Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Grønn næringsutvikling i Romania “Green Industry Innovation Programme Romania”         30. januar 2013, Oslo   ...
Green Industry Innovation Programme          RomaniaHVA- Grønn næringsutvikling i Romania («Good for business an...
Green Industry Innovation Programme           RomaniaHVOR MYE- EUR 1,200 pr bedrift i reisestøtte (fast sum)- In...
Green Industry Innovation Programme         RomaniaHVEM KAN SØKE (MÅLGRUPPE)- Rumenske bedrifter- Rumenske NGOs- F...
Green Industry Innovation Programme          RomaniaPARTNERSKAPSPROSJEKT- Samarbeid mellom bedrifter- Planlegge o...
Green Industry Innovation Programme          RomaniaHVA ETTERSPØR RUMENSKE BEDRIFTER- Oppdatert markedsinformasjo...
Green Industry Innovation Programme           Romania«WHAT’S IN IT FOR ME»-  Tilgang til godt kvalifisert arbe...
Green Industry Innovation Programme          RomaniaHVA KAN STØTTES- Investeringer i mer miljøvennlig teknologi, ...
Green Industry Innovation Programme               RomaniaSTATSSTØTTEREGELVERKET(General Block Exemption Regu...
Green Industry Innovation Programme             RomaniaTIDSPLAN- 12. mars 2013 – utlysning av midlene (Lanser...
Green Industry Innovation Programme             RomaniaKRITERIER – FOR SØKER OG PARTNER- Søker: bedrift, regis...
Green Industry Innovation Programme          BulgariaSØKNADSVURDERING- Innovasjon Norges ansvar- Konsultasjon med...
Green Industry Innovation Programme         RomaniaGENERELLE VURDERINGSKRITERIERHR /teknisk /finansiell - kapasit...
Green Industry Innovation Programme          RomaniaVIKTIGE VURDERINGSKRITERIER FORNÆRINGSLIVSPROSJEKTERÅrsregnsk...
Green Industry Innovation Programme          RomaniaINNOVASJON NORGE I ROMANIA- Prosjektkontor siden 2007- Samlok...
Green Industry Innovation Programme          Romaniawww.norwaygrants-greeninnovation.no- All nødvendig informasjo...
Green Industry Innovation Programme           RomaniaKONTAKT- Anne Lise Rognlidalen, Oslo anne.lise.rognlidale...
Green Industry Innovation Programme    RomaniaTAKK FOR OPPMERKSOMHETEN    LYKKE TIL
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Gii romania anne lise rognlidalen

576 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gii romania anne lise rognlidalen

 1. 1. Grønn næringsutvikling i Romania “Green Industry Innovation Programme Romania” 30. januar 2013, Oslo Anne Lise Rognlidalen, Innovasjon Norge
 2. 2. Green Industry Innovation Programme RomaniaHVA- Grønn næringsutvikling i Romania («Good for business and evironment»)- Ca. EUR 22 mill. i tilskuddsmidler- Tilskudd gis i form av: - reisestøtte - støtte til forprosjekter - støtte til hovedprosjekter
 3. 3. Green Industry Innovation Programme RomaniaHVOR MYE- EUR 1,200 pr bedrift i reisestøtte (fast sum)- Inntil EUR 10,000 pr bedrift til forprosjekt (50 % av støtteberettigede utgifter)- Min. EUR 200,000 og max. EUR 1,500,000 til hovedprosjekt (støttesats beregnes individuelt)- «Small grant scheme» for NGOs, Min. EUR 50,000 og max. 200,000 pr prosjekt (støttesats 85 %)
 4. 4. Green Industry Innovation Programme RomaniaHVEM KAN SØKE (MÅLGRUPPE)- Rumenske bedrifter- Rumenske NGOs- Fortrinnsvis i samarbeid med norske partnere (bedrifter/institusjoner/NGOs)- Norske bedrifter kan søke direkte om reisetilskudd og forprosjektmidler, men ikke hovedprosjekt
 5. 5. Green Industry Innovation Programme RomaniaPARTNERSKAPSPROSJEKT- Samarbeid mellom bedrifter- Planlegge og gjennomføre sammen- Resultatene nyttig for begge partnerne- Tenk utover prosjektperioden- Skriv partnerskapsavtale- Norsk partners utgifter kan dekkes etter samme kriterier som for rumensk søker- Forankret hos toppledelsen
 6. 6. Green Industry Innovation Programme RomaniaHVA ETTERSPØR RUMENSKE BEDRIFTER- Oppdatert markedsinformasjon- Modernisering av teknologi- Innovasjon (kunnskap og kapital)- Effektivisering (produksjon og drift)- Nye forretningsmodeller- Flere e-løsningerm.m.
 7. 7. Green Industry Innovation Programme Romania«WHAT’S IN IT FOR ME»- Tilgang til godt kvalifisert arbeidskraft- Lavt kostnadsnivå- Produksjonskapasitet- Produktutvikling- Teknologioverføring- Dele erfaringer og «best practises»- Tilskudd fra programmet gir risikoavlastning
 8. 8. Green Industry Innovation Programme RomaniaHVA KAN STØTTES- Investeringer i mer miljøvennlig teknologi, produksjons- og management prosesser etc.- Energieffektiviseringstiltak i bedriften- Materialeffektivisering- Resirkulering av avfall- Produktutvikling- Opplæring- Grønne arbeidsplasser- Alle sektorer
 9. 9. Green Industry Innovation Programme RomaniaSTATSSTØTTEREGELVERKET(General Block Exemption Regulations)Max. støttesatser- Investment 50 %- Industrial research 50 %- Development and innovation 25 %- Environmental protection 35 %- Specific training 25 %- General training 35 %- External consultancy 50 %Only the four first ones are «stand-a-lone» categories+ bonus 20 small enterprises, 10% medium enterprises
 10. 10. Green Industry Innovation Programme RomaniaTIDSPLAN- 12. mars 2013 – utlysning av midlene (Lanseringsseminar i Bucuresti) - Søknadsfrist forprosjektmidler: fortløpende/mai 2013 - Søknadsfrist reisetilskudd: fortløpende/juni 2013 - Søknadsfrist hovedprosjekt: primo juli 2013- Vurdering av søknader: juli-okt 2013- Tilbud om tilsagn: sept-nov 2013- Kontraktsinngåelse: nov-des 2013- Prosjektgjennomføring: jan 2014 – april 2016
 11. 11. Green Industry Innovation Programme RomaniaKRITERIER – FOR SØKER OG PARTNER- Søker: bedrift, registrert i Romania- Partner: bedrift/org./NGO registrert i Norge (juridisk uavhengig av hverandre)- I drift minst ett regnskapsår- Nødvendig egenfinansiering til prosjektet- Signert partnerskapsavtale (roller/økonomi)- Prosjektet knyttet til søkers «core business»- Ingen registrerte skattekrav eller lovbrudd
 12. 12. Green Industry Innovation Programme BulgariaSØKNADSVURDERING- Innovasjon Norges ansvar- Konsultasjon med nasjonalt kontaktpunkt i Romania (Ministry of European Affairs)- Innovasjon Norge er beslutningstager
 13. 13. Green Industry Innovation Programme RomaniaGENERELLE VURDERINGSKRITERIERHR /teknisk /finansiell - kapasitetProsjektets modenhetRisikoanalyseUtløsende effektKvaliteten på partnerskapetCSRBidra til programmets måloppnåelse (etgrønnere næringsliv i bred forstand)
 14. 14. Green Industry Innovation Programme RomaniaVIKTIGE VURDERINGSKRITERIER FORNÆRINGSLIVSPROSJEKTERÅrsregnskap/bedriftens soliditetForretningsmodellProsjektets lønnsomhetInnovasjonsnivåIPRMarkedspotensialetKonkurransedyktighetDokumentere egenfinansiering
 15. 15. Green Industry Innovation Programme RomaniaINNOVASJON NORGE I ROMANIA- Prosjektkontor siden 2007- Samlokalisert med ambassaden i Bucuresti- To lokalansatte med bred erfaring fra tilsvarende programforvaltning- Grønn næringsutvikling er ett av tre EØS-programmer for Romania, som Innovasjon Norge forvalterwww.innovasjonnorge.no/Kontorer-i-utlandet/Romania
 16. 16. Green Industry Innovation Programme Romaniawww.norwaygrants-greeninnovation.no- All nødvendig informasjon vil bli publisert på programsiden senest 12. mars 2013- Reisestøtte tilgjengelig medio/ultimo februar- Elektronisk søknad for hovedprosjekt- Forenklet søknad for reisetilskudd og forprosjekt
 17. 17. Green Industry Innovation Programme RomaniaKONTAKT- Anne Lise Rognlidalen, Oslo anne.lise.rognlidalen@innovasjonnorge.no- Knut Ringstad, Oslo/Akershus knut.ringstad@innovasjonnorge.no- Daniela Chifan, Bucuresti daniela.chifan@innovationnorway.no- Mihai Stefanescu, Bucuresti mihai.stefanescu@innovationnorway.noProgram mail: romania@norwaygrants-greeninnovation.no
 18. 18. Green Industry Innovation Programme RomaniaTAKK FOR OPPMERKSOMHETEN LYKKE TIL

×