Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Introduksjon til sosiale medier

643 views

Published on

Presentasjon fra Positiv opplærings seminar om "praktisk bruk av sosiale medier"

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Introduksjon til sosiale medier

 1. 1. MARKEDSFØRING I EN DIGITALHVERDAGEIRIK NORMAN HANSENDirector of Business DevelopmentCreuna Norge
 2. 2. HVOR ER VI NÅ?HVORDAN MÅ VI BLI?HVORDAN KAN VI BEGYNNE?
 3. 3. 99 52 35 57TWITTER.COM/EIRIKNORMAN
 4. 4. Eirik Norman Hansen - 99 52 35 57 | twitter.com/eiriknorman
 5. 5. Eirik Norman Hansen - 99 52 35 57 | twitter.com/eiriknorman
 6. 6. Eirik Norman Hansen - 99 52 35 57 | twitter.com/eiriknorman
 7. 7. HVOR ER VI NÅ?
 8. 8. 90%Eirik Norman Hansen - 99 52 35 57 | twitter.com/eiriknorman
 9. 9. 80%Eirik Norman Hansen - 99 52 35 57 | twitter.com/eiriknorman
 10. 10. 100Eirik Norman Hansen - 99 52 35 57 | twitter.com/eiriknorman
 11. 11. 2.500.000 Eirik Norman Hansen - 99 52 35 57 | twitter.com/eiriknorman
 12. 12. 38%Eirik Norman Hansen - 99 52 35 57 | twitter.com/eiriknorman
 13. 13. 50%Eirik Norman Hansen - 99 52 35 57 | twitter.com/eiriknorman
 14. 14. 14%Eirik Norman Hansen - 99 52 35 57 | twitter.com/eiriknorman
 15. 15. STOLER MER PÅ FOLK VI “KJENNER” ENN DEM VI IKKE KJENNER Blog post fra kjente Facebook posts fra kjente Tweets fra kjente Blog posts fra Brands Facebook fra Brands Felles community medlemmer Brand produkt i community Tweets fra BrandsBlog posts fra uavhengig blogger Tweets fra uavhengig blogger 0 18 35 53 70
 16. 16. TALL FRA NORGE VISER AT VI ER SOM FOLK FLEST (SYNNOVATE 2011) 74% 64% 4% Eirik Norman Hansen - 99 52 35 57 | twitter.com/eiriknorman
 17. 17. Eirik Norman Hansen - 99 52 35 57 | twitter.com/eiriknorman
 18. 18. 600 mill. Facebookbrukere 80 mill. LinkedInprofilere 165* mill. Twitterbrukere Eirik Norman Hansen - 99 52 35 57 | twitter.com/eiriknorman
 19. 19. Social media are primarily Internet-based tools for sharing and discussing information among human beings”the power of the user” Eirik Norman Hansen - 99 52 35 57 | twitter.com/eiriknorman
 20. 20. Eirik Norman Hansen - 99 52 35 57 | twitter.com/eiriknorman
 21. 21. Eirik Norman Hansen - 99 52 35 57 | twitter.com/eiriknorman
 22. 22. HVORDAN MÅ VI BLI?
 23. 23. Den nye generasjonen markedsføringhandler om å forstå og resepektere denmakten brukerne har fått Eirik Norman Hansen - 99 52 35 57 | twitter.com/eiriknorman
 24. 24. BRUKERNE HAR TATT KONTROLL OVER: y tid y verktøy y media y informasjon y egne og andres meninger og erfaringer Eirik Norman Hansen - 99 52 35 57 | twitter.com/eiriknorman
 25. 25. VI MÅ FOKUSERE PÅEffektivitet, transparens, dialog ogattraktivitet
 26. 26. EffektivitetGi brukeren tid i stede for årane dem for den. Sett brukernefri – gjør dem effektive.
 27. 27. © Creuna 28
 28. 28. TransparensHjelp brukerne med å søke og deleinformasjon om alt med alle.Gi verdifull informasjon i den rettekonteksten og stå sterkere i dentransparente verden vi lever i.
 29. 29. Eirik Norman Hansen - 99 52 35 57 | twitter.com/eiriknorman
 30. 30. DialogLegg opp til en positiv og hjelpsomtone. Hør godt etter og snakk meden naturlig og menneskelig stemme.På den måten vil du oppnå størreverdi og en høyere sosial status.
 31. 31. Rino likte svaretEirik Norman Hansen - 99 52 35 57 | twitter.com/eiriknorman
 32. 32. AttraktivitetGjør produkter og tjenestersmartere, enklere, morsommere,innovative og mer attraktive. Bliden som brukerne ønsker å eie,benytte og dele.
 33. 33. HVORDAN KAN VIBEGYNNE?
 34. 34. Eirik Norman Hansen - 99 52 35 57 | twitter.com/eiriknorman
 35. 35. Eirik Norman Hansen - 99 52 35 57 | twitter.com/eiriknorman
 36. 36. Eirik Norman Hansen - 99 52 35 57 | twitter.com/eiriknorman
 37. 37. Eirik Norman Hansen - 99 52 35 57 | twitter.com/eiriknorman
 38. 38. SELSKAPETS OFFESIELLE SOSIALE MEDIEKANALER - FACEBOOK y Definer en hensikt med siden y Beslutt hvem som har hovedansvaret og hvem som skal hjelpe til y Bruk egene nettverk for å komme i gang y Ikke vær redd for å fortelle om siden y Vær der selv y Lær av andre Eirik Norman Hansen - 99 52 35 57 | twitter.com/eiriknorman 43
 39. 39. IKKE TA HELE JOBBEN SELV y La flere få lov å administrere y Motiver folk til å være på siden y Fordel ansvaret Eirik Norman Hansen - 99 52 35 57 | twitter.com/eiriknorman 44
 40. 40. LÆR DE ENKLE FUNKSJONENE y Status y Photo y Link y Video Eirik Norman Hansen - 99 52 35 57 | twitter.com/eiriknorman 45
 41. 41. SETT DEG INN I REGLENE Eirik Norman Hansen - 99 52 35 57 | twitter.com/eiriknorman 46
 42. 42. SELSKAPETS OFFESIELLE SOSIALE MEDIEKANALER - TWITTER y Definer en hensikt med siden y Beslutt hvem som har hovedansvaret og hvem som skal hjelpe til y Bruk egene nettverk for å komme i gang y Ikke vær redd for å fortelle om siden y Vær der selv y Lær av andre Eirik Norman Hansen - 99 52 35 57 | twitter.com/eiriknorman 47
 43. 43. ”the power of the user” Eirik Norman Hansen - 99 52 35 57 | twitter.com/eiriknorman

×