Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Portes obertes 1.ppt

972 views

Published on

Informació exhaustiva sobre l'INS Marina.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Portes obertes 1.ppt

 1. 1. <ul><li>C/ Estació, s/n </li></ul><ul><li>08120 La Llagosta </li></ul><ul><li>Telèfon: 93 560 73 31 </li></ul>Fax: 93 574 25 46 e-mail: iesmarina@xtec.cat http://iesmarina.xtec.cat
 2. 2. OFERTA EDUCATIVA <ul><li>ESO </li></ul><ul><li>BATXILLERAT </li></ul><ul><li>CICLES FORMATIUS </li></ul><ul><li>CURS PROMOCIÓ </li></ul><ul><li>PROVES D’ACCÉS A LA FORMACIÓ PROFESSIONAL </li></ul><ul><li>PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL PQPI (FIAP) </li></ul>
 3. 3. L’INS MARINA entén la tasca educativa com una actuació sobre l’individu considerat en la seva globalitat: <ul><li>Treballant aprenentatges procedimentals, conceptuals i actitudinals. </li></ul><ul><li>Afavorint el desenvolupament de les potencialitats del nostre alumnat. </li></ul><ul><li>Implicant al màxim l’entorn familiar en el procés educatiu. </li></ul>
 4. 4. Curs de Promoció Prova d’Accés grau Superior
 5. 5. OBJECTIUS DEL NOSTRE PLA ESTRATÈGIC <ul><li>Millorar els resultats educatius. </li></ul><ul><li>Millorar la cohesió social de tots els membres de la Comunitat Educativa. </li></ul><ul><li>Consolidar l’oferta d’ensenyaments postobligatoris, afavorint-ne l’accés i millorant-ne els resultats. </li></ul><ul><li>Afavorir el canvi competencial mitjançant l’ús de les TIC a l’aula ordinària. </li></ul>
 6. 6. COM HO FEM? <ul><li>PLA ESTRATÈGIC AUTONOMIA DE CENTRES 2007-2011 </li></ul><ul><li>PLA D’INNOVACIÓ BIBLIOTECA PUNT.EDU </li></ul><ul><li>PLA DE CONVIVÈNCIA I MEDIACIÓ ESCOLAR </li></ul><ul><li>PLA D’IMPULS DE LES TIC. Programa EDUCAT 1x1 </li></ul><ul><li>PLA DE MILLORA DE LES LLENGÜES ESTRANGERES. Aquest curs s’estan impartint en llengua anglesa les matèries d’Eines Tic a 2n d’ESO i les CCMC a 1r de batxillerat. </li></ul>
 7. 7. Els projectes escolars Comenius permeten als centres educatius treballar sobre un tema d’interès comú mitjançant l’intercanvi d’alumnes de diferents països de l’UE. Aquest tipus de projecte té com a objectiu estimular la cooperació entre el major nombre d’alumnes i de disciplines diferents. L’INS Marina ha participat en el Comenius, durant un període de dos cursos (2007 – 2009) amb sis països més: Bulgària, Suècia, Grècia, Turquia, Itàlia i Eslovàquia. Grups d’alumnes de 2 n de Batxillerat, 1 r Batxillerat, 3 r ESO i 2 n ESO van estar implicats en aquest projecte. Aquest curs 2010-2011 realitzarem un intercanvi amb alumnes holandesos i estem preparant un altre intercanvi dins del programa Comenius per al proper curs 2011-2012 .
 8. 8. Projecte Educat 1x1 a l’institut Marina
 9. 9. ORGANITZACIÓ DE L’ACTIVITAT EDUCATIVA A 1r i 2n DE L’ESO. <ul><ul><li>Grup adaptat per a alumnes amb més dificultats d’aprenentatge. Dos professors a l’aula en bona part de les hores. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tres grups de nivell amb agrupaments flexibles en les matèries de tecnologia,eines TIC,ciències de la naturalesa, anglès i taller de llengües. </li></ul></ul><ul><ul><li>Matèries optatives de reforç i d’ampliació. </li></ul></ul><ul><ul><li>Atencions individualitzades en determinats casos. </li></ul></ul><ul><ul><li>Potenciació de l’acció tutorial. </li></ul></ul><ul><ul><li>Implantació de les TIC a l’aula. </li></ul></ul>ORGANITZACIÓ DE L’ACTIVITAT EDUCATIVA A 3r i 4t DE L’ESO. <ul><ul><li>Quatre grups ordinaris i un grup adaptat. </li></ul></ul>
 10. 10. ELS EQUIPS DOCENTS <ul><li>L’equip docent està format per tot el professorat que imparteix els crèdits comuns a un mateix grup-aula. </li></ul><ul><li>L’equip docent s’ha d’implicar en la tasca tutorial, ajudant el tutor/a quan sigui necessari </li></ul><ul><li>Fa efectiva la integració dels objectius del PAT a totes les àrees. </li></ul><ul><li>L’equip docent ha de permetre un repartiment de la responsabilitat i el treball que suposa fer un seguiment acurat de l’alumnat. </li></ul>
 11. 11. ACCIÓ TUTORIAL <ul><li>COORDINACIÓ PRIMÀRIA -SECUNDÀRIA </li></ul><ul><li>PLA D’ACCIÓ TUTORIAL. </li></ul><ul><li>ACTIVITATS DE TUTORIA EN GRUP I INDIVIDUALS. </li></ul><ul><li>SEGUIMENT DE L’ALUMNE. </li></ul><ul><li>COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES. </li></ul><ul><li>TUTORIES INDIVIDUALITZADES. </li></ul><ul><li>PROGRAMA DE CONVIVÈNCIA I DE MEDIACIÓ ESCOLAR. </li></ul><ul><li>CONTROL D’ASSISTÈNCIA </li></ul><ul><li>COMISSIÓ SOCIAL. </li></ul>
 12. 12. CONVIVÈNCIA AL CENTRE <ul><li>PLA D’ACCIÓ TUTORIAL </li></ul><ul><li>PLA DE CONVIVÈNCIA I MEDIACIÓ ESCOLAR </li></ul><ul><li>VIGILÀNCIA DE PATIS / ESPAI DE JOCS / BIBLIOTECA </li></ul><ul><li>COMISSIONS DE CONVIVÈNCIA </li></ul><ul><li>CONSELL DE DELEGATS </li></ul>
 13. 13. ORGANITZACIÓ CURRÍCULAR 1r 2n 3r Llengua catalana i literatura 3 3 3 Llengua castellana i literatura 3 3 3 Llengua estrangera 3 3 3 Matemàtiques 3 3 3 Ciències de la naturalesa 3 3 4 Ciències socials, geografia i història 3 3 3 Educació física 2 2 2 Música - 1 1 Educació visual i plàstica 3 - 1 Tecnologia 2 2 2 Educació per a la ciutadania (inclosa en franja optatives) Matèries complementàries 2 1 1 Tutoria 1 1 1 Matèries optatives 2 3 3 __________________________________________________ Total setmanal 30 30 30
 14. 14. <ul><ul><ul><ul><ul><li>Matèries complementàries </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>    1r d’ESO </li></ul><ul><li>Taller de llengua i recerca d’informació </li></ul><ul><li>Eines TIC </li></ul><ul><li>2n d’ESO </li></ul><ul><li>  Eines TIC </li></ul><ul><li>3r d’ESO </li></ul><ul><li>  Eines TIC </li></ul><ul><li>4t d’ESO </li></ul><ul><li>  Resolució de problemes </li></ul>
 15. 15. HORARIS ESO: TOTS ELS MATINS DE 8,00 h. a 13,30 h. (dimecres fins les 12,30 h.) TARDES DE DILLUNS, DIMARTS I DIJOUS 15,00 h. A 17,00 h.
 16. 16. INSTAL·LACIONS
 17. 17. <ul><li>CONSERGERIA I REPROGRAFIA </li></ul><ul><li>Reprografia: fotocòpies i dossiers. </li></ul><ul><li>Atenció telefònica i atenció al públic </li></ul><ul><li>Control de Portes </li></ul>
 18. 18. <ul><li>SECRETARIA </li></ul><ul><li>Horari : </li></ul><ul><li>Matí 10,00h-13,00h </li></ul><ul><li>Tarda 15,00h-17,00h </li></ul><ul><li>(Divendres tarda tancat) </li></ul>Gestió de documents : Llibres d’escolaritat,Títols, Preinscripció, Matrícula i Expedients
 19. 19. <ul><li>DEPARTAMENTS </li></ul><ul><li>Administratiu comercial. </li></ul><ul><li>Ciències de la natura. </li></ul><ul><li>Ciències Socials. </li></ul><ul><li>Educació física. </li></ul><ul><li>Educació visual i plàstica. </li></ul><ul><li>Electricitat i Electrònica </li></ul><ul><li>Llengua i lit. castellana. </li></ul><ul><li>Llengua i lit. catalana. </li></ul><ul><li>Llengües estrangeres </li></ul><ul><li>Matemàtiques. </li></ul><ul><li>Psicopedagogia. </li></ul><ul><li>Tecnologia. </li></ul>
 20. 20. <ul><li>SEMINARIS: </li></ul><ul><li>Música </li></ul><ul><li>Llengües Clàssiques </li></ul><ul><li>Filosofia </li></ul><ul><li>SERVEIS PSICOPEDAGÒGICS: </li></ul><ul><li>Psicòleg/pedagog </li></ul><ul><li>Pedagoga terapeuta. </li></ul><ul><li>EAP </li></ul><ul><li>Coordinació Serveis Socials </li></ul><ul><li>SERVEI SALUT I ESCOLA </li></ul>AULES DE DIVERSITAT
 21. 21. Aula d’Idiomes
 22. 22. Aula de Música
 23. 23. Aules d’Informàtica i usos TIC a l’aula
 24. 24. <ul><li>Aula de Dibuix </li></ul><ul><li>PIET MONDRIAN </li></ul>
 25. 25. <ul><li>Dos laboratoris de Ciències Experimentals </li></ul>
 26. 26. <ul><li>Aules de Tecnologia </li></ul>
 27. 27. <ul><li>Gimnàs </li></ul>Pistes esportives
 28. 28. <ul><li>ÀGORA </li></ul><ul><li>Sala polivalent </li></ul>
 29. 29. SERVEIS
 30. 30. BIBLIOTECA HORARI: Tarda 15’30h-21’30h
 31. 31. <ul><li>CANTINA </li></ul>Horari 8’00h-20’30h
 32. 32. ACTIVITATS PEDAGÒGIQUES
 33. 33. <ul><li>1r ESO: </li></ul><ul><li>Museu de Granollers </li></ul><ul><li>Caixa Fòrum </li></ul><ul><li>Sortida d’activitats en el medi natural </li></ul><ul><li>Teatre en anglès </li></ul><ul><li>Teatre en francès </li></ul><ul><li>Barcelona romana </li></ul><ul><li>Casa Àsia </li></ul>SORTIDES CULTURALS
 34. 34. <ul><li>2n ESO: </li></ul><ul><li>Caixa Fòrum </li></ul><ul><li>Teatre “El Lazarillo de Tormes” </li></ul><ul><li>Teatre en anglès </li></ul><ul><li>Teatre en francès </li></ul><ul><li>Teatre al centre cultural </li></ul><ul><li>Lax’n’ Busto </li></ul><ul><li>Monestir de Pedralbes </li></ul><ul><li>Canal olímpic Castelldefels </li></ul>
 35. 35. <ul><li>3r ESO: </li></ul><ul><li>Catalunya Ràdio </li></ul><ul><li>Cinema en Anglès </li></ul><ul><li>Cinema en Francès </li></ul><ul><li>Cinema en Castellà </li></ul><ul><li>Visita al port comercial de Barcelona </li></ul><ul><li>Cursa d’orientació (educació física) </li></ul><ul><li>Sortida de vela i caiac </li></ul><ul><li>Cosmocaixa </li></ul><ul><li>Taller a la UPC </li></ul><ul><li>Visita Museu Nacional de Catalunya (MNAC) </li></ul><ul><li>Teatre al centre cultural </li></ul>
 36. 36. <ul><li>4t ESO: </li></ul><ul><li>Taller al Parc Científic de Barcelona </li></ul><ul><li>Cinema en francès </li></ul><ul><li>Cinema en anglès </li></ul><ul><li>Teatre Nacional </li></ul><ul><li>Tallers de violència de gènere </li></ul><ul><li>Museu d’història de Catalunya </li></ul><ul><li>Cursa a la muntanya </li></ul><ul><li>Viatge a Itàlia </li></ul><ul><li>Visita a Catalunya Ràdio </li></ul><ul><li>Taller a la UPC </li></ul><ul><li>Sortida de camp de Geologia </li></ul>
 37. 37. <ul><li>SORTIDES EXTRAORDINÀRIES </li></ul><ul><li>Sortides de final de curs </li></ul><ul><li>Viatge d’estudis 4t d’ESO (Itàlia) </li></ul><ul><li>Viatge a Madrid (2n Batxillerat) </li></ul><ul><li>Esquiada </li></ul>
 38. 38. <ul><li>ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES </li></ul><ul><li>Organitzades per l’INS Marina en col.laboració amb l’AMPA i l’Ajuntament de la Llagosta </li></ul><ul><li>Diada de les Arts </li></ul><ul><li>Carnestoltes </li></ul><ul><li>Taller de Teatre </li></ul><ul><li>Diada de Sant Jordi </li></ul><ul><li>Revista </li></ul>
 39. 39. La web de l’INS Marina http://iesmarina.xtec.cat
 40. 40. L´objectiu de l´esport escolar és el foment de l´activitat física. Així es proposa l´organització d´activitats esportives per franges d´edat coincidint amb els cicles educatius. Es pretén així mateix treure el màxim rendiment a les instal·lacions esportives del centre. Totes aquestes activitats es vehiculen a través de l’Associació Esportiva IES Marina de la Llagosta. AEE IES Marina de La Llagosta
 41. 41. Associació de mares i pares d’alumnes L’AMPA es reuneix els: Dimarts, de 18’00h-20’00 h. <ul><li>PER A QUÈ SERVEIX? </li></ul><ul><li>Organitza la VENDA DE LLIBRES a l’inici de curs. </li></ul><ul><li>Ofereix 2 beques anuals de BIBLIOTECA. </li></ul><ul><li>Permet fer actuacions puntuals d’ARRANJAMENT i MILLORA de les instal·lacions del centre. </li></ul><ul><li>Col·labora econòmicament en l’organització de les festes de CARNESTOLTES i SANT JORDI. </li></ul><ul><li>Subvenciona l’elaboració del número anual de la revista ANIRAM. </li></ul><ul><li>Participa en l’organització de les activitats extraescolars com el TEATRE i la REVISTA. </li></ul>És la representació de tots els pares i mares dels alumnes de l’IES MARINA. És present al màxim òrgan de decisió de l’institut: el Consell Escolar.
 42. 42. PREINSCRIPCIÓ D el 14 al 25 de febrer de 201 1 <ul><li>MATRÍCULA: </li></ul><ul><li>del 6 al 1 0 de juny de 201 1 </li></ul><ul><li>Quota AMPA </li></ul><ul><li>Material </li></ul><ul><li>Sortides culturals </li></ul>

×