Scenarier for et bærekraftig reiseliv

571 views

Published on

Presentasjon av Marte Lange Vik, Vestlandsforskning

Published in: Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
571
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
67
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • forside
 • Scenarier for et bærekraftig reiseliv

  1. 1. Tankar og vidare arbeid - av Frida Ekström, Marte Lange Vik og Carlo Aall, Vestlandsforsking Erfaringsseminar, Berekraftig reiseliv 2015 Trysil, 2-3. februar 2010
  2. 2. Kva har vi fått ut av å delta? <ul><li>Mange ulike synspunkt og meiningsdelingar </li></ul><ul><li>Konkret på korleis vi kan jobbe vidare med å løyse dei utfordringane som finst i reiselivsnæringa </li></ul><ul><li>Gjevande å høyre dykk diskutere </li></ul><ul><li>Vi som har vore med frå VF har hatt ei bratt læringskurve </li></ul>
  3. 3. Inntrykk frå deltakarane <ul><li>Særleg i starten av prosessen noko usikkerheit i gruppene grunna uklart mandat for og formål med prosessen </li></ul><ul><ul><ul><li>Innspel til utforming av ny reiselivspolitikk? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Utvikling av næringa til å bli meir miljøvennleg/berekraftig? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>” Vaksenopplæringsprosess” for deltakerne? </li></ul></ul></ul><ul><li>Eigarskap </li></ul><ul><ul><ul><li>Deltaking på vegne av bransjen, kva har vore utbytet av prosessen? </li></ul></ul></ul><ul><li>Ulike nivå og ambisjonar i gruppene </li></ul><ul><ul><ul><li>Heile næringa berekraftig eller ”berekraftmerking” av einskilde bedrifter ? </li></ul></ul></ul>
  4. 4. Nokre ubesvarte spørsmål <ul><li>Er vi ferdige no? </li></ul><ul><li>Er vi fornøgde med det vi har fått til? </li></ul><ul><li>Er vi i rute til 2015? </li></ul><ul><li>Er reiselivet (meir) berekraftig no? </li></ul><ul><li>Har rammevilkåra endra seg slik at det blir lettare å få til eit meir berekraftig reiseliv? </li></ul><ul><li>Er vi einige om kva berekraftig reiseliv er? Kva vi skal strekke oss etter? </li></ul>
  5. 5. Vårt vidare arbeid <ul><li>Ein annan inngong er å lage scenarier for lettare å forestille seg kva som må til </li></ul><ul><li>Statlege retningsliner og rammevilkår </li></ul><ul><li>Her vil vi ha dykk med på laget </li></ul><ul><ul><ul><li>Innspel til politikkutforming?l </li></ul></ul></ul><ul><li>Vi har fått nokre gode innspel frå IN-samlingane </li></ul><ul><li>Intervjue dei som er interesserte i å bidra </li></ul>
  6. 6. Scenario 2025 - rammeverk <ul><ul><li>Norsk reiseliv </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>norske og utanlandske turistar, inkludert besøk hos vener/slekt </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>forretningsreisande med ei eller fleire overnattingar </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>i Norge </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Miljøkonsekvensar av norsk reiseliv </li></ul></ul><ul><ul><li>Verdiskaping frå norsk reiseliv </li></ul></ul><ul><ul><li>Del av reiselivsstategien, etterspurd for å få innspel til politikkutforming </li></ul></ul>
  7. 7. 6) Dialog med næringa på kva for rammevilkåralternativ (4) vi skal velge for å forsøke å nå mål (2a) og (2b) for kvart av dei fire scenarioa definert i (3) 1) Dynamisk modell 5) Historisk data for norsk reiseliv Kvalitativt og kvantitativt 3) Scenario for eksterne faktorar Meir global turisme eller meir regional turisme? Meir økonomistyring eller meir miljøstyring Input eksterne data (t.d. tal på utlandske turistar) Input data på rammevilkår (t.d. skattenivå) 4) Scenario for rammevilkår Teknologi-fix eller sosio-økonomisk endring? Hard tilnærming (lovverk) eller mjuk tilnærming (samarbeid)? 7) Sluttrapporten 2) Definere måla for år 2025 på a) berekraft og b) økonomisk utvikling
  8. 8. Scenario 2025 <ul><li>Dialogorientert i tre steg </li></ul><ul><ul><li>Fram til 1. mai 2010: Val av føresetnader i scenariomodellen (her er de inviterte) </li></ul></ul><ul><ul><li>Balestrand Summit 2010 (31.mai-1.juni 2010): Bruk av scenario utvikla under (1) til å drøfte utviklingsvegar (deltakarane på BS2010) </li></ul></ul><ul><ul><li>Haust 2010: Drøfting av resultata frå (2) med hovudaktørar i reiselivet (IN/NHO/HSH/NHD) </li></ul></ul><ul><li>Korleis kan de påverke no? </li></ul><ul><ul><li>+ og – i den dynamiske modellen – noko som manglar? </li></ul></ul><ul><ul><li>Kva er effektive grupper/sektorar å dele inn i for denne type analyser? </li></ul></ul><ul><ul><li>Kvifor? </li></ul></ul><ul><li>Ta gjerne kontakt med Frida eller meg </li></ul>
  9. 9. Kontaktinformasjon: Frida Ekström og Marte Lange Vik Mobil: 92435733/47636552 E-post: fek@vestforsk.no/ mlv@vestforsk.no Vestlandsforsking Postboks 163 6851 Sogndal Tel: 906 33 600 Faks: 947 63 727

  ×