Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Etapele de dezvoltare si project managementul unui parc fotovoltaic

30,374 views

Published on

O prezentare despre etapele de dezvoltare, project managementul și risk managementul unui parc fotovoltaic, de la avizarea inițială și până la furnizarea energiei produse.

Published in: Technology
  • Be the first to comment

Etapele de dezvoltare si project managementul unui parc fotovoltaic

  1. 1. Cum sa creezi un proiect de succes? Christian Hagmann Membru Fondator
  2. 2. CINE SUNTEM CU CE NE OCUPĂM DOMENII DE ACTIVITATE • Productie de energie • Centrale fotovoltaice (peste 100 Kw) • Sisteme fotovoltaice rezidențiale (sub 100 Kw) • Furnizare / exploatare energetica • Clădiri autonome energetic • Eficientizări energetice SERVICII OFERITE • Consultanță • Proiectare • Management de proiect • Furnizare de echipamente și tehnologii • Avize / Licențe / Autorizații • Proiecte la cheie
  3. 3. Etapele unui proiect Proiect Management Pregatirea Proiectului Executia Integrarea in PiataRezultate: Rezultate: Rezultate:• Autorizatia de constructie • Punerea in functiune (PIF) • Licenta de producator• Avizul Tehnic de Racordare generare energie • Acreditare Certificate Verzi• Aviz favorabil Mediu • Realizare Racord (Contorizare • Inregistrare Transelectrica• Autorizatie Infiintare(ANRE) Productie) • Inregistrare OMEPA (PRE) • Conventie cu OPCOM Risc Management
  4. 4. Pregatirea ProiectuluiLocatie - Aviz Solutie tehnica de Autorizatia de Autorizatia de InfiintareAmplasament(AA) racordare la retea constructie(AC) Informare ANRE (AI) Proiect Management / Risc Management•Certificat de Urbanism •Plan de situatie •Proiect Tehnic •Intocmire Documentatie•Situatie Teren (CF, etc) •Plan de incadrare in zona •Memoriu de Rezistenta •Dovada de Finantare•Ridicare Topo •Aviz de Amplasament •Avize conform CU •Eliberare autorizatie•Studiu GEO •Studiu de solutie •Studiu de impact (mediu)•Aviz de Amplasament •Avizare la distribuitor • Punct de Lucru AA ATR AC AI Evaluare si Analiza documentatie proiect (Juridic) Proiect Fotovoltaic
  5. 5. Executie Achizitii Constructii Montaj Punerea in Functiune Echipamente Proiect Management / Risc Management•Structura •Organizare santier •Montaj Structura •Verificare Echipamante•Panouri •Cai de acces •Montaj Panouri •Punerea in Functiune•Invertoare •Imprejmuiri •Cablaj •Realizare Rocord•Cabluri •Fundatii •Montaj Invertoare •Verificare unitate de•Post de Transformare •Montaj PT etc… masura•Sisteme de monitorizare•Transport Evaluare Financiara (Finantare Externa banca,fond etc) Parc Fotovoltaic
  6. 6. Integrarea in Piata ANRE Transelectrica OMEPA PRE OPCOM Proiect Management / Risc Management• Licenta de producator •Inregistrare producator • cod de masura unic •Conventie de participant•Acreditare certificate •Raportari •Inregistrare in piata de la piata de energie si CVverzi echilibrare •Management energetic•raportari •notificari •Management financiar •Tranzactii comerciale Vinzare de energie si certificate verzi Porducator de energie
  7. 7. VĂ MULȚUMIM!HAIDEȚI SĂ NE CUNOAȘTEM

×