Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

innSofia - Toimintakulttuurin uudistaminen

468 views

Published on

innSofia - Toimintakulttuurin uudistaminen
Paula Kirjavainen

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

innSofia - Toimintakulttuurin uudistaminen

  1. 1. Johtajuuden kehittäminen uudistaa toimintakulttuuria LÄHDE: Aaltonen, Kirjavainen, Pitkänen (2014): Kutsumusjohtaja ”Ole itse se muutos, jonka haluat maailmassa nähdä.” • Johtajuuskäyttäytyminen, se mitä johto, esimiehet ja työyhteisön arvostetut hahmot puhuvat, miten he käyttäytyvät, mihin kiinnittävät huomiota… kannattelee organisaation kulttuuria • Toimintakulttuuria ei voi vaihtaa suoraan toiseksi mutta siihen voi vaikuttaa päämäärätietoisella ja pitkäjänteisellä johtajuuden kehittämisellä.
  2. 2. Miten suuret muutokset oikeasti tapahtuvat? LÄHDE: Aaltonen, Kirjavainen, Pitkänen (2014): Kutsumusjohtaja Vanhoissa johtamiskirjoissa… Tosielämässä… TIETO TAHTO TEKEMINEN
  3. 3. Keskeltä alkavan muutoksen voima Kemira GrowHow (Lähde: Virkki, 2012) Tiehallinto Väylävirasto- ja Aluehallintouudistuksessa (Lähde: Kirjavainen, 2010) Ciscon organisaatiouudistus (Lähde: Gulati & Puranam, 2009)
  4. 4. LÄHDE (muk.): Aaltonen, Kirjavainen, Pitkänen (2014): Kutsumusjohtaja Ydinryhmä (Dominant Coalition): On riittävän vaikutusvaltainen varmistamaan, että halutun suuntainen uudistuminen lähtee käyntiin, mutta samalla riittävän pieni omatakseen yhteisen näkemyksen uudistumisen perusteista. ”Ohjausryhmä”, joka koordinoi samaan päämäärään vieviä osahankkeita, johtaa kehittämistä, hallinnoi koko kehittämissalkkua. Lipunkantajat Henkilökohtaisesti tietystä kehitysaloitteesta innostuneiden ”dynamoryhmä”, sisältää myös kokemusasiantuntijuutta. Ideoivat sisältöjä, suunnittelevat toteutusta, varmistavat, että syntyy liikettä oikeaan suuntaan. Ainakin yksi lipunkantajista on myös ydinryhmän jäsen, joskus useampikin. Muutosagentit vievät muutosta eteenpäin käytännön työssä esimerkillisellä tavalla; saavat tukea Lipunkantajilta. Ydin- ryhmä Lipun- kantaja 1 Lipun- kantaja 2 Lipun- kantaja 3 Muutos- agentti Muutos- agentti
  5. 5. • ”Lipunkantajien joukko organisaation keskeltä”: Ketkä eniten käytännössä hyötyvät toimintakulttuurin muutoksesta ja oman arkensa takia haluavat sitä? • ”Ydinryhmä”: Keillä on valta määritellä, miten organisaatiossa toimitaan, millaista toimintakulttuuria harjoitetaan? • Näkemys johtamis- ja toimintakulttuurin nykytilasta ja tavoitetilasta: Johtajuusvisio luonnostellaan lipunkantajien toimesta, viimeistellään lipunkantajien ja ydinryhmän vuoropuhelussa, vision ja nykytila-analyysin pohjalta laaditaan johtamisen kehittämisaloitteiden tiekartta • ”Leimahduspistekehittäminen”: Johtajuuskäyttäytymisen kehittämisen näkökulma integroidaan muihin, tiettyä strategista päämäärää toteuttaviin toiminnan kehittämisaloitteisiin, joita edistetään rinnakkain. Esimerkiksi palveluiden, T&K:n, ohjausjärjestelmien ja myynnin kehityshankkeisiin lisätään pohdinta siitä, mitä ne vaativat toimintakulttuurilta ja edelleen johtamiselta. Ydinryhmä määrittelee alustavasti, lipunkantajista muodostuvat kehittämisryhmät tarkentavat ja vievät eteenpäin sponsorien tuella • Jatkuvan kehityksen varmistaminen vertaisverkostotoiminnalla. ”Lipunkantajien akvaario” Onnistumisen avainelementit johtajuuskulttuurin uudistamisessa LÄHDE: Aaltonen, Kirjavainen, Pitkänen, (2014) Kutsumusjohtaja, Talentum

×