Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eurostars - Europeisk samarbeidsprogram for FoU-utførende SMBer

314 views

Published on

Eurostars - European joint programme dedicated to the R&D performing SMEs by Inga Elisabeth Bruskeland, Norges forskningsråd.

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Eurostars - Europeisk samarbeidsprogram for FoU-utførende SMBer

 1. 1. EUROSTARS for forskningsintensive SMB-er Inga E. Bruskeland
 2. 2. Agenda  Hva er Eurostars?  Litt statistikk  Krav til prosjekt
 3. 3. Program for Forskningsutførende SMB-er
 4. 4. Eurostars  På næringslivets premisser  Forskning og markedsrelevans like viktig  Rask behandlingstid  Enkel søknadsprosess
 5. 5. Europeisk forskningsprogram som kombinerer:  Nasjonale budsjetter i over 30 land 861 mill. € og  Horisont 2020 280 mill. € Norsk partner Dekker noe selv og mottar støtte fra Forskningsrådet og H2020 Fransk partner Dansk partner Dekker noe selv og mottar støtte fra sitt nasjonale program og H2020 Dekker noe selv og mottar støtte fra sitt nasjonale program og H2020 finansieringsmodell
 6. 6. Utviklingen i søknader
 7. 7. Antall prosjekter etter 10 runder  Norge 78  Tyskland 207  Danmark 71  Frankrike 190  Sverige 133  Storbritannia 118  Finland 37  Spania 125  Nederland 137  Sveits 104
 8. 8. Krav til prosjekt: 1. Hovedpartner må være en forskningsutførende SMB 2. Må være et samarbeidsprosjekt med deltagere fra minst to av deltakerlandene i Eurostars 3. Minst 50% av FoU’en må utføres av prosjektets forskningsintensive SMB(’er) 4. Maksimum 75% av FoU-arbeidet kan utføres i ett deltagerland 5. Prosjektets varighet må være minst 1 år og maksimum 3 år 6. Markedsintroduksjon 2 år etter prosjektets avslutning 7. Her er det unntak for prosjekter innen bioteknologisektoren. Kliniske studier må starte innen 2 år.
 9. 9. Neste søknadsfrist: planlagt mars 2014
 10. 10. PES2020 – ny ordning publiseres 6. desember  6. desember 2013: PES2020 publiseres  åpner for mottak av enkeltsøknader  Minstekrav for utbetaling av PES-støtte: innsendt Eurostarssøknad må være eligible  Støttebeløpene under utforming Foreløpig versjon
 11. 11. Nærings-ph.d  informasjonsarrangement den 7. november.  – her inviteres både aktive prosjekter og potensielle søkere til en dag med informasjon og inspirasjon  Tid og sted: Hvor: Oslo, KS Agenda Når: 7. november 10.00-15.00
 12. 12. Takk for oppmerksomheten. Inga E. Bruskeland ieb@rcn.no

×