Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Vitalisering av bysentrum - en norsk BID-modell - Karl-Jan Søyland, Norsk Sentrumsutvikling

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Even Berg, advokat i Selmer
Even Berg, advokat i Selmer
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 12 Ad

More Related Content

Viewers also liked (20)

More from insam (20)

Advertisement

Vitalisering av bysentrum - en norsk BID-modell - Karl-Jan Søyland, Norsk Sentrumsutvikling

 1. 1. «Lov om» vitalisering av bysentrum- en norsk BID modell
 2. 2. Norsk Sentrumsutvikling - Etablert i 2011 - 44 medlemsbyer + VIRKE - Fakta og kunnskapsbasert sentrumsutvikling - Rammebetingelser - 95 byer og en bergstad - Et utall av tettsteder - norsksentrumsutvikling.no
 3. 3. BID – en definisjon BID – Business Improvement District - er et presist avgrenset område, for eksempel i en by, hvor de næringsdrivende gjennom avstemming vedtar at de sammen skal investere i tiltak som styrker deres områdes konkurranseevne. På norsk er modellen gitt betegnelsen; Vitalisering av bysentrum – en norsk BID modell. BID kommer ikke i stedet for offentlige tjenester, men i tillegg til. BID’en utvikles, administreres og betales av de private gjennom en obligatorisk vederlag Alle innfor området må bidra – krever en lovhjemmel .
 4. 4. Gapet øker..
 5. 5. Utviklingstrekk - I Stavanger sentrum er antall virksomheter innenfor varehandelen nesten halvert i perioden 1970 – 2010. - I samme periode har offentlig og privat tjenesteyting, kultur og uteliv hatt en tilsvarende økning. - Fra handel til tjenesteyting, kultur, uteliv og opplevelse.
 6. 6. Sentrum har utfordringer! - Ingen varehandel – ingen by - Dør butikkene – dør byen - Hva gjør de som lykkes ? - Hva gjør de som klarer å snu en uheldig utvikling ?
 7. 7. Hva gjør de som lykkes ? Samvirke Samhandling Samarbeid Alle må bidra
 8. 8. Hvor finnes det BID nå ? • Canada, USA, England, Skottland, Serbia, Sør- Afrika, Ny- Zealand, Tyskland, Albania, Irland, Japan, Belgi a, Jamaica. • Over 2000 BID’s halvdelen av dem i USA. • 60 000 BID lignende løsninger (Verdensbanken)
 9. 9. Status - Oppstart i 2012 - Skisse til en norsk modell - Rettslig vurdering som konkluderer med at det ikke er juridiske hinder for en slik løsning - Erfaringsinnhenting - Prosjektet videreføres i 2013 - «Vi ser at det kan være behov for en slik løsning » - 4 pilotbyer - Trondheim, Stavanger , Hamar og Brekstad
 10. 10. Hvordan etablere en BID - Initiativ - næringslivet - Avgrense/definere området - Etablere en prosjektgruppe med mandat å utarbeide en vitaliseringsplan - «Selge» vitaliseringsplanen - Foreta avstemning - Gjennomføre planen – maks. varighet 5 år.
 11. 11. Vitaliseringsplan - Beskrive området - Analyse - Samhandlingsplan - Tiltaksplan med budsjett (5 år) Rent og trygt, forskjønnelse, arrangementer, markedsføring, - Årsplan
 12. 12. - norsksentrumsutvikling.no - kjs@byen.no - 41 55 51 34

×