Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

innSofia - Työyhteisö ja esimiestaitojen paritanssi

372 views

Published on

innSofia - Työyhteisö ja esimiestaitojen paritanssi
Tarja Turtio

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

innSofia - Työyhteisö ja esimiestaitojen paritanssi

  1. 1. Työyhteisötaitojen kehittämisen viitekehys 1 Työyhteisön vuorovaikutuksen tavat Voimaannuttavaa, toimijuutta vahvistavaa, yhteiseen päämäärään vievää Toimintakulttuuri: Mitä vahvuuksia on vaalittava? Mitä täysin uutta on rakennettava? Johtaminen : Mitä se vaatii johtajuuskäyttäytymiseltä ja johtamiskäytännöiltä ja -rutiineilta? Esimiesten ja henkilöstön kollektiiviset työyhteisötaidot Esimiesten ja henkilöstön yksilölliset työyhteisötaidot Vision ja strategian keskeiset linjat
  2. 2. Työyhteisötaitoa on • Osata kysyä: – Mitä minä voin tehdä tullakseni paremmin johdetuksi? – Mitä minä voin tehdä rakentaakseni laadukkaampaa yhteistyötä esimieheni ja kollegoideni kanssa?

×