Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Xerrada informativa alumnes 4t eso

818 views

Published on

Xerrada informativa alumnes 4t eso

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Xerrada informativa alumnes 4t eso

 1. 1. Xerrada informativa alumnes 1r Batxillerat Ins Argentona, 26 de juny de 2014
 2. 2. EL BATXILLERAT
 3. 3. MODALITATS MODALITAT ARTS MODALITAT CIÈNCIES I TECNOLOGIA MODALITAT HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS NO S’OFEREIX A L’INSTITUT D’ARGENTONA
 4. 4. ESTRUCTURA  El Batxillerat consta de dos cursos acadèmics  La permanència amb règim escolaritzat pot arribar fins els quatre anys  Està estructurat en una part comuna i una part diversificada CURRÍCULUM DEL BATXILLERAT PART COMUNA PART DIVERSIFICADA Matèries comunes Tutoria Matèries de modalitat Matèries optatives Treball de recerca
 5. 5. ESTRUCTURA
 6. 6. MATÈRIES COMUNES MATÈRIES 1r 2n Llengua catalana i literatura 2 2 Llengua castellana i literatura 2 2 Llengua estrangera (Anglès / Francès) 3 3 Educació física 2 0 Filosofia i ciutadania 2 0 Ciències per al món contemporani 2 0 Història de la filosofia 3 Història 3 Cultura religiosa (voluntària) (2) Tutoria 1 1
 7. 7. MODALITAT D’HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS: INS ARGENTONA 1r 2n Modalitat 1 Llatí I / Economia de l’empresa I Llatí II / Economia de l’empresa II Modalitat 2 Matemàtiques aplicades a les ccss I / Grec I Matemàtiques aplicades a les ccss II / Grec II Modalitat 3 Història del món contemporani / Literatura castellana Geografia / Literatura catalana Modalitat 4/ Optativa Literatura universal / Psicologia i sociologia / 2ª llengua estrangera Història de l’art / Economia
 8. 8. MODALITAT DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA: INS ARGENTONA 1r 2n Modalitat 1 Matemàtiques I Matemàtiques II Modalitat 2 Física I / Ciències de la Terra I Física II / Ciències de la Terra II Modalitat 3 Biologia I / Tecnologia industrial I Biologia II /Tecnologia industrial II Modalitat 4/ Optativa Química I / Dibuix tècnic I Química II / Dibuix tècnic II / Electrotècnia
 9. 9. ITINERARIS INS ARGENTONA Batxillerat d'Humanitats i ciències socials S'ha d'escollir una matèria de cada una de les modalitats següents (marqueu amb una creu les matèries escollides): Matèries 1r Batxillerat Matèries 2n Batxillerat Modalitat 1 Llatí I Economia de l'Empresa I   Llatí II  Economia de l'Empresa II  Modalitat 2 Matemàtiques I  Matemàtiques II  Grec I  Grec II  Modalitat 3 Literatura castellana  Geografia  Història del Món  Literatura catalana  Modalitat 4 Literatura universal  Història de l'Art  Psicologia i Sociologia  Economia  Francès  Itineraris que ofereix l’institut
 10. 10. ITINERARIS INS ARGENTONA Batxillerat de Ciències i tecnologia S'ha d'escollir una matèria de cada una de les modalitats següents (marqueu amb una creu les matèries escollides): Matèries 1r Batxillerat Matèries 2n Batxillerat Modalitat 1 Matemàtiques  Matemàtiques  Modalitat 2 Física I  Física II  Ciències de la Terra I  Ciències de la Terra II  Modalitat 3 Biologia I  Biologia II  Tecnologia I  Tecnologia II  Modalitat 4 Química I  Química II  Dibuix Tècnic I  Dibuix Tècnic II  Electrotècnia  Itineraris que ofereix l’institut
 11. 11. PROMOCIÓ
 12. 12. PROVA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU) PAU Fase general És obligatòria Fase específica És voluntària • Llengua catalana i literatura • Llengua castellana i literatura • Llengua estrangera (oral i escrita) • Història de la filosofia o Història ( a triar) • Matèria de modalitat (a triar) Fins a 3 matèries de modalitat diferents de la matèria de la fase general
 13. 13. QPAU SUPERACIÓ DE LA PAU I NOTA D’ADMISSIÓ QPAU = qualificació de la prova d’accés (cal que sigui > 5) QMB = qualificació mitjana de batxillerat QFG = qualificació de la fase general (cal que sigui > 4) NA = nota d’admissió (només intervé si nº de sol·licituds > nº de places oferides) QMB = qualificació mitjana de batxillerat QFG = qualificació de la fase general (cal que sigui > 4) M1 i M2 = les dues millors qualificacions de les matèries de la fase específica a i b = paràmetres de ponderació establerts per les universitats (0,1 o 0,2) = +QPAU 0,6 QMB 0,4 QFG 0,6 QMBNA = + +0,4 QFG a · M1 + b · M2
 14. 14. Ponderacions 2016 Accés a les ponderacions 2n batx 2015/2016 Notes de tall 2013: Notes de tall del darrer accés a la universitat QUADRES DE PONDERACIONS I NOTES DE TALL
 15. 15. PER FER UNA BONA ELECCIÓ  Quins són els meus interessos? Què m’agrada?  Avaluar les aptituds i habilitats pròpies.  Assessorament tutoria.  Dedicació, responsabilitat, constància i esforç. QUÈ CAL PER AFRONTAR AMB ÈXIT EL BATXILLERAT? UN COP FETA LA TRIA, ES POT CANVIAR?  Durant el primer mes de classe es pot canviar de matèries o de modalitat suposant que hi hagi places lliures en el destí.  En el pas del 1r a l 2n curs es pot canviar de modalitat

×