Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Handel, folk og verden - Virkes vårkonferanse for ehandel

De viktigste trender og nyheter 
fra nær og fjern

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Handel, folk og verden - Virkes vårkonferanse for ehandel

 1. 1. @eiriknorman Eirik Norman Hansen CMO - Creuna AS Handel, folk og verden De viktigste trender og nyheter 
 fra nær og fjern
 2. 2. Forventningeneer urimelige-eller? Vi sammenligner alt med det beste 
 vi har opplevd
 3. 3. © Creuna @eiriknorman
 4. 4. © Creuna @eiriknorman
 5. 5. © Creuna @eiriknorman
 6. 6. © Creuna @eiriknorman
 7. 7. © Creuna @eiriknorman
 8. 8. © Creuna @eiriknorman
 9. 9. © Creuna @eiriknorman
 10. 10. © Creuna @eiriknorman
 11. 11. © Creuna @eiriknorman
 12. 12. © Creuna @eiriknorman
 13. 13. © Creuna
 14. 14. ”Når man står ovenfor valget mellom å endre sin oppfatning eller å bevise hvorfor det ikke er nødvendig, blir nesten alle travelt opptatt med å finne bevis på hvorfor man ikke skal endre seg” John Kenneth Galbraith
 15. 15. @eiriknorman Meravalt-nesten Litt innsikt
 16. 16. © Creuna @eiriknorman Litt flere netthandlere enn før!! 1. Over 80% har i svært liten grad latt seg påvirke av nytt fribeløp
 2. En liten vekst i andelen som har kjøpt på nett de siste mnd.
 3. En liten vekst i antall kr. brukt pr. mnd.
 4. Pengebruken er ganske likt fordelt på alder opp til 50 år +
 17. 17. © Creuna @eiriknorman “Showrooming” 1. Nedgang på 12% som sier at de vil prøve i butikk og kjøpe billigere på nett
 2. Nesten 10% færre som sier at vi i fremtiden vil bruke butikker mer som showrooms
 18. 18. © Creuna @eiriknorman Vi vil bli husket og gjenkjent 1. Over 10% flere som forventer at nettbutikker husker hvem jeg er og hva jeg har kjøpt tidligere
 2. Økende tendens til at man har den samme forventningen for fysiske butikker også
 19. 19. © Creuna @eiriknorman Vi vil heller snakke med folk en maskiner i butikken 1. I fjor var 30% midt på treet positive til dette
 2. I år har ca. 20% flyttet seg ned til vil ikke
 3. 30% sier at de fortsatt vil
 20. 20. © Creuna @eiriknorman Mobilbetaling eller med fingeren? 1. Litt færre som sier de vil betale med mobil fremfor betalingskort
 2. Sier mange flere at de ville betalt med bare et fingeravtrykk
 21. 21. © Creuna @eiriknorman Hyperadopsjonen lever! 1. Ca. 10% syntes det høres ut som en god ide og få en databrikke under huden
 22. 22. @eiriknorman Hvaskjer derute? Litt mer av alt - over alt
 23. 23. © Creuna @eiriknorman NRF - the big show
 24. 24. © Creuna @eiriknorman Hvis du skal velge mellom nettbutikk og fysisk butikk, så vil det beste valget være å velge begge deler
 25. 25. © Creuna @eiriknorman
 26. 26. © Creuna @eiriknorman
 27. 27. © Creuna @eiriknorman
 28. 28. © Creuna @eiriknorman
 29. 29. © Creuna @eiriknorman
 30. 30. © Creuna @eiriknorman
 31. 31. © Creuna @eiriknorman
 32. 32. © Creuna @eiriknorman Mer av alt - over alt IoT Data Sensorer Mobil Tjenester Roboter Speil NFC
 33. 33. @eiriknorman© Creuna Alt blir billigere og enklere $$$$ Utvikling Produksjon Distribusjon Support
 34. 34. © Creuna @eiriknorman
 35. 35. © Creuna @eiriknorman Stephen P. Joyce President and CEO Choice Hotels
 36. 36. @eiriknorman Vimåskapenoe mer enn baregode opplevelser…
 37. 37. © Creuna Customer experience index score 2007 Source: North American Technology Customer Experience Online Survey, Q3 2007 (US) 12% 23% 40% 25% Very poor (0 to 54) Poor (55 to 64) Okey (65 to 74) Good (75 to 84) Excellent (85+)
 38. 38. © Creuna Customer experience index score 2014 Source: North American Technology Customer Experience Online Survey, Q3 2007 (US) 1% 10% 42% 37% 11% Very poor (0 to 54) Poor (55 to 64) Okey (65 to 74) Good (75 to 84) Excellent (85+)
 39. 39. © Creuna Emotion Ease Effectiveness
 40. 40. © Creuna Effective- ness Ease Emotion
 41. 41. © Creuna @eiriknorman overrasket = bruker mer verdsatt = preferanse takknemlig = anstrenger seg
 42. 42. © Creuna @eiriknorman emosjoner driver
 lojalitet lojalitet
 driver
 butikk
 43. 43. © Creuna @eiriknorman 73 Brushfield Street E1 6AA London INTERACTIVE MANNEQUINS VIRTUAL SHOWROOM CONNECTIVITY
 44. 44. © Creuna @eiriknorman PARTNERS
 45. 45. © Creuna @eiriknorman
 46. 46. © Creuna @eiriknorman
 47. 47. © Creuna @eiriknorman
 48. 48. © Creuna @eiriknorman
 49. 49. © Creuna @eiriknorman
 50. 50. © Creuna @eiriknorman
 51. 51. © Creuna @eiriknorman
 52. 52. © Creuna @eiriknorman
 53. 53. © Creuna @eiriknorman
 54. 54. © Creuna @eiriknorman Kjøpe hvor som helst 1. På tvers av kontaktpunkter
 2. Fortsette der jeg slapp
 3. Mobil + mobil betaling
 55. 55. © Creuna @eiriknorman Gjestene bryr seg ikke om kanaler
 56. 56. © Creuna @eiriknorman Den digitale kjøpsopplevelsen
 1. Responsivt nettsted
 2. “Universal fulfillment”
 3. mPOS
 4. Beacon eller lignende
 5. Veldig relevante data
 57. 57. © Creuna @eiriknorman Fra personalisering til å forutse
 1. Kunder vil kjennes igjen
 2. Vil bli gitt relevant informasjon
 3. Vil føle at de blir sett og verdsatt
 58. 58. © Creuna @eiriknorman
 59. 59. © Creuna @eiriknorman “Algorithmic Merchandising” Automatisk tilpasse tilbud: • basert på prediktiv innsikt og regler • i sanntid • i samsvar med nøkkeltall • i samsvar med beholdning • tilpasset personens behov

 60. 60. © Creuna @eiriknorman Vi går mot et økosystem av tjenester og produkter 1. Digitale grensesnitt skaper nye muligheter og samarbeid
 2. Fremveksten av Concierge tjenester
 61. 61. © Creuna @eiriknorman Vi må alltid være klare •Vår digitale hverdag har fundamentalt endret vår adferd og våre forventninger •Skap noe som gir nytte, underholder eller er ekte og mest av alt relevant •I valget mellom digitalt eller ikke, er det beste rådet å velge begge •Vi må være villige til å erkjenne at vi må tenke helt nytt discover search investigate compare decision advocate find Desired action like loveuse get support share trust
 62. 62. © Creuna @eiriknorman Eirik Norman Hansen CMO - Creuna Norge @eiriknorman facebook.com/eiriknorman linkedin.com/in/eirik www.creuna.no en.hansen@creuna.no +47 995 23 557
 63. 63. © Creuna @eiriknorman CREUNA.NO/DIGITEST

×