Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

innSofia - Johtajuus kilpailutekijänä

544 views

Published on

innSofia - Johtajuus kilpailutekijänä
Paula Kirjavainen

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

innSofia - Johtajuus kilpailutekijänä

  1. 1. Johtajuus kilpailutekijänä Huono johtaminen maksaa – Hyvästä voi tehdä kilpailutekijän KTT, Dosentti Paula Kirjavainen Johdon konsultti, innSofia Partner
  2. 2. • 48% tietoisesti vähensi työpanostaan. • 47% tietoisesti vähensi töissä viettämäänsä aikaa. • 38% tietoisesti alensi työnsä laatutasoa. • 80% käytti aikaansa tapahtuneen murehtimiseen. • 63% menetti aikaa pyrkiessään välttelemään loukkaajaansa. • 66% sanoi, että heidän suorituksensa heikkeni. • 78% sanoi, että heidän sitoutumisensa organisaatioon heikkeni. • 12% sanoi jättäneensä työnsä sivistymättömän kohtelun takia. • 25% myönsi purkaneensa turhautumistaan asiakkaisiin. Työntekijöistä ja esimiehistä, jotka kokivat tulleensa kohdelluksi epäkunnioittavasti tai töykeästi… Huonotapaisuuden hinta Porath, C.L., Pearson, C.M.. "The Price of Incivility." Harvard Business Review Jan/F (2013)
  3. 3. Miten hyvällä johtajuudella kilpaillaan? Strategiaa tukeva toimintakulttuuri Johtajuus kannattelee kulttuuria Muutosketteryys Johtajuusketju ”voimansiirtomekanismina” Kilpailu aiempaa monimuotoisemmasta, kriittisemmästä ja liikkuvammasta työvoimasta Lähijohtajuus ratkaisee Näkökulma = 50 ÄO-pistettä Erilaisuuden arvo vapautetaan johtajuudella LÄHDE: Aaltonen, Kirjavainen, Pitkänen (2014): Kutsumusjohtaja
  4. 4. ”Johtajuuskäyttäytyminen”? – Nykyorganisaatiossa johtajuus kuuluu kaikille • On tärkeää erottaa esimieheys (asemana, tehtävänä) ja johtajuus (ilmiönä, käyttäytymisenä) • Kyky ottaa johtajuutta ilman direktio-oikeutta ratkaisee esimerkiksi… • projektiorganisaatioissa • matriisiorganisaation risteyskohdissa • erilaisissa kehittämisverkostoissa Termi johtajuuskäyttäytyminen viittaa johtajuuteen organisaatiossa esiintyvänä ilmiönä, ei asemaan liittyvinä tehtävinä.
  5. 5. Onnistuminen riippuu yhä enemmän eri johtajuustoimijoiden yhteispelistä Johtamisrakenne ja johtamisjärjestelmä Yksittäiset sankarijohtajat eivät riitä! Kollektiivinen johtajuuskyvykkyys ratkaisee! LÄHDE: Aaltonen, Kirjavainen, Pitkänen (2014): Kutsumusjohtaja
  6. 6. Mistä kollektiivinen johtajuuskyvykkyys muodostuu? Johtajuusroolien yhteispeli – vertikaalisesti, horisontaalisesti, kollektiivisilla areenoilla • Vuorovaikutuksen laatu: yhdistämmekö työtä vai teemmekö yhteistyötä? • Kollegiaalinen sparraus oman johtajuuden kehittämisessä • Esimiesalaisten kehittymisen tuki Johtajuuskulttuuri – tyypillinen johtajuuskäyttäytyminen: mitä ihaillaan, mihin kannustetaan, mitä vältetään Rakenteet ja johtamisjärjestelmät – tila ja tuki yksilön johtajuudelle • Roolitasojen määrä ja keskinäiset suhteet, suunnittelu- ohjaus-, raportointi- ja kokouskäytännöt Yhteinen visio hyvästä johtamisesta, johtajuuden seuranta- ja kehittämis- menetelmät LÄHDE: Aaltonen, Kirjavainen, Pitkänen (2014): Kutsumusjohtaja
  7. 7. • Teollisen aikakauden managementista on tullut monille nykyajan organisaatioille rasite. Renkinä sitä tarvitaan kuitenkin yhä. • Management luo johtajuudelle tukirakenteen – se pitää muuttaa johtajuustyyliin sopivaksi, ei toisin päin. • Tarvitaan management innovaatioita: ”Management-roina” pitää tunnistaa ja siivota. Leadership ja management – isäntä ja renki yhteistyössä LÄHDE: Kirjavainen, 2010
  8. 8. Kolme vinkkiä LÄHDE: Kirjavainen, P. (2014) Johtajuuskyvykkyys kasvuyrityksen kilpailutekijänä, http://bonnierpro.fi/fi/yrityksen-kasvu 1. Selkeytä johtoryhmäsi näkemys johtajuuden ja yrityksen kasvun yhteyksistä. Älkää tyytykö miettimään vain sitä, miten eri johtajapositiot kannattaa miehittää vaan pohtikaa myös johtajuuden merkitystä ja suuntaa laajemmin. Millainen rooli johtajuudella on juuri teidän yrityksenne kasvuprosessissa? Mitä huono johtaminen voi tulla maksamaan? Miten johtajuus voi vauhdittaa kehittymistä ja millaista johtajuutta silloin tarvitaan? 2. Älä kehitä vain yksilöiden johtamistaitoja, vaan tarjoa myös henkilökohtaista sparraustukea johtajuusroolin ottamiseen ja johtajaidentiteetin vahvistamiseen. Ihmiset haluavat seurata aitoja johtajia, eivät täydellisiä johtajia. 3. Vahvista kollektiivista johtajuutta käynnistämällä keskustelua hyvästä johtajuudesta niin johtoryhmissä kuin esimiesten kehityskeskusteluissakin. Vuoropuhelu siitä, mitä liiketoimintanne vision ja strategian toteuttaminen vaatii johtajuudelta, auttaa yksilöitä tiedostamaan omaa johtajuuskäyttäytymistään ohjaavia oletuksia ja muuttamaan johtajuuttaan paljon tehokkaammin kuin muodollisten johtajuusarviointien pohjalta toteutetut koulutukset.

×