Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Veidekke - presentasjon om grønn mobilitet i bygg- og anleggsvirksomhet

221 views

Published on

Hege Hansesveen, miljørådgiver i Veidekke - presentasjon om grønn mobilitet i bygg- og anleggsvirksomhet

Published in: Real Estate
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Veidekke - presentasjon om grønn mobilitet i bygg- og anleggsvirksomhet

 1. 1. GRØNN TRANSPORT I BYGG- OG ANLEGGSVIRKSOMHET Frokostmøte 12.02.2018, Drammen Hege Hansesveen, miljørådgiver i Veidekke
 2. 2. Transport er den største kilden til klimagassutslipp – og står for 31 % av norske klimagassutslipp
 3. 3. 3 Kilde: Zero HVOR SKAL TRANSPORTUTSLIPPENE?
 4. 4. VÅRE TILTAK FOR REDUSERTE UTSLIPP INNEN TRANSPORT 20.02.20184 Overgang til fossilfritt og nullutslippsløsninger • Fossilfri anleggsplass • Kjøretøy og arbeidsmaskiner Redusere transport • Kortreist stein • Logistikk Eiendomsutvikling:
 5. 5. 20.02.20186 BOLIGER 25 % YRKESBYGG 36 % ANLEGG 26 % INDUSTRI 13 %
 6. 6. Fossilfri byggeplass
 7. 7. FOSSILFRI TRANSPORT Ikke det samme som utslippsfri Drivstoff fra ikke fossile kilder Ikke tilføre mer CO2 til atmosfæren 8 Utslippsfri Fossilfri Elektrisk Biodiesel Brenselcelle (hydrogen)
 8. 8. 9
 9. 9. DAGENS SITUASJON 10
 10. 10. ERFARINGER 11
 11. 11. UTFORDRINGER 12
 12. 12. LØSNINGER PÅ VEI Elektriske lastebiler Lastebiler med brenselcelle Elektriske varebiler med økt rekkevidde og kapasitet 13 Kilde: lastebil.no
 13. 13. BEHOV 14 Bredt fokus på fossil- og utslippsfri transport må på plass Våre kunder må etterspørre og belønne • Utførelsesentrepriser, totalentrepriser (- ev m/regulering), OPS. Masser, klimagassutslipp Våre leverandører må kunne levere Våre leverandører og samarbeidspartnere må ønske å levere fossilfritt / utslippsfritt
 14. 14. REDUSERE TRANSPORT I ANLEGGSFASEN
 15. 15. FOU – KORTREIST STEIN Forbedret og samordnet utnyttelse av lokale tilslagsmaterialer og overskuddsmasser fra anleggsprosjekter. Støtte fra Norges Forskningsråd Prosjektperiode: mars 2016 til mai/juni 2019 Estimert totalkost: 16.826.000 NOK Prosjekteier: Veidekke Samarbeid mellom Veidekke, Metso Norway AS, Multiconsult ASA, Asplan Viak AS, Statens Vegvesen, Bane NOR, Hordaland Fylkeskommune, Bergen Kommune, SINTEF, NGU, NTNU 20.02.201816 Utfordringen med overskuddsmasser fra tunneler og veiskjæringer: • Dumpet uten å komme til nytte • Til fylling av byggeområder av ulike slag
 16. 16. H1 PLANPROSESSER OG RESSURSFORVALTNING Gjennomgang og evaluering av planprosesser og eksisterende eksempler på ressursforvaltning for i alt 7 store anlegg.
 17. 17. H1 PLANPROSESSER OG RESSURSFORVALTNING Gode «intensjoner» i kommuneplanen, men de er svakt forankret og i arealplanen er det ikke avsatt områder for massemottak • Følges ikke opp i etterfølgende reguleringsplan • Aktiv bruk av planbestemmelsene i overordnet plan vil medføre økt fokus på temaet når det skal utarbeides reguleringsplan. Steinkvalitet er undersøkt i noen prosjekt • Dårlig beskrevet hvordan dette er gjort. • Ikke fulgt opp i reguleringsplan For mye overskudd av stein på kort tid i lokale markeder gjør det vanskelig med alternativ bruk. Steinressursen blir tapt ved at den blir tippet i sjø/fjord/vann. Svært mye stein må mellomlagres i lang tid da det lokale forbruket er lite. Mellomlagring er viktig for gjenbruk, men lite brukt i prosjektstudiene. I et av eksemplene er tunnelstein lagret i et nærliggende steinbrudd. Overskuddsmasser deponeres stort sett på billigst mulig måte.
 18. 18. ERFARING SÅ LANGT Utvalgte erfaringer • Planprosessene og reguleringene har den største innvirkningen på kortreist utnyttelse • Grundig geologisk kartlegging nødvendig for å vurdere mulig bruk • Komme forbi spesifikke materialkrav og se på funksjonskrav
 19. 19. 20.02.201820 Anlegg Bruker droner for å få til en mest mulig effektiv massehåndtering
 20. 20. BRUK AV DRONER I ANLEGGSPROSJEKTER 20.02.201821
 21. 21. LOGISTIKK PORTALEN - LILLESTRØM 50.000 kvm for OBOS forretningsbygg Lite plass til vareleverandører => streng styring av logistikken gjennom en web-portal: • lagt inn i alle leverandørkontraktene • leverandør melder sine leveranser til 4 ulike pkt på byggeplass • angi behov for lossehjelp eller ikke i form av vår truck God logistikk vil kunne gi • mindre transport • mindre tomgangskjøring • reduserte avfallsmengder 20.02.201822
 22. 22. CS LOGISTICS AB Ett konsept: En terminal- løsning som gir effektiv levering av materialer til prosjekt => gir kontroll i materialflyten og opt av transporter Hentet erfaringer fra andre bransjer: industri, leger uten grenser, dagligvare Kan etabl Oslo, Køben, Gøteb Prosjekt Pyramiden: Reduserte antall transporter/ leveringer fra estimert 100’ til faktiske 40’ • Gir redusert CO2, redusert avfall, redusert tid, bedre arbeidsmiljø/ ergonomi • Skifte til fornybar diesel 20.02.201823
 23. 23. TILRETTELEGGE FOR GANG, SYKKEL OG KOLLEKTIV
 24. 24. 20.02.201825 Eiendom – boligbygger til byutvikler
 25. 25. EIENDOMSUTVIKLING OG TRANSPORTVANER Som utbygger tar vi dette innover oss: • Transport til og fra • Parkering – færre, mer el-billading, fleksibelt parkeringssystem • Tilrettelegging for alternativ: bilkollektiv, elsykler. 20.02.201826

×