Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Turgleder

577 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Turgleder

 1. 1. Your doorway to the arctic Norwegian wilderness Fra bre til hav 02.02.2012
 2. 2. TurglederTurgleder tilgjengeliggjørunike og tidvis krevendevillmarksopplevelser på entrygg og komfortabel måte,slik at flere kan realiseresine drømmer.  
 3. 3. Hva vil gjesten ha? Lokal mat med Dyreliv, fugleliv, lokale ingredienser flora og fauna ”Uberørte” villmarksområder Lokale guider Mulighet for avslapping HvaTrivelig vertskap motiverer Små, lokalt drevne for valg av overnattingssteder destinasjonGod informasjon omdestinasjonen Små grupper Meningsfylt, Møte med lærerikt innhold urbefolkning/lokalbefolkning og oppleve deres kultur
 4. 4. Bærekraftig reiseliv – 10 prinsipper•  Bevaring av natur, kultur og miljø 1.  Kulturell rikdom 2.  Landskapets fysiske og visuelle integritet 3.  Biologisk mangfold 4.  Rent miljø og ressurseffektivitet•  Styrking av sosiale verdier 5.  Lokal livskvalitet og sosiale verdier 6.  Lokal kontroll og engasjement 7.  Jobbkvalitet for reiselivsansatte 8.  Gjestetilfredshet og trygghet; opplevelseskvalitet•  Økonomisk levedyktighet 9.  Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsdestinasjoner gjennom lokal verdiskapning 10.  Økonomisk konkurransedyktige reiselivsbedrifter
 5. 5. 1. Kulturell rikdom
 6. 6. 2. Landskapets fysiske og visuelle integritet
 7. 7. 3. Biologisk mangfold
 8. 8. 4. Rent miljø og ressurseffektivitet
 9. 9. 4. Rent miljø og ressurseffektivitetMålsetningen  RICA  hotell  kjeden  -­‐  15%  energireduksjon  over  4  år  (5lsvarer  ca  20  GWh)    -­‐  Tilsvarer  ca  950  husstander  -­‐  Konvertere  fra  ikke  fornybar  energi  5l  fornybar  energi  -­‐  Vil  redusere  energikostnadene  med  ca  14  millioner  kroner  årlig  -­‐  39  hoteller  er  per  i  dag  Svane  godkjent    Rica  Hotel  Hammerfest    -­‐  43  %  redusert  energiforbruk  -­‐  Reduserte  kostnader  ca  550  000  kroner  årlig    Tryvann  Vinterpark    -­‐  Halvert  strømforbruk  per  gjest,  2002-­‐2010    -­‐  Økokjøring  av  stolheis  (80%  has5ghet  =    40%  mindre  energiforbruk)          
 10. 10. 5. Lokal livskvalitet og sosial verdiskaping
 11. 11. 6. Lokal kontroll og engasjement Bilde  fra  konferansen   ”Fjordane  frå  bre  Bl  hav”    
 12. 12. 7. Jobbkvalitet for reiselivsansatte
 13. 13. 8. Gjestetilfredshet og trygghet,opplevelseskvalitet •  Tilbakemeldingsskjema •  Guidelogg •  Sikkerhet, hva hvis… •  Opplevelsesøkonomi i praksis •  Anbefale og selge hverandre
 14. 14. 9. Økonomisk levedyktige og konkurransedyktigereiselivsdestinasjoner gjennom lokal verdiskapning
 15. 15. 10. Økonomisk levedyktige ogkonkurransedyktige reiselivsbedrifter iseliv   FRAM  Pr ogrammet  Re  -­‐  analyser    -­‐  oppgaver    -­‐  rapporter    -­‐  rådgivning    -­‐  resultater      
 16. 16. Prograsjon i økonomisk verdiskaing Transformasjoner Bærekra8ige  opplevelser   Veilede Opplevelser Opplevelsesøkonomi   IscenesetteTid  sammen  med  kunden   Tjenester Service  økonomi   Uhåndgripelige ting Levere Produkter Håndgripelige ting Industriell  økonomi   Lage Råvarer Landbruks  økonomi   Utvinne Betalingsvillighet   Pine  &  Gilmore  1999,  Medhus  2011  
 17. 17. Hvorfor sertifisering?•  Kvalitetssikring satt i system•  Trygghet for gjester og samarbeidspartnere•  Garanti mot green washing•  Økonomisk•  Identitet•  Sertifisering gir garanti for at prinsippeneetterleves•  Omdømmebygging øker konkurransekraften    
 18. 18. Overskrift «Økoturisme er berikende natur- og kulturopplevelser, tilrettelagt av ansvarlige reiselivsbedrifter med omsorg for sine gjester, miljøet og det lokalsamfunnet de er en del av» www.ecotourismnorway.org
 19. 19. Kriteriene for norsk økoturismekan deles inn i 4 temaer1.  Kvalitet og ledelse2.  Drift av økoturismebedriften3.  Natur- og kulturbruk4.  Profil og marked
 20. 20. Hva betyr økoturismesertifiseringen for vår drift?•  Krav til kvalitet og kompetanse•  Fokus på gode rutiner og oppfølging•  Natur- og kultur opplevelser•  Bevissthet rundt transport, forbruk•  Samarbeid, samarbeid, samarbeid
 21. 21. Oppsummering    -­‐  BærekraYig  reiseliv  ingen  nisje  -­‐   BærekraYig  reiseliv  ikke  kun  for  noen,    -­‐   Alle  kan  gjøre  noe  og  noen  kan  gjøre  alt!      
 22. 22. Takk for oppmerksomheten OverskriftIngunn SørnesInnovasjon NorgeE-­‐post:  ingunn.sornes@innovasjonnorge.no     brødtekst  Des5nasjoner:  h`p://baerekraYigedes5nsjoner.wordpress.no  Helene MaristuenLærdal kommune,BærekraftprosjektetLiv Engholmliv@turgleder.comwww.turgleder.com

×