Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kickoffreiseliv2017 bærekraftig reisemål erfaringer_ingunn sørnes

198 views

Published on

I denne presentasjonen tar spesialrådgiver Ingunn Sørnes i Innovasjon Norge oss gjennom erfaringene med innføring av konseptet bærekraftig reisemål i Norge.

Published in: Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kickoffreiseliv2017 bærekraftig reisemål erfaringer_ingunn sørnes

 1. 1. Bærekraftig reisemål Erfaringer Ingunn Sørnes, spesialrådgiver Bærekraftig reiseliv og mat
 2. 2. • Smarte byer • Deleøkonomi • Sirkulær økonomi, livsløpstenking • Teknologiutvikling, digitalisering • Økologisk, etisk, uforedlet, ekte og rent • Filantropi og frivillighet, involvering av gjester • Forretningsmodeller bygd på miljø og bærekraft Foto:KnutAageDahl/Visitnorway.com
 3. 3. Bærekraft og ansvarlighet er viktig for turistnasjonen Norge Foto:CH - Visitnorway.com
 4. 4. Reisemål ruster seg for fremtiden 2013 – 4 godkjent «Bærekraftig reisemål» - Vega - Trysil - Lærdal - Røros 2016 – 4 nye godkjent - Svalbard - Geilo - Setesdal - Inderøy
 5. 5. Foto:ThomasRasmusSkaug–visitnorway.com Foto:TerjeRakke/NordicLife–visitnorway.comFoto:JohanBerge–visitnorway.com Foto:C.H.–visitnorway.com
 6. 6. Foto:TerjeRakke/NordicLife–visitnorway.com Foto:CH–visitnorway.com Foto:C.H.–visitnorway.com Foto:JensHenrikNybo–visitnorway.com
 7. 7. I forprosjekt: • Lysefjorden • Geiranger • Sälen, Sverige • Idre, Sverige • Lillehammer Lærdal Setesdal Geilo Lindesnesregionen Vega Trysil Røros Inderøy Femund/Engerdal Svalbard Lyngenfjorden
 8. 8. Standard • Kriterier og indikatorer, dokumenteres i en database Prosess • Mobilisere og involvere • Bygge kompetanse og samarbeide • Kartlegge og undersøke • Planlegge og handle • Måle og forbedre • Kommunisere Bærekraftig reisemål
 9. 9. Funker det? • Har gitt økt forståelse av bærekraft og hva som kreves • Gir systematisk videreutvikling av reisemålet • Bedrer samarbeidet mellom reiseliv og kommune • God forankring i kommune • Forankringen i reiselivet mer utfordrende • Krevende å skape lokalt engasjement Fra diffust begrep til konkret innhold
 10. 10. • Sertifiseringer og merkinger • Samarbeid om «grønne ruter» • Strategisk rekruttering • Lokalsamfunnets vertskapsrolle • Konkret formidling og fortellinger som beriker rekruttering, inkludering Alle kan gjøre noe, også enkeltaktører: Foto:TinaStafrèn/Visitnorway.com
 11. 11. Alle kan gjøre noe, eks reisemål • Besøksforvaltning • Tilrettelegging og sikkerhet • Tydelige mål • Forpliktende samarbeid • «Bærekraftig reisemål» med verktøy og assistanse Foto: CH – visitnorway.com
 12. 12. Vi spurte turoperatører – de mener et offisielt merke er et konkurransefortrinn • «Gir signaler om kvalitetsopplevelser og autentisitet. Jeg blir fristet til å se nærmere på destinasjonen.» • «Voksende trend blant forbrukerne, og kan bidra til at en viss type turister velger en destinasjon fremfor en annen.» • «Antallet som er interessert i bærekraftig turisme øker – selv om gruppen enda ikke er stor» • «Når kundene tenker på Norge - tenker de natur og økologi» • «De som investerer i å bevare naturen i dag – kan høste mer i fremtiden..» • «Det gir tillit fra potensielle kunder – de vet at hvis operatøren bryr seg om aktivitetens miljøbelastning, er det mer sannsynlig at de bryr seg om kundenes opplevelse generelt.» Ecological travel is «the new black» Ty TO
 13. 13. Turoperatørene avstår også fra samarbeid; 1 av 4 har gjort dette: • «Fordi de bare fokuserte på store volum uten respekt for stillheten i Norge» • «Reduksjon i kvalitet og negative tilbakemeldinger fra kunde. Støy og for mange turister» • «Tilbyderen hadde oversteget det som var et bærekraftig antall for å levere et kvalitetsprodukt» • «Måten de behandlet dyrene (hundene) på» • «Ingen øko-måltider tilgjengelig» Oppsummert: • For store volum • Støy «…Selv om kundene ikke nødvendigvis etterspør bærekraftige merker, vil dårlig miljøpraksis ødelegge gleden over reisen» Kilde: Innovasjon Norge, TO-undersøkelse juni 2016
 14. 14. Turoperatørenes forventninger fremover • 71 % av turoperatørene forventer økt etterspørsel etter bærekraftige destinasjoner i Norge de neste fem årene. • Forbrukerundersøkelser finner også økende interesse for grønnere reiser Kilde: Innovasjon Norge TO-undersøkelse juni 2016
 15. 15. Hva tenker reisemålene selv?
 16. 16. ◦ Generelt løfte frem og støtte bærekraftige prosjekter som gir verdiskaping ◦ Deltakere i merkeordningen tilbys finansiering, verktøy, kurs og kompetanse, kvalifiserte prosessveiledere, synliggjøring og et nettverk med andre merke-reisemål ◦ Fra reisemålene vil det kreves motivasjon, egeninnsats, fungerende organisering og vilje til å jobbe sammen, både fra reiselivet og fra kommune Innovasjon Norges rolle
 17. 17. Tusen takk! www.innovasjonnorge.no

×