Innledning ved August Røsnes

406 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Innledning ved August Røsnes

  1. 1. Hvilke spørsmål stiller vi og hvorfor?
  2. 2. HVA ER SITUASJONEN: Hvilke ambisjoner har vi fremover, hva er utfordringene nå?  Boligmarkedet: angivelig misforhold mellom boligtilbud og – etterspørsel/behov  Segmentene miljø, natur og samfunn: økte krav til bruk av innsatsfaktorer i boligproduksjon og til utformingen av boliger  Territorielle utfordringer: lokalisering, tilgang på byggegrunn og tomtegjenbruk i urbane områder
  3. 3. HVA GJØR VI FOR Å MØTE UTFORDRINGENE  Kommunene som planmyndighet og iverksettere: strategier mellom egne mål, overordnede policyer og statlige virkemidler  Offentlige styringsforsøk versus markedsaktørene: misforholdet mellom offentlig regulering/tilrettelegging og markedsforutsetninger i gjennomføring  Boligpolitikk for å imøtekomme boligbehov: misforholdet mellom strategier og virkemidler
  4. 4. HVA VIL DET SI Å BO – BOLIGBEHOV/-ETTERSPØRSEL I FORANDRING?  Organisering av tilgangen til bolig: eie eller leie – alene eller sammen med andre  Krav til boligen: boligutforming, boligbruk og nye boligkonsepter  «Nå og aldri annerledes»: kan gårdagens løsninger forlenges inn i fremtiden uten endringer?

×