Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Transport 2.0: Samferdselsdepartementet

304 views

Published on

Siri Hall Arnøy fra Samferdselsdepartementet presenterte den nye FOU-strategien for 2016-2022.

Published in: Automotive
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Transport 2.0: Samferdselsdepartementet

 1. 1. Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet Siri Hall Arnøy, seniorrådgiver, planseksjonen FoU-strategi for Samferdselsdepartementet 2016- 2022
 2. 2. Samferdselsdepartementet
 3. 3. Samferdselsdepartementet Nasjonal transportplan 2018 - 2029 Prosess fram til endelig NTP 2018-2029 3 • Grunnlagsdokumentet ble overlevert statsråden 29. februar 2016 • Høringsfrist: 1. juli 2016 • Stortingsmeldingen legges etter planen fram vinter/vår 2017
 4. 4. Samferdselsdepartementet NTP 2018-2029 Oppdrag til etatene om å se spesielt på: • Miljøvennlige og tilgjengelige byområder • Godsstrategi • Klimastrategi • ITS • Tverretatlig FoU
 5. 5. Samferdselsdepartementet 2. mai 2016 5
 6. 6. Samferdselsdepartementet Hva er nytt, hva er videreført? • Nytt: • FoU-strategi (mot to foregående forskningsstrategier) - økt vektlegging av FoU-aktivitet i underliggende etater. (140 mill vs ca 300 mill) • Lengre varighet • Videreført: • EU fortsatt viktig arena • Hovedområder for forskning: Transport og elektronisk kommunikasjon 2. mai 2016 6
 7. 7. Samferdselsdepartementet ITS endrer trafikanthverdagen
 8. 8. Samferdselsdepartementet Ny teknologi reduserer utslipp
 9. 9. Samferdselsdepartementet

×