Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Arbeidsmatter

823 views

Published on

Arbeidsmattene fra kur

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Arbeidsmatter

  1. 1. Vurder hvert enkelt tiltak i forhold til; effektivitet, transparens, dialog og Selskap: attraktivitet. I hvor stor grad vil tiltaket påvirke disse fire parameterne?1. Bransje: 4a. lav høy 4b. Effektivitet lav høy Effektivitet Transparens2. Transparens Dialog Identifiser en utfordring selskapet/bransjen Dialog Attraktivitet står ovenfor. lav høy Attraktivitet lav høy er ad Øk stn ei er ko nn ad Øk re tek stn se ei ter ko du Kryss av hvis dere mener nn re Re tek at dette tiltaket er med se ter du på å påvirke kostnader, Re inntekter eller kundetilfredshet.3. Bedre kundetilfredshet Bli enige om 3 mulige tiltak for å håndtere Bedre kundetilfredshet denne utfordringen. a. 4c. lav høy b. Effektivitet Transparens Dialog Attraktivitet c. lav høy ad er 5. Øk stn ei ko nn re tek se ter Velg ut ett av tiltakene du Re og beskriv hvorfor dere mener at akkurat dette tiltaket vil bidra positivt. Bedre kundetilfredshet
  2. 2. !"#$%&()&("*$(+,%$-./(1. 0/1//,(2#2-&3,(4,%-,$( 52)$-",$(-%,,$(6*(3&66,$7 8,39(0/(/#(-%,,$(#9(.#$)3&$(2. :"#$.#$; Lapp 1 Lapp 2
  3. 3. !"#$%&()*+,,"*%-)%."/0*12%3. 32-*#-*%45"60%&"*%"66%0+67"8
  4. 4. 4. !"#$%&%()*"++"%)","- 2. 3. 1../)01%()*"++%,2+3-*44"%53%6"+3%,*+73"%(/+"- 4. 5.
  5. 5. 5. Tema: Ansvar: Medredaktør: Ansvar: Frekvens: Medredaktør: Frekvens: Plan: Plan: Når Arbeidstittel Ansvarlig(e) Når Arbeidstittel Ansvarlig(e) Ansvar: Ansvar: Ansvar: Medredaktør: Medredaktør: Medredaktør: Frekvens: Frekvens: Frekvens: Plan: Innhold Innhold Når Arbeidstittel Ansvarlig(e)

×