Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Frokostseminar 10. mars 2016

304 views

Published on

Resultatene fra e-handelsundersøkelsen og litt om digitalisering av butikker.

Published in: Marketing
 • Login to see the comments

Frokostseminar 10. mars 2016

 1. 1. @eiriknorman Eirik Norman Hansen E-handels-
 undersøkelsen 2016 Litt mer av alt - nesten
 2. 2. © Creuna @eiriknorman Litt flere netthandlere enn før!!
 3. 3. © Creuna @eiriknorman Litt flere netthandlere enn før!! 1. Over 80% har i svært liten grad latt seg påvirke av nytt fribeløp

 4. 4. © Creuna @eiriknorman Litt flere netthandlere enn før!! 1. Over 80% har i svært liten grad latt seg påvirke av nytt fribeløp
 2. En liten vekst i andelen som har kjøpt på nett de siste mnd.

 5. 5. © Creuna @eiriknorman Litt flere netthandlere enn før!! 1. Over 80% har i svært liten grad latt seg påvirke av nytt fribeløp
 2. En liten vekst i andelen som har kjøpt på nett de siste mnd.
 3. En liten vekst i antall kr. brukt pr. mnd.

 6. 6. © Creuna @eiriknorman Litt flere netthandlere enn før!! 1. Over 80% har i svært liten grad latt seg påvirke av nytt fribeløp
 2. En liten vekst i andelen som har kjøpt på nett de siste mnd.
 3. En liten vekst i antall kr. brukt pr. mnd.
 4. Pengebruken er ganske likt fordelt på alder opp til 50 år +
 7. 7. © Creuna @eiriknorman “Showrooming”
 8. 8. © Creuna @eiriknorman “Showrooming” 1. Nedgang på 12% som sier at de vil prøve i butikk og kjøpe billigere på nett

 9. 9. © Creuna @eiriknorman “Showrooming” 1. Nedgang på 12% som sier at de vil prøve i butikk og kjøpe billigere på nett
 2. Nesten 10% færre som sier at vi i fremtiden vil bruke butikker mer som showrooms
 10. 10. © Creuna @eiriknorman Vi vil bli husket og gjenkjent
 11. 11. © Creuna @eiriknorman Vi vil bli husket og gjenkjent 1. Over 10% flere som forventer at nettbutikker husker hvem jeg er og hva jeg har kjøpt tidligere

 12. 12. © Creuna @eiriknorman Vi vil bli husket og gjenkjent 1. Over 10% flere som forventer at nettbutikker husker hvem jeg er og hva jeg har kjøpt tidligere
 2. Økende tendens til at man har den samme forventningen for fysiske butikker også
 13. 13. © Creuna @eiriknorman Vi vil bli husket og gjenkjent 1. Over 10% flere som forventer at nettbutikker husker hvem jeg er og hva jeg har kjøpt tidligere
 2. Økende tendens til at man har den samme forventningen for fysiske butikker også
 14. 14. © Creuna @eiriknorman Vi vil heller snakke med folk en maskiner i butikken
 15. 15. © Creuna @eiriknorman Vi vil heller snakke med folk en maskiner i butikken 1. I fjor var 30% midt på treet positive til dette

 16. 16. © Creuna @eiriknorman Vi vil heller snakke med folk en maskiner i butikken 1. I fjor var 30% midt på treet positive til dette
 2. I år har ca. 20% flyttet seg ned til vil ikke

 17. 17. © Creuna @eiriknorman Vi vil heller snakke med folk en maskiner i butikken 1. I fjor var 30% midt på treet positive til dette
 2. I år har ca. 20% flyttet seg ned til vil ikke
 3. 30% sier at de fortsatt vil
 18. 18. © Creuna @eiriknorman Vi vil heller snakke med folk en maskiner i butikken 1. I fjor var 30% midt på treet positive til dette
 2. I år har ca. 20% flyttet seg ned til vil ikke
 3. 30% sier at de fortsatt vil
 19. 19. © Creuna @eiriknorman Mobilbetaling eller med fingeren?
 20. 20. © Creuna @eiriknorman Mobilbetaling eller med fingeren? 1. Litt færre som sier de vil betale med mobil fremfor betalingskort

 21. 21. © Creuna @eiriknorman Mobilbetaling eller med fingeren? 1. Litt færre som sier de vil betale med mobil fremfor betalingskort
 2. Sier mange flere at de ville betalt med bare et fingeravtrykk
 22. 22. © Creuna @eiriknorman Hyperadopsjonen lever!
 23. 23. © Creuna @eiriknorman Hyperadopsjonen lever! 1. Ca. 10% syntes det høres ut som en god ide og få en databrikke under huden
 24. 24. © Creuna @eiriknorman Hyperadopsjonen lever! 1. Ca. 10% syntes det høres ut som en god ide og få en databrikke under huden
 25. 25. @eiriknorman Eirik Norman Hansen CMO - Creuna AS Bra er ikke godt nok - vi må bli besatt av kundeservice
 26. 26. © Creuna @eiriknorman
 27. 27. © Creuna @eiriknorman Hvis du skal velge mellom nettbutikk og fysisk butikk, så vil det beste valget være å velge begge deler
 28. 28. © Creuna @eiriknorman
 29. 29. Forventningeneer urimelige-eller?
 30. 30. Forventningeneer urimelige-eller? Vi sammenligner alt med det beste vi har opplevd
 31. 31. © Creuna @eiriknorman
 32. 32. © Creuna @eiriknorman
 33. 33. © Creuna @eiriknorman
 34. 34. © Creuna @eiriknorman
 35. 35. © Creuna @eiriknorman
 36. 36. © Creuna @eiriknorman
 37. 37. © Creuna @eiriknorman
 38. 38. © Creuna @eiriknorman
 39. 39. © Creuna @eiriknorman
 40. 40. © Creuna @eiriknorman
 41. 41. © Creuna @eiriknorman
 42. 42. © Creuna @eiriknorman
 43. 43. © Creuna @eiriknorman
 44. 44. © Creuna @eiriknorman
 45. 45. © Creuna @eiriknorman
 46. 46. © Creuna @eiriknorman
 47. 47. © Creuna @eiriknorman John Kenneth Galbraith
 48. 48. © Creuna @eiriknorman ”Når man står ovenfor valget mellom å endre sin oppfatning eller å bevise hvorfor det ikke er nødvendig, blir nesten alle travelt opptatt med å finne bevis på hvorfor man ikke skal endre seg” John Kenneth Galbraith
 49. 49. Visammenligneraltmed detbestevihar opplevd
 50. 50. Visammenligneraltmed detbestevihar opplevd Forventningene er urimelige - eller?
 51. 51. @eiriknorman Frae-handel…

 52. 52. @eiriknorman …tilhandel
 53. 53. © Creuna @eiriknorman 73 Brushfield Street E1 6AA London INTERACTIVE MANNEQUINS VIRTUAL SHOWROOM CONNECTIVITY
 54. 54. © Creuna @eiriknorman PARTNERS
 55. 55. © Creuna @eiriknorman
 56. 56. © Creuna @eiriknorman
 57. 57. © Creuna @eiriknorman
 58. 58. © Creuna @eiriknorman
 59. 59. © Creuna @eiriknorman
 60. 60. © Creuna @eiriknorman
 61. 61. © Creuna @eiriknorman
 62. 62. © Creuna @eiriknorman
 63. 63. © Creuna @eiriknorman
 64. 64. © Creuna @eiriknorman
 65. 65. © Creuna @eiriknorman
 66. 66. © Creuna @eiriknorman
 67. 67. © Creuna @eiriknorman
 68. 68. © Creuna @eiriknorman
 69. 69. © Creuna @eiriknorman Kjøpe hvor som helst 1. På tvers av kontaktpunkter
 2. Fortsette der jeg slapp
 3. Mobil + mobil betaling
 70. 70. © Creuna @eiriknorman Kjøpe hvor som helst 1. På tvers av kontaktpunkter
 2. Fortsette der jeg slapp
 3. Mobil + mobil betaling
 71. 71. © Creuna @eiriknorman Gjestene bryr seg ikke om kanaler
 72. 72. © Creuna @eiriknorman Fra personalisering til å forutse
 1. Kunder vil kjennes igjen
 2. Vil bli gitt relevant informasjon
 3. Vil føle at de blir sett og verdsatt
 73. 73. © Creuna @eiriknorman
 74. 74. © Creuna @eiriknorman
 75. 75. © Creuna @eiriknorman
 76. 76. © Creuna @eiriknorman Emotion Ease Effectiveness
 77. 77. © Creuna @eiriknorman Emotion Ease Effectiveness
 78. 78. © Creuna @eiriknorman Effective- ness Ease Emotion
 79. 79. © Creuna @eiriknorman overrasket = bruker mer verdsatt = preferanse takknemlig = anstrenger seg
 80. 80. © Creuna @eiriknorman overrasket = bruker mer verdsatt = preferanse takknemlig = anstrenger seg
 81. 81. © Creuna @eiriknorman overrasket = bruker mer verdsatt = preferanse takknemlig = anstrenger seg
 82. 82. © Creuna @eiriknorman
 83. 83. © Creuna @eiriknorman emosjoner driver
 lojalitet
 84. 84. © Creuna @eiriknorman emosjoner driver
 lojalitet lojalitet
 driver
 forretning
 85. 85. Eirik Norman Hansen CMO - Creuna Norge TUT OG KJØR! :P @eiriknorman facebook.com/eiriknorman linkedin.com/in/eirik www.creuna.no en.hansen@creuna.no +47 995 23 557

×