Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

innSofia - Johtajuuden uudistaminen

375 views

Published on

innSofia - Johtajuuden uudistaminen
Paula Kirjavainen

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

innSofia - Johtajuuden uudistaminen

  1. 1. Johtajuusvisio ohjaa kaikkea johtajuuden kehittämistä X:n tulevaisuuden toiminnalliset kehityshaasteet X:n johtamisen nykytilasta nousevat tarpeet Missä johtamisen on onnistuttava ? Millaista johtamista ja johtajuutta tarvitaan? Johtamisen yleiset kehitys- suunnat & hyvät käytännöt Johtajapositiot ja johtajuustasot tulevaisuudessa Johtajuus-kompetenssit eri tasoille / positioille Seuranta ja kannusteet Potentiaalien tunnistaminen Seuraajasuunnittelu Rekrytointi Yksilötason urasuunnittelu Kehittämistuen tarjotin X:n historia ja arvopohja Johtajuusvisio: LÄHDE: Aaltonen, Kirjavainen, Pitkänen: Kutsumusjohtaja, Talentum 2014
  2. 2. Mitä johtajuuskulttuurin muutos vaatii? Tavoitetilan määrittely on vielä helppoa… Herätämmekö luottamusta osaamisella ja inhimillisellä lämmöllä? Olemmeko aidosti avuksi sidosryhmillemme, osaamme ”palvella”? Rakennammeko kilpailua vai me- henkeä? Miten toimeenpanemme tarvittavat muutokset ilman perinteistä suunnittelu - sitouttaminen - jalkautus - johtamismallia? Millainen uusi toteutustapa jo itsessään edustaisi sitä henkeä, johon pyrimme? KEITÄ itse olemme liidereinä, millaisen jäljen jätämme omalla käyttäyty- misellämme? MITÄ meidän on muutettava toiminta- tavoissamme? MITEN toteutamme muutokset niin, että se edistää uutta? LÄHDE: Kirjavainen 2015

×