Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Slik skal vi ta internasjonale markedsandeler

1,090 views

Published on

Presentasjon på Snowball-konferansen 30.10.2010 på Lillehammer

Published in: Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Slik skal vi ta internasjonale markedsandeler

 1. 1. Innovasjon Norges ambisjoner for økt internasjonal vekst -status, utfordringer og muligheter Avdelingsleder Audun Pettersen Snowball 30. november 2010, Lillehammer Foto: Nils-Erik Bjørholt/Innovasjon Norge
 2. 2. Agenda <ul><li>Hva skjer på markedene – status </li></ul><ul><li>Utfordinger og muligheter for norsk reiseliv </li></ul><ul><li>Hvordan løse utfordringene – sammen! </li></ul>Foto: CH/Innovation Norway
 3. 3. Hva skjer ute på markedene – status?
 4. 4. Norge: bedring i år <ul><li>Oppgang hittil i år </li></ul><ul><li>Oppgang i alle markeder unntatt DK og NL </li></ul><ul><li>Ny dynamisk statistikkside på www.innovasjonnorge.no/reiseliv </li></ul>
 5. 5. Vekst i så godt som alle destinasjoner Kilde: Tourism Economics, EUROPEAN TOURISM in 2010: TRENDS & PROSPECTSQuarterly Report (Q3/2010)
 6. 6. Europeere brukte færre penger på feire- og fritidsreiser i 2009 <ul><li>Endret forbruksmønster </li></ul><ul><li>Sparer seg til fant… </li></ul><ul><li>Usikkert arbeidsmarked </li></ul><ul><li>Renter, avgifter og skatter? </li></ul><ul><li>All inclusive og pakkereiser </li></ul>Kilde: European Travel Monitor
 7. 7. Hovedtrekk i nedgangstider <ul><li>Nedgang: </li></ul><ul><li>Forretnings, -kurs- og konferansetrafikken </li></ul><ul><li>Langdistanse </li></ul><ul><li>Vanlig flytrafikk </li></ul><ul><li>High end hotels </li></ul><ul><li>Skuldersesongene </li></ul><ul><li>Organiserte turer (turoperatører) </li></ul><ul><li>Kortferier med vennegjengen, spesielt byferie </li></ul><ul><li>Økning: </li></ul><ul><li>Besøke venner og kjente </li></ul><ul><li>Innenlandstrafikken og reiser nærmere hjemme </li></ul><ul><li>Lavkostselskapene (LCC) </li></ul><ul><li>Rimelig overnatting </li></ul><ul><li>Tematiske reiser </li></ul><ul><li>Reise alene </li></ul><ul><li>Hovedferien med familien ble prioritert, men antall dager kortet ned. </li></ul>
 8. 8. Utvikling av Norges markedsandeler
 9. 9. Men Norge har tapt internasjonale markedsandeler siden 1970-årene Kilde: Erik W. Jakobsen (2010) : Et kunnskapsbasert reiseliv
 10. 10. Norge er blitt verdens rikeste land <ul><li>Negativ effekt: </li></ul><ul><ul><li>- verdens dyreste land, norsk reiseliv kostnadsulempe </li></ul></ul><ul><li>Positive effekter: </li></ul><ul><ul><li>+ Kraftig vekst i nordmenns turistforbruk </li></ul></ul><ul><ul><li>+ Fremvekst av et betalingsvillig lokalmarked </li></ul></ul><ul><li>= Fortsatt vekst i næringen </li></ul>Kilde: Erik W. Jakobsen (2010) : Et kunnskapsbasert reiseliv
 11. 11. Utfordringer og muligheter for reiselivet i Norge Foto: Nancy Brundt/Innovasjon Norge
 12. 12. Utfordringer for AS Reiselivs-Norge <ul><li>Lav kjennskap til og kunnskap om Norge </li></ul><ul><li>Korte og avgrensede sesonger </li></ul><ul><li>Fragmentert salgs- og markedsarbeid </li></ul><ul><li>Mange små enheter med begrensede ressurser </li></ul><ul><li>Lav foredlingsgrad </li></ul><ul><li>Få profesjonelle investorer/kapitalmiljøer </li></ul>Foto: C H/Innovasjon Norge
 13. 13. Isn’t it all about Vikings and Blond Women?
 14. 14. Well – things do change…
 15. 15. Kilde: FutureBrand 2009 Forbrukerperspektivet
 16. 16. Norway er ikke “top of mind” – enda Men blant reiselivsekspertene er Norge kjent og respektert for naturen og bærekraft
 17. 17. Globalisering = en urolig verden? Bilde: The Economist, DigitalGlobe,
 18. 18. Utviklingsmarkeder (BRIC-landene) <ul><li>I 2030 vil den kinesiske økonomien være like stor som USA og EU til sammen. </li></ul><ul><li>Asiatene reiser mye innad i Asia, og en fersk undersøkelse viser at mange drømmer om Amerika. </li></ul><ul><li>I Asia blir Europa sett på som én merkevare og assosieres med luksus og merkevarer. </li></ul><ul><li>En ny stor middelklasse vil vokse frem i disse markedene og slutte seg til den globale klasse av turister </li></ul>
 19. 19. ” Eldrebølgen” Foto: Istockphoto.com
 20. 20. Eks: Harley-Davidson
 21. 21. Kresne kunder
 22. 22. ” Pleasure revenge”
 23. 23. <ul><li>Forbrukerne: </li></ul><ul><li>Blir stadig mer ”profesjonelle” </li></ul><ul><li>Søker opplevelser heller enn destinasjoner </li></ul><ul><li>Er vanskeligere å forutsi og opptrer i ulike roller i ulike situasjoner </li></ul><ul><li>Er alltid på nett og informerer seg selv og andre gjennom sosiale medier </li></ul><ul><li>Konkurrentene: </li></ul><ul><li>Øker i antall og befinner seg i alle verdenshjørner </li></ul>Omverdenanalyse – trender: Den nye reisende Foto: Johan Wildhagen, CH, Terje Rakke / Nordic Life / Innovasjon Norge
 24. 24. Hvordan løser vi utfordringene og mulighetene i sammen? Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Innovasjon Norge
 25. 25. Et kunnskapsbasert reiseliv: tre strategier <ul><li>Industrialisering –skalaøkonomi og effektiv logistikk </li></ul><ul><li>Selvbetjeningskonsepter – for eksempel selvstell </li></ul><ul><li>Unike, eksklusive opplevelser med ”premium prices” </li></ul>Kilde: Erik W. Jakobsen (2010) : Et kunnskapsbasert reiseliv
 26. 26. Fem forutsetninger <ul><li>Tydelighet </li></ul><ul><li>Opplevelser </li></ul><ul><li>Bærekraftig </li></ul><ul><li>Nisje og segmentering </li></ul><ul><li>Være der kunden er: lokal, mobil, nettverk </li></ul>Foto: C H/Innovasjon Norge
 27. 27. 1. Tydelighet! Hvis man ikke vet hvor man skal, betyr det ikke så mye hvor man går… Ukjent poet
 28. 28. Norge = Natur. Optima Anders Gjengedal/Innovation Norway Terje Rakke/Nordic life/Innovation Norway
 29. 29. Fylle naturen med meningsfullt innhold – tilpasset målgruppene
 30. 30. 2. Bygge opplevelser, ikke senger….
 31. 31. 3. Bærekraftig reiseliv eller ”berre kraftig” reiseliv? Kilder: sas.no, scandichotels.no, rica.no, gala.no, startour.no, choice.no
 32. 32. <ul><li>Ett fokus </li></ul><ul><li>Utløse bærekraftige innovasjoner </li></ul>2 av 3 har stilt miljøkrav og godkjente merkeordninger for hotell er oftest stilte miljøkrav © iStockphoto/Anrejs Zemdega Kilde: Innovasjon Norge (2009)
 33. 33. <ul><li>Tre arbeidsområder </li></ul><ul><li>Entreprenørskap </li></ul><ul><li>Vekst i bedrifter </li></ul><ul><li>Innovasjonsmiljøer </li></ul>©iStockphoto/Pawel Gaul 62 % vurderer å stille strengere miljøbevissthet fra Norske reiselivsbedrifter 61 % hevder det mulig å nå flere kunder ved bruk av miljømerkede reiselivsprodukter 60 % svarer at miljømerking gir en økt opplevelse av kvalitet for kundene 34 % mener det mulig å øke prisen ved salg av miljømerkede reiselivsprodukter 13 % oppgir at de har avstått fra kjøp grunnet manglende miljøbevissthet hos norske reiselivsbedrifter Kilde: Innovasjon Norge (2009)
 34. 34. 4. Utnytt nisjene
 35. 35. Arrangement
 36. 36. L ifestyle O f H ealth a nd S ustainability (LOHAS) ”The new premium target group in tourism” <ul><li>Et voksende segment som varierer fra 5 -30 % av befolkningen i ulike markeder. </li></ul><ul><li>Fokuserer på helse, fitness og personlig utvikling. </li></ul><ul><li>Er opptatt av miljøet, bærekraftig utvikling og sosial rettferdighet. </li></ul><ul><li>Er interessert i ny teknologi, men også spirituelle spørsmål. </li></ul><ul><li>Tenker globalt, er veldig mobile og ”open-minded”. </li></ul><ul><li>LOHANs har egne blogger og tidsskrifter. (www.lohas.com) </li></ul><ul><li>De ser etter turistprodukter som er bærekraftige og som møter deres krav om etisk og sosial rettferdighet. </li></ul>Kilde: Schober Lifestyle Report
 37. 37. Tema -> Special interest <ul><li>Volum </li></ul><ul><li>Nisjer </li></ul><ul><li>Special interest </li></ul><ul><li>Bredden gjennom spissen </li></ul><ul><li>Langsiktig perspektiv </li></ul><ul><li>Motivasjon </li></ul><ul><li>Produktutvikling </li></ul><ul><li>Markedsføring </li></ul>Hvordan? Foto: Sveinung Myrlid, Nils-Erik Bjørholt, Yngve Ask, Anders Gjengedal, Christian Hauge / Innovasjon Norge
 38. 38. 5. Være der turistene er: på nett Kilde: Emarketer (2009) 1999: Less than 3% of travel reservations in the U.S. were booked online 2009: over 55% of all travel reservations in the U.S. will be online (45% of all hotel reservations)
 39. 39. Konsekvenser for reiselivet <ul><li>Kundene oppholder seg online – vær der de er, når de er der </li></ul><ul><li>Kundene er mer enn noensinne din beste markedsfører </li></ul><ul><ul><ul><li>Sørg for at de er fornøyde </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sørg for at de har mulighet til å fortelle det videre </li></ul></ul></ul><ul><li>Web 2.0 bør bidra til bedre kvalitet på opplevelsene. </li></ul>Foto: Istockphoto.com
 40. 40. Internett er død! Kilde: Wired.com
 41. 41. Ny App! Hvor mange av dere har en reiseapplikasjon på deres Iphone eller Android-telefon?
 42. 42. For å avslutte… Foto: Johan Wildhagen/Innovasjon Norge
 43. 43. Ikke tenk fylkes- eller kommune-grenser…., men se det ut i fra kundens perspektiv
 44. 44. Dele og samarbeid – ikke intern konkurranse
 45. 45. Dette håper jeg dere husker fra i dag… <ul><ul><li>At konkurransen er hard og blir hardere </li></ul></ul><ul><ul><li>At vi må skape opplevelser </li></ul></ul><ul><ul><li>At bærekraft ikke er en hygienefaktor, men et ”must” </li></ul></ul><ul><ul><li>At kunden er ”på nett”, og vi må være der kunden er </li></ul></ul><ul><ul><li>For å lykkes må dele og samarbeide – ikke konkurrere internt </li></ul></ul><ul><ul><li>At dette betyr at vi må bygge kompetanse på vertskap, salg, nett og opplevelsesutvikling </li></ul></ul>
 46. 46. ” Tourism is like fire. You can cook your dinner on it but if you are not careful it will burn your house down.” Anonym Foto: istockphoto.com/sturti
 47. 47. <ul><li>Audun Pettersen </li></ul><ul><li>Twitter.com/aupet </li></ul><ul><li>Forbruker: www.visitnorway.com </li></ul><ul><li>Bransje: www.innovasjonnorge.no/reiseliv </li></ul><ul><li>Blogg: www.audunp.wordpress.com </li></ul><ul><li> w youtube.com/visitnorwaycom twitter.com/visitnorway </li></ul>Takk for oppmerksomheten!

×