Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Innledning ved August Røsnes

429 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Innledning ved August Røsnes

  1. 1. Hvilke spørsmål stiller vi og hvorfor?
  2. 2. HVA ER SITUASJONEN: Hvilke ambisjoner har vi fremover, hva er utfordringene nå?  Boligmarkedet: angivelig misforhold mellom boligtilbud og – etterspørsel/behov  Segmentene miljø, natur og samfunn: økte krav til bruk av innsatsfaktorer i boligproduksjon og til utformingen av boliger  Territorielle utfordringer: lokalisering, tilgang på byggegrunn og tomtegjenbruk i urbane områder
  3. 3. HVA GJØR VI FOR Å MØTE UTFORDRINGENE  Kommunene som planmyndighet og iverksettere: strategier mellom egne mål, overordnede policyer og statlige virkemidler  Offentlige styringsforsøk versus markedsaktørene: misforholdet mellom offentlig regulering/tilrettelegging og markedsforutsetninger i gjennomføring  Boligpolitikk for å imøtekomme boligbehov: misforholdet mellom strategier og virkemidler
  4. 4. HVA VIL DET SI Å BO – BOLIGBEHOV/-ETTERSPØRSEL I FORANDRING?  Organisering av tilgangen til bolig: eie eller leie – alene eller sammen med andre  Krav til boligen: boligutforming, boligbruk og nye boligkonsepter  «Nå og aldri annerledes»: kan gårdagens løsninger forlenges inn i fremtiden uten endringer?

×