Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20120216 sessie ivm subsidies vs-extern

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

20120216 sessie ivm subsidies vs-extern

 1. 1. Sessie Innovatiesubsidies 17-02-2012 Kathleen Smolders Innovatieadviseur Innovatiecentrum Limburg vzw Kathleen.smolders@innovatiecentrum.be©
 2. 2. Innovatiecentrum Limburg Opdracht De innovatiekracht van de Limburgse bedrijven vergroten • Hoe? • Sensibilisering en Informatie • Netwerking • Begeleiding m.b.t. Innovatie • Advisering • Wat? • Confidentiële, onafhankelijke en kosteloze dienstverlening • Team • 5 innovatieadviseurs met relevante ervaring uit bedrijfswereld • Ondersteuning • Gedragen door beroepsorganisaties en werkgeversfederaties • Initiatief van het IWT, in samenwerking met Vlaamse Overheid©
 3. 3. Innovatiecentrum Limburg:Diensten en producten (1)1. Innovatieaudit: 2. Ideeëngeneratie, verbeter uw innovatieslagkracht brainstormsessies3. Innovatiestrategie, 4. Seminaries: Innovatieschool, Business Model Canvas ontbijtsessies, ..…©
 4. 4. Innovatiecentrum Limburg:Diensten en producten (2) 5. Partnermatching 6. IP advies 7. Advies m.b.t financiering: 8. Begeleiding bij subsidies en fiscale maatregelen aanvraag subsidies©
 5. 5. • Overzicht Innovatiesubsidies Subsidie = deelname in de kosten van een specifiek project, zonder verwachting van terugbetaling©
 6. 6. Overzicht van voornaamste spelers Vlaams Federaal Agentschap ondernemen Subsidie IWT Participatiefonds ondernemen Kapitaal/Flanders’ Investment internatio- lening and Trade (FIT) nalisering FOD financiën innovatie Fiscaal IWT Privé-spelers PMV Kapitaal/ (Participatie- lening • FFF • banken Maatschappij • BAN • VC’s Vlaanderen) •… • Kapitaal/© lening
 7. 7. Definities KMO KO– minder dan 250 werknemers - minder dan 50 werknemers- maximaal 50 mln euro omzet - maximaal 10 mln euro omzet of max 43 mln euro balanstotaal of max 10 mln euro balanstotaal- te consolideren als bedrijf geen - te consolideren als bedrijf geen zelfstandig bedrijf is zelfstandig bedrijf is Starter - Kleine onderneming - jonger dan 3 jaar Jonge onderneming - Kleine onderneming - jonger dan 6 jaarExploitatiezetel in Vlaanderen vereist.Soms uitzondering voor sectoren/activiteiten©
 8. 8. Overzicht Vlaamse subsidies KMO GO en KMO Kennis inkopen -KMO-portefeuille Advies op maat van (75% - € 10.000) bedrijf -Innovatiepremie (50% - € 7.000) Haalbaarheidsstudie KMO- O&O – haalbaarheidsstudie haalbaarheidsstudie (50% - € 25.000) (40% - € 50.000) ‘onderzoek & Innovatieproject O&O – ontwikkeling’ (35% - € 200.000) bedrijfsprojecten (15% - 40%) Opm. Vermelde % zijn basispercentages zonder bonus (10%-40%)©
 9. 9. KMO-portefeuille (technologieverkenning) én Limburgse Innovatiepremie • Advies inwinnen bij een kennisinstelling • Innovatief idee nieuw product/proces/dienst & positieve impact op eigen bedrijfsvoering • Antwoord op duidelijke en oplosbare vraagstelling betreffende innovatief idee; studieactiviteit op maat van het bedrijf/organisaties©
 10. 10. KMO-portefeuille & Provinciale Innovatiepremie KMO-portefeuille Provinciale Technologieverkenning innovatiepremieBegunstigde KMO KMO, sociale economieOnderwerpen technologisch niet alleen technologisch (markt, sociologisch, …)Max. begroting 13.333 euro 14.000 euroSteunpercentage 75% 50%Max. steun 10.000 euro 7.000 euroUitvoerder Kennisinstelling Kennisinstelling (min. 50% ) (100% van het budget) + bedrijf (max. 50%)Kennisinstelling erkend (vnl. Vlaams) Wereldwijd©
 11. 11. KMO-portefeuille (andere pijlers) Opleiding Advies Advies Advies Strategisch Onder- Innoveren: internatio- advies nemen technologie naliseren Onder- -verkenning nemenSteun % 50% 50% 75% 50% 50%Max. per € 2.500 € 2.500 € 10.000 € 5.000 € 25.000pijlerMax. per € 15.000 € 25.000periodePeriode 1 jaar www.kmoportefeuille.be©
 12. 12. Overzicht Vlaamse subsidies KMO GO en KMO Kennis inkopen -KMO-portefeuille Advies op maat van (75% - € 10.000) bedrijf -Innovatiepremie (50% - € 7.000) Haalbaarheidsstudie KMO- O&O – haalbaarheidsstudie haalbaarheidsstudie (50% - € 25.000) (40% - € 50.000) ‘onderzoek & Innovatieproject O&O – ontwikkeling’ (35% - € 200.000) bedrijfsprojecten (15% - 40%) Opm. Vermelde % zijn basispercentages zonder bonus (10%-40%)©
 13. 13. IWT-dossiers BOUWSTENEN VAN EEN GOED IWT-PROJECT RISICO op mislukken Innovatief idee (Technologisch-) Valorisatie: Financiering wetenschappelijk Markt, break-even Kennisverwerving KMO - programma O&O - programma • innovatief voor Vlaanderen • innovatief op wereldvlak • vereenvoudigde procedure • zwaardere projecten/procedures • steunbedragen tot 250 k€ • steunbedragen > 250 k€©
 14. 14. Evaluatiecriteria bij een IWT-dossier  Kwaliteit van het voorstel • Originaliteit en innovatiegerichtheid • Kennismeerwaarde voor de onderneming • Kwaliteit van de uitvoering, degelijk plan • Competentie van de uitvoerders  Economisch valorisatiepotentieel • Potentieel tot economische activiteiten • Kansen/bedreigingen in de markt • Sterktes/zwaktes van de aanvragende onderneming • Socio-economische impact in Vlaanderen©
 15. 15. Overzicht Vlaamse subsidies KMO GO en KMO Kennis inkopen -KMO-portefeuille Advies op maat van (75% - € 10.000) bedrijf -Innovatiepremie (50% - € 7.000) Haalbaarheidsstudie KMO- O&O – haalbaarheidsstudie haalbaarheidsstudie (50% - € 25.000) (40% - € 50.000) ‘onderzoek & Innovatieproject O&O – ontwikkeling’ (35% - € 200.000) bedrijfsprojecten (15% - 40%) Opm. Vermelde % zijn basispercentages zonder bonus (10%-40%)©
 16. 16. KMO-programma: Studie of project?Haalbaarheidsstudie: gaat na of en hoe innovatie uit te voeren is • meestal geen tastbaar eindresultaat • kennisopbouw • voorbereiding voor een zwaarder projectInnovatieproject: streeft naar concrete realisatie van een innovatie • gericht op een materieel resultaat • eerste ontwerp, prototype van nieuw product, proces of dienst.©
 17. 17. KMO-haalbaarheidsstudieActiviteiten Analyses, studie, eerste berekeningen, …Duur Maximum 1 jaarBegroting Minimaal € 10.000Steunpercentage 50% van begrotingMax. subsidie met een maximum subsidie van € 25.000 Te verhogen tot € 35.000 in geval van een substantiële externe kennisinbreng (>20%) of in geval de studie aansluit bij een beleidsdoelstelling.Aantal Maximaal 3 kmo-haalbaarheidsstudies/jaar per bedrijfUitbreiding voor innovatieve startende of jonge ondernemingen (< 6 jaar)Gericht op het definiëren van het ondernemingsplan/businessmodel.• Max. subsidie tot € 50.000 - éénmalig©
 18. 18. Legende bij tabellen Beleidsdoelstelling: - DTO: duurzame technologische ontwikkeling - LuRu: lucht- en ruimtevaart - Automobiel©
 19. 19. Case 1: KMO-haalbaarheidstudie van het IWT Nieuw systeem? – eenvoudiger montage/demontage – reductie van slijtage- en KMO vermoeiingsverschijnselen – hogere belastingen weerstaan©
 20. 20. Case 1: KMO-haalbaarheidstudie van het IWT Technische haalbaarheid slijtage/standtijd/… materialen/opp. behandeling systemen op de markt eindige elementen©
 21. 21. Case 1: KMO-haalbaarheidstudie van het IWT • Studie in samenwerking met Sirris (> 20%) – eigen kosten + kosten Sirris = 80.000 euro – steunpercentage = 50% – steun (begrensd !) = 35.000 euro©
 22. 22. Limburgs voorbeeld: ROFIX • gebruik van budgetvriendelijke en innovatieve Rofix-buis in klimaatplafonds • simulatie voor optimalisatie van het koelvermogen • i.s.m. Rofix, Jansen Finishings en Sirris • wetenschappelijke onderbouwing van prototypes Ass-65-0,5-9©
 23. 23. KMO-innovatieprojectActiviteiten Alle studieactiviteiten + ontwerp, bouw van innovatief prototype of proefopstelling, testen, aanpassingen, …Duur Maximum 2 jaarBegroting Minimaal € 50.000Steunpercentage 35% van de begroting voor MO 45% van de begroting voor KO Bij partnerschap tussen bedrijven: 10% extra steunMax. subsidie € 200.000 Te verhogen tot € 250.000 voor projecten die aansluiten bij een beleidsdoelstelling of die voorzien in een partnerschap tussen onafhankelijke bedrijven (elk minder dan <70%). Kan aangevuld worden met een achtergestelde lening tot maximaal 80% van de aanvaarde kosten voor startende KO’s (<6 jaar ingeschreven in KBO) - PMV-InnovatiemezzanineAantal Maximaal 2 kmo-innovatieprojecten/jaar per bedrijf©
 24. 24. Legende bij tabellen Beleidsdoelstelling: - DTO: duurzame technologische ontwikkeling - LuRu: lucht- en ruimtevaart - Automobiel - substantiële samenwerking met onderzoeksinstellingen (>20%) Partnerschap tussen bedrijven: - mits geen bedrijf meer dan 70% aandeel in de kosten heeft©
 25. 25. Case 2: KMO-innovatieproject van het IWT KMO Schuiframen – waterdicht – bij hoge windsnelheden Nieuw afdichtingsysteem (productinnovatie )©
 26. 26. Case 2: KMO-innovatieproject van het IWT • Stel: in samenwerking met kennisinstelling (>20%) – steunpercentage = 35% voor MO – steunpercentage = 45% voor KO – maximale steun = 250.000 euro©
 27. 27. Case 3: Procesinnovatie in de voeding • KMO-innovatieproject max. 200.000 euro 35% • Concrete case: Goldmeat – Prototype pekelinjectie-apparaat met geïntegreerde pekelwater- recuperatie – Reductie van te lozen afvalwater – Minder chemicaliën voor waterzuivering – Energiebesparing (o.a. koelhouden van pekelbaden)©
 28. 28. Overzicht Vlaamse subsidies KMO GO en KMO Kennis inkopen -KMO-portefeuille Advies op maat van (75% - € 10.000) bedrijf -Innovatiepremie (50% - € 7.000) Haalbaarheidsstudie KMO- O&O – haalbaarheidsstudie haalbaarheidsstudie (50% - € 25.000) (40% - € 50.000) ‘onderzoek & Innovatieproject O&O – ontwikkeling’ (35% - € 200.000) bedrijfsprojecten (15% - 40%) Opm. Vermelde % zijn basispercentages zonder bonus (10%-40%)©
 29. 29. O&O-programma van het IWT Voor alle bedrijven, maar i.h.b. voor de grote ondernemingen • O&O-haalbaarheidsstudie • O&O-project Innovatie = nieuw of vernieuwend product, proces of dienst voor het bedrijf én voor de sector (Europees – wereldniveau) Opm. O&O: Onderzoek en Ontwikkeling©
 30. 30. O&O-haalbaarheidsstudie Activiteiten Voortraject van een O&O-project. Nagaan van haalbaarheid en relevantie van verdere investeringen in O&O (technologische vragen, businessconcept/markt, IPR,…) Duur Maximum 1 jaar Begroting Geen minimumeis Subsidie 40% van de begroting met een maximum van 50.000€ (50% voor kmo’s) Aantal Individueel: max. 3 per jaar. Gegroepeerde aanvraag mogelijk (portefeuille) mits intern proces voor aansturen haalbaarheidsstudies (max. 300.000 eurosteun /jr voor 2 jaar)©
 31. 31. Case 4: O&O - haalbaarheidsstudie©
 32. 32. O&O-projectActiviteiten Onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten.Duur Maximum 3 jaarBegroting Minimum 100.000€Subsidie Max. 3 miljoen euro per project 40% voor onderzoeksprojecten 15% voor ontwikkelingsprojecten Extra’s: • 10% voor kmo, 20% voor ko • 10% voor projecten die aansluiten bij een beleidsdoelstelling (zie KMO-innovatieproject) • 10% als substantiële samenwerking met kmo of internationaal (alle bedrijven < 70%) Grenzen: 25%-60% (overall %) Startende KO => PMV-InnovatiemezzanineAantal Geen beperking©
 33. 33. IWT subsidie voor GO en ambitieuze KMO: O&O-bedrijfsproject Onderzoek: creatie van kennis die nadien omgezet wordt naar producten een belangrijke onzekerheid of risico EN substantiële stap voorwaarts voor bedrijf + aanwijsbare stap t.o.v. state of the art in de sector Ontwikkeling: toepassing van kennis in nieuwe producten/processen/diensten©
 34. 34. Case 5: Nitto Denko (Genk) • Concrete case: Nitto • Onderzoek naar bioplastics • Onderzoek naar nieuwe reactieroutes voor diverse toepassingen©
 35. 35. IWT subsidie voor GO en ambitieuze KMO: O&O-bedrijfsproject Minimum begroting: 100.000 euro Maximale steun: max. 3 miljoen euro Gemiddelde steun: 750.000 euro Max. Duurtijd: 3 jaar O&O - bedrijfsprojecten (2007) 1,2 1 0,8 % bedrijven 0,6 0,4 0,2 0© 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 Steun (k Euro)
 36. 36. Vlaamse subsidies voor Innovatie bedrijfstype projectkost grote O&O-bedrijfs- € 1.000.000 onderneming projecten (of kmo met groot project) O&O- kmo- H- innovatie- € 100.000 studies projecten kmo kmo-innovatie- studies € 10.000 technologieverkenning ideeën- haalbaar- onderzoek ontwikkeling engineering generatie heidsstudie fase van innovatie© 37
 37. 37. Intellectuele eigendom• Octrooivoorstudie – Haalbaarheidsstudies & O&Opprojecten : uitvoeren octrooivoorstudie is een steunbare activiteit – KMO-Innovatieproject : de kost van een octrooivoorstudie kan tot maximum € 2.000 ingebracht• Octrooiname (KMO’s) – de kosten voor de octrooiname (formele aanvraaag- of registratieprocedure) kunnen ook gesteund worden aan steunpercentage van de betrokken studie – in te brengen kosten: max. € 20.000 – steun à rato van betrokken studie/innovatieproject – tijdens of tot 6 maanden na afloop van de betrokken studie of innovatieproject – ook voor modellen en merken©
 38. 38. Andere IWT-projecten Doctoraatsbeurzen, Baekeland-fonds, innovatiemandaten – inhoudelijk zoals bij O&O-bedrijfsprojecten – 1 persoon doet onderzoek in kader van doctoraat of post-doc – universiteit/hogeschool betrokken – verschillende modaliteiten Alternatief voor O&O-bedrijfsproject • Baekeland-mandaat • medewerker maakt doctoraat onder toezicht van universiteit (4 jaar) • reële loonkosten + werkingskosten tot max. 40.000 €/jaar • IWT subsidieert 50% (GO), 60% (MO en KO)©
 39. 39. Andere IWT-projecten • SBO, Tetra, … - project uitgevoerd door universiteit of hogeschool, kennisinstelling - project voor groep van bedrijven - stuurgroep kan project mee aansturen - eerste rij voor projectresultaten Enkele voorbeelden: •Optimalisatie van de informatiestromen en interfaces in de logistieke keten van KMO’s (Tetra, PHL) •Rendementsverbetering d.m.v. warmterecuperatie op een CO2-koeling (Tetra, KHLim) • NANOSOLAR: Novel Nanostructured Hybrid Material Systems and Integration in Innovative Photovoltaic Concepts (SBO, UHasselt) • Milieufunctionele keramische lagen via milieuvriendelijke routes (SBO, UHasselt) • PK4U2 – Permeability knowhow for you too (Flanders’ FOOD, Xios)©
 40. 40. Europees subsidies • zowel voor fundamenteel onderzoek als toegepast onderzoek • zowel voor KMO’s als GO => gespecialiseerde materie NCP-rol door IWT www.europrogs.be©
 41. 41. Subsidie voor specifieke technologiedomeinen • COLLECTIEF ONDERZOEK (meerdere bedrijven) – IBBT: BreedBand Technologie – FMTC: mechatronica – VIL: logistiek – Flanders’ Inshape: productontwikkeling en industrieel design – MIP: milieu & energie – Flanders’ Food: voeding – Flanders’ Drive: automobiel – VIM: mobiliteit – … • BEDRIJFSONDERZOEK (op maat van uw bedrijf) – Prodem: milieu & energie – Flanders’ Inshape: productontwikkeling en industrieel design – …©
 42. 42. CROSSROADS Interreg-project “Grensregio Vlaanderen – Nederland” Duurzame regionale samenwerking – Toepassen van nieuwe technologieën projectontwikkeling – haalbaarheidsstudies – innovatieprojecten (proeftuinexperimenten - database en advies rond IP)Vijf technologische Subsidies voor deelgebieden innovatieprojecten Remote diagnostics  min. 2 bedrijven (Vl. & Ned) Embedded vision (ingebedde  min. € 15.000 én max. € 150.000 subsidie beeldverwerking)  KMO: 50% - GO: 25% Nanomaterialen  www.crossroadsproject.eu Oppervlaktebehandeling en materiaaltechnologie Inkjettechnologie
 43. 43. ROL van het INNOVATIECENTRUM- Beoordeling vraag: komt het in aanmerking?- De beste keuze: soort subsidie?- Begeleiding bij het dossier: d.w.z. hulp bij het opstellen van een goede aanvraag- Begeleiding van de indieningsprocedure- Zoeken van kennis en partners- Bieden van een klankbord Maximaliseren van de kans op een succesvolle afhandeling + algemene innovatiebegeleiding (los van subsidieaanvraag)©
 44. 44. In alle provincies ... “There is nothing more expensive than missed opportunities.”INNOVATIECENTRUM LIMBURGKempische steenweg 305 (RCH2)3500 HasseltTel: 011 29 20 00Email: limburg@innovatiecentrum.be©
 45. 45. Volg onze events en de laatste innovaties op Twitter: @Innovatiecentra !©

×