Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Film og reiseliv

803 views

Published on

Innlegg på Film&Reiselivsseminar i Honningsvåg 16. september 2010

Published in: Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Film og reiseliv

 1. 1.
 2. 2. Selger film Norge som reisemål?<br />Avdelingsleder reiseliv Audun Pettersen Honningsvåg 16.09.210<br />
 3. 3. Agenda<br />Kort om Innovasjon Norge<br />Hvordan selger vi Norge i dag?<br />Hvorfor er Film+Reiseliv=Sant?<br />Eksempler på Film+Reiseliv=Sant<br />Noen råd og tips på veien<br />Q&A<br />
 4. 4. Reiseliv i Innovasjon Norge<br />Kompetanse<br />Profilering<br /> Utvikling<br />4<br />
 5. 5. På tvers av tjenester<br />Finansiering<br />Profilering<br />Nettverk<br />Kompetanse<br />Rådgivning<br />5<br />
 6. 6. Hvordan selger vi Norge i dag?<br />
 7. 7. Omverdenanalyse – trender:<br />Den nye reisende<br />Forbrukerne:<br /><ul><li>Blir stadig mer ”profesjonelle”
 8. 8. Søker opplevelser heller enn destinasjoner
 9. 9. Er vanskeligere å forutsi og opptrer i ulike roller i ulike situasjoner
 10. 10. Er alltid på nett og informerer seg selv og andre gjennom sosiale medier</li></ul>Konkurrentene:<br /><ul><li>Øker i antall og befinner seg i alle verdenshjørner</li></ul>7<br />Foto: Johan Wildhagen, CH, Terje Rakke / Nordic Life / Innovasjon Norge <br />
 11. 11. Vår visjon<br />Vårt mål<br />“År 2015 har Norge en bærekraftig reiselivsnæring som best tiltrekker seg naturinteresserte utforskere som søker tilgjengelige og sterke opplevelser i storslått natur”<br />Økt <br />lønnsomhet<br />Økt <br />kvalitet på<br />opplevelsene<br />Foto: CH/Innovation Norway<br />
 12. 12. Kysten og <br />kystkulturen<br />Det arktiske <br />Norge<br />Fjell og villmark<br />Fire opplevelsesområder i profileringen<br />Fjord- og<br />fjellandskapet<br />Foto: Terje Rakke/Nordic Life, Anders Gjengedal, Bjørn Jørgensen/Innovation Norway<br />
 13. 13. Vekke interesse!<br />Bygge kjennskap<br />Hvordan kan jegoppleve Norge?<br />Bygge kunnskap<br />Gjøre opplevelsertilgjengelig<br />10<br />
 14. 14. Presse<br />Messe<br />Affilate<br />web<br />Profilering<br />Print<br />AD<br />Web<br />Katalog<br />E-mail<br />E-<br />katalog<br />Produktmanual<br />Eksempler på profileringstiltak<br />Nyhetsbrev<br />Turoperatør-<br />oppfølging<br />11<br />
 15. 15. Hvorfor er Film+Reiseliv=Sant?<br />
 16. 16. Film + reiseliv = ?<br />…I andres fotspor<br />I Arnts fotspor<br />Fly til landet<br />Besøk innspillings-<br />stedene<br />Kjøp ringen<br />
 17. 17. Hvorfor film?<br />40% av potensielle besøkende vil høyst sannsynlig besøke opptaksstederfrafilmer og TV <br />Kilde: Nation Brand Index<br />Gjennomsnittlig 150 millionermennesker vil se en ”blockbusterfilm” de tre første uke etter premieren<br />- For destinasjonen er dette det ultimate to timers reklamefilm utenforstyrrelser……<br />DVD<br />TV<br />Kino<br />
 18. 18. Hvilke filmer skaper reiselyst?<br /><ul><li>Der det finnes en sterk kobling mellom historien og stedet
 19. 19. Der det finnes et sterkt følelsesmessig engasjement med stedet
 20. 20. Avspeiler et autentisk bilde
 21. 21. Fanger stedets ”sjel” (sense of place)</li></ul>Foto: CH/Innovation Norway<br />
 22. 22. 16<br />Filmer skutt i Norge<br /><ul><li>Golden Compass (2007)
 23. 23. Kautokeino 1852 (2007)
 24. 24. Bonded Parallels (2006
 25. 25. Fjorde der Sehnsuch(2006)
 26. 26. Far North (2006)
 27. 27. The Beautifull (2006)
 28. 28. Eight Below (2006)
 29. 29. 9 Songs (2004)
 30. 30. It’s All About Love (2003
 31. 31. The Amazing Race (2003
 32. 32. Die Another Day (2002
 33. 33. Me, My Friend and I (2001)
 34. 34. Aberdeen (2000)
 35. 35. Sophie’s World (2000
 36. 36. Insomnia (1997)
 37. 37. The Witches (1990)
 38. 38. Spies Like Us (1985
 39. 39. Empire Strikes Back (1980)</li></ul>Foto: Air New Zealand0<br />Kilde: Norwegian Film Commission<br />
 40. 40. Eksempler på Film+Reiseliv=Sant<br />
 41. 41. Vi skal ta Nordlyset<br />
 42. 42. Case: In the Land of the Northern Lights<br />
 43. 43.
 44. 44. 21<br />
 45. 45. 22<br />Screenshot – MyNorthernLights<br />
 46. 46. 23<br />
 47. 47.
 48. 48. 25<br />Resultater: In the Land of the Northern Lights<br />
 49. 49. 26<br />Noen flere eksempler<br />
 50. 50. 27<br />Bollywood i Norge<br />Foto: www.film-service.no<br />
 51. 51. Noen råd og tips på veien<br />
 52. 52. Hva har vi lært?: jobb med studioene<br /><ul><li>Langsiktig planlegging
 53. 53. Få en kontrakt
 54. 54. Tenk som et studio
 55. 55. Ha en klar målsetting, men vær klar til å forhandle…</li></li></ul><li>Hva har vi lært?: velg den rette filmen<br /><ul><li>Maksimer PR-effekten
 56. 56. Bruk temaer fra filmen til å markedsføre et større område
 57. 57. Film er mer enn ”blockbusters”
 58. 58. Bruk sosiale medier </li></ul>30<br />Foto: CH/Nils-Erik Bjørnholt/Johan Wildhagen/Terje Rakke/Nordic Life/Innovation Norway<br />
 59. 59. Film og TV-serier er ferskvare…<br />”Folk flest” har kort hukommelse – smi mens jernet er varmt!<br />Mange fjernsynsproduksjoner – stor konkurranse i mediebildet<br />Først og fremst interesse i Norge i dag….<br />
 60. 60. Eksempler: <br />”Filmkart” over området<br />Tilrettelegging av ”location”<br />Historiefortelling og tilrettelegging av opplevelse rundt historien<br />Aktiviteter som passer for målgruppen<br />Festivaler<br />Spinnoff-effekter<br />Sørge for å gi folk mulighet til å oppleve noe og å bruke penger! <br />Hva kan gjøres på kort sikt? <br />
 61. 61. Hvordan få mest mulig effekt?<br />Bli attraktive som filmsted:<br /><ul><li>Samarbeid med filmkommisjoner og filmfond
 62. 62. Ha en attraktiv og kompetent filmnæring
 63. 63. Infrastruktur – enkelt å nå!</li></ul>Utnytte medias interesse for filminnspilling under innspilling<br />Markedsføring av reisemålet når filmen er ferdig<br />33<br />Foto: Johan Wildhagen, CH, Terje Rakke / Nordic Life / Innovasjon Norge <br />
 64. 64. ”Tourism is like fire. You can cook your dinner on it but if you are not careful it will burn your house down.” Anonym <br />Foto: istockphoto.com/sturti<br />
 65. 65.
 66. 66. Audun Pettersen<br />E-post: per-arne.tuftin@innovasjonnorge.no<br />Tlf: +47 907 75 521<br />Forbruker: www.visitnorway.com<br />Bransje: www.innovasjonnorge.no/reiseliv<br />Blogg: http://audunp.wordpress.com/<br />Youtube: www.youtube.com/visitnorwaycomTwitter: http://twitter.com/visitnorway<br />Takk for oppmerksomheten!<br />

×