUT QUERCUS PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL Sant Joan Vilatorrada CURS 2017-18 Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11/10/2017 Versió: 17-18 Data: 11/10/2017 . HORARIS MARC DE L’ALUMNAT DELS DIFERENTS NIVELLS EDUCATIUS Dimarts Dimecres Dijous Divendres LECTURA LECTURA LECTUR A LECTURA E S B A R J O E S B A R J O hores/setmana Dimarts Dimecres Dijous Divendres LECTURA LECTURA LECTUR A LECTURA E S B A R J O E S B A R J O Dimarts Dimecres Dijous Divendres E S B A R J O E S B A R J O PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL 11/10/2017 Pàgina: 26/55 . HORARIS MARC DE L’ALUMNAT DELS DIFERENTS NIVELLS EDUCATIUS Divendres
 27. 27. INSTITUT QUERCUS Sant Joan Vilatorrada Codi: PA Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11/10/2017 1 A CFGS AAFE 24 hores/setmana + tutoria Dilluns Dimarts 8: 20 a 9:20 9:20 a 10:20 10:20 a 10:40 10:40 a 11:35 11:35 a 12:30 12:30 a 12:50 12:50 a 13:50 13:50 a 14:50 1 B CFGS AAFE 24 hores/setmana + tutoria Dilluns Dimarts 8: 20 a 9:20 9:20 a 10:20 9:10-10.20 10:20 a 10:40 10:40 a 11:35 11:35 a 12:30 12:30 a 12:50 ESBARJO 12:50 a 13:50 13:50 a 14:50 2 A CFGS AAFE 25 hores Dilluns Dimarts 8: 20 a 9:20 9:20 a 10:20 10:20 a 10:40 10:40 a 11:35 11:35 a 12:30 12:30 a 12:50 12:50 a 13:50 12:50-14:00 13:50 a 14:50 2 B CFGS AAFE 25 hores /setmana + tutoria Dilluns Dimarts 8: 20 a 9:20 9:20 a 10:20 10:20 a 10:40 10:40 a 11:35 11:35 a 12:30 12:30 a 12:50 12:50 a 13:50 12:50-13:45 12:50 13:50 a 14:50 INSTITUT QUERCUS PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL Sant Joan Vilatorrada CURS 2017-18 Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11/10/2017 Versió: 17-18 Data: 11/10/2017 hores/setmana + tutoria Dimarts Dimecres Dijous Divendres E S B A R J O E S B A R J O 12:50 -14:05 hores/setmana + tutoria Dimarts Dimecres Dijous Divendres 9:15-10.20 E S B A R J O ESBARJO ESBARJO ESBARJO 25 hores /setmana + tutoria Dimarts Dimecres Dijous Divendres 8:10-9:15 9:15-10.20 E S B A R J O E S B A R J O 25 hores /setmana + tutoria Dimarts Dimecres Dijous Divendres 9:15-10:20 E S B A R J O E S B A R J O 12:50-14:00 PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL 11/10/2017 Pàgina: 27/55 Divendres Divendres Divendres Divendres
 28. 28. INSTITUT QUERCUS Sant Joan Vilatorrada Codi: PA Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11/10/2017 2 CFGM calor 23 hores/setmana Dilluns 8:00 a 9:20 9:20 a 10: 20 10:20 a 10:40 10:40 a 11:35 11:35 a 12:30 12:30 a 13:00 2 CFGS Eficiencia energètica Dilluns Dimarts 15 a 16 16 a 17 17 a 18 18 a 18.30 ESBARJO 18.30-19.30 19.30-20.30 20.30-21.30 ENSENYAMENTS ESPORTIUS 1r nivell HORES DL 1a HORA 2a HORA 9.20 -10.20 3a HORA 10.40-11.35 4a HORA 11.35 -12.30 5a HORA 12:50-13:50 6a HORA 13:50-14:50 ENSENYAMENTS ESPORTIUS 1r nivell HORES DL 1a HORA 2a HORA 9.20 -10.20 INSTITUT QUERCUS PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL Sant Joan Vilatorrada CURS 2017-18 Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11/10/2017 Versió: 17-18 Data: 11/10/2017 hores/setmana Dimarts Dimecres Dijous Divendres E S B A R J O 2 CFGS Eficiencia energètica 25 hores/setmana . Dimarts Dimecres Dijous Divendres ESBARJO ESBARJO 18:00-19:00 ESBARJO ENSENYAMENTS ESPORTIUS 1r nivell-. Fins el 03 Nov DM DX DJ DV 8.20 – 9.20 8.20 – 9.20 8.20 – 9.20 8.20 – 9.20 9.20 – 10.20 9.20 -10.20 9.20 – 10.20 9.20 – 10.20 10.40-11.35 10.40-11.35 10.40-11.35 10.40-11.35 11.35 -12.30 11.35 -12.30 11.35 -12.30 11.35 -12.30 12.50-13.50 12.50-13.50 12.50-13.50 12.50-13.50 13:50-14:50 Fins 29 Set ENSENYAMENTS ESPORTIUS 1r nivell-. Del 06 Nov al 19 Gen DM DX DJ DV 8.20 – 9.20 8.20 – 9.20 8.20 – 9.20 9.20 – 10.20 9.20 -10.20 9.20 – 10.20 PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL 11/10/2017 Pàgina: 28/55 Divendres Divendres 19:00 9.20 10.20 11.35 12.30 13.50 Fins 29 Set 9.20 10.20
 29. 29. INSTITUT QUERCUS Sant Joan Vilatorrada Codi: PA Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11/10/2017 3a HORA 10.40-11.35 4a HORA 11.35 -12.30 5a HORA 12:50-13:50 6a HORA 13:50-14:50 Provisional_ENSENYAMENTS ESPORTIUS 2n nivell HORES DL 1a HORA 8.20 – 9.20 2a HORA 9.20 -10.20 3a HORA 10.40-11.35 4a HORA 11.35 -12.30 5a HORA 6a HORA BLOC COMÚ I COMPLEMENTARI BLOC ESPECÍFIC INSTITUT QUERCUS PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL Sant Joan Vilatorrada CURS 2017-18 Elaborat per: Equip directiu Aprovat per CE: 11/10/2017 Versió: 17-18 Data: 11/10/2017 10.40-11.35 10.40-11.35 10.40-11.35 11.35 -12.30 11.35 -12.30 11.35 -12.30 12.50-13.50 12.50-13.50 12.50-13.50 Provisional_ENSENYAMENTS ESPORTIUS 2n nivell-. A partir del 22 DM DX DJ DV 8.20 – 9.20 8.20 – 9.20 8.20 – 9.20 8.20 – 9.20 9.20 – 10.20 9.20 -10.20 9.20 – 10.20 9.20 -10.20 10.40-11.35 10.40-11.35 10.40-11.35 10.40-11.35 11.35 -12.30 11.35 -12.30 11.35 -12.30 11.35 -12.30 12.50-13.50 12.50-13.50 BLOC COMÚ I COMPLEMENTARI PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL 11/10/2017 Pàgina: 29/55 11.35 12.30 13.50 . A partir del 22 Gen 9.20 10.20 11.35 12.30

×